Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Freek
Creer datum:
16-05-2017 14:37:28
KoopZondag
Komt er overal een koopzondag in ons land ?
Auteur: Freek Creer datum: 16-05-2017 14:39:48
„Kan ChristenUnie zondagsrust wel opleggen aan Harderwijk?”

Anne Vader

Tijdens de vorige verkiezingen was de zondagsrust nog een speerpunt voor de ChristenUnie in Harderwijk. Nu twijfelt de partij hoelang ze haar standpunt over de koopzondag nog aan anderen wil opleggen.
De grootste partij van Harderwijk –zes zetels– hield maandagavond een raadpleging onder haar leden. Conclusie: de achterban van de CU, die samen met CDA, VVD en een lokale partij de coalitie vormt, is verdeeld. Een kleine meerderheid vindt het geen probleem als de koopzondag er komt. „En een grote minderheid vindt dat wij onze Bijbelse principes moeten uitdragen, ook als dat niet iedereen goed uitkomt,” legt fractievoorzitter Companjen uit.

Aanleiding voor de discussie is een vorig jaar verschenen rapport waarin staat dat invoering van de koopzondag het economisch tij voor winkeliers in de binnenstad kan keren.

In de vorige campagne was de koopzondag nog hét onderwerp.

„Toen hebben we gezien dat dit punt al snel ontaardt in een splijtzwam. Er werd over bijna niets anders meer gesproken dan de koopzondag. De vraag is of we dat weer moeten willen. De CU kan zich op zo veel meer thema’s onderscheiden. Moet je dan vasthouden aan zo’n laatste strohalm die je denkt te hebben?”

De CU houdt dus niet meer vast aan het eerdere standpunt?

„Het verkiezingsprogramma geldt tot 21 maart 2018. Tot die tijd zullen we eraan vasthouden. Een compromis in deze coalitie is uitgesloten. Alleen al qua tijd is het niet haalbaar om iets te veranderen aan de winkeltijden. Wel willen we goed kijken hoe we ons standpunt de volgende keer opschrijven. Het is aan de ledenvergadering in het najaar of er iets verandert.”

Als grootste partij staat u toch sterk genoeg om nee te zeggen?

„Zeker. Maar het politieke landschap verkleurt, de maatschappij verandert, kerken lopen leeg. Hoe lang kunnen we de koopzondag nog tegenhouden? Tijden veranderen.”

In 2014 zei u dat de verkiezingsuitslag de partij bevestigt in haar standpunt over de koopzondag. Dat is nog maar drie jaar geleden.

„Nu ligt er een rapport dat pleit voor de koopzondag. Daarbij komt: als tegenstanders hebben wij met het CDA en Gemeentebelang een meerderheid van 15 tegen 14 zetels. Er kan onder andere partijen een negatief sentiment ontstaan: ze hebben ons vier jaar lang gegijzeld, zodra wij de meerderheid hebben, rekenen we af.

De vraag is of je dat over jezelf moet afroepen. Wil je de regie houden en tot een compromis komen of lijdelijk afwachten in de hoop dat de schade beperkt zal blijven? Wil je vanuit de oppositie een bijrol spelen of vanuit coalitie meer van je idealen waarmaken – ook al kost dat soms wat?”

Als met de tijd meegaan zwaarder weegt dan vasthouden aan Bijbelse uitgangspunten kun je als christelijke partij heel veel standpunten laten vallen.

„Dat is de kern van de discussie. We willen vasthouden aan onze principes, maar worstelen met de vraag: Mag ik mijn wil aan anderen opleggen?”

Het alternatief is dat de partij meewerkt aan het opleggen van de liberale wil aan anderen.

„De koopzondag kan inderdaad leiden tot dwang: winkeliers moeten hun deuren openen omdat concurrenten dat ook doen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over christelijke jongeren die met een beetje pech geen bijbaan meer krijgen. Daar zijn we ons bewust van.

Ik wil de komende tijd meer ondernemers spreken: staat het water hun echt aan de lippen? Iemand vroeg mij pas: Wat doe je als 85 procent van de ondernemers zegt dat ze zonder de koopzondag weggaan? Een dode binnenstad, kun je dat Harderwijk aandoen?”


Er zijn twee stromingen onder uw kiezers die beide geen absolute meerderheid hebben. Gaat de koopzondag een splijtzwam worden?

„Ik denk niet dat een verandering ons tientallen leden zal kosten. Er was begrip voor elkaars mening. Als wij in het verkiezingsprogramma een ander standpunt opnemen, zal dat voor een groep wel slikken zijn.”

Reformatorisch Dagblad 16-05-17
Auteur: Reporter Creer datum: 25-11-2017 17:52:10

Polen wil winkels op zondag dicht

Het Poolse parlement heeft vrijdag een wetsvoorstel goedgekeurd om winkels gefaseerd op zondag dicht te houden. In 2020 moet de winkelsluiting op zondag volledig zijn.
Van 1 maart tot eind 2018 mogen winkels alleen op de eerste en de laatste zondag van de maand geopend zijn, in 2019 alleen op de laatste zondag van de maand en vanaf 2020 op geen enkele zondag meer.

Misschien komen er uitzonderingen voor zondagen vlak voor feestdagen zoals Kerst. Onlinewinkels, bakkerijen en bloemisten mogen wel open blijven.

Het voorstel komt van vakbonden, die willen dat werknemers meer tijd kunnen doorbrengen met hun gezinnen. Het plan viel in goede aarde bij de regerende Partij voor Recht en Gerechtigheid (PiS), die staat voor conservatieve en rooms-katholieke waarden. De regering ligt vanwege andere hervormingen onder vuur in de EU.

Het door de PiS gedomineerde parlement stemde met 254 tegen 156 stemmen en 23 onthoudingen voor het voorstel. Het moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat en president Duda.

Zoals ook in andere voormalige communistische landen is de openstelling van winkels in Polen momenteel vrij algemeen. Net als in Hongarije kiest Polen ervoor de zondagsopening te beperken.

Volgens critici is de zondagssluiting nadelig voor de Poolse economie, omdat die tienduizenden banen kost en supermarktketens zal treffen. Veel van die ketens zijn in handen van westerse eigenaren.

Andere kritiek op de maatregel is dat het juist nadelig is voor mensen die kleine banen zoeken, zoals studenten.

De Poolse economie is in hoge mate afhankelijk van lokale consumptie en veel winkels leunen onevenredig sterk op bestedingen in het weekend. De grote keten van kledingzaken LLP SA bijvoorbeeld haalt 18 procent van de omzet op zondag binnen.

Reformatorisch Dagblad 25-11-17
Auteur: Reporter Creer datum: 13-12-2017 12:32:13
Winkel Paddepoel mag dicht op zondag

Eduard Sloot


De Primera in winkelcentrum Paddepoel in Groningen hoeft niet verplicht open op zondag.

Dat heeft het Gerechtshof Leeuwarden dinsdag in hoger beroep bepaald. De winkelier hoeft de boetes van de verhuurder, omdat hij niet meedoet aan de koopzondag, niet te betalen.

Het Gerechtshof zet daarmee een streep door de eerdere uitspraak van de kantonrechter uit september vorig jaar. Die stelde dat de boetes terecht waren.

De boetes voor het eerder dicht gaan op de donderdagse koopavond blijven wel staan. <

Nederlands Dagblad
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier