Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
3-07-2018 18:49:15
Voor de Zondagse thuisblijvers 3e kwartaal
Een nieuwe serie preken
Auteur: Reporter Creer datum: 3-07-2018 18:55:00 Laatst gewijzigd: 3-07-2018 18:58:07
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Gert Zomer uit Houten, en pastor voor kerklozen - OnderWeg

De roeping van Abraham

tekst uit Genesis 11: 31- Hoofdstuk 12 t/m vers 9

Abraham volgde God
God volgde Abraham

Zo ook bij ons.

Twee lijnen in het leven van Abraham:

1. Vreemdeling
2. de gezaaide/gezondene

Thema: GA de wereld in , in een wereld zonder hoop

taak van de Christen: hoop geven

Jeremia tegen het verstrooide volk :
verlang niet naar Jeruzalem maar bied hoop voor de bewoners van Babel.

https://kerkdienstgemist.nl/media/1577383-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 11-07-2018 17:38:23 Laatst gewijzigd: 11-07-2018 17:39:50
Zondagmiddag vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg,

Ds.Bert Renkema, eigen predikant

tekst Johannes 10 : De goede Herder

vers 3 b : en Hij roept zijn EIGEN schapen bij hun naam
en leidt ze naar buiten.

Absolute zekerheid :

al eeuwen vertaald in de Catechismus zondag 1 :

Wat is je enige houvast in leven en sterven ?
Dat ik met lichaam en ziel,
in leven en in sterven, het EIGENDOM ben , niet van mijzelf,
maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.

Je hebt Jezus nodig, het kan niet anders ! Jij bent van Mij.

Een boeiende preek met als voorbeeld de bergbeklimmer en zijn vertrouwen

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253
Auteur: Reporter Creer datum: 24-07-2018 16:21:57 Laatst gewijzigd: 24-07-2018 16:27:47
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij, eigen dominee

tekst uit 1 Koningen 17: Elia bij de weduwe van Zarfath

durf te vragen naar het thema van de E & R weken in Vrouwenpolder

vers 11:
Toen zij ( de weduwe) op weg ging om wat water te halen voor Elia
riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee.
Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God leeft! Ik heb geen broodkoek meer,
behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik !

En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen.
Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken.
Daarna zullen we het opeten en sterven.

ELIA hoe durf je het laatste stukje broodkoek te vragen ?

Een boeiende uitleg over hoofdstuk 17


https://kerkdienstgemist.nl/media/1584926-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 9-08-2018 16:03:03 Laatst gewijzigd: 9-08-2018 16:07:11
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Ferdinand Bijzet em.predikant te Kaapstad

Prekenserie over de Dordtse Leerregels : Uitverkiezing Hft 1 : art.12/12/16
met verwijzing naar 1 Tessalonicenzen 1 : 4

God heeft u lief, broeders en zusters
Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen

Weet u zeker dat u uitverkoren bent ?
Kijk naar de onmiskenbare vruchten !

D.L : Droefheid over je zonden
Honger en dorst naar een leven zoals God het wil

Een boeiende uitleg over de Dordtse leerregels.
met verwijzing naar de lovende woorden van Paulus
aan de Gemeente van Tessalonica

https://kerkdienstgemist.nl/media/1590116-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 14-08-2018 22:03:00 Laatst gewijzigd: 14-08-2018 22:06:53
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij eigen dominee

tekst: Lucas 14 : 23/24

En de heer zei tegen de slaaf:Ga erop uit naar de landwegen
en heggen en dwing hen( de armen en verminkten en kreupelen) binnen
te komen , opdat mijn huis vol wordt.

Want ik zeg u dat niemand van die mannen
die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal

Nodig dringend ieder naar het feestmaal in Gods huis

Gods huis wordt vol

Gods huis is gesloten zonder Jezus

Gods huis is open met Jezus

Gods huis is open voor zwervers

Nederig kom je binnen met Jezus

Zwervers: in Christus is ieder gelijk.

De klemmende uitnodiging
is voor ieder die Jezus aanvaardt.

https://kerkdienstgemist.nl/media/1591571-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 4-09-2018 15:55:51 Laatst gewijzigd: 4-09-2018 16:04:16
Zondagmorgen vanuit De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. JPD Groen uit Wezep

tekst Psalm 8 met verwijzing naar Genesis 6: voorzegging van de zondvloed

Psalm 8 : De majesteit van de HEERE:

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de gehele aarde !
U DIE Uw majesteit getoond hebt boven de hemel ( de sterren ! )
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is DAN de sterveling, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet ?

HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de gehele aarde !

Een indrukwekkende preek om (nog) eens te beluisteren.

https://kerkdienstgemist.nl/media/1597988-opname

Auteur: Reporter Creer datum: 18-09-2018 16:10:12 Laatst gewijzigd: 19-09-2018 19:39:13
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Prof.Ds. B. Kamphuis te Kampen

Johannes 2 : 23- 3 : 21 : Het gesprek met Nicodemus, de de Farizeer

Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar,
want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.

tekst uit Johannes 3 : 16

Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

Tekst: Aanvaard Gods liefde in Jezus

. Die liefde is:

1. Zo ruim

2. Gaat zo diep

3. Geeft ZO veel

Speciaal voor onze Roemeense broeder Arpi, die helaas in het ziekenhuis ligt wegens nierklachten, werd gezongen

Now thank we all our God

https://kerkdienstgemist.nl/media/1602869-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 26-09-2018 14:46:54 Laatst gewijzigd: 26-09-2018 14:48:40
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Gert Zomer uit Houten, en pastor voor kerklozen - OnderWeg

Je bent belangrijk, niet omdat je wat doet,
maar omdat je iemand bent

tekst uit Efeze 4 : 17-32 Eenheid en verscheidenheid in de Gemeente
De Nieuwe levenswandel

vers 27 : Geef de duivel geen kans

Mattheus 5 : 3-10 De zaligsprekingen

vers 7 :

Zalig de barmhartigen
want hun zal barmhartigheid geschieden.


Preek was een afsluiting van het inspiratie-weekend
Na de preek een drietal Gemeenteleden die hun visie en wensen en dromen
voor de Gemeente vertelden.

De moeite waard deze preek (nog)maals te beluisteren

https://kerkdienstgemist.nl/media/1605614-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 5-10-2018 15:23:50 Laatst gewijzigd: 5-10-2018 15:26:28
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Zendingszondag: Ds en voormalig zendeling en predikant Ds.D.Griffioen

Ik wens jullie vrede ! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden
zo zend Ik jullie uit !

naar de tekst van Johannes 20 en 21 b

Moet het echt Jezus volgen ?

Weglopen, meelopen of gewoon Jezus gehoorzamen zoals Franciscus van Assisi

Is het volgen van Jezus armoede lijden ?

Begin met te doen wat nodig is
Dan wat mogelijk is
En plotseling doe je het onmogelijke

Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend Ik ook u :

Op dezelfde wijze gezonden , niet om hetzelfde te doen.
Maar te vertellen aan de mensen(ook in het dorp) wie Jezus is.

De HEER die alle macht heeft, is altijd nabij
Want Zijn Geest is ons beloofd.

Geniet het Evangelie
en verwacht de komst van Zijn Rijk in vrede


https://kerkdienstgemist.nl/media/1608023-opname

Na de Dienst een presentatie van de jeugd uit Zevenbergen
over hun bezoek aan Hope Children's Home in INDIA
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier