Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Jaap
Creer datum:
14-12-2015 16:20:52
Christenvervolging 2016
Laatste nieuws o.a. van Open Doors
Auteur: Jaap Creer datum: 14-12-2015 16:21:58Miljoenen extra voor hulp aan vervolgde christenen


Gerald Bruins


Open Doors trekt de komende drie jaar omgerekend tussen de negen en elf miljoen euro extra uit voor hulp aan vervolgde christenen.
Ermelo

Dat zegt Wybo Nicola, directeur veldoperaties van de organisatie, in het nieuwste nummer van Open Doors Magazine.

Het geld gaat naar nieuwe projecten als discipelschapstraining, traumaverwerking en opvang van christenvluchtelingen in hun regio van herkomst. Daarnaast breidt Open Doors, dat zich wereldwijd inzet voor vervolgde christenen, de bestaande hulpprogramma’s uit.

Volgens Nicola zet zijn organisatie met deze investering ‘een stap in geloof’. Door de ongunstige en sterk wisselende dollarkoers lopen de kosten van bestaande projecten op. Open Doors heeft ervaring met projecten beginnen, zonder de financin vooraf helemaal rond te hebben, aldus de directeur. ‘Nu zetten we opnieuw een stap in geloof in een mate waarin we dat niet eerder hebben gedaan. Als dit de wil van de Here God is, dan zal Hij ons daarop zijn zegen geven, zoals Hij dat in het verleden zo vaak bewezen heeft.’

De opkomst van de terreurorganisatie ISIS in Irak en Syri, het geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek en de onrust in Pakistan zijn volgens Nicola ongekend: ‘Ik maakte niet eerder zo’n toename van vervolging mee als in 2015.’

Tegelijk is er volgens hem een andere beweging gaande: de kerken groeien onstuimig in het verborgene. ‘We vormen de eerste generatie die meemaakt dat elk land ter wereld zijn eigen lokale kerk heeft.’

Hij wijst op landen als Mauretani, Qatar en Bhutan waar enkele decennia geleden alleen maar westerse christenen waren. Nu bestaan er gemeenschappen van inheemse christenen.

Nog nooit kwamen er vanuit de islam, het hindoesme en het boeddhisme zo veel mensen tot geloof in Jezus Christus als in de afgelopen vijftig jaar, beweert Nicola. ‘En zolang de kerk blijft groeien, zal ook de vervolging toenemen.’

strategie

Het werk van Open Doors ondergaat een forse uitbreiding in vier strategische richtingen, legt de directeur veldoperaties uit.

In de eerste plaats wordt steun gegeven aan christenen met een moslimachtergrond. Zij zijn vaak in het diepste geheim overgegaan van de islam naar het christendom. ‘Deze christenen vragen onze steun in gemeenteopbouw en training.’ Open Doors helpt niet alleen christenen in het Midden-Oosten, maar ook in Afrika, Centraal-Azi en Zuidoost-Azi.

In de tweede plaats gaat de hulporganisatie kerken in het Midden-Oosten versterken. Ze gaat ze helpen bij de opvang van vluchtelingen zodat zij hun plaats als ‘laatste toevlucht’ innemen.

De derde strategische richting van het Open Doorswerk betreft het bouwen aan een ‘weerbare kerk’ in het midden en zuidelijke deel van Afrika. Lange tijd leek de positie van christenen in de sub-Sahara relatief stabiel. Dat veranderde door de opkomst van de extreme islam in landen als Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Niger. Open Doors geeft er aan de christenen weerbaarheidstrainingen. Daarnaast werkt zij aan gemeente-opbouw en geeft praktische hulp.

De vierde strategische richting is oog voor vervolging vanuit andere religies. Binnen hindoesme en boeddhisme bestaan ook radicale groeperingen die het voorzien hebben op christenen.

Tegelijk is er sprake van een groei van de kerk in landen als India, Nepal en Bhutan.

Nederlands Dagblad 12-12-15
Auteur: Reporter Creer datum: 2-02-2016 13:17:44
Campagne voor bedreigde kerk Syri


Danil Gillissen

Amersfoort

‘Hoop voor de kerk in Syri & Irak’ wil bereiken dat de Nederlandse bevolking en politiek de situatie van christenen en andere minderheden onder ogen ziet. ‘We zullen de ellende zichtbaar maken. Er wordt een hele cultuur uitgeroeid’, aldus Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken dinsdag bij de aftrap van de actie. ‘Wat kunnen bereiken, is niet van tevoren te zeggen. Maar we willen voorkomen dat achteraf wordt gezegd: “We hebben het niet geweten omdat jullie niet op de deur hebben geklopt”.’

Nederlands Dagblad 02-02-16
Auteur: Reporter Creer datum: 29-03-2016 14:22:34
Commentaar: Islamabad doet nauwelijks iets tegen christenvervolging
29-03-2016 10:03 | Hoofdredactioneel commentaar

Pasen is het feest van de opstanding en het leven. Juist daarom is dat –meer nog dan voor de westerse kerk– voor christenen in het Oosten het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar. Mede daarom is de aanslag van zondag in de Pakistaanse stad Lahore zo afgrijselijk. Op de dag van het leven werd dood en verderf gezaaid.

Jamaat-ul-Ahrar, een radicale splintergroep van de taliban, eiste de verantwoordelijkheid op voor de zelfmoordaanslag in een speeltuin waar zondag veel kinderen uit christelijke gezinnen bijeen waren. Zo’n zeventig mensen kwamen daarbij om het leven.


Ook al beweren sommige Pakistaanse commentatoren dat de aanslag niet specifiek tegen christenen was gericht, niemand kan ontkennen dat Jamaat-ul-Ahrar het vooral gemunt heeft op de volgelingen van het kruis. Dat zegt de organisatie zelf ook. Een jaar geleden pleegde ze een aanslag in twee rooms-katholieke kerken in Lahore, waarbij in totaal vijftien doden vielen. Toen heeft een woordvoerder van de talibangroep aangekondigd: „We komen terug.” Dat heeft hij nu waargemaakt.

Zeker, er zit ook een politiek element in de strategie van deze terreurgroep. Hij wil de regering van Pakistan destabiliseren om daarmee ruimte te creren voor een strenger islamitisch bewind. Maar een belangrijke overweging is ook dat men westerse invloeden wil terugdringen. Beide aspecten maken dat deze talibangroep de pijlen richt op de christenen. Zij zijn een kleine minderheid; zij zijn tamelijk weerloos en zij vertegenwoordigen volgens veel moslims de westerse invloed.

De Pakistaanse regering belooft nu hard op te treden. Dat klinkt kordaat. Maar die toezegging wekt bij christenen weinig vertrouwen. Het is allang bekend dat christenen kwetsbaar zijn. Maar de regering doet weinig. Bewijs? Zondag was er nauwelijks bewaking bij de speelplaats waar veel christenen samenkwamen.


Feitelijk is de Pakistaanse regering aan handen en voeten gebonden. Al te duidelijke verdediging van christenen zal de onrust onder de overwegend islamitische bevolking aanwakkeren. Dat blijkt wel uit de protesten van de afgelopen dagen bij het parlement in de hoofdstad Islamabad die gericht zijn op de vrijlating van de moordenaar van een gouverneur die het opnam voor de bekende, gevangen christin Asia Bibi.

De Pakistaanse grondwet garandeert godsdienstvrijheid. Maar het is treurig dat de Pakistaanse regering de moed niet heeft die krachtig te verdedigen.

Een krachtige aansprong daartoe zou moeten komen van de zijde van de internationale gemeenschap. Die is tamelijk laks. Christenen hebben het in veel landen moeilijk. Maar slechts in een beperkt aantal worden ze openlijk door de rechter veroordeeld. Dat gebeurt in Pakistan wel. Denk aan Asia Bibi, over wie in 2010 een doodvonnis werd uitgesproken. Nadien waren er zeker protesten. Maar te weinig is er vanuit de wereld druk op Pakistan uitgeoefend om de wetgeving die werd gebruikt om Asia Bibi te veroordelen aan te passen. Helaas moet worden geconstateerd dat de wereld wegkijkt als het gaat om het lot van christenen in Pakistan.

Auteur: Reporter Creer datum: 11-06-2016 12:55:33
Godsdienstvrijheid in India wassen neus


Tilly Dodds


India is een modern land, waar de vrijheid van godsdienst is verankerd in de grondwet, benadrukte premier Narendra Modi woensdag in een toespraak in het Amerikaanse Congres. In de praktijk valt het met die godsdienstvrijheid nogal tegen, merken vooral moslims en christenen in India.
Washington

Op de dag voordat Modi het Congres toesprak, meldde de Daily Express dat hindoe-extremisten in het Indiase plaats Katholi, in de deelstaat Chhattisgarh, 29 christenen in elkaar hadden geslagen, omdat ze geweigerd hadden zich tot het hindoeïsme te bekeren. Ook vernielden de hindoes een aantal huizen van christenen en verjoegen de eigenaars uit het dorp.

Volgens Open Doors UK zeiden de hindoes dat hun god en godin uit het dorp waren gevlucht en dat dit de schuld was van de christenen. Het incident in Katholi staat bepaald niet op zich, stelt de organisatie, die vervolgde christenen in India steunt via plaatselijke kerken en partnerorganisaties. In heel India worden christenen steeds vaker en gewelddadiger aangevallen door hindoe-extremisten.

kritisch rapport

De geruststellende woorden van Modi over godsdienstvrijheid in zijn land staan ook haaks op de bevindingen van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid (Uscirf). Deze organisatie bracht vorige maand een kritisch rapport uit over de situatie in India. Daarin staat onder meer dat minderheidsgemeenschappen, in het bijzonder christenen, moslims en sikhs, dikwijls te maken hebben met intimidaties, pesterijen en geweldpleging. Het zijn volgens Uscirf voornamelijk nationalistische hindoegroepen die zich daaraan schuldig maken.

‘Leden van de regerende Bharatiya Janata Party (BJP) hebben deze groepen stilzwijgend gesteund en hebben met taal die religieuze verdeeldheid zaait de spanningen verder verhoogd. Dit heeft , in combinatie met aanhoudende partijdigheid van de politie en justitiële tekortkomingen, een wijdverbreid klimaat van straffeloosheid geschapen, waarin religieuze minderheden zich in toenemende mate onveilig voelen en nergens verhaal kunnen halen, in geval van religieus gemotiveerde misdaden’, zo staat in het rapport.

De BJP is de partij van Modi, die in mei 2014 aantrad als premier. Het is de politieke vleugel van de hindoe-nationalistische organisatie Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). De RSS leidt de Sangh Parivar, een koepel van hindoe-nationalistische organisaties, waaronder de Vishnu Hindu Parishad (VHP), die van mening is dat alle Indiërs hindoe behoren te zijn en die geregeld aanhangers van minderheidsreligies onder druk zet om zich tot het hindoeïsme te bekeren. De VHP beschouwt bekering tot andere religies dan het hindoeïsme – bijvoorbeeld tot het christendom of de islam – als ‘de wortel van het terrorisme’.

elke dag

Sinds Modi aan de macht is, is het aantal plaatsen waar de RSS actief is, sterk uitgebreid en hebben vooraanstaande RSS-aanhangers geregeld in toespraken haat gezaaid tegen niet-hindoes.

De organisatie Christian Solidarity Worldwide (CSW) stelt dat onder de BJP-regering fundamentalistische hindoegroepen de ruimte hebben gekregen om hun religieuze minderheden te intimideren of aan te vallen.

Een CSW-medewerker die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, verklaarde tegenover Christian Today dat hij tijdens een recente reis naar India te horen had gekregen dat in dat land elke dag aanvallen op christenen plaatsvinden. Moslims worden volgens hem het meest vervolgd – als gevolg van de slepende onenigheid tussen India en zijn islamitische buurland Pakistan en uit vrees voor islamitisch extremisme – maar christenen lijden ook onder discriminatie en vervolging, vaak op basis van valse beschuldigingen.

Het probleem van de vervolging krijgt onvoldoende aandacht, aldus de CSW-medewerker. In sommige gebieden waar de RSS veel invloed heeft, neemt de politie beschuldigingen van vervolging niet serieus.

Ook premier Modi is meermalen verweten dat hij de hindoe-nationalisten te zeer de vrije hand laat. Zijn woorden in Washington hebben de CSW dan ook niet overtuigd. <

Nederlands Dagblad 11-06-16
Auteur: Reporter Creer datum: 5-08-2016 14:00:30 Laatst gewijzigd: 5-08-2016 14:08:22
Aantal christenen in Myanmar groeitHet aantal christenen in Myanmar is sinds 1983 met ruim een procent gegroeid tot meer dan drie miljoen mensen.
Dat blijkt uit de meest recente cijfers van een volkstelling die is gehouden door het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), bericht de Amerikaanse nieuwsdienst World Watch Monitor onlangs.

Christenen maken nu 6,2 procent uit van de totale bevolking van Myanmar, het voormalige Birma. Tijdens de laatste telling in 1983 was dit nog 4,9 procent. De meeste christenen wonen in de regio Chin. Het is de enige provincie die geen boeddhistische meerderheid heeft.

Het boeddhisme is de grootste religie in Myanmar. Hoewel het aantal aanhangers is gedaald met 1 procent sinds 1983 noemt nog altijd ruim 88 procent van de bevolking zich boeddhistisch. Het hindoeïsme vertoont een kleine groei, terwijl het aantal aanhangers van het animisme en de islam licht afneemt.

Myanmar staat op plek 23 van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Het afgelopen jaar was er veel geweld tegen christenen. Als christenen een kerkgebouw willen renoveren of een nieuwe kerk willen bouwen, dan duurt de officiële procedure daarvoor onnodig lang.

Reformatorisch Dagblad 04-08-16
Auteur: Reporter Creer datum: 5-09-2016 14:08:53
Vijf christenen in China vrijgelaten


Vijf Chinese christenen zijn na vier maanden vrijgelaten. Dat meldde Stichting Ondergrondse Kerk (SDOK) vorige week op haar website. Ji Qingcao, Ji Qingcou, Ou Jinsi, Mei Xueshun en He Lijing, leden van Yazhong Church in Wenzhou, werden in april gearresteerd vanwege „het belemmeren van de regering” en „het verstoren van de openbare orde.”
De vijf hebben een conflict met de autoriteiten over de geplande sloop van een kerkgebouw. Volgens lokale bronnen stond de plotselinge vrijlating in verband met de vergadering van de G20 die gisteren in China van start ging.

Reformatorisch Dagblad 05-09-16
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier