Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Alex
Creer datum:
12-09-2019 12:52:46
HELEMAAL vrouw
Spijkerbroeken naar de stomerij ?
Auteur: Alex Creer datum: 12-09-2019 12:53:15

Ds. De Boer legt uit waarom veel reformatorische dames bewust geen broek dragen: "Laat zien wie je bent in deze tijd"

Moeten vrouwen een rok of jurk dragen of kun je als christin gerust een broek aantrekken? Voor christenen kan dit een gevoelig onderwerp zijn, waar weinig over gesproken wordt. In deze video doorbreekt ds. C.P. de Boer de stilte in gesprek met Jeffrey Schipper.

Het gesprek wordt afgetrapt met de vraag of het een goed idee is dat vrouwen met een rok of jurk naar de kerk gaan. Ds. De Boer: “Het idee is sympathiek. Ik hoop dat vrouwen het wel doen vanuit hun eigen overtuiging en niet omdat de kerk dat zegt; zo’n kerk wil ik niet zijn. We hebben geen gewetensdwang. Maar je mag van belijdende christenen verwachten dat ze van harte willen staan waar de gemeente voor staat en wat die uit wil dragen. Dat geldt niet alleen op zondag. Wat mij betreft is dit ook doordeweeks van toepassing; dat verschil van kleding tussen man en vrouw ook zichtbaar is.”

De predikant pakt Deuteronomium 22:5 erbij: “Het kleed van een man zal niet zijn aan een vrouw. En een man zal geen vrouwenkleed aantrekken. Want al wie zulks doet is de HEERE, uw God, een gruwel.” Deze tekst speelt in kerkelijk Nederland best een belangrijke rol. Het wordt vaak gezien als een bewijstekst voor het standpunt dat een man een broek draagt en een vrouw een jurk of rok aan moet. Ik ben het er niet mee eens dat deze tekst hier een bewijsstuk voor is. Een heel nuchter antwoord op dit standpunt is dat broeken pas vanaf de achttiende eeuw in West-Europa worden gedragen.

Wat de Heere in dit Bijbelgedeelte radicaal afwijst is een vorm van travestie. Het kwam op heidense feesten in die tijd vaak voor; mannen gingen heel bewust in vrouwendracht. Het stond in een seksueel kader. ‘Het was de Heere een gruwel’ is een specifieke oudtestamentische uitdrukking die alleen wordt gebruikt om ongepaste, seksuele praktijken af te wijzen. Deze tekst zegt dus niets over of een vrouw een broek mag dragen of niet.”

Verschil maken
“Toch ben ik er wel voor om het verschil te maken”, vervolgt De Boer. “Tot in de negentiende eeuw was dit heel normaal. Vanaf het einde van deze eeuw en het begin van de twintigste eeuw zie je daar verandering in; zeker na de Tweede Wereldoorlog. Waar komt die verandering vandaan? Ik kan dat niet los zien van de emancipatiedrang; om het verschil tussen man en vrouw op alle vlakken van het leven, ook kleding, weg te willen poetsen. Ik zou als christen in 2019 zeggen: “Juist daartegenover wil ik in deze tijd me als christen presenteren, om zo duidelijk te maken dat dit verschil tussen man en vrouw er is, ook vanuit Bijbels perspectief en dat mag zichtbaar worden in onze kleding.”

Samenleving
“Ik, als vader zijnde, zou in bepaalde situaties ervoor kiezen om mijn dochter in een broek weg te laten gaan. Ik denk aan sport en bepaalde werkzaamheden. Kleding is allereerst bedoeld ter bescherming en voor veiligheid. Een meisje moet zich tijdens sport en werk zich ook veilig kunnen voelen en moet zich niet steeds hoeven bedenken of ze een bepaalde, ongepaste houding aanneemt. In je presentatie naar de samenleving is kleding onmisbaar. Dat is een gedeelde mening. Of je christen bent of niet.”

“Onze maatschappij is totaal veranderd. Maar dat pleit er juist voor om te laten zien wie je bent. Als een christenmeisje naar een nieuwe niet-christelijke opleiding gaat en altijd een rok draagt, krijgt daar binnen een week vragen over. Een jongen die bijvoorbeeld niet meegaat in een cultuur van afzakbroeken, krijgt vroeg of laat hier ook een opmerking over. Dat is een prachtig aanknopingspunt om te vertellen wie je bent als christen en waar je voor staat. Het is een 'identity marker', laat zien wie je bent in deze tijd en kleding is daar een prachtig middel voor.”

CIP 13-09-19
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier