Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Freek
Creer datum:
11-11-2016 14:26:20
Donald TRUMP
Waar staat de nieuwe president van de VS voor ?
Auteur: Freek Creer datum: 11-11-2016 14:27:14 Laatst gewijzigd: 11-11-2016 14:30:43
Waar staat Donald Trump voor?

De winnaar van de Amerikaanse verkiezingen is bekend. Donald Trump won onverwacht de bizarre verkiezingsrace. Wat gaat dit nu betekenen? Wat zijn de standpunten van hem in belangrijke zaken als economie en immigratie?

Trump pleit voor een ingrijpende vermindering van de economische regulering door de overheid. Hij wil als traditioneel Republikein het ‘’America First’’ hanteren op handelsgebied. De VS moet economisch profiteren van de banden met een land, anders heeft het geen zin. Hij heeft gedreigd met een handelsoorlog met China. Dit land zou door de lage lonen de VS bedreigen op het gebied van werkgelegenheid. Verder is hij van mening dat de invoertarieven en –belastingen omhoog moeten op Chinese en Mexicaanse producten. Hij belooft voor alle Amerikanen een belastingverlaging. Die verlaging kost de staat weliswaar tussen de 2 en 7 miljard dollar per jaar.BUITENLAND
Meer budget voor het leger en meer bombardementen op IS-gebied. Trump staat voor een harde aanpak tegen Islamitische Staat. Daarnaast zegt Trump dat de VS niet vanzelfsprekend meer in zal grijpen als een van de NAVO-bondgenoten wordt gedreigd. Verder wil hij een sterkere band met Rusland realiseren.

Op het gebied van immigratie wil hij een grote muur bouwen op de grens met Mexico om zo alle illegale Mexicanen uit het land te weren. Voor dit plan zal zeker 10 miljard dollar nodig zijn. Trump wil de betaling bij de Mexicaanse overheid neerleggen. Als zij niet bereid zijn om dit te betalen dreigt hij alle geldstromen van de VS naar Mexico stil te leggen.

Alle moslims zijn voor de Republikein niet meer welkom in de VS. Al nuanceert hij deze uitspraak wel, het staat nog steeds vermeld op zijn website.GEZONDHEID
Het huidige Obamacare moet worden afgeschaft volgens hem. Deze wet garandeert voor elke Amerikaan basiszorg. Trump wil belastingvrije rekeningen hanteren zodat de Amerikanen kunnen sparen voor hun zorgpolis.

De nieuwe president is groot voorstander van het terugdringen van wapenbezit in de Verenigde Staten. Echter zegt hij wel dat meer wapens de veiligheid van Amerikanen vergroot.

Zakelijke Dagblad 09-11-16
Auteur: Freek Creer datum: 12-11-2016 17:43:36
Trump zal als president niet al zijn plannen kunnen realiseren

Marc Janssens

Wat Amerika uniek maakt, is de enorme weerzin tegen een bemoeizuchtige overheid. In Europa bestaat die afkeer ook wel, maar zit ze veel minder diep.
Washington

Armoede. Veel armoede zag schrijver Geert Mak, toen hij voor zijn boek Reizen zonder John in 2010 door de Verenigde Staten trok. Hele streken waar banen in de oude maakindustrie verdwenen waren en arbeiders en mijnwerkers gefrustreerd thuis zaten.

Het is deze frustratie die afgelopen dinsdag als een vulkaaneruptie naar buiten lijkt te zijn gekomen. Blanke arbeiders vertelden huilend hoe blij ze zijn dat er eindelijk iemand is die naar hen luistert. Iemand die voor hen opkomt en iets doet aan het feit dat Chinezen en Mexicanen hun banen inpikken.

De overwinning van Donald Trump past in het spoor van wat overal in de wereld gaande is. De Brexit, het Oekraïne-referendum en de afwijzing van de Europese grondwet laten zien dat Europa en Amerika in dit opzicht gelijk opgaan. De open grenzen en de globalisering geven mensen het gevoel dat de werkelijkheid hun ontglipt. Vluchtelingen en arbeiders komen te gemakkelijk het land binnen. Het wordt weer tijd om het eigen land en het eigen volk centraal te stellen. Politici als Geert Wilders in Nederland, Marine Le Pen in Frankrijk, Victor Orbán in Hongarije en Frauke Petry in Duitsland doen het niet voor niets goed bij peilingen en verkiezingen.

Worden de Verenigde Staten onder Donald Trump het type land dat we al in Hongarije zien ontstaan en als het aan Wilders, Le Pen en Petry ligt ook in Noordwest-Europa krijgen? Vaststaat dat Amerika op dit moment sterk verdeeld is. Zo uitzinnig als de ene groep op de verkiezing van Donald Trump reageert, zo angstig is de andere. Tegenover de van blijdschap huilende arbeider staan van angst vertrokken latino’s, die vrezen dat er in het Amerika van Donald Trump voor hen geen plaats meer is. Tegenover de ene Amerikaan die blij is dat Obama eindelijk het veld ruimt en de grillen van Trump op de koop toeneemt, staat de ander die juist vreest dat onder Trump de verworvenheden die onder Obama gerealiseerd zijn, zullen verdwijnen.

In dat opzicht verschillen de Verenigde Staten van Europa, wat goed zichtbaar is bij de reacties ten aanzien van Obamacare, de grote zorgwet van Obama. ‘Onder Trump zullen we een betere gezondheidszorg krijgen’, reageert John Bolt, hoogleraar theologie aan Calvin Theological Seminary. ‘Obamacare is een ramp. Mensen zijn hun verzekering kwijtgeraakt en betalen huizenhoge premies. Ik zie ernaar uit dat Trump dat gaat veranderen. Dit standpunt heeft hem ongetwijfeld veel steun opgeleverd.’ Daartegenover staat de reactie van Joe Matthews, journalist uit de staat Californië. ‘Californië omarmde Obamacare, waardoor medicijnen binnen handbereik van arme mensen kwamen. Een derde van de Californiërs maakt er gebruik van. Als Trump die wil wegsnijden, gaat Californië de strijd aan. Beschouw ons maar als de Amerikaanse rebellen.’

stemmen is straffen

Wat Amerika uniek maakt, is de enorme weerzin tegen een overheid die zich overal mee bemoeit en alles goed voor zichzelf regelt. Natuurlijk zijn er in Europa ook mensen die weinig ophebben met ‘de Haagse kliek’ of de ‘Brusselse machinaties’, maar in de VS zit die afkeer in de genen. Daarbij komt nog een toenemende weerzin tegen de elite die die overheid bemant, onderling alles goed regelde en doof bleek voor de noden van de gewone man die de lasten van de financiële crisis moest dragen. Een stem op Trump was voor velen dan ook geen steun voor een schreeuwerige president, maar een stem tegen Hillary Clinton. Het zette kwaad bloed dat zij alle Trump-stemmers als sneue mensen afdeed. Het riep irritatie op dat haar verkeerd e-mailgebruik met een sisser afloopt, terwijl de gewone man voor kleinere fouten wel bestraft wordt. De stem voor Trump was een afrekening met de arrogantie van de macht. Stemmen is straffen.

En dan maakt het niet veel uit hoe erg de kandidaat die het establishment uitdaagt, zich gedraagt of zelfs misdraagt. Waar tegenstanders van Trump niet kunnen begrijpen dat mensen op iemand stemmen die zich laatdunkend en wispelturig over minderheden, vrouwen en migranten uitlaat, nemen anderen zijn strapatsen voor lief. ‘Of Trump de eenheid kan bevorderen? Ik denk het wel’, zegt Frank van den Berge, ondernemer en Republikein uit de staat Wisconsin. ‘Zijn impulsiviteit had vooral met de campagne te maken.’ Jeff Taylor, docent politicologie in Iowa en Republikein, vult aan: ‘Ik zie uit naar het presidentschap van Trump, omdat hij niet de hansworst is die van hem gemaakt is en omdat zijn partij veel beter past in de bestuurstradities van Amerika. Trump is de eerste niet-politicus als president sinds 1952 en dat is verfrissend.’

Dezelfde houding is ook onder christenen te vinden. Christenen, ook degenen voor wie de Bijbel in het dagelijks leven erg belangrijk is, kunnen politiek hevig verdeeld zijn. In Hongarije steunen velen het rechtse beleid van de calvinist Victor Orbán. Andere christenen kunnen dat niet begrijpen, omdat diens immigratiebeleid van weinig barmhartigheid getuigt. ‘Wat mij verbaasde was dat zoveel christenen toch op Trump stemden’, zegt Jan Jacob Boersema, professor in Michigan. ‘Je vraagt je toch af hoe dat kan, na zoveel liederlijkheden en uitlatingen over vrouwen waarmee niemand anders zou wegkomen.’

prolife-rechter

De Nederlandse Margriet Grant, die sinds 1998 in Amerika woont en met tegenzin op Trump stemde, heeft een antwoord. ‘Zelf vind ik de man zeer onsympathiek maar ik koos voor Trump omdat hij er niet voor is om de overheid overal mee te laten bemoeien. Ondernemers hebben vrijheid nodig, dat vind ik belangrijk. En voor mij houden de Republikeinen meer dan de Democraten vast aan christelijke normen en waarden. Ik ben blij dat er nu bijvoorbeeld een prolife-rechter benoemd kan worden in het Hooggerechtshof. Verder hoop ik dat Trump zich laat omringen door heel goede adviseurs.’

Het laatste is veelzeggend. Veel Trump-stemmers, zeker de evangelicals onder hen, hebben hun hoop niet zozeer op Trump gericht als wel op de mensen rondom hem, van wie vooral de aanstaande vicepresident hoog scoort. ‘Trump heeft in Mike Pence een wijze tweede man naast zich’, zegt Frank van den Berge. ‘Mike Pence is een goede gouverneur. Een devoot christelijk leider’, aldus John Bolt. En volgens Republikein en grafisch ontwerper Jay Kruizinga uit Grand Rapids zijn er veel leugens over Trump door het Clinton-kamp verzonnen. ‘Als het echt zo erg was geweest als ze zeiden, had dat hem nog wel meer parten gespeeld. Hij heeft de goede mensen in zijn team, zijn vicepresident is een geweldige, beleefde, christelijke kerel.’

Laura Watson, Democraat in Illinois, maakt zich echter grote zorgen over de stap die Amerika, mede als gevolg van veel christelijke stemmen heeft gezet. ‘Er was zo’n sterke focus van christenen op abortus in plaats van alle andere manieren om het leven te controleren. Van samenwerken met andere landen om klimaatverandering te bestrijden, komt nu vast niets meer. Al die berichtjes die je nu ziet van “God is in control” strijken me net nu tegen de haren in. Niet de hele christelijke wereld heeft op Trump gestemd.’

Wat mogen we van Trump verwachten en welk effect zal dit op de rest van de wereld hebben? In Europa wordt wisselend gereageerd. Politici als Wilders geloven dat wat in Amerika mogelijk is, ook in Europa kan. Zijn tegenstanders hopen juist dat de gebeurtenissen in de VS Europeanen aan het denken zetten. De vraag is hoe bepalend Trump zelf in zijn agenda is. Kan hij zijn beloften waarmaken? ‘Niet echt, reageert Margriet Grant uit Virgina. ‘Hij zal het roer wat omgooien, maar heeft ook nog te maken met het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Hij is niet de koning die het allemaal mag bepalen.’ Ook Tod Morrell, ondernemer uit Tennessee, die niet heeft gestemd, verwacht geen grote veranderingen. ‘In het systeem zitten genoeg checks en balances die de president in toom houden.’ Toch is niet iedereen daarvan overtuigd, omdat er wel een Republikeinse meerderheid is in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

En zijn beloften van een muur bij Mexico en meer banen voor de gewone arbeider? ‘De plannen van Trump zullen niet allemaal te realiseren zijn’, zegt John Bolt. ‘Hij wil een muur, maar kernpunt is dat de veiligheid van de grens tussen de VS en Mexico versterkt wordt. Die grens zal niet hermetisch gesloten kunnen worden.’ Ook Trumps belofte aan de arbeiders zijn volgens hem niet allemaal reëel. ‘Hij heeft geen toverstaf om banen te creëren in de productiesector. Wel kan hij de handelspositie van de VS ten opzichte van China verbeteren en zo banen creëren.’

nationalisme

Kunnen we in een wereld leven, waarin de globalisering een terugtrekkende beweging maakt en het rauwe nationale belang de boventoon gaat voeren? Volgens Geert Mak zullen de oplossingen die Trump aandraagt niet werken, omdat het industriële tijdperk definitief voorbij is en landen op alle mogelijke manieren met elkaar verklonken zijn. Hij vreest voor een wereld waarin nationalisme de kop opsteekt onder aanvoering van politici die er niet voor terugdeinzen met populistische taal mensen voor zich te winnen. Republikein en docent politicologie Jeff Taylor ziet er echter wel wat in en hoopt dat er met Trump iets verandert: ‘Ja, het beleid wordt populistisch en nationalistisch. Het establishment en het bevriende buitenland staan er alleen voor, Amerika helpt bij noodsituaties en uit eigen belang.’ Wen er maar aan.

De komende tijd zal uitwijzen of de populistische en nationalistische golf met nog fermere kracht weer op de Europese kusten zal beuken. Is er een politiek mogelijk die aan de zorgen van veel mensen over hun eigenheid, hun veiligheid en hun werkgelegenheid tegemoetkomt, maar niet ontaardt in kille politiek die buitensluit? Trump kan nu laten zien, wat hij in dit opzicht te bieden heeft, aandachtig gadegeslagen door politici uit alle Europese landen. Eén ding kan hen in ieder geval niet meer ontgaan. De zorgen en onvrede van mensen verdienen serieuze aandacht en antwoord. Want burgers kiezen voor onconventionele oplossingen, die veel media en bestuurders lange tijd niet voor mogelijk hielden


Nederlands Dagblad 12-11-16
Auteur: Freek Creer datum: 14-11-2016 18:19:40
Het effect van Trump op de markt

Veel economen waren voor de uitslag zeer sceptisch over het effect dat Trump als president van de VS zou hebben op de Amerikaanse en internationale markt. De eerste reacties van de verkiezingen op de koers waren heftig. Waar door sommigen werd gedacht dat de Amerikaanse beurs uiteindelijk zou halveren blijkt nu het tegendeel waarheid te worden.

DE AMERIKAANSE BEURS
Kort na de uitslag stortte de Amerikaanse Beurs in elkaar, dit werd ook wel de Trump-slump genoemd. Kort hierna realiseerde men zich dat deze reactie nergens op was gebaseerd. Na deze realisatie stegen de koersen, inmiddels bekend al de Trump-jump. De Dow Jones bereikte afgelopen vrijdag zelfs een nieuwe recordhoogte. De effecten daarvan waren zelfs te merken op de AEX-index. Een dergelijke effect was eveneens van kracht op de obligatiemarkt. In tegenstelling tot de verwachting steeg de rente. Zijn uitspraken over het investeren in infrastructuur zorgde voor veel positieve reacties. Hierdoor stegen de prijzen van grondstoffen. Ook de kijk van Trump op klimaatverandering stelt oliemaatschappijen gerust.

DE EURO
De positieve voortgangen op de Amerikaanse financiële markten hebben hun effect op de koers van de Amerikaanse dollar. Door onder andere de stijgende obligatierente wordt de dollar sterker. De Euro zakte vanochtend met 1,0729 naar haar laagste koers in bijna een jaar tijd. Een lage koers is goed voor de export naar Amerika. Ook bedrijven welke een deel van hun omzet uit de VS halen zoals Phillips, Ahold en Shell hebben hier baad bij.

SAMENWERKING MET AZIË
De positieve effecten waren niet alleen merkbaar in Europa maar vonden al vrijwel direct na de uitslag hun weg naar Azië. De Nikkei-index steeg met 6,7 procent tot 17.344,42 punten. Na de uitslag van de verkiezingen belde de Chinese president Xi Jinping Donald Trump om hem te feliciteren. In dit telefoongesprek gaf Jinping aan graag samen te werken met Amerika en noemde dit de “de enige juiste keuze”. Deze samenwerking is voor de algehele wereldeconomie een positief vooruitzicht.

Zakelijk Dagblad 14-11-16
Auteur: Reporter Creer datum: 18-11-2016 16:38:34

Trump heeft eerste kandidaten voor zijn kabinet gevonden

De toekomstige president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft zijn eerste kandidaten voor belangrijke posities gevonden. Oud-generaal Michael Flynn, een bekend criticus van vertrekkend president Obama en van de islam, heeft vrijdag de positie van nationaal veiligheidsadviseur geaccepteerd. Senator Jeff Sessions wordt de nieuwe minister van Justitie. Tea Party-lid Mike Pompeo wordt onder Trump de nieuwe baas van inlichtingendienst CIA.

Bron: ANP, Reuters


Het overgangsteam van de volgende president van de VS bevestigde de namen vrijdag. Alle drie hebben instemmend gereageerd, volgens een woordvoerder van Trumps team.

De benoemingen maken duidelijk welke koers Trump gaat varen. Flynn, die 33 jaar in het leger diende, was in 2012 door president Barack Obama aangesteld als het hoofd van de Defense Intelligence Agency (DIA), de inlichtingendienst van de Amerikaanse krijgsmachten. In 2014 legde hij die functie neer. Sinds zijn pensioen is Flynn een criticaster van de regering-Obama. Hij vindt dat Obama niet sterk genoeg optreedt tegen terreurgroep Islamitische Staat en wil dat de VS de banden met Rusland aanhalen.

Flynn is officieel een Democraat. Tijdens de verkiezingscampagne koos hij echter de kant van Trump. Flynn pleit onder meer voor samenwerking met Rusland in Syrië. Met een tweet maakte hij begin dit jaar duidelijk dat hij net als Trump bedreigingen ziet in de islam. 'Angst voor moslims is rationeel', stelde hij.

Tegen immigratie
Jeff Session.

Met Sessions haalt Trump een relatief onbekende binnnen. De senator uit Alabama was wel een belangrijke adviseur van Trump tijdens zijn campagne.

Hij is fel tegen immigratie, zowel illegaal als legaal. Hij beschouwt dat als de voornaamste oorzaken van lage lonen en werkloosheid in de VS. Hij werd 'de grootste vijand van het pardon voor illegale immigranten' genoemd.

Gedurende zijn loopbaan is Sessions vaak van racisme beschuldigd. In tegenstelling tot Trump is hij voorstander van grotere overheidsuitgaven en noemt hij de Amerikaanse staatsschuld 'verlammend'.

Nucleaire deal met Iran
De nieuwe CIA-baas Pompeo is een van de grootste criticasters van de onder Obama gesloten nucleaire deal met Iran. Zijn laatste tweet luidt: 'Ik kijk ernaar uit om deze desastreuze deal met 's werelds grootste staatssponsor van terrorisme terug te draaien.'

Pompeo is tegen Obamacare, het zorgverzekeringsprogramma van de regering-Obama, en abortus en is lid van de National Rifle Association, de lobby van wapenbezitters. Ook is Pompeo tegen sluiting van het detentiecentrum voor terreurverdachten in Guantanamo Bay. De afluisterprogramma's van de inlichtingendienst NSA heeft hij 'nuttig en belangrijk' genoemd.

Pompeo is de oprichter van Thayer Aerospace, een bedrijf dat onderdelen maakt voor commerciële en militaire vliegtoestellen. Nadat hij zijn bedrijf had verkocht, werd hij de directeur van Sentry International, een bedrijf dat materiaal voor olievelden produceert en verkoopt.

Volkskrant 18-11-16
Auteur: Reporter Creer datum: 29-11-2016 19:50:19
Oud-chirurg moet mes in Obamacare gaan zetten

RTR
Donald Trump heeft weer een nieuwe minister aangewezen: Tom Price is vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor Volksgezondheid. De oud-chirurg is volgens Trump buitengewoon geschikt om Obamacare af te schaffen en te vervangen door een beter gezondheidssysteem.

Tom Price werkte twintig jaar als orthopedisch chirurg in Atlanta en is al twaalf jaar lid van het Huis van Afgevaardigden. Daar maakte hij zich de afgelopen jaren hard om Obamacare te ontmantelen.

"Een politicus die zich heeft vastgebeten in de materie", zegt correspondent Arjen van der Horst. "Nu is iedereen binnen de Republikeinse Partij tegen het gezondheidssysteem van Obama, maar de meesten komen niet met een alternatief. Price heeft de afgelopen jaren wel een alternatief ontwikkeld."
Hij wil zo meer ruimte aan de vrije markt geven en mensen stimuleren om te sparen voor hun eigen gezondheidszorg.
Correspondent Arjen van der Horst
Na de verkiezingswinst van Trump liet de nieuwe president al weten dat hij Obamacare wil aanpakken. De kern van dat gezondheidssysteem is dat alle Amerikanen verplicht een zorgverzekering afsluiten. "Als het aan Price ligt wordt die verplichting afgeschaft", zegt Van der Horst.

Price wil een systeem van aftrekposten invoeren, waardoor mensen mensen belastingvoordeel krijgen als ze een zorgverzekering afsluiten. "Hij wil zo meer ruimte aan de vrije markt geven en mensen stimuleren om te sparen voor hun eigen gezondheidszorg." Alleen voor de allerarmsten wil hij subsidies invoeren zodat zij een verzekering kunnen afsluiten.

Er is alleen een probleem, zegt Van der Horst. "Zo'n 22 miljoen Amerikanen hebben door Obamacare voor het eerst een verzekering. En dat zijn vooral mensen in gebieden waar veel op Trump is gestemd. Dat plaatst Trump voor een dilemma: hoe ga je het systeem veranderen, zonder je eigen achterban van je te vervreemden?"

Vandaag benoemde Trump nog een minister, te weten Elaine Chao. Zij wordt de baas van het ministerie van Infrastructuur. Chao was al minister van Arbeid onder president George W. Bush. Trump heeft al aangekondigd dat hij het aanpakken van onder meer bruggen, wegen en havens als prioriteit ziet.

Elaine Chao ANP
Inmiddels heeft Trump al een aantal ministers aangesteld, maar er moeten nog drie belangrijke posten worden ingevuld. Zo heeft Trump nog niemand benoemd op de ministeries van Binnenlandse Veiligheid, Defensie en Buitenlandse Zaken.

Vooral over die laatste post is er onenigheid in het Trump-kamp, zegt Van der Horst. Zo was oud-generaal Petraeus gisteren op bezoek bij Trump. "Hij wordt gerespecteerd, maar is omstreden vanwege zijn veroordeling van een paar jaar geleden. Hij lekte toen staatsgeheimen aan een journalist met wie hij een affaire had, terwijl hij directeur van de CIA was."

Naast Petraeus worden oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani genoemd en Mitt Romney, die vier jaar geleden de Republikeinse presidentskandidaat was. Hij was vandaag voor de tweede keer op bezoek bij Trump.

NOS 29-11-16
Auteur: Reporter Creer datum: 5-12-2016 18:47:34
Trump maakt oud-rivaal Carson minister

Ben Carson wordt minister in het kabinet van president Trump. De oud-rivaal van de onroerendgoedmagnaat wordt minister van Huisvesting.

Carson was een van de zeventien Republikeinse kandidaten tijdens de voorverkiezingen. Hoewel hij populair was bij christelijke kiezers, wist hij niet genoeg stemmen te trekken. Na Super Tuesday trok hij zijn conclusies en stapte uit de race.

Al snel werd Carson een van de adviseurs van Trump. Na de verkiezingen werd Carson, oud-neurochirurg, aanvankelijk genoemd als minister van Volksgezondheid.

Buitenlandse Zaken

Trump maakte de afgelopen dagen al zeven van de vijftien ministersposten bekend. Zo wil hij oud-generaal Mattis op Defensie, Goldman Sachs-bankier Mnuchin voor Financiën en senator Sessions op Justitie.

Het belangrijkste ambt dat nog niet is ingevuld, is dat van minister van Buitenlandse Zaken. Trump sprak daar al meerdere keren over met Mitt Romney, een uitgesproken tegenstander tijdens de campagne. Daarnaast lijken ook oud-burgemeester Giuliani en oud-generaal Petraeus een kans op de post te maken.

NOS 05-12-16
Auteur: Reporter Creer datum: 16-12-2016 17:22:01 Laatst gewijzigd: 16-12-2016 17:27:48
Opmerkelijk veel christenen in kabinet VS

W. B. Kranendonk


Conservatieve evangelicals in Amerika zijn tevreden met de nieuwe regeringsploeg die Donald Trump heeft samengesteld. „Het is jaren geleden dat er zo veel overtuigde christenen in een kabinet zaten. Een gebedsverhoring.”
„Zeer opmerkelijk en verrassend”, noemt David P. Murray, de benoeming van „maar liefst negen” belijdende christenen in de staf van Trump. De docent Oude Testament en praktische theologie aan het Puritan Reformed Theo­logical Seminary in Grand Rapids schreef deze week op zijn weblog: „Jarenlang hebben we gebeden of God op invloedrijke posten mannen en vrouwen wilde zenden die Zijn Naam belijden. Echter, sinds het eind van de regering van George W. Bush leek het erop dat deze gebeden nauwelijks werden verhoord. Wie had gedacht dat Donald Trump een antwoord zou zijn op dit gebed? Nee, niet dat hij zelf een christen is – helaas zijn er geen dingen die daarop wijzen. Maar hij heeft een aantal christenen in zijn ploeg opgenomen!”

Jarenlang hebben we gebeden of God op invloedrijke posten mannen en vrouwen wilde zenden die Zijn Naam belijden.
Die constatering is juist. Trump heeft daarmee ook waargemaakt wat hij conservatieve evangelicals tijdens zijn campagne beloofde: er zouden in zijn regering mensen zitten die de zorgen van de evangelicals begrepen en deelden. Met negen belijdende christenen in zijn staf lijken de conservatieve evangelicals een comeback te maken in Washington.

Van grote betekenis is dat 
Mike Pence de nieuwe vicepresident is. Trump geeft hem, zeker in ver­gelijking met voorgaande vice­presidenten, veel ruimte – niet het minst bij de samenstelling van de presidentiële staf. Van Pence is bekend dat hij dagelijks drie keer de tijd neemt voor persoonlijk gebed, Bijbellezen en meditatie. Meer dan eens heeft hij gezegd: „Ik ben christen, een conservatief en een Republikein – in die volgorde.”

Naast Pence zitten er in Trumps staf:
Reince Priebus, de toekomstige stafchef. Priebus staat bekend als een overtuigd en ernstig christen. Hoewel hij van kinds af aan behoort tot de Grieks-Orthodoxe Kerk, bezoekt hij zeer frequent de zondagse diensten van een Bijbelgetrouwe, onafhankelijke, evangelicale gemeente.Jeff Sessions, de nieuwe procureur-generaal, is zondagsschoolleider en kerkbestuurder van een methodistengemeente in Mobile (Alabama). Diverse keren was hij afgevaardigde naar de methodistenconferentie van zijn thuisstaat.

Ben Carson, beoogd minister van Volkshuisvesting, is overtuigd protestant. De voormalige neurochirurg en oud-rivaal van Trump zei over zijn geloofsopvatting: „Ik zou mezelf allereerst christen willen noemen – evangelical in die zin dat ik geloof dat we de hoge opdracht hebben om het Evangelie bekend te maken aan alle mensen.”Betty DeVos, gevraagd als minister van Onderwijs, profileert zich als een conservatief lid van de Reformed Church of America en is sterk beïnvloed door het denken van Abraham Kuyper.Rex Tillerson, recent aangezocht als minister van Buitenlandse Zaken, is congregationalist, bezoekt elke zondag een dienst en leidt in zijn thuisgemeente een Bijbel­studiegroep.Scott Pruitt, minister van Milieu, is diaken in een baptistengemeente in Broken Arrow (Oklahoma). Daarnaast is hij bestuurslid van het seminarie van de Zuidelijke Baptisten in Louis­ville, waarvan dr. Albert Mohler president is.Mike Pompeo, de nieuwe baas van de CIA, behoort tot een behoudende presbyteriaanse gemeente, waar hij het ambt van diaken bekleedt en zondagsschoolonderwijzer is.

Nikky Haley, toekomstig ambassadeur bij de VN, is methodist. In een interview met Christianity Today zei ze onlangs: „Mijn geloof in Jezus Christus is van grote betekenis voor mijn dagelijks leven. Bij elke beslissing vraag ik om Zijn leiding.” Naast dat ze geregeld evangelische kerkdiensten bijwoont, bezoekt ze ook van tijd tot tijd een tempel van de sikhs, de traditie waarin ze is opgevoed.

Hoewel Murray zegt niet te weten hoe serieus de verschillende christenen in het kabinet met hun geloof omgaan, is het voor hem wel van betekenis dat er christenen in zitten. „Als we eraan denken wat we de achterliggende acht jaar hebben gehad en hoe moeilijk christenen het onder Clinton zouden hebben gekregen, dan moeten we heel dankbaar zijn.”

Mohler deelt dat. „We weten natuurlijk niet wat de ruimte is die Trump zijn stafleden zal geven. Maar het is bekend dat hij als zakenman zijn medewerkers veel vrijheid gaf. Dus ik heb de hoop dat deze stafleden van betekenis kunnen zijn voor een reveil.”

Reformatorisch Dagblad 15-12-16
Auteur: Reporter Creer datum: 3-01-2017 14:57:59
Trump: raketten Noord-Korea zullen VS niet bereiken
VANDAAG, 07:18BUITENLAND

AFP
De komende Amerikaanse president, Donald Trump, is niet bang voor het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat zijn land een test gaat doen met een intercontinentale raket.

Zo'n raket kan volgens hem de Verenigde Staten bereiken. "Maar dat gaat niet gebeuren!", reageerde Trump op Twitter. Het is niet duidelijk of Trump zint op preventieve maatregelen of dat hij twijfelt aan de bewering van Kim.
Deskundigen gaan ervan uit dat Noord-Korea nog niet in staat is om een intercontinentale raket te lanceren, maar het land heeft wel testlanceringen gedaan en het heeft een satelliet in de ruimte gebracht. Dat wordt gezien als een belangrijke stap op weg naar de lancering van intercontinentale raketten.

Volgens Kim Jong-un gaat zijn land door met het ontwikkelen van kernwapens zolang het wordt bedreigd door de VS.

China

Donald Trump haalt op Twitter ook fel uit naar China. Dat land doet volgens hem te weinig om Noord-Korea in toom te houden, terwijl het wel "volstrekt eenzijdig profiteert van de Amerikaanse handel". Cynisch voegt hij daaraan toe "Leuk!".

China heeft in een reactie laten weten dat het zich wel degelijk tegen het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma verzet.

Op een persconferentie zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken dat Trump de gevoeligheid van de kwestie-Taiwan moet erkennen. Trump houdt de mogelijkheid open om als president zijn Taiwanese ambtgenoot te ontmoeten. China ziet dat als een provocatie, omdat het Taiwan beschouwt als een afvallige provincie.

Zuid-Korea

Ook Zuid-Korea heeft gereageerd. "De opmerking van Trump laat zien dat de Verenigde Staten de dreiging van Noord-Korea serieus nemen", staat in een verklaring. Seoul heeft nog eens benadrukt dat het belangrijk is dat Zuid-Korea en de VS met elkaar blijven samenwerken.

NOS 03-01-17
Auteur: Reporter Creer datum: 6-01-2017 13:26:29
Trump bedreigt Toyota met invoertaks

ANP/BLOOMBERG

Donald Trump heeft het Japanse Toyota bedreigd met een forse invoertaks omdat het autoconcern een nieuwe fabriek in Mexico wil bouwen. Het gaat om het zoveelste verwijt van de Amerikaanse president richting een multinational. Trump dringt erop aan dat grote bedrijven juist meer productiewerk laten verrichten in de VS.
Toyota wil volgens Trump vanuit Mexico onder meer Corolla’s maken voor de Amerikaanse markt. „No way!” zo twitterde hij in een reactie daarop. „Bouw de fabriek in de VS of betaal grote invoertaks.”

Het Japanse autobedrijf gaf na de tweet geen inhoudelijk commentaar, maar benadrukte in een verklaring wel uit te kijken naar een samenwerking met de nieuwe Amerikaanse regering.

Eerder werden Toyota’s Amerikaanse branchegenoten General Motors en Ford ook al op de korrel genomen door Trump. Ford besloot vervolgens eerder deze week af te zien van plannen voor de bouw van een productielocatie in het Mexicaanse San Luis Potosi.

Reformatorisch Dagblad 05-01-17
Auteur: Reporter Creer datum: 9-01-2017 15:50:16
Trump aanvaardt bevindingen over Russische hack

Aanstaand president Trump aanvaardt nu de conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland met cyberaanvallen heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Reince Priebus, onder Trump de nieuwe chefstaf van het Witte Huis, heeft gezegd dat er mogelijk een Amerikaanse reactie zal komen.

Priebus zei dat in een interview in het tv-programma Fox News Sunday. Hij liet weten dat Trump nu aanvaardt dat het Russische hackers waren die achter de infiltratiepogingen zaten in de Democratische Partij.

De nieuwe president zal de inlichtingendiensten vragen aanbevelingen op te stellen over een Amerikaans antwoord. Vervolgens gaan we mogelijk tot actie over, zei Priebus, zonder concreet te worden.

Trump was aanvankelijk uitermate sceptisch over Russische betrokkenheid bij het hacken van de Democratische Partij. Vrijdag, nadat hij persoonlijk op de hoogte was gesteld door topfunctionarissen van de inlichtingendiensten, erkende hij voor het eerst dat het mogelijk was dat Russische hackers hebben geprobeerd in te breken in computers van de Democraten. Maar hij legde er vooral de nadruk op dat de hackpogingen absoluut geen invloed hebben gehad op het verkiezingsresultaat en dat de Democratische Partij het heeft laten gebeuren.

NOS 08-01-17
Auteur: Reporter Creer datum: 10-01-2017 14:11:49

'Deal Alibaba-Trump over miljoen bedrijven'


Internetbedrijf Alibaba wil in overleg met toekomstig president Donald Trump een miljoen kleinere bedrijven in de VS op zijn netwerk toegang bieden. Dat zou ook in de VS tot zeker een miljoen banen moeten leiden.


Alibaba-topman Jack Ma was maandagnamiddag voor overleg met Trump in New York City. Beide mannen spraken daar over goede resultaten rondom ''kleine bedrijven" in een vriendelijk gesprek.

Ma meldde over flinke investeringen in Amerikaanse kleinere bedrijven te hebben gesproken. Alibaba zou thuishaven voor de online bedrijven worden, wat de Amerikaanse ondernemer een miljardenpubliek geeft.

Ma benadrukte tegenover Trump dat de verhoudingen tussen de VS en China vriendschappelijker zouden moeten worden. Trump voert een confrontatiepolitiek met China, de thuismarkt van Alibaba. Hij wil dat de Verenigde Staten extra importheffingen voor Chinese bedrijven moeten invoeren.

Uitbreiden
Het Chinese concern uit Hangzhou met 47.000 werknemers, goed voor internetverkopen ter waarde van $15,7 miljard omzet en $11,1 miljard winst, heeft een beursnotering in de Verenigde Staten. Jack Ma wil er zakelijk uitbreiden.

Die plannen worden door de Amerikaanse politiek met argwaan bekeken, vooral de internetinvesteringen, bevreesd als politici zijn voor hacks en diefstal van patenten van Amerikaanse bedrijven.

Het aandeel van Alibaba, met merken als Alipay, AlixExpress en Taobao, noteerde na het vertrek van Ma uit de Trump-toren 1,4% hoger.

Banenzee
Volgens zakenzender CNBC gaat het om een serie afspraken, waaronder de miljoen banen die de Chinese zakenman in de Verenigde Staten zou willen scheppen.

Daarnaast zal Jack Ma een serie gevoelige dossiers willen aankaarten, voordat Donald Trump op 20 januari zijn eerste presidentsspeech geeft.

Telegraaf 09-01-17
Auteur: Reporter Creer datum: 19-01-2017 15:53:23
Autofabrikanten investeren in fabrieken VSDe autofabrikanten General Motors, Hyundai en Kia zijn van plan om miljarden dollars te steken in werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Ze geven daarmee gehoor aan de oproep van de aankomende president Trump, die wil dat multinationals meer werk naar de VS halen.

GM kondigde vandaag aan om 1 miljard dollar in zijn fabrieken in de Verenigde Staten te investeren. De autofabrikant is onder meer van plan om een productielijn van pick-ups te verplaatsen van Mexico naar Michigan, wat 450 banen moet opleveren. De komende jaren wil het bedrijf duizenden banen naar de VS halen, voor een deel gaat het om werk in de ICT.

De Zuid-Koreaanse fabrikanten Hyundai en Kia trekken de komende vijf jaar 3 miljard euro uit voor Amerikaanse banen. Eerder deden Ford, Fiat Chrysler en Toyota dergelijke beloftes.

Belastingen

Trump maakt zich sterk om banen uit lagelonenlanden als China, Mexico, Japan en Vietnam terug naar de Verenigde Staten te halen. Dat wil hij onder meer bereiken door ze te laten profiteren van belastingverlagingen.

De president viel onlangs verschillende bedrijven aan, die beslissingen namen die hem niet bevielen. In een serie tweets dreigde hij ook met een importheffing.

NOS 17-01-17
Auteur: Reporter Creer datum: 23-01-2017 18:13:09
rump torpedeert TPP-verdrag na 8 jaar onderhandelen, wat nu?

EPA
Donald Trump heeft in een videoboodschap gezegd dat hij een streep zet door het handelsverdrag Trans-Pacific Partnership zodra hij president is. Over dat verdrag werd al sinds 2008 onderhandeld door twaalf landen die rond de Grote Oceaan liggen. Maar doordat de VS zich terugtrekt, zal het er nooit komen. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Vrijhandel

De twaalf landen die meededen aan het TPP-verdrag zijn: de VS, Canada, Mexico, Peru, Chili, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Vietnam, Maleisië, Singapore en Brunei. De VS nam hierbij het voortouw en het zou het grootste regionale vrijhandelsverdrag ooit zijn. De bedoeling van het verdrag was dat er handelsbarrières tussen deze landen weggenomen zouden worden. Zo zouden importtarieven voor allerlei producten verlaagd of afgeschaft worden, waardoor de export en import kunnen groeien.

Een ander onderdeel was dat er gemeenschappelijke standaarden zouden komen om werknemers en het milieu te beschermen. En er waren afspraken over het beschermen van intellectueel eigendom. Zo zou het auteursrecht pas 70 jaar na de dood van een auteur vervallen, zoals nu al in de VS de regel is.

NOS / LARS BOOGAARD
Einde oefening

Begin dit jaar is het verdrag al ondertekend door vertegenwoordigers van alle twaalf landen. Maar het zal pas in werking treden als minstens zes landen die samen goed zijn voor minstens 85 procent van het Bruto Nationaal Product van de twaalf het vervolgens ook ratificeren. De VS is goed voor meer dan de helft van het BNP van de 12, dus zonder Trumps steun is het einde oefening.

Extra groei

De Wereldbank heeft onderzocht wat de economische effecten van TPP zouden zijn. Voor de economische groei in de Verenigde Staten zijn die zeer beperkt. In 2030 zou de Amerikaanse economie 0,4 procent groter zijn met TPP dan zonder TPP. Dat is dus niet de groei per jaar, maar hoeveel de Amerikaanse economie in totaal extra zou groeien tot 2030.

Dat het de VS maar een klein beetje extra groei zou opleveren, komt doordat internationale handel een relatief klein deel uitmaakt van de Amerikaanse economie en omdat er nu al weinig handelsbarrières zijn met de grootste handelspartners en buurlanden Mexico en Canada. Want met die landen tekende Amerika al in 1993 het NAFTA-akkoord.

Kleinere landen die voor een groter deel afhankelijk zijn van export zouden veel meer profiteren van het verdrag. Zo zou Vietnam 10 procent extra groeien en Maleisië 8 procent. Voor die landen is het einde van TPP dus erger dan voor de VS.

NOS
Banen

Trump zegt dat door vrijhandelsverdragen als TPP banen verdwijnen naar andere landen. Volgens Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie, is dat maar deels waar. "In sectoren die producten maken waar andere landen beter of goedkoper in zijn, kunnen banen verdwijnen door zo'n verdrag. Maar daar staat tegenover dat er in sectoren waar de VS goed in is banen bijkomen. En per saldo zou TPP juist banen opleveren in de VS."
China

China deed niet mee aan TPP en kan nu profiteren van de mislukking ervan. "TPP was deels ingegeven door wereldpolitieke omstandigheden", zegt Brakman. "De VS vond de opkomst van China vervelend. Dus wilden ze met al die landen in de regio, behalve China, dit verdrag afsluiten. Nu drijft Trump die landen juist in de handen van China. Ze gaan nu wellicht met China een handelsverdrag afsluiten en dan neemt de macht van China toe."

NOS 22-01-17
Auteur: Reporter Creer datum: 24-01-2017 18:11:05
Trump maakt werk van omstreden pijpleidingen

WASHINGTON - De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag documenten getekend om de aanleg van twee grote, omstreden oliepijpleidingen te versnellen.

Trump heeft het door zijn voorganger Barack Obama geschrapte Keystone XL-project nieuw leven ingeblazen. Bovendien gfaat hij het stilgelegde Dakota Access-project laten hervatten. In zijn verkiezingscampagne zei hij al dat onder zijn leiding weer werk zou worden gemaakt van die projecten.


Obama haalde in 2015 een streep door Keystone, de bijna 1900 kilometer lange leiding die ruwe olie uit de teerzandvelden van Canada zou moeten vervoeren naar raffinaderijen in het zuiden van de VS. Milieugroeperingen protesteerden al jaren tegen het plan en Obama besloot uiteindelijk dat het megaproject niet in het belang van de VS was.

Dakota Access is naast algemene milieuzorgen, bijvoorbeeld over mogelijke vervuiling door lekkages, omstreden omdat de pijpleiding door een reservaat van de Sioux indianen loopt.

Telegraaf 24-01-17
Auteur: Reporter Creer datum: 10-04-2017 21:33:19
Rechter Gorsuch beëdigd: Trumps eerste piketpaal

"Een historisch moment" noemde president Trump de plechtigheid waarbij Neil Gorsuch vanmiddag voor het Witte Huis werd beëdigd als rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof. "En ik heb het gefikst binnen 100 dagen. Denk je dat dat makkelijk ging?", voegde hij eraan toe.

De benoeming van een echte conservatief als plaatsvervanger van de overleden rechter Scalia was een dure belofte van Trump in zijn verkiezingscampagne. De Republikeinen in het Congres hadden het voorwerk al gedaan door de progressieve kandidaat van Trumps voorganger Obama, Merrick Garland, af te wijzen. De keuze van de nieuwe rechter was een zaak van de nieuwe president, zeiden de Congresleden van Trumps partij ongeveer een jaar geleden.

Langere termijn

De Democraten zagen hun kans om het hoogste rechtsorgaan voor het eerst in bijna 50 jaar een progressieve meerderheid te geven, in rook opgaan. Met de benoeming van de 49-jarige Gorsuch, een benoeming voor het leven, heeft Trump bewerkstelligd dat het hof ook voor de langere termijn een behoudende koers vaart. Na vandaag telt het Hooggerechtshof, net als voorheen, vijf conservatieve en vier progressieve rechters. En de conservatieve rechters maken nauwelijks liberale 'uitstapjes', zoals rechter Antonin Scalia in het verleden wel deed.

De benoeming van Gorsuch was tot het laatst toe een titanengevecht tussen de Republikeinen en de Democraten. Omdat de kandidaat van Trump niet de vereiste meerderheid van stemmen in de Senaat kreeg, moesten de Republikeinen hun toevlucht nemen tot de zogenoemde 'nuclear option'. Dankzij die kunstgreep konden 51 voorstemmers de doorslag geven, in plaats van de minimaal vereiste 60.
Progressieve Amerikanen vrezen dat het Hooggerechtshof in de nieuwe samenstelling onder meer de toegang tot abortus zal inperken en homorechten aan banden zal leggen. Sinds de dood van rechter Scalia, nu veertien maanden geleden, zijn veel zaken onbeslist gebleven, omdat de stemmen staakten tussen de vier progressieve en de vier conservatieve rechters.

Kijkend naar de leeftijden van de andere leden van het Hooggerechtshof krijgt Trump wellicht nog meer kansen om de koers van het Supreme Court naar rechts om te buigen. Rechter Ginsburg is 84, rechter Kennedy 80 en rechter Breyer is 78 jaar oud. In dat geval zullen de resterende twee liberale rechters, beiden benoemd door Democratische presidenten, in vrijwel alle zaken het onderspit delven.

NOS 10-04-17
Auteur: Reporter Creer datum: 6-12-2017 21:10:49
Trump: Jeruzalem als hoofdstad luidt 'nieuwe strategie voor vrede' in

Trump: Jeruzalem is de hoofdstad van Israël

De Verenigde Staten erkennen Jeruzalem officieel als de hoofdstad van Israël en verhuizen op termijn hun ambassade van Tel Aviv daarnaartoe. Dat heeft president Trump in Washington bekendgemaakt na een bijeenkomst van zijn kabinet.

Trump zei dat hij breekt met het beleid van zijn voorgangers, dat volgens hem de vrede niet dichterbij heeft gebracht. De Amerikaanse president sprak van het begin van een nieuwe strategie om vrede te bewerkstelligen. "Vandaag erkennen we eindelijk het voor de hand liggende feit dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Het is iets wat gedaan moet worden."

De ambassade in Jeruzalem moet een "fantastisch monument voor vrede" worden, zei Trump.

Hij benadrukte dat het besluit geen afscheid is van het Amerikaanse streven om blijvende vrede te bewerkstelligen. "We willen een overeenkomst die voor Israël en de Palestijnen goed is." Het besluit zegt volgens Trump niets over de grenzen van een toekomstige Palestijnse staat. Een tweestatenoplossing zal hij naar eigen zeggen steunen. Ook wil hij de status quo handhaven rond de heiligdommen in Oost-Jeruzalem, waaronder de Tempelberg.

De president maakte bekend dat vice-president Pence de komende dagen afreist naar het Midden-Oosten.

Jeruzalem REUTERS
Trumps besluit gaat in tegen de lijn van al zijn voorgangers en die van de internationale gemeenschap, die inhoudt dat de status van Jeruzalem moet worden bepaald via onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. De plannen waren al uitgelekt, onder meer omdat Trump ze al had gedeeld met Arabische leiders.

Het plan leidde tot woede in de Arabische wereld. Ook de paus, de EU, en individuele Europese lidstaten waaronder Nederland en Rusland hadden kritiek op het Amerikaanse besluit, dat het vredesproces zou ondermijnen.

In zijn toespraak refereerde Trump ook aan de boze reacties. "Uiteraard zal er afkeuring en verzet zijn tegen dit besluit. Maar we zijn ervan overtuigd dat we uiteindelijk, als we de meningsverschillen oplossen, een plek krijgen met meer begrip en samenwerking."

Diplomaten gewaarschuwd

Kort voor Trumps officiële bekendmaking waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn diplomaten overal ter wereld om tot 20 december af te zien van niet-noodzakelijke reizen naar Israël, Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

Zowel Israël als de Palestijnen zien Jeruzalem als hun hoofdstad. Israël spreekt van de 'eeuwige en ondeelbare hoofdstad', terwijl de Palestijnen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad willen maken van hun Palestijnse staat.
Trump heeft eerder gezegd dat hij "de ultieme overeenkomst" wil bewerkstelligen tussen Israël en de Palestijnen. Belast met het vredesproces is zijn schoonzoon, Jared Kushner. Die zou Trump er tot nu toe, met anderen, van hebben weerhouden om de ambassade naar Jeruzalem te verhuizen.

NOS 06-12-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier