Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Freek
Creer datum:
11-07-2017 14:24:42
Vluchtelingen 2017
Wat wordt er gedaan voor de vluchtelingen ?
Auteur: Freek Creer datum: 11-07-2017 14:25:27
Meer actie om vluchteling aan werk te helpen

Vluchtelingen aan werk helpen blijft makkelijker gezegd dan gedaan. Gemeenten hebben het afgelopen jaar wel volop ingezet op manieren om hen beter te begeleiden naar werk. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onderzocht het lokale beleid in heel Nederland en constateert dat de gemeenten over het algemeen „voortvarend aan de slag zijn gegaan”.
Ondanks de inspanningen zit betaald werk er meestal niet direct in. Uit de cijfers die gemeenten verstrekten blijkt dat ze 8 procent van de vluchtelingen vorig jaar naar betaald werk wisten te begeleiden. Nog eens 12 procent volgt een opleiding, een kwart doet vrijwilligerswerk dat uitzicht kan bieden op een betaalde baan. Ongeveer evenveel mensen doen vrijwilligerswerk dat vooral is gericht op meedoen in de maatschappij.
In totaal deed twee derde van alle gemeenten mee aan een enquête van KIS, die daarmee een representatief beeld geeft. De gemeenten „voelen de urgentie en hebben een grote actiebereidheid”, schrijft het kennisplatform in een dinsdag verschenen rapport. Dat is ook hard nodig volgens de onderzoekers, want zonder extra ondersteuning komt de grote meerderheid van de mensen die hier mogen blijven niet uit de bijstand.
Ruim een op de drie vluchtelingen is nog niet bemiddeld richting de arbeidsmarkt. Voor een deel komt dat doordat gemeenten nog niet zo ver zijn, maar in andere gevallen spreken mensen bijvoorbeeld de taal nog te slecht of staan gezondheidsproblemen in de weg. Ook blijkt arbeidsbemiddeling van vrouwen vaak moeilijker dan van mannen. Belangrijkste reden is een traditionele rolverdeling: de vrouwen zorgen voor het huishouden en de kinderen, de mannen zoeken werk buitenshuis.
Het KIS signaleert dat gemeenten eerder beginnen met de begeleiding. Toen hetzelfde onderzoek vorig jaar werd gedaan, bleken gemeenten daar vaak nog mee te wachten totdat iemand zijn inburgering had afgerond. Nu begint de meerderheid op het moment dat een statushouder in de gemeente komt wonen.
VluchtelingenWerk Nederland is bezorgd over het tijdelijke karakter van veel regelingen die de gemeenten hebben opgezet. De organisatie pleit voor een ‘vluchtelingen-integratieakkoord’ tussen gemeenten, de rijksoverheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Zij moeten ervoor zorgen dat de ondersteuning niet te vroeg stopt. „Alleen op lange termijn kunnen de investeringen zich uiteindelijk uitbetalen”, stelt VluchtelingenWerk.

Reformatorisch Dagblad 11-07-17
Auteur: Reporter Creer datum: 12-08-2017 15:09:06 Laatst gewijzigd: 12-08-2017 15:12:09
Vluchtelingen proberen met speelgoedbootjes naar Spanje te komen

Rop Zoutberg
Correspondent Spanje

Het aantal migranten dat via Italië Europa probeert te bereiken is deze maand opvallend gedaald, maar in Spanje komen er juist meer. De groepen Afrikanen bestormen de grens rond de enclave Ceuta of proberen met boten aan de overkant te komen.
Pepe Maraver, commandant van de kustwacht wijst naar de overkant van het water. Ook al is het wat nevelig, de noordkust van Marokko is duidelijk te zien. Links zie je Ceuta goed liggen, verder naar rechts doemt Tanger op. De afstand naar Afrika is minder dan van Amsterdam naar Haarlem. Op de kortste stukken is het nog geen vijftien kilometer.
Het zijn drukke dagen. Ook Maraver merkt dat de stroom van immigranten vanuit Marokko toeneemt. "De druk vanuit een aantal Afrikaanse landen is groter geworden. Meer mensen trekken daar weg en hopen zich vervolgens op langs de noordkust van Marokko. Hun enige doel is in Europa te komen."


In een opblaasboot richting Europa

"We treffen op volle zee steeds vaker migranten op speelgoedbootjes", vertelt hij. "Die plastic bootjes worden kort voor het vertrek opgeblazen op de stranden van Marokko. Maar ze zijn amper opgewassen tegen de stroming in de Straat van Gibraltar. De zee trekt enorm, maar ook de wind kan enorm razen. Deze Afrikanen halen alleen de overkant, omdat wij ze redden."
Maar wie een stevigere boot heeft, kan het toch redden. Een groep van veertig Afrikanen landde afgelopen week tussen verbaasde badgasten op het strand van Zahara de los Atunes in het uiterste zuiden van Andalusië. Bijna 200 anderen bestormden de grensovergang met Ceuta en haalden zo ook Europa.

Verdubbeling

Over zee en over land kwamen dit jaar ruim twaalfduizend migranten Spanje binnen. Dat is al bijna net zoveel als in heel 2016, toen veertienduizend mensen arriveerden. Lokaal, zoals bij de kustwacht in Tarifa, verdubbelden de aantallen.
Spanje is amper voorbereid als die trend zich doorzet, vreest Rosa Otero van de vluchtelingenorganisatie UNHCR in Madrid. "Ze zullen meer middelen moeten inzetten om mensen op te vangen. Er moet meer geld, maar er moeten ook meer en betere opvangcentra komen."
Tussen de mensen die binnenkomen zitten economische vluchtelingen, maar ook mensen die oorlogen ontvluchten. "Spanje moet in staat zijn die mensen snel te identificeren. Het zijn groepen migranten die beschermd moeten worden. Zoals kinderen."

Drugshandelaren

De drugshandel vanuit Marokko vermengt zich steeds vaker met mensensmokkel, signaleert het Europees grensagentschap Frontex. "Snelle speedboten van de handelaren worden nu ingezet voor migranten. De korte afstand tussen Marokko en de Spaanse zuidkust is daarvoor een verklaring."
De vraag naar het vervoer richting Spanje is zo groot geworden, dat de prijzen zijn verdubbeld. De enkele reis kost nu zo'n duizend euro, berekent Frontex. Voor migranten die echt geld hebben kan het nog sneller: in een aantal gevallen worden jetski's ingezet om mensen razendsnel naar de overkant te vervoeren.

NOS 12-08-17
Auteur: Reporter Creer datum: 23-11-2017 16:07:29


UITNODIGING

9 december:

Ontmoetingsdag met Pakistaanse christenen

Jubilee Campaign nodigt u van harte uit voor een ontmoetingsdag voor Nederlandse en Pakistaanse christenen op zaterdag 9 december. Samen met de Pakistan Christian Political Foundation (PCPF) organiseren we een zeer gevarieerd dagprogramma, met aandacht voor mensenrechten en geloofsvervolging, maar ook voor het komende kerstfeest.

Pakistan staat bekend als land waar christenen het erg zwaar hebben. Velen van hen vluchten daarom naar het buitenland, waaronder Nederland. Hoewel ze proberen hun eigen taal en godsdienstige gebruiken in ere te houden, zoeken ze ook graag aansluiting bij Nederlandse kerken. Het dagprogramma wordt dan ook gehouden in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Kandelaar in Stadskanaal.

Tijdens de ontmoetingsdag vieren we de Internationale Mensenrechtendag, die jaarlijks op 10 december wordt gehouden. We zullen stilstaan bij mensen die hun land hebben moeten verlaten vanwege vervolging. Daarnaast wordt een uniek optreden verzorgd door de Indiase gospelzanger Balbir Suffi. Verder zal de voorganger van GKv De Kandelaar samen met ons alvast nadenken over de komende viering van Jezus’ geboorte.

Verhalen uit het veld
Peter Bronsveld, Mirjam Bos en Ijaz Zulfquar, die dit jaar reizen hebben gemaakt naar onder meer Nigeria, Irak, Pakistan en Thailand, zullen op 9 december vertellen over het werk van Jubilee Campaign. Zij kunnen u uit de eerste hand vertellen over de situatie van christenen in deze landen en over het werk dat Jubilee Campaign voor hen doet. U kunt onze collega’s uiteraard ook persoonlijk ontmoeten en vragen stellen over hun werk.

Wilt u graag in contact komen met christenen die geloofsvervolging aan den lijve hebben ondervonden, en vindt u het interessant om kennis te maken met hun cultuur? Dan zien we u graag op de ontmoetingsdag op 9 december! U kunt zich aanmelden via info@jubileecampaign.nl.

Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur
Adres: Navolaan 28 (Navigeren naar Amerikalaan 2), 9501 VJ Stadskanaal
Lunch: Voor voldoende eten wordt gezorgd
Toegang: Gratis

Auteur: Reporter Creer datum: 28-11-2017 17:48:12
Bangladesh wil Rohingya opvangen op eiland


Bangladesh wil 100.000 gevluchte Rohingya-moslims tijdelijk opvangen op een eiland in de Golf van Bengalen. De autoriteiten trekken omgerekend bijna 236 miljoen euro uit om Bhashan Char te ontwikkelen en zo geschikt te maken voor vluchtelingenopvang.
Minister Mustafa Kamal (Planning) stelde dat het tijd zal kosten om Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar te repatriëren. Zijn land heeft in de tussentijd een plek nodig om de ontheemde moslims onder te brengen. Het project om 100.000 vluchtelingen te huisvesten op het eiland, moet volgens de minister tegen 2019 zijn afgerond.

Het plan is niet onomstreden. Critici stellen dat het eiland vrijwel onbewoonbaar is. Zo loopt het in de regentijd regelmatig onder water. Ook zijn piraten actief in de omgeving. Toch keurde een regeringscommissie onder leiding van premier Hasina het plan goed.

Reformatorisch Dagblad 28-11-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier