Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Miranda
Creer datum:
15-02-2016 13:10:23
Hoop voor Noord 2016
Een nieuwe serie artikelen over Hoop voor Noord ook in 2016
Auteur: Miranda Creer datum: 15-02-2016 13:26:26 Laatst gewijzigd: 15-02-2016 13:29:55
BESTE ALLEN ,

Fijn dat je mee leeft met Hoop voor Noord! Hoewel
we inmiddels 10jaar oud zijn, merken we nog
wekelijks hoe belangrijk de ondersteuning in gebed is.
n ook de menskracht. De oogst is groot... en
arbeiders zijn er eerlijk gezegd te weinig.Het troost
on te weten dat dit 2000 jaar geleden ook al zo was,
maar het is ook wel eens lastig te managen, als je zo
graag ziet dat veel mensen in woord en daad te horen
en te zien krijgen wat het Evangelie van Jezus Christus
voor hen kan betekenen.
We kijken terug op een bijzonder‘vruchtbaar’jaar,
waar meerdere mensen tot doorbraken komen en
God de HERE leren kennen als hun Redder en
het betekent heel concreet ook vl geestelijke strijd.
Zowel bij degenen die gedoopt worden of belijdenis
willen doen,als bij anderen in de gemeente.We
hebben met meerdere heftige situaties te maken
momenteel, in de levens van individuele
leidinggevenden, op het gebied van ziekte en geweld.
Gelukkig is er wel veel eenheid tussen
leidinggevenden onderling. Wil je mee bidden dat God
Zijn bescherming biedt en ons blijvend doet
vertrouwen op Zijn goedheid en genade?


Een hartelijke groet,namens Hoop voor Noord,

Jurjen ten Brinke
evangelist / voorganger
Auteur: Reporter Creer datum: 29-06-2016 14:22:23
Beste vrienden,

Ongelooflijk, maar waar. Hoop voor Noord bestaat 10
jaar!
Dat willen we graag met u en jou vieren; daarom bestaat
deze brief voor een belangrijk deel uit een uitnodiging.
Mag ik je hartelijk uitnodigen voor een middag/avond in
Amsterdam? Ik zou zeggen: voor elk wat wils. Mét of
zonder wandeling door onze mooie hoofdstad.
Een gezegde dat geregeld terug komt op conferenties
met gemeentestichters is: overschat niet wat je in één
jaar kunt doen, onderschat niet wat God in tien jaar kan
doen.
En zo is het maar net. Voordat je het weet is er al weer
een jaar voorbij en zijn plannen (voor een verbouwing,
voor buurtwerk of iets qua leiderschapstraining) nog niet
uitgevoerd. En anderzijds, wat is er veel gebeurd over de
afgelopen tien jaar. Van kerkplantingsinitiatief zijn we
gegroeid naar een beweging van het Evangelie van onze
Here Jezus Christus in Amsterdam-Noord. Met
samenkomsten, taalgroepen, buurtwerk en allerlei
persoonlijke contacten van gemeenteleden (op scholen,
in buurtcomités en met buren). Wat prachtig om het
goede nieuws in woorden en met daden op allerlei
plekken in onze stad te mogen tonen. Om het Koninkrijk
van God zichtbaar te zien worden. Dat is echt een zegen!
Heel veel dank voor alle steun. In gebed en qua
financiën. Het is waar, we zijn nog maar voor de helft
zelfvoorzienend (wat wel betekent dat onze 175
gemeenteleden, inclusief kinderen en vluchtelingen die
lid zijn, gezamenlijk ruim 80.000 euro per jaar
opbrengen!). Hoe durven we dan ruim het dubbele van
dat bedrag uit te geven en u/jou om je bijdrage te
vragen!? Het eenvoudige antwoord is: omdat we er visie
voor hebben, omdat de velden wit zijn om te oogsten en
omdat er zoveel kansen en mogelijkheden zijn. Blijf je
betrokken bij dit werk?
Een hartelijke groet, Gods zegen, namens Hoop voor
Noord,
Jurjen ten Brinke
Evangelist
Auteur: Reporter Creer datum: 2-07-2016 16:07:26
Uitnodiging!

Op zaterdag 10 september is het tien jaar geleden dat de
eerste zondagse samenkomst in Hoop voor Noord plaats-
vond! We zouden het erg leuk vinden om dat met jou te
vieren!
Er is een veelzijdig programma waarin we u/je ook aanbieden om er een dagje Amster-
dam van te maken. Vanaf 12.00 tot 15.00 is er namelijk een (optionele) wandeling met de
Wandelende Tak, een project van de organisatie ‘Tot heil des volks’, waarbij u/jij zult wor-
den begeleid door gidsen die ook betrokken zijn bij/lid zijn van Hoop voor Noord.
Het programma zie er als volgt uit:
12.00-15.00: (Optionele) wandeling met de Wandelende Tak
15.00:
Welkom in de Kruiskerk in Amsterdam Noord met koffie, thee en drankjes uit

verschillende culturen
15.30-16.00: Plenair programma
16.00-17.00: Workshops zoals tafelgesprekken, hapjes uit verschillende culturen maken, een lied leren

in een andere taal en praktijkverhalen over omgaan

met armoede en kinder/tiener activiteiten zoals schminken,

graffiti en een springkussen
17.00:
Borrel
17.30: Maaltijd
19.00-19.30: Afsluiting van de maaltijd met zingen
19.30:
Sluiting
Voor de liefhebbers is er om 20.00 een afterparty met drankjes en Jazzmu-
ziek van The Jazzuits (www.jonnyboston.com en klik bovenaan op ‘Jonny
and the Jazzuits’)
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier