Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Miranda
Creer datum:
13-11-2018 21:05:02
HOOP voor NOORD
Hoe is het in Amsterdam Noord ?
Auteur: Miranda Creer datum: 13-11-2018 21:05:57

BESTE MENSEN

Iemand leerde me ooit dat de stad het mooiste
van het mooiste in huis heeft... en het slechtste
van het slechtste laat zien. Wat gebeuren er
mooie dingen in onze hoofdstad en wat is er
ongelooflijk veel narigheid.
Dat is ook wel zo’n beetje de samenvatting van
hoe het er aan toe gaat in Hoop voor Noord. Er
wordt hard gewerkt door veel vrijwilligers en
betaalde krachten, er is zichtbare vrucht (wat
een voorrecht!) en er is ook veel teleurstelling.
Er is verdriet en mensen doen elkaar
(onbewust) pijn.
Als we ergens achter zijn gekomen dan is het
wel dat missionair werk in de wijk, kerk-zijn voor
je omgeving, hl veel energie kost en dat het
lles van jezelf vraagt. Daarom is het stellen van
grenzen, voor jezelf en je omgeving, zo
belangrijk. En dat is iets wat meerderen van ons
door schade en schande leren.
Toch overheerst de dankbaarheid. Voor dat wat
God doet, ook na 12,5 jaar Hoop voor Noord.
Wat zijn er veel mensen met het Evangelie in
aanraking gekomen. Wat hebben veel mensen
een keus gemaakt om God te dienen in hun
leven en om Christus te volgen. Wat hebben we
bijzondere doopdiensten meegemaakt, k dit
jaar weer. En wat konden we veel vluchtelingen

en asielzoekers helpen. Alle eer aan God; het is
een voorrecht om er aan mee te werken.
Als gemeente komen we echt in een nieuwe
fase. Die van stabilisatie en opbouw, hoewel we
op allerlei plekken blijven pionieren in diverse
buurten en in de huiskerken/taalgroepen.
Dankbaar kunnen we vertellen dat er een
gemeente-opbouwwerker is benoemd in de
persoon van Lynn Visser. Lynn stelt zich in deze
nieuwsbrief voor en neemt veel organisatorisch
werk wat met ‘community building’ te maken
heeft over. Heel fijn!
Ook lees je in deze nieuwsbrief over Barend,
onze oudste dopeling tot nu toe. Met zijn 83
jaren is hij in september kopje onder gegaan,
om zijn oude leven te begraven en met Christus
op te staan. Bijzonder!
We hopen dat je, als lezer van deze nieuwsbrief,
ook een beetje voelt dat dit ook door jouw inzet
en hulp kan. Je gebed en/of financile hulp,
daar willen we je graag hartelijk voor bedanken.

Een hartelijke groet, namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
Auteur: Reporter Creer datum: 16-03-2019 12:19:12
“Wij, Stella, Lenie, Cor, Hanneke, Truus en Jeanette
vormen een kleine christelijke gemeenschap. We
willen er zijn voor elkaar en ons samen inzetten voor
onze buren en de buurt als geheel. Ieder op zijn of
haar manier en met zijn of haar mogelijkheden. De
Blauwe Huiskamer is onze gezamenlijke huiskamer
en tegelijk huiskamer voor de buurt. Deze
huiskamer is de benedenverdieping van een woning,
waarvan de 1ste en 2de verdieping als woonruimte
door ons, Cor en Hanneke, gebruikt worden.
We doen dingen samen als gemeenschap. Zo eten
we iedere woensdag met elkaar en is er eens in de
maand een huiskamerviering. De kerngroep van de
gemeenschap komt om de week bij elkaar om te
bidden en te overleggen.
En er zijn activiteiten waar we buren bij uitnodigen.
Iedere zaterdagmiddag is er een koffieinloop en op
de derde zondag van de maand een
spelletjesmiddag. Daarnaast zijn er incidentele
activiteiten met buren zoals Sinterklaas, kerstdiner

en burendag.
En we zetten ons in voor zaken die de hele buurt
betreffen. We voeren gesprekken met professionals
die actief zijn in de buurt en we hebben contact met
de vrijwilligers van het buurtcentrum De Driehoek.
Lange tijd heeft n van onze gemeenschap in het
bestuur van dit centrum gezeten.
Inmiddels is er een heel netwerk ontstaan van
contacten met buren. Ook mensen die nooit in de
Blauwe Huiskamer komen. Genoeg vraag naar een
luisterend oor en tijd en aandacht dus. En we
verlangen er dan ook naar dat er meer mensen in
beeld komen die onze gemeenschap zouden
kunnen komen versterken. Mensen die al in
Amsterdam wonen, maar ook mensen die bereid
zijn de stap te wagen en zich gaan vestigen en
wortelen in deze volkse veranderende Amsterdamse
buurt.”
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier