Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
4-04-2018 16:01:41
Voor de Zondagse thuisblijvers 2e kwartaal 2018
Eem nieuwe serie preken vanaf april 2018
Auteur: Reporter Creer datum: 4-04-2018 16:21:03 Laatst gewijzigd: 4-04-2018 16:34:42
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. E. Woudt voormalig predikant 1972-1976

De HEER is waarlijk opgestaan

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.

Matheus 28 : De leugen van het sanhedrin

Terwijl zij ( de opgestane Jezus en Zijn discipelen) onderweg waren,
zie enige van de wacht kwamen in de stad en berichtten de
overpriesters alles wat er gebeurd was:( een grote aardbeving, een engel uit de hemel,
doodsangst van de bewakers en het lege graf)

1. De waarheid gerapporteerd
2. De waarheid omgebogen tot leugen
3. De waarheid bevestigd

Toen de soldaten het geld in ontvangst genomen hadden,
deden zij zoals hun was voorgehouden: vertel dat de discipelen het lichaam hadden gestolen toen zij sliepen.

En dit woord( leugen) is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.

Het moet toch voor christenen mogelijk zijn de Joden hiervan te overtuigen ? ( red)

http://kerkdienstgemist.nl/media/1545216-opname#.WsTfpIiuzcs
Auteur: Reporter Creer datum: 25-04-2018 15:46:22 Laatst gewijzigd: 25-04-2018 15:49:43
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.J.van Langevelde Cristelijk Gereformeerde Kerk Zierikzee

Herdenken voor de toekomst

Jesaja 63: 7-19 : Gebed om genade
1 Thessalonicenzen 5: 12-28 : Opwekking tot geestelijk leven

Jesaja 63: 7
Hij gaf onbegrensde liefde
vers 9 : in al hun nood was ook Hijzelf in nood : opgetild en gedragen

Johannes 3 : 16 : Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

MAAR Jesaja 63: 10

Zij hebben de Heilige Geest bedroefd.

Als toepassing op de preek 6 punten ter overweging met verwijzing
naar de woorden van Paulus aan de Gemeente van Tessalonicenzen

De moeite waard om deze punten boven je bed te plakken( red)

http://kerkdienstgemist.nl/media/1552969-opname#.WuCG14iuzcs

Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier