Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Geert
Creer datum:
9-01-2017 16:06:29
INNOVATIE
In dit onderwerp boeiende innoverende verhalen
Auteur: Geert Creer datum: 9-01-2017 16:07:54
Tuinder Westland gaat over op knalroze led-lampen


De kas van Koppert Cress is verlicht met felroze led-lampen OMROEP WEST
Een teler uit Monster heeft na een proef besloten zijn kas van 16.000 vierkante meter te verlichten met led-lampen. Dat is duurzamer en zuiniger, schrijft Omroep West.

Koppert Cress is het eerste bedrijf in Nederland dat op zo grote schaal werkt met led-lampen. Elders experimenteren tuinders al wel in kleinere kassen met led-lampen of met een combinatie van led-verlichting en de ouderwetse gasontladingslampen.

Het voordeel van de led-lampen is ook dat de kleur aangepast kan worden, zegt innovatietechnicus Bart van Meurs van het bedrijf, "We variëren van fluorescerend roze tot blauw en paars. Dat is afhankelijk van wat de kiemplanten nodig hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de waterkers die in restaurants gebruikt wordt, mooi dieprood."

De led-lampen in een kas in Monster kunnen allerlei kleuren licht verspreiden @KOPPERTCRESS
Het personeel van de kas werkt slechts een uur per dag in het neonroze licht. De verwerking van de 30 soorten kiemplanten gebeurt bij daglicht. Van Meurs: "Het is relatief moeilijk om de kwaliteit van onze producten te beoordelen in die roze gloed."

Traditioneel stralen de kassen in het Westland warm oranje licht uit. De tuinders die met de traditionele lampen werken, zijn verplicht om de kassen aan de bovenkant tussen 17.00 uur en 24.00 uur af te schermen. Dat is om strooilicht tegen te gaan, maar de bedrijven doen dit ook om warmteverlies te voorkomen.

Boven de kassen in het Westland hangt door de verlichting nu een oranje gloed OMROEP WEST
Deze regels gelden ook voor de 'roze' kassen. Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland roept tuinders die met roze led-verlichting (willen) werken ertoe op de kassen de hele nacht helemaal af te schermen.

NOS 06-01-17
Auteur: Reporter Creer datum: 9-03-2017 20:58:29
Noordzee wordt elektriciteits-snelweg met nieuw eiland als knooppuntGESCHREVEN DOOR
Rob Koster
Economieverslaggever

De plannen om alle windmolenparken en de landen rond de Noordzee met elektriciteitskabels aan elkaar te verbinden, worden serieus. Netbeheerders Tennet Nederland en Duitsland hebben hiervoor een consortium opgericht met de Deense netbeheerder Energinet.dk. Zij worden gesteund door de Europese Commissie, die ze later deze maand zal presenteren in Brussel.

Onderdeel van het plan is de bouw van een kunstmatig eiland midden in de Noordzee, van waaruit kabels naar Noorwegen, Denemarken, Duitsland, België, Nederland en Groot-Brittannië gaan.

"Er is duidelijk behoefte aan verdere ontwikkeling van windenergie en de Noordzee is daar een fantastische plek voor", zegt Mel Kroon, ceo van Tennet. Op dit moment zijn er verbindingen tussen landen en lopen er kabels van windmolenparken naar het land dat ze gebouwd heeft.


Deze infrastructuur voldoet niet meer als de komende decennia wind op zee een steeds grotere rol zal gaan spelen. "Dan zal je verder de zee op moeten en dat kan rond een te creëren eiland op de Doggersbank. Dat eiland kan je vervolgens verbinden met alle landen rond de Noordzee", zegt Kroon. In 2050 kan dan 90 procent van de energievoorziening van deze landen afkomstig zijn van wind op zee.

De windmolenparken die nu zijn aangelegd door de Noordzeelanden liggen over het algemeen redelijk dicht bij de kust. Dat betekent dat ze meestal met wisselstroomkabels worden verbonden met het land dat ze heeft aangelegd. Bij verdere uitbreiding van wind op zee, komen windmolenparken steeds vaker midden op de Noordzee te liggen. Dat betekent dat de infrastructuur ingewikkelder en duurder wordt.
De elektriciteit die de huiskamer ingaat is wisselstroom. Bij het transport over grote afstanden gaat er bij wisselstroom veel elektriciteit verloren. Daarom wordt wisselstroom in die gevallen via 'converter-stations' omgezet in gelijkstroom waardoor er veel minder elektriciteit verloren gaat tijdens het transport.
Landen leveren nu stroom aan elkaar via bilaterale gelijkstroomkabels. Naarmate zon- en windenergie belangrijker worden, wordt de uitwisseling van stroom tussen landen ook steeds belangrijker. Een storm die over de Noordzee raast, levert bijvoorbeeld de eerste dag stroom in het ene land en de volgende dag aan een ander land. De stroom moet uiteindelijk terechtkomen op de plek waar de behoefte het grootst is.

Elektriciteit met wisselstroom eerst afvoeren naar het land dat het windmolenpark gebouwd heeft en daarna omzetten naar gelijkstroom en exporteren naar een buurland is duur en inefficiënt. In de plannen die Tennet heeft ontwikkeld, worden zowel de windmolenparken als de deelnemende Noordzeelanden via een grote stekkerdoos op de Doggersbank aan elkaar gekoppeld. De Doggersbank is een ondiep deel van de Noordzee, waar het relatief makkelijk is om een eiland aan te leggen.

De plannen van Tennet vereisen wel dat alle Noordzeelanden accepteren dat ze een gezamenlijk energiebeleid gaan voeren waarbij een Nederlands windmolenpark stroom kan leveren aan Engeland of andersom. Kroon: "Groene energie in zijn algemeenheid betekent dat landen intensief met elkaar moeten samenwerken. Alleen al vanwege het simpele feit dat het soms waait in het ene land en soms in het andere land."

NOS 08-03-17
Auteur: Reporter Creer datum: 6-06-2017 15:20:03
Minister Schultz wil onderzoek testlocatie hyperloop snel afronden

HARDT GLOBAL MOBILITY
Minister Schultz wil binnen een maand het onderzoek naar de haalbaarheid van een testlocatie voor een hyperloop in Nederland afronden. De hyperloop is een vacuümbuis waarin treinen extreem snel kunnen rijden. De testlocatie kan tot 50 kilometer lang worden.

Als mogelijke plek wordt aan Flevoland gedacht, maar een besluit hierover kan pas door het volgende kabinet worden genomen. In de Amerikaanse staat Nevada ligt al een veel kortere testbuis, van 500 meter.

Schultz deed geen toezegging over subsidies. Ook moet er nog worden gekeken naar de haalbaarheid van zo'n project. Schultz moet extra terughoudend zijn omdat ze als demissionair minister weinig toezeggingen kan doen.

Presentatie hyperloop

Ze was in Amsterdam aanwezig bij de presentatie van Hyperloop One, een Amerikaans bedrijf dat in diverse Europese landen hyperloop-verbindingen wil bouwen. De topman, Rob Lloyd, gelooft dat Nederland een leidende rol kan krijgen in het ontwikkelen van hyperloop-verbindingen in Europa. Dat zou ook voor nieuwe banen kunnen zorgen.
De Hyperloop is een vacuümbuis met een doorsnee van drie meter. Hier kan een lichtgewicht trein doorheen zoeven. Doordat de buis nagenoeg vacuüm is, is er bijna geen luchtweerstand. Dat verhoogt de snelheid enorm.
Het bedrijf Hardt Global Mobility en de TU Delft zijn samen ook bezig met de ontwikkeling van een testlocatie voor de hyperloop. Die moet 30 meter lang worden en is bedoeld om op lage snelheid testen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de stabiliteit van de trein.

Hyperloop One wil een veel langere testlocatie, van 15 tot 50 kilometer, waarmee wel hoge snelheden gehaald kunnen worden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld bochten worden getest. De testlocatie waar de minister naar kijkt zou door meerdere bedrijven gebruikt kunnen worden.

"Als alles meezit, staat in 2021 de eerste werkende hyperloop-verbinding tussen twee steden", zei Tim Houter van Hardt Global Mobility vorige week tegen NOS op 3. Hyperloop One denkt dat het ook tegen die tijd verbindingen klaar kan hebben.

NOS 06-06-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier