Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Carla
Creer datum:
1-01-2016 14:24:43
Alle seinen op rood...
In dit onderwerp aandacht voor een dreigende Burgeroorlog.
Tenzij de minister van Veiligheid & Justitie ingrijpt.
Auteur: Carla Creer datum: 1-01-2016 14:30:52
Mr. Ard : voorkom een burgeroorlog


Een schuld moet betaald worden. Desnoods met incassokosten van 15 % met een minimum van € 40
Lukt dit niet dan via uw dienaren de Gerechtsdeurwaarders.
Deze dienaren worden niet betaald door de Overheid
zoals bv. de Belasting-deurwaarder maar zijn tevens ondernemer.
Met een stempeltje: In Naam des Konings is praktisch
alles geoorloofd. Bankbeslag, beslag op inkomen/uitkering.
En het zeer omstreden beslag op inboedel.
Maar zijn er financile grenzen ?

Alle relevante invorderingskosten mogen,
volgens de Europese Richtlijnen maximaal, naast de al
in rekening gebrachte 15 % incassokosten,
de hoofdsom niet overstijgen
.Met de proceskosten volgens vastgestelde tarieven
en invorderingskosten dus in totaal 99 %.
.Conform de Europese Richtlijnen,
die de lidstaten verplicht zijn na te komen.

Door uw gerechtelijke dienaren geen salaris te geven
is het geweten dermate verruimd
dat zelfmoorden bij schuldenaars geen probleem vormen,
De dames en heren gaan letterlijk over lijken.
Om het geweten te sussen worden inmiddels
cursussen gegeven, zoals u hiernaast kunt lezen.

Ieder jaar zijn er meer dan een miljoen rechtszaken
bij de Kantonrechter. Waarvan 95 % wordt gehonoreerd
met een stempeltje : In Naam des Konings.
Waarna uw dienaren de Invorderingsweg pijlsnel inslaan.
Het betekent niet anders dat een burgeroorlog aanstaande is.
Wanneer ontploft de eerste bom bij een deurwaarderskantoor ?

Tenzij Mr.Ard via een motie een generaal pardon
voor finale kwijtschelding en een amendement
op de Incassowet indient.
Dan is het tijdperk van het draconische
kat-en-muisspel van deurwaarders beindigd.
En is een burgeroorlog voorkomen.

Meer info op FACEBOOK
Auteur: Reporter Creer datum: 8-01-2016 19:34:32 Laatst gewijzigd: 8-01-2016 19:40:38
Vraag :


Kan het de bedoeling van de Wetgever
zijn rechtsmiddelen ter beschikking te stellen
om personen of bedrijven kapot
te maken met eindeloze invorderingskosten

Overweging:

Invorderingskosten moeten toch
volgens Europese Richtlijnen in verhouding
staan tot de hoofdschuld ?

Conclusie :


Huidige Incassowet ( WIK) druist in
tegen ieders rechtsgevoel.
En wakkert een sluimerende
Burgeroorlog aan.
Auteur: Joop Creer datum: 16-01-2016 13:36:40

Toch geen Spaans ?Volgens de Richtlijn 2000/35 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 artikel 3 lid 1 sub 3 is bepaald dat de schuldeiser aanspraak heeft op een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten, dat dergelijke invorderingskosten moeten voldoen aan de beginselen van transparantie en verhouding tot de schuld in kwestie.
Het Europees Parlement adviseert de lidstaten een maximumbedrag vast te stellen voor de
invorderingskosten voor diverse schuldlniveaus


Het gaat dus om een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten in verhouding tot de hoofdschuld.
Auteur: Reporter Creer datum: 26-01-2016 18:44:17 Laatst gewijzigd: 26-01-2016 18:48:24
Kans voor open goal


De Raad van State (RvS) is in Nederland een adviesorgaan
van de regering en de hoogste bestuursrechter van het land.
Na bestudering van de Europese Richtlijnen inzake betalingsachterstanden
lag er een geweldige mogelijkheid orde op zaken te stellen
inzake gerechtelijke en buitengerechtelijke inning.
Immers;: de Richtlijnen spreken over
alle relevante invorderingskosten in verhouding tot de hoofdschuld.
De buitengerechtelijke inning is inmiddels vastgesteld op maximaal .
15 % met een minimum van € 40

Almaar oplopende en oneindige invorderingskosten
door de deurwaarder zou met een bindend advies
,als hoogste bestuursrechter,
Nederland hebben bevrijd :wijzig de vaste tarieven voor iedere ambtshandeling in een maximum tarief
van 51 % over de hoofdsom. En voor kleine vorderingen
maximaal 99 % incl.de 15 % buitengerechtelijke incassokosten.

Het leeuwendeel van de meer dan een miljoen
rechtszaken per jaar bij de Kantonrechter
smelten dan als sneeuw voor de zon.
De deurwaarder zal voor kleine zaken beneden de € 1000
niet meer naar de Kantonrechter stappen
maar een minnelijke regeling
tussen schuldeiser en schuldenaar trachten te treffen.
Auteur: Johan Creer datum: 17-02-2016 13:32:48
En zij hebben boter op hun hoofd....


kabinet-Rutte II 2012-heden Ivo Opstelten / Stef Blok (a.i.)
Ard van der Steur

kabinet-Rutte I 2010-2012 Ivo Opstelten


kabinet-Balkenende IV 2007-2010 Ernst Hirsch Ballin

kabinet-Balkenende III 2006-2007 Piet Hein Donner / Rita Verdonk (a.i) /

Ernst Hirsch Ballin

kabinet-Balkenende II 2003-2006 Piet Hein Donner

kabinet-Balkenende I 2002-2003 Piet Hein Donner

kabinet-Kok II 1998-2002 Benk Korthals
Auteur: Reporter Creer datum: 3-08-2016 15:44:32

Zachte hand werkt beter bij schulden dan harde aanpak

Aanpak betalingsachterstand ziektekostenverzekeraar CZ

Ziektekostenverzekeraar CZ heeft de verliezen wegens wanbetalingen in vijf jaar tijd met de helft weten terug te brengen. Niet door klanten met betalingsachterstanden hard aan te pakken, maar juist door hun tegemoet te komen.

Door: Gerard Reijn 3 augustus 2016, 06:00


Als het om mensen met schulden gaat, genezen zachte heelmeesters stinkende wonden, wijst de praktijkervaring van CZ uit. In 2010 was CZ jaarlijks 20 miljoen euro kwijt aan oninbare premie-achterstanden. Vorig jaar was dat om en nabij 10 miljoen euro. De afschrijvingen op oninbare premies zijn gehalveerd. CZ treft vijf keer zoveel betalingsregelingen als vroeger en die worden veel beter nageleefd dan voorheen.

Manuel van der Hoek: 'We wilden onze klanten menselijker benaderen.'

Het Zorginstituut Nederland, dat alle verzekerden met een betalingsachterstand van meer dan een maand registreert, bevestigt de positieve resultaten. CZ verzekert 21 procent van de Nederlanders tegen ziektekosten, maar staat voor slechts 14 procent van de bij het Zorginstituut aangemelde wanbetalers. 'Ze doen het heel goed', zegt de woordvoerder van het instituut.

Voor 2010 nam ook CZ klanten die hun premie niet op tijd betaalden stevig onder handen. 'Vroeger hanteerden we strakke regimes voor invordering', zegt Manuel van der Hoek, die bij CZ verantwoordelijk is voor het innen van de verzekeringspremies. Een CZ-klant die een betalingsregeling wilde treffen, moest onmiddellijk beginnen met aflossen in een tempo van minimaal 50 euro per maand. Binnen acht maanden moest hij of zij de hele betalingsachterstand hebben ingelopen.

Maar met die benadering liepen schulden steeds vaker uit de hand. Zodra een verzekerde meer dan een half jaar achterloopt met betalen, moet de verzekeraar hem aanmelden bij Zorginstituut Nederland. Dan raakt de wanbetaler van de regen in de drup, want dat Zorginstituut legt de schuldenaar ook nog een strafheffing op. Die bedroeg tot voor kort rond de 50 euro per maand en is nu teruggebracht tot rond de 30 euro. De heffing komt boven op de circa 100 euro premie voor de basisverzekering zelf. En daarbovenop moet de verzekerde dan ook nog maandelijks minstens 50 euro van zijn schuld aflossen.

Oplopende boetes en incassokosten maakten de schuld dan al snel onbeheersbaar. Temeer daar de meeste schuldenaren ook schulden hebben bij de huisbaas, de belasting en de webwinkel. De crisis van 2008 verergerde het probleem, zegt Van der Hoek. CZ besloot daarom dat het anders moest. 'We wilden onze klanten menselijker benaderen.'

Nu zoekt CZ contact met klanten zodra die een betalingsachterstand hebben van meer dan een maand. Niet om op hoge toon betaling te eisen, maar om te informeren wat er aan de hand is.

'Onze klanten lopen niet voor hun plezier achter met betalen. We proberen oplossingen op maat aan te bieden. Als ze bijvoorbeeld pas over twee maanden een WW-uitkering krijgen, wachten we gewoon even op ons geld. Vroeger zeiden we dan: vervelend voor u dat u werkloos bent geworden, maar u moet deze maand nog wel 50 euro aflossen.'

Randje van de wet
We zien per saldo minder premieachterstanden

De zachte houding blijkt veel lucratiever. 'We zien per saldo minder premieachterstanden. Dat komt echt doordat we al heel snel naar de klant toe gaan en dan een regeling treffen die bij hem past. Daardoor wordt een betalingsachterstand niet meer zo snel een schuld.'

CZ scheert met deze aanpak wel langs het randje van de wet, zegt de woordvoerder van het Zorginstituut. 'Een verzekeraar mag een wanbetaler pas bij ons afmelden als de hele schuld is afbetaald. Maar CZ meldt ze al af als er een betalingsregeling is afgesproken.' Het Zorginstituut gedoogt deze innovatie niet alleen, maar zelfs met enige gretigheid.

Ook andere ziektekostenverzekeraars proberen er het beste van te maken. Bij Zilveren Kruis/Achmea is het aantal wanbetalers de afgelopen jaren naar eigen zeggen gelijk gebleven: het aantal schommelt tussen 100- en 110 duizend. De verzekeraar zegt veel samen te werken met gemeenten bij het oplossen van betalingsproblemen. VGZ stelt ook dat het aantal wanbetalers is gedaald. In 2012 was 21 procent van alle wanbetalers een VGZ-verzekerde, nu nog 19 procent.

Samen met telecom en energie voorop in de strijd tegen armoede
Wij wilden vooropgaan in de strijd tegen armoede

Marie-Louise Voors, Ambitie Coalitie
'Keihard aanpakken' is altijd beschouwd als een onvriendelijke maar effectieve methode om betalingsproblemen te lijf te gaan. Een aantal bedrijven die vinden dat het anders kan, hebben zich begin dit jaar aaneen gesloten. Van Schulden Naar Kansen heet die groep, maar onderling noemen ze zich de Ambitie Coalitie.

CZ is een van de voortrekkers, maar er zitten ook energiemaatschappijen, telecomproviders, woningbouwverenigingen en verzekeraars bij. 'Wij wilden vooropgaan in de strijd tegen armoede', zegt Marie-Louise Voors, manager van de Delta Lloyd Foundation en initiatiefnemer van de Coalitie. Inmiddels zijn er twaalf bedrijven lid, waaronder Aegon, de grote telecomproviders, enkele woningbouwverenigingen en energiebedrijf Nuon. Ook zijn er negen incassobureau's en deurwaarders lid.

De samenwerking is losjes, zegt Voors, maar de intenties zijn goed. 'Nuon is heel erg bezig met zo snel mogelijk op mensen met betalingsachterstand af gaan. En Aegon heeft al heel veel gedaan om de communicatie met zijn klanten te verbeteren.'

De ambitie van de coalitie reikt veel verder. Voors wil veel meer bedrijven lokken, en wil ook in gesprek met de Belastingdienst - een van de grootste schuldeisers. 'In 2020 willen we echt samenwerken om de mensen met een betalingsachterstand te helpen. Schuldenaren hebben nooit betalingsachterstand bij één bedrijf; gemiddeld hebben ze bij veertien bedrijven schulden. Dan helpt het niet als je alle veertien apart probeert betalingsregelingen te treffen. Het zou veel beter zijn als de schuldeisers zouden samenwerken om die mensen één betalingsregeling aan te bieden.'

Volkskrant 03-08-16
Auteur: Reporter Creer datum: 11-10-2016 17:19:54
10 procent minder wanbetalers zorgpremie


ANP

Het aantal mensen dat zijn zorgpremie niet betaalt, is flink afgenomen. Volgens minister Schippers waren er op 1 augustus van dit jaar 290.000 wanbetalers. Eind 2014 waren het er nog 325.000. Dat is een daling van ruim 10 procent.

Schippers schrijft de daling toe aan de nieuwe mogelijkheden die verzekeraars hebben om betalingsregelingen te treffen met wanbetalers. Vooral CZ en Zilveren Kruis maken daar gebruik van en de minister roept andere verzekeraars op dat voorbeeld te volgen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Mensen die zes maanden lang niet hebben betaald, worden door hun verzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Dat mag de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie inhouden op loon of uitkering. De premie voor wanbetalers is per 1 juli verlaagd van 159 naar 128 euro.

NOS 11-10-16
Auteur: Reporter Creer datum: 13-12-2016 13:17:44 Laatst gewijzigd: 13-12-2016 13:20:53
Eenvoudiger regels voor mensen met schulden


JULIUS SCHRANK

Het kabinet wil mensen met schulden beter beschermen tegen deurwaarders en overheidsdiensten.

Staatssecretaris Klijnsma heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de beslagvrije voet aan te passen. Dat is het deel van de schuld waar schuldeisers altijd van af moeten blijven.

Die voet bestaat nu ook al, maar wordt in driekwart van de gevallen te laag ingeschat. Volgens Klijnsma komt dat vooral doordat de mensen met schulden zelf allerlei informatie moeten aanleveren. Ze moeten bijvoorbeeld vertellen welke toeslagen ze krijgen en wat hun woonlasten zijn. Maar de betrokkenen hebben hun spullen vaak niet op orde.
5 procent

Het is de bedoeling dat het bedrag in de toekomst wordt vastgesteld door één deurwaarder, op basis van het inkomen en de gezinssituatie. De staatssecretaris denkt dat dat sneller en duidelijker werkt. Volgens de nieuwe wet moeten de betrokkenen minimaal 5 procent van hun inkomen voldoen.

Klijnsma hoopt dat de wet nog voor de verkiezingen door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Als dan ook de Eerste Kamer zich snel achter de wet stelt, zouden de nieuwe regels 1 juli volgend jaar in werking kunnen treden.

Klijnsma kondigde eerder ook al een afkoelingsperiode aan voor mensen met schulden. Die maatregel is bedoeld om de betrokkenen een kleine adempauze te geven. Die duurt minimaal een half jaar en moet ertoe leiden dat een hulptraject meer kans van slagen heeft.

NOS 13-12-16
Auteur: Reporter Creer datum: 23-11-2017 18:37:58
Wanbetalers staan niet langer in de kou
Mensen die hun energierekening niet op tijd betalen, worden vanaf volgend jaar minder snel afgesloten van gas en licht. Energieleveranciers krijgen de verplichting om wanbetalers éérst aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Peter Winterman 23-11-17, 05:33 Laatste update: 09:39
1
Dat staat in een voorstel van het ministerie van Economische Zaken. Nu zijn energieleveranciers alleen in de wintermaanden verplicht om gegevens van wanbetalers door te geven aan de schuldhulpverlening. Wie in een hulpverleningstraject zit, mag niet worden afgesloten.

In het plan worden energieleveranciers vanaf 1 april 2018 verplicht om wanbetalers het héle jaar naar de schuldhulpverlening door te sturen. ,,We willen mensen beter en éérder helpen'', zegt woordvoerder Caspar Itz van het ministerie.

'Eerste levensbehoefte'
Energiemaatschappijen geven maandelijks zo'n 4.500 wanbetalers door aan gemeentelijke schuldhulpverleningsinstanties. In 2016 werden in de zomer een kleine 10.000 Nederlandse huishoudens afgesloten van energie. Volgens verantwoordelijk minister Eric Wiebes vormen elektriciteit, gas en warmte 'een eerste levensbehoefte'.

Zonder energielevering kan de gezondheid van de klant of diens huisgenoten gevaar lopen door kou, en kunnen hygiëne-eisen niet in acht worden genomen, meldt Wiebes in het voorstel. Hij stelt ook dat schulden vaak verband houden met psychosociale problemen, zoals stress, spanning, angststoornissen en depressie.

Zo vroeg mogelijk helpen
In de praktijk blijkt dat wanbetalers die tussen april en oktober worden afgesloten óók in de winter nog zonder gas en licht zitten. Daarom wil Wiebes dat deze mensen eerder hulp krijgen. ,,In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht lopen succesvolle projecten, waar ze vroegtijdig aan hulpverlening doen'', zegt woordvoerder Itz. ,,Bij de eerste betalingsrimpel die ze ontdekken, grijpen ze in. Voordat schulden helemaal uit de klauwen kunnen lopen."

Marco Florijn, voorzitter van de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), is blij met het voorstel. ,,Feit is dat mensen met schulden vaak door de bomen het bos niet meer zien en dat ze de weg naar de schuldhulpverlening niet vinden. We willen mensen zo vroeg mogelijk helpen, want dan zijn de financiële problemen meestal nog te overzien.''

PZC 23-11-17
Auteur: Reporter Creer datum: 7-12-2017 23:55:13 Laatst gewijzigd: 7-12-2017 23:58:00
Waarnemer Haags kantoor BSR verzucht:

Oplichting deurwaarders kost burgers miljoenen
Door BART MOS


DEN HAAG - Justitie laat de Haagse deurwaarders die duizenden armlastige schuldenaren voor tonnen oplichtten al een jaar volstrekt ongemoeid. Bovendien draait de belastingbetaler op voor het miljoenentekort dat zij bij het betrokken gerechtsdeurwaarderskantoor BSR hebben veroorzaakt.

BSR ging failliet door een tekort van 3,1 miljoen euro op de klantenrekening.

Het gebrek aan daadkracht bij het Openbaar Ministerie is al geruime tijd een doorn in het oog van Wim Jongejan, de waarnemend deurwaarder die afgelopen jaar moest puinruimen bij het inmiddels failliete deurwaarderskantoor. „In Nederland word je door de politie in de boeien geslagen als je het in je hoofd haalt om in de stadsbus een boterham te eten, maar als je duizenden bijstandsmoeders oplicht, komt er niemand uit zijn stoel”, verzucht hij.


Dubbele kosten
Het gerenommeerde deurwaarderskantoor BSR ging een jaar geleden failliet door een tekort van 3,1 miljoen euro op de klantenrekening. De door de koning benoemde deurwaarders hadden het geld gebruikt om hun eigen salarissen en dat van 75 medewerkers te betalen. Een onderzoek van toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) wees vervolgens uit dat de deurwaarders Thomas S. en Robert van H. jarenlang onterechte en dubbele kosten in rekening hadden gebracht bij schuldenaren, onder wie mensen met openstaande rekeningen bij zorgverzekeraars en thuiswinkelbedrijven. Het ging daarbij om bedragen van vijftig tot vijfhonderd euro.

Waarnemer Jongejan heeft de onterechte bedragen inmiddels weer terugbetaald aan de opgelichte schuldenaren, maar stootte steeds zijn neus bij z’n pogingen om aangifte tegen de deurwaarders te doen. „Ik kreeg glazige blikken als ik vertelde dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan knevelarij (afpersing door iemand die daarbij misbruik maakt van z’n positie, red.), terwijl dat een misdrijf is waar zes jaar gevangenisstraf op staat”, aldus een verbitterde Jongejan. Toezichthouder BFT laat desgevraagd weten dat er afgelopen donderdag, toevallig één dag voordat De Telegraaf om opheldering vroeg, alsnog aangifte is gedaan.

Ook het gebrek aan actie bij de overheid om het ontstane tekort van 3,1 miljoen euro te verhalen op de deurwaarders roept verbaasde reacties op. De Nederlandse Staat heeft de wettelijke plicht om tekorten van deurwaarderskantoren aan te zuiveren. Dat is inmiddels gebeurd, op kosten van de gemeenschap.

Telegraaf 4-12-17
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier