Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: auteur
Creer datum:
31-01-2017 19:34:37
Waardig ouder worden
Brede coalitie komt met manifest ‘Waardig ouder worden’

Auteur: auteur Creer datum: 31-01-2017 19:37:23
In een breed gedragen manifest pleiten ChristenUnie, SP en CDA, ouderenorganisatie KBO-PCOB, Omroep MAX, maatschappelijke organisaties en een groot aantal bekende Nederlanders voor een aantal actiepunten waardoor het welzijn en kwaliteit van leven van ouderen weer kan toenemen.

In het manifest pleiten deze partners onder meer voor een minister voor ouderenbeleid, een actieprogramma voor de herwaardering van ouderdom, meer ondersteuning voor mantelzorg en vrijwilligerswerk en huisbezoeken om eenzaamheid tegen te gaan. Vanaf vandaag kan iedereen via www.waardigouderworden.nl het manifest ondertekenen.

Nieuwsbrief Christen Unie
Auteur: Reporter Creer datum: 3-02-2017 20:03:30 Laatst gewijzigd: 3-02-2017 20:09:52
Kritiek VVD, PvdA en D66 op ouderenplan flauw


Mensen die niet weten hoe het verder moet, zijn soms geneigd het bijltje erbij neer te gooien. Dat gebeurt soms in een werksituatie of in een huwelijk, en blijkens het rapport van de commissie-Schnabel ook als het gaat om het eigen leven. Omdat sommige ouderen zich ontzaglijk eenzaam voelen, kiezen zij voor de dood. Dat moet voorkomen worden, zo was het dringende advies van Schnabel.
Het is dan ook wel heel flauw wanneer VVD en PvdA zich opwinden over het plan ”Waardig ouder worden” dat ChristenUnie, CDA en SP dinsdag presenteerden. Volgens de fracties van de huidige regeringscoalitie wordt er in dit plan ten onrechte een koppeling gemaakt tussen voltooid leven en betere ouderenzorg. Ook D66-leider Pechtold is hard: „Voltooid leven is iets heel anders. Dat gevoel neem je niet weg met goede zorg”, zei hij woensdagmorgen in De Telegraaf.

Misschien dat Pechtold dan toch nog maar eens een kop koffie moet gaan drinken met Schnabel, die namens zijn partij in de Senaat zit. Die legt die link wel degelijk: Verruim de regels voor euthanasie niet, maar werk aan verbetering van de voorbereiding op de ouderdom en aan betere voorzieningen voor ouderen. Het lijkt erop dat liberalen en libertijnen dit advies niet willen horen. Het past immers niet in hun denken. Ooit weleens gehoord van Oost-Indisch doof?

Het is positief dat het plan ”Waardig ouder worden” politiek en maatschappelijk zo’n breed draagvlak krijgt. De oorspronkelijke opstellers –ChristenUnie, omroep MAX en de ouderenbond KBO-PCOB– zijn erin geslaagd om tal van organisaties en verschillende politieke partijen achter zich te krijgen.


Dat de CU zich daarbij in eerste instantie heeft gericht op het verwerven van de handtekening van zowel het CDA als de SP is positief. In de huidige politieke constellatie en maatschappelijke versnippering is het zinvol gelegenheidscoalities te sluiten. Het blijkt op die manier mogelijk om met heel verschillende uitgangspunten op een deelterrein toch een gezamenlijk doel te kunnen nastreven. Waarbij natuurlijk duidelijk is dat het gezamenlijk pleidooi voor verbetering van de aandacht voor ouderen geen eenduidigheid ten opzichte van de gedachte van voltooid leven inhoudt.

Positief is dat het plan zo breed steun krijgt. Inmiddels zijn SGP en PVV aangehaakt en hebben diverse maatschappelijke organisaties en bekende Nederlanders adhesie betuigd. Dat illustreert hoe breed in de samenleving de gedachte leeft dat ouderen vooral aandacht en waardering behoeven.

Voor politici is er geen andere weg dan te werken aan beleidsinitiatieven die deze herwaardering stimuleren. Vandaar het pleidooi voor een minister voor ouderenbeleid. De vraag is echter of dit echt verandering teweegbrengt. Beleid heeft pas effect als het niet alleen de portemonnee maar vooral het hoofd en het hart van mensen raakt. Het gaat uiteindelijk om een mentaliteitswijziging. Nu is jong hip en oud is afgeschreven. Dat zal anders moeten, willen ouderen zich meer gewaardeerd voelen. Zoals de Bijbel zegt: De grijsheid is een kroon. Daar heb je respect voor.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad 02-02-17
Auteur: Reporter Creer datum: 10-02-2017 10:48:51


Of jij ook verpleger wil worden, want 'het tij moet nú keren'

Ardi Vleugels
Research-redacteur zorg

Verpleegkundigen voeren vanaf vandaag actie om hun werk positief in beeld te krijgen. Bij politici, maar ook bij de rest van de samenleving. Want hun grootste zorg is niet het geldgebrek in de zorg, maar het tekort aan mensen die in de sector willen werken.

Vanuit het hele land zetten verpleegkundigen zichzelf op de foto met de leus "Vertrouw op ons". De foto zetten zij vervolgens op Twitter en hij gaat naar politici. De actie staat open voor iedereen die werkt in de zorg.
Dit kan het grootste probleem in de zorg worden.

Sonja Kersten, directeur V&VN

De 80.000 leden van de brancheorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, de V&VN, doen in ieder geval mee. Het groeiend tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden staat boven aan hun lijst met speerpunten, zegt directeur Sonja Kersten.

Het grote struikelblok daarbij is het slechte imago van vooral ouderenzorg. "Als we het tij nú niet keren, wordt dit het grootste probleem in de zorg, en niet de betaalbaarheid. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de kurk waar de zorg op drijft."


Actiz, de brancheorganisatie voor verpleeghuizen, werkt aan een PersoneelsPact. Dat is een plan om vacatures vervuld te krijgen. Zij berekenden dat komend jaar 10.000 vacatures open blijven staan. Om de zorg te verbeteren, zouden nog eens tienduizenden mensen nodig zijn.
Dat maximum moet acuut van tafel.

Een deel van de oplossing ligt bij opleidingen, meent Kersten. "Op dit moment hanteren zes van de zeventien opleidingen voor verpleegkundigen een maximum bij de toelating van studenten. Die moet acuut van tafel." De numerus fixus is volgens een deel van de scholen noodzakelijk, vanwege een gebrek aan stageplaatsen.

"We moesten om die reden lange tijd tot 20 procent van de aanmeldingen afwijzen. En nu is er een tekort aan arbeidskrachten", zegt een woordvoerder van hogeschool Saxion. Die heeft het opgelost door de verplichte stage in het eerste jaar te schrappen. In plaats daarvan organiseren ze binnenschoolse activiteiten, zoals simulaties.


Er moet volgens Kersten ook meer geïnvesteerd worden in enthousiasmeren van studenten voor wijk- en verpleeghuiszorg. Studenten die een opleiding doen tot verpleegkundige, kunnen kiezen voor verschillende richtingen. Veruit de meesten willen in het ziekenhuis werken, en niet in de wijk of een verpleeghuis, terwijl juist daar veel mensen nodig zijn.

Veel hogescholen zien dat probleem ook en zoeken samenwerkingen met zorginstellingen. Zo zijn bij de Hogeschool van Amsterdam afgelopen week alle tweedejaars studenten verplicht op stage gegaan bij een wijkverpleegkundige, onder het motto "bekender maakt beminder".

Kennismaking

Docent verpleegkunde Margriet van Iersel is de bedenker van dat idee. Zij doet onderzoek naar de beeldvorming van wijkzorg. "We moeten hard werken aan het bijscherpen van het imago van wijkzorg en zo'n kennismaking met het vak helpt daarbij."
Door de hervormingen in de zorg kwamen de afgelopen jaren veel hulpen thuis te zitten, mensen die dus eigenlijk hard nodig zijn. De brancheorganisatie voor verpleegkundigen hoopt dat er meer geïnvesteerd wordt in zij-instromers, zodat ook een deel van deze groep weer aan de slag kan.

NOS 10-02-17
Auteur: Reporter Creer datum: 13-02-2017 20:26:35
360 artsen achter verklaring euthanasie bij dementie

ANP

Circa 360 artsen hadden zich maandagmiddag aangesloten bij de vorige week verspreide verklaring over het verlenen van euthanasie aan mensen die een eerdere keus daarvoor niet meer kunnen bekrachtigen, bijvoorbeeld door dementie. Dat zegt één van de initiatiefnemers, die opnieuw discussie willen over de kwestie.
„Onze morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen is te groot”, luidde de verklaring die vorige week als krantenadvertentie in omloop werd gebracht. De deelnemers wordt om een bijdrage in de kosten gevraagd en volgens mede-initiatiefnemer Jaap Schuurmans is die ook al van 320 dokters binnen.

Hij is verrast dat zoveel collega’s met naam en toenaam naar buiten willen treden. Het toont de maatschappelijke betrokkenheid aan van mensen die dagelijks te maken hebben met lijden en het proberen te verlichten daarvan, meent hij.

De verklaring kan nog tot het eind van de week worden gesteund. Aan het slot verschijnt er dan waarschijnlijk weer een advertentie

Reformatorisch Dagblad 13-02-17
Auteur: Reporter Creer datum: 4-03-2017 12:33:11
Ontsteltenis over loslaten leeftijd ‘voltooid leven’


Gerard Beverdam


Christelijke partijen noemen het ‘verbijsterend’ en ‘letterlijk levensgevaarlijk’ dat D66 en VVD de mogelijkheid opperen dat ook jongere mensen hulp bij een zelfgekozen levenseinde krijgen.
Den Haag

De discussie over ‘voltooid leven’ heeft daarmee een nieuwe wending genomen.

Donderdagavond werd D66-leider Alexander Pechtold in het tv-programma Nieuwsuur geconfronteerd met een 57-jarige man die een doodswens heeft. ‘Ik wil nu’, zei de man. Pechtold antwoordde daarop dat hij hoopt dat de wens van de man in de toekomst bespreekbaar wordt, en dat er dan iets voor hem kan worden gedaan. In het D66-initiatiefwetsvoorstel voor ‘voltooid leven’ ligt de leeftijdsgrens voor mensen die mogen vragen om hulp bij zelfdoding, op 75 jaar.

De VVD sloot zich vrijdag bij Pechtolds opmerkingen aan(..)

Nederlands Dagblad 04-03-17
Auteur: Reporter Creer datum: 11-03-2017 12:37:18
Schippers wil ‘voltooid leven’ niet vertragen


Gerard Beverdam

Het is wel degelijk de ambitie van de VVD om wetgeving voor ‘voltooid leven’ in de volgende kabinets­periode te realiseren.

Den Haag

Dat zei VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vrijdag. Ze reageerde op het interview met premier Mark Rutte in het Nederlands Dagblad, donderdag. Daarin zegt hij over de volgende kabinetsperiode: ‘Ik denk dat we dan maximaal het maatschappelijk debat een stap verder kunnen brengen.’

Volgens Schippers komt Rutte daarmee niet terug op de kabinetsbrief van oktober. Daarin werd aangekondigd dat ouderen die hun leven ‘voltooid’ achten, stervenshulp moeten kunnen krijgen(..)

Nederlands Dagblad 10-03-17
Auteur: Reporter Creer datum: 22-04-2017 13:19:32
SGP roept buitenland te hulp tegen euthanasie

DEN HAAG - De SGP zoekt steun in het buitenland om het liberale Nederlandse euthanasiebeleid te keren. De partij hoopt met een korte documentaire en opinieartikelen in de buitenlandse pers internationaal weerwerk tegen de Nederlandse omgang met euthanasie op gang te brengen, kondigt voorman Kees van der Staaij zaterdag aan.

Van der Staaij zoekt zijn heil in het buitenland, omdat protest van onder meer Nederlandse artsen volgens hem wordt genegeerd. Hij mikt op bijval van buitenlandse regeringen, maar ook van medici en het maatschappelijk middenveld. Die reageren volgens hem „vaak ongelovig en geschokt” als ze van de Nederlandse euthanasiepraktijk horen.


Het is de SGP een doorn in het oog dat „Nederland gewend is geraakt aan het oprekken van ethische grenzen rond de dood.” Hulp bij zelfdoding voor mensen die hun leven voltooid achten, waar nu aan wordt gewerkt, is voor de partij een nieuw schrikbeeld.

De partij zoekt nog geldschieters voor de campagne.

Telegraaf 22-04-17
Auteur: Reporter Creer datum: 19-05-2017 14:21:18 Laatst gewijzigd: 19-05-2017 14:25:54
Bewogenheid helpt oudere die levensmoe is

dr. A. A. Teeuw

„Zoek bij eenzame mensen de oplossing niet alleen in het aanbieden van activiteiten. Wees nabij en luister.”

Voor wie zijn leven voltooid vindt, kunnen de zorgzaamheid en naastenliefde van anderen een omslag betekenen, stelt dr. A. A. Teeuw.
Het mooiste antwoord op de vraag wanneer een leven voltooid is, geeft de oude Simeon in Luk. 2:29: „Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.” Het gelovig aanvaarden van de Zaligmaker maakt het leven af.

De Bijbel beschrijft ook mensen die op God vertrouwden maar tegelijk gebukt gingen onder de last van het lijden. Elia wilde sterven, omdat zijn profetische opdracht mislukt leek. De zwaarte van het lijden maakte in Job doodsverlangen wakker. Toch zochten zij heil en steun bij God.

Dit laatste ontbreekt steeds meer in onze samenleving. Kerkelijke en religieuze kaders vallen weg, waardoor zingeving een andere invulling krijgt. Ook de visie op goed en kwaad verandert. De Bijbel is niet meer doorslaggevend, maar wat ik voel en vind. Het zelfbeschikkingsrecht staat centraal.

In de huidige discussie is ”voltooid leven” meestal een verzamelnaam voor „het is genoeg geweest”, „ik heb alles al gehad” en „ik lijd dagelijks.” De diepe grondtoon is: „Zo wil ik niet meer verder leven.”

Nieuwe wet
Volgens de euthanasiewet (2002) mag een arts het verzoek van een patiënt honoreren als er „ondraaglijk en uitzichtloos lijden” is. De politieke discussie spitst zich nu toe op de vraag of de euthanasiewet voldoende ruimte geeft aan mensen die hun leven voltooid vinden. Het is een vreemdsoortige discussie. Want feitelijk zoeken we (als wetgever en samenleving) naar een ruimere interpretatie van de woorden ”ondraaglijk en uitzichtloos lijden”, zodat hoogbejaarden (ouder dan 75 jaar) die nog redelijk gezond zijn maar hun leven wel als voltooid beschouwen, hun leven kunnen beëindigen.

Bij het lezen van levensverhalen van mensen die hun leven voltooid vinden, sta ik versteld van de vitaliteit die ze soms uitstralen (zie onder meer voltooidleven.nl). Ze hebben een volle agenda, zijn druk met tuin of hobby en doen yoga-oefeningen, maar hebben alle medicijnen in huis om ”uit het leven te stappen”. Ze vinden zichzelf nutteloos en leeg. „De dood vergeet me op te halen”, verzucht een 90-jarige. „Er is niets meer wat me aan het leven bindt.”

Deze mensen bewegen zich in een juridisch vacuüm. De vraag is of we dat vacuüm moeten vullen. Want een vernieuwde wet bevestigt de gedachte dat het leven niet meer de moeite waard is. Daarmee miskennen we de grote waarde van het leven, ook bij ziekte en handicap.

Wetenschappers onderzochten welke mensen hun leven voltooid vinden en dat ook uitspreken (zie onder meer stichtingstem.info). Ze worden aangeduid als pro-actieven en rationelen. Proactieven zijn soms spiritueel, maar niet op een klassieke manier. Ze willen nuttig en actief blijven, denken na over het levenseinde en hechten aan zelfstandigheid. De rationelen lijken op hen maar hebben weinig met religie.

Tijdgeest
Het zelfbeschikkingsrecht veronderstelt dat we zorgvuldig afgewogen keuzes kunnen maken. Onze keuzes worden echter deels beïnvloed door onze omgeving. Vooral wanneer we, door ouderdom of handicap, afhankelijk worden van die omgeving. De visie van de samenleving op ouderen heeft veel impact op onze eigen visie. Wij ademen immers de tijdgeest.

Een voorbeeld: we leven in een prestatiegerichte cultuur. Het nut van een individu wordt uitgedrukt in euro’s of geluk. Zelfstandigheid en zelfontplooiing zijn leidende principes. Dit laat sporen na in ons geheugen. Het kleurt ook hoe wij denken over ouderen en gehandicapten. Als de waarde van een patiëntenleven maar vaak genoeg in geld wordt uitgedrukt, gaan zorgbehoeftige ouderen zich ”te duur” vinden.

In televisie-uitzendingen over euthanasie laten de warme sfeer en het mooie afscheid alle bezwaren tegen euthanasie verdampen. Terecht noemt hersenonderzoeker Victor Lamme dit „euthanasiemarketing.”

Vreemd genoeg heeft de toegenomen medische kennis bijgedragen aan het voltooidlevengevoel. Het arsenaal van medische middelen leidde namelijk niet altijd tot een beter leven. Het leven dreigde soms te ontaarden in een aaneenschakeling van lijden. Door levensnoodzakelijke handelingen (beademing, sondevoeding, dialyse) te stoppen of na te laten, kregen arts en patiënt meer greep op het leven. De maakbaarheid van het leven werd hierdoor bevestigd.

De medicalisering zorgde ook voor een eenzijdige visie op ouderen en mensen die zorgafhankelijk zijn. Ouderdom dreigt een ziekte te worden, en niemand wil graag ziek zijn.

Ook bij mensen met een voltooid leven wreekt zich de medische benadering. Zorgprofessionals bestempelen ouderen die levensmoe zijn gemakkelijk als depressief (stemmingsstoornis), maar ”voltooid leven” is niet met een tabletje op te lossen. De hulpverlenersbenadering (probleem-behandeling-oplossing) werkt niet als mensen klaar zijn met het leven.

Wanneer ”voltooid”?
Waardoor beschouwen mensen hun leven als voltooid? Onderzoekster Els van Wijngaarden noemt deze oorzaken (in ”Voltooid leven”):

1. Een diep gevoel van existentiële eenzaamheid. Men wil wel contacten hebben maar vermijdt die contacten ook.

2. Het gevoel dat je er niet meer toe doet. Je hebt geen invloed meer en geen karwei meer dat af moet.

3. Levensdoelen vallen weg, waardoor gevoelens van eigenwaarde veranderen. De vraag: „Wie ben ik?” krijgt een ander antwoord dan vroeger.

4. Elke dag wordt er strijd gevoerd met een lege agenda, ’s avonds is de oudere moe van het nietsdoen.

5. Men kiest niet bewust voor de dood, maar aanvaardt de afhankelijke manier van leven niet.

Omslag
Kunnen we mensen weer zin in het leven bieden? Denkpatronen veranderen is niet eenvoudig. En als een samenleving van God loskomt, wordt het steeds moeilijker om steun te vinden in de Bijbel, wanneer de kwade dagen van het leven komen (Pred. 12).

Toch moeten we hierin de omslag zoeken. We moeten leren aanvaarden dat lijden inherent is aan het leven. Dat wij in een uiterst bevoorrecht deel van de wereld leven, moet tot dankbaarheid stemmen maar mag geen vanzelfsprekendheid worden.

In onze jonge jaren moeten we leren dat geld en goed ons leven niet mogen bepalen. Jezus waarschuwt tegen de mammon. Die maakt ons hebzuchtig en kleurt ons denken. We ontlenen er onze status en identiteit aan. De Bijbel wijst daarentegen op zorgzaamheid voor anderen (Matt. 25). Dat bepaalt de waarde en zin van ons leven.

Als de dagen van afhankelijkheid en sociale leegte komen, moeten we geen beslissingen nemen waardoor het lijden toeneemt. Belastende behandelingen zijn soms laatste strohalmen. Denk daarom rustig na over het nut van een behandeling.

Zoek bij eenzame mensen de oplossing niet alleen in het aanbieden van activiteiten. Wees nabij en luister. Niet zelden bedankt een oudere voor het gesprek, terwijl we alleen geluisterd hebben.

Ook zorgprofessionals hebben een grote taak. Wanneer ouderen een beetje levensregie krijgen, neemt hun levenskwaliteit toe. Ze mogen niet afhankelijker zijn dan nodig.

Uiteindelijk komt het aan op zorgzaamheid en naastenliefde. Is onze bewogenheid voor de naaste gegrond op de barmhartigheid van Christus, dan geldt straks ook voor ons: „en hij stierf, oud en der dagen zat” (Job 42:17). Dan is het leven echt voltooid.

De auteur is specialist ouderengeneeskunde, theoloog en werkzaam in verpleeghuis Salem in Ridderkerk. Dit is een samenvatting van een lezing die hij gisteravond hield tijdens een themabijeenkomst van Op weg met de ander in Krimpen aan den IJssel

Reformatorisch Dagblad 18-05-17
Auteur: Reporter Creer datum: 9-11-2017 16:05:22
Lindeboom Instituut: zorg bieden volgens Mattheüs 9


De zorg in de laatste levensfase luistert nauw en anders dan veel patiënten denken, kunnen artsen meer dan slechts euthanasie toepassen. Dat betogen vier auteurs in een studie van het Lindeboom Instituut. Compassie is het sleutelwoord.
Van de vijftig praktijksituaties waar ”Het goede levenseinde in casussen” op ingaat, is die over kankerpatiënte Hannie Halsema wel het meest afschrikwekkend. De ziekenhuiszorg die ze krijgt, is medisch-technisch in orde. Maar niemand ziet haar staan; ook de artsen en verpleegkundigen niet.
Als Halsema uren met een ontbloot bovenlijf in haar ziekenhuisbed moet doorbrengen, omdat niemand haar kan helpen met aankleden, is voor haar de maat vol. „Er knakte iets”, schrijven de auteurs. De arts vindt haar lijden invoelbaar en honoreert haar stervensverzoek. Het is euthanasie op grond van „psychische krenking” in het ziekenhuis.
Onder leiding van hoogleraar ethiek van de zorg dr. T. A. Boer verzamelden de auteurs vijftig casussen. Ze beschrijven die en voorzien ze van ethisch commentaar. Na lezing van het geheel, zo hopen ze, begint het bij de lezer een beetje te dagen wat palliatieve zorg in de stervensfase tot geslaagde zorg maakt.
Dat artsen zich zo goed mogelijk laten leiden door morele principes is vereist, zette Boer dinsdag uiteen tijdens de boekpresentatie bij de uitgever in Houten. Verder moet alles medisch-technisch in orde zijn, maar ook dan is geslaagde zorg niet verzekerd, „net zomin als een goed huis garant staat voor een gelukkig gezinsleven.” Er is meer nodig, maar wat?
Boer verwijst naar Mattheüs 9, waar staat dat Jezus innerlijk met ontferming was bewogen over de mensenmenigte die Hem volgde. „Je mag vertalen: Jezus kreeg buikpijn van het leed dat Hij zag. Kort gezegd: Hij toonde liefde en empathie. Daar draait het om.”
De studie mondt niet uit in puntsgewijze aanbevelingen, maar enkele lessen worden meermalen genoemd. Bijvoorbeeld: wie na de woorden ”we kunnen niets meer voor u doen” ook niets meer in petto heeft voor de patiënt, heeft weinig benul van goede zorg. Hij kan immers beloven er alles aan te doen „dat de patiënt de laatste tijd zo betekenisvol mogelijk kan beleven”, schrijft Boer.
Hij pleit ook voor eerherstel voor de stervenskunst; de tijdige, innerlijke voorbereiding op de dood door de patiënt.
Volgens voorzitter R. Héman van artsenorganisatie KNMG stemt het boek redelijk overeen met het rapport ”Niet alles wat kan, hoeft”; in 2015 gepubliceerd door een KNMG-stuurgroep. Daarin wordt opgesomd hoe artsen schadelijke overbehandeling in de laatste levensfase kunnen voorkomen. Dat euthanasie een voorbeeld kan zijn van passende zorg staat voor Héman buiten kijf, maar de oproep van het Lindeboom Instituut om de palliatieve zorg nog steviger op de kaart te zetten, noemt hij terecht.
Geestelijke verzorging is wat het instituut betreft een elementair onderdeel van palliatieve zorg dat uit het basispakket zou moeten worden vergoed. Wat vindt voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland, die dinsdag ook een eerste exemplaar kreeg, daarvan? „We zullen het debat moeten aangaan om de wetgever zo ver te krijgen”, is zijn reactie.
Stelliger is Rouvoet als hij hoort dat een patiënt die het boek las zijn euthanasieverklaring introk, omdat de uitleg over palliatieve zorg hem zo gerustgestelde: „Geweldig nieuws.”

Reformatorisch Dagblad 08-11-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier