Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Freek
Creer datum:
11-01-2019 14:51:22
Politiek EUROPA
Wat gebeurt er op politiek gebied in Europa ?
Auteur: Freek Creer datum: 11-01-2019 14:51:58
Juncker tegen Rutte: help Roemeni Schengen in

Jean-Claude Juncker hoopt dat premier Mark Rutte zich inzet voor de toetreding van Roemeni tot de paspoortvrije Schengenzone. „Ik ben in continue dialoog met de Nederlanders en anderen om hun uit te leggen dat Roemeni aan de technische voorwaarden voor toetreding voldoet”, zei de voorzitter de Europese Commissie tijdens een bezoek aan Boekarest. „Hij weet dat ik van hem verwacht dat hij op dit vlak vooruitgang boekt.”

Juncker zei in september dat het „hoog tijd” is dat Roemeni en Bulgarije lid worden van de Schengenzone. Dat stuit echter op verzet van Nederland en Frankrijk. Vooral de Tweede Kamer is erg kritisch. Het Europees Parlement gaf vorige maand met grote meerderheid groen licht.

Rutte was in september in Boekarest, waar hij de toetreding tot Schengen linkte aan het jaarlijkse toezichtrapport van de Europese Commissie over de Roemeense rechtsstaat. In november bleek dat Roemeni in het toezichtprogramma blijft, omdat de vooruitgang van de afgelopen tien jaar bij justitile hervormingen en in de strijd tegen corruptie deels is teruggedraaid.

Van de 28 EU-landen maken naast Roemeni en Bulgarije ook Kroati, Cyprus, het Verenigd Koninkrijk en Ierland geen deel uit van de Schengenzone.

Reformatorisch Dagblad 11-01-19
Auteur: Reporter Creer datum: 21-01-2019 20:10:12 Laatst gewijzigd: 21-01-2019 20:11:12
Brexit-deal, de herkansing: lukt het May nu wel?GESCHREVEN DOOR
Tim de Wit
correspondent Groot-Brittanni

De Britse premier May moet vanmiddag haar plan B uit de doeken doen in het Lagerhuis. Hoe gaat ze proberen alsnog een meerderheid van de parlementsleden achter zich te krijgen?

May had maar een paar dagen de tijd om een alternatief plan in elkaar te zetten, na die historische nederlaag in het parlement afgelopen week. Daarvoor ging ze het gesprek aan met haar politieke tegenstanders: zowel bij de oppositie, als binnen haar eigen partij. Maar haar belangrijkste tegenstander, Labour-leider Jeremy Corbyn, ging niet in op May's uitnodiging.

Corbyn wilde alleen met haar in gesprek als ze publiekelijk het no-deal-scenario zou uitsluiten. Daar wilde de premier niet aan beginnen. Strategisch gezien is het in May's voordeel als dat gevreesde scenario boven de markt blijft hangen: dat moet immers de druk verhogen op zowel de EU als parlementsleden om uiteindelijk toch in te stemmen. Tegelijkertijd kan de regering het ook niet zo maar van tafel vegen. Een no-deal-brexit is immers wettelijk waar de Britten op terugvallen als er voor geen enkele andere oplossing een meerderheid is gevonden.

Zonder een goed gesprek tussen de twee belangrijkste politieke leiders lijkt het ook onwaarschijnlijk dat May bereid is om over links te gaan en een meerderheid te zoeken met behulp van Labour. Daarnaast zou de regering dan ook moeten opschuiven richting een veel zachtere brexit, aangezien een aanzienlijk deel van de Labour-parlementarirs daar wel voor te porren lijkt.


Labour-leider Corbyn in het Lagerhuis AFP

Verschillende kranten in Groot-Brittanni schreven echter dat May zo'n stap niet aandurft. Daarmee zou ze immers een flink deel van haar eigen fractie in de gordijnen jagen. De fanatieke brexit-vleugel bij de Conservatieven zal nooit met een zachtere brexit akkoord gaan en het ook als verraad beschouwen. Een scheuring van de partij ligt daarmee op de loer.

Dat zou betekenen dat May toch gaat proberen tegemoet te komen aan de zorgen van de 118 Conservatieve parlementsleden die tegen haar deal stemden vorige week. En ook aan de zorgen van de DUP, de kleine Noord-Ierse partij die de Conservatieven nu via gedoogsteun aan een meerderheid helpt.

Zij willen vooral af van de zogenaamde backstop, het mechanisme in dit brexit-akkoord dat onder alle omstandigheden de Noord-Ierse grens open moet houden. Mochten de Britten in deze vangnetconstructie terechtkomen, dan zullen ze nog veel EU-regels moeten blijven volgen en kunnen ze er ook niet op eigen houtje uitstappen. Daarnaast zit er geen einddatum op: hij blijft van kracht zolang er tot niks beters is besloten. Dat vinden de tegenstanders in het Britse parlement onacceptabel.

NOS 21-01-19
Auteur: Reporter Creer datum: 12-02-2019 15:16:01


Minister Schouten: kabinet staat om vissers heen


Minister Carola Schouten wil geld beschikbaar stellen voor innovatieve methoden voor vissers. Dat zei ze tegen de vissers die voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag demonstreerden tegen het dreigende verbod op pulsvissen.

Ondanks verzet van het Nederlandse kabinet is de kans groot dat in de Europese Unie een verbod komt op pulsvissen. Dat is een methode waarmee met elektriciteit vissen uit de zeebodem worden gelokt.
Overgangstermijn

Vorig jaar stemde het Europees Parlement al voor een verbod, na protesten tegen de methode door voornamelijk Franse en Britse vissers en milieugroepen. Die zeggen dat de elektriciteit al het leven uit de zee wegneemt. Nederlandse vissers vinden juist dat hun methode beter is voor het milieu.

De afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat zo'n verbod erg dichtbij is. De inzet van het kabinet lijkt er nu vooral op gericht een overgangstermijn af te spreken. Waarschijnlijk worden daar morgen knopen over doorgehakt.

Schouten zei dat het kabinet "om de vissers heen wil staan", waardoor er een toekomst voor hen is. Ze benadrukte dat de visserij niet alleen een economische sector is, maar ook cultuurhistorisch van belang is.

NOS 12-02-19
Auteur: Reporter Creer datum: 16-04-2019 18:46:29

NAVO heeft geen antwoord op groeiende invloed China

Frans-Paul van der Putten


Door de opkomst van China dreigt Europa het speelveld van grote mogendheden te worden. Voor het eerst heeft de EU daarom een duidelijke geopolitieke rol te vervullen, die niet aan de NAVO kan worden uitbesteed.

Vorige week werd in Brussel de jaarlijkse EU-Chinatop gehouden. De belangrijkste nieuwe ontwikkeling in de relatie tussen China en de EU had echter al een paar weken eerder plaatsgevonden. In de aanloop naar de top was er in Parijs een ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping, Emmanuel Macron, Angela Merkel en Jean-Claude Juncker. Hiermee lieten Frankrijk, Duitsland en de Europese Commissie zien dat zij drien namens de EU de toon willen zetten in de betrekkingen met China. En door zijn aanwezigheid liet Xi zien dat China deze drie partijen inderdaad als de centrale gesprekspartners aan Europese zijde ziet.

Speelveld

Deze ontwikkeling is belangrijk omdat de Europese Unie de enige hoop is voor Europa om niet het speelveld te worden van grote mogendheden. De opkomst van China heeft de geopolitieke positie van Europa fundamenteel veranderd. Tot nu was de NAVO het voornaamste middel voor Europa om veilig en tot op zekere hoogte autonoom te blijven. In de oude situatie was Rusland de belangrijkste bedreiging en was ondergeschiktheid aan de VS op veiligheidsgebied voor Europa een acceptabele prijs voor de Amerikaanse bescherming. Tegen de nieuwe uitdagingen die voortkomen uit China’s opkomst is de NAVO, als militair bondgenootschap, echter geen effectief instrument.

Aan de ene kant oefent China zijn invloed in Europa voornamelijk via economische middelen uit. Voor de meeste EU-lidstaten is China in korte tijd een onmisbare handels- en investeringspartner geworden. China stelt politieke voorwaarden aan economische samenwerking. De meest expliciete voorwaarden zijn: geen diplomatieke steun voor Taiwan en geen inmengingen wat betreft de autonome regio Xinjiang, Tibet, Hong Kong en mensenrechten in China. Daarnaast verwacht China echter in toenemende mate van zijn economische partners dat ze ook in algemene zin niets doen wat schadelijk is voor China’s belangen. Die lopen uiteen van toegang tot de Europese markt met Chinese investeringen tot afzijdigheid bij veiligheidskwesties in Azi.

5G-netwerk

Aan de andere kant vechten de VS en China hun onderlinge geopolitieke rivaliteit hoofdzakelijk uit met economische middelen, en steeds vaker via Europa. Zo waarschuwden de VS dat zij op het gebied van de inlichtingendiensten minder met de Duitsers zullen samenwerken, als dezen het Chinese telecombedrijf Huawei een rol laten spelen in het opzetten van het nieuwe 5G-netwerk. Ook Europese bedrijven voelen de druk uit de VS toenemen. De Amerikaanse regering probeert vooral de samenwerking tussen de Europese en Chinese bedrijven op het gebied van technologie te ondermijnen. Door de hoge mate van integratie tussen de Chinese en Europese economien zal dit Amerikaanse beleid aan Europese zijde tot grote schade leiden.

De NAVO is een militair instrument dat tegen Rusland gericht is. Maar om China’s groeiende invloed tegen te gaan of om te voorkomen dat Europa het toneel wordt van Amerikaans-Chinese geopolitieke rivaliteit is de NAVO van weinig waarde. Het is bovendien niet zeker dat de NAVO in de toekomst haar traditionele rol in het machtsevenwicht tussen Europa en Rusland zal blijven vervullen. Naarmate de mondiale invloed van China groter wordt, neemt de kans toe dat de VS toenadering zullen zoeken tot Moskou om sterker te staan tegenover Peking. In dat geval zullen de Amerikanen de NAVO mogelijk willen herorinteren tot een bondgenootschap gericht tegen China in plaats van tegen Rusland.

Aantrekkingskracht

Door de opkomst van China breekt een nieuwe fase aan in het bestaan van de Europese Unie. Voor het eerst heeft de EU een duidelijke geopolitieke rol te vervullen, die niet aan de NAVO kan worden uitbesteed. Zelfs de grootste EU-lidstaten kunnen de economische aantrekkingskracht van China niet weerstaan. China is de belangrijkste handelspartner en exportbestemming van Duitsland. En onlangs verkocht Airbus 300 passagiersvliegtuigen aan China, op hetzelfde moment dat Macron verklaarde dat Europa niet meer naef moet zijn over China. In de afgelopen weken heeft China met Itali en Luxemburg bilaterale verdragen gesloten over de Nieuwe Zijderoute. Enkele dagen geleden werd bekend dat Griekenland lid wordt van ”16+1”, het platform voor samenwerking tussen China en de Centraal- en Oost-Europese landen. Het vermogen van China om naar believen de EU te passeren door op belangrijke onderwerpen met afzonderlijke lidstaten te onderhandelen, of door een grote subgroep binnen de Unie afzonderlijk aan te spreken, verzwakt het vermogen van de Europese Unie om geopolitiek effectief zijn.

Gezamenlijk leiderschap wat betreft Europa’s geopolitieke positionering door Duitsland, Frankrijk en de Europese Commissie is, gezien de traditionele verdeeldheid in Europa, waarschijnlijk de enige manier om te voorkomen dat wij overgeleverd raken aan de belangen van en onderlinge conflicten tussen de Verenigde Staten, Rusland en China. De eerste stappen zijn al gezet. Er was in de afgelopen tijd ook al een hoge mate van cordinatie tussen Berlijn, Brussel en Parijs over een nieuw Europees kader voor de toetsing van buitenlandse overnames. Dat initiatief was met name door zorgen over China ingegeven. Deze nieuwe aanpak richting China kan echter alleen werken als de Europese Commissie, Frankrijk en Duitsland het vertrouwen winnen van de overige lidstaten, omdat hun prominentere rol in de relatie met China in het belang van allen is.

De auteur is senior onderzoeker voor China bij het Instituut Clingendael.
Meest gelezen

Reformatorisch Dagblad 16-04-19
Auteur: Reporter Creer datum: 21-05-2019 15:32:22
EU, treed op tegen schending godsdienstvrijheid
Peter van Dalen

We weten uit talloze rapporten en onnoemelijk veel berichten van gelovigen, dat religieuze minderheden in het algemeen en christenen in het bijzonder, wereldwijd onderdrukt worden. Het is nu tijd dat de Europese Unie de volgende stap zet: het opstellen van een zwarte lijst van landen waar de onvrijheid van godsdienst zeer ernstig is. En dat concrete stappen worden genomen tegen die landen. We hebben meer dan genoeg informatie: laat de EU woorden omzetten in daden!

Rapporten over godsdienstvrijheid van de speciale gezant van de Verenigde Naties, van de Intergroep voor Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging in het Europees Parlement, van de speciale Europese gezant Godsdienstvrijheid en vele rapporten van organisaties zoals onder andere Open Doors laten zien, dat mondiaal de vervolging en achterstelling vanwege godsdienst toe neemt. Dat is ook onderstreept in Washington DC waar in juli 2018 de zogenaamde Potomac-verklaring werd vastgesteld. Vertegenwoordigers van tientallen regeringen hebben daar uitgesproken en vastgelegd dat gelovigen het recht hebben hun geloof alleen of samen met anderen in de privsfeer n openbaar te belijden. En dat regeringen die een officile godsdienst aanhangen die niet mogen opleggen aan anders gelovigen in hun land.

Het meest recente rapport van genoemde Intergroep van het Europees Parlement (gepubliceerd medio 2018), opgesteld in samenwerking met de universiteiten van Cambridge en Luxemburg, toont de rode draad die door alle berichten en rapporten loopt: er is een groep van zo’n 10 tot 15 landen waar de schending van de godsdienstvrijheid zeer ernstig is. Landen als Afghanistan, China, Noord-Korea, Eritrea, Iran, Irak, Myanmar, Pakistan, Saudi Arabi, Somali en Sudan komen steevast in die rapporten voor, jaar in, jaar uit.

Daadkracht

Komend najaar treden de nieuwe Europese Commissie en andere EU functionarissen aan. Die dienen daadkracht te tonen, en het beleid van woorden in daden om te zetten. En wel als volgt:

1. De nieuwe hoge vertegenwoordiger voor Externe Betrekkingen stelt voor de zomer van 2019, in samenwerking met de Raad en het Europees Parlement, een lijst op van landen waar de schending van het recht op godsdienstvrijheid zeer ernstig is. Een zwarte lijst van landen die de godsdienstvrijheid structureel schenden.

2. Per land wordt geformuleerd welk beleid de EU zal voeren om die landen onder druk te zetten, deze schendingen te stoppen. Sancties worden in elk geval persoonsgericht, tegen de politieke sleutelfiguren in de betrokken landen: zij moeten zlf de effecten van hun schadelijke beleid voelen. Verder kunnen handelsverdragen worden bevroren door het (tijdelijk) opheffen van gunstige tariefvoorwaarden bij de import van goederen uit die landen.

3. De EU benoemt een nieuwe speciale gezant voor Godsdienstvrijheid met een vol mandaat en een adequaat budget, direct onder de Commissievoorzitter.

Stille diplomatie

Gelukkig, laten we de mooie ontwikkelingen niet vergeten. Zoals met de Sudanese Meriam Ibrahim of de Tsjechische evangelist Pter Jasek, die beiden mede door stille Europese diplomatie uiteindelijk bevrijd werden uit Sudanese gevangenissen. En Asia Bibi is nu vrij, maar ze zal de rest van haar leven buiten Pakistan moeten blijven. En ook daar is haar leven nimmer echt veilig. Het leven van haar advocaat Malook is en blijft ook onzeker. Desondanks gaat hij voort met zijn werk om vervolgde christenen bij te staan.

Maar toch, ondanks die lichtpuntjes: er liggen talloze rapporten, studies en verslagen over vervolgden vanwege hun geloof. De Europese Unie maakt, samen met de lidstaten en het Europees Parlement, vanaf komend jaar concreet werk van de vrijheid van godsdienst. De EU draait niet alleen om handel en zakendoen, het gaat ook om samen leven en het belijden van godsdienst. In vrijheid. Mondiaal.

De auteur is Europees lijstrekker ChristenUnie-SGP.

Reformatorisch Dagblad 21-05-19
Auteur: Reporter Creer datum: 27-08-2019 11:38:02
Regeringscrisis in Roemeni

De Roemeense regering verliest haar meerderheid in het parlement. De liberale partij ALDE trekt zich terug uit de coalitie met de grotere sociaaldemocratische PSD. De relatie tussen de partijen verzuurde onder meer door een conflict over de aankomende presidentsverkiezing.

Premier Viorica Dăncilă zei op Facebook dat ze ondanks het vertrek van ALDE verder wil regeren. „Het is belangrijk om onze kiezers niet teleur te stellen”, schreef ze. De breuk met ALDE is een nieuwe tegenslag voor haar PSD, die ook al een teleurstellend resultaat boekte bij de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar.

Roemeni gaat in november weer naar de stembus, dit keer om een president te kiezen. ALDE reageerde boos toen premier Dăncilă besloot zich kandidaat te stellen om zittend president Klaus Iohannis te vervangen. ALDE-leider Călin Popescu-Tăriceanu had zelf namens de regering willen meedoen aan de verkiezing.

Tăriceanu maakte maandag bekend dat zijn partij nu een onafhankelijke kandidaat zal steunen. Uit peilingen blijkt overigens dat Iohannis goede kaarten heeft om herkozen te worden.

Reformatorisch Dagblad 26-08-19
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier