Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Geert
Creer datum:
9-01-2017 16:06:29
INNOVATIE
In dit onderwerp boeiende innoverende verhalen
Auteur: Geert Creer datum: 9-01-2017 16:07:54
Tuinder Westland gaat over op knalroze led-lampen


De kas van Koppert Cress is verlicht met felroze led-lampen OMROEP WEST
Een teler uit Monster heeft na een proef besloten zijn kas van 16.000 vierkante meter te verlichten met led-lampen. Dat is duurzamer en zuiniger, schrijft Omroep West.

Koppert Cress is het eerste bedrijf in Nederland dat op zo grote schaal werkt met led-lampen. Elders experimenteren tuinders al wel in kleinere kassen met led-lampen of met een combinatie van led-verlichting en de ouderwetse gasontladingslampen.

Het voordeel van de led-lampen is ook dat de kleur aangepast kan worden, zegt innovatietechnicus Bart van Meurs van het bedrijf, "We variëren van fluorescerend roze tot blauw en paars. Dat is afhankelijk van wat de kiemplanten nodig hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de waterkers die in restaurants gebruikt wordt, mooi dieprood."

De led-lampen in een kas in Monster kunnen allerlei kleuren licht verspreiden @KOPPERTCRESS
Het personeel van de kas werkt slechts een uur per dag in het neonroze licht. De verwerking van de 30 soorten kiemplanten gebeurt bij daglicht. Van Meurs: "Het is relatief moeilijk om de kwaliteit van onze producten te beoordelen in die roze gloed."

Traditioneel stralen de kassen in het Westland warm oranje licht uit. De tuinders die met de traditionele lampen werken, zijn verplicht om de kassen aan de bovenkant tussen 17.00 uur en 24.00 uur af te schermen. Dat is om strooilicht tegen te gaan, maar de bedrijven doen dit ook om warmteverlies te voorkomen.

Boven de kassen in het Westland hangt door de verlichting nu een oranje gloed OMROEP WEST
Deze regels gelden ook voor de 'roze' kassen. Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland roept tuinders die met roze led-verlichting (willen) werken ertoe op de kassen de hele nacht helemaal af te schermen.

NOS 06-01-17
Auteur: Reporter Creer datum: 9-03-2017 20:58:29
Noordzee wordt elektriciteits-snelweg met nieuw eiland als knooppuntGESCHREVEN DOOR
Rob Koster
Economieverslaggever

De plannen om alle windmolenparken en de landen rond de Noordzee met elektriciteitskabels aan elkaar te verbinden, worden serieus. Netbeheerders Tennet Nederland en Duitsland hebben hiervoor een consortium opgericht met de Deense netbeheerder Energinet.dk. Zij worden gesteund door de Europese Commissie, die ze later deze maand zal presenteren in Brussel.

Onderdeel van het plan is de bouw van een kunstmatig eiland midden in de Noordzee, van waaruit kabels naar Noorwegen, Denemarken, Duitsland, België, Nederland en Groot-Brittannië gaan.

"Er is duidelijk behoefte aan verdere ontwikkeling van windenergie en de Noordzee is daar een fantastische plek voor", zegt Mel Kroon, ceo van Tennet. Op dit moment zijn er verbindingen tussen landen en lopen er kabels van windmolenparken naar het land dat ze gebouwd heeft.


Deze infrastructuur voldoet niet meer als de komende decennia wind op zee een steeds grotere rol zal gaan spelen. "Dan zal je verder de zee op moeten en dat kan rond een te creëren eiland op de Doggersbank. Dat eiland kan je vervolgens verbinden met alle landen rond de Noordzee", zegt Kroon. In 2050 kan dan 90 procent van de energievoorziening van deze landen afkomstig zijn van wind op zee.

De windmolenparken die nu zijn aangelegd door de Noordzeelanden liggen over het algemeen redelijk dicht bij de kust. Dat betekent dat ze meestal met wisselstroomkabels worden verbonden met het land dat ze heeft aangelegd. Bij verdere uitbreiding van wind op zee, komen windmolenparken steeds vaker midden op de Noordzee te liggen. Dat betekent dat de infrastructuur ingewikkelder en duurder wordt.
De elektriciteit die de huiskamer ingaat is wisselstroom. Bij het transport over grote afstanden gaat er bij wisselstroom veel elektriciteit verloren. Daarom wordt wisselstroom in die gevallen via 'converter-stations' omgezet in gelijkstroom waardoor er veel minder elektriciteit verloren gaat tijdens het transport.
Landen leveren nu stroom aan elkaar via bilaterale gelijkstroomkabels. Naarmate zon- en windenergie belangrijker worden, wordt de uitwisseling van stroom tussen landen ook steeds belangrijker. Een storm die over de Noordzee raast, levert bijvoorbeeld de eerste dag stroom in het ene land en de volgende dag aan een ander land. De stroom moet uiteindelijk terechtkomen op de plek waar de behoefte het grootst is.

Elektriciteit met wisselstroom eerst afvoeren naar het land dat het windmolenpark gebouwd heeft en daarna omzetten naar gelijkstroom en exporteren naar een buurland is duur en inefficiënt. In de plannen die Tennet heeft ontwikkeld, worden zowel de windmolenparken als de deelnemende Noordzeelanden via een grote stekkerdoos op de Doggersbank aan elkaar gekoppeld. De Doggersbank is een ondiep deel van de Noordzee, waar het relatief makkelijk is om een eiland aan te leggen.

De plannen van Tennet vereisen wel dat alle Noordzeelanden accepteren dat ze een gezamenlijk energiebeleid gaan voeren waarbij een Nederlands windmolenpark stroom kan leveren aan Engeland of andersom. Kroon: "Groene energie in zijn algemeenheid betekent dat landen intensief met elkaar moeten samenwerken. Alleen al vanwege het simpele feit dat het soms waait in het ene land en soms in het andere land."

NOS 08-03-17
Auteur: Reporter Creer datum: 6-06-2017 15:20:03
Minister Schultz wil onderzoek testlocatie hyperloop snel afronden

HARDT GLOBAL MOBILITY
Minister Schultz wil binnen een maand het onderzoek naar de haalbaarheid van een testlocatie voor een hyperloop in Nederland afronden. De hyperloop is een vacuümbuis waarin treinen extreem snel kunnen rijden. De testlocatie kan tot 50 kilometer lang worden.

Als mogelijke plek wordt aan Flevoland gedacht, maar een besluit hierover kan pas door het volgende kabinet worden genomen. In de Amerikaanse staat Nevada ligt al een veel kortere testbuis, van 500 meter.

Schultz deed geen toezegging over subsidies. Ook moet er nog worden gekeken naar de haalbaarheid van zo'n project. Schultz moet extra terughoudend zijn omdat ze als demissionair minister weinig toezeggingen kan doen.

Presentatie hyperloop

Ze was in Amsterdam aanwezig bij de presentatie van Hyperloop One, een Amerikaans bedrijf dat in diverse Europese landen hyperloop-verbindingen wil bouwen. De topman, Rob Lloyd, gelooft dat Nederland een leidende rol kan krijgen in het ontwikkelen van hyperloop-verbindingen in Europa. Dat zou ook voor nieuwe banen kunnen zorgen.
De Hyperloop is een vacuümbuis met een doorsnee van drie meter. Hier kan een lichtgewicht trein doorheen zoeven. Doordat de buis nagenoeg vacuüm is, is er bijna geen luchtweerstand. Dat verhoogt de snelheid enorm.
Het bedrijf Hardt Global Mobility en de TU Delft zijn samen ook bezig met de ontwikkeling van een testlocatie voor de hyperloop. Die moet 30 meter lang worden en is bedoeld om op lage snelheid testen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de stabiliteit van de trein.

Hyperloop One wil een veel langere testlocatie, van 15 tot 50 kilometer, waarmee wel hoge snelheden gehaald kunnen worden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld bochten worden getest. De testlocatie waar de minister naar kijkt zou door meerdere bedrijven gebruikt kunnen worden.

"Als alles meezit, staat in 2021 de eerste werkende hyperloop-verbinding tussen twee steden", zei Tim Houter van Hardt Global Mobility vorige week tegen NOS op 3. Hyperloop One denkt dat het ook tegen die tijd verbindingen klaar kan hebben.

NOS 06-06-17
Auteur: Reporter Creer datum: 12-08-2017 15:01:23 Laatst gewijzigd: 12-08-2017 15:05:15
Lightrail springt in gat 'waar ov nu niet zoveel te bieden heeft'

Een miljard euro per jaar extra voor de ombouw van trein- naar metrolijnen en voor véél meer ritten: de nieuwe topman van de Rotterdamse vervoerder RET, Maurice Unck, heeft grootste plannen. De bestuurder vindt steun bij ov-deskundige Wijnand Veeneman. "We komen erachter dat extra wegen aanleggen niet helpt tegen het dichtslibben."
Veeneman werkt als universitair hoofddocent op de TU Delft en is betrokken bij NGInfra, een samenwerkingsverband van onder meer Rijkswaterstaat, Schiphol, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam dat kijkt naar de infrastructuur van morgen. Lightrail (dat lijkt op een combinatie van trein, metro en tram) is een concept dat op veel plaatsen goed kan werken, denkt hij.
"Daar waar al een lightrailverbinding bestaat, zoals tussen Rotterdam en Den Haag, blijken we verrast te worden door hoe goed dat aanslaat. Vaak zien we bij spoorprojecten dat het aantal reizigers lager is dan verwacht, maar bij RandstadRail is dat anders."
Voorbeeld lijn E
RET-lijn E, zoals de verbinding tussen Rotterdam en Den Haag heet, vervangt sinds 2006 de oude Hofpleinlijn van de NS. Die liet ieder half uur gewone Sprinters rijden over het traject door Rotterdam, Pijnacker, Nootdorp, Voorburg en Den Haag. In de spits reed er ieder kwartier een trein.
De kleinere treinen van RandstadRail rijden iedere tien minuten, in het weekend en 's avonds ieder kwartier. De lightrails maken in Rotterdam bovendien deel uit van het metronetwerk. Het aantal reizigers is sinds 2006 gestegen van 8000 tot 42.000 per dag.
RET-topman Unck zou zo'n concept ook graag zien op het traject naar Dordrecht en op andere plekken in de Randstad. Hij wil daarvoor tot 2035 een miljard euro per jaar extra voor het ov.'We moeten investeren als een wereldstad'

Volgens Veeneman werkt lightrail vooral goed op de afstand die we volgens het CBS gemiddeld afleggen naar ons werk: zo'n 22 kilometer. "Op die afstand hebben we nu qua openbaar vervoer niet zoveel te bieden", zegt hij. Zo scoort de trein vooral goed op langere afstanden, maar is twintig tot dertig kilometer voor bus en fiets eigenlijk te veel. "Lightrail is juist goed op dat soort afstanden. Met veel stops, maar heel frequent. Dat is ook het verschil met de trein."
Daar komt bij dat alsmaar investeren in asfalt de problemen met de infrastructuur niet heeft opgelost. "Het is dus logisch om naar alternatieven te kijken. Simpelweg omdat het antwoord van de laatste dertig jaar uiteindelijk niet blijkt te werken."

Elders miljardeninvesteringen

RET-voorman Unck verwijst in een gesprek met de NOS naar metropolen als Londen, Parijs en het Ruhrgebied. Die hebben met de RER (Parijs) en de S-Bahn (Ruhrgebied) én hun metronetwerken al uitgebreide regionale spoorsystemen. De regio's investeren nu nog eens tientallen miljarden. Dat moet hier ook gebeuren, zegt Unck. "Als de bereikbaarheid en de leefbaarheid onder druk komt, mis je de boot. Dan trekken mensen en bedrijven weg."
Veeneman is daarvoor overigens niet direct bang. "We hebben nu een goed wegen- en spoornet. Dat is een interessante vestigingsfactor voor veel bedrijven. Maar die positie kun je verliezen. Datgene waarin we aantrekkelijk zijn, moeten we wel behouden."

NOS 12-08-17
Auteur: Reporter Creer datum: 5-09-2017 13:21:08
Nederland experimenteert met elektrische bussen in OV

In het Nederlandse openbaar vervoer worden de standaard bussen die op diesel rijden, steeds meer vervangen door elektrische bussen. In Utrecht rijdt sinds vandaag een gehele lijn elektrisch. Deze bussen worden opgeladen op een innovatieve manier.

Nederland is op elektrisch gebied vooruitstrevend. Provincie Utrecht is hier van een goed voorbeeld. Utrecht heeft in het begin van het jaar in samenwerking met het Haags ov bedrijf een experiment gedaan met het opladen van elektrische bussen die de accu’s opladen aan de bovenleiding van de tram en waarbij de bus na 8 minuten met een volle accu weer kan rijden.

Techniek elektrische bussen

De techniek die nu wordt gebruikt bij het experiment in Utrecht lijkt op de bovenstaande techniek. Na elke rit laden de bussen zich op het eindstation op. Op het eindstation kunnen de bussen op een speciale plek contact maken met bovenleidingen. Via deze bovenleidingen laden de bussen zich binnen korte tijd op.
In de avond uren, wanneer er een piek is in de stroomafname, kunnen de bussen zelfs gebruikt worden om stroom af te nemen voor het energienetwerk.

Ontwikkelingen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft afgelopen jaar afspraken gemaakt met alle vervoerbedrijven. Tijdens deze afspraken is duidelijk geworden dat er op korte termijn meer bussen moeten komen zonder uitstoot. In de afspraken is daarom ook opgenomen dat het streven is om in 2025 alle nieuwe bussen elektrisch zijn.
In meerdere Nederlandse steden lopen proeven waar de bussen op elektriciteit  rijden. Het is mooi om te zien dat de sector vooruitstrevend is. Een voorbeeld hiervan is Conexxion. Conexxion investeert miljoenen aan het groen rijden.

Nederland vooruitstrevend


Nederland zit in een fase waar in gekeken wordt wat de beste manier is om de batterijen op te laden.
Volgens deskundigen is Nederland vooruitstrevend op het gebied van elektrisch rijden. Volgens kenners gaat alleen China sneller op dit gebied.

Zakelijk Nieuws 05-09-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier