Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
18-04-2017 17:48:25
Voor de Zondagse thuisblijvers 2e kw.2017
Een nieuwe serie preken die het(nogmaals) beluisteren meer dan waard zijn
Auteur: Reporter Creer datum: 18-04-2017 17:59:03
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.P.J.Trimp uit Goes

De HEER is waarlijk opgestaan:
Wat doe je met Pasen ?
Wij doen met Pasen( en iedere zondag) belijdenis.

tekst naar aanleiding van Zondag 17/ 1 Petrus 1 : 1-12

De hoop en de zaligheid
Wat is de waarde van de opstanding van Christus ? ( Zondag 17)

1. er breekt een nieuwe tijd aan
2. Er ontstaat een nieuw leven
3. Er komt gegarandeerd een nieuwe(Eeuwige) toekomst

De erfenis ligt klaar:

Hij is de opstanding en het Leven
en wie in Mij gelooft heeft hier en nu al eeuwig leven.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1417336-opname#.WPYq2nV_v3A
Auteur: Reporter Creer datum: 25-04-2017 17:15:14 Laatst gewijzigd: 25-04-2017 17:18:41
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.R.de Graaf uit Rouveen

WERKONTBIJT: de Meester ontbijt met Zijn 7 ministers

naar de tekst uit Johannes 21:1-14

De verschijning aan het meer van Tiberius

en verwijzing naar Lucas 5 : 1-11

De wonderbare visvangsten

In Lucas bij het begin van het werk
en in Johannes na de Opstanding.

het Werkontbijt:

1.uitnodiging tot overleg
2.Jezus deelt vis uit maar vraagt ook om vis
3.toekomst verzekerd.

Jezus regeert en brengt bijeen :
153 vissen die overdag worden gevangen aan de (verkeerde) kant van de boot
WAT een wonder

Wij mogen vissers van mensen worden maar uitsluitend met Zijn hulp.
Hij schakelt ons in maar heeft ons niet nodig: dat maakt bescheiden.

Een goede werkdag toegewenst !


https://kerkdienstgemist.nl/assets/1418961-opname

Auteur: Reporter Creer datum: 3-05-2017 13:35:40 Laatst gewijzigd: 3-05-2017 13:44:28
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster,

Ds. Bastiaan van der Wal

Jezus is onze HEER

naar de tekst uit Filippenzen 2;1-11: Oproep tot eensgezindheid en ootmoed
Lofzang op Christus
Zondag 13 :

Waarom wordt Christus de eniggeboren Zoon
van God genoemd ?
Wij zijn toch ook Gods kinderen?

Waarom noemt u Hem onze HEER ?

Wie ben je ?

Ik ben het eigendom van Jezus Christus Mijn HEER

HOE leeft dat eigenlijk bij ons ?
Willen we dat eigenlijk wel ?
Mag Hij in alle kamers van je hart komen ?

vers 10:

opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen
alle knie van hen die in de hemel,
en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
en elke tong zou belijden dat Jezus Christus
de HEER is, tot heerlijkheid van God de Vader.

vers 7:

Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen
om ons te bevrijden van de slavernij.

Dankzij Hem ben ik een geliefde zoon/dochter
van de allerhoogste Heer en Koning.


https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_791
Auteur: Reporter Creer datum: 17-05-2017 11:18:35 Laatst gewijzigd: 17-05-2017 15:26:05
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Br.Jaap Almekinders , pastoraal werker

Johannes 21 1-23 met verwijzing naar Psalm 34: 12-15

Jezus rust Zijn discipelen toe:

1. Kijk kritisch naar jezelf

Doe je het allemaal voor Jezus
of ook een beetje voor jezelf ?

2. Opoffering/zelfverloochening

Hou je van Mij zegt Jezus tegen Petrus tot 3 x toe
Dat betekent alleen voor Hem werken.

een jaar je opofferen in een ontwikkelingsland
staat wel goed op je CV.
Pas op voor de verleiding van eigen roem.

3. Volgen tot de bestemming
Volg Jezus in alles ook als het moeilijk wordt.

Zonder Jezus heb je geen toekomst.

Psalm 34 : De Here beschermt de zijnen

Bewaar je tong voor het kwaad
en je lippen voor het spreken van bedrog.
Keer je af van het kwaad en doe het goede;
zoek de vrede en jaag die na.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1427178-opname


Auteur: Reporter Creer datum: 23-05-2017 14:39:20 Laatst gewijzigd: 23-05-2017 14:41:18
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van Middelburg

Ds.H.D.Rietveld uit Nijkerk

Visioen van Abram Genesis 15
teksten uit vers 1-7 en Romeinen 4 vers 1-12

Geloven in God

1. God belooft aan Abram
2. Abram gelooft in de Heere
3. God die het Abram toerekend tot gerechtigheid

geloven=vertrouwen

Paulus: ik ben zwak maar kom mijn ongeloof te hulp

zoekt dagelijks Zijn Woord

God houdt rekening met de zwakheden van Zijn kinderen

Verwachten van Christus met Zijn uitgestekte armen aan het kruis
betekent: het beloofde land: dat ligt vast bij God.

Amen zegt mijn ziel.

En u gemeente ?

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10253?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 22-06-2017 16:47:33
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.C.J.(Kees) Mewe uit Spakenburg

Stromen van Genade geven leven.

naar de teksten uit Ezechiël 47 : 1-12 en Openbaringen 22: 1-5

Het heilige water uit de nieuwe tempel

vers 9 :

Het zal gebeuren dat alle levende wezens
die er wemelen, overal waar een van beide beken
naartoe komt, zullen leven.
Daar zal zeer veel vis zijn , omdat dit water
daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt,
zal gezond worden en leven.

Heeft u hoop/verwachting of blijft u in ballingschap ?

Ezechiël mag profeteren wat beschreven staat in Johannes 6:35
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt : Stromen van
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

twijfel nooit in je God
Er is redding in Jezus Christus.

Dat geeft bevrijding, genezing van het leven.

Is uw hart een dode zee ?

Drinkt u wel genoeg gemeente ?

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_200

Auteur: Reporter Creer datum: 28-06-2017 18:09:33
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Br.Jaap Almekinders, pastoraal werker

Schoon op weg naar de nieuwe wereld

Zondag 46 over de doop
teksten: Numeri 19 : 18-20 reinigingswetten
Titus 2: 11 3 : 1-7 De zaligmakende genade van God
Plichten jegens overheid en naasten

Punt

1. wassen
2. vernieuwen
3. zekerheid

Handelingen 22 : 16

En nu, waarom aarzelt u ? ( Paulus)
Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen
onder aanroeping van de Naam van de Heere

Marcus 16 : 16

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn,
zal zalig worden, maar wie niet geloofd
zal hebben ,zal verdoemd worden.

Foute mensen...en mensen met fouten: ook wij moeten in bad.

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 6-07-2017 12:46:31 Laatst gewijzigd: 6-07-2017 12:50:15
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Br.Johannes Post leest voor een preek van Ds.Dick Dreschler uit Heemse

tekst: Ruth 1 Naomi en haar schoondochters

Open je ogen voor Gods werk in u en jouw leven

vers 16/17

Maar Ruth (schoondochter van Naomi) zei: Dring er bij mij
niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan.
Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan,
en waar u overnacht , zal ik overnachten.
Uw volk is mijn volk
en uw God is mijn God.

Waar u sterft, zal ik sterven, en daar
zal ik begraven worden.
De HEERE mag ZO en nog veel erger doen:
voorzeker, ALLEEN de dood zal scheiding maken
tussen mij en u.

1. Soms kies je een verkeerde weg
2. God vraagt een keuze
3. God laat het werk van Zijn Handen niet los.

God ziet onze levens.
Laten we op weg gaan naar de grote Dag
Als de Oogst compleet is
en de Bruiloft van het Lam begint( en nooit meer eindigt)

AMEN

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/AS_200

Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier