Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
29-06-2018 15:01:54
WERELDNIEUWS
Is er naast de voetbal nog belangrijker nieuws ?
Auteur: Reporter Creer datum: 29-06-2018 15:03:14
Hulporganisaties teleurgesteld over migratie-akkoord EU


Hulporganisaties zijn teleurgesteld over het in Brussel bereikte migratie-akkoord. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is Europa steeds meer gericht op "het afweren van vluchtelingen". Artsen zonder Grenzen (AzG) noemt het vannacht bereikte akkoord vaag. "Het is onduidelijk wat dit in de praktijk betekent."

"In een tijd dat er wereldwijd een recordaantal vluchtelingen is, is het zeer teleurstellend dat EU-leiders niet in staat zijn samen tot oplossingen te komen die bijdragen aan de bescherming van vluchtelingen", schrijft Vluchtelingenwerk in een reactie. "De EU houdt vast aan het sluiten van de grenzen en er is geen oplossing voor het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee."

Onevenredig zwaar

Vluchtelingenwerk noemt het zorgelijk dat er binnen Europa geen bereidheid is verantwoordelijkheden te delen en dat de herverdeling van asielzoekers op vrijwillige basis moet gebeuren. Er is volgens de organisatie juist dringend behoefte aan afspraken over een eerlijke verdeling over lidstaten, omdat de landen aan de buitengrenzen onevenredig zwaar belast worden.

De hulporganisatie had ook graag gehad dat de omstandigheden in de zogenoemde migrantenhotspots in Itali en Griekenland waren besproken. Vluchtelingenwerk spreekt van het opsluiten van asielzoekers door de EU in nieuwe gesloten opvangcentra in Zuid-Europa.

'Bloed kleeft aan handen EU'

Het enige waar Europa het volgens Artsen zonder Grenzen over eens lijkt te zijn, is het ontwijken van de verantwoordelijkheid om kwetsbare mensen te beschermen, ongeacht welke gruwelen ze ontvluchten. "Het is teleurstellend dat de EU-leiders geen oplossing kunnen vinden om deze mensen te helpen, maar focussen op het verder sluiten van de grenzen, ongeacht de status van deze mensen."

Ook wijst Artsen zonder Grenzen erop dat er nog steeds geen oplossing lijkt te zijn gevonden voor migranten die de Middellandse Zee oversteken en daarbij het risico van de verdrinkingsdood lopen. De ngo's worden volgens AzG tot zondebokken gemaakt. Het bloed van de doden die vallen omdat de schepen van de ngo's hun werk niet kunnen doen, kleeft volgens de organisatie aan de handen van de EU.

IOM, UNHCR en Unicef

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er juist over te spreken dat er in Brussel overeenstemming is bereikt. Wel wordt volgens woordvoerders nog gewacht op de details. De IOM-woordvoerder spreekt van buitengewone solidariteit tussen de landen. De UNHCR noemt het een kans voor Europa om een voorbeeld te stellen hoe problemen met migranten moeten worden gemanaged.

Unicef is kritischer en vreest dat kinderen worden vastgezet in de "gesloten centra" waar verschillende regeringleiders over spraken. In de slotverklaring van de EU-leiders wordt het vagere begrip "gecontroleerde centra" gebruikt.

De UNHCR en de IOM zijn ook tegen gesloten centra. Die kunnen slechts gebruikt worden om migranten korte tijd te huisvesten, daarna zouden vluchtelingen zo snel mogelijk naar andere landen moeten worden gebracht. De IOM gaat ervan uit dat de centra waarschijnlijk in EU-gebied komen. De organisatie staat naar eigen zeggen klaar om de EU te helpen. Centra buiten Europa zijn pas mogelijk als de verblijfsomstandigheden gegarandeerd kunnen worden.

NOS 29-06-18
Auteur: Reporter Creer datum: 11-07-2018 11:43:11
Thaise grot kort na reddingsoperatie volgelopen met water]

De redding van de Thaise voetballertjes is maar net goed gegaan: kort nadat de laatste kinderen en hun coach waren gevacueerd, begaf een waterpomp het. Hierdoor steeg het water in de grot snel en werden enkele reddingswerkers bijna ingesloten.

De duikers waren na de redding van het voetbalteam nog in de grot bezig om hun apparatuur op te ruimen, toen het water plots begon te stijgen. Twee van de kamers die eerder waren leeggepompt liepen nu weer vol met water. De reddingswerkers bevonden zich toen nog op anderhalve kilometer van de uitgang. Iedereen kwam uiteindelijk veilig naar buiten.

De pomp had de afgelopen week continu aangestaan. Om de Thaise jongens uit de grot te redden, moesten honderden miljoenen liters water worden weggepompt. Nu de pomp het begeven heeft, zijn er honderden luchtflessen achtergebleven in de grot.

Goede gezondheid

De twaalf jongens en hun coach zijn in drie dagen tijd allemaal uit de grot gered. Ze maken het goed, aldus artsen van het ziekenhuis waar ze naartoe zijn gebracht. ,,Ze zijn allemaal in goede lichamelijke gezondheid en hebben geen koorts of ernstige infecties. Slechts drie jongens hebben een lichte longontsteking." De goede gezondheid van de jongens zou verklaard kunnen worden doordat ze dicht bij elkaar gebleven zijn en elkaar continu hebben geholpen.

De voetballers en hun coach zijn de afgelopen twee weken verzwakt en vermagerd: ze vielen allemaal zeker twee kilo af. Ze worden nog even in quarantaine geplaatst uit vrees voor infecties. Familie die langs wil komen moet achter glas blijven. Toch maken ze het naar omstandigheden goed, al riskeren ze nu een 'dubbele psychische klap' door alle aandacht die ze krijgen.

PZC 11-07-18
Auteur: Reporter Creer datum: 16-07-2018 15:16:39
Weer hoop voor actiegroep ‘Wij gaan ze halen’

Sjoerd Mouissie


De actiegroep ‘Wij gaan ze halen’, die zich inzet voor vluchtelingen in Griekse opvangkampen, heeft weer hoop door een uitspraak van Spaanse rechters. Volgens het vonnis moet Spanje vluchtelingen uit Griekenland halen en ze opvangen.
Den Haag

Een jaar geleden bepaalde de Nederlandse rechter nog dat Nederland die opvang niet hoeft te bieden. Die rechtszaak was aangespannen door stichting ‘We gaan ze halen’, die geleid wordt door theoloog Rikko Voorberg.

Volgens documenten van de Europese Unie zou elke lidstaat vluchtelingen moeten overnemen uit Griekenland, waar de opvangkampen overvol zitten. In het geval van Nederland zou het om ongeveer negenduizend mensen gaan. Volgens het gerechtshof in Den Haag zijn deze aantallen echter ‘niet absoluut bedoeld, maar afhankelijk van de feitelijke situatie’.

Nederlands Dagblad 17-07-18
Auteur: Reporter Creer datum: 2-08-2018 12:25:00
Totale verwoesting, maar ook een enorme veerkracht in Syri'


Van de buitenwijken van steden als Aleppo, Homs, Oost-Ghouta en Daraa is niets meer over. Daar staan alleen nog maar karkassen van gebouwen. De huizen zijn helemaal aan puin geschoten. Op straat is het een grote puinhoop. Maar tussen alle rotzooi van de oorlog zijn toch mensen te zien. Syrirs die zijn teruggekeerd naar hun oude woonplaats. Op zoek naar bruikbare objecten voor een nieuw leven.

In de afgelopen zes maanden zijn ten minste 750.000 Syrirs die in eigen land op de vlucht waren teruggekeerd naar bovengenoemde gebieden, schat de VN. Het Rode Kruis ging daarheen en schrok van de totale verwoesting. De hulporganisatie heeft een gironummer geopend (7244) om de Syrische vluchtelingen te helpen bij hun herstart.

Overheden, bedrijven en particulieren wordt gevraagd geld te geven voor basisbehoeftes als voedsel en schoon drinkwater, maar ook voor psychische hulp en reparaties van verwoeste huizen.


Hoe dieper in de stad, des te meer gebouwen zijn er te zien. Kapotte gebouwen nog steeds, maar ze staan nog rechtop. De huizen hebben geen kozijnen en geen deuren meer. Toch is het een thuis voor de teruggekeerde Syrirs. "Je ziet twee dingen in Syri: totale verwoesting, maar ook een enorme veerkracht", vertelt Juriaan Lahr van het Rode Kruis. Hij is net terug uit het door oorlog verscheurde land.

Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 hebben meer dan 12 miljoen Syrirs hun huis verlaten, meer dan de helft van de bevolking. Ruim 5,6 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. De meesten naar Turkije (ongeveer 3,3 miljoen) en Libanon. De overigen zijn in Syri gebleven en zijn daar soms meerdere keren op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld.

"Het is ongelooflijk, maar de mensen zijn positief en blij omdat ze veilig zijn. Ze willen gewoon terug naar het leven dat ze voor de oorlog hadden", vertelt Lahr in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb een man ontmoet die tien familieleden heeft verloren in de oorlog, hij had alleen zijn dochter nog. Toch zei hij: zolang ik maar een brood per dag heb, heb ik voldoende."

Een toekomst

De komende periode start een nieuwe fase in Syri. De herstart staat centraal in de veilige gebieden. Maar daar hebben de Syrische vluchtelingen hulp bij nodig. "We willen een veilig thuis voor ze regelen. Ze hebben basisbenodigdheden nodig zoals water, eten en medische zorg", legt Lahr uit.

En als de basisbenodigdheden geregeld zijn kan er worden gekeken naar de toekomst. "Voor de oorlog had bijna iedereen werk. We moeten ervoor zorgen dat deze mensen weer een baan, een inkomen krijgen. Zo kunnen we ze weer een toekomst geven."

NOS 02-08-18
Auteur: Reporter Creer datum: 27-09-2018 13:01:54
Armeens gezin vlucht naar kerk om uitzetting te voorkomen

De Armeense asielzoeker Hayarpi en haar vier gezinsleden hebben vannacht hun toevlucht gezocht in de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk in Katwijk. Ze hebben dat gedaan om tot rust te komen en aan hun uitzetting te ontkomen.

Cyril Rosman

Het gezin vroeg de kerk gisteren of ze mochten komen. De Armenen wonen in het asielzoekerscentrum in Katwijk en zijn zelf lid van de kerkgemeente. ,,We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar ook onze naasten lief hebben", zegt predikant Folkert Rinkema. ,,Deze mensen komen elke zondag in onze kerk en stonden nu ontredderd voor ons. Wij kunnen ze rust bieden, voorlopig voor de periode van een week."

Hayarpi (20) kwam samen met haar vader, moeder, broertje en zusje negen jaar geleden naar Nederland. Hun asielaanvraag werd na zes jaar afgewezen. Volgens een steungroep rond het gezin hebben ze daarna verschillende procedures bij de rechtbank gewonnen, maar ging de Nederlandse staat telkens in beroep. Uiteindelijk werd hun aanvraag afgewezen. Wanneer het gezin precies zou worden uitgezet, is onbekend.

400 kinderen
Er werd de afgelopen dagen veel actie gevoerd door sympathisanten die willen dat het Armeense gezin in Nederland kan blijven. De hoop daarop werd vergroot nadat staatssecretaris Harbers twee weken geleden op het allerlaatste moment besloot om de Armeense kinderen Lily en Howick toch niet uit te zetten. Daarop werden al meer acties voor andere kinderen verwacht. Er zijn, volgens de actievoerders, in Nederland ongeveer 400 kinderen in een vergelijkbare positie: ze verblijven al jaren in Nederland, maar moeten weg. Staatssecretaris Harbers bestreed dat cijfer onlangs in de Tweede Kamer.

Hayarpi, die de afgelopen weken het woord voerde namens het gezin, studeer econometrie aan de universiteit van Tilburg. Ze is een actief lid van de jongerenafdeling van de ChristenUnie. Ze deed eerder deze week ook via een video een oproep aan de Tweede Kamer-fractie van die ChristenUnie om uitzetting te voorkomen. Bekend is dat die fractie voorstander is van een ruimhartiger kinderpardon, ze lobbyden achter de schermen ook bij coalitiepartner VVD om de uitzetting van Lily en Howick te voorkomen. Het zorgde voor wrijving in de coalitie.

,,Kerkasiel is bedoeld om de overheid een laatste kans te geven zich te beraden over naderend onrecht", stelt theoloog en activist Rikko Voorberg, die bij het gezin betrokken is. ,,We willen niet de rechtstaat ondermijnen." Predikant Rinkema: ,,We zijn een kerkgemeenschap, geen politieke partij. We geven hiermee dan ook geen politiek statement af."

De actie van de kerk in Katwijk kan op sympathie rekenen in Amsterdam. ,,Wij hebben in de jaren negentig ook kerkasiel verleend", stelt Gerhard Scholte van de Keizersgrachtkerk. Hij is voorzitter van de taalgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en heeft vanochtend een e-mail verspreid om de stemming bij de andere kerken te peilen. ,,Ik vind het een logische actie van de kerk in Katwijk. Het is een vraag om recht, de mensen gaan om elkaar heen staan."

Predikant Rinkema heeft 'geen idee' of de Dienst Terugkeer & Vertrek, die verantwoordelijk is voor het uitzetten van afgewezen asielzoekers, binnenkort voor de kerkdeur staat. ,,Dat wil ik ook niet weten." Het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de DT&V onder valt, stelt niet op individuele zaken in te kunnen gaan.

PZC 27-09-18
Auteur: Reporter Creer datum: 28-12-2018 14:28:10
40.000 Indonesirs na tsunami ontheemd

Ruim 40.000 mensen in het westen van Indonesi zijn ontheemd geraakt door de tsunami van zaterdag. Veel huizen zijn beschadigd of verwoest door het natuurgeweld.

Hulpverleners hebben dat vrijdag gemeld. Zij krijgen een steeds beter beeld van de omvang van de schade in de door de tsunami getroffen kustregio’s op Sumatra en Java.

De tsunami werd veroorzaakt doordat een deel van de vulkaan Anak Krakatau in de zeestraat tussen Zuid-Sumatra en West-Java instortte. De autoriteiten meldden eerder dat door de natuurramp 430 doden zijn gevallen. De dienst rampenbestrijding bracht het officile dodental vrijdag terug naar 426. Bij het identificeren van de slachtoffers waren enkele doden dubbel geteld.

Ruim 7200 mensen raakten gewond. Ook worden nog 23 mensen vermist.

De Anak Krakatau spuwde vrijdag nog altijd gaswolken in de lucht.

Reformatorisch Dagblad 28-12-18Auteur: Reporter Creer datum: 3-01-2019 15:07:04

Koerden opnieuw gemakkelijke prooi voor Erdogan

Abraham beth Arsan

Juist de meest loyale westerse bondgenoten in de brandhaard van Syri en Irak, de Koerden, worden abrupt voor de Ottomaanse leeuwen in Ankara gegooid, nu president Trump zijn troepen uit Syri terugtrekt.

Dat de Koerden in de steek worden gelaten, is geen nieuw fenomeen, schreef ik in maart 2018. Toen was de Koerdische stad Afrin in Syri gevallen, nadat Turkije de aanval had geopend op de slecht bewapende Koerdische strijders. Het is verbazingwekkend hoe snel dit fenomeen zich nu weer voordoet.

Zowel Amerika als Rusland keek in maart vorig jaar toe. De twee landen gaven de Turkse president Erdogan achter de schermen alle ruimte om de stad in te nemen. De Koerden zagen hoe de grote machten hen aan hun lot hadden overgelaten.

Amerika, Frankrijk en Engeland hebben in de afgelopen maanden de Koerden niettemin warm gemaakt om tegen IS te blijven vechten. Dankzij de Koerdische strijders was de hoofdstad van de kalifaat ingenomen. Bij de strijd offerden duizenden Koerdische strijders hun leven op. De coalitie tegen IS beloofde de Koerden achter de schermen een vorm van autonomie. Ook Isral steunde de Koerdische aspiraties.

De steun heeft echter niet lang geduurd. Amper een jaar later worden de Koerden weer in de steek gelaten. President Trump trekt zijn troepen terug uit Syri. Hij heeft met welgeteld n telefoongesprek een ‘geweldige’ deal met president Erdogan gesloten. „Erdogan zal de rest van IS vernietigen”, lazen wij in een van de vele tweets van de machtigste man van de wereld.

Voor Trump is er zo geen reden meer om in Syri te blijven. Over wat er nu met de Koerden gaat gebeuren, heeft de twitterende president blijkbaar niet nagedacht. Erdogan likt alvast zijn vingers af bij zijn plan om de Koerdische bondgenoten van de Amerikanen en Europeanen „on the ground” te vernietigen. Een Turkse minister heeft dit ook publiekelijk verklaard.

Macron

Trump laat de Koerden dus barsten. Maar wat gaan de Europese machten doen? Vooral Frankrijk sputtert, onder leiding van president Macron, nog tegen nu de Koerden dreigen te worden afgeslacht door Erdogan. Is dat een kwestie van puur eigenbelang, om de golf van geweld in de Franse steden in toom te houden, of is dit het begin van een andere wereldorde?

Columniste Caroline de Gruyter citeerde in haar column (NRC, 22-12) de Amerikaanse diplomaat Richard Haass over het naderende einde van de huidige wereldorde als volgt: „Een wereldorde komt meestal tot zijn eind na een lange periode van geleidelijke verslechtering, niet door plotselinge ineenstorting.” Moeten de Koerden tot de conclusie komen dat juist zij de dupe worden van die geleidelijke ineenstorting van de naoorlogse wereldorde, waarin Amerika een toonaangevende plaats verwierf? Is het wellicht de enige troost voor de heldhaftige Koerdische strijders dat ze in de geschiedschrijving te boek zullen staan als het slachtoffer van het einde van een politiek tijdperk?

Dat er in die naoorlogse wereldorde beweging zit, is met het aantreden van Trump wel zichtbaar geworden. Maar dat juist de meest loyale westerse bondgenoten in de brandhaard van Syri en Irak, de Koerden dus, abrupt voor de Ottomaanse leeuwen in Ankara gegooid zullen worden, komt toch ook voor de Amerikaanse minister van Defensie Mattis als een donderslag bij heldere hemel. Er is geen sprake van een geleidelijke, zoals Richard Haass vaststelt, maar van een plotselinge ineenstorting van de wereldorde, als we de Koerden in ogenschouw nemen.

Assad

Of kunnen de Koerden nog wel hun hoop vestigen op de Fransen? Zullen zij de bestaande wereldorde in Syri, desnoods tijdelijk, gaan handhaven?

Als erfgenamen van keizer Napoleon en president De Gaulle hebben de Fransen wel altijd hun reserves getoond als het erom gaat aan de leiband van de Amerikanen te lopen. Maar ook een dreigende opleving van IS is voor de Fransen in elk geval een belangrijke reden om de Koerden niet helemaal in de steek te laten. Immers, in haar hoogtijdagen in Irak en Syri motiveerde en stimuleerde IS tientallen islamitische strijders om in Frankrijk veel slachtoffers te maken.

Hoop doet leven voor de Koerden. Maar meer is het niet. De Fransen zijn namelijk in alle opzichten te zwak om met evenveel macht als Amerika in het Midden-Oosten te kunnen opereren.

Hebben de Koerden dan eventueel nog andere opties dan de Fransen? Zure Arabische koffie drinken bij hun onderdrukker van weleer. Hij zetelt nog steeds in Damascus. Juist ja, Assad! Van hem hoeven de Koerden echter niet veel te verwachten. Hij zal het op termijn met Erdogan op een akkoordje gooien om het ‘probleem’ dat Koerden heet voor tientallen jaren te elimineren. De cirkel is dan rond en de politieke situatie in Syri van voor de oorlog hersteld.

De auteur is freelancejournalist

Reformatorisch Dagblad 03-01-19
Auteur: Reporter Creer datum: 11-01-2019 15:00:30
Minister zegt voor het eerst:

’Brexit gaat mogelijk helemaal niet door’LONDEN - Het vertrek van Groot-Brittanni uit de Europese Unie gaat mogelijk helemaal niet door. Daarvoor waarschuwen zowel de minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, als twee belangrijke sponsors van de brexitcampagne.

Het Lagerhuis dreigt de zwaarbevochten brexitdeal van premier Theresa May dinsdag weg te stemmen, waardoor een chaotisch vertrek uit de EU dreigt. Hunt zei tegen de nieuwszender Sky dat het parlement „hard zijn best zal doen” om een „verlammende” no-deal-brexit te voorkomen. „Het grote risico is dat we niet echt leveren waarvoor de mensen hebben gestemd.”


Het is de eerste keer dat een minister aangeeft dat een vertrek uit de EU kan worden geblokkeerd.

Ook grote sponsors

Ook de twee sponsors, miljardair Peter Hargreaves en hedgefondsmanager Crispin Odey, zeggen te verwachten dat Groot-Brittanni in de EU blijft. Volgens Odey is het politieke establishment vastbesloten de brexit tot zinken te brengen en dat zal leiden tot tientallen jaren van wantrouwen in de politiek.

„Ik heb het helemaal opgegeven, ik voel totale wanhoop. Ik denk dat de brexit helemaal niet gaat gebeuren”, zei Hargreaves, die 3,2 miljoen pond (3,5 miljoen euro) aan de Leave-campagne schonk. Odey stelt dat hij niet verwacht dat een tweede referendum plaatsvindt, en dat hij ook geen brexit meer ziet gebeuren.

Driekwart van het Britse Lagerhuis stemde bij het referendum in 2016 ervoor om in de Europese Unie te blijven.

Telegraaf 11-01-19
Auteur: Reporter Creer datum: 6-02-2019 22:03:17


Crisis splijt Venezolaanse kerk: „Bid voor ons”

Coen Hermenet

De crisis in Venezuela heeft grote gevolgen voor de bevolking. Pastor Carlos Bello ziet dat veel van zijn kerkmensen toch sympathie houden voor Maduro. „De mens heeft de neiging terug te keren naar slavernij.”

„In het midden van groot kwaad vermenigvuldigt Gods genade”, zegt Carlos Bello. Hij is predikant van een kleine gereformeerde kerk, de Iglesia Reformada en Venezuela (IRV), in El Tierral, op zo’n honderd kilometer van de hoofdstad Caracas. De strijd tussen de zittende president Nicols Maduro en oppositieleider Juan Guaido, die zichzelf onlangs uitriep tot interim-president, heeft de crisis in zijn land nog verergerd.

„Het is een dagelijks uitdaging om genoeg eten voor mijn drie kleine kinderen te hebben”, aldus Bello. Noodgedwongen geeft hij n van hen thuisonderwijs. „De leraren zijn al twee maanden in conflict met de regering over de salarissen, en ze hebben gelijk.”

Daarnaast speelt het probleem van emigratie. Goede leraren, en vele anderen met hen, beproeven hun geluk volgens de voorganger over de landsgrenzen. Hij ziet dat ook in zijn eigen gemeente.

Bello vindt dat moeilijk. „Het is aan predikanten om hoop te brengen temidden van de hopeloosheid. We proberen de gemeente ervan te overtuigen dat wat er gebeurt goed is voor de kerk. De Bijbel, Gods Woord, zegt het zelf: Die God liefhebben, werken alle dingen mede ten goede.” Hij is blij te merken dat de jonge mensen, die hij sinds enkele maanden vaker in de kerk ziet, houvast hebben aan hun geloof.

Arme mensen

De gemeente in El Tierral, in de noordelijke staat Aragua, bestaat volgens de predikant grotendeels uit arme mensen, veelal van veertig jaar en ouder. Ze zijn een afspiegeling van de wijk. Hij merkt dat juist die gewone man de boodschap van de regering gelooft en het regime blijft steunen. Anderen in de kerk willen verandering langs democratrische weg.

Die eerste groep wordt het meest geraakt door de crisis, maar is ook het slechtst genformeerd. „Er is geen vrije pers, en de stroom aan desinformatie is continu.”

Hij denkt ook dat de mens er ontvankelijk voor is en trekt daarvoor een vergelijking met de woestijnreis. „De zondige mens lijdt aan het syndroom van Isral in de woestijn, de neiging om terug te keren naar slavernij. Het is aan kerken en voorgangers om deze neiging te bestrijden.”

Hoe de verhoudingen landelijk in de kerk liggen, vindt hij moeilijk te zeggen. „Ik ken niet de hele christenheid van Venezuela. Sommige broeders, van verschillende denominaties, proberen de huidige situatie te rechtvaardigen door te zeggen dat de regering door God gegeven is en dat wat er gebeurt niet de schuld is van Maduro.”

Paus

Zo’n 95 procent van de Venezolanen rooms-katholiek. Volgens Ivan Briscoe van denktank International Crisis Group pleit die kerk „consistent voor vrede en verzoening, en die boodschap houdt ze ook nu vast.” De kerk heeft in de huidige crisis geprobeerd te bemiddelen, maar sprak zich ook geregeld uit tegen de koers van het Maduroregime. De paus heeft laten weten geen positie te willen kiezen in de strijd tussen Maduro en Guaido.

Briscoe wijst erop dat de linkse politiek, waar Maduro een representant van is, tegelijk zijn wortels heeft in de bevrijdingstheologie van de kerk in de jaren zestig en zeventig. Veel Maduroaanhangers zijn daarom ook in de kerk te vinden.

Er is zowel Maduro als Guaido veel aan gelegen de sympathie van de kerk te behouden. Guaido liet zich de zondag nadat hij zichzelf tot president had uitgeroepen uitvoerig filmen en fotograferen tijdens zijn bezoek aan de mis.Maduro schreef op zijn beurt paus Franciscus een brief, waarin hij hem om hulp vraagt in de crisis in Venezuela. Maduro bezocht vorige week bovendien een bijeenkomst van evangelische kerken om te bidden voor vrede.

De samenkomst schoot Bello in het verkeerde keelgat. „Het was een parodie. Die mensen zeiden te spreken voor de protestantse christenen in Venezuela. Het is een schande.”

Wat hij van de komende weken verwacht? „Misschien helemaal niets, en dat maakt me bang. Er is inflatie, sociale afbraak, politieke instabiliteit, onveiligheid, voedseltekort, gebrek aan medicijnen. De kerk wordt steeds armer. Het is oneerlijk om te zien hoe n van de rijkste landen van de wereld nu moet bedelen om brood. Bid voor dit land en de kerk.”

Reformatorisch Dagblad 06-02-19
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier