Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Carla
Creer datum:
21-08-2015 13:54:07
Abortus 2015
Nog steeds volop moord in de wereld en Nederland
Auteur: Carla Creer datum: 21-08-2015 13:55:15

Schreeuw om Leven houdt gebedsactie

Stichting Schreeuw om Leven organiseert zaterdag een gebedsactie bij de abortuskliniek in Houten. De prolifeorganisatie wil dat de overheid onderzoekt of er in Nederland –net als in Amerika– organen van geaborteerde baby’s worden verhandeld.

De Amerikaanse abortusorganisatie Planned Parenthood zou organen van geaborteerde kinderen verkopen aan biotechnologische bedrijven. In Nederland zijn zulke praktijken niet toegestaan. De Wet foetaal weefsel (WFW) verbiedt het om „een vergoeding te geven of te ontvangen voor terbeschikkingstelling” van organen of weefsels van een foetus die voor de 24e week van de zwangerschap is geaborteerd of dood geboren. Dit verbod betreft zowel de moeder als de kliniek of het ziekenhuis waar de baby ter wereld is gekomen.

Wat de Nederlandse wet wel toestaat, is het gebruik van foetaal weefsel voor „geneeskundige doeleinden, medisch en biologisch wetenschappelijk onderzoek en medisch en biologisch wetenschappelijk onderwijs.”

Wetenschappers mogen het foetaal materiaal bovendien alleen gebruiken als het onderzoeksvoorstel is voorgelegd aan een medisch-ethische toetsingscommissie en die daar toestemming voor heeft gegeven.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op de naleving van de Wet afbreking zwangerschap en de WFW. De IGZ heeft geen signalen of meldingen ontvangen dat de regels en richtlijnen niet worden nageleefd, zo liet minister Schippers vorig jaar weten na Kamervragen over de bestemming van foetaal weefsel.

Schreeuw om Leven sluit zich aan bij de gebedsactie die zaterdag in Amerika in honderden steden plaatsheeft. Van 11.00 tot 13.00 uur worden in Houten foetusmodelletjes neergelegd op Het Rond.

Reformatorisch Dagblad 21-08-15
Auteur: Reporter Creer datum: 14-09-2015 13:01:16 Laatst gewijzigd: 14-09-2015 13:05:16
Laten christenen zich massaal verzetten tegen abortus

Kees van Helden

Het is hoog tijd dat christenen en andere verdedigers van het leven de gelederen sluiten en zich eensgezind keren tegen abortus, betoogt Kees van Helden.

Mary Doe, lid van The Satanic Temple in de Amerikaanse stad Saint Louis, heeft onlangs een rechtszaak aangespannen tegen de staat Missouri. Doe stelt dat zij door de aanpassing van de abortuswet beperkt wordt in haar geloofsuitoefening. Het overtreden van alle Bijbelse geboden en verboden is de ultieme geloofsbeleving van de Amerikaanse. Het zesde gebod is volgens Doe het lastigste. Via het uitvoeren van een abortus kan The Satanic Temple echter ook het zesde gebod op legale wijze overtreden. De abortuswet maakt het immers mogelijk om ‘legaal’ een kind, een mens, te vermoorden. Met andere woorden: door de abortuswet worden er kinderoffers gebracht met goedkeuring van de staat.

De leden van The Satanic Temple stellen met hun wens expliciet dat het bij een abortus gaat om het vermoorden van een kind. Zij geven exact aan wat abortus is: het vermoorden van ongeboren leven, een kind, een mens.
Terroristen

Deze maand dient er een rechtszaak van Planned Parenthood tegen de staat Louisiana, omdat die staat de subsidie heeft stopgezet aan de abortusklinieken van Planned Parenthood. De subsidie werd beindigd nadat bekend werd dat er in deze abortusklinieken miljoenen worden verdiend met de verkoop van lichaamsdelen van geaborteerde kinderen. De zaak kwam aan het rollen na het uitbrengen van een film door prolifefilmmakers. Met verborgen camera’s brachten zij allerlei mistanden aan het licht (RD 29-8).

De Amerikaanse president Obama heeft door middel van een schrijven publiekelijk zijn steun toegezegd aan Planned Parenthood. De Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton bestempelt prolifers, zoals de makers van de films die deze verwerpelijke praktijken aan het licht brachten, zelfs als terroristen.

De tentakels van Planned Parenthood reiken tot in Nederland. D66-Europarlementarir In ’t Veld onderhoudt nauwe banden met Planned Parenthood. De organisatie verschaft haar informatie om het Europese Parlement te kunnen voorzien van pro-abortusadviezen.

De directeur van de Nederlandse CASA-abortusklinieken, Bert van Herk, is sinds 2011 lid van de Governance Council van de International Planned Parenthood Federation, de wereldwijde koepelorganisatie van Planned Parenthood. Hij omschrijft Planned Parenthood als „een ngo die wereldwijd werkt aan het bevorderen van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid”, zo stond te lezen op zijn LinkedInprofiel. Deze tekst heeft hij recentelijk verwijderd.

Op het profiel van Van Herk werd ook een voorlichtingssite voor jongeren gepromoot: mindyourownlife.nl. Als een kind jonger is dan zestien jaar, is het in Nederland nog steeds verplicht om bij een abortus een van de ouders en de huisarts te informeren. Op de site wordt uitgelegd hoe je op een legale manier deze regel kunt omzeilen.
Eicellen

De VPRO heeft op 13 mei de documentaire ”De volmaakte mens” uitgezonden. In de documentaire wordt een koelkast in beeld gebracht met daarin buisjes met geaborteerde kinderen. Deze geaborteerde kinderen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In het Leids Universitair Medisch Centrum wordt bijvoorbeeld door de Portugese wetenschapper Susana Chuva de Sousa Lopes onderzoek gedaan naar de eicellen bij een geaborteerd meisje van ongeveer tien weken (!). Alle eicellen voor de rest van het leven van een vrouw zijn dan al aanwezig, zo blijkt.

Is een geaborteerde vrucht van bijvoorbeeld tien weken al een mens? Er is over die vraag heel wat gediscussieerd. Is het wel of geen leven? Is het wel of geen kind? De satanskerk, de wetenschap en de abortusklinieken weten het antwoord op deze vraag heel erg goed.
Geestelijke strijd

Het is goed om te beseffen dat, als het gaat om abortus, er sprake is van een wijdvertakte geestelijke strijd. In een leger moeten de soldaten schouder aan schouder staan en gericht zijn op hetzelfde doel. Als er soldaten zijn die heulen met de vijand, ondermijnt dat de slagkracht van het leger. Daar zit in Nederland ons probleem.

Steeds meer christenen staan open voor abortus. Zij zien het bijvoorbeeld als een oplossing bij verkrachting of een ernstige handicap. Abortus wordt niet altijd meer gezien als moord op een mens.

Het wordt tijd dat christenen en andere verdedigers van het leven de gelederen sluiten, samen op de knien gaan en God smeken om afschaffing van deze gelegaliseerde volkerenmoord.

De auteur is communicatiemedewerker bij de stichting Schreeuw om Leven.

Reformatorisch Dagblad 10-09-15
Auteur: Reporter Creer datum: 6-11-2015 13:44:46
SGP krijgt geen steun bij voorlichting abortus

Minister Schippers (VWS) ziet op dit moment weinig onvolkomenheden in de manier waarop ongewenst zwangere vrouwen worden voorgelicht over de mogelijkheden voor abortus en de alternatieven voor zwangerschapsafbreking.

Dat liet zij donderdag schriftelijk weten aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van de SGP.

Tijdens de VWS-begrotingsbehandeling haalde SGP-leider Van der Staaij woensdag onderzoek aan waaruit blijkt dat veel vrouwen die in een abortuskliniek belanden voorafgaand daaraan vrijwel nooit een andere deskundige hebben geraadpleegd. Hij noemde het essentieel dat ongewenst zwangere vrouwen niet worden begeleid door abortusklinieken, maar door onafhankelijke, gespecialiseerde organisaties, zoals FIOM, GGD of Siriz.

Schippers gaat in haar beantwoording op geen enkele manier op dat onderzoek in. Zij tekent alleen aan dat artsen die abortussen uitvoeren wettelijk verplicht zijn om n of meer gesprekken met de vrouw te voeren „om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming.”

Voorlichting vindt ook nu al buiten de klinieken plaats, merkt Schippers verder op. „De staatssecretaris en ik geven bijvoorbeeld ondersteuning door financiering van FIOM, Siriz, Rutgers en GGD’s bij het ontwikkelen en verstrekken van informatie en interventie-instrumenten rond ongewenste zwangerschappen.”

CU-Kamerlid Dik uitte woensdag in het debat haar zorg over het groeiende aantal burgers dat euthanasie wil opeisen als ware het een recht. Informatie waarin wordt benadrukt dat dit een misvatting is, is volgens Schippers echter in voldoende mate voorhanden. Ze verwijst daarvoor naar diverse website, waaronder die van de rijksoverheid, en naar patintenbrochures.

De CU pleitte woensdag ook voor ruimhartige steun aan Stichting 113Online, die zich richt op sucidepreventie. De stichting ontving in 2012 een instellingssubsidie van 840.000 euro; een bedrag dat zal oplopen tot 3,4 miljoen in 2018, aldus Schippers onlangs.

Dik betwijfelt echter of het intensiveren van de subsidie voldoende snel gaat. „Door de grote vraag om hulp bij 113Online worden te veel telefoonoproepen momenteel te laat of niet beantwoord”, zei ze tijdens het debat.

Reformatorisch Dagblad 05-11-15
Auteur: Reporter Creer datum: 11-12-2015 18:35:32
Strijd tegen abortus hoogst actueel

Wilmar Karels

Zo’n 30.000 ongeboren levens staan jaarlijks op het spel. Er is daarom alle reden om mee te doen aan de Mars voor het Leven, betoogt Wilmar Karels.

Zaterdag vindt in Den Haag de 23e Mars voor het Leven plaats. De massale toestroom zoals we die zien op onder ons bekende beurzen en familiedagen blijft helaas (nog) uit. Er zijn echter goede redenen om bij deze Mars voor het Leven aanwezig te zijn:

Allereerst, de strijd voor het leven is hoogst actueel. Hoewel de Wet afbreking zwangerschap (WAFZ) al sinds 1984 van kracht is in Nederland, is de Mars voor het Leven bepaald geen achterhoedegevecht. Alleen al de noodzakelijke politiebescherming en tegendemonstraties leggen bloot dat het hier om een actuele strijd gaat. De engel van de dood weet waar de fronten liggen en stuurt zijn strijders erop af; dit is een van die fronten!

Abortuspil

Er zijn ten minste drie verdergaande actuele ontwikkelingen rondom het ongeboren leven die de Mars voor het Leven relevant maken.

1. De actie ”Anders, niet minder” van het Platform Zorg voor Leven is gericht tegen de standaardinvoering van de NIPT (non-Iinvasieve prenatale test) in de zwangerenzorg. Met deze NIPT wordt de drempel voor prenatale diagnostiek beduidend lager. Op zich is dit niet erg, ware het niet dat in 90 procent van de gevallen abortus plaatsvindt als het kind het syndroom van Down blijkt te hebben.

2. Minder bekend, maar niet minder actueel is dat er veel stemmen opgaan om de huisarts de abortuspil Sunmedabon te laten voorschrijven (Medisch Contact, 2 april 2015). Hiermee is afbreking van de zwangerschap tot negen weken (!) mogelijk. Dat gaat heel gemakkelijk via de eigen huisarts. Minister Schippers heeft zich bereid getoond om een eventueel voorstel van de beroepsgroep te verwerken in de WAFZ.

3. Onlangs sprak ik met een hoogleraar klinische genetica. Deze verdedigde expliciet het recht van ouders om op een kind met een gespleten gehemelte abortus te laten plegen. Kortom, waakzaamheid blijft geboden!

Onthutsend

De strijd tegen abortus is volgens sommigen vooral een gebedszaak. Dat klopt, getuige alleen al het boek ”Ongepland” van Abby Johnson, voormalig directeur van een abortuskliniek in de VS. Laat het gebed tegen abortus daadwerkelijk de praktijk betreffen. Naast het bidden zal dan ook het werken gestalte krijgen.

Onthutsend is een uitspraak van abortusarts Gomperts (Women on Waves): „Goedbeschouwd is er zelfs helemaal geen abortuswet nodig. We kunnen abortus zien als een gewone medische ingreep waarvoor normale medische richtlijnen gelden” (Medisch Contact, 26 maart 2015). Hieruit blijkt dat het besef van de waarde van het embryo bij sommigen volkomen afwezig is. Vele jongeren groeien op zonder besef van de beschermwaardigheid van het leven. De morele ijkpunten ontbreken. In dit kader vervult de Mars voor het Leven een duidelijke (morele) signaalfunctie voor zowel zorgverleners als maatschappij.

Abortus is een fysiek gezondheidsrisico voor de vrouw. Ook kan abortus psychosociaal lijden voor de vrouw teweegbrengen (zie bijvoorbeeld het boek ”Leven na abortus” van de Stichting Schreeuw om Leven). Juist de getuigenissen van ‘ervaringsdeskundigen’ kunnen gelden als waarschuwing dan wel als bemoediging voor vrouwen die worstelen met een ongewenste zwangerschap.

Ten slotte, zoals betoogd is het uiterst actueel en relevant om te ageren tegen abortus. Zo’n 30.000 ongeboren levens staan jaarlijks op het spel. Wat zou het mooi zijn als velen zich niet door de agenda of het weer laten weerhouden om zaterdag naar Den Haag af te reizen. Daar kunnen ze tijdens de Mars voor het Leven in saamhorigheid laten zien dat (ongeboren) leven het waard is om beschermd te worden.

De auteur is huisarts in opleiding en voorzitter van de NPV-afdeling Nederlek/Ouderkerk aan den IJssel.

Reformatorisch Dagblad 10-12-15
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier