Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
24-01-2018 20:58:06
Voor de Zondagse thuisblijvers 1e kw.2018
Een nieuwe serie preken
Auteur: Reporter Creer datum: 24-01-2018 21:13:01
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Br.Martin Duvekot

Het geheim van de navolging

tekst uit Mattheus 4 : 18-22 De roeping van de eerste discipelen
en de roeping van Abraham in Genesis 12

1. JEZUS kiest jou
2. JEZUS roept jou
3. JEZUS verandert jou

en zegt: Volg Mij ( en niet andersom.)
Hoe wilt U dat ik leef ?
Dan verandert hij jou : Je wandelt in de voetsporen van Jezus.

Drie hoofdzaken:

Gebed : relatie met God
Geloofsopvoeding : Jezus plaatsen in het centrum
Getuigend leven : aan mensen laten zien dat Jezus in jou leeft.

Efeze 3 : 17a Opdat Christus door het geloof in uw harten woont

Na de preek een lied van Sela: Jezus liefde voor mij.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1517168-opname#.Wmja5Kjibcs
Auteur: Reporter Creer datum: 1-02-2018 12:45:34
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg:

student A.J.Dorst

tekst uit Habakuk : Strafgericht door de Chaldeeën over Juda
Het antwoord van God aan Habakuk

Uitkijken in crisistijd

Hfst 2 : 4

Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem,
maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

Doet God vandaag de dag nog steeds recht ? Velt Hij vonnis ?

De rechtvaardige zal leven
Vertrouw op Mij
God regeert.
Hij laat niet los wat Zijn Hand begon.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253

Auteur: Reporter Creer datum: 7-02-2018 21:29:57 Laatst gewijzigd: 7-02-2018 21:37:12
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij

Jacobus 3 : De zonden van de tong

vers 10 :

Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort.
Dit behoort niet zo te zijn, mijn geliefden.

Levend geloof komt uit in woorden
1. vuur van spreken
2. vuur van oordeel
3. vuur van de hel
4. vuur van de Geest

De weg van hemelse wijsheid (3,18)
zaai het Woord in de sfeer van onderlinge vrede
op de akker van de gemeente.
Dan zal het zaad van het Woord vrucht dragen.
De vrucht van de prediking is de vrucht van de Heilige Geest.
Je ziet de vrucht van vrede en liefde groeien.
Het Woord, de hemelse wijsheid is aanstekelijk vuur van de Geest.
Zo is de gemeente een aanlokkelijke oase.
Want het vuur van de Geest is het vuur van de liefde.

http://kerkdienstgemist.nl/media/1520820-opname#.WntjKughLcs

geschreven tekst:

http://bschaaij.nl/data/documents/Jak-3-10-180204_.pdf

Auteur: Reporter Creer datum: 14-02-2018 19:31:47 Laatst gewijzigd: 14-02-2018 19:48:01
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder

Ds.Berend Schaaij

Het onderwerp is H. 4 van ‘Samen één’: ‘gaven en talenten’
Teksten Mat 25: 14-30 en Psalm 139.

Mat.25 : 14-30 De gelijkkenis van de talenten

Ps.139 : De HEERE weet alles

HEERE, U doorgrondt en kent mij.
U kent mijn zitten en mijn opstaan.
U begrijpt van verre mijn gedachten.
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.

God gaf elk van ons veel cadeau.
Hij geeft leven, gaven, talenten, familie, vrienden, gemeente
Daarmee zijn we verantwoordelijk voor Hem.
- Wijd ik mijn leven aan Hem?
- Ben ik een cadeau voor anderen?
- Gebruik ik mijn talenten in de gemeente? (ambt)
- God is onze Donor en hoe ben ik donor van mijn gaven?

Bede om volledige levenswijding

1. Gods doel
2. Gods liefde
3. Gods gaven
4. Gods oordeel
5. Gods leiding

God vindt op de bodem van je hart wat Hij er zelf neerlegt.
God leest dan in je hart en handen wat Jezus deed.
Die blijde boodschap vult ons leven.
Wij kennen Gods liefde in Christus!
Hij maakt ons vrij om ons leven aan God te wijden.
Hij leidt je op de eeuwige weg!

http://kerkdienstgemist.nl/media/1524440-opname#.WoSDJKghLcs


De geschreven tekst kunt u lezen via:
http://bschaaij.nl/data/documents/Ps-139-23-Mat-2514-180211.pdf
Auteur: Reporter Creer datum: 21-02-2018 14:01:57 Laatst gewijzigd: 21-02-2018 14:03:50
Zondagmiddag van uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.J.G.Schenau predikant CGK te Goes

De mens schikt, de HEERE beschikt.

tekst uit Spreuken 19 : 21

In het hart van de de mens zijn veel plannen,
maar de raad van de HEERE, die houdt stand.

Wat is wijsheid ?
De vreze des HEERE, is het begin van de wijsheid.

De mens schikt: op een rij zetten, waar wil je uitkomen


De dwaas zegt: Er is geen God
Dat betekent: God bestaat wel, maar Hij bemoeit zich niet met mij.

Jezus zegt: Ik ben de Weg en de Waarheid
We zijn mensen van de WEg.

Na Pinksteren is er nooit meer om een teken gevraagd:
De Geest verlicht je verstand.

Wijsheid van Spreuken:
Thuis zijn in de bijbel
Je verstand gebruiken.

Het begin van de wijsheid is: God kennen vanuit Zijn Woord.

http://kerkdienstgemist.nl/media/1526967-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 7-03-2018 13:42:57
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. H.J.Room uit Soest/Baarn

Zelfs het water komt bij Hem tot rust

tekst uit Marcus 4 : 40

En Hij zei tegen hen( de discipelen) :
Waarom bent u zo angstig ?
Hebt u dan geen geloof ?

vers 41 :

En zij vreesden met grote vreze en zeiden tegen elkander:
Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn ?

Waarom zorgt Hij er niet voor dat er geen storm komt ?

http://kerkdienstgemist.nl/media/1530802-opname
Auteur: Reporter Creer datum: 13-03-2018 17:09:44 Laatst gewijzigd: 13-03-2018 17:11:36
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.J.van Langevelde Christelijk Gereformeerde Kerk Zierikzee

tekst uit Johannes 19 vers 26/27 ( de Kruisiging)

Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel( Johannes)
die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen
Zijn moeder(Maria) Vrouw, zie uw zoon.

Daarna zei Hij tegen de discipel( Johannes)
Zie, uw moeder. En vanaf dat moment
nam de discipel Johannes haar(Maria) in zijn huis.

Wat zag Jezus vanaf het kruis ?
Hij was met innerlijke ontferming bewogen

De moedertaak van Maria is beëindigd: Vrouw
Jezus geeft aan Maria een nieuwe zoon: Johannes,
geboren uit Maria, de vrouw van Klopas.

Jezus heeft alleen nog Zijn Vader

Eerbied voor Maria is op haar plaats.
Maria-verering als moeder van Gods Zoon is niet bijbels.

http://kerkdienstgemist.nl/media/1534392-opname#.Wqffx-ghLcs
Auteur: Reporter Creer datum: 20-03-2018 21:19:38 Laatst gewijzigd: 20-03-2018 21:22:36
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G.Schenau

Stille tijd op een stille plek : Getsemane

tekst : Marcus 14 : 36

En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen
zijn mogelijk voor U , neem deze drinkbeker
van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U ( wilt)

Jezus was 100 procent God en 100 procent mens.

Een preek ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_177Auteur: Reporter Creer datum: 28-03-2018 22:12:42
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk Middelburg,

Br. Riemens Ontmoetingskerk

Een Koning op een ezel
De Bijbel is een boek vol tegenstellingen: Koning-ezel

tekst uit Matheus 21: 1-17 : De intocht in Jeruzalem
met verwijzing naar de profetie uit Zacharia 9 :9
Zie, uw Koning zal tot u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
arm, en rijdend op een ezel

Zachtmoedig : Zacht en moedig.

De kracht van het Kruis:
De Koning aan het Kruis
brengt ons bij Vader thuis.

Na de Dienst twee prachtige getuigenissen
van jonge mensen bevrijd en getuigend
na een Alpha-weekend:

Als je wilt weten wat God van je wilt
lees dan Micha 6: 8

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier