Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
29-06-2018 15:01:54
WERELDNIEUWS
Is er naast de voetbal nog belangrijker nieuws ?
Auteur: Reporter Creer datum: 29-06-2018 15:03:14
Hulporganisaties teleurgesteld over migratie-akkoord EU


Hulporganisaties zijn teleurgesteld over het in Brussel bereikte migratie-akkoord. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is Europa steeds meer gericht op "het afweren van vluchtelingen". Artsen zonder Grenzen (AzG) noemt het vannacht bereikte akkoord vaag. "Het is onduidelijk wat dit in de praktijk betekent."

"In een tijd dat er wereldwijd een recordaantal vluchtelingen is, is het zeer teleurstellend dat EU-leiders niet in staat zijn samen tot oplossingen te komen die bijdragen aan de bescherming van vluchtelingen", schrijft Vluchtelingenwerk in een reactie. "De EU houdt vast aan het sluiten van de grenzen en er is geen oplossing voor het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee."

Onevenredig zwaar

Vluchtelingenwerk noemt het zorgelijk dat er binnen Europa geen bereidheid is verantwoordelijkheden te delen en dat de herverdeling van asielzoekers op vrijwillige basis moet gebeuren. Er is volgens de organisatie juist dringend behoefte aan afspraken over een eerlijke verdeling over lidstaten, omdat de landen aan de buitengrenzen onevenredig zwaar belast worden.

De hulporganisatie had ook graag gehad dat de omstandigheden in de zogenoemde migrantenhotspots in Itali en Griekenland waren besproken. Vluchtelingenwerk spreekt van het opsluiten van asielzoekers door de EU in nieuwe gesloten opvangcentra in Zuid-Europa.

'Bloed kleeft aan handen EU'

Het enige waar Europa het volgens Artsen zonder Grenzen over eens lijkt te zijn, is het ontwijken van de verantwoordelijkheid om kwetsbare mensen te beschermen, ongeacht welke gruwelen ze ontvluchten. "Het is teleurstellend dat de EU-leiders geen oplossing kunnen vinden om deze mensen te helpen, maar focussen op het verder sluiten van de grenzen, ongeacht de status van deze mensen."

Ook wijst Artsen zonder Grenzen erop dat er nog steeds geen oplossing lijkt te zijn gevonden voor migranten die de Middellandse Zee oversteken en daarbij het risico van de verdrinkingsdood lopen. De ngo's worden volgens AzG tot zondebokken gemaakt. Het bloed van de doden die vallen omdat de schepen van de ngo's hun werk niet kunnen doen, kleeft volgens de organisatie aan de handen van de EU.

IOM, UNHCR en Unicef

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er juist over te spreken dat er in Brussel overeenstemming is bereikt. Wel wordt volgens woordvoerders nog gewacht op de details. De IOM-woordvoerder spreekt van buitengewone solidariteit tussen de landen. De UNHCR noemt het een kans voor Europa om een voorbeeld te stellen hoe problemen met migranten moeten worden gemanaged.

Unicef is kritischer en vreest dat kinderen worden vastgezet in de "gesloten centra" waar verschillende regeringleiders over spraken. In de slotverklaring van de EU-leiders wordt het vagere begrip "gecontroleerde centra" gebruikt.

De UNHCR en de IOM zijn ook tegen gesloten centra. Die kunnen slechts gebruikt worden om migranten korte tijd te huisvesten, daarna zouden vluchtelingen zo snel mogelijk naar andere landen moeten worden gebracht. De IOM gaat ervan uit dat de centra waarschijnlijk in EU-gebied komen. De organisatie staat naar eigen zeggen klaar om de EU te helpen. Centra buiten Europa zijn pas mogelijk als de verblijfsomstandigheden gegarandeerd kunnen worden.

NOS 29-06-18
Auteur: Reporter Creer datum: 11-07-2018 11:43:11
Thaise grot kort na reddingsoperatie volgelopen met water]

De redding van de Thaise voetballertjes is maar net goed gegaan: kort nadat de laatste kinderen en hun coach waren gevacueerd, begaf een waterpomp het. Hierdoor steeg het water in de grot snel en werden enkele reddingswerkers bijna ingesloten.

De duikers waren na de redding van het voetbalteam nog in de grot bezig om hun apparatuur op te ruimen, toen het water plots begon te stijgen. Twee van de kamers die eerder waren leeggepompt liepen nu weer vol met water. De reddingswerkers bevonden zich toen nog op anderhalve kilometer van de uitgang. Iedereen kwam uiteindelijk veilig naar buiten.

De pomp had de afgelopen week continu aangestaan. Om de Thaise jongens uit de grot te redden, moesten honderden miljoenen liters water worden weggepompt. Nu de pomp het begeven heeft, zijn er honderden luchtflessen achtergebleven in de grot.

Goede gezondheid

De twaalf jongens en hun coach zijn in drie dagen tijd allemaal uit de grot gered. Ze maken het goed, aldus artsen van het ziekenhuis waar ze naartoe zijn gebracht. ,,Ze zijn allemaal in goede lichamelijke gezondheid en hebben geen koorts of ernstige infecties. Slechts drie jongens hebben een lichte longontsteking." De goede gezondheid van de jongens zou verklaard kunnen worden doordat ze dicht bij elkaar gebleven zijn en elkaar continu hebben geholpen.

De voetballers en hun coach zijn de afgelopen twee weken verzwakt en vermagerd: ze vielen allemaal zeker twee kilo af. Ze worden nog even in quarantaine geplaatst uit vrees voor infecties. Familie die langs wil komen moet achter glas blijven. Toch maken ze het naar omstandigheden goed, al riskeren ze nu een 'dubbele psychische klap' door alle aandacht die ze krijgen.

PZC 11-07-18
Auteur: Reporter Creer datum: 16-07-2018 15:16:39
Weer hoop voor actiegroep ‘Wij gaan ze halen’

Sjoerd Mouissie


De actiegroep ‘Wij gaan ze halen’, die zich inzet voor vluchtelingen in Griekse opvangkampen, heeft weer hoop door een uitspraak van Spaanse rechters. Volgens het vonnis moet Spanje vluchtelingen uit Griekenland halen en ze opvangen.
Den Haag

Een jaar geleden bepaalde de Nederlandse rechter nog dat Nederland die opvang niet hoeft te bieden. Die rechtszaak was aangespannen door stichting ‘We gaan ze halen’, die geleid wordt door theoloog Rikko Voorberg.

Volgens documenten van de Europese Unie zou elke lidstaat vluchtelingen moeten overnemen uit Griekenland, waar de opvangkampen overvol zitten. In het geval van Nederland zou het om ongeveer negenduizend mensen gaan. Volgens het gerechtshof in Den Haag zijn deze aantallen echter ‘niet absoluut bedoeld, maar afhankelijk van de feitelijke situatie’.

Nederlands Dagblad 17-07-18
Auteur: Reporter Creer datum: 2-08-2018 12:25:00
Totale verwoesting, maar ook een enorme veerkracht in Syri'


Van de buitenwijken van steden als Aleppo, Homs, Oost-Ghouta en Daraa is niets meer over. Daar staan alleen nog maar karkassen van gebouwen. De huizen zijn helemaal aan puin geschoten. Op straat is het een grote puinhoop. Maar tussen alle rotzooi van de oorlog zijn toch mensen te zien. Syrirs die zijn teruggekeerd naar hun oude woonplaats. Op zoek naar bruikbare objecten voor een nieuw leven.

In de afgelopen zes maanden zijn ten minste 750.000 Syrirs die in eigen land op de vlucht waren teruggekeerd naar bovengenoemde gebieden, schat de VN. Het Rode Kruis ging daarheen en schrok van de totale verwoesting. De hulporganisatie heeft een gironummer geopend (7244) om de Syrische vluchtelingen te helpen bij hun herstart.

Overheden, bedrijven en particulieren wordt gevraagd geld te geven voor basisbehoeftes als voedsel en schoon drinkwater, maar ook voor psychische hulp en reparaties van verwoeste huizen.


Hoe dieper in de stad, des te meer gebouwen zijn er te zien. Kapotte gebouwen nog steeds, maar ze staan nog rechtop. De huizen hebben geen kozijnen en geen deuren meer. Toch is het een thuis voor de teruggekeerde Syrirs. "Je ziet twee dingen in Syri: totale verwoesting, maar ook een enorme veerkracht", vertelt Juriaan Lahr van het Rode Kruis. Hij is net terug uit het door oorlog verscheurde land.

Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 hebben meer dan 12 miljoen Syrirs hun huis verlaten, meer dan de helft van de bevolking. Ruim 5,6 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. De meesten naar Turkije (ongeveer 3,3 miljoen) en Libanon. De overigen zijn in Syri gebleven en zijn daar soms meerdere keren op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld.

"Het is ongelooflijk, maar de mensen zijn positief en blij omdat ze veilig zijn. Ze willen gewoon terug naar het leven dat ze voor de oorlog hadden", vertelt Lahr in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb een man ontmoet die tien familieleden heeft verloren in de oorlog, hij had alleen zijn dochter nog. Toch zei hij: zolang ik maar een brood per dag heb, heb ik voldoende."

Een toekomst

De komende periode start een nieuwe fase in Syri. De herstart staat centraal in de veilige gebieden. Maar daar hebben de Syrische vluchtelingen hulp bij nodig. "We willen een veilig thuis voor ze regelen. Ze hebben basisbenodigdheden nodig zoals water, eten en medische zorg", legt Lahr uit.

En als de basisbenodigdheden geregeld zijn kan er worden gekeken naar de toekomst. "Voor de oorlog had bijna iedereen werk. We moeten ervoor zorgen dat deze mensen weer een baan, een inkomen krijgen. Zo kunnen we ze weer een toekomst geven."

NOS 02-08-18
Auteur: Reporter Creer datum: 27-09-2018 13:01:54
Armeens gezin vlucht naar kerk om uitzetting te voorkomen

De Armeense asielzoeker Hayarpi en haar vier gezinsleden hebben vannacht hun toevlucht gezocht in de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk in Katwijk. Ze hebben dat gedaan om tot rust te komen en aan hun uitzetting te ontkomen.

Cyril Rosman

Het gezin vroeg de kerk gisteren of ze mochten komen. De Armenen wonen in het asielzoekerscentrum in Katwijk en zijn zelf lid van de kerkgemeente. ,,We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar ook onze naasten lief hebben", zegt predikant Folkert Rinkema. ,,Deze mensen komen elke zondag in onze kerk en stonden nu ontredderd voor ons. Wij kunnen ze rust bieden, voorlopig voor de periode van een week."

Hayarpi (20) kwam samen met haar vader, moeder, broertje en zusje negen jaar geleden naar Nederland. Hun asielaanvraag werd na zes jaar afgewezen. Volgens een steungroep rond het gezin hebben ze daarna verschillende procedures bij de rechtbank gewonnen, maar ging de Nederlandse staat telkens in beroep. Uiteindelijk werd hun aanvraag afgewezen. Wanneer het gezin precies zou worden uitgezet, is onbekend.

400 kinderen
Er werd de afgelopen dagen veel actie gevoerd door sympathisanten die willen dat het Armeense gezin in Nederland kan blijven. De hoop daarop werd vergroot nadat staatssecretaris Harbers twee weken geleden op het allerlaatste moment besloot om de Armeense kinderen Lily en Howick toch niet uit te zetten. Daarop werden al meer acties voor andere kinderen verwacht. Er zijn, volgens de actievoerders, in Nederland ongeveer 400 kinderen in een vergelijkbare positie: ze verblijven al jaren in Nederland, maar moeten weg. Staatssecretaris Harbers bestreed dat cijfer onlangs in de Tweede Kamer.

Hayarpi, die de afgelopen weken het woord voerde namens het gezin, studeer econometrie aan de universiteit van Tilburg. Ze is een actief lid van de jongerenafdeling van de ChristenUnie. Ze deed eerder deze week ook via een video een oproep aan de Tweede Kamer-fractie van die ChristenUnie om uitzetting te voorkomen. Bekend is dat die fractie voorstander is van een ruimhartiger kinderpardon, ze lobbyden achter de schermen ook bij coalitiepartner VVD om de uitzetting van Lily en Howick te voorkomen. Het zorgde voor wrijving in de coalitie.

,,Kerkasiel is bedoeld om de overheid een laatste kans te geven zich te beraden over naderend onrecht", stelt theoloog en activist Rikko Voorberg, die bij het gezin betrokken is. ,,We willen niet de rechtstaat ondermijnen." Predikant Rinkema: ,,We zijn een kerkgemeenschap, geen politieke partij. We geven hiermee dan ook geen politiek statement af."

De actie van de kerk in Katwijk kan op sympathie rekenen in Amsterdam. ,,Wij hebben in de jaren negentig ook kerkasiel verleend", stelt Gerhard Scholte van de Keizersgrachtkerk. Hij is voorzitter van de taalgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en heeft vanochtend een e-mail verspreid om de stemming bij de andere kerken te peilen. ,,Ik vind het een logische actie van de kerk in Katwijk. Het is een vraag om recht, de mensen gaan om elkaar heen staan."

Predikant Rinkema heeft 'geen idee' of de Dienst Terugkeer & Vertrek, die verantwoordelijk is voor het uitzetten van afgewezen asielzoekers, binnenkort voor de kerkdeur staat. ,,Dat wil ik ook niet weten." Het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de DT&V onder valt, stelt niet op individuele zaken in te kunnen gaan.

PZC 27-09-18
Auteur: Reporter Creer datum: 28-12-2018 14:28:10
40.000 Indonesirs na tsunami ontheemd

Ruim 40.000 mensen in het westen van Indonesi zijn ontheemd geraakt door de tsunami van zaterdag. Veel huizen zijn beschadigd of verwoest door het natuurgeweld.

Hulpverleners hebben dat vrijdag gemeld. Zij krijgen een steeds beter beeld van de omvang van de schade in de door de tsunami getroffen kustregio’s op Sumatra en Java.

De tsunami werd veroorzaakt doordat een deel van de vulkaan Anak Krakatau in de zeestraat tussen Zuid-Sumatra en West-Java instortte. De autoriteiten meldden eerder dat door de natuurramp 430 doden zijn gevallen. De dienst rampenbestrijding bracht het officile dodental vrijdag terug naar 426. Bij het identificeren van de slachtoffers waren enkele doden dubbel geteld.

Ruim 7200 mensen raakten gewond. Ook worden nog 23 mensen vermist.

De Anak Krakatau spuwde vrijdag nog altijd gaswolken in de lucht.

Reformatorisch Dagblad 28-12-18Auteur: Reporter Creer datum: 3-01-2019 15:07:04

Koerden opnieuw gemakkelijke prooi voor Erdogan

Abraham beth Arsan

Juist de meest loyale westerse bondgenoten in de brandhaard van Syri en Irak, de Koerden, worden abrupt voor de Ottomaanse leeuwen in Ankara gegooid, nu president Trump zijn troepen uit Syri terugtrekt.

Dat de Koerden in de steek worden gelaten, is geen nieuw fenomeen, schreef ik in maart 2018. Toen was de Koerdische stad Afrin in Syri gevallen, nadat Turkije de aanval had geopend op de slecht bewapende Koerdische strijders. Het is verbazingwekkend hoe snel dit fenomeen zich nu weer voordoet.

Zowel Amerika als Rusland keek in maart vorig jaar toe. De twee landen gaven de Turkse president Erdogan achter de schermen alle ruimte om de stad in te nemen. De Koerden zagen hoe de grote machten hen aan hun lot hadden overgelaten.

Amerika, Frankrijk en Engeland hebben in de afgelopen maanden de Koerden niettemin warm gemaakt om tegen IS te blijven vechten. Dankzij de Koerdische strijders was de hoofdstad van de kalifaat ingenomen. Bij de strijd offerden duizenden Koerdische strijders hun leven op. De coalitie tegen IS beloofde de Koerden achter de schermen een vorm van autonomie. Ook Isral steunde de Koerdische aspiraties.

De steun heeft echter niet lang geduurd. Amper een jaar later worden de Koerden weer in de steek gelaten. President Trump trekt zijn troepen terug uit Syri. Hij heeft met welgeteld n telefoongesprek een ‘geweldige’ deal met president Erdogan gesloten. „Erdogan zal de rest van IS vernietigen”, lazen wij in een van de vele tweets van de machtigste man van de wereld.

Voor Trump is er zo geen reden meer om in Syri te blijven. Over wat er nu met de Koerden gaat gebeuren, heeft de twitterende president blijkbaar niet nagedacht. Erdogan likt alvast zijn vingers af bij zijn plan om de Koerdische bondgenoten van de Amerikanen en Europeanen „on the ground” te vernietigen. Een Turkse minister heeft dit ook publiekelijk verklaard.

Macron

Trump laat de Koerden dus barsten. Maar wat gaan de Europese machten doen? Vooral Frankrijk sputtert, onder leiding van president Macron, nog tegen nu de Koerden dreigen te worden afgeslacht door Erdogan. Is dat een kwestie van puur eigenbelang, om de golf van geweld in de Franse steden in toom te houden, of is dit het begin van een andere wereldorde?

Columniste Caroline de Gruyter citeerde in haar column (NRC, 22-12) de Amerikaanse diplomaat Richard Haass over het naderende einde van de huidige wereldorde als volgt: „Een wereldorde komt meestal tot zijn eind na een lange periode van geleidelijke verslechtering, niet door plotselinge ineenstorting.” Moeten de Koerden tot de conclusie komen dat juist zij de dupe worden van die geleidelijke ineenstorting van de naoorlogse wereldorde, waarin Amerika een toonaangevende plaats verwierf? Is het wellicht de enige troost voor de heldhaftige Koerdische strijders dat ze in de geschiedschrijving te boek zullen staan als het slachtoffer van het einde van een politiek tijdperk?

Dat er in die naoorlogse wereldorde beweging zit, is met het aantreden van Trump wel zichtbaar geworden. Maar dat juist de meest loyale westerse bondgenoten in de brandhaard van Syri en Irak, de Koerden dus, abrupt voor de Ottomaanse leeuwen in Ankara gegooid zullen worden, komt toch ook voor de Amerikaanse minister van Defensie Mattis als een donderslag bij heldere hemel. Er is geen sprake van een geleidelijke, zoals Richard Haass vaststelt, maar van een plotselinge ineenstorting van de wereldorde, als we de Koerden in ogenschouw nemen.

Assad

Of kunnen de Koerden nog wel hun hoop vestigen op de Fransen? Zullen zij de bestaande wereldorde in Syri, desnoods tijdelijk, gaan handhaven?

Als erfgenamen van keizer Napoleon en president De Gaulle hebben de Fransen wel altijd hun reserves getoond als het erom gaat aan de leiband van de Amerikanen te lopen. Maar ook een dreigende opleving van IS is voor de Fransen in elk geval een belangrijke reden om de Koerden niet helemaal in de steek te laten. Immers, in haar hoogtijdagen in Irak en Syri motiveerde en stimuleerde IS tientallen islamitische strijders om in Frankrijk veel slachtoffers te maken.

Hoop doet leven voor de Koerden. Maar meer is het niet. De Fransen zijn namelijk in alle opzichten te zwak om met evenveel macht als Amerika in het Midden-Oosten te kunnen opereren.

Hebben de Koerden dan eventueel nog andere opties dan de Fransen? Zure Arabische koffie drinken bij hun onderdrukker van weleer. Hij zetelt nog steeds in Damascus. Juist ja, Assad! Van hem hoeven de Koerden echter niet veel te verwachten. Hij zal het op termijn met Erdogan op een akkoordje gooien om het ‘probleem’ dat Koerden heet voor tientallen jaren te elimineren. De cirkel is dan rond en de politieke situatie in Syri van voor de oorlog hersteld.

De auteur is freelancejournalist

Reformatorisch Dagblad 03-01-19
Auteur: Reporter Creer datum: 11-01-2019 15:00:30
Minister zegt voor het eerst:

’Brexit gaat mogelijk helemaal niet door’LONDEN - Het vertrek van Groot-Brittanni uit de Europese Unie gaat mogelijk helemaal niet door. Daarvoor waarschuwen zowel de minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, als twee belangrijke sponsors van de brexitcampagne.

Het Lagerhuis dreigt de zwaarbevochten brexitdeal van premier Theresa May dinsdag weg te stemmen, waardoor een chaotisch vertrek uit de EU dreigt. Hunt zei tegen de nieuwszender Sky dat het parlement „hard zijn best zal doen” om een „verlammende” no-deal-brexit te voorkomen. „Het grote risico is dat we niet echt leveren waarvoor de mensen hebben gestemd.”


Het is de eerste keer dat een minister aangeeft dat een vertrek uit de EU kan worden geblokkeerd.

Ook grote sponsors

Ook de twee sponsors, miljardair Peter Hargreaves en hedgefondsmanager Crispin Odey, zeggen te verwachten dat Groot-Brittanni in de EU blijft. Volgens Odey is het politieke establishment vastbesloten de brexit tot zinken te brengen en dat zal leiden tot tientallen jaren van wantrouwen in de politiek.

„Ik heb het helemaal opgegeven, ik voel totale wanhoop. Ik denk dat de brexit helemaal niet gaat gebeuren”, zei Hargreaves, die 3,2 miljoen pond (3,5 miljoen euro) aan de Leave-campagne schonk. Odey stelt dat hij niet verwacht dat een tweede referendum plaatsvindt, en dat hij ook geen brexit meer ziet gebeuren.

Driekwart van het Britse Lagerhuis stemde bij het referendum in 2016 ervoor om in de Europese Unie te blijven.

Telegraaf 11-01-19
Auteur: Reporter Creer datum: 6-02-2019 22:03:17


Crisis splijt Venezolaanse kerk: „Bid voor ons”

Coen Hermenet

De crisis in Venezuela heeft grote gevolgen voor de bevolking. Pastor Carlos Bello ziet dat veel van zijn kerkmensen toch sympathie houden voor Maduro. „De mens heeft de neiging terug te keren naar slavernij.”

„In het midden van groot kwaad vermenigvuldigt Gods genade”, zegt Carlos Bello. Hij is predikant van een kleine gereformeerde kerk, de Iglesia Reformada en Venezuela (IRV), in El Tierral, op zo’n honderd kilometer van de hoofdstad Caracas. De strijd tussen de zittende president Nicols Maduro en oppositieleider Juan Guaido, die zichzelf onlangs uitriep tot interim-president, heeft de crisis in zijn land nog verergerd.

„Het is een dagelijks uitdaging om genoeg eten voor mijn drie kleine kinderen te hebben”, aldus Bello. Noodgedwongen geeft hij n van hen thuisonderwijs. „De leraren zijn al twee maanden in conflict met de regering over de salarissen, en ze hebben gelijk.”

Daarnaast speelt het probleem van emigratie. Goede leraren, en vele anderen met hen, beproeven hun geluk volgens de voorganger over de landsgrenzen. Hij ziet dat ook in zijn eigen gemeente.

Bello vindt dat moeilijk. „Het is aan predikanten om hoop te brengen temidden van de hopeloosheid. We proberen de gemeente ervan te overtuigen dat wat er gebeurt goed is voor de kerk. De Bijbel, Gods Woord, zegt het zelf: Die God liefhebben, werken alle dingen mede ten goede.” Hij is blij te merken dat de jonge mensen, die hij sinds enkele maanden vaker in de kerk ziet, houvast hebben aan hun geloof.

Arme mensen

De gemeente in El Tierral, in de noordelijke staat Aragua, bestaat volgens de predikant grotendeels uit arme mensen, veelal van veertig jaar en ouder. Ze zijn een afspiegeling van de wijk. Hij merkt dat juist die gewone man de boodschap van de regering gelooft en het regime blijft steunen. Anderen in de kerk willen verandering langs democratrische weg.

Die eerste groep wordt het meest geraakt door de crisis, maar is ook het slechtst genformeerd. „Er is geen vrije pers, en de stroom aan desinformatie is continu.”

Hij denkt ook dat de mens er ontvankelijk voor is en trekt daarvoor een vergelijking met de woestijnreis. „De zondige mens lijdt aan het syndroom van Isral in de woestijn, de neiging om terug te keren naar slavernij. Het is aan kerken en voorgangers om deze neiging te bestrijden.”

Hoe de verhoudingen landelijk in de kerk liggen, vindt hij moeilijk te zeggen. „Ik ken niet de hele christenheid van Venezuela. Sommige broeders, van verschillende denominaties, proberen de huidige situatie te rechtvaardigen door te zeggen dat de regering door God gegeven is en dat wat er gebeurt niet de schuld is van Maduro.”

Paus

Zo’n 95 procent van de Venezolanen rooms-katholiek. Volgens Ivan Briscoe van denktank International Crisis Group pleit die kerk „consistent voor vrede en verzoening, en die boodschap houdt ze ook nu vast.” De kerk heeft in de huidige crisis geprobeerd te bemiddelen, maar sprak zich ook geregeld uit tegen de koers van het Maduroregime. De paus heeft laten weten geen positie te willen kiezen in de strijd tussen Maduro en Guaido.

Briscoe wijst erop dat de linkse politiek, waar Maduro een representant van is, tegelijk zijn wortels heeft in de bevrijdingstheologie van de kerk in de jaren zestig en zeventig. Veel Maduroaanhangers zijn daarom ook in de kerk te vinden.

Er is zowel Maduro als Guaido veel aan gelegen de sympathie van de kerk te behouden. Guaido liet zich de zondag nadat hij zichzelf tot president had uitgeroepen uitvoerig filmen en fotograferen tijdens zijn bezoek aan de mis.Maduro schreef op zijn beurt paus Franciscus een brief, waarin hij hem om hulp vraagt in de crisis in Venezuela. Maduro bezocht vorige week bovendien een bijeenkomst van evangelische kerken om te bidden voor vrede.

De samenkomst schoot Bello in het verkeerde keelgat. „Het was een parodie. Die mensen zeiden te spreken voor de protestantse christenen in Venezuela. Het is een schande.”

Wat hij van de komende weken verwacht? „Misschien helemaal niets, en dat maakt me bang. Er is inflatie, sociale afbraak, politieke instabiliteit, onveiligheid, voedseltekort, gebrek aan medicijnen. De kerk wordt steeds armer. Het is oneerlijk om te zien hoe n van de rijkste landen van de wereld nu moet bedelen om brood. Bid voor dit land en de kerk.”

Reformatorisch Dagblad 06-02-19
Auteur: Reporter Creer datum: 2-04-2019 16:52:10
Historische dreun voor Erdogan: hij verliest vrijwel zeker ook thuisbasis Istanbul
De Turkse regeringspartij AKP heeft hoogstwaarschijnlijk ook Istanbul verloren aan de oppositiepartij CHP. Was het verlies van de hoofdstad Ankara bij de verkiezingen zondag al een gevoelige klap voor president Recep Tayyip Erdogan, dat van zijn thuisbasis Istanbul, waar hij ooit burgemeester was, is een historische dreun.

Rob Vreeken1 april 2019, 19:32

Ekrem Imamoglu, burgemeesterskandidaat van de oppositiepartij CHP, omarmt een van zijn supporters, in Istanbul. Beeld REUTERS
Het verlies van de regeringszetel Ankara en van de metropool Istanbul, de grootste stad en het economisch hart van het land, is van grote symbolische betekenis. ‘Het begin van een nieuw tijdperk’, zegt politicoloog Ycel Demirer van de Universiteit van Kocaeli. Beide steden zijn 25 jaar lang bestuurd door Erdogans AK-partij.

Erdogan had de inzet van de lokale verkiezingen hoog gemaakt. Het was een ‘kwestie van overleven’, zei hij in de campagne. Door het resultaat in de grote steden keren die woorden zich nu tegen hem. Veel kiezers vonden de stijgende kosten van levensonderhoud belangrijker dan de door Erdogan opgeroepen dreiging door ‘buitenlandse vijanden’.

‘De uitslag toont aan dat het tijdperk-Erdogan op zijn eind loopt’, zegt analist Halil Karaveli, auteur van het boek Why Turkey is Authoritarian. ‘Dat is niet meer dan natuurlijk. Elke partij die lang aan de macht is, zakt na verloop van tijd weg.’ Sinds de verkiezingen van november 2015 heeft Erdogans coalitie telkens lager gescoord.

Verschil van 25 duizend stemmen
De president, die een stevig mandaat heeft tot 2023, benadrukte in een verklaring zondagavond dat zijn regeringspartijen hun meerderheid hebben behouden. Hij sprak zelfs van een ‘ruime marge’. Ondanks de tegenvallende resultaten blijft de AKP met ruim 44 procent de grootste partij van Turkije. Landelijk kreeg de Volksalliantie (de coalitie van de AKP met de rechts-nationalistische MHP) ruim 51 procent, 3 procentpunten minder dan in de parlementsverkiezingen van juni vorig jaar.

‘Die 44 procent geeft hem een zekere opluchting’, zegt Karaveli. ‘Dat de AKP in deze economische omstandigheden toch nog zo groot is gebleven, zou je een soort succes kunnen noemen. Niet veel partijen in andere landen zou dat gelukt zijn.’

Maandagmiddag stond de burgemeesterskandidaat van de oppositiepartij CHP in Istanbul, Ekrem Imamoglu, volgens de kiesraad ruim 25 duizend stemmen voor op zijn rivaal van de AKP, oud-premier Binali Yldrm. Op dat moment was 99,95 procent van de stemmen geteld.

Yldrm was echter nog niet bereid zijn nederlaag toe te geven. Hij wees op de ruim 300 duizend ongeldige stemmen. Die moeten volgens hem worden herteld. Met het minieme verschil is de kans groot dat nog geruime tijd onzekerheid blijft bestaan over de definitieve uitslag in Istanbul. De partijen hebben drie dagen om beroep aan te tekenen.

Zelfs in Ankara, waar CHP’er Mansur Yavas ruim won van AKP-kandidaat Mehmet Ozhaseki (50,9 tegen 47,1 procent), heeft de AKP hertelling gevraagd.

Communistische burgemeester
In heel Turkije kon zondag worden gestemd voor nieuwe burgemeesters en gemeente- en provinciale raden. De ongemeen spannende strijd pakte vooral in stedelijk gebied slecht uit voor de AKP. De regeringspartij moest toezien dat de CHP de burgemeestersposten veroverde in zeven van de twaalf grootste steden. ‘Het volk heeft gekozen voor de democratie’, zei oppositieleider partijleider Kemal Kldarolu.

Volgens Turkije-kenner Joost Lagendijk is het verkiezingsresultaat een ‘grote stimulans’ voor de oppositie. ‘Daar heerste een zeker defaitisme. Men dacht: ‘Wat heeft het nog voor zin? We winnen toch nooit, Erdogan wint altijd.’ Ik denk dat de uitslag veel tegenstanders van de regering weer het vertrouwen geeft zich te organiseren en oppositie te voeren.’

Een novum had de provinciehoofdstad Tunceli in het oosten van Turkije. Daar werd Fatih Mehmet Macoglu van de Communistische Partij van Turkije (TKP) tot burgemeester gekozen. Het is voor het eerst in Turkije dat de TKP een burgemeester levert.

VERKIEZINGSUITSLAG HEEFT ‘GROTE GEVOLGEN VOOR HET PRESIDENTIEEL SYSTEEM’
Het verlies van de AKP gaat volgens burgemeesterskandidaat Hisyar zsoy voor de oppositiepartij HDP een debat losmaken over de grondwetswijziging. Die wijziging heeft president Recep Tayyip Erdogan twee jaar geleden doorgevoerd en het staatshoofd veel meer macht gegeven, ten koste van het parlement en de ministerraad.

Volkskrant 01-04-19
Auteur: Reporter Creer datum: 6-04-2019 17:22:14 Laatst gewijzigd: 6-04-2019 17:23:35


Overstromingen Iran 'ergste in 70 jaar', tientallen doden


De overstromingen in Iran van de afgelopen weken zijn de ergste in het land in ruim zeventig jaar. Dat zegt de gouverneur van de zuidelijke provincie Khuzestan. Vandaag zijn opnieuw dorpen en steden gevacueerd die door de overstromingen worden bedreigd.

Iran kampt al bijna drie weken met zware regenbuien. De overstromingen in verschillende delen van het land hebben tot dusver aan zeker zeventig mensen het leven gekost. Volgens de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken zijn zo'n 400.000 mensen in gevaar door het natuurgeweld.

Het hoogwater komt na jaren van droogte in grote delen van het land. Vooral de zuidelijke provincies zijn zwaar getroffen. In de provincie Golestan is op n dag 70 procent van het jaarlijkse gemiddelde aan regen gevallen.

Nooddijken
De afgelopen week zijn tientallen dorpen ontruimd. Vrouwen en kinderen worden geacht onderdak te zoeken in veiliger gebied. Mannen moeten blijven om te helpen bij de aanleg van nooddijken om de wateroverlast terug te dringen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft de Iraanse overheid verweten dat men de problemen aan zichzelf te danken heeft, vanwege mismanagement en slechte voorbereidingen. Iran zegt juist dat de Amerikaanse sancties de oorzaak zijn van de ontbrekende bescherming tegen water.

Naar verwachting stopt het maandag met regenen.

NOS 07-04-19
Auteur: Reporter Creer datum: 10-04-2019 13:05:06


Levensverhaal

10 april 2019 door Filip Uijl, Stichting Friedensstimme

Pavel getuigde in de rechtbank: 'Hier staat een misdadiger voor u, maar God heeft mij veranderd'

Pavel Joerijevitsj Grisjenko werd geboren op de Krim in de stad Sebastopol en is daar ook opgegroeid. "Ik ging drugs gebruiken, terwijl ik nog in militaire dienst was. Toen men daar achter kwam, moest ik voor de rechter verschijnen en werd ik gevangen gezet. Na enige tijd kwam ik vrij, ging ik weer gebruiken, werd ik weer veroordeeld, gevangen gezet, enzovoorts. In totaal ben ik zo vijf keer veroordeeld en gevangen gezet," vertelt hij in het magazine van Stichting Friedensstimme.


"Tijdens mijn laatste straftermijn bezochten gelovigen de gevangenis en ik luisterde naar een preek. Ook schonken zij mij het Nieuwe Testament. Toen ben ik de Heere gaan zoeken. In de gevangenis ging ik voor Hem op mijn knien. Maar mijn hart veranderde niet, ik was niet wedergeboren. In de tijd die volgde, heb ik een leven van steeds weer vallen en opstaan gekend. Na zeven jaar schonk de Heere mij genade. In 2007 mocht ik vergeving van zonden en een nieuw Leven in Christus ontvangen. In de gevangenis werd ik gedoopt. Na mijn vrijlating ben ik terug gegaan naar Simferopol en vanaf dat moment hoorde ik bij de niet-geregistreerde baptistengemeente in die stad.

In de gevangenis leerde ik hoe groot de nood van mensen is. Vele mensen zijn ziek, zoeken genezing en vrede voor hun ziel. Ze dolen rond, maar vinden niet wat ze zoeken. Dat raakt mij. De Heere schonk mij een verlangen: het Evangelie verkondigen, verloren zielen vertellen van de Zaligmaker. Hij bond een tekst uit Spreuken op mijn hart: “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” Ik evangeliseer vaak met een boekentafel die ik in de stad neerzet. Beambten van de overheid werken me vaak tegen. Vorig jaar had ik een tafeltje neergezet en de Bijbel en andere boeken erop geplaatst. Al snel kwamen er FSB (Russische geheime dienst – red.) agenten en gewone politieagenten bij mijn tafel staan. Ze stelden vragen: ‘Wat doe je hier?’ Ik heb eerlijk antwoord gegeven: ‘Ik sta hier om het Evangelie te verkondigen, zodat mensen in de Heere Jezus Christus zullen geloven en gered worden.’ Alles wat ik vertelde werd opgeschreven. Ook namen ze van de lectuur mee die ik op mijn tafeltje had liggen. Ik moest mee naar het bureau en werd voor de procureur gebracht. Deze noteerde al mijn persoonlijke gegevens. In stilte bad ik: ‘Heere wilt u mij de woorden geven die ik moet spreken, want ik weet het zelf niet. Spreekt U Zelf door mij heen.’

Het gesprek verliep als volgt. De procureur vroeg mij of ik al eerder in aanraking met justitie was geweest. Ik antwoordde: ‘Jazeker. In 1999 ben ik veroordeeld voor misdaden en diefstal en ik heb enkele jaren vastgezeten.’ ‘Is dat alles?’ vroeg hij. ‘Nee,’ zei ik. ‘Na mijn vrijlating ben ik al snel weer veroordeeld. In 2003, om dezelfde reden en in 2005 opnieuw voor diefstal.’ ‘Is dat alles?’ ‘Nee,’ antwoordde ik hem opnieuw. ‘In 2007 ben ik ook veroordeeld en heb ik weer vast gezeten.’ Toen gaf de Heere in mijn hart om met hem het gesprek te zoeken. Ik zei: ‘Nu moet u maar beoordelen of God bestaat. Ik ben een mens die diep in de zonde heeft geleefd en ik had geen kracht om ermee te breken. Men heeft mij terecht bestraft en ik heb vanwege eigen schuld herhaaldelijk in de gevangenis gezeten. Iedereen hoopte dat ik mijn leven na de gevangenis zou beteren, maar het gebeurde niet. Het werd eerder slechter met mij. Maar door Gods genade ben ik veranderd, ik ben niet langer wie ik was.’

Toen werden al die agenten die erbij stonden stil. Ze begonnen vragen te stellen, over mijn bekering, maar ook over de doop die ik ontvangen had: ‘Ben je echt helemaal onder water gegaan?’ Ik besloot mijn verhaal met de volgende woorden: ‘Hier staat een misdadiger voor u. Maar God heeft mij veranderd. Iedereen heeft Jezus nodig. Dat vertel ik aan bozen en goeden. Zegt u zelf maar of ik daarmee een slecht werk doe dat straf verdient.’ Toen was het klaar: ‘Je bent vrij,’ zei de procureur, om er aan toe te voegen: ‘Je hoort nog van ons.’ Voordat ik naar huis ging heb ik de procureur ernstig aangekeken en gezegd: ‘Moge de Heere u zegenen.’


De man was even stil, keek me aan en zei toen: ‘Moge de Heere ook jou zegenen.’ Met alle egards werd de deur voor me opengedaan en mocht ik gaan. Ik heb niets meer van hen gehoord en ik ben niet bestraft."

CIP 10-04-19
Auteur: Reporter Creer datum: 22-04-2019 17:05:49

Sri Lanka kwetsbaar voor aanslagen

Ab Jansen


Landen met veel westerse toeristen, met een christelijke minderheid en met optimale connecties met het Midden-Oosten zijn kwetsbaar voor aanslagen.

Wie zitten zouden er achter de aanslagen in Sri Lanka kunnen zitten?

Veel wijst in de richting van organisaties als Islamitische Staat (IS) of al -Qaida al daders van deze aanslagen in Sri Lanka. Waarbij uiteraard gebruik kan zijn gemaakt van Srilankaanse cellen of handlangers, al of niet georganiseerd. Die verdenking is gebaseerd op de doelen van de aanslagen – kerken, christenen dus, en westerse toeristen, die zijn te vinden in luxe hotels.

Nu de oorlog tegen IS in Irak en Syrie voorbij is, en IS-strijders afdruipen, is de kans groot dat er op andere wijze wraak wordt genomen door deze groep verliezers, aanslagen op doelen in tal van landen ligt dan voor de hand. Het werd ook alom verwacht dat die gaan komen.

Kerken en dure hotels worden door terreurorganisaties als IS gezien als de ultieme symbolen van Westerse presentie, en zijn dan ook een geliefd doelwit.

Daar komt bij dat de connectie tussen Sri Lanka en het Midden-Oosten een sterke is: duizenden Srilankanen werken er, en pendelen tussen vaderland en werkgebied.

Wie bijvoorbeeld vanuit Dubai naar Colombo reist (iets wat ik zelf meermalen deed) loopt grote kans in een toestel vol met Srilankanen te zitten. Detail: die zich ook vaak ladderzat drinken, omdat ze eindelijk weer eens alcohol krijgen voorgeschoteld.

Kortom: Landen met veel westerse toeristen, met een christelijke minderheid en met optimale connecties met het Midden-Oosten zijn kwetsbaar voor dit type aanslagen, uit revanche gepleegd door IS-strijders, na de nederlaag in Irak en Syrie.

Is er van binnenuit reden om bepaalde groepen te verdenken?

Er wordt altijd in Sri Lanka zelf gewezen naar de etnische Tamils in het noorden en oosten van het land (de thee-Tamils in het midden), als probleemgroep, vanwege hun streven naar een eigen staat in het noorden en oosten (waarvoor de Tamiltijgers tientallen jaren vochten), maar in feite is de Singhalese etnische meerderheid op het eiland een probleem voor orde en rust.

De boeddhistische Singhalezen worden wel een meerderheidsgroep met een minderheidsgevoel genoemd, en wie beseft dat de hindoestische Tamils op het eiland een achterland hebben in buurland Zuid-India, en dus qua aantal machtiger zijn dan de Singhalezen, die kan die Singhalezen wel een beetje begrijpen, zij het hun agressieve houding jegens Tamils en moslims niet billijken.

Het militante Singhalese nationalisme waaronder met name de Tamils, maar ook de moslimminderheid op het eiland, en de christenen hebben te lijden, komt voort uit “angst voor een zich in de hoek gedrukt weten-cultuur” , waarbij niet Sri Lanka maar de regionale kaart meespeelt: Het kleine boeddistische Sri Lanka dat als een neusdruppel onderaan het machtige hindoestische India hangt, en waar Tamils een indrukwekkende bevolkingsgroep zijn.

Iets dergelijks speelt de moslimminderheid op het eiland parten: ook die wordt gezien als deel uitmakend van een wereldwijde “oemma”, gemeenschap, en dus minder een minderheid dan ze lijken.

Juist door de aanslagen van zondag, is er kans dat die vrees in Singhalese hoek weer wordt gevoed, en met name de moslimminderheid op het eiland verdacht wordt van machts-ambities.

Hoe is de positie van de christelijk kerken in Sri Lanka?

De kerken worden zeker geconfronteerd met dit boeddhistisch Singhalese nationalisme. Vooral op het platteland krijgen kerkjes te maken met agressieve boeddhistische groepen, doorgaans aangestoken door de leidslieden binnen boeddhistische tempels, die met de komst van een kerk hun nering minder zien worden.

Aanslagen zoals die zondag plaatsvonden, liggen desondanks minder voor de hand – daarvoor waren ze te grootschalig en uitermate goed gecordineerd.

Reformatorisch Dagblad 22-04-19


Auteur: Reporter Creer datum: 3-05-2019 19:15:03 Laatst gewijzigd: 3-05-2019 19:18:05

door Patrick Simons

SGP, CU en CIDI starten petitie: "Toenemende antisemitisme schreeuwt om weerwoord"

De SGP, ChristenUnie en het Centrum Informatie en Documentatie Isral (CIDI) zijn samen een petitie gestart waarmee het de Europese Commissie op wil roepen om van antisemitisme n van de speerpunten van het beleid te maken. Daartoe roepen ze op in de petitie die op een speciaal daarvoor opgerichte website te vinden is.

Volgens de initiatiefnemers zijn Joden niet langer veilig in Europa. 'Amsterdam, Toulouse, Brussel, Parijs, Kopenhagen, Malm en Berlijn. Allemaal plaatsen waar in de afgelopen jaren Joden zijn aangevallen of zelfs vermoord. Synagogen moeten worden bewaakt en Joodse scholen zijn vestingen geworden. In Europa zijn Joden driekwart eeuw na de Holocaust nog steeds het mikpunt van vooroordelen en haat. Wij kunnen hen nog steeds niet het veilige thuis bieden waar ze recht op hebben. Juist omdat de geschiedenis ons leert wat er kan gebeuren als je vooroordelen en haat ongemoeid laat, is het zaak dat we ons verzetten tegen antisemitische uitingen. En is het belangrijk dat we voorkomen dat antisemitisme gebagatelliseerd of genormaliseerd wordt."

De cijfers zeggen eigenlijk al genoeg: 'Bijna 30 procent van de Joden in de EU zegt minstens eens in de voorgaande twaalf maanden te zijn lastiggevallen vanwege hun Joodse afkomst, maar slechts n op de vijf stapt naar de politie. 34 procent vermijdt een bezoek aan de synagoge en Joodse evenementen uit veiligheidsoverwegingen. Meer dan een derde van de respondenten heeft in de afgelopen 5 jaar overwogen te emigreren omdat ze zich niet veilig voelen in het land waar ze leven.'

Onder andere Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers delen de petitie vrijdagmorgen via Twitter en Facebook. Van der Staaij: "Het toenemende antisemitisme schreeuwt om een weerwoord. Laten we ons daarom in heel Europa uitspreken tegen Jodenhaat." Ook Segers roept op om de petitie te tekenen. "Met deze petitie vragen we de nieuwe Europese Commissie om van de strijd tegen antisemitisme de hoogste prioriteit te maken. Samen kunnen we duidelijk maken dat ons continent veilig moet zijn n blijven voor Joden."

Het toenemende antisemitisme schreeuwt om een weerwoord. Laten we ons daarom in heel Europa uitspreken tegen Jodenhaat! Deel dit bericht en teken de petitie op: https://t.co/6Ets3tNZTt

CIP 03-05-19
Auteur: Reporter Creer datum: 14-05-2019 19:12:19 Laatst gewijzigd: 14-05-2019 19:14:30
Vlam in de pan in Albani: wat is er aan de hand?

Mitra Nazar
correspondent Balkan

Explosies door benzinebommen. Uitslaande vlammen bij de ingang van het kantoor van de premier. Demonstranten die verblind door traangas op de grond vallen. De beelden die afgelopen weekend uit de Albanese hoofdstad Tirana kwamen, gingen de hele wereld over.

Ook gisteravond werd er opnieuw geprotesteerd. Inmiddels is Albani al ruim drie maanden in de ban van anti-regeringsdemonstraties, die steeds vaker uitdraaien op rellen en confrontaties tussen betogers en politie. Wat is er aan de hand in de Balkanrepubliek?

Demonstranten eisen het aftreden van de regering van premier Edi Rama. Ze willen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen. Ze zeggen dat Rama's regering geen verandering heeft gebracht in de hardnekkige corruptie in het land. Ook beschuldigen ze zijn partij van verkiezingsfraude. Rama ligt ook onder vuur vanwege zijn groeiende autoritaire leiderschap en de verslechterde staat van de persvrijheid.

Rama op zijn beurt beschuldigt de grootste oppositiepartij, die de leiding van de demonstraties op zich heeft genomen, van het saboteren van het EU-toetredingsproces door geweld toe te laten. Hij daagt de oppositie uit het tegen hem op te nemen bij de lokale verkiezingen op 30 juni, in plaats van zijn kantoor te bekogelen met molotov-cocktails.
Corruptie

Albani is n van de corruptste landen van Europa. Corruptie is er in alle lagen van de samenleving; elke regering krijgt vroeg of laat te maken met beschuldigingen van vriendjespolitiek en omkoping. Dit resulteert vaak in straatprotesten, en die lopen vervolgens vaak uit op geweld.

Dit keer kwam de directe aanleiding voort uit gelekte tapes met informatie over vermeende verkiezingsfraude in 2017. Er zou geld uit de georganiseerde misdaad in het spel zijn geweest. De verhalen daarover worden nog onderzocht, maar het was voor tienduizenden Albanezen genoeg om in februari de straat op te gaan. En voor parlementarirs van oppositiepartijen om uit protest de zetels in het parlement op te zeggen.


"We moeten Albani bevrijden van criminaliteit en corruptie", riep oppositieleider Lulzim Basha de menigte toe voordat zaterdagavond de vlam in de pan sloeg. "Albani moet worden als de rest van Europa." Basha, de leider van de oppositionele Democratische Partij, trekt vanaf het begin de kar van de demonstraties. Edi Rama, naast premier ook leider van de Socialistische partij, is zijn grote politieke vijand.

De Democratische Partij was zelf lange tijd aan de macht in Albani. Die partij werd toen ook geplaagd door corruptieschandalen en banden met georganiseerde misdaad.

In 2013 wonnen Rama's socialisten de verkiezingen en kwam er een machtswisseling. Veel Albanezen hadden toen hun hoop gevestigd op hun nieuwe premier Rama: ze dachten dat er een nieuwe democratische wind zou waaien.

De huidige protesten laten zien hoe teleurgesteld ze zes jaar later zijn. Albanezen hebben nog steeds te maken met een torenhoge werkloosheid, criminaliteit en het corrupte systeem. Als gevolg daarvan heeft een recordaantal mensen het land verlaten, op zoek naar een betere toekomst elders in Europa.

Ook in andere landen op de Balkan wordt de afgelopen tijd gedemonstreerd tegen de overheid en corruptie. Onder meer in Montenegro en Servi gaan mensen de straat op. Net als in Albani heeft de woede over de corruptie zich daar jaren opgehoopt.

De demonstraties in de weekenden trekken tienduizenden Albanezen. Lang niet iedereen steunt de oppositiepartij, maar het draagvlak om te demonstreren tegen de regering is breed.

Eind vorig jaar demonstreerden bijvoorbeeld universiteitsstudenten wekenlang vanwege wanorde en corruptie in het hoger onderwijs. Artiesten en theatermakers demonstreren tegen plannen het nationale theater af te breken.
Justitile scheepsdoorlichting

Toch heeft president Rama de afgelopen jaren wel degelijk een aantal hervormingen doorgevoerd, met name in de gerechtelijke macht. Zo is vorig jaar begonnen met een massale screening van zo'n 800 rechters en aanklagers. Doel: schoon schip maken in de rechterlijke macht van Albani. Iedere rechter, officier van justitie of procureur-generaal wordt gecheckt op mogelijke corrupte activiteiten in het verleden, hun inkomsten worden onderzocht en hun morele integriteit getoetst.

Albani doet hiermee een enorme stap naar wat de Europese Unie van kandidaat-lidstaten verlangt. Het zogenaamde vetting-system wordt positief ontvangen in Brussel. Maar Albanezen zelf zijn er sceptisch over.

Critici zeggen dat het een te radicale hervorming is die niet transparant genoeg wordt toegepast. Het levert bovendien problemen op die weer kunnen leiden tot corruptie. Veel rechters en aanklagers zijn opgestapt of ontslagen, en er zijn te weinig kandidaten zijn om hun plek in te nemen. Dat zorgt er weer voor dat het justitie-apparaat niet goed functioneert.
AFP

Terwijl de protesten doorgaan, ziet Rama de sfeer buiten zijn kantoor steeds grimmiger worden. Toch buigt hij niet. Hij wil alles op alles zetten om Albani de Europese Unie in te krijgen. Rama wordt in Brussel beschouwd als goede gesprekspartner en iemand die bereid is hervormingen door te voeren en het gevecht tegen corruptie in zijn land aan te gaan.

De Albanezen die nu in de straten van Tirana demonstreren vertrouwen Rama's regering die taak in ieder geval niet toe.

Meer dan 90 procent van de Albanezen wil dat Albani zo snel mogelijk lid wordt van de Europese Unie. Een groot deel van de bevolking zegt dat vooral te willen omdat het werken en wonen in andere EU-landen makkelijker maakt. Albani hoopt volgende maand groen licht te krijgen van Brussel om te starten met het officile toetredingsproces. Of dat zal gebeuren is nog maar de vraag: een aantal landen, waaronder Nederland, is kritisch over uitbreiding met landen uit de Westelijke Balkan.

NOS 14-05-19
Auteur: Reporter Creer datum: 21-05-2019 14:54:10
Dick van den Bos
Bijzondere film over wetenschap in de Bijbel: "Veel ziektes zijn te voorkomen door Bijbelse voorschriften"

Het volk van Isral trok veertig jaar door de woestijn en volgens documentairemaker Thomas van der Giessen is het verbazingwekkend hoe goed het volk in staat was om in leven te blijven. Hij vertelt dat dit alles te maken heeft met de leefregels die in de Bijbel staan. “Deze regels zorgden ervoor dat een primitief volk in de oudheid kon overleven. Dat vind ik fascinerend.” Thomas maakte hierover de film ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’, om te laten zien hoe accuraat wetenschap in de Bijbel is. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek, geschreven door Ben Hobrink.

In dit interview zegt hij meer over de wonderbaarlijke wijsheid die in de Bijbel staat. Thomas vertelt: “Afgelopen weken stond er in de kranten dat in Brazili jaarlijks meer dan duizend mannen hun penis lieten amputeren vanwege medische problemen."

"Drs. Jar van Rhenen, zelf een tropenarts, gaat hier ook al op in. Hij stelt in de documentaire 'Moderne wetenschap in de Bijbel' dat infecties en zelfs kanker aan de penis voorkomen kunnen worden door middel van besnijdenis."

Kanker
"In zijn claim gaat hij zelfs verder. Besnijdenis zou bij de vrouwelijk partners baarmoederhalskanker (HPV) kunnen voorkomen en ook kunnen helpen tegen de verspreiding van HIV. Het klinkt misschien bizar maar hij staat hierin niet alleen en wordt in deze opvatting gesteund door verschillende onderzoeken en grote medische organisaties waaronder de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Blijkbaar is er naast de geestelijke betekenis van de besnijdenis dus ook een praktisch voordeel aan het besnijden van mannen.“
"Het is interessant om te zien dat de regels die in de Bijbel staan perfecte overlevingswetten zijn voor een primitief volk dat door de woestijn trekt."

Wat voor nieuws kom je nog meer tegen dat je sterk aan de Bijbel doet denken?
“Een gevangenisbewaarder in Nederland werd enkele weken geleden bespuugd door een arrestant die een SOA onder de leden had. Het spuug kwam in het oog van de gevangenisbewaarder. Hij werd hierdoor besmet en heeft sindsdien last van een SOA aan zijn oog. Het deed me meteen denken aan Leviticus 15 vers 8 waarin staat dat wanneer iemand bespuugd wordt door een persoon met Gonorroe de bespuugde persoon ook meteen onrein is. Hij moest dan volgens die wet zijn kleren en zichzelf wassen en bleef tot de avond onrein. Bijzonder dat de Bijbel de connectie legt tussen een geslachtsziekte en het gevaar dat het speeksel, van iemand met een geslachtsziekte, kan opleveren.”

De documentaire 'Moderne wetenschap in de Bijbel' is gebaseerd op het gelijknamige boek van bioloog drs. Ben Hobrink maar Thomas van der Giessen wilde geen n op n kopie maken.

“Zelf ben ik afgestudeerd aan de filmacademie in Brussel. Ik ben dus geen wetenschapper. Daarom leek het me interessant om met enkele experts de materie uit het boek te bekijken.” In de documentaire spreekt van der Giessen onder andere met tropenartsen, een rabbijn, een deskundige uit de vleesindustrie en de hoofdredacteur van Weet magazine. De verschillende situaties zijn op professionele wijze door acteurs nagespeeld met historische kostuums en locaties.

Ook het feit dat het volk van Isral veertig jaar in de woestijn leefde, is een wonder op zich, zeg je. Kun je dat eens uitleggen?
"Ja, het is een absoluut wonder van God. Maar daarnaast is het interessant om te zien dat de regels die in de Bijbel staan perfecte overlevingswetten zijn voor een primitief volk dat door de woestijn trekt.”

"'Als er geen wetenschap meer is zou de Bijbel ons dan kunnen redden?' Dat is de vraag die in de documentaire gesteld wordt." Volgens Thomas zou dit kunnen slaan op een grootschalige ramp maar zijn de apocalyptische beelden in de film vooral figuratief bedoeld.

“We vinden in de huidige tijd ook voorbeelden van plaatsen op aarde waar de wetenschap nauwelijks een rol speelt. Wat zouden de wetten uit de Bijbel in die gebieden kunnen betekenen?” vraagt hij zich af.
"In ontwikkelingslanden zouden de mensen bijvoorbeeld veel baat kunnen hebben bij het naleven van bepaalde geboden uit de Bijbel."

Voedselvoorschriften
“In ontwikkelingslanden zouden de mensen bijvoorbeeld veel baat kunnen hebben bij het naleven van bepaalde geboden uit de Bijbel. Zo zouden ze geen kennis over de specifieke achtergrondinformatie nodig hebben om toch te doen wat goed voor hen is. Net als toentertijd gold voor het volk van Isral in de woestijn.

Denk bijvoorbeeld aan bepaalde voedselvoorschriften. Het is algemeen bekend dat ze in Afrika er niet vies van zijn om uit de jungle allerlei wilde dieren te halen voor consumptie. Maar deze dieren zijn, zeker in een warm klimaat, erg vatbaar voor allerlei ziektekiemen. De Bijbel geeft duidelijke voorschriften over welke dieren wel of niet geconsumeerd mogen worden. Deze voedselwetten zouden veel ziektes in Afrika kunnen voorkomen.

Maar ook een simpel zinnetje in Deuteronomium 23 (vers 12 en 13) waarin de Isralieten bevolen werd om hun behoeften buiten het kamp te doen in een kuiltje en dit uiteindelijk weer te bedekken met zand, is een hele simpele maatregel die mensen in ontwikkelingsgebieden zou kunnen beschermen tegen allerlei ziektes. “

Wat was de belangrijkste reden dat je deze documentaire bent gaan maken?
“In het huidige medialandschap worden er weinig Nederlandse christelijke films geproduceerd. Twaalf jaar geleden las ik het boek van Ben Hobrink en vond ik eigenlijk al direct dat er een film van gemaakt zou moeten worden. Maar jaren later was er nog steeds geen documentaire van het boek te vinden.

Uiteindelijk was ik met mijn eigen bedrijf Aktefilm op zoek naar een project om te produceren. Mijn vrouw, Nelleke, haalde het boek van Ben Hobrink weer tevoorschijn en stelde voor om er een verfilming van te maken.

Ik belde Ben op en hij was meteen enthousiast. Ook Uitgeverij Gideon was positief. Ik ben toen begonnen om het scenario te schrijven. Uiteindelijk volgde de productie van de film.“

"Ik wil eigenlijk vooral laten zien dat God, de God van de Bijbel, goed is. Dat vind ik veel belangrijker dan wetenschappelijke details."

Zat hier ook een diepere motivatie achter?
“Ik wil eigenlijk vooral laten zien dat God, de God van de Bijbel, goed is. Dat vind ik veel belangrijker dan wetenschappelijke details. Ik wil dat mensen zien dat Gods regels er niet zomaar zijn. Ze zijn er juist zijn om mensen te helpen en hen een goed leven te geven. Natuurlijk hebben veel wetten uit de Bijbel ook een geestelijke betekenis. Maar juist die gelaagdheid van de Bijbel, waarin alles vanuit meerdere standpunten betekenis heeft, maakt het tot een bijzonder boek. Het kan alleen maar door n Auteur kan zijn geschreven.“

Merk je ook dat de documentaire omstreden is?
“Het is absoluut omstreden, dat merkte ik al bij het produceren. Ik wilde in Diergaarde Blijdorp filmen maar toen ze de titel hoorden wilden ze hier niet aan meewerken. Sommige mensen gaan door de titel van de film ervan uit dat je wil zeggen dat de Bijbel een soort wetenschappelijk handboek is dat door wetenschappers is geschreven. Maar dat is niet het punt waar het in de film om draait.

Het gaat er om dat als je met de kennis van de huidige moderne wetenschap naar de wetten in de Bijbel kijkt je tot de conclusie komt dat deze wetten bijzonder goed zijn voor de mens.

Je begint je dan af te vragen hoe het mogelijk is dat zoveel wetten uit die duizenden jaren oude Bijbel in overeenstemming zijn met de moderne wetenschap. Als ik daar als christen over nadenk, dan versterkt dat mijn geloof.“

De documentaire 'Moderne wetenschap in de Bijbel' duurt ongeveer 114 minuten en is hier te bekijken op de videopagina van CIP.nl.

CIP
Auteur: Reporter Creer datum: 12-06-2019 16:33:01

52 migranten gered in Middellandse Zee


Voor de kust van Libi zijn woensdag 52 migranten gered door de Duitse organisatie Sea-Watch. Hun opblaasboot was 87 kilometer van de Libische stad Zawiya in problemen gekomen. Het is niet duidelijk waar Sea-Watch de opvarenden, onder wie twee baby’s, heen brengt.

Itali verzet zich tegen de inzet van private reddingsboten. De Italiaanse regering had juist dinsdagavond een maatregel genomen dat hulporganisaties een forse boete wacht als ze zonder toestemming in Italiaanse wateren varen. Ook Malta wil geen schepen accepteren als andere EU-lidstaten niet bereid zijn vluchtelingen op te nemen.

Reformatorisch Dagblad 12-06-19
Auteur: Reporter Creer datum: 24-06-2019 22:01:44
Trump stelt sancties in tegen Iraanse leider Khamenei
Vandaag, 21:10 Buitenland

De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe sancties in tegen Iran. Dat maakte hij bekend in het Witte Huis. Per decreet worden nu vooral financile maatregelen getroffen tegen ayatollah Khamenei en mensen in zijn omgeving. Het zou om miljarden dollars gaan.

Volgens correspondent Marieke de Vries valt op dat de sancties persoonlijk worden "De politieke top van het land wordt nu geraakt, niet de bevolking."

Volgens het Witte Huis is gekozen voor deze maatregelen, omdat de leiders uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van de Amerikaanse drone, vorige week. Iran zegt dat het onbemande toestel in Iraans luchtruim vloog. De VS zegt dat de drone in het internationaal luchtruim was, toen die werd geraakt.
Alsnog militaire acties?

Trump noemt de nieuwe maatregelen "een stevige, maar proportionele vergelding". Het betekent volgens de president niet dat toekomstig ingrijpen wordt uitgesloten.

Daarbij hebben de sancties nog een andere reden. "Iran mag nooit nucleaire wapens in handen krijgen." Aan een aantal sancties werd dan ook al langer gewerkt, volgens de Amerikaanse minister van Financin Mnuchin.

"Doel van de sancties is zoveel mogelijk druk uitoefenen op de commandostructuur", aldus Mnuchin. "Deze maatregelen zijn niet symbolisch en zullen direct invloed hebben op de Iraanse economie."
Verborgen kapitaal

Volgens de minister houden de leiders veel geld verborgen. Marieke de Vries: "Blijkbaar hebben Amerikaanse inlichtingendiensten zicht op waar het geld zich bevindt. Bij welke banken deze leiders beleggingen of tegoeden hebben"

"We zijn een vredelievend land. We willen geen oorlog", zei President Trump. "Uiteindelijk willen we alle sancties opheffen en hopen we dat Iran een welvarend land wordt. Maar dan moeten ze ons wel bellen, zodat we kunnen onderhandelen over een nieuw atoomakkoord."

NOS 24-06-19
Auteur: Reporter Creer datum: 20-07-2019 15:13:17
Srebrenica blijft een schandvlek, voor de VN, voor de Nederlandse politiek en voor Dutchbat

Martin Sommer


Het hoogste rechtscollege heeft Nederland voor 10 procent aansprakelijk gesteld voor het leed van de nabestaanden van de massamoord in Srebrenica. Vorige week werd deze grootste misdaad sinds de Tweede Wereldoorlog, onder het toeziend oog van Dutchbat gepleegd, nog plechtig herdacht in Den Haag. De uitspraak van de Hoge Raad wekt in het licht van de massamoord gauw de indruk van een bizarre vorm van boekhouden met genoegdoening. Zo zien de boze moeders van Srebrenica het om begrijpelijke redenen ook.

Maar zo gaat het nu eenmaal bij het vaststellen van wettelijke aansprakelijkheid, en datzelfde geldt voor de gebruikte argumenten. De Hoge Raad wijst de redenering van het Hof af dat Nederland eerder nog tot 30 procent verantwoordelijk stelde. Daarvoor bracht het Hof in dat Nederland had meegewerkt aan de selectie en evacuatie van de moslimmannen, die uitdraaide op deportatie en uiteindelijk moord door de Bosnische Servirs. De Hoge Raad wijst die verantwoordelijk af, omdat een eventuele weigering van de Dutchbatters geen verschil had gemaakt voor het lot van de moslimmannen.

Alleen de claim dat de Nederlanders van Dutchbat de 350 mannen op de eigen compound bescherming hadden moeten bieden in plaats van ze te evacueren, snijdt volgens de Hoge Raad hout; en dan nog was de kans dat ze het hadden overleefd zeer klein. Maar onmogelijk was het niet geweest, en vandaar de 10 procent aansprakelijkheid van de staat. Nederland blijft dus een beetje verantwoordelijk. Een nare slotsom, maar zo werkt het burgerrecht zoals gezegd nu eenmaal, waar de rechter een aantoonbaar verband wil zien tussen oorzaak en gevolg, om uitspraak te doen over een verschuldigd geldbedrag.

Ook al is het 24 jaar geleden, het schaamrood over de rol van Nederland in het handhaven van dit zogeheten ‘veilige gebied’ wil maar niet wegtrekken. In tegendeel, juist de veronderstelling van de hoogste rechter dat deze afschuwelijke geschiedenis niet anders zou zijn verlopen als Dutchbat zich weerbaarder tegenover Mladic en zijn bende had opgesteld, brengt weer aan het twijfelen. Want een veronderstelling blijft het, ook al is die nu van een percentage voorzien. En belangrijker, juist dit oordeel van de Hoge Raad onderstreept nog eens dat ouderwetse deugden als eer en waardigheid niet in een kasboek zijn uit te drukken. Srebrenica blijft een schandvlek, voor de VN, voor de Nederlandse politiek en voor Dutchbat.

Volkskrant 19-07-19
Auteur: Reporter Creer datum: 16-08-2019 16:33:20


Judith van de Hulsbeek
Correspondent Duitsland

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zich uitgesproken voor een hernieuwde start van een Europese reddingsmissie op zee. "Het zou goed zijn als er weer een Europese patrouille zoals de missie Sophia komt, waarbij schepen van Europese staten mensen in nood redden", zei Merkel gisteravond op een bijeenkomst.

Volgens Merkel is het redden van mensen net zo belangrijk als het bestrijden van mensensmokkelaars.

De missie Sophia werd in 2015 door de Europese Unie opgetuigd. Eigenlijk was het vooral de bedoeling om mensensmokkel tegen te gaan, maar gaandeweg werden de schepen die meededen steeds vaker ingezet om migranten in nood op te pikken.

Ongeveer 50.000 migranten zijn zo naar het Europese vasteland gebracht. Ook Nederland leverde een marineschip aan de missie. Begin dit jaar is Sophia stopgezet, omdat Itali tegen de missie protesteerde.
Strafbaar maken

Op dit moment zijn het vooral schepen van hulporganisaties die mensen van boten oppikken. Dat leidde de afgelopen maanden herhaaldelijk tot confrontaties met vooral de Italiaanse regering, die de schepen de toegang tot haar havens ontzegde.

Gisteren kwam er na lang overleggen een oplossing voor het hulpschip Open Arms met aan boord 150 migranten. Zes EU-landen hebben toegezegd de migranten op te nemen.

Verder kreeg de strijd tussen de Duitse Sea-Watch-kapitein Carola Rackete en de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini veel aandacht. Rackete voer ondanks een verbod van Salvini de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa binnen.

Dat was crimineel, vond Salvini. Het proces tegen Rackete loopt nog. In Nederland gingen recent ook stemmen op om het oppikken van mensen op zee strafbaar te maken.
Coalitie van bereidwilligen

De EU worstelt al een tijd met de reddingsmissies op zee. Itali vangt momenteel de meeste opgepikte migranten op. Salvini maakt keer op keer duidelijk dat hij daar snel een eind aan wil maken. Tot er een goed systeem is voor herverdeling van de migranten over de Europese lidstaten, wil hij geen boten meer toelaten in de Italiaanse havens.

Frankrijk en Duitsland hebben onlangs geprobeerd beweging te brengen in de patstelling. In juli stelden ze op een EU-top in Helsinki een tijdelijke 'coalitie van bereidwilligen' voor die wel migranten op zouden willen nemen.

Salvini noemde de top een flop en zei dat er alleen maar werd herhaald dat Itali Europa's "grootste vluchtelingenkamp" moet blijven.

NOS 16-08-19
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier