Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
25-05-2020 21:24:36
CORONA
Een mogelijkheid om op het Hoofdartikel te reageren
Auteur: Reporter Creer datum: 5-06-2020 15:59:22
Ds. A. Verschuure genas van corona: Niet sterven, maar leven

Geerten Moerkerken

Ds. A. Verschuure genas van het coronavirus. „De Heere heeft zo goedertieren voor mij, een albederver, gezorgd.”

Een dubbele longontsteking door het coronavirus bracht hem aan de rand van de dood. Op het punt dat ds. A. Verschuure in slaap zou worden gebracht, kwam er echter een wending in de ziekte. Niet zonder reden, gelooft hij. „De Heere heeft nog werk voor me.”

Vier keer preekt ds. Verschuure nog op zondag 15 maart. Alles is anders door de die donderdag afgekondigde coronamaatregelen voor kerken. Het avondmaal dat hij zou bedienen in een consulentgemeente gaat niet door. „Om mee te leven” preekt hij ’s middags extra in de eigen gemeente, de gereformeerde gemeente te Capelle aan den IJssel-Middelwatering. Over woorden uit Psalm 55: „Werp uw zorg op de Heere, en Hij zal u onderhouden.” Hij kan niet bevroeden dat het ruim twee maanden zal duren voordat hij weer op de kansel zal staan.

Klachten heeft hij nog niet, die zondag. „Misschien een kriebel in de keel, maar dat wijt ik vooral aan de spanning door alle omstandigheden.” Twee dagen doet hij nog zijn werk, totdat hij zich dinsdagavond niet lekker voelt. „Die nacht kreeg ik plotseling koorts. Biddagdiensten die ik woensdag in een andere gemeente zou houden, heb ik afgezegd.”

Longontsteking

De predikant ligt hele dagen op bed en voelt zich hoe langer hoe slechter. Zaterdag belt hij de huisartsenpost. Er wordt een longontsteking geconstateerd, maar nog niet ernstig genoeg voor een opname. Maandagochtend is hij zo ziek dat niet meer wordt getwijfeld. In een rolstoel moet hij zijn huis verlaten. In het ziekenhuis wordt een dubbele longontsteking vastgesteld. Daar ligt hij 24 uur alleen tot de uitslag van de coronatest bekend is. „Het woord corona vind ik nog altijd een naar woord. Je voelt je als een besmet iemand, opgesloten in een kamertje, niemand mag erbij. Daar heb ik me werkelijk eenzaam gevoeld.”

Als de uitslag komt –positief– wordt de predikant overgeplaatst naar de corona-afdeling. Daar ligt hij met vier mensen op de kamer, van wie er twee in korte tijd ernstig ziek worden. „Dat was angstig om te zien. Ik heb daar vaak gedacht: Dit is het begin van het einde. Al enkele weken had ik het gevoel te moeten sterven.”

Aan het einde van die week volgt een overplaatsing naar het Erasmus Medisch Centrum. De gezondheidssituatie van de predikant gaat steeds verder achteruit. Hij krijgt de maximale zuurstof toegediend en wordt overgeplaatst naar de intensive care.

De anesthesist vertelt hem eerlijk over zijn situatie. „Dat heb ik als een heel ingrijpend moment ervaren. Ze vertelde dat ik in slaap zou worden gebracht en dat niet iedereen daaruit weer wakker wordt. Ook vroeg ze of ik nog gereanimeerd wilde worden.”

Raadsel

In die momenten ziet ds. Verschuure de dood in de ogen. „Het was voor mij een groot raadsel. Eigenlijk voelde ik daar twee dingen: ik kan mijn vrouw en kinderen niet missen en ik ben nog niet losgemaakt van de gemeente die de Heere mij gegeven heeft.”

De arts vraagt of ze iets voor hem kan betekenen. Eerst belt de predikant naar huis, om het gezin te spreken. Ook daar waart het virus rond: als gevolg daarvan kan hij zijn vrouw drie weken lang niet zien.

Daarna vraagt ds. Verschuure of de anesthesist met hem Psalm 118 wil lezen. Het zijn met name twee verzen die diep binnendringen: „Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven.”

„Toen kwam er rust in mijn hart. Als iemand toen had gevraagd: Geloof je dat nu, dan had ik gezegd met de vader van de maanzieke knaap: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het lag er en ging in de loop van die weken steeds meer kracht doen.”

Stilstand

De anesthesist wacht nog even met het in slaap brengen – ze wil eerst overleggen met een collega. „In dat uur stopte de daling van het zuurstofgehalte in mijn bloed. Ik geloof echt dat de Heere daar de ziekte tot stilstand heeft gebracht. Dat zie ik als een krachtige daad van Zijn hand.”

Van de dagen die volgen, herinnert de predikant zich weinig. Buiten het ziekenhuis wordt meegeleefd. Op zeker moment gaat het gerucht door het land dat hij overleden zou zijn: twee van zijn kinderen ontvangen zelfs condoleances. „Ze bleven er gelukkig nuchter onder. Mijn vrouw zei: Als er iets aan de hand zou zijn, hadden we dat van het ziekenhuis gehoord.”

Het herstel van de predikant verloopt langzaam, maar goed. Op Goede Vrijdag wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis. Ook daarna merkt hij dat het virus veel gevraagd heeft van het lichaam. Een longfoto van eind maart toont bijna alleen witte vlekken van ontstekingen. „Als ik de eerste weken thuis de trap opliep, kon ik niet gelijk weer naar beneden, maar moest ik eerst uitrusten. Inmiddels kan ik alweer twintig kilometer fietsen.”

Terugkijkend ziet hij onderwijs dat de Heere gaf in de ziekte. „Zowel ambtelijk als persoonlijk. Ambtelijk stelde Hij me opnieuw op deze plaats in Capelle om weer te preken en Zijn grote daden te vertellen. Ik geloof dat er nog werk voor me is. En persoonlijk wees de Heere op de noodzaak van de toepassing van Christus’ gerechtigheid in de ziel. Dat dat nu iets is waarin ik zelf niet kan werken, maar waarin Hij niet zal rusten totdat Hij dat werk voleindigd zal hebben.”

Meeleven

Zondag 24 mei gaat ds. Verschuure voor het eerst weer voor in zijn gemeente. Hij preekt over Psalm 118, een ”dankzegging na verlossing uit grote nood”. „Daarin heb ik met name de jongeren iets willen meegeven over de bijzondere zorg en de grote daden van de Heere.”

Het vele meeleven tijdens zijn ziekte heeft hem verwonderd. „Ik kreeg berichten van binnen en buiten onze gemeenten, en ook vanuit het buitenland. Daar ben ik klein onder geworden. Maar het grootste is: de Heere heeft zo goedertieren voor mij, een albederver, gezorgd. Op de zondagavond dat ik voor het eerst weer preken mocht, was het in mijn gedachten: De lofzang is in stilheid tot U. Dan kun je in verwondering niet laag genoeg voor de Heere buigen. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor.”

Reformatorisch Dagblad 05-06-20
Auteur: Reporter Creer datum: 29-06-2020 15:33:51
Corona woedt door in rest van wereld: ‘Tweede golf ook hier onvermijdelijk’

Waar in Nederland het aantal coronabesmettingen slechts mondjesmaat toeneemt, zijn er wereldwijd inmiddels meer dan 10 miljoen gevallen genoteerd. Vooral in de VS gaat het heel snel. In Engeland dreigt de stad Leicester in totale lockdown te gaan.

Mark van Assen

De cijfers in de Verenigde Staten doen alle alarmbellen rinkelen. Er zijn dit weekeinde tienduizenden infecties bij gekomen. Dat is veel meer dan in het begin van de pandemie het geval was. Langzaam begint daar het besef in te dalen dat de manier waarop het coronavirus wordt bestreden ernstig gefaald heeft. ,,Wat we nodig hadden, is een duidelijke en consequente informatievoorziening”, zegt viroloog William Schaffner in The New York Times. ,,We hebben juist het tegengestelde gezien.”

Veel kritiek

Texas, Florida en Arizona hebben het op dit moment het zwaarst te verduren. Dit zijn net de staten waar Republikeinse gouverneurs zeer agressief de lockdown hebben beindigd en de economie weer hebben opgestart. Ze hebben daar zeer veel kritiek op gekregen, behalve van president Donald Trump. Die juichte hun daadkracht juist toe. Inmiddels worden in die staten de uitgaansgelegenheden weer gesloten. Vicepresident Mike Pence zou naar Texas en Florida komen voor campagnebijeenkomsten, maar heeft afgezegd. Hij reist nog wel af, maar spreekt niet in het openbaar.

Het aantal coronabesmettingen in de VS is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Dat is meer dan waar dan ook. Er zijn bijna 126.000 mensen overleden aan het virus. Volgens cijfers van de Johns Hopkins Universiteit zijn er wereldwijd inmiddels meer dan 10 miljoen mensen besmet. De meeste gevallen zijn genoteerd in de VS, Brazili, Rusland en India. Volgens deskundigen tonen deze cijfers niet de ware ravage die het virus heeft aangericht. Er wordt immers lang niet overal getest en milde gevallen worden vaak niet meegenomen. Experts van de Amerikaanse regering meldden vorige week dat de VS alleen al 10 miljoen gevallen kan hebben gehad.

Niet Europa in

Het is een van de redenen dat Amerikanen nog steeds niet naar de Europese Unie mogen reizen. De ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten hebben een lijst samengesteld met landen waarvan de burgers vanaf 1 juli weer welkom zijn. Dat zijn er vooralsnog 54, allemaal landen die gedurende de laatste 2 weken een gelijke of lagere infectiegraad per 100.000 inwoners hebben dan de EU. Reizigers uit China worden in principe wel toegelaten, maar alleen als China ook de deur openzet voor EU-burgers. Behalve voor de VS, zijn de Europese buitengrenzen ook nog gesloten voor mensen uit Brazili, Qatar en Rusland. Elke twee weken wordt gekeken of de situatie veranderd is.

Een groot deel van de wereld heeft nog steeds te maken met een stijgend aantal besmettingen. In Zuid-Amerika zien alleen Chili en Peru een dalende trend. Aan de Afrikaanse westkust slaat het virus in de meeste landen almaar harder toe, met Namibi en de Republiek Congo als negatieve uitschieters. Ook in Marokko blijven er meer besmettingen bij komen.

In Azi is het vooral India dat nu de klappen krijgt. Met name de hoofdstad New Delhi heeft het met 77.000 gevallen zwaar te verduren. Dit zou volgens de BBC vooral te wijten zijn aan een gebrekkig opsporingsbeleid, bureaucratie en politiek geruzie. Kleinere steden blijken het veel beter gedaan te hebben, zoals Bangalore (in het zuiden), waar het virus is ingedamd, en Chenna, dat relatief weinig doden te betreuren heeft.

Opluchting in Madrid

De situatie elders in de wereld is aan schommelingen onderhevig. In China bijvoorbeeld wordt nu weer een lockdown ingesteld in Anxin, een gemeente in de provincie Heibei, nabij Beijing. Hierdoor mogen een half miljoen mensen niet meer reizen. Ook hier zou de uitbraak begonnen zijn op een markt waar wilde dieren worden verhandeld. Zuid-Korea meldt eveneens weer tientallen nieuwe gevallen, terwijl de samenleving zich daar weer langzaam aan het ontspannen was.

In de Spaanse hoofdstad Madrid is voor het eerst sinds het virus daar toesloeg geen dodelijk slachtoffer gemeld. ,,We kunnen er samen voor zorgen dat deze nachtmerrie niet meer terugkomt”, twitterde de president van de regio gisteren. Ook in Itali is er reden voor enige opluchting. Daar werd vrijdag het laagste aantal doden gemeld sinds het begin van de pandemie: 8. In Zweden daarentegen, waar de cafs en restaurants de afgelopen maanden gewoon open bleven, zijn de besmettingen weer aan het toenemen. Een mogelijke oorzaak wordt gezocht in de komst van vele buitenlandse toeristen, die genoeg hadden van hun eigen lockdown en afreisden naar Zweden.

Lockdown in Leicester

Ook in Engeland neemt de spanning weer toe. Sir Jeremy Farrar, een belangrijke adviseur van de regering, toont zich bezorgd over een nieuwe toename van besmettingen als volgende maand de pubs en restaurants weer opengaan. ,,Als we deze zomer niet verantwoord handelen, krijgen we een tweede golf”, zei hij. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel waarschuwde voor een totale lockdown van Leicester, een stad met ruim 300.000 inwoners in het hart van Engeland. Daar is een enorme toename in het aantal coronagevallen vastgesteld. De burgemeester wilde overigens nog niet zo hard van stapel lopen.

Volgens immunoloog Ger Rijkers, werkzaam aan het University College Roosevelt in Middelburg, toont dit alles aan dat de verlichting die we nu in Nederland ervaren slechts tijdelijk zal zijn. ,,Het virus houdt nog zodanig huis in de rest van de wereld, dat er hier onherroepelijk ook een tweede golf zal komen. Niemand weet natuurlijk wanneer, maar ik houd het op het najaar. Dit baseer ik op de coronavirussen die we al eeuwen kennen. Ze gaan nooit helemaal weg.”

PZC 29-06-20
Auteur: Reporter Creer datum: 30-06-2020 15:56:32
RIVM: Paar 'coronavrije' evenementen geen reden tot extra versoepelingen

Robbert Blokland

Een paar bijeenkomsten waarbij in de afgelopen weken veel mensen aanwezig waren, lijken niet tot nieuwe besmettingen van het coronavirus te hebben geleid. Toch wijzigt het RIVM het advies voor grote evenementen niet: 1,5 meter afstand houden blijft het devies. "Het risico blijft hetzelfde: het virus kan in no-time weer oplaaien", reageert het instituut op vragen van NU.nl.


Het drukke hemelvaartweekend en de grote antiracismedemonstraties op de Dam in Amsterdam en Rotterdam, waar niet iedereen zich aan de coronarichtlijnen kon houden, hebben geen effect gehad op het aantal besmettingen in Nederland.

Ook in het buitenland zijn soortgelijke incidenten - veel mensen die samenkwamen zonder dat dit consequenties leek te hebben - geweest. Zo kwamen na de bekerfinale in Itali duizenden voetbalfans bijeen, vooralsnog zonder dat dit een noemenswaardige stijging van het aantal besmettingen tot gevolg had.

Toch vallen uit deze incidenten geen harde conclusies te trekken, waarschuwt het RIVM met klem. "Dat het een paar keer goed is gegaan, betekent nadrukkelijk niet dat het niet weer heel snel mis kan gaan", legt een woordvoerder uit. "We hebben half maart gezien dat het aantal besmettingen in een paar dagen heel hard op kan lopen. Die situatie kan zich heel snel weer voordoen als we weer de controle over het virus verliezen; het risico daarop is onverminderd hoog."

Er zijn ook evenementen in Europa waarbij het wl misging
Ook hiervan zijn in Europa voorbeelden te noemen. Een voetbalfinale in Belgrado die werd bijgewoond door 25.000 mensen leverde het op dat moment coronavrije Montenegro weer nieuwe besmettingen op.

In Zrich moesten vorige week driehonderd clubgangers in quarantaine nadat meerdere bezoekers van een groot feest positief testten op het coronavirus.

'Als het een keer fout gaat, gaat het meteen rg fout'
Als grote evenementen weer massaal worden toegestaan, op basis van een paar incidenten die zonder problemen zijn verlopen, komen er veel extra plekken bij waar het risico op extra besmettingen groot is.

"Er zijn weinig mensen in Nederland die besmet zijn. Maar ze zijn er wel, en daarmee bestaat het risico op overdragen van het virus. Als het dan een keer fout gaat, gaat het weer heel snel heel erg fout", schetst het RIVM een doemscenario. "En dat willen we koste wat het kost voorkomen. Die situatie zal niet veranderen zolang er geen vaccin of medicijn tegen het coronavirus is ontdekt."

NU 30-06-20
Auteur: Reporter Creer datum: 4-07-2020 16:26:57

Corona versplintert de samenleving


Steef de Bruijn

Er zal een zucht van verlichting en dankbaarheid door gemeenten zijn gegaan, dinsdagavond, toen de eerste geruchten naar buiten kwamen dat de limiet voor het aantal kerkgangers vervalt. Maar de anderhalvemeterregel blijft. Wordt die op de lange duur toch het ‘betonrot’ voor de samenleving?

Corona is op z’n retour, zoveel is wel duidelijk. Velen halen opgelucht adem. Af en toe klinkt nog de bewering dat het virus niet veel meer slachtoffers heeft geist dan een stevige griep. Die komt van onruststokers die over het hoofd zien dat dit virus wel degelijk vijf tot tien keer dodelijker is. Maar vandaag zal de 10 miljoenste besmetting vastgesteld worden en passeert het aantal sterfgevallen de grens van een half miljoen. In de Verenigde Staten werd deze week het grootste aantal besmettingen tot nu toe vastgesteld, 37.000 op n dag. In Brazili is de stijging nog sterker. Wereldwijd bezien is corona helemaal niet op z’n retour. Dat de maatregelen in Nederland versoepeld kunnen worden, betekent niet dat het wel meevalt met het virus maar dat de aanpak hier effectief is geweest.

Het stof van deze pandemie is dus nog lang niet neergedaald. Toch zijn er wel een paar conclusies te trekken. De maatregelen die genomen werden, hebben vrijwel alle sectoren van de samenleving geraakt. Een van de ingrijpendste stappen is de plicht om afstand van elkaar te houden. Er is een knop omgegaan: mensen lopen met een boogje om elkaar heen in de supermarkt, houden afstand bij familiebezoek en schuiven niet meer tegen elkaar als de kerkbank bijna vol zit. Rituelen veranderen: ooit was minister Verdonk beledigd omdat een imam haar geen hand wilde geven – nu is dat wereldwijd de standaard geworden. Vorig jaar was er nog discussie over het verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, nu zijn mondkapjes verplicht.

Teams

De onderlinge ontmoetingen verschralen dus. Wat komt daarvoor in de plaats? Het gebruik van videoverbindingen nam afgelopen maanden zeer sterk toe. Miljoenen mensen hadden tot voor kort nooit gehoord van Microsoft Teams of van Zoom. Een halfjaar geleden telde Zoom 10 miljoen gebruikers per dag, inmiddels zijn het er 300 miljoen. Ook het gebruik van concurrent Teams is in vier maanden tijd met een factor negen gestegen. Dat zijn ongekende groeicijfers. Bij andere programma’s als Facetime, Skype, Hangouts, WebEx en WhatsApp zijn die minder spectaculair, maar ook daar is vaak sprake van flinke groei.

Deze week publiceerde het Britse bureau voor communicatie Ofcom cijfers over de invloed van de lockdown. Het aantal volwassenen dat wekelijks videobelt, is in enkele maanden tijd verdubbeld tot 70 procent en bij 65-plussers zelfs verdrievoudigd. De directeur onderzoek van Ofcom, Yih-Choung Teh, verwacht dat de lockdown „een blijvende digitale erfenis achterlaat. Het coronavirus heeft de manier waarop we online leven, werken en communiceren radicaal veranderd, waarbij miljoenen mensen voor het eerst onlinevideodiensten gebruiken.” Hij staat daarin niet alleen. Wie bladert door dit soort onderzoeken, ziet dat de meeste managers en schoolleiders verwachten dat er een wissel is omgegaan. Thuiswerken en thuisleren zullen niet afgeschaft worden zodra de mondkapjes overbodig zijn. Hetzelfde geldt voor een digitale sollicitatie, een videoconsult met de huisarts en de onlinefamilierenie. Die worden even gewoon als thuisbankieren en online winkelen.

Maar zijn die veranderingen ook verbeteringen? Corona heeft de digitale communicatie in een stroomversnelling gebracht en dat heeft z’n mooie kanten. Een deel van de leerlingen presteert beter bij onderwijs op afstand. Thuiswerken heeft nadelen, maar de reistijd is een stuk minder. De kerkbanken bleven leeg, maar driekwart van de kerkelijke gemeenten begon met uitzenden van doordeweekse meditaties, Bijbelstudies of dagsluitingen.

Scheppingsgave

Toch is er alle reden voor christenen de vinger aan de pols te houden en kritische vragen te stellen bij de verschraling van de onderlinge contacten. De mens is een sociaal schepsel. De Heere God sprak op de zesde scheppingsdag: „Het is niet goed dat de mens alleen zij.” Persoonlijke ontmoetingen zijn een scheppingsgave. Ze zijn onmisbaar in huwelijk en gezin, de gemeente en het onderwijs. Paulus schreef aan de broeders in Rome en Thessalonica dat hij hen graag wilde ontmoeten. Johannes wijst op de meerwaarde van persoonlijk contact boven een brief: „Ik hoop tot ulieden te komen en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn” (2 Johannes 1:12). Zelfs de lichamelijke aanraking heeft een centrale plaats in de Bijbel -denk aan de genezingen en de handoplegging- terwijl het verbod daarop, bij onreinheid of een besmettelijke ziekte, gelijkstond aan uitsluiting uit de gemeenschap.

Met andere woorden: dat het coronavirus deze intense relaties doorbreekt, is niet zomaar een nare bijkomstigheid, maar berooft de mens van een essentile scheppingsgave. Digitale middelen die een deel van die beperking opheffen, mogen we gerust een zegen noemen: denk aan de manier waarop velen nu de kerkdiensten volgen. Een veelgenoemd gevaar van deze onlineontmoetingen is de lage drempel naar zondig vermaak, maar er is een ander nadeel dat minder in het oog springt en toch verontrustend is. Digitale ontmoetingen en de opvolgers ervan in de virtuele werkelijkheid missen steeds een belangrijk dimensie. De warme gevoelslaag van liefde, troost, verdriet en vertrouwen is nauwelijks over te brengen. Dat is eenvoudig te begrijpen door je voor te stellen dat je telefonisch of via een videoverbinding definitief afscheid moet nemen van je geliefde, zonder iemand diep in de ogen te kunnen kijken, aan te kunnen raken, samen de handen te vouwen of nog even in de deuropening achterom te kijken.

Waar digitaal contact de dominante verbinding wordt tussen mensen, neemt de individualisering toe en komt de samenleving in gevaar. Het is als betonrot dat ongemerkt de fundamenten van een gemeenschap verkruimelt tot er alleen los zand over is. Dat gevaar bestaat ook voor de christelijke gemeente. Kerk, school, gezin en werk staan voor de zware taak om de handen ineen te slaan, egosme en gelijkheidsdenken te bestrijden en gemeenschapszin, burgerschap en naastenliefde te bevorderen. Laat niemand het daarbij verwachten van menselijke organisatie maar van verootmoediging rondom het Woord, van het gemeenschappelijk gebed en bovenal van Hem van Wie kracht uitging naar degene die Hem aanraakte.

Reformatorisch Dagblad 27-06-20
Auteur: Reporter Creer datum: 7-07-2020 16:31:35 Laatst gewijzigd: 6-08-2020 14:51:09


RIVM-onderzoekers: besmetting via kleine druppeltjes niet negeren

BILTHOVEN - Overdracht van het coronavirus via kleine druppeltjes in de lucht, zogeheten aerosolen, „is mogelijk en moet niet worden veronachtzaamd.” Die conclusie trekken onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een nieuwe studie. Ze hebben het onderzoek nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd, maar wel alvast toegankelijk gemaakt op MedRxiv, een website voor medisch onderzoek.


Het RIVM is er tot nog toe altijd van uitgegaan dat het coronavirus zich vooral via grote druppels verspreidt. Vandaar het algemene advies om 1,5 meter afstand te houden tot anderen. Ook volgens de nieuwe inzichten is de kans op besmetting via kleine druppeltjes meestal zeer klein. Maar naarmate meer virusdeeltjes worden uitgestoten en in de lucht blijven hangen, stijgt het risico hoogstwaarschijnlijk. De onderzoekers signaleren dat er steeds meer bewijs is dat erop duidt dat het coronavirus zich binnenshuis via de lucht verspreidt.


De RIVM-wetenschappers ontdekten dat sommige coronapatinten veel meer virusdeeltjes in hun neus- en keelslijm hebben dan anderen. Ze kwamen daar achter door de virusconcentratie te meten op wattenstaafjes van besmette mensen. De helft bleek minder dan honderdduizend virusdeeltjes per milliliter te bevatten, maar bij 5 procent van de genfecteerden zijn dat naar schatting 100 miljoen virusdeeltjes.

Meeste aerosolen bij niezen

Daarnaast hebben de onderzoekers in een rekenmodel bepaald hoeveel kleine druppeltjes in de lucht komen in verschillende situaties. Anders dan grote druppels kunnen kleine druppeltjes een tijdje in de lucht blijven hangen, hoe lang precies hangt af van de mate van ventilatie. De onderzoekers schrijven dat de meeste aerosolen vrijkomen wanneer iemand niest. Daarna volgen hoesten, praten en ademen. Als iemand die veel virusdeeltjes uitscheidt, neemt het risico voor de omgeving toe, zeker in slecht geventileerde ruimtes.

Belangrijke openstaande vragen zijn nog hoeveel van de virusdeeltjes in de lucht daadwerkelijk besmettelijk zijn n welke dosis leidt tot besmetting. De wetenschappers van het RIVM raden in het algemeen aan „voorzichtig te zijn” zolang dit onbekend is.

Telegraaf 07-07-20
Auteur: Reporter Creer datum: 6-08-2020 14:50:02
Kerken, organiseer openluchtdiensten

Michel van Heijningen

De coronamaatregelen vragen van kerken creativiteit en een flexibele inslag. Het houden van openluchtdiensten is voor de (na)- zomerperiode een prachtig alternatief. Laat de gemeente zo veel als mogelijk is samenkomen.

Begin juli was ik als campingpastor op camping Walsdorf in Luxemburg. We hielden, uiteraard met de daar geldende afspraken, de diensten met honderden mensen op een veld. Uit de reacties van veel campinggasten bleek dit een unieke ervaring. „Waarom uniek?” vroeg ik me af. „Wat hier kan, kan in Nederland toch ook?” Een van de kampeerders vertelde me dat hij een brief naar ‘zijn’ kerkenraad had gestuurd met het verzoek om openluchtdiensten. Maar bij de eerstvolgende vergadering werd deze brief niet besproken omdat er al te veel op de agenda stond. Dan rijst onwillekeurig de vraag: wat is er voor een kerkenraad belangrijker dan de voortgang van de eredienst? Het lukt me niet op deze vraag een zinnig antwoord te vinden.

Tent der samenkomst

Hoewel we sinds 1 juli gelukkig met meer dan dertig mensen samenkomen, blijft de anderhalvemeterregel voorlopig gelden, en die regel beperkt ons als kerk enorm en langdurig. In de hervormde gemeente van Dorkwerd houden we al sinds half juni onze diensten in een open tent naast de kerk. Op deze manier kunnen we meer mensen ontvangen dan in ons krappe kerkgebouw. Van lieverlee durven de gemeenteleden de draad van de kerkgang weer op te pakken. De groep groeit, ook mensen van buiten de gemeente weten ons inmiddels te vinden. Het samen zingen verbindt ons aan God en aan elkaar. Het Evangelie klinkt. De buurt ‘geniet’ inderdaad mee. We hebben een bloemetje bezorgd voor de overlast en tot nu toe zijn de reacties van onze kerkburen enkel positief geweest.

We hebben uiteraard geluidsversterking moeten regelen. De eerste weken leenden we een installatie van een uitvaartverzorger. Na aanschaf van eigen apparatuur brachten we het geleende exemplaar terug. Onder het motto ”We zijn in de wereld om elkaar te helpen” vond deze man het niet nodig om met een rekening te komen.

Er hangt een heerlijke zweem van ontspanning rond deze diensten. Zowel zonneschijn als regen brengen een eigen charme met zich mee. Er loopt een kip tussen de kerkgangers, er snuffelt een kat aan een broekspijp, er kraait een haan tijdens het gebed. Het geheel roept steeds opnieuw een glimlach op. De nood wordt een deugd, we blijken laagdrempeliger dan ooit. Alle ruimte voor zoekers, toeristen, nieuwsgierige wandelaars. Geen opgavesysteem, iedereen kan zo aanschuiven.

Nu zijn we in Dorkwerd gezegend met ruimte om de kerk en dat is niet overal het geval. Maar in veel plaatsen is daar met wat moeite wellicht een mouw aan te passen. Een parkeerplaats bij de kerk, een stuk land van een gemeentelid, een weiland huren van een behulpzame boer – mogelijkheden genoeg om op zijn minst te onderzoeken.

Verrast

Gastvoorgangers die in Dorkwerd komen preken reageren verrast en enthousiast: „Mijn eerste hagenpreek. Zo’n openluchtdienst heb ik nog niet eerder meegemaakt.” Een opmerking waar ik altijd een beetje van schrik: is het echt zo uitzonderlijk wat we doen? En zo ja, waarom dan? Alsjeblieft, laat de gemeente samenkomen zo veel als mogelijk is.

Laat de lof aan God weer klinken. Heet iedereen welkom en verlos de kerk (tijdelijk) van dat enge en weinig uitnodigende opgavesysteem.

Kerkenraden: de allereerste opdracht is om het Woord te (laten) verkondigen. Kom in actie. Zijn alle mogelijkheden voor het houden van (buiten)diensten onderzocht en afgevinkt?

Verwaarloosde gewoonte

Mijn oproep heeft een reden. Van een onlinedienst naar helemaal geen dienst is voor veel christenen een kleine stap. Vaak kleiner dan de stap van een onlinedienst naar weer een dienst in ”real life”. Ik zie het om me heen gebeuren. Ik begrijp het ook nog wel. Een verwaarloosde gezonde gewoonte opnieuw aanleren kost tijd en energie en we zijn allemaal mensen die, laten we eerlijk zijn, niet altijd evenveel zin hebben om bezig te zijn met de dingen van Gods rijk.

De toekomst van de kerk in Nederland staat op het spel, de toekomst van het geloof in komende generaties. Laten we strijdvaardig zijn, met de schouders eronder en de handen gevouwen.

De auteur is voorganger in de hervormde gemeenten van Dorkwerd en Wijnjewoude en afgevaardigde naar de generale synode van de Protestantse kerk in Nederland. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

Reformatorisch Dagblad 4-8-20
Auteur: Reporter Creer datum: 26-08-2020 17:56:04
Meer nieuwe besmettingen: 571 mensen positief getest

De GGD’en in het land hebben tussen dinsdag- en woensdagochtend 571 nieuwe vastgestelde coronabesmettingen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er meer dan een dag eerder, toen de teller op 415 positieve tests stond.

De trend blijft dat het virus zich momenteel vooral verspreidt onder relatief jonge mensen: de helft van de positief geteste personen is tussen de 20 en 40 jaar, 13 procent is onder de 20, een kwart is tussen de 40 en de 60 jaar en slechts 12 procent is 60 jaar of ouder, blijkt uit de laatste cijfers die op het ’coronadashboard’ van de overheid zijn gepubliceerd.

Over het algemeen zijn de symptomen bij jonge mensen mild. Ouderen lopen een groter risico op een ernstig ziekteverloop. De meeste dodelijke slachtoffers in Nederland zijn 75 jaar of ouder.

Ziekenhuizen stabiel

Het aantal coronapatinten in ziekenhuizen is gelijk gebleven, meldt het Landelijk Cordinatiecentrum Patinten Spreiding (LCPS). Op verpleegafdelingen liggen 120 mensen met Covid-19, op de intensivecareafdelingen 38.

De regio Rotterdam-Rijnmond spant de kroon met 94 nieuwe besmettingen, gevolgd door Amsterdam en omstreken met 88 vastgestelde gevallen en de regio Haaglanden met 81 positieve tests. In Midden- en West-Brabant werd het virus bij 42 mensen aangetroffen, in de provincie Utrecht kregen 38 mensen na een test te horen dat ze zijn besmet.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is positief over de ontwikkelingen. Hij wijst erop dat het aantal opgenomen coronapatinten afgelopen week met 10 procent is gedaald. Het aantal nieuwe besmettingen is vorige week ook afgenomen ten opzichte van een week eerder, bleek dinsdag. „Het onderschrijft het huidige beleid”, vindt Kuipers. „De blijvende aanwezigheid van het virus en de te verwachten variatie van het aantal besmettingen en opnames zullen in de komende periode vragen om na te denken over tijd- en locatiegebonden maatregelen”, voegt hij eraan toe.

Telegraaf 26-08-20
Auteur: Reporter Creer datum: 1-09-2020 16:10:31
RIVM: ‘We hebben grote stijging weten af te remmen’

Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Cordinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, zegt "heel blij" te zijn met de stabilisatie van het aantal nieuwe besmettingen en de daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. "Het is een positief signaal dat we met z'n allen de grote stijging hebben weten af te remmen."

Dat het aantal ziekenhuisopnames beperkt blijft, lijkt vooral te komen doordat oudere mensen minder besmet worden. "De jongeren besmetten ouderen op een beperkte manier. Het virus gaat voornamelijk rond in jongere leeftijdsgroepen", aldus Timen. Ze roept mensen op zich te blijven testen bij klachten en thuis te blijven tot de uitslag er is. "Testen is een hele belangrijke pijler van de virusbestrijding."

Net als vorige week waarschuwt Timen voor te veel optimisme. Een opleving in het najaar blijft mogelijk: "We verwachten dan wel een toename van het aantal gevallen, maar hoe en waar, dat moeten we afwachten."

Iets meer besmettingen in Den Haag

De meeste besmettingen waren deze week opnieuw in Amsterdam (558), Rotterdam (374) en Den Haag (331). Alleen in Den Haag is dat iets meer dan vorige week, toen er 278 besmettingen werden vastgesteld.

Ook in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant is het aantal vastgestelde besmettingen iets toegenomen, schrijft het RIVM.

Omgerekend naar het aantal inwoners waren de afgelopen week de meeste besmettingen in Montfoort (12,2 per 10.000 inwoners), Amsterdam (6,4) en Den Haag (6,1). In Montfoort gaat het om 17 besmettingen, maar vanwege het geringe aantal inwoners staat de gemeente bovenaan.

Het aantal besmette personen dat in het buitenland geweest is, is iets afgenomen. Het gaat om 812 mensen (23 procent). Een week eerder waren dat er 867.

R-getal

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat vanaf 4 augustus het R-getal (het getal dat aangeeft hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door een patint) bij benadering net onder de 1 is. Op 14 augustus, de meest recente dag dat het R-getal is berekend, was het R-getal volgens het RIVM 0,99 (vanwege de foutmarge ligt het getal ergens tussen de 0,91-1,08).

NOS 01-09-20
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier