Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Miranda
Creer datum:
5-07-2020 15:24:00
WATER naar zee dragen
EINDELIJK goede plannen
Auteur: Miranda Creer datum: 5-07-2020 15:28:18

Hier loopt een zwembad zoet water per minuut in zee, terwijl boeren even verderop gebukt gaan onder de droogte

RILLAND - Afgunst is misschien een te groot woord, maar pijnlijk is het wel voor boeren aan de rand van de Reigerbergsche polder in Rilland. Terwijl bij de buren het zoete water tegen de akkers klotst, zagen zij de afgelopen maanden hun jonge plantjes verpieteren door de ongekende droogte.

Joeri Wisse

En dat terwijl een paar kilometer verderop dagelijks miljoenen liters rivierwater op de Westerschelde wordt geloosd. Bij laag water gaat het om zo’n 45.000 liter per seconde. Genoeg om binnen een minuut een zwembad met olympische afmetingen te vullen.

Om dit kostbare water niet langer allemaal verloren te laten gaan, hebben leden van de ZLTO Oost-Zuid-Beveland woensdagavond het waterschap en de provincie een opdracht gegeven. Ze willen dat het in 1995 aangelegde zoetwatergebied rond Rilland zo ver mogelijk uitgebreid wordt naar het westen, zodat ook daar zoet in plaats van brak water door de sloten loopt en akkers makkelijk beregend kunnen worden.

Volkerak blijft zoet

Volgens voorzitter Wim van Gorsel is de tijd nu rijp voor uitbreiding. Niet alleen omdat dit het derde kurkdroge voorjaar op rij is, maar ook omdat Den Haag besloten heeft voorlopig het Volkerak-Zoommeer zoet te houden. Lange tijd dreigde het meer verzilt te worden, waardoor investeringen in uitbreiding van het zoetwatergebied zinloos zouden zijn.

Dat boeren die net buiten het 25 jaar geleden aangelegde systeem vallen meer dan ooit staan te springen om uitbreiding, werd wel duidelijk op de avond in Rilland waar de opdracht officieel is verstrekt. Johan Boone en Huib Sinke, beiden akkerbouwer in Waarde, zien het met lede ogen aan hoe veel water nu nog dichtbij hun bedrijven in zee loopt. ,,Dat doet zeer.”
Het huidige zoetwatersysteem valt binnen de zwarte rand. De ZLTO wil het gebied fors uitbreiden naar het westen.

‘Dit blijft niet goed gaan’

De ondernemers zaten niet bij de pakken neer en lieten onder meer mestwagens aanrukken die zoet water vanuit het kanaal naar de akkers brachten. Daar zit een fors kostenplaatje van zo’n 75 euro per uur aan. Op den duur besloot Boone zelfs zelf een vrachtwagen te huren. ,,Dit blijft niet goed gaan”, voorspelt hij. Sinke zag zich zelfs genoodzaakt om jonge plantjes om te ploegen en een ander gewas in te zaaien. ,,We zijn dus nu al aan onze tweede teelt bezig.”

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus erkennen het probleem. Voor de lange termijn werken ze aan een Deltaplan zoet water. Volgens De Bat valt jaarrond genoeg regen en is het de kunst om dat water vast te houden. Evenwel vindt hij dat ook op de kortere termijn iets moet gebeuren. ,,En daar hebben we ook geld voor, kom dus maar met ideen.”
Rampjaar voorkomen

De overheden willen meewerken aan uitbreiding van het zoetwatergebied, maar leggen daarvoor ook de bal bij de boeren zelf. Die moeten immers bereid zijn om samen te werken. Mangnus: ,,We aanvaarden de opdracht graag maar we moeten ook weten of er draagvlak is, zodat we weten waar we onderzoek naar doen.”

Op een oproep van de Krabbendijkse fruitteler Martijn Vogelaar om een ‘rampjaar’ te voorkomen door nu alvast water uit het bestaande zoetwatergebied naar de polders eromheen te pompen, werd terughoudend gereageerd. Het waterschap wil voorkomen dat door het onttrekken van extra zoet water de Reigerbergsche polder verzilt.

‘Afvalwater’ niet zomaar weggooien

RILLAND - Niet alleen bij Bath stroomt dagelijks vele liters zoet water in de Westerschelde. Ook bij de industrie op Zuid-Beveland gaat veel water verloren. Op verschillende plekken in de gemeentes Kapelle en Reimerswaal zijn initiatieven om dit ‘afvalwater’ geschikt te maken voor het beregenen van akkers.

Bij conservenfabriek Coroos is de afgelopen maanden het water dat achterblijft bij het maken van potjes appelmoes, rode kool en erwten en peentjes uitgebreid onderzocht. Het gaat in totaal om 600.000 kuub per jaar dat nu nog in de Westerschelde verdwijnt. Een enorme hoeveelheid die voor vele boeren ht verschil tussen een top- of rampjaar kan maken. Wanneer het gebruikt kan worden, is nog onduidelijk.

Een stukje verderop is het waterschap al verder. In de Willem-Annapolder is schoon water uit de waterzuivering in de sloten in plaats van in de Westerschelde gepompt. Onderneemster Linda de Regt: ,,Voor het eerst in jaren konden we de bieten beregenen.”

Aan de andere kant van het Kanaal door Zuid-Beveland hebben akkerbouwer Tonis Boot en frietfabriek LambWeston/Meijer de handen ineengeslagen. Boot zit op een kreekrug met zoet water, maar dat raakt in droge tijden snel op. En dat terwijl de frietgigant 200 kuub liter water per uur loost. Het idee is om het water, via het toekomstige zonnepark van LambWeston/Meijer en Wiskerke Onions in de kreekrug te laten infiltreren. Uitvoering is nog onzeker. Boot: ,,Het onderzoek is vertraagd door de coronacrisis.” Ook kan de verbreding van de Zanddijk negatieve gevolgen hebben voor het project.

PZC 2-7-20
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier