Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Freek
Creer datum:
17-02-2017 21:16:16
Politiek
Wat gebeurt er in de 1e en 2e Kamer ?
Auteur: Freek Creer datum: 17-02-2017 21:17:34 Laatst gewijzigd: 17-02-2017 21:19:22
De Eerste Kamer stemde vandaag voor een initiatiefwet, waarvan ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind mede-indiener is, om godsdienstonderwijs op openbare scholen te financieren.

Nu is het godsdienstig en humanistisch onderwijs nog afhankelijk van subsidies, maar door deze wet wordt hier structureel geld voor vrijgemaakt. De wet biedt hierdoor meer zekerheid aan docenten.

Joël Voordewind: “Het is goed dat ook de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel stemde. Hierdoor zijn docenten die godsdienstig en humanistisch onderwijs geven in de toekomst zeker van hun baan en worden ze gelijkgesteld qua arbeidsvoorwaarden met hun collega-docenten op scholen.”

Bij de behandeling van het initiatiefvoorstel van PvdA, CDA en ChristenUnie diende ChristenUnie-senator Mirjam Bikker een motie in, waarmee wordt geregeld dat er extra geld komt om de verwachte groei van godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen. Deze motie werd aangenomen. Mirjam Bikker: " De afgelopen jaren schoot de financiële bijdrage voor dit onderwijs telkens te kort. Als ouders ervoor kiezen om hun kinderen deze lessen te laten volgen, dan moet dat mogelijk zijn. Staatsecretaris Dekker was echter niet van plan om extra geld apart te zetten voor de verwachte verdere groei van godsdienstonderwijs op openbare scholen. Ik ben blij dat dit nu alsnog geregeld wordt"

Christen Unie 14-02-17
Auteur: Reporter Creer datum: 18-03-2017 13:47:57
Zeven vragen: Grootste partij niet altijd in kabinet


Piet H. de Jong

Na de landelijke verkiezingen volgt het formatieproces, voor de vorming van een nieuw kabinet. Alexander van Kessel (1968) is als historicus verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hij volgt de kabinetsformatie op de voet.

1 Wat is de belangrijkste succesfactor bij een kabinetsformatie?

‘Uiteindelijk is dat pragmatisme, de bereidheid tot samenwerken.’

2 Wanneer gaat het mis?

‘Als partijen niet bereid zijn tot begrip voor elkaars standpunten. Wanneer ze geen concessies willen doen, zoals in 1977. De PvdA, de grootste fractie, hield toen vast aan de eigen opvattingen.

In 2012 verliep de formatie in principe vlekkeloos, maar kwamen er grote problemen ná de onderhandelingen. De onderhandelaars van VVD en de PvdA konden het goed met elkaar vinden en werden het snel eens. Ze ruilden moeilijke onderwerpen uit. Zo moest de VVD de inkomensafhankelijke zorgpremie slikken, terwijl de PvdA de strafbaarstelling van illegalen te verwerken kreeg. Het leidde bij de VVD tot een opstand. De onderhandelaars waren vergeten hun achterban te informeren en mee te nemen in het proces. Iedereen snapt dat een partij iets moet toegeven aan de ander, omdat geen enkele fractie de absolute meerderheid heeft. Je moet er wel voor zorgen dat het (deels) inleveren van een eigen standpunt helder uitgelegd kan worden. Dat is voor de onderhandelaars van nu de les van de vorige formatie.’

3 Wat was de langste kabinetsformatie?

‘Dat was die van 1977, die duurde bijna zeven maanden, 208 dagen om precies te zijn. De PvdA kon het niet eens worden met het CDA. Uiteindelijk ging het CDA met de VVD regeren, het kabinet-Van Agt-Wiegel.

De kortste kabinetsformatie na de oorlog duurde slechts 31 dagen. Dat leidde tot het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951). De formaties gingen in die periode een stuk sneller dan in deze tijd’.

4 Komt de grootste partij altijd in de regering?

‘Nee, niet altijd. Het hangt af van de politieke context. Tot drie keer toe kwam de PvdA als grootste fractie niet in het nieuwe kabinet. Dat was het geval 1971, 1977 en 1982. De verklaring zit hem vooral in partijen die de status quo verdedigen, die zijn het sneller met elkaar eens. Een partij als de PvdA wil meer veranderingen, dat maakt het lastiger tot overeenstemming te komen aan de onderhandelingstafel dan met partijen die meer genegen zijn de status quo te verdedigen.’

5 Zit u de komende periode op het puntje van uw stoel?

‘Reken maar, ik volg het op de voet. Tijdens een kabinetsformatie wordt letterlijk parlementaire geschiedenis geschreven. Met collega’s heb ik een dik boek geschreven over de naoorlogse formaties. Ook was ik als wetenschapper betrokken bij de evaluatie van de formatie van 2012. Dat was de eerste keer dat de Tweede Kamer zelf het initiatief had bij het formeren van een nieuw kabinet. Die formatie met twee partijen was relatief gemakkelijk. Ik verwacht dat het nu ingewikkelder gaat worden. Hoe werkt de nieuwe procedure dit keer, waarbij de rol van de koning is teruggedrongen ten gunste van de Kamer?’

6 Staat de koning buitenspel?

‘Niet helemaal, uiteindelijk moet hij de nieuwe ploeg van ministers beëdigen. Ik heb eerder, in lijn met het evaluatierapport, de stelling verdedigd dat de koning tijdens het formatieproces goed geïnformeerd moet worden. De koning maakt deel uit van de regering én is staatshoofd. Dan is het logisch en wenselijk hem of haar op de hoogte te houden van de stand van de onderhandelingen tussen de verschillende partijen.

Twee adviseurs van de koning, Piet Hein Donner, vicepresident van de Raad van State, en Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, hebben dat ook bepleit. Kadija Arib, Tweede Kamervoorzitter, wilde eerste even afwachten wat de fractievoorzitters haar adviseren. In 2012 maakte haar voorganger, ­Anouchka van Miltenburg, een foutje door zonder overleg met de Tweede Kamer, de aangestelde informateurs bij de koning langs te sturen voor een kennismaking’.

7 Wat zijn uw bronnen tijdens het formatieproces?

‘Ik volg de formatie vooral via de tv, radio en nieuwssites. De papieren kranten zijn voor het volgen van de actualiteit minder belangrijk dan ze in het verleden waren. Wel zijn de kranten nog steeds van belang vanwege commentaren, die hebben nog gezag.

Op de website van ons centrum zullen wel blogs verschijnen, en natuurlijk in ‘de Hofvijver’, de digitale nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut. Uiteindelijk moet ook deze formatie een plek krijgen in het grote formatieboek, wanneer die een ‘update’ krijgt. We zijn dan ook in staat met de hoofdrolspelers te praten en met hen terug te blikken op hun rol in de formatie’.

Alexander van Kessel: ‘Tijdens een kabinetsformatie wordt letterlijk parlementaire geschiedenis geschreven.’

Nederlands Dagblad 18-03-17
Auteur: Reporter Creer datum: 19-04-2017 18:25:56 Laatst gewijzigd: 19-04-2017 18:27:55
ChristenUnie wil Brexit inzetten om Straatsburg te schrappen

Twee Europese instanties die hun hoofdkantoor nu nog in Engeland hebben staan, moeten straks aan Frankrijk worden gegund. Voorwaarde is wel dat Straatsburg wordt geschrapt als vergaderlocatie van het Europees Parlement. Daarvoor pleit de ChristenUnie.


Ik kan de jaarlijkse verhuiskosten van het Europees Parlement onmogelijk uitleggen aan de be­las­ting­be­ta­ler

Kamerlid Joël Voordewind wil het plan vanavond bespreken tijdens een debat over de Europese top die later deze maand wordt gehouden.

Het Europees Parlement zetelt in zowel Brussel als Straatsburg en met de maandelijkse volksverhuizing zijn vele miljoenen euro's gemoeid. De roep om deze situatie te veranderen klinkt al langer, maar vooral Frankrijk is daar fel tegen. Door de in Londen gevestigde Europese Bankautoriteit en het Europees Medicijnagentschap na de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU aan Frankrijk te gunnen, hoopt Voordewind het verzet vanuit Parijs weg te nemen.

Verhuiskosten
De Nederlandse regering gaf eerder dit jaar aan de EMA naar Nederland te willen halen, maar Voordewind hoopt dus dat Den Haag die ambitie laat varen. ,,Ik kan de jaarlijkse verhuiskosten van het Europees Parlement onmogelijk uitleggen aan de belastingbetaler'', stelt het Kamerlid. ,,We worden er allemaal beter van als we dat zo snel mogelijk stoppen. In dat geval moet Nederland de lobby voor het EMA ook durven loslaten.''

Brussel heeft aangegeven dat Europese instanties met hun kantoor in Engeland na de brexit zullen verhuizen, maar de Britten betwisten dat dit een voldongen feit is. De regering in Londen zei eerder deze week nog dat de locatie van de kantoren van de EBA en de EMA ,,inzet van de uittredingsonderhandelingen zijn''.

AD 19-04-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier