Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Freek
Creer datum:
2-02-2018 14:39:34
HART van Osdorp
Een nieuwe serie artikelen vanaf 2018
Auteur: Freek Creer datum: 2-02-2018 14:45:14
Informatie- en gebedsbrief februari 2018 Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
12e jaargang, nummer 5


In deze brief: # Stemmen voor Hart van Osdorp
# Jaaroverzicht 2017
# Januari 2018
# Alpha-cursus op volle toeren
# Vrij Leven was super
# Broedplaatsen
# Gebed


Heb jij al gestemd?

De taallessen van Hart van Osdorp zijn uitgekozen door het ING fonds "Help Nederland vooruit". Misschien kunnen we straks met iPads les gaan geven!

Hoe meer mensen op ons initiatief stemmen hoe meer tablets we kunnen gaan gebruiken in de taallessen. Van 22 januari tot en met 11 februari kan er gestemd worden.

Je kunt per e-mailadres 1 keer stemmen en ontvangt dan een mail, die je moet bevestigen, anders is je stem niet geldig.
We hopen dat je ons en onze taalcusisten wilt steunen!

Hoe kun je stemmen?

Ga naar www.helpnederlandvooruit.nl
Kies als postcode 1060
Vul de gevraagde gegevens in en stem.
Je krijgt een mail waarin je je stem kunt bevestigen.

Stuur dit bericht door
aan familie, vrienden, collega's, en anderen.
Hoe meer stemmen, hoe beter!

Jaaroverzicht 2017 uit!

Voor wie het gemist heeft, klik hier voor het Jaaroverzicht van Hart van Osdorp van 2017.
Het jaar 2017 was voor ons in veel opzichten een bijzonder jaar. Wij kijken dan ook met veel verwondering en dankbaarheid terug en zeggen hier hardop en uit volle borst: Alle eer en dank aan de Heer!

Januari 2018

Een foto geeft een beeld van de gezellige chaos rondom het eten, waarmee elke zondagmiddag in Hart van Osdorp begint.

Kijken we een andere kant op, dan zagen we op 14 januari dit:

Het was een spontaan trouwfeest (Henno en Lenie waren 31 jaar getrouwd) met lekker eten en dansen.
Voor ons geen probleem, want eten doen we altijd en ons samenzijn loopt iedere zondagmiddag uit op familietijd, waarin we elkaar spreken, samen bidden, gezellig onderuit zakken of... dansen.

Ook in 2018 gaat het familie zijn door!
Wat is een familie?
Onder andere, samen feest vieren, met elkaar en met God!

De Alpha-cursus draait
op volle toeren

Januari 2018 is in Hart van Osdorp de maand, waarin de Alpha-cursus begon met 9 cursisten. Maar we zijn met een veel grotere groep omdat de 'oude' Alpha-groep ook weer meedoet.
Het is geen probleem om Alpha nog een keer te doen. En de leden van de oude groep zijn echte ervaringsdeskundigen, die de avond aanvullen met waardevolle opmerkingen. Ervaringen uitwisselen is een van de mooie kanten van Alpha. En dat het goede nieuws wordt gebracht!
De Alpha-cursus geven we parallel aan de Leven van Jezus-cursus. Deze cursus draait nu een jaar. Mensen bespreken met elkaar bijbelverhalen en maken zo kennis met Jezus.
Dit alles gebeurt op de woensdagavond. De avond wordt gedragen door de waarden van Hart van Osdorp: respect, geen oordeel, aandacht en Jezus. Een voorrecht om hier deel van uit te maken!

Vrij Leven

In januari heeft Hart van Osdorp weer twee weekenden lang de cursus Vrij Leven gegeven.
Vrij Leven is echt een dijk van een cursus, één van de kroonjuwelen die Hart van Osdorp van God heeft gekregen.
Vrij Leven richt de ogen van je hart op Jezus. Hij maakt je vrij. Wat dit praktisch betekent en hoe je vrij wordt, bent en blijft in Jezus, laat deze cursus je zien. Een belangrijk onderdeel vormen de tools of gereedschappen die je meekrijgt om een en ander praktisch te maken.

Vrij Leven is trouwens op toernee geweest naar IJsselmuiden en... gaat naar IJsselmuiden terug op herhaling. Waarom? Omdat het zo goed beviel! En omdat IJsselmuiden deze cursus aan meer mensen in hun midden gunt.

Data IJsselmuiden: donderdag 12, 19 en 26 april en dinsdag 15, 22 en 29 mei, aanvang 19.30 uur. Een cyclus in Den Haag staat ook op de rol.
Want wie wil er nu niet vrij leven?


Broedplaatsen

Vanaf 5 februari start Hart van Osdorp een nieuw initiatief: Broedplaatsen. Broedplaatsen zijn plekken om te groeien. Op de Broedplaats nemen we mensen mee naar Jezus. Broedplaatsen zijn groeiplaatsen: meer leren over Jezus, een diepere relatie met Jezus ontwikkelen, of op een bijbelse manier gezegd: naar Jezus toegroeien. Om dit te willen en te doen, moet je natuurlijk wel echt voor Jezus hebben gekozen en je leven met hem willen leven. Daarom zijn Broedplaatsen alleen voor mensen die gedoopt zijn.

Op de Broedplaats gebruiken we hiervoor twee gereedschappen. We gaan 'huddelen' (= met elkaar bidden en luisteren naar Gods stem: Wat zegt God en wat ga je daarmee doen?) en we gaan goede woorden van God over elkaar uitspreken (= profetie).

We verwachten veel van de Broedplaatsen. We gaan ze beginnen omdat we merken dat veel mensen 'onder ons' behoefte hebben aan meer verdieping. Een mooi verlangen, waaraan we graag tegemoet komen.
In februari dus: Broedplaatsen! We beginnen met vier.

Gebed

In deze brief staan allerlei gebedspunten op een rij.
Dank God dat we een hele goede cursus Vrij Leven hebben gehad, waarin mensen zijn aangeraakt. Dank God voor de mooie start van Alpha met negen cursisten.

En bid dat Hart van Osdorp veel Ipads voor de taallessen mag krijgen.
Bid voor de Alpha-cursus, dat mensen een mooie en persoonlijke ontmoeting met Jezus krijgen.
Bid voor de Broedplaatsen, dat het echt plekken mogen zijn waar de heilige Geest mooie en krachtige leerlingen van Jezus 'uitbroedt'.
En bid voor wat de heilige Geest je op je hart legt voor Hart van Osdorp.


Dank voor jullie meeleven en gebed!
Met de meest hartelijke groeten.
Hart van Osdorp.IjIook datO


Auteur: Reporter Creer datum: 21-03-2018 20:20:06 Laatst gewijzigd: 21-03-2018 20:25:47Informatie- en gebedsbrief maart 2018 Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
12e jaargang, nummer 6


In deze brief: # Hart van Osdorp wint
# Bruisend Hart van Osdorp
# Hart van Osdorp helpt
# Samen met de Buurt
# 5Q
# Gebed

Hart van Osdorp wint

In de laatste nieuwsbrief en per app en per mail en Facebook en mondeling - op alle mogelijke manieren die we maar konden verzinnen hebben we jullie gevraagd op Hart van Osdorp te stemmen.
We willen immers graag iPads kopen om nog beter taalles te kunnen geven. Er bestaat in Osdorp een zogenaamde digitale kloof. Dat wil zeggen dat veel mensen niet mee kunnen komen met de digitalisering van onze samenleving. We hebben meegedaan met een onderzoek van de VU over de digitale kloof en gaan in samenwerking met hen verder nadenken over oplossingen om dit probleem te lijf te gaan in de straten van Osdorp. Eén van de uitkomsten van het onderzoek is dat mensen op een veilige plek willen oefenen. Hart van Osdorp biedt in de taalles en daarbuiten veilige plekken.

Het is dus gelukt!
Op ons Ipad-project zijn 489 stemmen uitgebracht. Genoeg voor de eerste plaats en 5000,- euro van de ING.

We danken alle stemmers voor hun steun en natuurlijk ook de ING die wil investeren in een betere buurt!

#helpnederlandvooruit
Bruisend Hart van Osdorp

Een blik op de Alphadag van de laatste Alpha-cursus, die in januari begon. Deze cursus is bijna klaar en zal worden opgevolgd door een vervolg. Parallel aan dit vervolg gaat Hart van Osdorp de Alpha-cursus in het Farsi geven. Daar is veel belangstelling voor.
Trouwens, er is ook veel belangstelling voor de cursus Vrij Leven. In april komt er een volgende editie in Osdorp; de editie Veenendaal is inmiddels gestart; in IJsselmuiden start in april een herhaling; en uit Den Haag en Rotterdam is interesse om deze cursus daar naartoe te halen. Dat snappen wij natuurlijk heel goed. Vrij Leven is immers de manier om een vrij leven met Jezus te leren en te vieren. Wij geloven niet in eieren van Columbus. In Hart van Osdorp zijn we helemaal afhankelijk van God. We hebben niets in eigen beheer. Een succesformule is er zo gezegd niet. Maar Vrij Leven komt er wel heel dichtbij. Minder frivool gezegd, wij ervaren Vrij Leven als een krachtig instrument in Gods hand om mensenlevens vrij te maken om achter Jezus aan te gaan. Vrij Leven is een christelijke levensstijl en als levensstijl heel krachtig.Hart van Osdorp helpt

Hart van Osdorp is een buurtkerk en op de Alpha-cursus is als alternatief de naam 'Buurthuis van God' ontstaan.
Zo functioneert Hart van Osdorp ook steeds meer. Als zoete inval voor buurtbewoners. We kennen al een jaar twee bijeenkomsten op zondagmiddag en woensdagavond. Deze lopen mee door de bijdrage van twee evangelisten (zie item over 5Q) steeds meer vol. Door de komst van het AZC en ook door de komst van statushouders die in Osdorp zijn komen wonen en ook door de komst van mensen uit de BBB-voorziening die Osdorp rijk is en door de komst van buurtbewoners.

Dit stelt Hart van Osdorp voor nieuwe uitdagingen om te reageren op de geestelijke, menselijke en persoonlijke vragen en behoeftes van veel nieuwe mensen. Ook onze bijeenkomsten kunnen niet precies hetzelfde blijven. Eenvoudig omdat er meer mensen zijn, vragen de bijeenkomsten meer regie. Omdat we OpZondag met meer dan zestig mensen zijn en op woensdag met meer dan dertig mensen eten, vraagt dat om allerlei logistieke aanpassingen.
Dit alles levert natuurlijk ook een hoop gezelligheid en plezier op. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!Inmiddels hebben we iemand gevonden die de dienst vertaalt in het Farsi. En er komt een Farsi-Alpha.
De stroom van nieuwe culturen laat ons ook opnieuw nadenken over hoe de verschillende culturen met elkaar kunnen omgaan en één familie van Jezus kunnen zijn. Want dat zit in het DNA van Hart van Osdorp. We willen niet toe naar verschilllende monoculturele groepen onder één Hart van Osdorp vlag, maar streven naar interculturaliteit op alle niveau's. Voor ons is bijvoorbeeld Efeziërs 2:11-22 hierin leidend. Daarom zijn onze zogenaamde Broedplaatsen (zie vorige nieuwsbrief) ook een culturele mix. Niet de makkelijkste weg, maar wel uitdagend!

Verder heeft Hart van Osdorp al jaren een potje 'Hart van Osdorp helpt', waaruit we mensen ondersteunen. Als je hieraan een bijdrage wilt leveren, dan is dat meer dan welkom:

Bankrekeningnummer NL09ABNA0507405943 t.n.v. Hart van Osdorp te Amsterdam o.v.v. Hart van Osdorp helpt.

InSamen met de Buurt

In 2017 heeft Hart van Osdorp op verzoek van (het gebiedsteam van) de gemeente Amsterdam het plan 'Samen met de Buurt' samen met de buurt in de buurt uitgerold.
De gemeente is zo tevreden en enthousiast dat zij aan Hart van Osdorp heeft gevraagd om voor het jaar 2018 opnieuw in de buurt aan de slag te gaan. En natuurlijk doen we dat!
Dit betekent dat er opnieuw activiteiten zoals taalles, kledingverkoop, buurtmoestuin, ontmoetingen, administratiecursus, kinderactiviteiten en meer op het programma staan. Ook zoeken we naar meer samenwerking in de buurt en in ons netwerk om het groeiend aantal deelnemers te kunnen ontvangen.

De kledingverkoop gaat als God het wil 14 april van 10.00 - 14.00 uur zijn volgende editie beleven in Stadsboerderij Osdorp, waarvan Hart van Osdorp onlangs partner is geworden.


Hart van Osdorp is nog steeds een buurtkerk met hart voor de buurt.


5Q

.
5Q, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Wel zoals er IQ en EQ bestaat, zo is er, alsdus Hirsch, ook 5Q.

Hij doelt hiermee op Efeziërs 4:11, waar Paulus zegt dat Jezus aan zijn kerk apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars heeft gegeven. Dit vindt Hirsch zo'n inzicht en zo van levensbelang voor de kerk dat hij wil spreken van 5Q.
Een vondst, zoals ook het boek bol staat van denkkracht en originaliteit. Hirsch is in zijn boek in staat geweest om de enige tekst in de bijbel, waarin 5Q op deze manier wordt genoemd in een veel breder kader te zetten, waardoor deze ene uitspraak van Paulus de spreekkracht krijgt die hij verdient.
Zo maakt Hirsch duidelijk dat Jezus degene is met het hoogste 5Q van alles en iedereen. Jezus is immers de volmaakte apostel en onze hoogste profeet, en zovoorts. Hij geeft dit 5Q volgens Efeziërs 4 aan zijn kerk. Dat hoeft ons niet te verbazen, want de kerk is als het lichaam van Jezus zijn handen en voeten in deze wereld. Maar waarom geeft Jezus zijn 5Q aan zijn lichaam? Opdat, zo weer Efeziërs 4, de kerk naar Jezus en volwassen geloof, hoop en liefde toe zal groeien.
Op deze manier gelezen krijgt die ene uitspraak over 5Q veel meer kader en gewicht! 5Q kan niet worden gemist in de kerk van Jezus. Want zonder 5Q wordt de kerk niet volwassen.

Waarom vertel ik dit hier allemaal?
Als illustratie van de nieuwsgierigheid en leerbaarheid van Hart van Osdorp. Dat zit in ons DNA. Wij willen altijd bijleren en nog meer weten van Jezus en hoe hij werkt.
Maar 5Q is ook een manier om recente ontwikkelingen in Hart van Osdorp te duiden. We hebben meerdere malen in onze nieuwsbrieven verteld dat we bezig zijn met profetie. Verschillende cursussen en opvolgavonden daarna hebben Hart van Osdorp diverse profeten opgeleverd. En dat heeft ons veranderd. Er is meer openheid en meer kracht van de heilige Geest zichtbaar en tastbaar. Meer recent zijn er in ons midden twee evangelisten opgestaan. Zoals de heilige Geest dat alleen kan doen. Zomaar, opeens, pardoes stonden ze op. En zoals rechtgeaarde evangelisten dat alleen kunnen doen, nemen ze letterlijk drommen mensen mee naar Hart van Osdorp. Zomaar, schreven we hierboven. Maar dat is eigenlijk niet zo. Over deze twee mensen zijn namelijk profetische woorden uitgesproken. En daarop zijn ze opgestaan. Ook dat is 5Q: profetische woorden wijzen mensen de weg.
Twee bedieningen van de vijf geven al zoveel leven in Hart van Osdorp, dat we uitzien naar de volle ontplooiing van 5Q. Dan wordt het helemaal feest hier in Osdorp...
GebedHart van Osdorp maakt een groeiseizoen door, als familie van Jezus en ook in het buurtwerk.

Geweldig om mee te maken!
Dank God met ons dat hij ons zegent en ons veel nieuwe mensen en mogelijkheden toevertrouwt. Wij voelen echt de behoefte om God te danken.

Verder staan we, zoals gezegd, voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Bid om wijsheid om goed te kiezen, prioriteiten te stellen, nieuwe leiders op te leiden, en geen mensen over het hoofd te zien (zoals bijvoorbeeld de apostelen overkwam in Handelingen 6).
Bid ook dat de echte Hart van Osdorp familiesfeer blijft en niet wordt weggespoeld door de groei. Bid dat het DNA van de familie Hart van Osdorp juist des te sterker mag worden.
Bid ook voor het vervolg van de Alpha-cursus, de Farsi-Alpha, en Vrij Leven. Bid dat de Geest hier krachtig gebruik van gaat maken. Bid om groei van nieuwe en jonge gelovigen naar Jezus toe. Dat zij Jezus beter leren kennen met hoofd, hart en handen.
In Jezus' naam. Amen!


Dank voor jullie meeleven en gebed!
Met de meest hartelijke groeten.
Hart van Osdorp.
Auteur: Reporter Creer datum: 30-04-2018 15:20:10 Laatst gewijzigd: 30-04-2018 15:25:23

Informatie- en gebedsbrief april 2018 Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
12e jaargang, nummer 7


In deze brief: # Een maand Hart van Osdorp
# Buurttuin Hart van Osdorp
# Cook, Meet & Eat
# Tassenactie
# OpWoensdag
# OpZondag
# Gebed


Een maand Hart van Osdorp

In deze informatie- en gebedsbrief laten we een maandje Hart van Osdorp langskomen. Het geeft een indruk van wat we doen en wat er te zien en te proeven is voor wie het pad van Hart van Osdorp kruist.

Hart van Osdorp is een familie van Jezus die zich zich sterk maakt voor elkaar en voor de buurt.

Team Hart van Osdorp laat zien dat zich sterk maakte om de kledingverkoop van 14 april tot een succes te maken. En een succes werd het! Niet alleen hebben we veel kleren verkocht en zo veel mensen voor weinig geld met veel kleren blij gemaakt; en niet alleen waren er meer dan dertig vrijwilligers (niet iedereen staat op de foto), ook hebben we de voedselbank blij gemaakt met een opbrengst van 539,50 euro. Daarbovenop konden we na afloop nog vijfendertig zakken kleren doorgeven aan Terres des Hommes.

Blij zijn en veel mensen op een praktische manier blij maken, ook dat is Hart van Osdorp. Hart van Osdorp is samen met iedereen in de buurt.


Buurttuin Hart van Osdorp

Ondertussen is Hart van Osdorp ook een buurttuin begonnen in Stadsboerderij Osdorp, dezelfde mooie locatie waar we de kledingverkoop houden.
Wat moeten we met een buurttuin?
Met vereende krachten groenten zaaien, opkweken en opeten!
Als je dat samen doet, leer je elkaar kennen en waarderen. En mensen ontmoeten is nog altijd één van de kernwaarden van Hart van Osdorp. Voeg daarbij dat het samen eten mensen goed doet en voeg daarbij dat groenten telen ook duurzaam en dus trendy is en we zijn met de buurttuin waar we wezen willen: Hart van Osdorp gaat duurzaam met de tijd mee en... af en toe ook tegen de stroom van eenzaam Osdorp in: Hart van Osdorp verbindt de buurt.

Cook, Meet & Eat

Omdat Hart van Osdorp een buurtkerk is en de buurt met elkaar wil verbinden, organiseren wij met andere kerken (Akergemeente en Opgang) en buurtbewoners elke maand een Cook, Meet & Eat.
Dat komt op het volgende neer: samen koken, tafeldekken en eten en praten verbindt mensen aan elkaar. We zien graag dat vluchtelingen en statushouders (vluchtelingen met verblijfsstatus en huis in Osdorp) contacten krijgen met buurtbewoners. Onderzoeken van de gemeente Amsterdam wijzen uit dat juist statushouders in hun verkregen huis in eenzaamheid verpieteren. Contact maken met mensen in een vreemde cultuur is nog niet zo makkelijk. Vandaar Cook, Meet & Eat!

Natuurlijk heeft Hart van Osdorp als interculturele familie van Jezus ook statushouders in haar gelederen. We willen graag voor hen een thuis en een familie zijn.Dat doen we bijvoorbeeld door van verjaardagen een waar feest te maken.


En dan was er de tassenactie!

Van een zusje-kerk kregen we de vraag of wij kans zagen tassen met houdbaar eten te distribueren ter gelegenheid van Pasen. Zij zouden zorgen voor de tassen, als wij zouden zorgen voor het uitdelen.
Deal! Vijftig tassen gingen van hand tot hand.

En dan is het woensdag...

Elke woensdagavond komen in Dagcentrum De Elzen twintig tot dertig, soms zelfs veertig mensen bij elkaar. Natuurlijk eten we samen (Hart van Osdorp doet alles met eten) en daarna splitsen we op in een groep die luistert naar bijbelverhalen (om de Bijbel beter te leren kennen: Wat is de Uittocht? Wie is Mozes? Hoezo koningen? Profeten? Enzovoorts.) en er is een groep die de Alpha-cursus volgt in het Farsi.
In april werd onze vertaler door het COA verhuisd naar Wageningen. En nog diezelfde week liep er een andere vertaler Hart van Osdorp binnen. God ziet ons en voorziet! Zo kon de Farsi-Alpha onbelemmerd doorgaan.
Hart van Osdorp is niet alleen van het ontmoeten en verbinden van buurtbewoners. Hart van Osdorp is ook een familie van Jezus. OpZondag en op woensdag staat Jezus voor ons centraal. Dat het nog niet zo makkelijk is om het met mensen uit verschillende culturen over Jezus te hebben wordt dan al snel duidelijk. Nederlanders en Iraniërs denken anders, praten anders en horen ook anders. Niet altijd makkelijk, maar wel erg verrijkend!

Moeten we dit soort dingen allemaal zelf uitvinden? Gelukkig niet. Veel kennis hebben we op 18 maart opgehaald in een workshop met Jale Simsek. Zij gaf aan het einde deze tips mee voor een goede omgang tussen verschillende culturen:


OpZondag

OpZondag is ons feest van de week. En het wordt steeds drukker op het feest! Steeds meer mensen uit de buurt en mensen uit het AZC weten ons te vinden. Samen eten, zingen, mensen die vertellen over hun belevenissen met God, de Bijbel uitgelegd, daarna gebed, koffie, thee en biechten, zoals laatst iemand zei die vroeg: "Mag ik biechten"?

Het gebeurt allemaal en elke zondagmiddag opnieuw.
Ik (de schrijver van dit stukje) krijg er hetzelfde gevoel bij als eens Paulus had, toen hij terugdacht aan de kerk in Tessalonica:

Wij danken God altijd voor u allen:
wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden
en gedenken dan voor onze God en Vader
hoeveel uw geloof tot stand brengt,
hoe krachtig uw liefde is
en hoe standvastig u blijft hopen
op de komst van Jezus Christus, onze Heer.
God heeft u lief, broeders en zusters.
Wij weten dat hij u heeft uitgekozen:
onze verkondiging aan u overtuigde immers
niet alleen door onze woorden,
maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest.

God werkt, ook in 2018.
GebedHart van Osdorp groeit. Dat stelt ons voor vragen als: hoe leren we alle mensen kennen en hoe leren zij Hart van Osdorp kennen? Hoe maken we van al deze verschillende mensen één familie? En hoe laten we hen allemaal kennismaken met Jezus? Want er is veel verlangen naar hem.

Willen jullie de Heer blijven danken voor de toestroom van nieuwe mensen! En bidden om wijsheid en creativiteit om bovenstaande en andere vragen te beantwoorden.

Alle mensen van Hart van Osdorp en die wij mogen ontmoeten in de buurt zijn natuurlijk mensen. Met een eigen levensverhaal, met eigen successen en falen, en met eigen hulpvragen. Bid dat God ons in staat stelt om iedereen lief te hebben en recht te doen, niet te oordelen en nieuwsgierig te zijn (zie boven de tips van Jale Simsek).

Bid voor OpZondag en onze woensdagavonden, dat de Geest mag broeden op alle bezoekers en dat hij ons de kracht geeft om het goede nieuws te brengen, zodat de bezoekers wat wij vertellen niet aannemen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat krachtig doorwerkt in ons leven.


Dank voor jullie meeleven en gebed!
Met de meest hartelijke groeten.
Hart van Osdorp.


Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier