Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Geert
Creer datum:
4-02-2017 21:26:00
Hart van Osdorp 2017
Nieuwe belevenissen in Hart van Osdorp ( Amsterdam)
Auteur: Geert Creer datum: 4-02-2017 21:26:51 Laatst gewijzigd: 4-02-2017 21:40:19
Informatie- en gebedsbrief februari 2017
Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
11e jaargang, nummer 4


In deze brief:
# Jaaroverzicht 2016
# Oproep voor de armen
# Hart van Osdorp nu
# Vernieuwde huisstijl
# In de buurt
# Gebed

Jaaroverzicht 2016 is uit!

Door technische problemen met onze site heeft niet iedereen ons Jaaroverzicht ontvangen.
Daarom sturen we hier nog een keer de link naar de berichten over onze belevenissen in het jaar 2016 in woord en beeld.
2016 was en is een gedenkwaardig jaar voor Hart van Osdorp!

Klik hier voor het Jaaroverzicht.

Oproep. Help ons helpen.
De armen zijn immers altijd bij jullie...

Deze uitspraak is van Jezus. Altijd zullen er arme mensen om ons heen zijn.
Hart van Osdorp wordt ook meer en meer geconfronteerd met de armoede om ons heen. Dat was altijd al zo. Maar het neemt toe. We ondersteunen verschillende mensen, met en zonder kinderen. Soms incidenteel, soms voor langere tijd met praktische adviezen, met boodschappen, en soms met geld. En we geven van onze eigen spullen door. Eigenlijk helpen we het liefst in natura.
We letten erop, dat we mensen niet afhankelijk van ons maken. Mensen moeten hun eigen leven leiden en hun eigen verantwoordelijkheid pakken. Wel proberen we mensen zoveel mogelijk daarbij te helpen en de goede weg te wijzen in het oerwoud van instanties, zorg, schuldhulpverlening, ondoorzichtige regelgeving en onleesbare formulieren, enzovoorts.

Waarom zijn mensen arm?
Soms is het gewoon domme pech of een ongelukkige start in het leven. Soms is het een jammerlijk gevolg van verkeerde keuzes. Artikelen over armoede laten zien dat de stress van het overleven vaak opnieuw tot verkeerde keuzes leidt. Armoede leidt tot blikvernauwing en maakt nuchtere afwegingen moeilijk. Leven in standje overleven maakt dat je niet goed meer kunt nadenken en jezelf dus vaak nog meer problemen op de hals haalt.

We helpen waar we kunnen en waar het verantwoord is. Maar onze middelen zijn beperkt. Vandaar deze oproep:
voor wie wil bijdragen en ons wil helpen om te helpen, hebben wij een fonds geopend. Je kunt helpen door je bijdrage te storten op

het nummer van de diaconie van Hart van Osdorp:

NL 10 ABNA 0495 5885 12, t.n.v. Hart van Osdorp Geestelijke Vernieuwing, o.v.v. Hart van Osdorp helpt.


Hart van Osdorp in 2017

Hadden we toch een mooie OpZondag in gedachten voor de eerste dag van het jaar, stond het brandalarm aan! Een oorverdovend lawaai, dat niet te doven viel. Daardoor viel de hele nieuwjaarsreceptie met goede wensen en oliebollen en een mooi bijbelverhaal over vertrouwen op God in het water.
We hebben iedereen afgebeld en -geAppt, zo goed en kwaad als het ging en een kleine bijeenkomst bij iemand thuis gehouden.
Maar de volgende opZondag hebben we het dubbel en dwars ingehaald!

Zo gaat er wel meer in Hart van Osdorp heel anders dan je van te voren in gedachten had. Maar Hart van Osdorp zit in een positieve flow, meegenomen uit het bruisende jaar 2016. We bidden en hopen dat deze trend mag doorzetten.

Op 10 januari hadden we feest omdat Darius en Linda na ceremonies in Afrika nu ook in Nederland gingen trouwen. We gaven het bruidspaar de zegen van God mee, en ook Victor en Phoebe kregen hun deel van Gods zegen!

Op 13 januari was er weer een Winterlezing, die ging over de trends en de nodige Trend in deze tijd. Post-truth en nepnieuws kwamen voorbij, evenals de boze witte man, die in Sylvana Simons een gekleurde vrouwelijke tegenvoeter tegenkwam. Nederland is boos en de waarheid voorbij. Wat is ons antwoord in deze wereld met haar 'alternatieve feiten'? De lezing duurde anderhalf uur en was een ware happening!

De Winterlezing is een diepgravend verhaal op het snijpunt van cultuur en geloof. De volgende aflevering is op 3 maart en gaat over 'Wat is onze identiteit?'. Dit onderwerp zal een belangrijke rol gaan spelen in de verkiezingen van 15 maart.

Het is nog steeds druk in Hart van Osdorp. De bijeenkomsten OpZondag trekken meer mensen.

En op woensdag houden we sinds 11 januari wekelijks de Leven van Jezus Cursus. Dit is uitgegroeid tot een soort tweede bijeenkomst door de week met kort onderwijs over wat Jezus allemaal heeft gezegd (De Bergrede) en een interactieve bespreking in groepen over het leven van Jezus. Ongeveer 20 mensen zijn elke week van de partij. En natuurlijk beginnen we met eten. De Leven van Jezus Cursus is een opvolger van de Alpha-cursus, die we voor Kerst opvolgden met de KerstKursus. Voor het eerst sinds we ons kunnen herinneren krijgt Alpha een serieus vervolg!Vernieuwde huisstijl

We zijn blij met onze vernieuwde huisstijl.
De trendrede van 2017 vraagt aandacht voor de kleine verhalen, kleinschalige initiatieven en een nieuwe nadruk op verbinding tussen mensen. Mensen hebben behoefte om ergens bij te horen, aan nabijheid en betrouwbaarheid. Het is de tijd waarin globalisering en individualisme als oude spoken worden weggezet.

Hart van Osdorp gaat voor families in de buurt. Kleinschalige initiatieven, die duurzaam zijn. Geen eendagsvliegen, maar vriendschap waarop je bouwen kunt. Duidelijk, echt en eerlijk, zonder daarvoor iets terug te vragen. Gul en genadig dus. En voor iedereen, wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan en waar je ook vandaan komt. het maakt voor ons geen verschil. Want God maakt geen verschil.

Hart van Osdorp is samen voor iedereen in de buurt!In de buurt

Hart van Osdorp staat ook voor goede dingen doen in de buurt.
Zoals eerder gemeld is het gebouw, waarin we verreweg het meeste van ons goed doen deden, op last van bezuinigingen gesloten.

Dus nu hebben we een groot probleem. Het heeft ons maanden gekost om dit op te lossen en dan is de oplossing, die we nu hebben, ook nog een voorlopige. Het mooie van onze oude ruimte (De BuurtEntree) was, dat we daar geen huur hoefden te betalen, mits wat we deden maar voor de buurt was. En voor de buurt wilden wij het doen! Prachtig dus. Maar andere ruimtes vragen wel huur (van 25,- tot 50,- euro per uur). Voor ons onbetaalbaar, want we maken minstens 5 uur per week gebruik van ruimtes en dat is dan nog aan de krappe kant gerekend. En uitgaven van 500,- euro per maand aan huur kunnen we eenvoudig niet betalen. Er zijn wel huizen van de wijk gratis beschikbaar. maar die liggen buiten de buurt, waarin wij vanouds actief zijn. Daarom noemen we ons werk ook wel Project Osdorp-Midden. Daar zijn we actief. Daar ligt ons netwerk en die mensen willen we niet in de steek laten. Omdat we echt en eerlijk willen zijn. Vrienden op wie je aankunt. Wij sluiten niet, als ons gebouw sluit.
Mooie woorden, maar op de stoep kun je geen taalles geven...

Gelukkig kunnen we vanaf begin februari toch weer onze taallessen gaan geven in een gratis ruimte in de buurt. Voor Kleurrijk Osdorp hebben we een ruimte van Nieuw Amstelrade gevonden, mits hun bewoners ook mogen meedoen. Geen vraag. Natuurlijk mag dat!

Gelukkig is de huiswerkbegeleiding ook weer begonnen. Vooraf en tijdens onze woensdagavond-gebeurtenis (Leven van Jezus Cursus) laten tieners zich bijspijkeren door Meester Bert, die werkelijk alles weet! Vraag hem, van wiskunde tot en met geschiedenis, meester Bert weet hoe je het beter doet.GebedDeze informatie- en gebedsbrief vraagt ook altijd om gebed. Er is verschil tussen bidden en bedelen (Helen Trowbridge) Daarom vragen we jullie ook om te danken voor het geloof, de hoop en de liefde, en de kracht van de Geest, die ons ten deel vallen. We voelen ons zeer gezegend!

We hebben ook onze vraagpunten:
een duurzame plek voor ons werk in de buurt, meer middelen om mensen om ons heen in hun nood te helpen, doorwerking van de Geest van Jezus in de Leven van Jezus Cursus, dat de taallessen mensen echt aan Nederlands mogen helpen, dat onze diensten OpZondag een broed- en brandplaats van de Geest mogen zijn, dat de Winterlezingen mogen uitgroeien tot een nieuw platform voor nieuwe groepen mensen en dat de positieve flow uit 2016 mag blijven!


If
Teruggevonden foto: aanschouwelijk onderwijs op de Alpha- cursus. Geloof is als een lichtje. Toen blies onze beste spreekster een paar kaarsjes uit. Verbouwereerde reacties. Ja, pas op, dat het niet uitgaat! 16 november 2016 over geestelijke strijd.

Dank voor jullie meeleven en gebed!
Met de meest hartelijke groeten.
Hart van Osdorp.Stuur door naar een vriend!


www.hartvanosdorp.nl
Auteur: Reporter Creer datum: 15-03-2017 12:03:18Informatie- en gebedsbrief maart 2017
Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
11e jaargang, nummer 5


In deze brief:
# Een maand Hart van Osdorp
# Wat er in Hart van Osdorp te zien is
# Samen met de buurt
# Raad van Kerken
# En verder...
# Gebed

Een maand Hart van Osdorp

Wat is een maand Hart van Osdorp, sinds de vorige nieuwsbrief op 4 februari het licht zag?

Hart van Osdorp is mensen.
Mensen, die van elkaar houden; en mensen die eens komen kijken; mensen, die weer terugkomen van weggeweest; en mensen die onze bijeenkomst OpZondag steeds drukker maken; mensen, die samen een nieuwe familie van Jezus beginnen; en mensen die zeggen: "Waarom heb ik die liefde niet, die jullie wel hebben?" Mensen, die zingen en aanbidden op onze eerste aanbiddingsavond op 17 februari; en mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en bij ons aankloppen; mensen, die diep in de schulden zitten en vragen: "Hoe nu verder?" En mensen die nooit zijn gezien en plotseling ervaren hoe het is om wel gezien te worden; mensen, die OpZondag horen dat je echt gered moet worden; en mensen die geloven dat Jezus dat voor hen al heeft gedaan; mensen, die gebed nodig hebben; en mensen die voor hen bidden; mensen die hun gebedsverzoek op de 'Luchtmacht-App' zetten; en mensen die dat altijd wel zien en meteen gaan bidden; mensen, die kiespijn ("tandpijn") hebben; en mensen die hen gratis helpen; mensen, die OpZondag in de keuken helpen; en mensen die alles opeten; mensen, die al maanden ziek op bed liggen; en mensen die hen bezoeken; mensen, die zoeken naar Jezus; en mensen die hem al hebben gevonden.

Er gebeurt van alles in zo'n maand.

Hart van Osdorp is mensen, draait om mensen, ziet mensen, gelooft in mensen, omdat Hart van Osdorp in Jezus gelooft.


Wat is er te zien in Hart van Osdorp?

In Hart van Osdorp hebben we een hekel aan roosters. Liever helpen we iedereen om mee te helpen. Iedereen (bijna) doet mee. Iedereen pakt iets op, of wordt anders gevraagd om dat te doen. Niet gedwongen, maar gewoon omdat iedereen dat doet.

Hart van Osdorp is een familie van Jezus. Hij leert ons elke dag opnieuw om niet te oordelen. Dus hoort iedereen er bij en is iedereen gelijk. Sommige mensen moeten er wel aan wennen dat 'de pastor' ook met stoelen loopt te sjouwen. Maar Jezus was in ons midden als een knecht. Waarom jij dan niet? Gehoorzaamheid is 'ook een dingetje' in Hart van Osdorp. Doen wat Jezus zegt. En dat niet alleen, maar elkaar ook daarop aanspreken en zo nodig inspreken op elkaars leven. En leren, niet alles op één dag verwachten. Elkaar helpen met iedere stap. Het gaat erom dat je naar Jezus toeloopt, liever niet bij hem vandaan loopt. En we zijn allemaal op weg. En terwijl we op weg zijn, luisteren we naar Gods stem en geven we dat aan elkaar door. Profetie, samen bijbellezen, samen bidden. Zo goed kan een familie van Jezus zijn...

Samen met de buurt

Hart van Osdorp doet veel in de buurt. We doen dat zonder iets terug te vragen. Gewoon omdat goed doen goed is. Dat heeft Jezus ons geleerd. Dus leeft, woont en werkt Hart van Osdorp in de buurt. Project Osdorp-midden noemen we dat ook wel, naar de buurt waarin we vooral bezig zijn: Osdorp-midden.

En toen zocht de gemeente Amsterdam in hun Gebiedsteam Osdorp plotseling contact met ons. Of we een plan wilden maken in het kader van armoede, eenzaamheid, en participatie in de buurt. Want de gemeente zoekt informele partners in de buurt met een netwerk en capaciteiten om mensen aan elkaar te verbinden en te laten meedoen in de buurt.

Het plan - Samen met de buurt - zal naar verwachting worden goedgekeurd. Onze taallessen staan erin, onze knutselclub (Kleurrijk Osdorp = knutselen met buurtbewoners met en zonder een beperking, een mooie mix, zie foto), en de Kledingverkoop. Maar ook nieuwe initiatieven, zoals dieper afsteken met een groep taalcursisten, themagroepen, misschien een 'repair-café'. Alles met en vooral door bewoners, en Hartvanosdorpers die er tussendoor lopen, hier en daar helpen, verbinden, aansporen en goed doen.

Dat vinden wij nou fijn!


Raad van Kerken

Dit is een sportplaatje dat misschien niet veel mensen direct zouden associëren met een Raad van Kerken. Toch is dit wel de toekomst in Osdorp. Een verbond van een zeer bont gezelschap van kerken, die samen zich sterk willen maken voor elkaar en voor kwetsbare mensen.

Bijvoorbeeld voor het AZC (Asiel Zoekers Centrum) dat medio 2017 in Osdorp open gaat met een capaciteit van 600 plaatsen. We hebben elkaar als kerken in de ogen gekeken en gezegd: nu willen we er zijn; hier willen we staan. Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen om daadwerkelijk iets te betekenen voor de mensen die pal naast Osdorp komen wonen in gang gezet.

Daarnaast telt Osdorp 7 moskeeën. We hoeven niet uit te leggen hoe actueel deze stand van zaken is in gepolariseerd Nederland. Moskeeën zijn net als veel kerken eilanden in de buurt voor hen die er niet komen. Ook hier wil de Raad van Kerken iets gaan doen. Maar wat kun je doen? In ieder geval contact leggen, en wel een duurzaam contact. Dat wil zeggen, niet iets eenmaligs, maar structureel contact, waardoor mensen elkaar leren kennen en waarderen. We leven per slot van rekening allemaal samen in hetzelfde Osdorp! En het is goed om elkaar te kennen en de vrede te bewaren. Ook dat is goed doen in Osdorp.

Niet onvermeld mag blijven dat Hart van Osdorp samen met anderen één van de aanjagers van deze initiatieven is.


En verder...

We kunnen nu niet verder ingaan op de Winterlezing van 3 maart, waarin het actuele thema van de Nederlandse identiteit werd behandeld in een verhaal dat anderhalf uur duurde. En dat zonder saai te worden. Want er was humor, er waren filmpjes en foto's, en verhelderende teksten, allemaal uitlopend op een brede wereldwijde horizon, die God voor ons schetst. En wereldwijd is heel wat breder dan nationalistisch smal!

Ook hebben we geen foto's van onze eerste echte aanbiddingsavond op 17 februari. Maar ondanks dat roepen mensen wel, wanneer de volgende keer is.

We hebben ook geen actuele foto van de Leven van Jezus Cursus, die nu de achtste afleveringen alweer heeft gezien. Eigenlijk is het een soort tweede OpZondag geworden, die gerust OpWoensdag zou kunnen heten. Al is er geen muziek, er is wel lekker eten, een heel kort praatje over het onderwijs van Jezus en een lang interactief gesprek in drie of vier groepen over het leven van Jezus. Een nieuw podium voor mensen die meer over Jezus willen weten!

We kunnen ook nog niet veel vertellen over de nieuwe familie van Jezus die gestart is. Behalve dat de eerste bijeenkomst tweetalig was, inspirerend en elke week zal worden voortgezet.

Er is dus veel gebeurd de afgelopen maand en er is veel om voor te danken en te bidden.

Gebed

Dit plaatje laat iets zien van wat gebed is. Rondom elkaar staan voor Gods troon met een mensen omhelzend gebed. We geloven dat bidden het verschil maakt.

Willen jullie God danken voor de mooie dingen die gebeuren in Osdorp, en waar deze nieuwsbrief iets van laat zien?

We vragen ook gebed voor:
# mensen in nood: huisvesting, geld, status, ziekte, nood is alles wat je kunt bedenken en wat je nog niet bedacht had;
# de definitieve goedkeuring van ons buurtplan door het gemeentelijk wpi;
# een eigen plek om er voor de buurt te zijn; we hebben geen eigen plek meer en dat is erg jammer; we kunnen minder doen zonder eigen plek;
# voor een goede Lentelezing op 31 maart;
# de nieuwe familie van Jezus, dat zij van klein, groen en fris plantje mag opgroeien tot een stevige boom met veel goede vruchten;
# voor de Kledingverkoop: mooie spullen, veel mensen, goede sfeer.


Dank voor jullie meeleven en gebed!
Met de meest hartelijke groeten.
Hart van Osdorp.

stuur door naar een vriend !

www.hartvanosdorp.nl
Auteur: Reporter Creer datum: 19-04-2017 11:35:00
Informatie- en gebedsbrief april 2017
Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
11e jaargang, nummer 6


Jezus leeft!

We vierden in Osdorp het Paasfeest middenin een wereld vol ellende. In Afrika worden 20 miljoen mensen bedreigd door honger. Vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee. In Syrië komen ouders en kinderen om door een gifgasaanval. In Stockholm, Londen, Berlijn en Nice rijden auto's en vrachtwagens over mensen heen. Overal chaos, dood en verderf. Welke zin en betekenis heeft het Paasfeest dan?

Allereerst is de betekenis dat Jezus leeft! Op Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft! Dit betekent dat dood en verderf niet het laatste woord hebben in deze wereld. Er komt een dag waarop iedereen dat zal zien.
Want Jezus is opgestaan als de eerste. Zijn opstanding is het begin. Zijn opstanding is onze garantie dat het leven in deze wereld het laatste woord zal hebben. En dat geeft houvast, hoop en troost, nu al. Want Jezus heeft gezegd: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder mens die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?” (Johannes 11:25-26) Hoop op leven dus. Dat is het Paasfeest vieren. En vier, dat het woord ‘hoop’ hier houvast en zekerheid betekent!

Jezus leeft!
Dat betekent ook dat hij al in deze wereld leven heeft binnen gebracht. Op aarde heeft hij het licht aangedaan. Hoe dan? Wel overal, waar mensen in zijn licht gaan leven, wordt het licht! Nu al. Zonder beeldspraak: overal waar mensen zich verbinden aan Jezus en naar hem gaan luisteren, gaan mensen echt leven! Daar delen mensen liefde en vrede uit; daar helpen mensen elkaar; daar is het veilig en word je gezien; daar lachen en huilen mensen met elkaar; daar dragen mensen elkaars problemen. Daar is het niet langer ‘ieder voor zich’, maar ‘allemaal samen’. Daar delen mensen tijd, geld, spullen; daar maken mensen plezier; daar vinden mensen elkaar en God; daar bidden mensen voor elkaar; en daar worden mensen anders. Ze gaan anders denken; krijgen nieuwe hoop; en vergeven elkaar. Iedereen is gelijk; iedereen is waardevol. Je bent geliefd, mooi gemaakt en kostbaar. Schuld en schaamte slaan op de vlucht voor het leven van Jezus. En dat is een feest waard!

Familie zijn op het Paasfeest 2017

Ondertussen blijven we bidden. Want Jezus leeft! En hij is koning. Hij regeert met grote macht. Die macht heeft hij laten zien, toen hij levend werd. Hij was dood. Hij deed zijn ogen open en liep het graf uit naar buiten. Dat is kracht. Dat is macht. Dat is gezag. De dood moest vluchten, kon hem niet vasthouden. Zo is Jezus. Hij is machtig. Hij leeft. En daarom bidden we steeds opnieuw: Heer Jezus, ontferm u over deze wereld. Denk aan ons. Denk aan mijn familie, denk aan mijn gezin. Denk aan mijn vrienden. Denk aan mijn straat. Denk aan mijn buurt. Denk aan mijn collega’s. Denk aan Osdorp, denk aan Amsterdam. Denk aan deze wereld. Denk aan al die mensen. Denk aan mij…

Heer, ontferm u!


Vrij Leven komt


DE CURSUS VAN JE LEVEN

In twee weekenden (9-10 juni en 23-24 juni, op vrijdagavond 19.00 - 21.30 uur en zaterdag 10.00 - 16.00 uur) geeft Hart van Osdorp D.V. de cursus Vrij Leven. Een must-do voor iedereen die wil (blijven) groeien naar Jezus toe.
Vrij Leven leert je hoe Jezus je echt vrij maakt en geeft tal van praktische adviezen. Geen gezweef, maar doordacht, praktisch en in de praktijk getoetst. DNA van Hart van Osdorp!

Reserveer de data nu in je agenda. Van jouw deelname krijg je beslist geen spijt! De cursus is gratis, maar aan wie het kan missen vragen we een bijdrage van 35,- euro. Je krijgt daar de cursus van je leven voor terug, inclusief reader en lunches.

Opgeven? Mail hennosmit@hartvanosdorp.nl
Locatie: De Elzen, Clauskindereweg 17, 1069 HN OsdorpJezus leeft! (2)

Op 26 maart vierden we een Birmese zondag . Hart van Osdorp is al vele jaren rijk met Birmese familieleden, en Iraanse familieleden, en Irakese familieleden, en Surinaamse familieleden, en Afghaanse, en Turkse, en West-Afrikaanse, en Marokkaanse, en... Hart van Osdorp is kleurrijk. Want het goede nieuws van Jezus is voor iedereen!

We hadden dus een Birmese zondag! Dat is Birmees eten, Birmese kleren, Birmese muziek, Birmese spreker, Birmese gezelligheid.

Dit vertellen we onder het kopje 'Jezus leeft!' omdat zo'n bijeenkomst praktisch laat zien wat Jezus doet in mensenlevens. In Nederland wordt geklaagd over discriminatie en verharding. Waar Jezus het voor het zeggen heeft, wordt het tegendeel zichtbaar!


Buurtplan Osdorp

Kleurrijk Osdorp, de knutselactiviteit van Hart van Osdorp. Een bont gezelschap uit de buurt van mensen met een beperking (zoals dat heet) en zonder. Dit is zo'n succes en trekt zo aan, dat de start van een tweede groep niet ver weg meer is.

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat de gemeente Amsterdam Hart van Osdorp expliciet heeft gevraagd om dingen op te pakken in de buurt. Dingen, dat zijn vooral activiteiten gericht op participatie in de buurt van mensen, die daar niet zelf toe komen, maar even een eindje op weg geholpen moeten worden. De gemeente vroeg dat aan ons, omdat we daar toch al mee bezig zijn (al jaren) en zodoende een breed netwerk in de buurt hebben. Voor ons een stimulans om ons huidige aanbod uit te breiden en te verdiepen. Nieuwe initiatieven komen hiervoor ook in beeld. De buurt waarin we dit vooral doen heet Osdorp-midden. Vandaar dat af en toe de naam Project Osdorp-midden voorbij komt.

Wat komt er nog meer uit dit plan te voorschijn?
Wel allereerst onze Kledingverkoop. Op 25 maart gehouden. Weer groot succes. We hebben 431,70,- euro opgehaald voor de voedselbank!


Het geheim van onze halfjaarlijkse Kledingverkoop is ons brede netwerk in den lande (waaruit veel goede kleren tevoorschijn komen), ons brede netwerk in Osdorp (waaruit veel vrijwilligers te hulp komen snellen), ons netwerk in de buurt (waardoor veel mensen ons weten te vinden voor dit buitenkansje: goede kleren voor 1 euro per stuk), koffie, gezelligheid, gesprekken tussendoor waarin heel wat gebeurt, van formulieren invullen, afspraken maken voor verdere ontmoetingen, tot en met opvoedingsadviezen.
De Kledingverkoop doen we twee keer per jaar. Maar we denken erover om het vaker te gaan doen.

Onze taallessen zijn nog steeds top. We zijn een professioneringsslag aan het maken sinds we een training hebben ontvangen van de Stichting Lezen en Schrijven en gaan werken met hun materiaal.
En voor onze taallessen geldt hetzelfde als voor de Kledingverkoop. Het gaat niet alleen om de inhoud van de lessen, maar ook - misschien wel vooral? - om de sfeer die we opzettelijk willen neerzetten. Het is een sfeer van gezien worden, vriendelijkheid, geen oordeel, en geduld.

Met een aantal gemotiveerde cursisten willen we een Taalles-Plus groep starten. Extra activiteiten om Nederlands te oefenen en om elkaar beter te leren kennen en te helpen.
Noem het Taalles-familie!


Een buurtruimte

Dit is de Nierkerkestraat in Osdorp. Rechts staat een oude portiekflat, al jarenlang rijp voor de sloop, maar nu toch bestemd voor een nieuw leven. Het pand wordt opgeknapt en er komt een mix van statushouders en studenten te wonen.
Er komt ook een buurtruimte in, speciaal geschikt gemaakt voor de buurt. Hart van Osdorp heeft samen met anderen contact hierover met kwartiermakers uit de buurt.
We zijn namelijk nog steeds op zoek naar een nieuwe ruimte, waarin we al onze buurtactiviteiten kunnen bundelen. Het voordeel daarvan is dat we meer onze eigen buurtsfeer kunnen neerzetten en meer zichtbaar en vindbaar zijn dan in het nomadenbestaan, dat we nu in de buurt leiden. Zoals gezegd, het gaat niet alleen om de activiteiten. Minstens zo belangrijk is de familiesfeer van Hart van Osdorp, waarin je wordt gezien en je je thuis kunt voelen.Vernieuwing

Vanaf de start heeft Hart van Osdorp het woord 'vernieuwing' in haar logo staan:


Dat is een verwijzing naar de vernieuwing van ons denken. Het goede nieuws van Jezus verandert je denken en zo ook je leven! In onze wekelijkse folder zeggen we het zo: "Hart van Osdorp gelooft ook dat het
goed is voor ons welzijn als mensen geestelijke vernieuwing ervaren.
Daarom neemt Hart van Osdorp los van haar buurtwerk initiatieven die mensen uitnodigen en meenemen naar God."

Vorig jaar hebben we de Alpha-cursus gehouden. We wilden het momentum graag vasthouden, toen de cursus afgelopen was. Daarom hebben we op woensdagavond nu de Leven-van-Jezus Cursus in het leven geroepen. Die draait nu drie maanden. En er komen mensen bij! We eten (natuurlijk!), we staan kort (5 minuten) stil bij een stukje onderwijs van Jezus en we bespreken in groepen een bijbelverhaal uit het leven van Jezus. Mensen worden vernieuwd!

Naast dit inspiratiemoment hebben we ongeveer eens inde vier à zes weken de Winter- of Lentelezing.


De laatste lezing op 31 maart ging over polarisatie. De verkiezingen zijn geweest. Uitslag bekend. Maar de verkiezingen hebben geen oplossing gebracht voor de polarisatie in de Nederlandse wijken. Waarom lossen we dat niet op? Is het wel op te lossen? De LenteLezing ging hier diep op door. Een belangrijke wortel van polarisatie, die vaak over het hoofd wordt gezien en meestal niet begrepen, gaven we veel aandacht. Cultuurverschillen en daaruit voortvloeiend onbegrip speelt een veel grotere rol dan vaak gedacht. Wat zijn cultuurverschillen eigenlijk? Wat is cultuur? En hoe voelen cultuurverschilllen aan? Is cultuurverschil wel het goede woord? Of sluiten we elkaar hiermee op, ieder in zijn eigen hokje? Hoe kunnen we elkaar begrijpen? En vasthouden? En in vrede samenleven? We lieten het niet alleen bij deze vragen, maar er kwamen ook verrassende en nieuwe antwoorden.

Volgende Lentelezing:
Vrijdagavond 12 mei: inloop 19.15
Start: 19.30 precies in De Elzen, Clauskindereweg 17, Osdorp.

Deze lezingen zijn bedoeld om op belangrijke vragen van onze tijd diep in te gaan. Gymnastiek voor ons denken, maar ook weldadig voor ons hart. En voor iedereen, gelovig of niet, die wil nadenken en in zijn of haar hart geraakt wil worden.

Gebed

Er is ook deze maand weer veel te danken voor wat God doet in en buiten Hart van Osdorp. Dat laat deze nieuwsbrief mooi zien. De familie OpZondag groeit; de wekelijkse woensdagavond bloeit; het buurtplan is goedgekeurd en is al van start gegaan; de Kledingverkoop was weer een succes; er komen steeds nieuwe taalcursisten; Hart van Osdorp is een echte familie van Jezus geworden; en nog veel meer!
We danken God!

Willen jullie bidden voor
# een nieuwe ruimte in de buurt. Dat is echt wel een wens van ons. Dan kunnen we meer doen.
# doorwerking van de heilige Geest in ons allemaal. We merken telkens weer dat we de heilige Geest nodig hebben en dat we zonder hem machteloos en krachteloos zijn. Maar onder zijn leiding en bezieling is dat heel anders. Jezus leeft!
# mensen in ons midden, die moeten leven met ziekte, zonder permanente huisvesting, gebroken relaties, enzovoorts. Heer, ontferm u!

Dank voor jullie meeleven en gebed!
Met de meest hartelijke groeten.
Hart van Osdorp.

www.hartvanosdorp.nlStuur door naar een vriend!
Ken je iemand die je graag op de hoogte zou willen brengen van deze nieuwsbrief van Hart van Osdorp? Stuur dan deze e-mail door!
Stuur deze e-mail door
Auteur: Reporter Creer datum: 30-09-2017 20:23:10
Informatie- en gebedsbrief oktober 2017 
Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
12e jaargang, nummer 2

 
In deze brief: 
# Plannen maken
# Acht keer dopen
# Elke woensdagavond in Osdorp
# Familie van Jezus
# Kledingverkoop
# Taallessen in de Nierkerkestraat
# Gebed

 Plannen maken
 
Hart van Osdorp is weer van start gegaan, het nieuwe seizoen in. Er is alweer veel gebeurd, waarvan in deze nieuwsbrief een frisse indruk. Fris, want we mochten mensen dopen, hebben in de buurt een nieuwe locatie voor onze taallessen betrokken, mochten een geweldige kledingverkoop op een toplocatie in Osdorp organiseren en zitten vol energie en enthousiasme.

Dit alles gebeurt niet vanzelf. . Een groep leiders maakt plannen voor wat er komen gaat. En vanzelf zijn het ook plannen voor gebed. Hart van Osdorp is immers niet ons eigen ding, maar is van God. En wij zijn afhankelijk van hem. Aan God komt dan ook alle dank toe voor alle mooie dingen die in en rond Hart van Osdorp gebeuren.
 
 Acht keer dopen
 
Samen met twee andere kerken (New Life West en Beacon Ministries) mochten we acht mensen dopen, waarvan vier uit onze Hart van Osdorp-familie. Een groot feest! Acht mensen betraden Gods nieuwe wereld en met honderd mensen vierden zij samen hun doopfeest.

Er was eten, er was muziek, er waren doopverhalen en toespraken. En er was veel blijdschap. Fantastisch!

.We dompelen graag mensen onder in ons doopbad, maar als dat vanwege lichamelijke redenen niet kan, plenzen we iemand helemaal onder! Al dan niet door onderdompeling lieten acht mensen hun oude leven zonder Jezus achter in het water en begonnen met hem aan een nieuw leven. 

Elke woensdagavond in Osdorp
 
Elke woensdagavond komen tussen de twintig en vijfentwintig (soms dertig) mensen bij elkaar om met elkaar de bijbel te lezen. Er is een groep, die al om 17.15 uur begint met een vervolg op de Alpha-cursus (Alpha-2), dat speciaal door Hart van Osdorp wordt ontwikkeld. We bespreken het Onze Vader en - als God het wil - later dit jaar de tien geboden. Om 18.00 uur gaan we eten en daarna rond 19.00 uur is er een heel kort praatje en daarna komt het leeuwendeel van de avond: tot 20.15 uur praten over een bijbelverhaal. Wat lees je daar over God? En over jezelf? Wat ga je ermee doen? En aan wie ga je dit vertellen?

Dit zijn avonden waar onze mensen mee weglopen...

InFamilie van Jezus
 
Hart van Osdorp wil een familie van Jezus zijn. En dat ziet er OpZondag zo uit. We eten, er is aandacht voor elkaar, we zingen en als het uitkomt dansen we er bij. We vieren feest omdat God goed is, we lachen en huilen en bidden met elkaar, en we luisteren naar Gods goede woorden. 
Nog nooit zoiets meegemaakt.

Kledingverkoop:
839,- euro voor de voedselbank
 
De roemruchte Kledingverkoop van Hart van Osdorp heeft 23 september in Osdorp gewoed. Er was een nieuwe en prachtige locatie: de Stadsboerderij in Osdorp. Er was prachtig weer, waardoor de tuin en de hele omgeving van de stadsboerderij extra allure kreeg en je voor en na het kopen kon genieten van de tuin en van het groen. Er waren tientallen (39) vrijwilligers, bergen kleren en in totaal een opbrengst van 839,- euro voor de voedselbank.
We hebben veel geïnvesteerd in deze dag. En dat betaalde zich uit. Want hoewel de Stadsboerderij wat verscholen ligt in het Osdorpse wisten toch veel mensen de kledingverkoop te vinden. Er waren ook veel prachtige kleren uit ons netwerk in Osdorp en uit het hele land.
Zo hebben we veel mensen blij kunnen maken, niet alleen met kleren voor een klein prijsje (1 euro per stuk), maar ook met gratis kleren voor mensen van wie we weten dat ze elke eurocent moeten omdraaien! 


 Taallessen in de Nierkerkestraat
 
In de Nierkerkestraat in Osdorp staat een blok portiekflats dat op de nominatie stond om gesloopt te worden. Maar nu nog vijf jaar blijft staan. Statushouders en studenten zijn er de afgelopen maanden komen wonen. De bedoeling is natuurlijk dat deze mensen gezellig gaan mengen. En ook de buurt is gevraagd om onze nieuwe medelanders wegwijs te maken in Nederland.
Op de begane grond is één kleine tweekamerwoning vrijgemaakt voor buurtactiviteiten. Een garage ernaast is erbij getrokken. Hierdoor is er een ruimte ontstaan, waar ongeveer twintig à dertig mensen tegelijk iets samen kunnen doen.
Hart van Osdorp is al in een vroeg stadium gevraagd ook een steentje bij te dragen. En omdat we toch naar een nieuw onderkomen zochten voor onze taallessen was een deal snel gemaakt.
Dus geven we sinds begin september onze taallessen in deze ruimte. Op maandagmiddag geven we twee lessen en op donderdagmorgen. We kunnen drie groepen van vijf tot zeven mensen tegelijk draaien en na de eerste ronde nog een keer, zodat we dertig tot vijfendertig mensen kunnen helpen met taal. 
Er hebben zich nu ongeveer twintig cursisten ingeschreven, waaronder vijf statushouders!
 
 

Gebed

Ook voor wat Hij deed in de afgelopen maand september danken we God. Doen jullie mee?!

September was een mooie aftrap van het nieuwe seizoen, en er komt nog veel aan: taallessen, maaltijden, gesprekken, ontmoetingen, nieuwe vormen van familie zijn, misschien weer een nieuwe Alpha-cursus, nieuwe leiders, nieuwe groepen in de buurt, en meer.

Willen jullie God bidden voor inspiratie, blijdschap en enthousiasme, zodat we overal iets en liefst meer mogen laten zien van Jezus, onze Heer en onze inspirator.

We vragen jullie ook om te bidden voor onze gedoopte mensen. Ze worden, zoals verwacht, voor en na de doop aangevallen. Bid om bescherming voor hen en om groei naar Jezus toe.

We gaan in oktober met een hele groep mensen naar een discipelschapscursus (Jozef-conferentie) met impact. Bid voor bescherming en voor impact!
 
Dank voor jullie meeleven en gebed!
Met de meest hartelijke groeten.
Hart van Osdorp.
 

 
IjIook datOkKledingverkoop voorpagina-nieuws -:)
 
 
 
Stuur door naar een vriend!

Ken je iemand die je graag op de hoogte zou willen brengen van deze nieuwsbrief van Hart van Osdorp? Stuur dan deze e-mail door!


Stuur deze e-mail door


Afmelden nieuwsbrief

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je via onze site hebt ingeschreven. Je kunt je ook weer uitschrijven.


Afmelden


Vind ons op social media

Volg onze werkzaamheden op verschillende social media platformen


Auteur: Reporter Creer datum: 9-11-2017 16:39:19 Laatst gewijzigd: 9-11-2017 16:45:33
Informatie- en gebedsbrief november 2017 
Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
12e jaargang, nummer 3

 
In deze brief: 
# Osdorp in gevoel
# Taallessen met bonus
# Vluchtelingen verbinden
# Jozefconferentie
# Alpha-2 en meer
# Enthousiasme
# Gebed

Osdorp in gevoel
 
Een zogenaamd moodboard van Osdorp. Het is een artistieke en creatieve neerslag van veel interviews, vergaderingen en bezinning over wat de bewoners van Osdorp bezighoudt. Met andere woorden, de gemeente Amsterdam is de wijk binnengetrokken om met de bewoners te bekijken wat er allemaal in Osdorp gedaan kan worden. Het resultaat is, behalve een dikke beleidsnotitie, een moodboard.
Behalve overzichtelijk en leuk gedaan maakt het moodboard ook heel duidelijk wat de rode draad van gevoelens in Osdorp is.
Wij hebben er hierboven ook wat met groen in zitten kleuren en wat blijkt: woorden als ontmoeting, verbinding en eenzaamheid voeren de boventoon. Geen verrassing natuurlijk. Hart van Osdorp is al sinds haar start bezig met ontmoetingsplekken die buurtbewoners verbinden. Heeft het geholpen, als anno 2017 de eenzaamheid uit Osdorp tegen de hemel aanschreeuwt als nooit tevoren? Het is maar hoe je het bekijkt. Er gaat een verhaal van een strandwandelaar die op een strand bezaaid met zeesterren er af en toe één in het water gooit om zo het beest te redden. Zijn medewandelaar waagt op te merken dat er met zoveel zeesterren op het strand geen beginnen aan is. Het antwoord? Elke ster is er één... !

Taalles met bonus
 
We zitten bijna vol. Met zes vrijwilligers en zes groepen kunnen we rond de 35 cursisten helpen. Onze nieuwe locatie aan de Nierkerkestraat 33 hs bevalt ons erg goed. Het is wel klein, eigenlijk te klein. Maar het grote voordeel is dat we onze eigen sfeer (gastvrijheid, aandacht en respect) kunnen neerzetten. Onze lessen zijn gratis, goed, en er is koffie en thee.
Nee, we zijn vrijwilligers en bieden geen officiële trajecten. Wat wij bieden is ondersteuning aan mensen die extra willen oefenen of nog eens dingen uitgelegd willen krijgen.
Al met al een ontmoetingsplek die er toe doet in Osdorp. Ja, want behalve taal ontstaat er ook ontmoeting. Als je samen hard werkt aan je taal in steeds dezelfde groep, krijg je ook iets met elkaar. En dat is een waardevolle bonus in eenzaam Osdorp! 

Overigens doen we nog meer rond de taalles. We gaan binnenkort een lunch starten en organiseren met gemotiveerde cursisten extra ontmoetingen. Dit kan spontaan zijn, bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum of georganiseerd, zoals het onderhouden van een buurttuin in de Stadsboerderij. Ook staan er diverse informatie-ontmoetingen op stapel. Lees: taal... plus informatie over belangrijke onderwerpen zoals gezondheid en goed omgaan met je geld.
 

Vluchtelingen verbinden
 
Op 29 september organiseerden Present en Hart van Osdorp samen met bewoners een maaltijd om vluchtelingen, die in Osdorp zijn neergestreken, en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Het is namelijk geen geheim dat wanneer vluchtelingen eenmaal een huis hebben toegewezen gekregen, het spook van Osdorp - eenzaamheid - op de loer ligt. De overheid rolt allerlei programma's uit om hier wat aan te doen. Zij ziet ook graag dat de buurt verantwoordelijkheid neemt. Zodoende kwamen 50 buurtbewoners en vluchtelingen (half om half) bij elkaar om te eten en met elkaar kennis te maken. Wij hopen natuurlijk dat mensen op deze manier duurzame contacten krijgen.

Goed, één keer was leuk en succesvol. We zinnen op mogelijkheden om dit vaker te organiseren.
 
 InJozefconferentie
 
Hart van Osdorp kreeg een uitnodiging om met een aantal Iraniërs uit ons midden de Jozefconferentie te volgen. Dit is een vierdaagse waarin het verhaal van Jozef wordt gelezen, uitgelegd, nagespeeld en toegepast op jouw leven. De verhalen waren in het Nederlands en werden één op één vertaald in het Farsi. Wij maakten met twaalf mensen een mooi deel uit van een groep van tachtig.
De stof van deze conferentie loopt behoorlijk parallel met de stof van Vrij Leven, waar Hart van Osdorp bekend om is. We vonden het een voorrecht om deze stof nu op een andere en ook creatieve manier aan mensen in hun moedertaal te kunnen meegeven.
Opvallend waren de parallellen tussen Jozef en Jezus. En wat maakt God mensen vrij door zijn goede nieuws. Het was een feest!
 
 
Iedere
woensdag- 
avond:
Alpha-2


Elke woensdagavond is het feest. Dan komen we bij elkaar voor ons vervolg op de Alpha-cursus: Alpha-2. En er is goed nieuws. Binnenkort is Alpha-2 afgelopen en start Alpha-3! 
Alpha-2 gaat over bidden. We bespreken het gebed dat Jezus zelf ons heeft leren bidden: het 'Onze Vader'. Hier is veel over te vertellen. Maar het gaat natuurlijk ook over de praktijk van het bidden en luisteren naar God zelf.
Alpha-3 zal gaan over de tien geboden, beter nog over wat volgens Jezus wijs is hoe te leven.

Alpha-2 start om 17.15. Daarna gaan we samen eten en stromen ondertussen de mensen binnen die na het eten parallel aan Alpha-2 aan bijbeltafels gaan zitten. Elke woensdagavond is het zover. Het feest, dat het leren van Jezus kan zijn, is begonnen!
 
 Enthousiast
 
Deze informatie- en gebedsbrief bevat zomaar een blik op en een doorsnee van een maand Hart van Osdorp. Vier weken, éénendertig dagen. Hoeveel ontmoetingen zouden dat zijn? Hoeveel goede gesprekken? Hoeveel mooie ervaringen? Hoeveel taallessen? (Even rekenen: 48 lessen) Hoeveel plezier? Hoeveel blijdschap om Jezus? Hoeveel nieuwe inzichten? Hoeveel gebeden? Hoeveel...
Wij zijn enthousiast en hebben geweldig veel plezier dat we dit mogen doen!
 
 
Gebed

We danken God enthousiast voor wat hij doet in Osdorp.
Ook in deze brief staan weer een aantal dankpunten.
Danken jullie mee?

Hart van Osdorp groeit. Ons oude jasje worden te klein. We hebben wijsheid en creativiteit nodig om nieuwe jassen, plaatsen en vormen, te vinden. Bid dat God ons voorgaat.

In september/oktober hebben we een update en level 2 cursus profetie gedaan. Bid dat we vrijmoedig uitstappen in wat de Geest ons wil geven. Dat we niet onze handen dichthouden maar opendoen. 

Bid om veel zegen op onze woensdagavond. Dat mensen mogen groeien in hun leerling zijn van Jezus. Heilige Geest, broed op onze woensdagavond. Spreek uw woord. Deel uw liefde uit.

Bid verder voor alles wat God je op het hart legt voor Hart van Osdorp.
 
Dank voor jullie meeleven en gebed!
Met de meest hartelijke groeten.
Hart van Osdorp.IjIook datO
 
Auteur: Reporter Creer datum: 11-12-2017 20:42:41 Laatst gewijzigd: 11-12-2017 20:55:58

Informatie- en gebedsbrief december 2017 Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
12e jaargang, nummer 4


In deze brief: # Goed nieuws in Osdorp
# Het eerste boek uit de Hart van Osdorp series
# Verwachting (1)
# Verwachting (2)
# Verwachting (3)
# Taalles, eetles, geldles & kinderclub
# GebedGoed nieuws in Osdorp

Dit is een blik op een paar ingrediënten uit de maaltijd van Jezus, die klaar staat om gevierd te worden. Nee, we vieren het met brood en druivensap. De soesjes, appeltaart en chocolademelk komen daarna. Zoals bij Jezus ook meer op tafel stond dan brood en wijn, toen hij zijn maaltijd instelde.

Er is voor ons genoeg te vieren in Osdorp. Mensenlevens worden aangeraakt met het goede nieuws. Mensen zien zichzelf soms tot hun eigen verbazing veranderen. We mogen voor mensen bidden en God hoort. We geven goede woorden van God door en mensen worden bemoedigd. Hart van Osdorp is een plek waar God werkt. En dat is feest waard. Jezus leeft. Hij deelt van zijn leven uit aan de mensen. In Osdorp. In het jaar 2017!

Upcoming:

het eerste boek
uit de Hart van Osdorp series

In 2018 zal Hart van Osdorp D.V. het eerste boek uit de Hart van Osdorp series laten verschijnen. Het is geschreven door Henno Smit en gaat over wat we na tien jaar Hart van Osdorp gaandeweg hebben mogen leren.
De (werk)titel van het boek is veelzeggend: Hoe een kerk een familie werd. Want familie zijn is wel één van de mooiste en belangrijkste lessen uit tien jaar Hart van Osdorp. Maar hoe doe je dat nu, familie zijn? Deze vraag wordt uiteraard beantwoord in een uitgebreide en mooie ontdekkingstocht langs het DNA van Hart van Osdorp.
We houden jullie op de hoogte!


Verwachting (1)

Waar leven is, is hoop. Waar leerlingen van Jezus samenkomen, wordt geleefd. En dat doet van zich spreken.

Dus gaan we op 24 december kerstfeest vieren. Dat doet heel Nederland zo ongeveer. Maar als je familie van Jezus bent, maak je er een bijzonder feest van. We vieren dat Jezus is geboren met een missie. Hij kwam Gods nieuwe wereld op aarde brengen. Sinds zijn komst groeit het deze wereld over. Jezus zei zelf dat Gods nieuwe wereld komt op de wijze van een boer die zaad zaait. Het goede nieuws wordt gul verspreid. Er gebeurt van alles mee, ook wat je niet verwacht en niet wil. Zo werd Jezus tot verbijstering van zijn leerlingen gekruisigd. En nog verbazingwekkender, hij stond drie dagen na zijn doodsmarteling op uit de dood. De doorbraak van Gods nieuwe wereld hier op aarde! Ook in het kerstverhaal is er al die verrassende en onverwachte stijl van Jezus, Gods Messias. Wie legt er nu de langverwachte redder in een voerbak??? Toen ik begin deze maand vertelde aan een paar mensen, keken ze mij ongelovig aan. Dat doe je toch niet met een koning!! Nee, dat doe je niet. En toch deed Maria het wel. Omdat ze niet anders kon. Het moest zo gebeuren. Het is de stijl van de Messias. Hij komt waar je hem niet zou verwachten. Hij komt bij mensen die niet meer op hem durven hopen. Hij komt op ongedachte wijze. Dus kan iedereen erbij. Dus kan ook Osdorp erbij. Ook u en ik...


Verwachting (2)

Op 19 december organiseren Present, de Akergemeente en Hart van Osdorp samen met bewoners opnieuw een Cook, Meet & Eat. Dat is een maaltijd waarin vluchtelingen en bewoners elkaar ontmoeten. Ook wordt er samen gekookt. Er komt vanaf december een AZC (tijdelijk) in Osdorp en er zijn in en rondom Osdorp nu al al veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest.
Maar als je een huis hebt, ben je nog niet ingeburgerd en gewend aan ons land en onze cultuur en onze moeilijke taal. Als je eenmaal een huis hebt, kom je tot rust en dan komen de spoken van de redenen van je vlucht je vaak ook lastig vallen. 'Stress' is een Nederlands woord dat velen van hen al snel kennen...
Met maandelijkse maaltijden willen we een brug slaan en vluchtelingen en bewoners met elkaar verbinden. Jezus was eens een vluchteling in Egypte, nadat hij door Jozef en Maria onder de arm genomen hals over kop uit Betlehem voor koning Herodes was gevlucht. Zou hij in Egypte niet zijn opgevangen, dan hadden wij nu niet in zijn naam mensen in Osdorp geholpen. Het kerstverhaal, Gods nieuwe wereld, is overal. Het ligt ook onder onze contacten met vluchtelingen.
Niet elke vluchteling is in Nederland welkom. We horen de meest schrijnende verhalen van mensen die tevergeefs aankloppen en moeten horen dat 'Herberg Nederland' vol is of dat ze niet gewenst zijn. Wij helpen waar we kunnen en pas zei iemand tegen ons: "Weet je wat jullie taak is? Deze mensen voor Gods troon brengen. Als jullie dat niet doen, wie doet dat dan?" Af en toe (in ieder geval maandelijks) en trouwens ook iedere zondag en elke woensdag koken en eten - dat doen we. En nog veel meer bidden. Heer, ontferm u!


InVerwachting (3)

Hart van Osdorp leeft en waar leven is, daar is honger. Honger naar meer van Jezus. Daarom starten we op 15 januari vier broedplaatsen. Broedplaatsen zijn plekken, waar we mensen die gedoopt zijn voorgaan en leren om dieper te gaan met Jezus. Elke twee weken komen we met dezelfde groep aan huis. De eerste vier keer doen we de school van profetie. Ja, die hebben we al eerder gedaan en we zijn daardoor veranderd en genezen en gezegend. Wat doet het goed om goede woorden van God over elkaar uit te spreken! Deze goede gewoonte willen we in Hart van Osdorp (en daarbuiten!) nog meer verspreiden.

Op 12 en 13 & 26 en 27 januari houdt Hart van Osdorp hier in Osdorp de conferentie Vrij Leven.

Inmiddels draait de cursus ook in IJsselmuiden en is er vanuit Den Haag en Rotterdam belangstelling. We doen de conferentie in thuisbasis Osdorp elk jaar opnieuw. Sommige van ons doen de conferentie al voor de tiende keer! Vrij Leven is immers een levensstijl, niet een cursus die je aftikt op je bucket list. Het is het waard om elke keer opnieuw naar deze basis terug te gaan en het verveelt nooit!
Wat het inhoudt? Vrij Leven gaat over de vrijheid die Jezus geeft en hoe deze vrijheid ten volle te beleven.

Op 10 januari starten we de Alpha-cursus. Kennismaken met wat geloven is en voor anderen en misschien ook voor jou zou kunnen zijn in een ongedwongen sfeer. Dat is de Alpha-cursus. Deze cursus loopt parallel met de Leven van Jezus-cursus die we sinds een jaar elke woensdagavond houden. Na kennismaken met Jezus volgt voor wie dat wil ongedwongen bijbellezen in de Leven van Jezus-cursus. Overigens is Alpha-2 een dieper vervolg van de Alpha-cursus net afgerond. We gaan nu door met Alpha-3, totdat deze groep de Alpha-cursus gaat hosten.

Op 9 februari start Hart van Osdorp met ZIN2018.
ZIN2018 wordt door een Hart van Osdorper georganiseerd en is als volgt aangekondigd: Ik ga met Hart van Osdorp (mijn leuke (!) kerk) een twee-wekelijkse gespreksgroep hosten over zingeving en spiritualiteit (en Jezus). Ik heb lang nagedacht welke naam ik dit zou geven en kwam uit op ZIN2018.
Mijn bedoeling is gesprekken op touw te zetten over wat mij en jou drijft in het leven. Ook wil ik graag mijn verhaal met jou delen. Daarom starten we elke avond met een inleiding van Henno, die dit vaker doet, overal en ook in Hart van Osdorp. Daarna: een open gesprek waarin iedereen alles mag vinden. Daarna: borrel.
Ik heb bedacht te starten op vrijdagavond 9 februari 2018...

Zo komt er van alles aan in Osdorp, als de Heer wil en wij leven...


Intussen in Osdorp:
taalles, eetles, geldles & kinderclub

In deze nieuwsbrief staat veel over wat het kerstverhaal bij ons losmaakt, ook in het jaar 2018. Wat het ook met ons doet, is dat we ons graag inzetten voor de mensen om ons heen. We doen dat ook al in 2017. De gemeente Amsterdam heeft ons immers gevraagd om het project 'Samen met de buurt' op te zetten. Hiermee zetten we in op de verbinding tussen de buurt en vluchtelingen, armoede, eenzaamheid, taal en participatie.

Bijvoorbeeld op de taalles. Nederlands is echt een moeilijke taal Niet alleen al de uitspraak met de g-klank en vreemde lange klinkers als aa en ee en oo. En hoor maar eens het verschil tussen zoon en zon. Buitenlanders horen in het begin echt geen verschil. O ja, en de -t in bijvoorbeeld hij kom-t willen we wel horen, dus zeg maar netjes: 'markt' en niet 'Mark'. En weet je, er is een groot verschil tussen de ei- en ie-klank. En dan hebben we het nog niet gehad over de talloze uitzonderingen op de regel. Waarom? Het is zo! Man- en vrouwmoedig slaan onze cursisten zich door de stof heen en met succes. We hebben onze eerste cursist al zien promoveren tot docent! Wel zo fijn, want zij kan in het Farsi uitleggen wat mensen van ons in het Nederlands niet begrijpen!

Sinds kort zijn we gestart met een lunch na de taalles. Daar hebben we meteen maar een gelegenheid van gemaakt om met elkaar door te praten over gezond en goedkoop eten.

De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd of wij aandacht willen besteden aan omgaan met je geld, vooral als je toch al niet veel te besteden hebt. Daarom zijn we begonnen met de cursus Voor 't zelfde geld van Stichting Taal voor het Leven. Deze cursus biedt basale kennis over administratie en geldzaken. Echt heel handig en verstandig. De cursus zat meteen boordevol en in januari gaan we hem herhalen. Want er hebben zich alweer zes cursisten aangemeld.

In samenwerking met de Akergemeente organiseert Hart van Osdorp in de Nierkerkestraat een kinderclub. Elke woensdagmiddag komen kinderen (van gehuisveste vluchtelingen uit hetzelfde pand en buurtkinderen; let hier op de koppeling en verbinding tussen buurt en vluchteling) spelen en knutselen. Ze kunnen wel wat ongecompliceerde afleiding gebruiken en vinden het geweldig. Alle lof voor onze kinderwerkers!

Onvoorwaardelijk goed doen - dat is Hart van Osdorp in de buurt.


Gebed
In deze brief gonst het weer van allerlei activiteiten. Maar activiteiten zonder gebed worden niets. Daarom vragen we jullie weer om jullie gebed.
Bid dat onze cursussen voor 2018 volstromen met cursisten. Immers zonder cursisten wordt het moeilijk lesgeven. Met name vragen we gebed voor (deelnemers aan) de Alpha-cursus en ZIN2018.
Willen jullie ook bidden voor ons goed doen in de buurt? Het is de onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor de mensen om ons heen. En graag gebed voor het pand in de Nierkerkestraat. Dat het gevuld mag zijn met de liefde en de vrede van Jezus!

Er komen veel mensen op ons pad die in de knel zitten (ziekte, zorgen, stress, depressie, ongedocumenteerd, dreiging met uitzetting, armoede, schulden, geweld...). Hier is gebed nodig!

Bid verder voor alles wat God je op het hart legt voor Hart van Osdorp.

Dank voor jullie meeleven en gebed!
Met de meest hartelijke groeten.
Hart van Osdorp.IjIook datO


Auteur: Reporter Creer datum: 21-12-2017 08:42:12
Hart van Osdorp wenst je
een schitterende kerst
en jaarwisseling

Lieve vrienden van Hart van Osdorp!

Hartelijk dank voor jullie gebed en support in het afgelopen jaar.
2017 was en is voor ons een prachtig jaar.
We danken onze God.

We hopen op
en bidden voor
Gods nabijheid en grote daden in 2018.

Voor jullie allemaal
en voor ons in Amsterdam - Osdorp.


Hart van Osdorp
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier