Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
29-06-2018 15:01:54
WERELDNIEUWS
Is er naast de voetbal nog belangrijker nieuws ?
Auteur: Reporter Creer datum: 29-06-2018 15:03:14
Hulporganisaties teleurgesteld over migratie-akkoord EU


Hulporganisaties zijn teleurgesteld over het in Brussel bereikte migratie-akkoord. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is Europa steeds meer gericht op "het afweren van vluchtelingen". Artsen zonder Grenzen (AzG) noemt het vannacht bereikte akkoord vaag. "Het is onduidelijk wat dit in de praktijk betekent."

"In een tijd dat er wereldwijd een recordaantal vluchtelingen is, is het zeer teleurstellend dat EU-leiders niet in staat zijn samen tot oplossingen te komen die bijdragen aan de bescherming van vluchtelingen", schrijft Vluchtelingenwerk in een reactie. "De EU houdt vast aan het sluiten van de grenzen en er is geen oplossing voor het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee."

Onevenredig zwaar

Vluchtelingenwerk noemt het zorgelijk dat er binnen Europa geen bereidheid is verantwoordelijkheden te delen en dat de herverdeling van asielzoekers op vrijwillige basis moet gebeuren. Er is volgens de organisatie juist dringend behoefte aan afspraken over een eerlijke verdeling over lidstaten, omdat de landen aan de buitengrenzen onevenredig zwaar belast worden.

De hulporganisatie had ook graag gehad dat de omstandigheden in de zogenoemde migrantenhotspots in Itali en Griekenland waren besproken. Vluchtelingenwerk spreekt van het opsluiten van asielzoekers door de EU in nieuwe gesloten opvangcentra in Zuid-Europa.

'Bloed kleeft aan handen EU'

Het enige waar Europa het volgens Artsen zonder Grenzen over eens lijkt te zijn, is het ontwijken van de verantwoordelijkheid om kwetsbare mensen te beschermen, ongeacht welke gruwelen ze ontvluchten. "Het is teleurstellend dat de EU-leiders geen oplossing kunnen vinden om deze mensen te helpen, maar focussen op het verder sluiten van de grenzen, ongeacht de status van deze mensen."

Ook wijst Artsen zonder Grenzen erop dat er nog steeds geen oplossing lijkt te zijn gevonden voor migranten die de Middellandse Zee oversteken en daarbij het risico van de verdrinkingsdood lopen. De ngo's worden volgens AzG tot zondebokken gemaakt. Het bloed van de doden die vallen omdat de schepen van de ngo's hun werk niet kunnen doen, kleeft volgens de organisatie aan de handen van de EU.

IOM, UNHCR en Unicef

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er juist over te spreken dat er in Brussel overeenstemming is bereikt. Wel wordt volgens woordvoerders nog gewacht op de details. De IOM-woordvoerder spreekt van buitengewone solidariteit tussen de landen. De UNHCR noemt het een kans voor Europa om een voorbeeld te stellen hoe problemen met migranten moeten worden gemanaged.

Unicef is kritischer en vreest dat kinderen worden vastgezet in de "gesloten centra" waar verschillende regeringleiders over spraken. In de slotverklaring van de EU-leiders wordt het vagere begrip "gecontroleerde centra" gebruikt.

De UNHCR en de IOM zijn ook tegen gesloten centra. Die kunnen slechts gebruikt worden om migranten korte tijd te huisvesten, daarna zouden vluchtelingen zo snel mogelijk naar andere landen moeten worden gebracht. De IOM gaat ervan uit dat de centra waarschijnlijk in EU-gebied komen. De organisatie staat naar eigen zeggen klaar om de EU te helpen. Centra buiten Europa zijn pas mogelijk als de verblijfsomstandigheden gegarandeerd kunnen worden.

NOS 29-06-18
Auteur: Reporter Creer datum: 11-07-2018 11:43:11
Thaise grot kort na reddingsoperatie volgelopen met water]

De redding van de Thaise voetballertjes is maar net goed gegaan: kort nadat de laatste kinderen en hun coach waren gevacueerd, begaf een waterpomp het. Hierdoor steeg het water in de grot snel en werden enkele reddingswerkers bijna ingesloten.

De duikers waren na de redding van het voetbalteam nog in de grot bezig om hun apparatuur op te ruimen, toen het water plots begon te stijgen. Twee van de kamers die eerder waren leeggepompt liepen nu weer vol met water. De reddingswerkers bevonden zich toen nog op anderhalve kilometer van de uitgang. Iedereen kwam uiteindelijk veilig naar buiten.

De pomp had de afgelopen week continu aangestaan. Om de Thaise jongens uit de grot te redden, moesten honderden miljoenen liters water worden weggepompt. Nu de pomp het begeven heeft, zijn er honderden luchtflessen achtergebleven in de grot.

Goede gezondheid

De twaalf jongens en hun coach zijn in drie dagen tijd allemaal uit de grot gered. Ze maken het goed, aldus artsen van het ziekenhuis waar ze naartoe zijn gebracht. ,,Ze zijn allemaal in goede lichamelijke gezondheid en hebben geen koorts of ernstige infecties. Slechts drie jongens hebben een lichte longontsteking." De goede gezondheid van de jongens zou verklaard kunnen worden doordat ze dicht bij elkaar gebleven zijn en elkaar continu hebben geholpen.

De voetballers en hun coach zijn de afgelopen twee weken verzwakt en vermagerd: ze vielen allemaal zeker twee kilo af. Ze worden nog even in quarantaine geplaatst uit vrees voor infecties. Familie die langs wil komen moet achter glas blijven. Toch maken ze het naar omstandigheden goed, al riskeren ze nu een 'dubbele psychische klap' door alle aandacht die ze krijgen.

PZC 11-07-18
Auteur: Reporter Creer datum: 16-07-2018 15:16:39
Weer hoop voor actiegroep ‘Wij gaan ze halen’

Sjoerd Mouissie


De actiegroep ‘Wij gaan ze halen’, die zich inzet voor vluchtelingen in Griekse opvangkampen, heeft weer hoop door een uitspraak van Spaanse rechters. Volgens het vonnis moet Spanje vluchtelingen uit Griekenland halen en ze opvangen.
Den Haag

Een jaar geleden bepaalde de Nederlandse rechter nog dat Nederland die opvang niet hoeft te bieden. Die rechtszaak was aangespannen door stichting ‘We gaan ze halen’, die geleid wordt door theoloog Rikko Voorberg.

Volgens documenten van de Europese Unie zou elke lidstaat vluchtelingen moeten overnemen uit Griekenland, waar de opvangkampen overvol zitten. In het geval van Nederland zou het om ongeveer negenduizend mensen gaan. Volgens het gerechtshof in Den Haag zijn deze aantallen echter ‘niet absoluut bedoeld, maar afhankelijk van de feitelijke situatie’.

Nederlands Dagblad 17-07-18
Auteur: Reporter Creer datum: 2-08-2018 12:25:00
Totale verwoesting, maar ook een enorme veerkracht in Syri'


Van de buitenwijken van steden als Aleppo, Homs, Oost-Ghouta en Daraa is niets meer over. Daar staan alleen nog maar karkassen van gebouwen. De huizen zijn helemaal aan puin geschoten. Op straat is het een grote puinhoop. Maar tussen alle rotzooi van de oorlog zijn toch mensen te zien. Syrirs die zijn teruggekeerd naar hun oude woonplaats. Op zoek naar bruikbare objecten voor een nieuw leven.

In de afgelopen zes maanden zijn ten minste 750.000 Syrirs die in eigen land op de vlucht waren teruggekeerd naar bovengenoemde gebieden, schat de VN. Het Rode Kruis ging daarheen en schrok van de totale verwoesting. De hulporganisatie heeft een gironummer geopend (7244) om de Syrische vluchtelingen te helpen bij hun herstart.

Overheden, bedrijven en particulieren wordt gevraagd geld te geven voor basisbehoeftes als voedsel en schoon drinkwater, maar ook voor psychische hulp en reparaties van verwoeste huizen.


Hoe dieper in de stad, des te meer gebouwen zijn er te zien. Kapotte gebouwen nog steeds, maar ze staan nog rechtop. De huizen hebben geen kozijnen en geen deuren meer. Toch is het een thuis voor de teruggekeerde Syrirs. "Je ziet twee dingen in Syri: totale verwoesting, maar ook een enorme veerkracht", vertelt Juriaan Lahr van het Rode Kruis. Hij is net terug uit het door oorlog verscheurde land.

Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 hebben meer dan 12 miljoen Syrirs hun huis verlaten, meer dan de helft van de bevolking. Ruim 5,6 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. De meesten naar Turkije (ongeveer 3,3 miljoen) en Libanon. De overigen zijn in Syri gebleven en zijn daar soms meerdere keren op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld.

"Het is ongelooflijk, maar de mensen zijn positief en blij omdat ze veilig zijn. Ze willen gewoon terug naar het leven dat ze voor de oorlog hadden", vertelt Lahr in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb een man ontmoet die tien familieleden heeft verloren in de oorlog, hij had alleen zijn dochter nog. Toch zei hij: zolang ik maar een brood per dag heb, heb ik voldoende."

Een toekomst

De komende periode start een nieuwe fase in Syri. De herstart staat centraal in de veilige gebieden. Maar daar hebben de Syrische vluchtelingen hulp bij nodig. "We willen een veilig thuis voor ze regelen. Ze hebben basisbenodigdheden nodig zoals water, eten en medische zorg", legt Lahr uit.

En als de basisbenodigdheden geregeld zijn kan er worden gekeken naar de toekomst. "Voor de oorlog had bijna iedereen werk. We moeten ervoor zorgen dat deze mensen weer een baan, een inkomen krijgen. Zo kunnen we ze weer een toekomst geven."

NOS 02-08-18
Auteur: Reporter Creer datum: 27-09-2018 13:01:54
Armeens gezin vlucht naar kerk om uitzetting te voorkomen

De Armeense asielzoeker Hayarpi en haar vier gezinsleden hebben vannacht hun toevlucht gezocht in de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk in Katwijk. Ze hebben dat gedaan om tot rust te komen en aan hun uitzetting te ontkomen.

Cyril Rosman

Het gezin vroeg de kerk gisteren of ze mochten komen. De Armenen wonen in het asielzoekerscentrum in Katwijk en zijn zelf lid van de kerkgemeente. ,,We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar ook onze naasten lief hebben", zegt predikant Folkert Rinkema. ,,Deze mensen komen elke zondag in onze kerk en stonden nu ontredderd voor ons. Wij kunnen ze rust bieden, voorlopig voor de periode van een week."

Hayarpi (20) kwam samen met haar vader, moeder, broertje en zusje negen jaar geleden naar Nederland. Hun asielaanvraag werd na zes jaar afgewezen. Volgens een steungroep rond het gezin hebben ze daarna verschillende procedures bij de rechtbank gewonnen, maar ging de Nederlandse staat telkens in beroep. Uiteindelijk werd hun aanvraag afgewezen. Wanneer het gezin precies zou worden uitgezet, is onbekend.

400 kinderen
Er werd de afgelopen dagen veel actie gevoerd door sympathisanten die willen dat het Armeense gezin in Nederland kan blijven. De hoop daarop werd vergroot nadat staatssecretaris Harbers twee weken geleden op het allerlaatste moment besloot om de Armeense kinderen Lily en Howick toch niet uit te zetten. Daarop werden al meer acties voor andere kinderen verwacht. Er zijn, volgens de actievoerders, in Nederland ongeveer 400 kinderen in een vergelijkbare positie: ze verblijven al jaren in Nederland, maar moeten weg. Staatssecretaris Harbers bestreed dat cijfer onlangs in de Tweede Kamer.

Hayarpi, die de afgelopen weken het woord voerde namens het gezin, studeer econometrie aan de universiteit van Tilburg. Ze is een actief lid van de jongerenafdeling van de ChristenUnie. Ze deed eerder deze week ook via een video een oproep aan de Tweede Kamer-fractie van die ChristenUnie om uitzetting te voorkomen. Bekend is dat die fractie voorstander is van een ruimhartiger kinderpardon, ze lobbyden achter de schermen ook bij coalitiepartner VVD om de uitzetting van Lily en Howick te voorkomen. Het zorgde voor wrijving in de coalitie.

,,Kerkasiel is bedoeld om de overheid een laatste kans te geven zich te beraden over naderend onrecht", stelt theoloog en activist Rikko Voorberg, die bij het gezin betrokken is. ,,We willen niet de rechtstaat ondermijnen." Predikant Rinkema: ,,We zijn een kerkgemeenschap, geen politieke partij. We geven hiermee dan ook geen politiek statement af."

De actie van de kerk in Katwijk kan op sympathie rekenen in Amsterdam. ,,Wij hebben in de jaren negentig ook kerkasiel verleend", stelt Gerhard Scholte van de Keizersgrachtkerk. Hij is voorzitter van de taalgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en heeft vanochtend een e-mail verspreid om de stemming bij de andere kerken te peilen. ,,Ik vind het een logische actie van de kerk in Katwijk. Het is een vraag om recht, de mensen gaan om elkaar heen staan."

Predikant Rinkema heeft 'geen idee' of de Dienst Terugkeer & Vertrek, die verantwoordelijk is voor het uitzetten van afgewezen asielzoekers, binnenkort voor de kerkdeur staat. ,,Dat wil ik ook niet weten." Het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de DT&V onder valt, stelt niet op individuele zaken in te kunnen gaan.

PZC 27-09-18
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier