Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
23-09-2020 18:00:26
Laatst gewijzigd:
23-09-2020 18:08:13
POLITIEK
Haalt minister De Jonge de Kerst ?
Auteur: Reporter Creer datum: 23-09-2020 18:06:55 Laatst gewijzigd: 23-09-2020 18:08:43
Tweede Kamer zegt De Jonge de wacht aan
Jakko Gunst


Minister De Jonge (Volksgezondheid) moet de Tweede Kamer wekelijks gaan informeren over het aantal coronatests dat de GGD’s kunnen afnemen.

Een oproep van die strekking van PvdA-leider Asscher en coalitiepartij D66 kreeg dinsdagnacht royale steun.

„Het kabinet staat vanaf nu onder curatele”, constateerde Asscher vervolgens. Vanuit de coalitie werd die conclusie dan weer enigszins genuanceerd, maar dat het vertrouwen van de Kamer in De Jonge dinsdag een forse knauw kreeg is duidelijk.

Vooral de oppositiepartijen namen de geplaagde bewindsman vanaf het allereerste moment onder vuur. „Als u het niet meer aankunt, meneer De Jonge, laat iemand anders het dan doen. We kunnen ons geen minister permitteren die het niet meer aankan”, zo sprak PVV-leider Wilders. SGP-leider Van der Staaij vatte treffend samen om welke twee hete hangijzers het debat draaide: de stroperigheid rond het opschalen van de laboratoriumcapaciteit en de schimmigheid rond de richtlijnen over mondkapjes.

Voorafgaand aan het debat praatten diverse experts de Kamer bij over de stand van zaken inzake de bestrijding van het coronavirus. Directeur publieke gezondheid De Gouw van de GGD-regio Hollands-Midden zei daarbij dat de GGD’s genoodzaakt zijn het aantal testen te beperken tot maximaal 28.000 per dag, terwijl er dagelijks zo’n 38.000 testverzoeken zijn. De begrenzing is noodzakelijk omdat de laboratoriumcapaciteit in Nederland schaars is. Meer dan 28.000 testen per dag analyseren kunnen de laboranten momenteel niet aan.

De Jonge voerde aan dat er begin juli dagelijks nog maar zo’n 15.000 testverzoeken werden gedaan. Daarvoor konden de GGD’s een beroep doen op zo’n zestig Nederlandse laboratoria. De afgelopen zomer probeerde het ministerie eerst om de capaciteit van deze zestig maximaal te vergroten, onder andere door nieuwe testmachines te bestellen en door laboratoria toestemming te geven om gepoold te testen. Hierbij worden monsters niet een voor een maar groepsgewijs geanalyseerd. Zeker als van een set monsters alle uitslagen negatief zijn, levert dat veel tijdwinst op.

De strategie viel echter in duigen, onder meer vanwege leveringsproblemen en omdat het gepoold testen minder soelaas bood dan De Jonge had gehoopt.

De Kamer toonde daar aanvankelijk begrip voor, maar toen De Jonge aanvoerde dat het „in de context van begin juli niet voor de hand lag” om contracten af te sluiten met grote buitenlandse laboratoria was de boot aan. Zelfs zijn eigen CDA las hem de les. „Het motto is: Bij twijfel niet inhalen”, prentte CDA-fractievoorzitter Heerma hem in.

De Jonge kon weinig anders dan toezeggen dat hij vanaf nu alle middelen te baat zal nemen om de testdoelstellingen te halen. In december wil hij uitkomen op een dagelijkse testcapaciteit van 70.000. In februari zouden 85.000 tests per dag zelfs haalbaar moeten zijn, maar de Kamer neemt dus het zekere voor het onzekere en wil wekelijks worden genformeerd.

Dat veel zorgwerkers in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg in de maanden maart en april zonder mondkapjes op pad werden gestuurd bleek in de Kamer nog steeds een open zenuw te zijn. Volgens een richtlijn van het RIVM was onbeschermd werken bij (mogelijk) besmette patinten verantwoord, mits er slechts sprake was van „vluchtig patintencontact.” Die passage werd half augustus echter geschrapt. Volgens het RIVM gebeurde dat niet op grond van veranderde wetenschappelijke inzichten over veilig werken, maar omdat het criterium „vluchtig patintencontact” in de praktijk niet erg toepasbaar was.

In de Kamer leidde die uitleg dinsdag tot een heftig debat over de vraag hoe het RIVM er begin maart eigenlijk bij kwam om te stellen dat onbeschermd werken bij (mogelijk) besmette patinten onder bepaalde omstandigheden veilig kon zijn. Het was vooral CU-Kamerlid Dik-Faber die daarbij tot het laatst voet bij stuk hield: ze eiste dat het kabinet de komende weken aantoont op welke wetenschappelijke onderzoeken deze conclusie was gebaseerd.

Op nog twee andere onderdelen greep de Kamer dinsdag de regie. Allereerst rond de planning van de crisisoverleggen, de persconferenties en de corona-Kamerdebatten. „Er moet weer een vast stramien komen”, zo klonk het eigenlijk Kamerbreed. Rutte zei nog niets toe, maar liet doorschemeren dat leden van de ministerile crisiscommissie waarschijnlijk weer tweewekelijks gaan overleggen met het OMT en het Veiligheidsberaad. Daarmee keren de tweewekelijkse persconferenties en coronadebatten waarschijnlijk ook weer terug.

Om de burgers meer houvast te geven gaat het kabinet ook een routekaart met maatregelen presenteren. Die moet duidelijk maken welke regionale (vervolg)ingrepen er denkbaar zijn als de besmettingsgraad blijft stijgen. Helemaal af is het maatregelenpakket echter nog niet, zo ervoer ook CU-Kamerlid Dik-Faber. Toen zij vroeg wanneer het kabinet zegt: „En nu is het genoeg, we gaan weer over op landelijk beleid” vroeg Rutte om nog wat extra tijd voor overleg.

Intussen zijn de vooruitzichten somber, zo gaf ook de premier toe. Grof geschat zijn nu ruim 100.000 Nederlanders besmettelijk. Bij ongewijzigd gedrag stijgt het aantal coronapatinten op de intensive care de komende twee weken weer tot boven de 250, rekende het RIVM de Kamer dinsdag voor. Het aantal opnames van de verpleegafdelingen van ziekenhuizen zal dan stijgen tot 1500.

RIVM-voorman Van Dissel zei dat de pandemie zich momenteel op een kantelpunt bevindt. Ook buiten de Randstad grijpt het virus om zich heen. Het treft inmiddels niet alleen jongeren meer, maar ook kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals ouderen. Ook in woonzorgcentra en verpleeghuizen wordt dagelijks weer een tiental nieuwe besmettingen geconstateerd.

Rutte liet doorschemeren dat er eind deze week waarschijnlijk al extra maatregelen van kracht worden in nog eens acht veiligheidsregio’s. Afgaande op het coronadashboard van het ministerie van VWS leek hij daarmee te doelen op Groningen, Flevoland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Brabant-Noord, Midden- en West-Brabant en Brabant-Zuidoost.

NOS/ANP 23-09-20
Auteur: Reporter Creer datum: 19-10-2020 12:33:17

Zal Rutte kritiek van Kamer op reisje koning overleven?

Gerard Vroegindeweij

Premier Rutte is door het stof gegaan in verband met de kortste vakantie die koning Willem-Alexander en zijn gezin ooit hielden. Gaat de minister-president een debat hierover in de Tweede Kamer overleven?

Grote consternatie vrijdagmiddag en -avond bij de linkse partijen in de Tweede Kamer en op sociale media. De koning en zijn gezin zijn die dag vertrokken naar hun vakantiehuis in Griekenland! Qua besmettingsgevaar voor het coronavirus zou dat kunnen. Maar Rutte had dinsdag Nederlanders juist opgeroepen om niet de randen op te gaan opzoeken van hetgeen mag, maar zo veel mogelijk dicht bij huis te blijven.

De koning zag in de storm van kritiek die oplaaide aanleiding om rechtsomkeert te maken. „We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het Covid-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij”, zo lieten koning Willem-Alexander en koningin Mxima via de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Het gezin reisde met het regeringsvliegtuig heen en kwam met een lijnvlucht terug. Zoveel haast had de familie. Deze kortste vakantie ooit is geen reclame voor het koningshuis.

Kritiek op Rutte

Nu richt de kritiek zich op Rutte. Hij wist van de vakantie en is volgens de Grondwet ministerieel verantwoordelijk voor het doen en laten van de koning.

Zondag stuurde de premier een brief naar de Tweede Kamer. Al in de eerste alinea erkent hij dat hij „een verkeerde inschatting” maakte. Rutte gaat diep door het stof: „Ik heb te laat beseft dat de voorgenomen vakantie niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen. Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie.”

Hiermee is de kous niet af, want de Tweede Kamer heeft ongetwijfeld nog een lange reeks vragen over de kwestie. Waarom heeft de premier de koning niet weerhouden van zijn vakantievoornemens? Holt Rutte het draagvlak voor de coronamaatregelen niet te veel uit? Dat soort vragen.

Aan het eind van het debat moeten de fracties een politiek oordeel vellen. Wat daar uitkomt, valt nu nog niet te zeggen.

Duidelijk is wel dat het niet de eerste misser is van Rutte. In de tien jaar dat hij premier is, moest hij al diverse keren door het stof. Rutte beleefde eerder moeilijke momenten bij aftredende bewindslieden, het al dan niet invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie, zijn belofte voor 1000 euro lastenverlichting, het handhaven van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de dividendbelasting.

Teflon

Rutte laat met de erkenning van zijn inschattingsfout zien dat hij ook maar een mens is met gebreken en tekortkomingen. Aan de andere kant geniet hij in politiek en samenleving veel vertrouwen. Deze affaire zal niet meer zijn dan een schram op het blazoen van de premier.

Toen Rutte van 1988 tot 1991 voorzitter was van de JOVD, bedachten de jonge liberalen al de naam Teflon-Mark voor hun leider, omdat hij vrijwel nooit werd geraakt door affaires. Daar is de afgelopen twintig jaar weinig verandering in gekomen.

Reformatorisch Dagblad 19-10-20
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier