Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Miranda
Creer datum:
24-05-2017 13:37:31
Openbare Geloofsbelijdenis
Afgelopen weken en komende weken vinden er vele Kerkdiensten
plaats waarin jonge mensen (en soms ouderen) hun Geloof belijden.
Auteur: Miranda Creer datum: 24-05-2017 13:44:06 Laatst gewijzigd: 5-06-2017 14:44:23
Zondagmiddag in de Ontmoetingskerk in Middelburg deden vele mensen in twee Diensten
belijdenis van hun Geloof met de zinnen:

De eerste 11 :(met een doop)


Ik kreeg steeds meer verlangen naar God, naar de Heere Jezus en de Heilige Geest. Ik ging mij
meer in het geloof verdiepen en vroeg in gebed of ik meer van de Heilige Geest mocht voelen.


Ik geloof oprecht dat Jezus voor mijn zonden heeft willen sterven. God is er altijd geweest in mijn leven.


Ik besef dat God een plan heeft met mijn leven. Ik ben Hem dankbaar voor de plek en het leven dat Hij mij gegeven heeft.


Ik wil graag belijdenis doen omdat ik ervan overtuigd ben dat ik niet meer zonder Jezus kan.
Het geeft mij rust en troost dat ik weet dat Hij er altijd is en er altijd zal zijn.


Belijdenis van mijn geloof wil ik doen omdat ik mag weten en geloven dat Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis is gestorven.


Wij willen met het doen van belijdenis tegenover God en Zijn gemeente “ja” zeggen en de Hand aanpakken die sinds
onze doop naar ons uitgestoken is.

We zijn dankbaar dat we van Zijn genade mogen leven en daardoor willen we nu ook belijdenis van ons geloof doen
en gedoopt worden om ook bij het verbond van de Heere te horen.

Onze wens is om samen te groeien in het geloof, onze kinderen op te voeden met het evangelie en ons licht te laten
schijnen voor alle mensen die we kennen en ontmoeten.

Ik ben overtuigd van Zijn goedheid en het vertrouwen dat er eerst niet was, wint het van de twijfels van vroeger.


Jezus is mijn alles! Mijn hoop, kracht, liefde, troost, blijdschap – ik kan en mag het allemaal met Hem delen.


Een leven zonder God kan ik me niet meer voorstellen.

Auteur: Reporter Creer datum: 26-05-2017 14:15:07
NOg een 10 -tal :

Ik kan mezelf niet redden, daarom wil ik mijn leven in Zijn hand leggen en Hem belijden als
mijn Heere.

Het is niet een moment geweest waarop ik in één keer ging geloven in God, het is meer een
proces over jaren geweest.

Door belijdenis te doen wil ik ook antwoord geven op de keuze van mijn ouders die mij als
kind lieten dopen.


Jezus te kennen is voor mij een houvast en vaste hoop in deze vaak toch wel gebroken
wereld.

Het feit dat Hij voor onze zonden is gestorven is zo iets groots en moois dat ik het soms bijna
niet durf te geloven.

Hoewel er vragen blijven, wil ik de dingen die te groot voor mij zijn met het belijden van mijn
geloof uit handen geven.

Het heerlijkste vind ik nog dat ik Gods liefde niet kan verdienen, maar dat Gods liefde voor
mij gewoonweg bestaat.

Nu ik terugkijk, weet ik dat ik het niet uit eigen kracht hoef te doen, maar dat God mij op
deze aarde steeds meer wil vormen naar het beeld van Zijn Zoon, Jezus Christus.

Ik wil niet alleen belijdenis doen, ik verlang er ook naar om het te doen.

Een leven struikelend achter Jezus aan klinkt in de eerste instantie niet als muziek in de oren
maar het is de enige optie die er is. Zonder Jezus is er voor mij geen leven.Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier