Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Carla
Creer datum:
1-01-2016 14:24:43
Alle seinen op rood...
In dit onderwerp aandacht voor een dreigende Burgeroorlog.
Tenzij de minister van Veiligheid & Justitie ingrijpt.
Auteur: Carla Creer datum: 1-01-2016 14:30:52
Mr. Ard : voorkom een burgeroorlog


Een schuld moet betaald worden. Desnoods met incassokosten van 15 % met een minimum van € 40
Lukt dit niet dan via uw dienaren de Gerechtsdeurwaarders.
Deze dienaren worden niet betaald door de Overheid
zoals bv. de Belasting-deurwaarder maar zijn tevens ondernemer.
Met een stempeltje: In Naam des Konings is praktisch
alles geoorloofd. Bankbeslag, beslag op inkomen/uitkering.
En het zeer omstreden beslag op inboedel.
Maar zijn er financile grenzen ?

Alle relevante invorderingskosten mogen,
volgens de Europese Richtlijnen maximaal, naast de al
in rekening gebrachte 15 % incassokosten,
de hoofdsom niet overstijgen
.Met de proceskosten volgens vastgestelde tarieven
en invorderingskosten dus in totaal 99 %.
.Conform de Europese Richtlijnen,
die de lidstaten verplicht zijn na te komen.

Door uw gerechtelijke dienaren geen salaris te geven
is het geweten dermate verruimd
dat zelfmoorden bij schuldenaars geen probleem vormen,
De dames en heren gaan letterlijk over lijken.
Om het geweten te sussen worden inmiddels
cursussen gegeven, zoals u hiernaast kunt lezen.

Ieder jaar zijn er meer dan een miljoen rechtszaken
bij de Kantonrechter. Waarvan 95 % wordt gehonoreerd
met een stempeltje : In Naam des Konings.
Waarna uw dienaren de Invorderingsweg pijlsnel inslaan.
Het betekent niet anders dat een burgeroorlog aanstaande is.
Wanneer ontploft de eerste bom bij een deurwaarderskantoor ?

Tenzij Mr.Ard via een motie een generaal pardon
voor finale kwijtschelding en een amendement
op de Incassowet indient.
Dan is het tijdperk van het draconische
kat-en-muisspel van deurwaarders beindigd.
En is een burgeroorlog voorkomen.

Meer info op FACEBOOK
Auteur: Reporter Creer datum: 8-01-2016 19:34:32 Laatst gewijzigd: 8-01-2016 19:40:38
Vraag :


Kan het de bedoeling van de Wetgever
zijn rechtsmiddelen ter beschikking te stellen
om personen of bedrijven kapot
te maken met eindeloze invorderingskosten

Overweging:

Invorderingskosten moeten toch
volgens Europese Richtlijnen in verhouding
staan tot de hoofdschuld ?

Conclusie :


Huidige Incassowet ( WIK) druist in
tegen ieders rechtsgevoel.
En wakkert een sluimerende
Burgeroorlog aan.
Auteur: Joop Creer datum: 16-01-2016 13:36:40

Toch geen Spaans ?Volgens de Richtlijn 2000/35 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 artikel 3 lid 1 sub 3 is bepaald dat de schuldeiser aanspraak heeft op een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten, dat dergelijke invorderingskosten moeten voldoen aan de beginselen van transparantie en verhouding tot de schuld in kwestie.
Het Europees Parlement adviseert de lidstaten een maximumbedrag vast te stellen voor de
invorderingskosten voor diverse schuldlniveaus


Het gaat dus om een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten in verhouding tot de hoofdschuld.
Auteur: Reporter Creer datum: 26-01-2016 18:44:17 Laatst gewijzigd: 26-01-2016 18:48:24
Kans voor open goal


De Raad van State (RvS) is in Nederland een adviesorgaan
van de regering en de hoogste bestuursrechter van het land.
Na bestudering van de Europese Richtlijnen inzake betalingsachterstanden
lag er een geweldige mogelijkheid orde op zaken te stellen
inzake gerechtelijke en buitengerechtelijke inning.
Immers;: de Richtlijnen spreken over
alle relevante invorderingskosten in verhouding tot de hoofdschuld.
De buitengerechtelijke inning is inmiddels vastgesteld op maximaal .
15 % met een minimum van € 40

Almaar oplopende en oneindige invorderingskosten
door de deurwaarder zou met een bindend advies
,als hoogste bestuursrechter,
Nederland hebben bevrijd :wijzig de vaste tarieven voor iedere ambtshandeling in een maximum tarief
van 51 % over de hoofdsom. En voor kleine vorderingen
maximaal 99 % incl.de 15 % buitengerechtelijke incassokosten.

Het leeuwendeel van de meer dan een miljoen
rechtszaken per jaar bij de Kantonrechter
smelten dan als sneeuw voor de zon.
De deurwaarder zal voor kleine zaken beneden de € 1000
niet meer naar de Kantonrechter stappen
maar een minnelijke regeling
tussen schuldeiser en schuldenaar trachten te treffen.
Auteur: Johan Creer datum: 17-02-2016 13:32:48
En zij hebben boter op hun hoofd....


kabinet-Rutte II 2012-heden Ivo Opstelten / Stef Blok (a.i.)
Ard van der Steur

kabinet-Rutte I 2010-2012 Ivo Opstelten


kabinet-Balkenende IV 2007-2010 Ernst Hirsch Ballin

kabinet-Balkenende III 2006-2007 Piet Hein Donner / Rita Verdonk (a.i) /

Ernst Hirsch Ballin

kabinet-Balkenende II 2003-2006 Piet Hein Donner

kabinet-Balkenende I 2002-2003 Piet Hein Donner

kabinet-Kok II 1998-2002 Benk Korthals
Auteur: Reporter Creer datum: 3-08-2016 15:44:32

Zachte hand werkt beter bij schulden dan harde aanpak

Aanpak betalingsachterstand ziektekostenverzekeraar CZ

Ziektekostenverzekeraar CZ heeft de verliezen wegens wanbetalingen in vijf jaar tijd met de helft weten terug te brengen. Niet door klanten met betalingsachterstanden hard aan te pakken, maar juist door hun tegemoet te komen.

Door: Gerard Reijn 3 augustus 2016, 06:00


Als het om mensen met schulden gaat, genezen zachte heelmeesters stinkende wonden, wijst de praktijkervaring van CZ uit. In 2010 was CZ jaarlijks 20 miljoen euro kwijt aan oninbare premie-achterstanden. Vorig jaar was dat om en nabij 10 miljoen euro. De afschrijvingen op oninbare premies zijn gehalveerd. CZ treft vijf keer zoveel betalingsregelingen als vroeger en die worden veel beter nageleefd dan voorheen.

Manuel van der Hoek: 'We wilden onze klanten menselijker benaderen.'

Het Zorginstituut Nederland, dat alle verzekerden met een betalingsachterstand van meer dan een maand registreert, bevestigt de positieve resultaten. CZ verzekert 21 procent van de Nederlanders tegen ziektekosten, maar staat voor slechts 14 procent van de bij het Zorginstituut aangemelde wanbetalers. 'Ze doen het heel goed', zegt de woordvoerder van het instituut.

Voor 2010 nam ook CZ klanten die hun premie niet op tijd betaalden stevig onder handen. 'Vroeger hanteerden we strakke regimes voor invordering', zegt Manuel van der Hoek, die bij CZ verantwoordelijk is voor het innen van de verzekeringspremies. Een CZ-klant die een betalingsregeling wilde treffen, moest onmiddellijk beginnen met aflossen in een tempo van minimaal 50 euro per maand. Binnen acht maanden moest hij of zij de hele betalingsachterstand hebben ingelopen.

Maar met die benadering liepen schulden steeds vaker uit de hand. Zodra een verzekerde meer dan een half jaar achterloopt met betalen, moet de verzekeraar hem aanmelden bij Zorginstituut Nederland. Dan raakt de wanbetaler van de regen in de drup, want dat Zorginstituut legt de schuldenaar ook nog een strafheffing op. Die bedroeg tot voor kort rond de 50 euro per maand en is nu teruggebracht tot rond de 30 euro. De heffing komt boven op de circa 100 euro premie voor de basisverzekering zelf. En daarbovenop moet de verzekerde dan ook nog maandelijks minstens 50 euro van zijn schuld aflossen.

Oplopende boetes en incassokosten maakten de schuld dan al snel onbeheersbaar. Temeer daar de meeste schuldenaren ook schulden hebben bij de huisbaas, de belasting en de webwinkel. De crisis van 2008 verergerde het probleem, zegt Van der Hoek. CZ besloot daarom dat het anders moest. 'We wilden onze klanten menselijker benaderen.'

Nu zoekt CZ contact met klanten zodra die een betalingsachterstand hebben van meer dan een maand. Niet om op hoge toon betaling te eisen, maar om te informeren wat er aan de hand is.

'Onze klanten lopen niet voor hun plezier achter met betalen. We proberen oplossingen op maat aan te bieden. Als ze bijvoorbeeld pas over twee maanden een WW-uitkering krijgen, wachten we gewoon even op ons geld. Vroeger zeiden we dan: vervelend voor u dat u werkloos bent geworden, maar u moet deze maand nog wel 50 euro aflossen.'

Randje van de wet
We zien per saldo minder premieachterstanden

De zachte houding blijkt veel lucratiever. 'We zien per saldo minder premieachterstanden. Dat komt echt doordat we al heel snel naar de klant toe gaan en dan een regeling treffen die bij hem past. Daardoor wordt een betalingsachterstand niet meer zo snel een schuld.'

CZ scheert met deze aanpak wel langs het randje van de wet, zegt de woordvoerder van het Zorginstituut. 'Een verzekeraar mag een wanbetaler pas bij ons afmelden als de hele schuld is afbetaald. Maar CZ meldt ze al af als er een betalingsregeling is afgesproken.' Het Zorginstituut gedoogt deze innovatie niet alleen, maar zelfs met enige gretigheid.

Ook andere ziektekostenverzekeraars proberen er het beste van te maken. Bij Zilveren Kruis/Achmea is het aantal wanbetalers de afgelopen jaren naar eigen zeggen gelijk gebleven: het aantal schommelt tussen 100- en 110 duizend. De verzekeraar zegt veel samen te werken met gemeenten bij het oplossen van betalingsproblemen. VGZ stelt ook dat het aantal wanbetalers is gedaald. In 2012 was 21 procent van alle wanbetalers een VGZ-verzekerde, nu nog 19 procent.

Samen met telecom en energie voorop in de strijd tegen armoede
Wij wilden vooropgaan in de strijd tegen armoede

Marie-Louise Voors, Ambitie Coalitie
'Keihard aanpakken' is altijd beschouwd als een onvriendelijke maar effectieve methode om betalingsproblemen te lijf te gaan. Een aantal bedrijven die vinden dat het anders kan, hebben zich begin dit jaar aaneen gesloten. Van Schulden Naar Kansen heet die groep, maar onderling noemen ze zich de Ambitie Coalitie.

CZ is een van de voortrekkers, maar er zitten ook energiemaatschappijen, telecomproviders, woningbouwverenigingen en verzekeraars bij. 'Wij wilden vooropgaan in de strijd tegen armoede', zegt Marie-Louise Voors, manager van de Delta Lloyd Foundation en initiatiefnemer van de Coalitie. Inmiddels zijn er twaalf bedrijven lid, waaronder Aegon, de grote telecomproviders, enkele woningbouwverenigingen en energiebedrijf Nuon. Ook zijn er negen incassobureau's en deurwaarders lid.

De samenwerking is losjes, zegt Voors, maar de intenties zijn goed. 'Nuon is heel erg bezig met zo snel mogelijk op mensen met betalingsachterstand af gaan. En Aegon heeft al heel veel gedaan om de communicatie met zijn klanten te verbeteren.'

De ambitie van de coalitie reikt veel verder. Voors wil veel meer bedrijven lokken, en wil ook in gesprek met de Belastingdienst - een van de grootste schuldeisers. 'In 2020 willen we echt samenwerken om de mensen met een betalingsachterstand te helpen. Schuldenaren hebben nooit betalingsachterstand bij één bedrijf; gemiddeld hebben ze bij veertien bedrijven schulden. Dan helpt het niet als je alle veertien apart probeert betalingsregelingen te treffen. Het zou veel beter zijn als de schuldeisers zouden samenwerken om die mensen één betalingsregeling aan te bieden.'

Volkskrant 03-08-16
Auteur: Reporter Creer datum: 11-10-2016 17:19:54
10 procent minder wanbetalers zorgpremie


ANP

Het aantal mensen dat zijn zorgpremie niet betaalt, is flink afgenomen. Volgens minister Schippers waren er op 1 augustus van dit jaar 290.000 wanbetalers. Eind 2014 waren het er nog 325.000. Dat is een daling van ruim 10 procent.

Schippers schrijft de daling toe aan de nieuwe mogelijkheden die verzekeraars hebben om betalingsregelingen te treffen met wanbetalers. Vooral CZ en Zilveren Kruis maken daar gebruik van en de minister roept andere verzekeraars op dat voorbeeld te volgen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Mensen die zes maanden lang niet hebben betaald, worden door hun verzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Dat mag de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie inhouden op loon of uitkering. De premie voor wanbetalers is per 1 juli verlaagd van 159 naar 128 euro.

NOS 11-10-16
Auteur: Reporter Creer datum: 13-12-2016 13:17:44 Laatst gewijzigd: 13-12-2016 13:20:53
Eenvoudiger regels voor mensen met schulden


JULIUS SCHRANK

Het kabinet wil mensen met schulden beter beschermen tegen deurwaarders en overheidsdiensten.

Staatssecretaris Klijnsma heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de beslagvrije voet aan te passen. Dat is het deel van de schuld waar schuldeisers altijd van af moeten blijven.

Die voet bestaat nu ook al, maar wordt in driekwart van de gevallen te laag ingeschat. Volgens Klijnsma komt dat vooral doordat de mensen met schulden zelf allerlei informatie moeten aanleveren. Ze moeten bijvoorbeeld vertellen welke toeslagen ze krijgen en wat hun woonlasten zijn. Maar de betrokkenen hebben hun spullen vaak niet op orde.
5 procent

Het is de bedoeling dat het bedrag in de toekomst wordt vastgesteld door één deurwaarder, op basis van het inkomen en de gezinssituatie. De staatssecretaris denkt dat dat sneller en duidelijker werkt. Volgens de nieuwe wet moeten de betrokkenen minimaal 5 procent van hun inkomen voldoen.

Klijnsma hoopt dat de wet nog voor de verkiezingen door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Als dan ook de Eerste Kamer zich snel achter de wet stelt, zouden de nieuwe regels 1 juli volgend jaar in werking kunnen treden.

Klijnsma kondigde eerder ook al een afkoelingsperiode aan voor mensen met schulden. Die maatregel is bedoeld om de betrokkenen een kleine adempauze te geven. Die duurt minimaal een half jaar en moet ertoe leiden dat een hulptraject meer kans van slagen heeft.

NOS 13-12-16
Auteur: Reporter Creer datum: 23-11-2017 18:37:58
Wanbetalers staan niet langer in de kou
Mensen die hun energierekening niet op tijd betalen, worden vanaf volgend jaar minder snel afgesloten van gas en licht. Energieleveranciers krijgen de verplichting om wanbetalers éérst aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Peter Winterman 23-11-17, 05:33 Laatste update: 09:39
1
Dat staat in een voorstel van het ministerie van Economische Zaken. Nu zijn energieleveranciers alleen in de wintermaanden verplicht om gegevens van wanbetalers door te geven aan de schuldhulpverlening. Wie in een hulpverleningstraject zit, mag niet worden afgesloten.

In het plan worden energieleveranciers vanaf 1 april 2018 verplicht om wanbetalers het héle jaar naar de schuldhulpverlening door te sturen. ,,We willen mensen beter en éérder helpen'', zegt woordvoerder Caspar Itz van het ministerie.

'Eerste levensbehoefte'
Energiemaatschappijen geven maandelijks zo'n 4.500 wanbetalers door aan gemeentelijke schuldhulpverleningsinstanties. In 2016 werden in de zomer een kleine 10.000 Nederlandse huishoudens afgesloten van energie. Volgens verantwoordelijk minister Eric Wiebes vormen elektriciteit, gas en warmte 'een eerste levensbehoefte'.

Zonder energielevering kan de gezondheid van de klant of diens huisgenoten gevaar lopen door kou, en kunnen hygiëne-eisen niet in acht worden genomen, meldt Wiebes in het voorstel. Hij stelt ook dat schulden vaak verband houden met psychosociale problemen, zoals stress, spanning, angststoornissen en depressie.

Zo vroeg mogelijk helpen
In de praktijk blijkt dat wanbetalers die tussen april en oktober worden afgesloten óók in de winter nog zonder gas en licht zitten. Daarom wil Wiebes dat deze mensen eerder hulp krijgen. ,,In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht lopen succesvolle projecten, waar ze vroegtijdig aan hulpverlening doen'', zegt woordvoerder Itz. ,,Bij de eerste betalingsrimpel die ze ontdekken, grijpen ze in. Voordat schulden helemaal uit de klauwen kunnen lopen."

Marco Florijn, voorzitter van de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), is blij met het voorstel. ,,Feit is dat mensen met schulden vaak door de bomen het bos niet meer zien en dat ze de weg naar de schuldhulpverlening niet vinden. We willen mensen zo vroeg mogelijk helpen, want dan zijn de financiële problemen meestal nog te overzien.''

PZC 23-11-17
Auteur: Reporter Creer datum: 7-12-2017 23:55:13 Laatst gewijzigd: 7-12-2017 23:58:00
Waarnemer Haags kantoor BSR verzucht:

Oplichting deurwaarders kost burgers miljoenen
Door BART MOS


DEN HAAG - Justitie laat de Haagse deurwaarders die duizenden armlastige schuldenaren voor tonnen oplichtten al een jaar volstrekt ongemoeid. Bovendien draait de belastingbetaler op voor het miljoenentekort dat zij bij het betrokken gerechtsdeurwaarderskantoor BSR hebben veroorzaakt.

BSR ging failliet door een tekort van 3,1 miljoen euro op de klantenrekening.

Het gebrek aan daadkracht bij het Openbaar Ministerie is al geruime tijd een doorn in het oog van Wim Jongejan, de waarnemend deurwaarder die afgelopen jaar moest puinruimen bij het inmiddels failliete deurwaarderskantoor. „In Nederland word je door de politie in de boeien geslagen als je het in je hoofd haalt om in de stadsbus een boterham te eten, maar als je duizenden bijstandsmoeders oplicht, komt er niemand uit zijn stoel”, verzucht hij.


Dubbele kosten
Het gerenommeerde deurwaarderskantoor BSR ging een jaar geleden failliet door een tekort van 3,1 miljoen euro op de klantenrekening. De door de koning benoemde deurwaarders hadden het geld gebruikt om hun eigen salarissen en dat van 75 medewerkers te betalen. Een onderzoek van toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) wees vervolgens uit dat de deurwaarders Thomas S. en Robert van H. jarenlang onterechte en dubbele kosten in rekening hadden gebracht bij schuldenaren, onder wie mensen met openstaande rekeningen bij zorgverzekeraars en thuiswinkelbedrijven. Het ging daarbij om bedragen van vijftig tot vijfhonderd euro.

Waarnemer Jongejan heeft de onterechte bedragen inmiddels weer terugbetaald aan de opgelichte schuldenaren, maar stootte steeds zijn neus bij z’n pogingen om aangifte tegen de deurwaarders te doen. „Ik kreeg glazige blikken als ik vertelde dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan knevelarij (afpersing door iemand die daarbij misbruik maakt van z’n positie, red.), terwijl dat een misdrijf is waar zes jaar gevangenisstraf op staat”, aldus een verbitterde Jongejan. Toezichthouder BFT laat desgevraagd weten dat er afgelopen donderdag, toevallig één dag voordat De Telegraaf om opheldering vroeg, alsnog aangifte is gedaan.

Ook het gebrek aan actie bij de overheid om het ontstane tekort van 3,1 miljoen euro te verhalen op de deurwaarders roept verbaasde reacties op. De Nederlandse Staat heeft de wettelijke plicht om tekorten van deurwaarderskantoren aan te zuiveren. Dat is inmiddels gebeurd, op kosten van de gemeenschap.

Telegraaf 4-12-17
Auteur: Reporter Creer datum: 17-01-2018 15:40:02
Langdurige armoede neemt toe in Nederland


Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft is in 2016 verder toegenomen, zegt het CBS. Zo'n 224.000 huishoudens hadden toen al vier jaar of langer een inkomen onder de zogeheten lage-inkomensgrens. Dat is 3,3 procent van alle huishoudens in Nederland, zo'n 15.000 meer dan in 2015. Dat komt doordat meer mensen langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Het aantal huishoudens dat kort of lang in armoede leeft bleef in 2016 stabiel. Dat waren er 590.000, oftewel 8,2 procent van alle huishoudens, evenveel als in 2015. In 2014 en 2015 daalde de armoede nog licht. Het Centraal Planbureau verwacht dat ook in 2017 en 2018 de totale armoede licht daalt, mede door de aantrekkende economie.

Wat is armoede?
Om te bepalen welke huishoudens arm zijn, hanteert het CBS de zogeheten lage-inkomensgrens. Die grens is afgeleid van het bijstandsniveau voor een alleenstaande in 1979, toen de bijstand uitgedrukt in koopkracht het hoogst was.

De grens wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. In 2016 was de lage-inkomensgrens 1030 euro voor een alleenstaande, 1370 euro voor een alleenstaande ouder met één kind en 1940 euro voor een koppel met twee kinderen.

Studentenhuishoudens en bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen worden door het CBS buiten beschouwing gelaten.

Ruim 292.000 kinderen leefden in 2016 in een huishouden onder de lage-inkomensgrens. Voor 117.000 van hen gold dat al vier jaar of meer. Bij 60 procent van deze kinderen zit een van de ouders of zitten beide ouders in de bijstand. Bij een kwart was betaald werk de belangrijkste inkomstenbron.

De langdurige armoede is onder 65-plussers het laagst van alle leeftijdsgroepen. Dat komt doordat de AOW hoger is dan de lage-inkomensgrens. Daarnaast hebben veel ouderen naast hun AOW nog een aanvullend pensioen en inkomsten uit vermogen.

Veel langdurige armoede in Groningen

De stad Groningen is de gemeente met het hoogste percentage huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens zit: 7,4 procent. Daarna volgen Rotterdam en Amsterdam. In de gemeenten Rozendaal (0,7%), Alphen-Chaam (0,7%) en Scherpenzeel (0,8) is het aandeel langdurig armen het laagst.

Gemeenten met hoogste aandeel huishoudens met langdurig (4 jaar of meer) laag inkomen (2016)
GEMEENTE %
1 Groningen 7,4
2 Rotterdam 7,3
3 Amsterdam 7,1
4 Arnhem 6,2
5 Heerlen 6,1
6 Den Haag 6,1
7 Leeuwarden 5,8
8 Enschede 5,7
9 Nijmegen 5,6
10 Vaals 5,4
Het percentage huishoudens dat kort of lang in armoede leeft is het hoogst in Rotterdam: 15,3 procent. Daarna volgen Groningen en Amsterdam. De gemeenten met het laagste percentage armen zijn Rozendaal (2,9%), Zoeterwoude (3,2%) en Montfoort (3,4%).


NOS 17-01-18
Auteur: Reporter Creer datum: 13-02-2018 21:47:20 Laatst gewijzigd: 13-02-2018 21:51:44
'Incassobureaus stappen te snel naar de rechter'
MA 16 OKTOBER 2017

Vorig jaar werden zo'n 300.000 schuldprocedures bij de kantonrechter aangespannen. Bijna 14 procent daarvan door één bedrijf: Direct Pay.

Dit kleine incassobureau met minder dan honderd werknemers sleept per werkdag 165 schuldenaren voor de rechter: 42.000 per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Nieuwsuur.

"De toename van het aantal zaken toont het succes van ons bedrijf", zegt Marco van Katwijk, algemeen directeur van Direct Pay. "Meer handel in schuld betekent meer rechtszaken."

Te snel
Marco Florijn, voorzitter van de branchevereniging voor schuldhulpverleners NVVK, vindt dat incassobureaus te snel naar de rechter stappen. "Ons rechtssysteem is zo ingericht dat je schuldproblemen eerst in overleg oplost. Pas als dat niet lukt, ga je naar de rechter."

Maar schuldkopers zijn volgens Florijn bij uitstek slecht bereikbaar voor overleg. "Dat is enorm frustrerend, veel schuldregelingen stranden door hun toedoen."

Vergissing
Kapper Roy Stroucken werd jarenlang achtervolgd door Direct Pay over telefoonrekeningen uit 2011. Rekeningen waarvan telefoonbedrijf Euphony toen al erkende dat ze op een vergissing berusten.

Maar na het faillissement van Euphony werd de rekening doorverkocht aan Direct Pay. De schuldkoper bleek niet geïnteresseerd in het verweer van Stroucken en bleef maar incassobrieven sturen.

Bijna twee derde van de schuldenaren in 2016 had een inkomen op minimumloonniveau of lager. Gemiddeld hadden ze een schuld bij vijftien verschillende schuldeisers. De gemiddelde schuldenlast van mensen die zich bij schuldhulpverlening melden, is voor het eerst sinds 2008 iets gedaald, van 42.900 in 2015 naar 40.300 in 2016. Het gaat dan vooral om betalingsachterstanden bij belastingen, energie en huur. Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder schuldenaren die zich aanmelden bij de schuldhulpverlening. Financiële problemen leiden vaker tot gezondheidsproblemen, stress en depressie.

Schuldkopers kopen ook onbetaalde facturen van bedrijven als Essent, T-Mobile, Otto en Vodafone. Deze schuldenindustrie van deurwaarders en incassobureaus verdient aan de hoge tarieven en incassokosten.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de afgelopen jaren geconstateerd dat incassobureaus vorderingen onterecht verhogen. Bovendien leidt ook het inschakelen van de deurwaarder en een procedure voor de kantonrechter tot hogere rekeningen.

Incassobedrijf Direct Pay is een grote speler in deze wereld. Direct Pay alleen al brengt 165 zaken per werkdag naar de rechter. Bij zo'n tachtig procent van de zaken komt de gedaagde niet opdagen en leidt de procedure tot een verstekveroordeling.

Dossiers niet op orde
Ook Norman Dohmen wordt jarenlang achtervolgd door Direct Pay. In 2014 krijgt hij zijn eerste incassobrief. Maar de facturen kloppen volgens hem niet. Direct Pay spant een rechtszaak aan. Dohmen vergist zich in de datum en komt niet opdagen. Ook hij wordt bij verstek veroordeeld.

Pas dan schakelt Dohmen een adviseur in. Hij legt zijn zaak dit voorjaar uit aan de rechter die nu vernietigend oordeelt over het incassobedrijf. Rechter Staal oordeelt dat het bedrijf de dossiers niet op orde heeft. "Het is niet voor het eerst dat de kantonrechter moet vaststellen dat aan zo'n dossier van Direct Pay of aan de bewerking daarvan van alles mankeert."

Je wilt als rechtsspraak niet meewerken aan een systeem waarbij je mensen nog verder in de puree helpt.
Eric Boerma, Raad voor de Rechtspraak
De rechtbank is vooral verontrust over het feit dat bij 84 procent van de incassozaken de gedaagde niet komt opdagen, want dan is er niemand om "het wankele bouwwerk waar de claim van Direct Pay op steunde, omver te blazen", aldus Staal. "Voor de ontmaskering van een stellige bewering is wel iemand nodig die uitdrukkelijk zegt: 'Kijk maar, wat hier staat klopt niet.'" Slechts in een klein deel van de zaken zal de rechter de claim inhoudelijk beoordelen.

Eric Boerma van de Raad voor de Rechtspraak maakt zich zorgen. "Je weet eigenlijk niet waarom ze niet komen en je wilt als rechtspraak niet meewerken aan een systeem waarbij je mensen nog verder in de puree helpt. Maar je weet niet wat het probleem is als mensen niet zelf hun vinger opsteken."

Het nieuwe kabinet wil misstanden bij de incasso aanpakken. Er komt een incassoregister waarin bureaus worden opgenomen die voldoen aan de eisen. Een incassobureau dat in de toekomst in de fout gaat wordt beboet en verliest deze registratie. Ook zegt het kabinet dat schuldeisers eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling moeten onderzoeken voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht.

Reactie

In een eerste reactie zegt Direct Pay dat het grote aantal incassozaken juist de groei van het bedrijf onderstreept. "Juist aan kleine schulden besteden consumenten weinig aandacht. Daarom moeten wij relatief vaak naar de rechter stappen", aldus het bedrijf. "De toename in het aantal zaken toont het succes van ons bedrijf. De handel in webwinkelschulden groeit en wij hebben daar een groot aandeel in. Meer handel in schuld betekent meer rechtszaken", zegt algemeen directeur Marco van Katwijk. Hij ontkent de slechte bereikbaarheid voor debiteuren die hun schuld buiten de rechter om willen regelen. "Ook voor ons is de gang naar de rechter een laatste stap."

In reactie op het onderzoek van Nieuwsuur en Investico belooft Pay Direct het aantal kantonzaken aanzienlijk te beperken. Het bedrijf gaat volgend jaar incassokosten aan bijstandsontvangers kwijtschelden. Ook zal per individuele schuld bekeken worden of het noodzakelijk is de hoofdsom gedeeltelijk kwijt te schelden om het bestaansminimum te garanderen. Verder zouden klanten zicht krijgen op ruimere betalingsregelingen.

NOS Nieuwsuur
Auteur: Reporter Creer datum: 4-05-2018 16:48:48
WAL KEERT HET SCHIP

Deurwaarders luiden noodklok
Wanbetalers hebben steeds minder last van deurwaarders, omdat mkb’ers hen niet meer inhuren. Voor ondernemers wegen de alsmaar verder stijgende griffierechten niet meer op tegen het innen van kleine onbetaalde facturen. Dit brengt gerechtsdeurwaarders weer in problemen.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) luidt inmiddels de noodklok. In de sector staan de omzetten onder druk en neemt het aantal deurwaarders in sneltreinvaart af. „Vijf jaar geleden stonden er nog 962 gerechtsdeurwaarders bij ons ingeschreven. Dat zijn er nu nog 796”, zegt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk. „De totale omzetten houden we pas sinds 2016 bij, en die dalen ook hard.”

Griffierechten
De Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) uit 2011, die het ingewikkelde stelsel van griffierechten moest vereenvoudigen, wordt één van de belangrijkste oorzaken genoemd. Het kabinet stelde echter wel als voorwaarde dat iedereen toegang moest blijven houden tot de rechter en de kosten van de rechtspraak uit de griffierechten betaald moeten kunnen worden.

De wet doet niet wat die moet doen, roepen deurwaarders, advocaten en ook de Raad voor de Rechtspraak. De griffierechten voor bedragen tussen de €500 en €5000 zijn zó hard gestegen, dat vooral voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf het risico van de gang naar de rechter om een rekening betaald te krijgen, veel te groot is. Voor een vordering vanaf €500 moet €470 aan griffierechten betaald worden.

Proceskosten
„Daar komen onder andere ook nog de kosten van dagvaarden bij”, zegt Hans Groenewegen, voorzitter van belangenvereniging Debiteurenbelangen. „In totaal kunnen proceskosten zomaar oplopen tot €700. Dan weet je nog niet of je de zaak ook wint en als je wint of je het geld krijgt. Als de schuldenaar niet in staat is te betalen, dan heb je nog niks en kun je de proceskosten ook niet verhalen.”„Kleine ondernemers vinden de kosten veel te hoog en het risico te groot om onbetaalde rekeningen tot pak hem beet €1000 te gaan vorderen”, bevestigt Rob Wolthuis, beleidsmedewerker van MKB-Nederland. „Dit is een groot probleem, want het zou wanbetalingen kunnen stimuleren.”
Het aantal dagvaardingen is sinds 2011 met 40% gedaald (zie figuur). Afgelopen jaar was de daling zelfs 17%.

MKB-Nederland, deurwaarders en advocaten willen dat de griffierechten weer terug wordt gebracht tot €117 voor zaken tot €5000, zoals voor de nieuwe wet. Zij worden hierin gesteund door de Raad voor de Rechtspraak. „Een gemiddeld proces kost slechts €20, maar probleem is dat de hele rechtspraak uit de griffierechten betaald moet worden”, zegt Van de Donk.

Schuldbemiddelaars
Door de druk op de sector is het vak van gerechtsdeurwaarder enorm veranderd, erkent Groenewegen, zelf gerechtsdeurwaarder. „We doen bijna alleen nog maar minnelijke incasso, dus zijn eigenlijk schuldbemiddelaars. We nemen contact op met de debiteur en gaan in overleg. Je gaat niet meer dagvaarden.”

IncassoVisie is in het gat gestapt dat de hoge griffierechten in de deurwaarderssector heeft geslagen. IncassoVisie is een jaar geleden vanuit haar kantoor in Deventer de GratisGerechtsdeurwaarder begonnen. „Wij proberen van tevoren in te schatten hoe kansrijk een zaak is”, legt Marc van der Vegte van IncassoVisie uit. „Wij inventariseren kosteloos de zaak. Als wij denken dat de zaak kansrijk is, kiezen wij uit ons netwerk van deurwaarders degene die volgens ons de meeste kans heeft bij die zaak.”

Gratisgerechtsdeurwaarder draait op voor de proceskosten. Van der Vegte: „Pas als de zaak gewonnen wordt, betaalt de schuldeiser een van tevoren overeengekomen percentage van de totale vordering. Hiermee nemen wij dus het kostenrisico weg. We hebben dus ook vooral mkb’ers als klant, maar ook steeds meer grotere bedrijven en zelfs particulieren die dan een bedrag aan familie of vrienden hebben uit geleend.”
Deurwaardersbelangen is op de hoogte van het nieuwe initiatief. Net als beroepsorganisatie KBvG staat de belangenvereniging echter op het punt dat de rechtsgang koste wat het kost toegankelijk moet blijven voor iedereen. Groenewegen: „Dat is een principiële discussie.”

Bron: De Telegraaf, Gert van Harskamp, 06 feb. 2018 in FINANCIEEL/DFT
l

Branche Credit Management biedt al jaren een preventief concept gericht op het vermijden van (internationale) betalingsproblemen met debiteuren. “Voorkomen is beter dan genezen” zegt Frans van der Hoorn, directeur bij BCM “en daarom richten wij ons met het minnelijk incasso op betaling van vorderingen zonder tussenkomst van deurwaarders of advocaten. De hiermee gemoeide (proces)kosten stijgen maar door en zijn lang niet altijd te verhalen. In Duitsland werken we daarom bijv met een eigen advocaat in loondienst. Minder kosten in het hele proces van order tot cash komen uiteindelijk zowel leverancier als afnemer ten goede”.

Auteur: Miranda Creer datum: 15-06-2018 16:52:48
Kamer: Stapelen overheidsboetes snel stoppen


Van Ark. beeld ANPEr moet snel een einde komen aan het opeenstapelen van overheidsboetes bij mensen met problematische schulden. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) daar meer haast mee maakt. In het regeerakkoord is afgesproken dat de overheid ophoudt met het fors verhogen van bijvoorbeeld niet betaalde verkeersboetes voor huishoudens die toch al financieel in de knel zitten. Maar de regeringspartijen D66 en CDA en een deel van de oppositie vinden dat het te lang duurt.

Van Ark wil weliswaar het regeerakkoord uitvoeren, maar wel geleidelijk. Zij wil het vanaf volgend jaar makkelijker maken voor mensen die een boete niet kunnen voldoen om een betalingsregeling te treffen, waardoor dat in termijnen kan gebeuren. Voor D66-Kamerlid Rens Raemakers is dat „onvoldoende”. Hij wil een motie indienen om Van Ark tot meer tempo te dwingen.

Een flink deel van de Kamer wil ook dat er iets gebeurt aan de „woekerrentes” die een aantal gemeentelijke kredietbanken in rekening brengt bij mensen die elders nergens geld kunnen lenen. Voor ‘sociaal krediet’ hanteren zij rentes tot 14 procent. Veel te veel, vindt onder anderen Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Van Ark liet blijken dat ze ook schrikt van de hoge rentepercentages. Maar ze wil nog niet meteen ingrijpen. Ze wees op een lopend onderzoek. Dat is in de zomer af, zei ze.

Ook bij een ander punt van de Kamer wil ze een evaluatie afwachten. Dat gaat over de controle op bewindvoerders die het geld van mensen met schulden beheren. CDA en D66 suggereerden dat er een diploma voor bewindvoerders moet komen.

Het overleg met Van Ark ging over de aanpak van huishoudens met schulden. De staatssecretaris kondigde eerder een groot aantal actiepunten aan om de situatie te verbeten. In hoofdlijnen krijgen die de steun van de Kamer.

Reformatorisch Dagblad 15-06-18
Auteur: Miranda Creer datum: 22-01-2019 18:07:19 Laatst gewijzigd: 23-01-2019 21:36:33
Tuchtrechter: deurwaarder mocht geen vergoeding vragen voor e-court

| JULIUS SCHRANK

Een uitspraak van de tuchtrechter opent volgens sociaal raadslieden de weg voor tienduizenden mensen om ten onrechte betaalde deurwaarderskosten terug te vorderen. Volgens de kamer voor gerechtsdeurwaarders in Amsterdam bracht deurwaarder Rinus van Etten kosten in rekening bij een schuldenaar terwijl dat niet mocht.

Van Etten is bestuurder bij GGN, het grootste deurwaarderskantoor in Nederland, en vice-voorzitter van de beroepsorganisatie voor deurwaarders KBvG. Zijn kantoor riep mensen op voor e-court, de digitale geschillenbeslechter die concept-vonnissen produceert voor de rechtbank. Bij die oproep voor e-court werden 'ambtelijke kosten' in rekening gebracht, zoals een deurwaarder die in rekening mag brengen bij een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen.

De tuchtrechter oordeelt dat een oproep voor e-court en een oproep voor de kantonrechter de deurwaarder niet dezelfde rechten op 'ambtelijke kosten' geeft.

3,3 miljoen euro
Volgens jurist Andr Moerman van de organisatie voor sociaal raadslieden LOSR, die de zaak bij de tuchtrechter bracht, heeft GGN bij zo'n 33.000 mensen ten onrechte ongeveer honderd euro in rekening gebracht bij een oproep voor e-court.

Zowel Moerman als Van Etten overwegen in appel te gaan tegen de uitspraak. Moerman omdat de tuchtrechter Van Etten geen sanctie oplegde, Van Etten omdat volgens hem de gang van zaken rond de oproep voor het e-court eerder goedkeuring kreeg van zowel de beroepsorganisatie als verschillende rechtbanken.

NOS 22-01-19
Auteur: Reporter Creer datum: 6-04-2019 17:12:34
Kritiek op aanpak frauderende deurwaarders

Het Openbaar Ministerie doet te weinig om deurwaarders die fraude plegen aan te pakken, vindt de voorzitter van de beroepsorganisatie van deurwaarders. Hij vertelt morgen bij Reporter Radio dat veel zaken op de plank blijven liggen en dat er geen beslag wordt gelegd op onroerend goed van de malafide deurwaarders.

De afgelopen jaren hebben kwaadwillende gerechtsdeurwaarders voor miljoenen euro's weggesluisd van rekeningen waarop geld stond dat namens anderen was gevorderd, meldt het radioprogramma van KRO-NCRV.

Als er niet meer genoeg geld op zo'n rekening staat, kloppen schuldeisers aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is volgens het programma hoofdelijk verantwoordelijk voor ontstane tekorten. In totaal zou het tekort bij vier deurwaarderskantoren opgelopen zijn tot meer dan 4,7 miljoen euro.

Het ministerie zegt dat het geld pas wordt teruggevorderd bij de deurwaarders als alle claims van schuldeisers zijn afgehandeld.

Lagere straf
Voorzitter Wilbert van de Donk van de beroepsorganisatie zegt dat het te lang duurt voordat frauderende deurwaarders voor de rechter komen. "Dat heeft een negatieve invloed op de straf, terwijl dit toch financile malversaties van een fikse orde zijn."

Het programma haalt een zaak van vorig jaar aan, waarbij een deurwaarder in Assen ruim 300.000 euro had weggesluisd dat geparkeerd stond voor schuldeisers. Hij kreeg in november een taakstraf van 120 uur opgelegd. De rechter nam in overweging dat het om "tamelijk oude feiten" ging.

Extra kosten
Het programma spreekt met een waarnemend gerechtsdeurwaarder die lopende zaken bij frauderende deurwaarders moet afhandelen, waaronder het bureau BSR, waarbij de Staat volgens hem voor miljoenen het schip in gaat.

De fraude bij de grote gerechtsdeurwaarder kwam twee jaar geleden aan het licht. BSR werkte ook als incassobureau en lichtte jarenlang duizenden schuldenaren op. Zo liet BSR mensen met schulden extra kosten betalen, bijvoorbeeld voor beslagleggingen.

Ook incasseerde het bedrijf achterstallige premies voor zorgverzekeraars en openstaande rekeningen voor thuiswinkelbedrijven.

NOS 07-04-19
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier