Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Miranda
Creer datum:
13-11-2018 21:05:02
HOOP voor NOORD
Hoe is het in Amsterdam Noord ?
Auteur: Miranda Creer datum: 13-11-2018 21:05:57

BESTE MENSEN

Iemand leerde me ooit dat de stad het mooiste
van het mooiste in huis heeft... en het slechtste
van het slechtste laat zien. Wat gebeuren er
mooie dingen in onze hoofdstad en wat is er
ongelooflijk veel narigheid.
Dat is ook wel zo’n beetje de samenvatting van
hoe het er aan toe gaat in Hoop voor Noord. Er
wordt hard gewerkt door veel vrijwilligers en
betaalde krachten, er is zichtbare vrucht (wat
een voorrecht!) en er is ook veel teleurstelling.
Er is verdriet en mensen doen elkaar
(onbewust) pijn.
Als we ergens achter zijn gekomen dan is het
wel dat missionair werk in de wijk, kerk-zijn voor
je omgeving, hl veel energie kost en dat het
lles van jezelf vraagt. Daarom is het stellen van
grenzen, voor jezelf en je omgeving, zo
belangrijk. En dat is iets wat meerderen van ons
door schade en schande leren.
Toch overheerst de dankbaarheid. Voor dat wat
God doet, ook na 12,5 jaar Hoop voor Noord.
Wat zijn er veel mensen met het Evangelie in
aanraking gekomen. Wat hebben veel mensen
een keus gemaakt om God te dienen in hun
leven en om Christus te volgen. Wat hebben we
bijzondere doopdiensten meegemaakt, k dit
jaar weer. En wat konden we veel vluchtelingen

en asielzoekers helpen. Alle eer aan God; het is
een voorrecht om er aan mee te werken.
Als gemeente komen we echt in een nieuwe
fase. Die van stabilisatie en opbouw, hoewel we
op allerlei plekken blijven pionieren in diverse
buurten en in de huiskerken/taalgroepen.
Dankbaar kunnen we vertellen dat er een
gemeente-opbouwwerker is benoemd in de
persoon van Lynn Visser. Lynn stelt zich in deze
nieuwsbrief voor en neemt veel organisatorisch
werk wat met ‘community building’ te maken
heeft over. Heel fijn!
Ook lees je in deze nieuwsbrief over Barend,
onze oudste dopeling tot nu toe. Met zijn 83
jaren is hij in september kopje onder gegaan,
om zijn oude leven te begraven en met Christus
op te staan. Bijzonder!
We hopen dat je, als lezer van deze nieuwsbrief,
ook een beetje voelt dat dit ook door jouw inzet
en hulp kan. Je gebed en/of financile hulp,
daar willen we je graag hartelijk voor bedanken.

Een hartelijke groet, namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier