Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
19-07-2016 15:38:22
In Memoriam 2016
In dit onderwerp nieuwe artikelen over onvergetelijke mensen die zijn overleden
Auteur: Reporter Creer datum: 19-07-2016 15:40:25 Laatst gewijzigd: 19-07-2016 15:44:49
In Memoriam Bloeme Evers-Emden: Fel tot het einde


Tirza van der Graaf

In het Israëlische Herzliya overleed maandag Bloeme Evers-Emden. Ze overleefde concentratiekamp Auschwitz en bleef haar leven lang strijden tegen antisemitisme.

Het is 1953 als dr. Bloeme Evers-Emden voor het eerst Israël bezoekt. Ze is direct verliefd op het land, en wil dolgraag emigreren. Haar man niet. Als schadetaxateur zou hij nooit aan het werk komen. Evers-Emden bleef, terwijl twee van haar kinderen wel vertrokken naar Israël. Toch was het juist in haar geliefde land waar ze op 18 juli overleed, 89 jaar oud.

De nog jonge Evers-Emden heeft in 1953 al veel meegemaakt. Ze werd in 1926 in een socialistisch Amsterdams gezin geboren. Aan tafel werden verhitte discussies gevoerd. Maar de opkomst van de nazi’s teisterde ook de familie Emden. Ze zag haar ouders en zusje afgevoerd worden, en zelf dook ze vanaf 1943 onder. Zestien keer verhuisde ze naar een ander adres, tot ze in 1944 werd gearresteerd in Rotterdam. Ze werd naar Westerbork gebracht, vervolgens naar Auschwitz. Daar bleef ze precies vijftig dagen. Ze ontsnapte er aan de dood, met dank aan de Joodse opzichteressen. Zij hadden op een nacht waarin deportaties naar de gaskamers werden uitgevoerd de barak waarin Evers-Emden met een aantal anderen zat, opengezet zodat het leek alsof er niemand meer was. De vrouwen bleven doodstil zitten, en de auto reed door. In 2008 zei ze erover in een interview met het Nederlands Dagblad: ‘Het is een van de merkwaardige wonderen waardoor ik heb overleefd.’

Na de oorlog wil ze maar één ding: nooit meer afhankelijk zijn van iemand. Ze verbrak haar verloving en ging aan de slag als secretaresse en buitenlandcorrespondente. Toch trouwde ze in 1950 met Hans Evers. Ze kregen zes kinderen, die orthodoxere Joden zouden worden dan zij: haar zoon Raphael zou later de rabbijn van Rotterdam worden. Toen ze 38 was, startte ze nog een studie psychologie. Met een dikke buik zat ze in de tentamenzaal. Jarenlang deed ze onderzoek naar de effecten van onderduiken. Op 63-jarige leeftijd promoveerde ze in de ontwikkelingspsychologie, en werd later hoofddocent in het vak aan de Universiteit van Amsterdam.

Gedurende haar hele leven droeg ze boosheid met zich mee. Over de oorlog, maar ook toen ze merkte dat het antisemitisme weer toenam. Tot op hoge leeftijd bleef ze ertegen strijden, op een felle manier. Zo schreef ze scherpe open brieven naar de toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen, omdat ze vond dat hij te weinig deed om antisemitisme tegen te gaan.

Ook op andere terreinen bleef Evers-Emden tot op hoge leeftijd actief. Ze was bijvoorbeeld de spreekwoordelijke moeder van de sjoel in West, en streed voor de vrouwenrechten in het Jodendom.

Daarnaast zat ze in verschillende overleggen, bijvoorbeeld met christenen. En ook daar kwam haar felle karakter naar voren. In hetzelfde interview met het Nederlands Dagblad zei ze: ‘Ik heb de hele dag te maken met christenen en begeef me in relatie met hen. Maar ze moeten wel bewezen hebben geen antisemiet te zijn. Als ze het opeens hebben over een Jodenstreek, haak ik af.’19-07-16 Telegraaf
Auteur: Reporter Creer datum: 3-08-2016 15:49:15
Oud-premier Piet de Jong (101) overleden

Hij was minister-president van 1967 tot 1971

Voormalig premier Piet de Jong is overleden, zo bevestigt zijn partij het CDA. Hij overleed vorige week woensdag na een kort ziekbed. Vandaag vond in familiekring de uitvaart plaats. De Jong, geboren op 3 april 1915, is 101 jaar oud geworden. Hij was minister-president van 1967 tot 1971.

De Jong werd naar eigen zeggen bij toeval politicus. Hij begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine. De Jong groeide op in een katholiek gezin in Apeldoorn en meldde zich na de middelbare school bij de marine. Vanaf 1935 was hij werkzaam bij de onderzeedienst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij commandant op een onderzeeboot en bracht meerdere Japanse en Italiaanse schepen tot zinken.

In 1959 werd hij gevraagd om staatssecretaris te worden in het kabinet-De Quay. Hij was een van de weinige katholieke marineofficieren, vandaar dat De Quay bij hem uitkwam, zei hij daar later zelf over. Om toe te kunnen treden tot het kabinet werd hij lid van de KVP, de regeringspartij die een coalitie vormde met ARP, CHU en VVD. In de drie daaropvolgende kabinetten was De Jong minister van Defensie.

Eerste kabinet dat rit uitzat na WOII
Premier Piet de Jong op het Binnenhof in 1969, hij neemt zijn hoed af voor minister Johan Witteveen van Financiën.
Premier Piet de Jong op het Binnenhof in 1969, hij neemt zijn hoed af voor minister Johan Witteveen van Financiën. © ANP
Profiel

Piet de Jong, de voormalige onderzeebootkapitein, beoordeelde zijn leven lang mensen aan de hand van één criterium: zou ik hem in oorlogstijd aan boord willen hebben? Lees hier het profiel.

Vanaf 1967 gaf hij leiding aan het eerste na-oorlogse kabinet dat de rit uitzat. Ook zijn kabinet was een coalitie van KVP, ARP en CHU, de drie partijen die in 1980 fuseerden tot het CDA, en de VVD. Als premier begon hij de traditie om wekelijks na de ministerraad een persconferentie te geven. En hij was de eerste die elke week de koningin bezocht voor een gesprek.

Na 1971 zat hij nog drie jaar voor zijn partij in de Eerste Kamer. Tot op hoge leeftijd bleef De Jong actief betrokken bij het CDA. In 2010 was hij een van de prominente partijleden die zich verzetten tegen de samenwerking met de PVV van Geert Wilders. In 2012 dreigde hij zelfs zijn lidmaatschap op te zeggen als het CDA zou instemmen met het korten op ontwikkelingshulp.

De Jong trouwde in 1947 met Anneke Bartels en kreeg drie kinderen met haar, een dochter en twee zoons. Hij ontmoette zijn vrouw bij de marine, waar zij als vrijwilliger lid was van de vrouwenafdeling. Zij overleed in 2010, kort voor haar 95ste verjaardag.

Sinds het overlijden van Willem Drees in 1988 (eveneens 101 jaar oud geworden) was De Jong de oudste nog levende oud-premier. Die eer komt nu zijn partijgenoot Dries van Agt (85) toe.

'Een koersvaste premier'

De huidige CDA-leider Sybrand Buma memoreert De Jong als 'een koersvaste premier in een roerige tijd'. Buma: 'Piet de Jong was een warme en innemende persoonlijkheid. Tot op het laatst bleef hij zeer betrokken bij de politiek. Hij sprak met humor en relativeringsvermogen over zijn eigen rol in de politiek.'

Minister-president Mark Rutte is 'diep bedroefd' over het overlijden van De Jong. Rutte noemt hem 'een van de meest gewaardeerde premiers' van Nederland. 'Begripvol, maar standvastig. Met uitgestoken hand, maar daadkrachtig. Precies de premier die Nederland op dat moment nodig had. Daarmee is hij van grote betekenis geweest voor ons land', aldus de VVD'er in een reactie.

'We zullen deze lieve intelligente nuchtere man zeer missen', reageert CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom. 'Zijn adagium was, dat een politicus geen andere taak heeft dan bij te dragen aan vrede en recht in de samenleving. Dat heeft Piet de Jong in zijn lange leven gedaan, voor het land en voor het CDA.'

Volkskrant 01-08-16
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier