Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Freek
Creer datum:
4-05-2020 14:35:51
Opinie
Een nieuwe serie artikelen 2020
Auteur: Freek Creer datum: 4-05-2020 14:37:56

Een hand schrijft geschiedenis, door crisis heen

P. J. Vergunst
28-04-2020


Christus is de wijsheid van God. Maar, dat is wel de wijsheid van het kruis. In die spanning bevindt zich de kerk vandaag: Hij is gekomen n zal nog komen. 
Nooit zullen we de voorbije Pasen vergeten, nooit verdwijnt het jaar 2020 uit onze herinnering. We zagen mondkapjes en raamvisites als symbolen van ziekte en eenzaamheid. En tegelijk schrijft Gods hand verder, gaat de heilsgeschiedenis verder.

In ons omgaan met de coronacrisis komt onze visie op het leven openbaar. Kijk naar de woorden van onze minister-president, de ervaren regeringsleider die in zijn tv-toespraken mensen stimuleert tot solidariteit, verantwoordelijkheid, voorzichtigheid, geduld. Rutte sloeg een accolade om zeventien miljoen landgenoten: „Samen komen we deze moeilijke tijd door.” Ook nu toont hij zich een liberaal die de geloofsovertuiging niet inbrengt in het publieke debat.

Gelukkig maakt ook het CDA deel uit van ons kabinet en twitterde minister Hugo de Jonge van volksgezondheid op Pasen over de Levende: „De paasboodschap klinkt vanmorgen onveranderd. Over het menselijk tekort, waarbij we ons niet hoeven neer te leggen. Over de dood, die niet het laatste woord heeft. Over God Die in genade naar ons omziet.” Een wereld van verschil, de woorden van twee ministers die schouder aan schouder staan om ons land te dienen. Ze illustreren dat onze levensvisie bepaalt hoe we naar de crisistijd kijken.

Ook vandaag belijden we dat Jezus Christus de ”zin van de geschiedenis” is, naar de titel van een bekend boek. Duidelijk is dat deze onzekere tijd ruimte biedt om met mensen over Hem te spreken. Die roeping van ”de kerk” kunnen we vertalen naar ons persoonlijke leven, naar de contacten die ik heb. Concreet mag je er vandaag om bidden: „Geef dat ik op deze dag woorden van U met anderen kan delen, dat ik kan laten zien in Wie mijn houvast ligt.”

Naar voltooiing

Onze tijd van crisis en ontwrichting van het sociale en economische leven schrijft zijn geschiedenis – en voor een christen is dit geen zinloze voortgang van de tredmolen van het leven. Op een doel is de geschiedenis gericht, van begin naar einde, van schepping naar voltooiing.

Zullen we als gelovigen hiervan ook vandaag niet leven? We ontrafelen niet waarm er wereldwijd zovele kwetsbare mensen sterven aan een virus dat vanaf een dierenmarkt in het Chinese Wuhan een hoge vlucht nam. En we belijden met Psalm 77 dat we Gods voetstappen veelal niet zien en dat Zijn weg door de zee kan gaan.

In Gods voorzienigheid beleeft de kerk de periode van coronacrisis echter gelijk met de herdenking van de heilsfeiten: lijdensweken en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het richt in het geloof ons oog op Zijn daden: overwinning op de dood, de voorbede in de hemel, de komst van de Trooster. Wt een genade.

Keten doorbroken

In onze geschiedenis is Christus gekomen, als gave van God. Van boven is de keten van ziekte, schuld en dood doorbroken, opgeheven in de opstanding van de Zoon van God. In Hem is het Koninkrijk van God gekomen en doorgebroken. Als we hierover spreken, gaat het over heilsgeschiedenis, het kader waarbinnen de kerk belijdt dat Jezus Koning is. In Hem ligt de eenheid van de geschiedenis. Vanuit Zijn werk krijgt alles wat er op aarde gebeurt betekenis f wordt alles wat er gebeurt, gerelativeerd. In haar eigen wijsheid heeft de wereld daarop geen zicht.

Christus echter is de wijsheid van God. Maar, dat is wel de wijsheid van het kruis. In die spanning bevindt zich de kerk vandaag: Hij is gekomen n zal nog komen. De schepping deelt in Zijn verlossing n zucht nog.

Zo is de tijd waarin we leven, onze menselijke historie, de ruimte waarin God Zich bekendmaakt, de plaats waar Hij Zijn heerlijkheid toont. In wonderen van genezing doet Hij dat, in tekenen van naastenliefde, in moed en vertrouwen voor kwetsbare eenzamen, in de bekering van zondaars.

Krachteloos n machtig

Van Maarten Luther hebben we geleerd wat de grote kracht is in onze menselijke geschiedenis: het Woord van God. God Zelf spreekt Zijn Woord. Dat de werking ervan op een verborgen wijze geschiedt, heeft de reformator duidelijk gemaakt. Troostvol is dit in de dagen die we beleven, als Luther schrijft: „Waar menselijke kracht verdwijnt, neemt goddelijke kracht haar intrek; wanneer de druk voorbij is, dn blijkt zonneklaar welke kracht aanwezig was tijdens de ziekte. Zie, zo werd Christus krachteloos aan het kruis en juist daar oefende Hij de grootste macht...”

Werkt de Heere ook vandaag, nu velen in nood zijn? Ja, want Hij is de God van de geschiedenis, Die in de Heilige Geest Zijn laatste gave geschonken heeft. Rusteloos gaat de Geest de aarde rond, overtuigend van zonde, wijzend op Christus. Hij legt vrede in je hart, troost in je angstige of aangevochten bestaan.

De geschiedenis is zo de tijd waarin de kerk leeft uit de belofte, de belofte van Zijn toekomst.

De auteur is algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Reformatorisch Dagblad 28-04-20Auteur: Reporter Creer datum: 13-05-2020 12:28:09
Paardenrace

Ds. J. Belder

„Openbaring 9 ziet de aardbewoners doordraven als paarden met oogkleppen op.”

Coronaregels worden versoepeld. Basisscholen gingen weer open. Winkels en musea idem. Dierentuinen volgen. Alles onder strikte voorwaarden. Trein, bus en tram zijn beperkt beschikbaar. Alleen voor vitale beroepen en noodzakelijke reizen. Hoe openbaar is openbaar? Dus rijden we binnenkort weer volop file en blijven 65-plussers thuis. Of schaf een motor aan. Minister Van Nieuwenhuizen voelt daar wel voor. Koop zo’n herriekreng, mijd doorgaande wegen en terroriseer secundaire wegen.

De Amsterdamse afdeling van de antidiscriminatiepartij D66 wilde dat de horeca senioren zou weigeren. Jong en vitaal eerst, dan de oude meuk. Radiopresentator Jort Kelder, expert in het ‘bloed-onder-iemands-nagels-vandaan-halen’, ziet de hele economie aan gort gaan om obese, doorgerookte bejaarden nog twee jaar extra levenstijd te geven.

Onvrede, irritaties en wrevel groeien. Binnen en buiten de landsgrenzen. Moeten wij EU-landen helpen die uitblinken in financieel wanbeheer en enorme staatsschulden hebben? Is solidariteit onbegrensd? Corona zorgt voor wereldwijde spanningen. Nu de economische gevolgen dagelijks groter worden en hyperinflatie dreigt, is het zoeken naar de zondebok. Steeg die op van een Aziatische beestenmarkt? Of fladderde die uit het raam van een Chinees lab waar men gezellige stofjes maakt, handig voor oorlogsdoeleinden?

Dat Covid-19 een pandemie werd, is verklaarbaar, gezien ons eindeloze, onrustige fladderen van oord naar oord. Maar waarom het virus het ene land wel treft en het andere niet of nauwelijks, tart iedere logica. Volgt in het kielzog van dit vale paard van ziekte en dood het zwarte paard van de honger? En het rode van oorlogen? (Openbaring 6.) Pessimisten voorzien megavoedseltekorten en toenemend geweld. Zullen de aardbewoners tot God vluchten? Openbaring 9 ziet ze doordraven als paarden met oogkleppen op.

Op dit moment maakt het coronavirus een uitgebluste indruk. Het openbare leven bloeit weer op. Maar onze kerkgebouwen staan er nog steeds ontheemd bij. Gaan de deuren per 1 juli weer open voor maximaal 100 personen? En –evenals de voetbalstadions– volledig zodra er een coronavaccin beschikbaar is? Wanneer is dat? En wie mag er tot die tijd wel komen en wie niet? Hoe openbaar zijn openbare erediensten nog? We hadden het kerkelijk samen goed voor elkaar. En nu dit! Amos zou zeggen: „Is er een ramp in de kerk die de Heere niet bewerkt?” En had Petrus het niet over het oordeel dat begint bij het huis van God? En wat doe ik met die wetenschap?

Reformatorisch Dagblad 13-05-20

Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier