Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Edwin
Creer datum:
18-03-2016 14:27:03
De zaak WILDERS ( 2)
Er is een nieuwe rechtszaak tegen Dhr.Wilders.
Koren op de molen van de propaganda-machine ?
Auteur: Edwin Creer datum: 18-03-2016 14:29:04 Laatst gewijzigd: 18-03-2016 14:32:37
Aanklager: Wilders deed ‘minder Marokkanen-uitspraak’ bewust

De omstreden toespraak van Geert Wilders over ‘minder Marokkanen’ waarvoor de PVV-leider terechtstaat, was goed voorbereid en bewust gepland. Dat stelde de aanklager vrijdag tijdens een regiezitting voor de rechtbank.

Uit getuigenverklaringen van PVV-leden blijkt volgens de officier van justitie dat de toespraak „bewust scherp is neergezet”. Vooraf was er nog zorg of het publiek „juist zou reageren”. Een medewerker heeft het publiek vooraf genstrueerd om te antwoorden met „minder, minder, minder”.

Wilders zei tijdens een campagnebezoek op 12 maart 2014 aan het Haagse stadsdeel Loosduinen dat Den Haag „een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen” moet worden. Een week later vroeg hij op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen aan een zaal vol PVV-kiezers of ze meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde „minder, minder, minder”. „Dan gaan we dat regelen”, reageerde Wilders. Voor deze uitlatingen staat hij terecht.

De uitspraak van Wilders in Loosduinen was volgens direct betrokken getuigen uit PVV kringen „een slip of the tongue”. Een andere getuige verklaart volgens de aanklager dat deze uitlating niet vooraf was gepland en dat Wilders na afloop iets zei in de trant van: „Kon ik dat zo zeggen?”

Wilders zelf heeft niet willen antwoorden tijdens verhoor van de Rijksrecherche. Hij heeft alleen een schriftelijke verklaring afgegeven.

Grote belangstelling

De regiezitting van de strafzaak tegen Wilders begon vrijdag onder grote belangstelling in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol, onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Wilders is zelf aanwezig.

Volgens de aanklager staan twee fundamentele rechten in dit proces tegenover elkaar. Het discriminatieverbod en de vrijheid van meningsuiting. Hij benadrukt dat vrijheid van meningsuiting niet absoluut is. Een politicus heeft daarom een bijzondere verantwoordelijkheid om de wet niet te overtreden, meent de officier van justitie.

De conceptpleitnota van Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops lekte uit via het AD. Hij noemde de strafzaak tegen hem daarom al een „enorme bende” en „ een farce”.

Het gaat vrijdag om een regiezitting. Dan wordt de stand van zaken in het vooronderzoek besproken en kunnen nieuwe onderzoekswensen worden ingediend.

Leden van de anti-islambeweging Pegida demonstreren voor de rechtbank en vinden het onterecht dat Wilders wordt vervolgd.

Reformatorisch Dagblad 18-03-16
Auteur: Freek Creer datum: 31-10-2016 16:23:07
Duizenden aangiftes tegen Wilders moesten via standaardformulier

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is het proces begonnen tegen PVV-leider Geert Wilders vanwege zijn 'minder, minder'-uitspraken over Marokkanen in Nederland. Wilders is zelf niet aanwezig bij wat hij beschouwt als een politiek proces, waardoor de inhoudelijke behandeling snel gaat. In een strafproces als dit krijgt de verdachte doorgaans veel ruimte voor zijn verweer.

De rechtbank stond uitvoerig stil bij de 6474 aangiften die er tegen Wilders zijn gedaan. Vanwege die hoeveelheid werd veel gewerkt met standaardformulieren, waarop geen ruimte was om een persoonlijke motivatie te geven.

Op andere aangiftes is die motivatie er wel, al lijken sommige erg op elkaar en komen die vermoedelijk uit dezelfde bron. 35 mensen die aangifte deden zijn persoonlijk gehoord. Een deel was geselecteerd door de advocaten, een deel was willekeurig uitgekozen door de rechter-commissaris.

Soms leken mensen niet te beseffen dat het om een aangifte ging; ze zetten hun handtekening na een oproep van de moskee. Niet iedereen had de uitspraken van Wilders zelf gezien of gehoord.

Het grote aantal aangiftes was voor het Openbaar Ministerie wel een van de redenen om vervolging in te stellen, omdat daaruit duidelijk werd dat de omstreden uitspraken veel maatschappelijke onrust veroorzaakten.
Eerder vanochtend liet de rechter de fragmenten zien waarin Wilders zijn uitspraken doet, in een interview met de NOS in het Haagse stadsdeel Loosduinen en op de bijeenkomst van de PVV na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014, waar zijn aanhangers "minder, minder" scandeerden op de vraag van Wilders of ze meer of minder Marokkanen in Nederland willen.

De rechtbank wil de PVV-leider tal van vragen stellen over deze fragmenten en uitspraken, maar door de afwezigheid van Wilders kon dat dus niet. Zo vragen de rechters zich af of Wilders en de mensen om hem heen hebben nagedacht over het effect van het laten scanderen van "minder, minder".

Ook willen ze weten waarom Wilders in zijn toespraak de nuance om welke groep het ging wegliet, terwijl hij die later in interviews wel aanbracht. Uit getuigenverklaringen lijkt het beeld te ontstaan dat de uitspraken op de markt in Loosduinen niet waren voorbereid, maar die tijdens de PVV-bijeenkomst wel. Een PVV-medewerker had toen de aanhang geïnstrueerd om "minder, minder" te scanderen.
Tweet

Vlak voor de rechtszitting begon stuurde Wilders een tweet de wereld in waaruit blijkt dat hij geen afstand neemt van zijn standpunt, en bovendien een voorschot neemt op de uitkomst van het proces:
Dezelfde tekst twitterde hij ook in het Engels. De tweet is saillant, want de inzet van de rechtszaak is de vraag of Wilders met zijn uitspraken in de verkiezingscampagne van 2014 doelde op alle Marokkanen of op een bepaalde groep - degenen die overlast veroorzaken en criminelen.
Daarover zullen zijn advocaten Geert-Jan Knoops en Maarten 't Sas de degens kruisen met het Openbaar Ministerie, dat Wilders het beledigen van een bevolkingsgroep en aanzetten tot haat en discriminatie ten laste legt.

Advocaat Knoops las bij de start van het proces een verklaring voor van Wilders waarin die de stelling dat 43 procent van de Nederlanders minder Marokkanen wil nuanceert: "niet omdat ze een hekel hebben aan alle Marokkanen", maar omdat ze genoeg hebben van "overlast en terreur."

Gotspe

De verklaring is al als open brief in het AD verschenen. Wilders herhaalt zijn opvatting dat het "een gotspe is" dat hij terecht moet staan. Het is mijn recht en plicht als politicus om problemen als deze aan de orde te stellen, vindt hij. "Nederland is van ons", hij wil zich door niemand het zwijgen laten opleggen.

Knoops zei dat de verdediging het besluit van Wilders steunt om niet bij het proces aanwezig te zijn. De rechter denkt dat hoewel Wilders er niet bij is, hij het proces wel volgt en het hem vrijstaat erover te twitteren.

Voor het proces is ook veel belangstelling van buitenlandse media. De rechtszaak dient voor de Haagse rechtbank, maar die zit voor de gelegenheid in de extra beveiligde rechtbank Schiphol in Badhoevedorp. Dat is nodig vanwege de beveiliging van Wilders; de rechter kan besluiten om de politicus alsnog op te roepen en dan moeten alle faciliteiten in orde zijn.

De zaak wordt donderdag voortgezet met onder meer het verhoor van de door Wilders opgeroepen getuige-deskundige, de Leidse jurist en filosoof Paul Cliteur. De uitspraak staat gepland op 9 december om 10.00 uur 's ochtends.

NOS 31-10-16


Auteur: Reporter Creer datum: 14-11-2016 19:17:37
Getuige Zwart: Geert Wilders niet bestraffen

ANP

PVV-leider Geert Wilders heeft volgens getuige-deskundige Tom Zwart door Europese regelgeving geen veroordeling te vrezen voor zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraken.
Op de vraag of Wilders moet worden vrijgesproken of worden ontslagen van rechtsvervolging door de Haagse rechtbank, wil Zwart „geen ferme uitspraken doen uit respect voor de rechtbank”. Dat zei Zwart maandagmiddag in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp, waar de politicus wordt vervolgd voor zijn uitspraken in maart 2014.

In een uitgewerkt stappenplan legde hij uit dat volgens de wetsgeschiedenis, eerdere uitspraken en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) nauwelijks aanknopingspunten bestaan om Wilders te veroordelen. Volgens dat stappenplan moet de rechtbank zich wel buigen over de vraag of de eigenwaarde van Marokkanen is aangetast of dat zij in diskrediet zijn gebracht.

De Utrechtse hoogleraar mensenrechten meent dat de PVV-leider met het benoemen van Marokkanen een nationaliteit heeft bedoeld en geen ’ras’. Om die reden zou Wilders met zijn uitspraken vrijwaring genieten. Artikel 10 van het EVRM biedt volgens Zwart „een vrij ruime mate van bescherming voor de heer Wilders”. Verdragspartner de Verenigde Staten heeft volgens hem nationaliteiten nadrukkelijk als vervolgingsgrond voor discriminatie uitgesloten.

De gewraakte ‘minder-Marokkanen’-uitspraken van Wilders op de verkiezingsbijeenkomst in maart 2014 in Den Haag deed Zwart af als een grap. „Het zou mijn lol niet zijn, maar het is niet strafwaardig”, aldus de wetenschapper.

Als tweede getuige na de Leidse hoogleraar Paul Cliteur nam Zwart het op voor Wilders. Hij zei tijdens zijn ondervraging niet blij te zijn met geluiden dat hij tot het kamp-Wilders wordt gerekend. „Ik zou me niet met de opvattingen van de heer Wilders willen vereenzelvigen”, aldus Zwart.

Het proces wordt woensdagochtend voortgezet met het requisitoir.

Reformatorisch Dagblad 14-11-16
Auteur: Reporter Creer datum: 17-11-2016 14:46:10
’Politicus zijn helpt Wilders nu niets’
Geert Wilders krijgt strafeis te horen
Vandaag, 06:55 Saskia Belleman
DEN HAAG/SCHIPHOL - De kans dat het Openbaar Ministerie vandaag net als tijdens het eerste strafproces tegen Geert Wilders vrijspraak vraagt, lijkt uitgesloten.

Vandaag leest de PVV-leider nog voor de lunch via twitter wat de officieren van justitie Wouter Bos en Sabina van der Kallen voor hem in petto hebben. En zal hij waarschijnlijk via dezelfde weg zijn reactie wereldkundig maken.

In de zaak tegen Wilders strijden twee grondrechten om voorrang, zeggen de officieren van justitie (OvJ). Dat van de vrijheid van meningsuiting waarop Wilders zich beroept, en het verbod op discriminatie en racisme. Het parlement én het Europees Hof voor de rechten van de mens geven voorrang aan de bestrijding van racisme en discriminatie, zeggen de OvJ’s. De vrijheid van meningsuiting moet daar voor wijken.

Een politicus heeft weliswaar veel vrijheid om zijn opvattingen te verkondigen, maar die is niet onbegrensd, zeggen de OvJ’s. Dat Wilders zijn publiek „Minder minder!” liet scanderen voor een batterij van tv-camera’s, maakt dat hij ook de verantwoordelijkheid had om zich extra zorgvuldig uit te drukken, vinden de OvJ’s. „Politicus zijn, is geen verzachtende omstandigheid.”

Volgens OvJ Bos doet het er niet toe in welke context de uitspraken werden gedaan, en ook niet of het standpunt in het partijprogramma staat. Die context kregen de mensen er op tv ook niet bij. „En de kans dat ze het partijprogramma zouden inzien is klein.” Dat Wilders zijn uitlatingen achteraf nuanceerde „kan de strafrechtelijke klok niet meer terugdraaien.”

Hamvraag voor het bepalen of Wilders heeft aangezet tot haat en discriminatie is of zijn uitlatingen onnodig grievend waren. Dat is het geval, vinden de OvJ’s. Wilders heeft een hele bevolkingsgroep over één kam geschoren en weggezet als minderwaardig.

Advertentie


Veel politici en burgers reageerden geschokt en 6400 mensen deden aangifte. OvJ Bos beschuldigde de verdediging van Wilders ervan „met een vergrootglas” op zoek te zijn gegaan naar aangevers die geen idee hadden wat ze hadden ondertekend. Bos: „Er vielen er slechts een paar door de mand.”

Het Openbaar Ministerie had geen aangiften nodig, en vervolgt dit keer met volle overtuiging, zeiden Bos en Van der Kallen. „Discriminatie en racisme raken de menselijke waardigheid in de kern en daarom moeten dergelijke uitlatingen in de kiem worden gesmoord.”

Als Wilders het niet eens is met zijn vervolging, dan moet hij zich melden bij de Staten-Generaal. Alleen de wetgever gaat over het bereik van de strafwet en de goedkeuring van verdragen. Zolang die niet zijn gewijzigd of opgezegd, is ook een politicus daaraan gebonden.” Vandaag komen de OvJ’s met een strafeis.

Telegraaf 17-11-16

Auteur: Reporter Creer datum: 19-11-2016 17:59:29
r Ministerie eist boete van 5.000 euro van Wilders
Het OM eist de boete wegens discriminatie, groepsbelediging en haatzaaien.

Marcel Haenen

Wegens het aanzetten tot haat tegen en groepsbelediging van Marokkanen heeft de Haagse officier van justitie Wouter Bos donderdag een onvoorwaardelijke geldboete geëist van 5.000 euro tegen Geert Wilders.

Na het voorlezen van een requisitoir dat 188 pagina’s bevatte concludeerde het OM dat de leider van de PVV tijdens twee bijeenkomsten in maart 2014 in Den Haag “bewust mensen op basis van hun afkomst in de hoek heeft gezet en discriminatie van die groep heeft aangewakkerd”. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen vroeg Wilders zijn aanhangers of ze meer of minder Marokkanen wilden.

Vooral de bijeenkomst van 19 maart was volgens het OM “goed doordacht en zorgvuldig opgebouwd”. Het publiek was op voorhand geïnstrueerd dat ze ‘minder, minder’ moest scanderen. Ook wist Wilders volgens Bos op voorhand dat zijn toespraak strafbare uitlatingen bevatte.

‘Kritiek op landgenoten mag’

Het Tweede Kamerlid heeft volgens het OM willens en wetens Marokkanen weggezet als minderwaardig en zodoende buiten de gemeenschap geplaatst. De woorden van Wilders, uitgesproken voor een batterij van camera’s, hebben volgens het OM voor veel verdriet en angst gezorgd onder met name de Marokkaanse gemeenschap.
Dat uitgerekend Wilders haat zaaide is extra kwalijk omdat juist van “vooraanstaande politici mag worden verlangd dat zij de beginselen van de democratische rechtsstaat beschermen. Dat Wilders zich niet bewust was van zijn bijzondere verantwoordelijkheid kan hem worden aangerekend”, zei aanklager Bos.

De officier van justitie zei dat “kritiek op gedrag van landgenoten is toegelaten, ook in scherpe bewoordingen”. Maar volgens hem is er geen plaats voor “kwaadspreken op basis van afkomst, uiterlijke kenmerken of andere intrinsieke eigenschappen. Ook in een verhit debat speelt men de bal en niet de man”. Wilders en ook zijn advocaat Knoops woonden de zitting niet bij.

Janmaat: 3.000 gulden

Voor het bepalen van de strafmaat vergeleek Bos de uitlatingen van Wilders met die van Joop Glimmerveen van de Nationale Volksunie. Hij had in 1977 gepleit voor het verwijderen van Surinamers en Turken. Glimmerveen kreeg een straf van twee weken omdat hij “feller racistisch van toon was”. Ook haalde Bos de berechting van Kamerlid Hans Janmaat. Hij kreeg in 1996 een boete van 3.000 gulden wegens groepsbelediging maar hij “opereerde in de marge”.

In de zaak tegen Wilders is theoretisch een maximale geldboete mogelijk van 20.250 euro. Omdat hij een maximaal bereik van zijn uitlatingen beoogde en achteraf ook “onverschilligheid bleef tonen” over zijn uitlatingen is een forse sanctie op zijn plaats, aldus Bos. “De straf moet een duidelijk signaal afgeven dat uitlatingen als deze niet thuishoren in Nederland. In onze democratische rechtsorde is de vrijheid van meningsuiting een groot goed maar deze mag niet worden misbruikt ten koste van anderen”.

Wilders: waanzinnige eis

Wilders zelf sprak na het formuleren van de eis tegenover journalisten van een “waanzinnige eis”. In een filmpje dat hij vlak daarna op YouTube zette stelt Wilders dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland aan het verdwijnen is:

“Het spreken over een van de grootste problemen van ons land, het Marokkanenprobleem, is vanaf nu volgens de elite dus strafbaar. En zo raken we langzaam maar zeker onze vrijheid van meningsuiting kwijt.”

Wilders vindt dat Nederland op een dictatuur begint te lijken:

“Terwijl in andere landen het volk de elite naar huis stuurt, wil de elite hier een oppositieleider de mond snoeren. Nederland dreigt een dictatuur te worden. Het lijkt Turkije wel.”

NRC 17-11-16
Auteur: Reporter Creer datum: 9-12-2016 15:30:10
Wilders schuldig aan groepsbelediging, maar geen straf

De uitspraak van de rechters

PVV-leider Geert Wilders is deels schuldig bevonden in het 'minder Marokkanen'-proces. Volgens de rechtbank heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie bij zijn uitspraken op de verkiezingsavond in 2014. Van enkele andere aanklachten, waaronder het aanzetten tot haat, werd hij vrijgesproken.

Aan Wilders wordt geen straf opgelegd, omdat hij volgens de rechtbank met deze veroordeling voldoende gestraft is. Er is vastgesteld dat hij als politicus uitlatingen deed die hij niet had mogen doen, zegt de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had een boete van 5000 euro geëist.

Volgens de rechters vormt de vrijheid van meningsuiting het fundament van onze samenleving, maar zijn er grenzen.
Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops waren niet aanwezig bij de uitspraak. Zij hebben aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak. In een tweet spreekt Wilders over "drie PVV-hatende rechters" die "mij en half Nederland veroordelen. Knettergek."

De PVV-leider heeft de zaak al meerdere keren een politiek proces genoemd. De rechtbank sprak dit tegen. "Een democratisch gekozen politicus staat niet boven de wet", zei de voorzitter.

Vanochtend zei Wilders in De Telegraaf dat hij zich niets zal aantrekken van het vonnis en zal doorgaan met zijn politieke strijd. In de rechtbank zei hij eerder al dat wie hem wil tegenhouden hem zal moeten vermoorden.

Minder, minder

De zaak draaide om uitspraken die Wilders deed rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Hij vroeg op 19 maart onder meer aan PVV-aanhangers in Den Haag of zij meer of minder Marokkanen wilden hebben in de stad en in Nederland. Het publiek antwoordde "minder, minder", waarna Wilders zei dat hij dat zou regelen.

Een week daarvoor, op 12 maart, had Wilders tijdens een interview op een markt ook gesproken over minder Marokkanen "als het even kan".
Video afspelen 00:20
'Willen jullie minder Marokkanen?'
Volgens de rechtbank zijn alleen de uitspraken tijdens de verkiezingsbijeenkomst op 19 maart strafbaar. "Mede gezien het opruiende karakter van de manier van uitlaten, worden anderen hiermee aangezet tot discriminatie van personen met een Marokkaanse afkomst."

De rechtbank neemt ook mee in zijn overweging dat de uitspraken van Wilders en zijn aanhangers op televisie werden uitgezonden. "Dat hij naderhand zei dat hij niet alle Marokkanen bedoelde, maakt de boodschap niet minder beledigend. Die was al luid en duidelijk doorgekomen."

Er is volgens de rechters niet genoeg bewijs voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie tijdens het interview op de markt.
Bekijk hier het vonnis.
Aangiften

Meer dan 6400 mensen deden aangifte vanwege de uitspraken van Wilders. Sommigen hadden om een schadevergoeding gevraagd.

De rechtbank wijst die verzoeken af. Volgens de rechters hebben zij geen rechtstreekse schade geleden, omdat Wilders hen niet persoonlijk of specifiek heeft aangesproken.

NOS 09-12-16


Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier