Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security RoemeniŽ Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Gastvrijheid opent harten en huizen
Jack vluchtte. Een broer had
hem laten weten dat hij
vergiftigd zou worden. Jacks
vader, een moslimgeestelijke,
was erachter gekomen dat
zijn zeventien jaar oude
zoon een volgeling van Jezus
Christus geworden was.
Enkele jaren later verhuisde
Jack naar Canada om daar een studie theologie
te gaan volgen. Maar hij werd gekweld door de
verschrikkelijke eenzaamheid en het pijnlijke
besef dat hij een nieuwkomer was, zonder
familie in een vreemd land.
Oorlog, etnische conflicten, vervolging
vanwege je geloof, natuurrampen en het
verlangen naar vrijheid en vooruitgang Ė het
zijn maar enkele redenen waarom mensen hun
vaderland verlaten en naar Noord-Amerika
komen. Hoe brengen deze onvoorbereide
nieuwkomers het ervan af in een onbekend land
waar ze vaak niet echt welkom zijn?
Jack kwam terecht in een immigrantencentrum
in Canada. Het idee achter deze centra is
om moslims te verwelkomen en hun praktische
hulp te verlenen in hun nieuwe
vaderland. Zo kregen nieuwkomers
hulp bij het bouwen van een
huis, het leren van de Engelse taal,
bij het schoolwerk van hun kinderen
en in medische zaken. Tegenwoordig
behoren ook zaken als
'douchen voor moeder en kind',
voetbalkampen voor jongens en
meisjes en buurtfeesten voor het hele gezin tot de
dienstverlening van het centrum aan nieuwkomers.
Op die manier ontstaan vriendschappen
tussen moslims en christenen als vanzelf.
Sommigen van hen zijn een volgeling geworden
van Isa Al-Masih (Jezus de Messias). Anderen zijn
nog zoekende naar de Vredevorst. Maar het zaad
van het evangelie wordt gezaaid bij hun contacten
met het internationale team van medewerkers.
San volgde een opleiding tot
moslimgeestelijke. Op zijn tweeŽntwintigste
werd hij christen. Zijn moeder beschouwde
hem als dood. Ze had hem begraven! Nu
is San lid van het internationale team van
medewerkers dat nieuwkomers opvangt en
begeleidt. Veel mensen die San ontmoet, komen
uit zijn vaderland. Tegenwoordig is zijn nog
steeds in Afrika wonende moeder er trots op
dat haar zoon landgenoten van haar helpt om te
overleven in een vreemd en onbekend land.
Gastvrijheid opent harten en huizen

●●Moslims die hun land verlaten,
komen doorgaans slecht voorbereid
aan: ze weten niet hoe ze moeten
omgaan met onbekende mensen en met
een onbekende taal en cultuur. Bid dat
ze worden bijgestaan door volwassen
christenen die als een nieuwe familie
voor hen willen zijn.
●● Bid dat de Heer christenen zal leiden
naar mensen die naar vrede streven
(Lukas 10) en dat zij op hun beurt een
instrument mogen zijn om moslims
bekend te maken met de Vredevorst.
●● Veel moslims reageren geschokt
wanneer een Westerling hen groet
met 'Hallo'. Maar toch Ė vaak begint
een levenslange vriendschap met een
eenvoudig 'Hallo'. Probeer het ook eens!
RoS andere artikelen:
Auteur verwacht grootschalige opwekking onder moslims
Jacob Hoekman
 Miljoenen moslims in het Midden-Oosten zullen ontdekken wie Christus is, verwacht Laurens de Wit. beeld RD Miljoenen Arabieren wereldwijd zullen de knie buigen voor Ch...
Het is nog niet zo makkelijk een ex-moslim te helpen
Jacob Hoekman Orthodoxe moslims in Pakistan protesteerden in 2010 massaal tegen de Pakistaanse christin Asia Bibi, die ter dood veroordeeld werd op grond van de Pakistaanse blasfemiewetgeving. ...
Wie strekt zich uit naar Generatie M(obiel)?
De wereld is mobiel geworden Ė Stimulans of blokkade voor het koninkrijk Een rapport van Ericsson, de producent van mobieltjes, schatte het totale aantal mobiele abonnementen in het Midden-Oo...
Dat deuren zullen opengaan!
Veel moslims hebben het evangelie niet verworpen, ze hebben het gewoon nog nooit gehoord. In The Insanity of God vertelt auteur Nik Ripkin het verhaal van Pramana, een christen me...
Christelijke levensstijl overtuigt moslims
UTRECHT - Zie moslims niet als vijanden, maar heb hen oprecht lief. Dat was een boodschap tijdens een studiedag voor predikanten van Open Doors. Aankloppen bij moslimburen en over Jezus ver...
Een beter begrip van de islam( vervolg)
De islam stelt dat de komst van Mohammed voorzegd is in eender verschenen boeken:En toen Jezus , zoon van Maria, zeide: O kinderen van Israel , Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestig...
Een beter begrip van de islam
De onderstaande teksten zijn ontleend aan een presentatie over de islam die verzorgd werd door een moslim. De teksten zijn terug te vinden in de Koran en de Hadith, islamitische overleveringen ...
Een beter begrip van de Koran( vervolg)
De Koranteksten over Jezus-die in de Koran 'Isa'genoemd wordt-zijn samengebracht in de derde, vijfde en negentiende soera. De grootste aandacht gaat uit naar de omstandigheden rond de geboorte...
Een beter begrip van de Koran
De Koran is de heilige schrift van de moslimgemeenschap. Over de gehele wereld raadplegen moslims de Koran om richting te geven aan hun geloof en aan hun leven. Zij kennen het boek gezag toe om hun ge...
Grondbeginselen van de Islam
deel 3 De oproep van de muezzin In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt 5 keer per dag: bij zonsopgang, ( fajr...
Grondbeginselen van de Islam DEEL 2
Het vroege leven van Mohammed Mohammed werd geboren in 570 na Christus in Mekka, een stad in Saoedi-ArabiŽ. Hij maakte deel uit van de Hasjim-clan, die tot de machtige Quraisj-stam beh...
Wat zijn de grondbeginselen van de islam ? Volgens moslims begon de islam met de allereerste mensen, Adam en Eva, die verondersteld werden zichzelf te onderwerpen aan God. Het woord i...