Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
17-10-2018 17:36:52
Voor de Zondagse thuisblijvers 4e kwartaal 2018
Een nieuwe serie preken om nog eens te beluisteren
Auteur: Reporter Creer datum: 17-10-2018 17:42:47 Laatst gewijzigd: 19-10-2018 20:00:50
Zondagmorgen vanuit de Chistelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg

Ds.Bert Renkema, eigen predikant

MICHA zondag

Micha 6 : 8

God heeft u , mens, bekendgemaakt wat goed is
en wat de HEERE van u vraagt:

Niets anders dan

Recht te doen
Goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.

Een preek om (nog)maals te beluisteren

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253

Auteur: Reporter Creer datum: 23-10-2018 19:14:18 Laatst gewijzigd: 23-10-2018 19:16:36
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.R.de Graaf Rouveen

Kun je het bestaan van God bewijzen ?

Johannes 1 : 1-18 :
Wat God Zelf vertelt over zin,betekenis en doel van het leven

Waar komen wij vandaan ?
Waar gaan we naar toe ?
Wat is de oorsprong van alles
En wat is het doel van de wereld en de mensheid ?

Hebreen 11:3

Door het geloof komen we tot het inzicht
dat de wereld door het Woord van God geordend is
Dat dus het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare

LB 513: 1

God heeft het eerste woord
Hij heeft in de beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

(redactie: ) Enkele jaren geleden kwam een wetenschapper
juichend vertellen dat dankzij een onderzoek van 12 jaar,
met een kostprijs van 18 miljard, in Amerika
we nu voor 5 % weten waar het licht vandaan komt.
Maar, zo sprak hij eerlijk, de andere 95 % komen we nooit achter.

Hij die in de hemel troont lacht...

Een leerzame preek

https://kerkdienstgemist.nl/media/1616692-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 30-10-2018 18:20:53 Laatst gewijzigd: 30-10-2018 18:22:37
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.A. Weststrate CGK Kapelle Biezelinge

De begrafenis van SARA

Genesis 23 en Hebreen 11: 8-19

1. Het sterven van SARA
2. Het rouwen van Abraham
3. Het hopen van Abraham


Door zijn geloof trok Abraham naar het land dat hem beloofd was
maar hem nog niet toe behoorde ( ..)
omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten,
door God zelf ontworpen en gebouwd.

Daarom schaamt God zich er niet voor
hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen ( en ons)
een stad gereedgemaakt.

Een preek voor bezinning.

https://kerkdienstgemist.nl/media/1619120-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 21-11-2018 18:08:20
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.J.Werkman Anna Paulowna

tekst uit Filippenzen 1:1-11 Dankzegging en voorbede

Paulus leert ons bidden

1. Bidden op grond van Gods trouw
2. Bidden om inzicht en alle fijngevoeligheid
3. Bidden met het oog op Gods doel:

Onberispelijk op de dag van Christus(wederkomst)

Een pastorale preek om (nog) eens te beluisteren !

https://kerkdienstgemist.nl/media/1627632-opname
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier