Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Miranda
Creer datum:
25-03-2020 14:26:50
OPVANG vluchtelingen
Kunnen kinderen van de vluchtelingenkampen naar Holland ?
Auteur: Miranda Creer datum: 25-03-2020 14:28:03

Druk op Middelburg neemt toe om kinderen uit Griekse kampen op te vangen

MIDDELBURG - De druk op Middelburg neemt toe om vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen op te vangen. De gezamenlijke kerken vragen het gemeentebestuur zich aan te sluiten bij de gemeenten die al hebben gezegd die opvang te willen bieden. Bovendien is een Middelburgse een petitie begonnen met dezelfde oproep.
Maurits Sep 25-03-20, 13:53

Diverse vluchtelingenorganisaties hebben de gemeenten gevraagd gezamenlijk, dus over het land verspreid, vijfhonderd alleenstaande kinderen een veiligere plek te bieden dan ze nu in Griekse kampen hebben. Toen de ChristenUnie begin maart aan het college vroeg daar ‘ja’ op te zeggen, reageerde wethouder Chris Dekker afhoudend: ,,Dit moet landelijk geregeld worden. Pas als het Rijk na internationale afspraken aangeeft kinderen in Nederland te willen opvangen, zijn de gemeenten aan de beurt.”

Dat antwoord is deze week nog eens schriftelijk bevestigd door het college van B en W. Op hetzelfde moment roept de Raad van Kerken Middelburg het gemeentebestuur toch op opvang te bieden. ,,Want de landelijke regering doet dit juist niet, terwijl er wel een schrijnende hulpvraag ligt. Daarom vinden wij dat de gemeenten, ook Middelburg, een signaal moeten afgeven", zegt Harm Verbeek, voorzitter van de Raad van Kerken Middelburg.

De gezamenlijke kerken hebben een open brief geschreven aan het gemeentebestuur. ,,De beelden van ontredderde mensen op het eiland Lesbos en in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland zijn schokkend en verbijsterend. Wegkijken kan en mag niet”, vinden de kerken. ,,De waarden van de Europese samenleving waarvan ons land deel uitmaakt, staan hier op het spel.”

Verbeek benadrukt dat de oproep aan het gemeentebestuur niet eenzijdig is. ,,Wij tonen ons als kerken ook bereid om ondersteuning te bieden als kinderen naar Middelburg komen.”

Nog meer druk op het gemeentebestuur komt er door een petitie van Ria de Feijter uit Middelburg, onder de titel ‘Bied vluchtelingenkinderen uit Griekenland een veilige plek’. ,,Hun situatie blijft me bezighouden. Ik vind dat we iets moeten doen. Middelburg is een gastvrije stad, een Sheltercity en stad van de Vier Vrijheden. Wij kunnen, ook in deze voor ons barre en onrustige tijden, niet wegkijken.”

De Feijter vindt niet dat de petitie op een ongelukkig moment komt vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. ,,Voor ons zijn dit al onrustige tijden, maar die kinderen zitten in een schrijnende situatie in die kampen en die krijgen er corona nog eens bij. Bovendien denk ik niet dat als Nederland al kinderen naar hier wil halen, dat ze er binnen een maand zijn. Daarom vraag ik ook om dat ‘zo spoedig mogelijk’ te doen.”

Tot nu toe hebben 21 gemeenten steun toegezegd voor de opvang van vluchtelingenkinderen: Amsterdam, Arnhem, Coevorden, Culemborg, Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, Houten, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Overbetuwe, Roosendaal, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Vijfheerenlanden, Wageningen, Zeist, Zwolle.

PZC /AD 25-03-20
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier