Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
4-04-2018 16:01:41
Voor de Zondagse thuisblijvers 2e kwartaal 2018
Eem nieuwe serie preken vanaf april 2018
Auteur: Reporter Creer datum: 4-04-2018 16:21:03 Laatst gewijzigd: 4-04-2018 16:34:42
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. E. Woudt voormalig predikant 1972-1976

De HEER is waarlijk opgestaan

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.

Matheus 28 : De leugen van het sanhedrin

Terwijl zij ( de opgestane Jezus en Zijn discipelen) onderweg waren,
zie enige van de wacht kwamen in de stad en berichtten de
overpriesters alles wat er gebeurd was:( een grote aardbeving, een engel uit de hemel,
doodsangst van de bewakers en het lege graf)

1. De waarheid gerapporteerd
2. De waarheid omgebogen tot leugen
3. De waarheid bevestigd

Toen de soldaten het geld in ontvangst genomen hadden,
deden zij zoals hun was voorgehouden: vertel dat de discipelen het lichaam hadden gestolen toen zij sliepen.

En dit woord( leugen) is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.

Het moet toch voor christenen mogelijk zijn de Joden hiervan te overtuigen ? ( red)

http://kerkdienstgemist.nl/media/1545216-opname#.WsTfpIiuzcs
Auteur: Reporter Creer datum: 25-04-2018 15:46:22 Laatst gewijzigd: 25-04-2018 15:49:43
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.J.van Langevelde Cristelijk Gereformeerde Kerk Zierikzee

Herdenken voor de toekomst

Jesaja 63: 7-19 : Gebed om genade
1 Thessalonicenzen 5: 12-28 : Opwekking tot geestelijk leven

Jesaja 63: 7
Hij gaf onbegrensde liefde
vers 9 : in al hun nood was ook Hijzelf in nood : opgetild en gedragen

Johannes 3 : 16 : Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

MAAR Jesaja 63: 10

Zij hebben de Heilige Geest bedroefd.

Als toepassing op de preek 6 punten ter overweging met verwijzing
naar de woorden van Paulus aan de Gemeente van Tessalonicenzen

De moeite waard om deze punten boven je bed te plakken( red)

http://kerkdienstgemist.nl/media/1552969-opname#.WuCG14iuzcs

Auteur: Reporter Creer datum: 1-05-2018 18:19:14 Laatst gewijzigd: 1-05-2018 18:20:16
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

Ds.Bert Renkema

Kan jij NEE zeggen tegen verleiding ?

Tekst uit Lucas 4 : Jezus door de duivel op de proef gesteld
Jacobus 1 : De zegen van de geloofsbeproeving
vers 13 :
Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt:
Ik word door God verzocht.
God kan immers niet verzocht worden met het kwade
en Hijzelf verzoekt niemand.

vers 12 : Zalig is de man die verzoeking verdraagt,
want als hij beproefd gebleken is, zal hij
de kroon van het leven ontvangen,die de Heere
beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

https://www-old.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253


Auteur: Reporter Creer datum: 8-05-2018 15:06:56 Laatst gewijzigd: 8-05-2018 15:08:23
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder

Ds. W.F. Wisselink predikant te Almelo

Alle eer aan God

tekst uit de 2e brief aan de Korinthiërs hoofstuk 11/12
Roemen in veel lijden
Het wonderbaarlijke verhaal over de reis van Paulus naar de derde hemel

Predikant stelde vragen aan Paulus
Paulus gaf antwoord.

Een boeiende confrontatie : Mijn genade is voor jou genoeg

Alle eer aan God

http://kerkdienstgemist.nl/media/1557107-opname#.WvGhDIiWTcs
Auteur: Reporter Creer datum: 22-05-2018 13:35:16 Laatst gewijzigd: 22-05-2018 13:42:07
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij

Pinkster preek vanuit Johannes 7:37-39

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt( in Jesaja 12:3 red.)
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien

Vuurtongen, stormwind, talen, wonderen en gaven: kerkgroei.
Wat zie je vandaag van die uitbundige vreugde?
Je kunt je soms wel eens afvragen waar merk ik iets van de Geest?
Maar waar gaat het nu in feite om bij Pinksteren?
Jezus maakt ons dat duidelijk op het Loofhuttenfeest.
Daar wijst Jezus naar Zichzelf als bron voor Pinkstervreugde.
Drink Mij: ik ben de bron van Geest en zegen.

Drink Jezus zodat die rivier van de Geest aanzwelt en overloopt. *
Gods Geest werkt in ons, zodat wij het goede gaan doen.
Hij bewerkt groei, vrucht en de overvloed aan oogst.
Als Hij in je stroomt bouw je eigen geloof en de gemeente.
Ook mensen van buiten kunnen drinken uit Christus rivier in je.

Christus vult vanuit de hemel de aarde met zijn rivier van leven.
Die rivier vertakt zich in de vele gelovigen over alle plaatsen en tijden.
Het grote Loofhuttenfeest van de jongste dag komt.
Drink elke dag uit de bron Jezus.
Jezus is de Heer van je leven.
Heilige Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier.


Laat uw Heil heel de aarde vervullen.


http://kerkdienstgemist.nl/media/1563492-opname#.WwQBdEiWTcs
Auteur: Reporter Creer datum: 29-06-2018 22:55:55 Laatst gewijzigd: 29-06-2018 22:58:58
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk Middelburg

Br.Peter Riemens Pastoraal medewerker Ontmoetingskerk

Handelingen 12: Herodes laat Jacobus onthoofden
Petrus Gevangen en door een engel bevrijd
Herodes door een engel gedood

Gebedsverhoring: Bij Jacobus onverhoord
Bij Petrus wel verhoord

ALTIJD: bellofte
niet altijd: verlangens

In deze preek een duidelijke uitleg.

Herodes gedood: ( vers 21/22/23

En op een vastgestelde dag trok Herodes
een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel
gezeten, een toespraak tot hen.
En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens.

En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem,
omdat hij God de eer niet gaf;
en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest.

Gebedsverhoring :

Lucas 5 : 10

Want ieder die bidt, die ontvangt
Wie zoekt , die vindt
en wie klopt, die zal opengedaan worden

Hoeveel temeer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven
aan hen die tot Hem bidden ?

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier