Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Carla
Creer datum:
27-07-2015 12:46:09
IFES
Wie of wat is IFES ?
Auteur: Carla Creer datum: 27-07-2015 12:46:44 Laatst gewijzigd: 27-07-2015 12:48:26
IFES-Nederland
IFES-Nederland is de Nederlandse afdeling van de International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Het is een netwerk van ongeveer veertig christelijke studentenverenigingen, verspreid over heel Nederland. IFES is sterk op evangelisatie gericht, en probeert ook op vele wijzen christelijke studenten op te bouwen in hun eigen geloof en op velerlei ander gebied.

Inhoud
1 Ontstaansgeschiedenis
2 Organisatie
3 Activiteiten
4 Externe link
Ontstaansgeschiedenis
Toen in 1947 de internationale christenstudentenvereniging IFES werd opgericht, werd Nederland daarin vertegenwoordigd door de C.S.B., de Calvinistische Studentenbond, een soort overkoepelende studentenorganisatie waar individuele studenten lid van konden worden. Uit de C.S.B. en enkele andere christelijke studentenorganisaties ontstond in 1959 de Commissie Nederland IFES (CNI), wat in 1984 werd omgedoopt tot IFES-Nederland.

De organisatie groeide in de jaren 60 als kool. In 1963 sloot de C.S.F.R. zich bij IFES-Nederland aan, en de Ichthusverenigingen volgde in 1964. In de loop der tijd sloten zich onder meer ook de C.S.R.-Delft, de alphaverenigingen en enkele VGSsen bij IFES aan. Op de Navigators Studentenverenigingen, die ontstaan zijn uit een eigen internationale organisatie, na zijn inmiddels van elke landelijke christelijke studentenvereniging n of meerdere afdelingen aangesloten bij IFES.

Organisatie
De kern van het werk van IFES is het plaatselijk studentenwerk. Iedere studentenvereniging heeft een studentenwerker. Dit is iemand die besturen coacht, Bijbelkringleiders training geeft, (pastorale) gesprekken voert en lezingen houdt op de studentenvereniging. Maar de studentenwerker stimuleert ook het onderling contact tussen studentenverenigingen, kerken en andere initiatieven in de stad.

In het werk staan drie woorden centraal: bidden, Bijbellezen en getuigen. Deze woorden komen terug in de conferenties die IFES organiseert, maar ook in de landelijke projecten van IFES (bijvoorbeeld het Veritas-forum en StudentAlpha) en in het plaatselijke studentenwerk.

In Nederland onderscheidt IFES een aantal bloedgroepen, namelijk Alpha (Hbo-verenigingen), C.S.F.R. (reformatorische studentenverenigingen), C.S.R.-Delft, Ichthus (evangelische studentenverenigingen), Point (theologische studentenverenigingen), RSK en VGS/GSV (gereformeerde studentenverenigingen).

Midden jaren 90 is de tak voor het Buitenlands Studentenwerk (BSW) van IFES-Nederland onafhankelijk geworden onder de naam IFES-BIS. Sinds 2010 is de naam voor het internationaal studentenwerk veranderd in IFES-ISM. ISM staat hierin voor International Student Ministry.

Activiteiten
IFES-Nederland organiseert jaarlijks meerdere vaste activiteiten, waaronder enkele conferenties. De vijf jaarlijkse conferenties die de organisatie organiseert, zijn

Live it!(een toerustingsconferentie voor alle leden die bij een IFES-vereniging zijn aangesloten)
Read it!(de conferentie voor Bijbelkringleiders van studentenverenigingen)
Lead it!(een conferentie voor aankomend bestuursleden van de bij IFES aangesloten verenigingen)
Read it! Xtra (een kleinschalige bijbelstudieconferentie voor alle studenten die dieper de Bijbel in willen duiken en willen worden gecoacht op hun vaardigheden)
Lead it! Xtra (halverwege het bestuursjaar kijken besturen terug op het afgelopen halfjaar en ontvangen ze toerusting voor de tweede helft)

Wikipedia
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier