Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Miranda
Creer datum:
1-04-2017 11:33:24
Hoop voor Noord 2017
Een nieuwe serie artikelen vanaf 2017
Auteur: Miranda Creer datum: 1-04-2017 11:34:16
Beste allemaal,
Het is lang geleden dat je wat van ons gehoord hebt; sorry
daarvoor! Het eenvoudige antwoord is dat we hier gewoon
te druk waren met mooie en moeilijke dingen en dat de
nieuwsbrief er bij in is geschoten. Dat is niet netjes en we
gaan ons best doen om je weer drie keer per jaar te
informeren vanuit Hoop voor Noord. Want we zijn blij met
je bijdrage, biddend, bemoedigend en financieel.
Wat een mooie jubileum hebben we achter de rug, op 10
en 11 september j.l. We vierden dat tien jaar geleden Hoop
voor Noord met samenkomsten begon, nadat er in 2006
ruim een half jaar ‘ingewerkt’ was. Het was een mooie
ervaring om zó’n divers pallet aan mensen te ontvangen.
Onze eigen gemeenteleden, van hoog tot laag opgeleid,
met goede banen tot illegaal, Nederlander van afkomst of
uit één van de 25 nationaliteiten die onze gemeente telt.
Met daarnaast mensen uit de buurt, die we uit hadden
genodigd, en natuurlijk mensen van jullie: onze achterban!
Bidders, giftgevers, geïnteresseerden... van gereformeerde
gemeente tot evangelische kerken: wat fijn dat jullie er
waren!
We hadden iets meer dan 250 aanmeldingen en er waren
ruim 400 mensen. Gelukkig hadden de Iraniërs en Afghanen
voor eten gezorgd, vanuit een restaurant, en zij denken
altijd in ‘overvloed’, dus er was genoeg te eten. Onze
partnerkerk uit Bunschoten-Spakenburg zorgde voor vers
gebakken vis. Tijdens de workshops is er allerlei informatie
gedeeld, werden er hapjes gemaakt, is een Pakistaans lied
ingestudeerd en konden de kinderen zich laten schminken
of op het springkussen. Wij kijken terug op een heel mooie,
bemoedigende dag. De aansluitende zondag kende twee
samenkomsten, zoals elke zondag, om 10.00 uur en om
12.30 uur. We sloten een prekenserie uit het boek
Filippenzen af met het ‘weest altijd verheugd’ en ‘dank God
in alles’ uit hoofdstuk 4. En zowel ’s morgens als ’s middags
deelden drie gemeenteleden hun ervaringen, over wat de
jaren Hoop voor Noord met hen gedaan hadden. Hoe ze
God leerden kennen en een totale omwenteling in hun
leven meemaakten, maar ook hoe er verdieping is gekomen
in geloof en een groei in de genade.
Wat fijn dat jullie, als achterban, daarin mee deelden. We
hopen ook echt dat je blijvend ervaart dat je gebed en geld
een investering zijn in het Koninkrijk, waar je zelf ook deel
van mag maken. We doen het met elkaar, onder Gods
zegen en commando. En dat is heerlijk om te weten.
Wil je blijven bidden voor Hoop voor Noord? Ja, we zijn al
richting de elf jaar jong/oud J. Maar hebben gebed echt
nodig. Er zijn veel jong gelovige mensen en de duivel zit niet
stil. We kennen een boel geestelijke strijd en dat is
misschien wel een ‘goed teken’, maar het is niet altijd
makkelijk. Ook zijn we geconfronteerd met diverse
sterfgevallen van mensen uit de gemeente en van dichtbij.
En zijn er mensen ziek, of overwerkt doordat er veel te
doen is. We ervaren dat de velden wit zijn om te oogsten,
maar er zijn te weinig arbeiders. Nu is dat geen nieuw
probleem, want zelfs in de tijd dat Jezus op aarde rondliep
bleek dat een gebedspunt... (‘bid dan de Here van de oogst,
dat Hij arbeiders uit zal stoten’). Eén van de dingen
waarmee we geconfronteerd worden is dat Amsterdam-
Noord behoorlijk hip begint te worden en dat de
huizenprijzen in rap tempo stijgen. Dat heeft diverse
gezinnen en gemeenteleden doen besluiten om de stad te
verlaten om elders te gaan wonen. Echt een aderlating voor
een kleine gemeente als Hoop voor Noord. Tegelijk weten
we dat dit ‘erbij’ hoort in een stadskerk, waar mensen
komen en gaan. En hebben we een diep besef dat de Here
Zelf Zijn kerk bouwt. Dus, hoe raar het ook klinkt, is Hij daar
ook verantwoordelijk voor. Wonderlijk genoeg zet Hij
mensen in, personen van allerlei pluimage en afkomst. We
verwonderen ons er vaak over en zijn er dankbaar voor.
Een hartelijke groet, dank voor je meeleven,
namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
Evangelist / voorganger
Auteur: Reporter Creer datum: 23-10-2017 14:43:39
Beste​ ​allemaal​,
Een hartelijke groet uit Amsterdam!
Na de zomer, waarin veel activiteiten even in de
ruststand gezet werden, is het seizoen weer helemaal
los. We zijn dankbaar voor zoveel mogelijkheden die op
ons pad komen en proberen ze maximaal te benutten.
En anderzijds... willen we juist voortdurend voorkomen
dat we een ‘activiteitenkerk’ zijn. Het gaat toch echt om
relaties ​met mensen, zodat zij iets proeven van de
goedheid en genade van onze Here Jezus Christus.
Het is best confronterend om te merken dat er, als het

gaat om kerken en christenheid in Amsterdam, veel
geploeterd wordt. Enerzijds zijn er prachtige nieuwe
initiatieven, in Noord en daarbuiten, en anderzijds blijkt
dat kerken in de stad ook maar beperkt samenwerken
en dat velen alle zeilen bij moeten zetten om het hoofd
boven water te houden. Als je dat dan vergelijkt met
andere gebieden op deze wereld, maar ook spreekt
met collega’s uit andere steden in Europa, dan blijkt
gewoon hoe hard de grond in Europa geworden is. De
meeste kerkplantingen die we kennen zijn maar wát blij
als er 5 dopelingen per jaar zijn, van mensen die erbíj
gekomen zijn. En dat is goed, immers: in de hemel is
blijdschap over één zondaar die zich bekeert. En

tegelijk... als je bedenkt dat het aantal inwoners van
Amsterdam-Noord in 10 jaar tijd groeit van 90.000 naar
100.000 inwoners (dus 10.000 per jaar erbij), dan is de
groei van de kerken wel heel minimaal...
Werken in Amsterdam betekent in ieder geval níet voor
aantallen gaan. En anderzijds betekent het óók niet dat
we het hoofd maar in de schoot moeten leggen en
‘tevreden’ moeten zijn met een enkeling. Mét de
beloften van onze God, die niet wil dat iemand verloren
gaat maar dat állen tot bekering komen, zetten we ons
in de buurten, taalgroepen, kringen en op allerlei
manieren in om het Woord aan de man te brengen. Dat
levert vaak verrassende contacten op en nét zoals tien
jaar geleden, toen we net begonnen waren, geldt nog
steeds dat je soms denkt: ‘ik sta er bij en ik kijk er naar’.
En anderzijds... is het gewoon keihard werken. En
teleurstellingen verwerken. En bidden. En zoeken naar
het plan van onze God.
Het komende seizoen gaan we investeren in onze
leiders. Middels leidersavonden, maar ook middels
twee personen (Nadine en Christi) die als actieve
gemeenteleden de verschillende teams voor de
zondagen gaan toerusten: het beamerteam,
geluidsteam, koffieteam, welkomstteam, vertaalteam,
muziekteam, etc. De bedoeling is dat de we mensen in
de teams hélemaal warm kunnen krijgen voor hún
“bediening” (en dus los komen van ‘het uitoefenen van
een taak’). Bovendien willen we op deze manier het
‘middenkader’ versterken: verschillende teams met
eigen teamleiders, zodat probleempjes snel opgelost
kunnen worden en er minder lijntjes naar de
voorgangers gaan. Lijkt me een goed plan! J
Dank voor je steun en betrokkenheid. Blijf voor ons
bidden, juist ook omdat mensen verhuizen (om de
stijgende huizenprijzen in de stad het hoofd te bieden).
En weet je gezegend op de plek die onze hemelse
Vader voor jóu heeft.

Een hartelijke groet, namens Hoop voor Noord,
Jurjen ten Brinke
evangelist / voorganger

Zijn​ ​waar​ ​de​ ​mensen​ ​zijn

Toen ik drie jaar geleden voorganger werd van Hoop
voor Noord, naast Jurjen, verraste het mij dat we vrijwel
elke zondagse kerkdienst nieuwe mensen mogen
begroeten, uit stadsdeel Noord en daarbuiten, christen
en niet-christen en alles wat daar tussenin zit. Tegelijk
beseffen we ook heel goed dat er mensen in
Amsterdam-Noord wonen voor wie de stap uit hun
buurt naar een kerkgebouw en kerkdienst veel te groot
is. Sommige inwoners komen sowieso al nauwelijks
buiten hun buurt.
Daarom experimenteren we nu met de 'zondag voor de
buurt'. In drie verschillende buurten in het stadsdeel zijn
er vanuit Hoop voor Noord gemeenschappen (twee
kleine en één middelgrote) ontstaan, bestaande uit
inwoners van de betreffende buurt, waarvan de
meesten ook lid zijn van Hoop voor Noord. Door sociale
activiteiten of op andere manieren hebben zij relaties
met buurtbewoners. Op de 1ste zondag van de maand
komen deze gemeenschappen bij elkaar in de buurt, en
dus niet in het kerkgebouw, en organiseren een
bijeenkomst met

een christelijk accent, waarbij, hoe kan het ook anders,
het samen eten een belangrijke plek inneemt. Op deze
manier willen we niet alleen doordeweeks, maar juist
ook op de zondag 'zijn waar de mensen zijn' en hen iets
laten ervaren van christelijke gemeenschap.
In de Kruiskerk is het dan wat leger dan normaal. Maar
dat schept ruimte voor nog meer nieuwe bezoekers, en
maakt de daar aanwezigen bewust van het buurtwerk,
en kan leiden tot gebed voor de buurten en de mensen
die daar wonen.
Als voorganger, verantwoordelijke voor het buurtwerk
en zelf buurtbewoner, ben ik die zondag in één of
meerdere buurten. En ook dan laat ik me graag
verrassen door wie God op ons pad brengt.

Hartelijke groet,
Theodoor Meedendorp
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier