Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
4-10-2017 12:11:44
Voor de Zondagse thuisblijvers 4e kwartaal 2017
Een nieuwe serie preken om nog eens in alle rust te beluisteren.
Auteur: Reporter Creer datum: 4-10-2017 12:18:53 Laatst gewijzigd: 4-10-2017 12:23:06
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds. W.W Nijdam Emeritus predikant uit Alblasserdam,

1 oktober: Israel-zondag

Tekst uit Efeze 2 : 13-14 a

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die
voorheen veraf was, door het bloed van Christus
dichtbij gekomen.

Want Hij is onze vrede

Met verwijzing naar Psalm 87 waar de zonen van Korach al van mochten profeteren

Israel en wij - vroeger en nu

Een boeiende preek !

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_177
Auteur: Reporter Creer datum: 11-10-2017 17:10:00
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. J de Wolf uit Amersfoort

tekst uit De Bergrede Mattheus 7: 13-14 De nauwe poort

Maak de goede keuze en kies de goede weg

vers 13

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd
is de poort en breed is de weg die
naar het verderf leidt; en velen zijn er die
daardoor naar binnen gaan.

vers 14

MAAR de poort is nauw en de weg is smal
die naar het leven leidt,
en weinigen zijn er die hem vinden.

KIES voor God en Zijn Weg

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 18-10-2017 13:41:21 Laatst gewijzigd: 18-10-2017 13:42:34
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes

Ds.J.G.Schenau

Vele gaven, EEN Geest

naar de brief van Paulus aan de Gemeente van Korinthe

Hoofdstuk 12

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders,
wil ik niet dat u onwetend bent.

Er is verscheidenheid van genadegaven,
maar het is dezelfde Geest.

tekst:

vers 7

Aan ieder echter wordt de openbaring
van de Geest gegeven tot wat nuttig
is voor de ANDER

Een leerzame en praktische uitleg van dit hoofdstuk.
Goed om (nog)maals te beluisteren

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_177

Auteur: Reporter Creer datum: 25-10-2017 20:22:51 Laatst gewijzigd: 25-10-2017 20:39:54
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk te Vrouwenpolder

DS. Ruard Stolper uit Zaamslag ( bij Terneuzen

JEUGDDIENST: Meeloper....of rebel

Naar Psalm 1 : Kaf dat verwaait, de meeloper
Boom als symbool van rebelse onverzettelijkheid

In deze Dienst een 9-tal boeiende vragen via Internet
aan welke kant je staat.

Vraag 9 : geloof je of geloof je niet : alle 76 deelnemers(sters) zeiden volmondig ik geloof

Deze antwoord werd door ds.Stolper kritisch ondervraagd.

Een preek om (nogmaals) te beluisteren
met als slotzang: Wees stil voor het Aangezicht van God. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.


http://kerkdienstgemist.nl/assets/1481569-opname#.WfDZI7puLcs
Auteur: Reporter Creer datum: 9-11-2017 21:00:09 Laatst gewijzigd: 9-11-2017 21:02:49
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Berend Schaaij

Catechismus zondag 42 :

Wat verbiedt God is het achtste gebod ( Gij zult niet stelen)
Wat gebiedt God u in dit gebod ?

Dien de HEER met je bezit.

1. Wat vraagt de HEER? Ex 35: 3-6 2. Wat geeft de HEER? - Fil 2, 5! 3. God vraagt goed beheer - 1 Tim 6: 8-11 4. Cirkels van beheer - Mat 5: 16. 5. Let op zijn eer - Matt 6, 25-26.


Niet delen = stelen

De geschreven tekst kunt u nalezen op :

http://bschaaij.nl/data/documents/HC-42-171105-1430.pdf
Auteur: Reporter Creer datum: 15-11-2017 14:08:42 Laatst gewijzigd: 15-11-2017 14:10:35
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.J.G.Schenau predikant CGK te Goes

GRIJS=WIJS

naar Prediker 12 : 1

Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen
waarvan u zeggen zult:
Ik vind er geen vreugde in.

Een leerzame onderwijzing hoe de jeugd zich moet spiegelen aan de ouderen.
En de ouderen bereid zijn een luisterend oor te hebben voor de jeugd.

Met verwijzing naar Johannes 13 v.a. vers 26 De De ontmaskering van Judas
en de verloochening van Petrus.

Maar ook Johannes 21: 17-19
De ontmoeting van de opgestane Heer en Petrus:

Hij zei voor de derde keer tegen hem(Petrus)
Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij ?

Jezus volgen = ouderdom verzilveren

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1489741-opname#.Wgw8fbpFzcs
Auteur: Reporter Creer datum: 3-01-2018 19:12:40 Laatst gewijzigd: 3-01-2018 19:14:44
Zondagmiddag, Oudejaarsdag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds .Ferdinand Bijzet em. predikant Kaapstad

1 Samuel 28 : Saul in Endor bij een vrouw die geesten bezweert

Saul de buikspreker

De toekomst ligt in Gods Handen en niet in die van de waarzegger.

De waarzegger raadplegen is verlammend
God raadplegen zet je aan het werk

Wandelen in het Licht van het Leven.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1509419-opname#.Wk0dXd_ibcs
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier