Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Alex
Creer datum:
23-03-2018 14:46:15
Ark Mission
Een nieuwe serie artikelen in 2018
Auteur: Alex Creer datum: 23-03-2018 14:47:36
Bijbelboekjes voor Oost-Europa

Gunt u een kind in Oost-Europa een tastbare herinnering aan de Vakantiebijbelweek?
Samen spelen, zingen, bidden en leren uit de Bijbel tijdens de Vakantiebijbelweek. Voor meer dan dertigduizend kinderen in Oost-Europa elk jaar opnieuw een groot feest. Hoe geweldig is het als deze kinderen ook dit jaar opnieuw samen mogen genieten en op een speelse manier in aanraking komen met de verhalen uit de Bijbel?! Helpt u dit jaar weer mee?

Jaarlijks worden door Stichting Koen vakantiebijbelweken georganiseerd in Oost-Europa voor Hongaars sprekende kinderen. Zij wonen in Roemenië, Slowakije, Oekraïne, Servië en Hongarije en komen vaak uit arme, niet-christelijke gezinnen. Voor het derde jaar op rij willen wij deze kinderen zo graag iets van Gods Woord meegeven. Dit willen we doen door meeneemboekjes te drukken en uit te delen onder de kinderen, zodat ze allemaal een eigen boekje hebben waarin de bijbelverhalen staan die in die week aan bod komen.

Het boekje
Dit jaar staan hier verhalen in waarin dieren centraal staan. In het boekje staan verder opdrachten, liedjes, spelletjes en bijbelse uitwerkingen, zodat de kinderen actief aan de slag gaan met de bijbelverhalen. Dit boekje mogen de kinderen mee naar huis nemen, zodat de boodschap van Gods liefde verder in hun leven kan doorwerken en ook hun ouders mee kunnen lezen.

Zoltán Varga, coördinator van de Vakantiebijbelweken in Oost-Europa:
Door de boekjes worden de kinderen gemotiveerd om elke dag deel te nemen aan de activiteiten en begrijpen ze de bijbelse boodschap beter. Helpt u ons deze boekjes ook dit jaar aan de kinderen uit te delen?


Helpt u mee?
Wij willen alle dertigduizend deelnemende kinderen graag blij maken met een eigen boekje. Met uw bijdrage geeft u een kind een tastbare herinnering aan de Vakantiebijbelweek! U kunt online uw gift overmaken of doneren door een bedrag over te maken op NL16 INGB 0000 0488 14 t.n.v. Stichting Ark Mission met vermelding van 'Bijbelboekjes Oost-Europa.'
Auteur: Reporter Creer datum: 29-05-2018 17:17:10
HELP ONS KINDEREN IN WIT-RUSLAND TE BEREIKEN MET HET EVANGELIE!

Ons werk in Wit-Rusland breidt zich uit, inmiddels ondersteunen we een drietal kinderkampen voor kinderen die nooit of bijna niet naar de kerk gaan. Father Alexander, één van de pastoren, vertelt: ‘Veel kinderen sliepen voor het eerst van hun leven buiten in een tent. Samen met andere leeftijdsgenoten was dit een feest! ’s Avonds laat liep ik regelmatig tussen de tenten door en hoorde ik hoeveel plezier ze met elkaar hadden. We hadden een fantastische tijd van ontmoeting, sport en spel en we dachten met elkaar na over wie Jezus voor hen wil zijn. Ik wil héél graag ook dit jaar de Vakantiebijbelweek organiseren. Alvast hartelijk dank voor uw steun!’ Doet u mee?
Auteur: Reporter Creer datum: 2-07-2018 14:50:03
Zomerkampen Wit-Rusland

Ark Mission is al jaren betrokken bij evangelisatiewerk in Wit-Rusland. Dit jaar breidt onze steun aan Wit-Rusland zich uit.
Zo steunen we dit jaar kinderkampen in Cerykau, Verbovichy en Berezino en maken we een dagboek voor jongeren. Op die manier helpen we met het vertellen van het verhaal van geloof, hoop en liefde aan jonge mensen in een vaak vergeten gebied.

Een van die jonge mensen is bijvoorbeeld Uliana. Zij is 7 jaar oud en woont in Verbovichy in Wit-Rusland. Ze is een meisje zoals er zo veel zijn in dat grote land: haar ouders hebben het niet breed en komen af en toe in de kerk. Over het verhaal van de Bijbel hoort Uliana maar weinig. En als er niet iets bijzonders gebeurt zal dat niet veranderen. Uliana en andere kinderen uit de omgeving die nooit naar de kerk gaan, zijn precies degenen die Father Alexander op het oog heeft. Alexander wil deze kinderen graag het evangelie vertellen voordat zij in de puberteit komen en in beslag genomen worden door andere zaken. Daarom organiseert hij, net als vorig jaar, vakantiekampen voor kinderen uit zijn dorp.

Vorig jaar hebben wij samen met u het kamp van Father Alexander mogelijk gemaakt. Dit jaar willen we graag meerdere kampen organiseren. De kinderkampen bieden een bijzondere ervaring voor deze kinderen. Er is sport en spel en veel gezelligheid. Omdat de kinderen thuis niet over Jezus horen is het Vakantiebijbelkamp een unieke gelegenheid om dat te doen. Ark Mission maakt dit kamp graag mogelijk. We zaaien het evangelie in deze kinderharten in het vertrouwen dat we vrucht zullen zien in de toekomst. Dit kunnen we alleen realiseren met uw steun. Per kind is er € 60 nodig om een kampweek te verzorgen. Mogen we opnieuw een beroep op u doen? Alleen met uw gift van € 30, 60 of 90 of ieder ander bedrag is het mogelijk dat Uliana en vele andere kinderen mee kunnen doen aan een heerlijk kinderkamp.

U kunt online doneren of u kunt een gift overmaken op NL16 INGB 0000 0488 14 t.n.v. St. Ark Mission, zomerkampen Wit-Rusland.
Auteur: Reporter Creer datum: 16-10-2018 13:45:38
Grote kansen in Mongoli

Ieder jaar gaat er een grote groep evangelisten uit Wit-Rusland en Rusland naar Mongoli om daar bijeenkomsten te houden en jong en oud over Jezus te vertellen. We spraken met n van de initiatiefneemsters. Varya vertelt: ‘We komen al twee jaar in n van de armste regio’s van Mongoli: Dornot. Het is verbazingwekkend om te zien hoe de Heer hier tijdens de bijeenkomsten harten aanraakt. Volwassenen en kinderen komen tot geloof, we zien een hunkering naar verandering, geloof, genezing en vrijheid. Als ze over Jezus horen zie je mensen veranderen, er gebeuren grote wonderen hier.’ Varya vroeg Ark Mission om hulp om bijbels en Nieuwe Testamenten beschikbaar te maken.

u kunt een gift overmaken op NL16 INGB 0000 0488 14 t.n.v. St. Ark Mission
Auteur: Reporter Creer datum: 12-11-2018 17:36:26
Ook dit jaar willen we het verhaal van de Bijbel vertellen aan mensen die dat hard nodig heb-ben. Met het 'Jij bent kostbaar' project willen we arme kinderen als Nina graag een kerstpakket met kinderbijbel geven om hen iets van de liefde van God te laten ervaren. Dit jaar hopen wij nog meer mensen te kunnen bereiken door de samenwerking met lokale kerken uit te breiden en door het pakket nog meer een cadeautje te laten zijn. Naast een kinderbijbel en een Nieuw Testament voor de ouders is het een echt kerstpakket met lekkernijen die de gezinnen zich niet kunnen veroorloven.

Helpt ons helpen!
KERSTKAARTENACTIE VAN START

Jaarlijks maakt Ark Mission, in samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils het mogelijk dat er 15.000 gevangenen en dak- of thuislozen met kerst worden verrast met een kerstgroet. U kunt ook meeschrijven of meehelpen sorteren! Kijk snel verder hoe u zich kunt inzetten.

Lees verder


Nieuwe serie bemoedigingsboekjes
Juist in de worsteling die mensen kunnen ervaren, staan ze open voor verandering of zijn ze op zoek naar hoop en houvast. Ark Mission heeft vier bemoedigingsboekjes ontwikkeld om mensen op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met de liefde van God, juist wanneer ze in een moeilijke situatie zitten. Deze boekjes zijn geschreven door ervaringsdeskundigen op het gebied van ziekte, depressie, rouw en eenzaamheid.
Meer informatie


Bajesagenda 2019
De 32e editie van de Bajesagenda is binnen! Extra bijzonder is dat deze mooie editie in samenwerking met het Vlaamse justitiepastoraat ook in gevangenissen in Vlaanderen zal worden verspreid. In totaal hopen we dit jaar 32.000 exemplaren te verspreiden. Op 5 december wordt de Bajesagenda in de Penitiaire Inrichting in Grave op feestelijke wijze gepresenteerd. Dankzij uw steun, vindt de Bajesagenda elk jaar weer zijn weg. Heel hartelijk bedankt!
u kunt een gift overmaken op NL16 INGB 0000 0488 14 t.n.v. St. Ark MissionNog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier