Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Jaap
Creer datum:
21-07-2015 13:22:55
Voor de Zondagse thuisblijvers DEEL 2
Een nieuwe serie preken om (nog eens) te beluisteren
Auteur: Jaap Creer datum: 21-07-2015 13:46:55 Laatst gewijzigd: 21-07-2015 14:00:41
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente de Ontmoetingskerk te Middelburg

Ds. E.van den Ham uit Zoetermeer ( voormalig predikant te Middelburg )

tekst: 2 Samuel 12 : 1-25 profeet Nathan bestraft David na overspel met Bathseba

Macht die tot corruptie leidt :

Een gelovige kan nooit goedkoop zondigen

David moet 4-voudig boeten zoals hij als koning-rechter zelf uitsprak:

Het kind dat geboren werd en stierf
zijn zoon Ammon
zijn zoon Absalom
zijn zoon Adonia

Het kind stierf op de zevende dag en had nog geen naam
Maar God gaf hem de naam Jedid-Jah, omwille van de Heere ( vers 24 en 25 mogen omgedraaid worden)

God denkt in Zijn Toorn aan Ontferming zoals bij Zijn Eigen Zoon op Golgotha.
Tot troost van ons allemaal.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693

noot van de redactie: Een man kijkt graag naar een mooie vrouw. Bij oogcontact gaat hij haar begeren.
Bathseba werd ook gestraft met de dood van het kind
Is deze geschiedenis ook geen ernstige waarschuwing aan jonge vrouwen om niet getrouwde mannen te versieren
en het leven van de echtgenote/gezin te runeren ?
Auteur: Reporter Creer datum: 28-07-2015 13:48:27 Laatst gewijzigd: 28-07-2015 16:38:01
Zondagmorgen vanuit de Hervormde wijkgemeente De Ontmoetingskerk te Middelburg;

Dhr.P.Riemens Arnemuiden

tekst: Exodus 15: 22-27 : Mara en Elim
vers22 : Hierna liet Mozes Isral vanaf de Schelfzee
opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur.
Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water.

vers : 23 Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden
echter het water uit Mara niet drinken,
want het was bitter

1. WAAROM ?
Het bittere water was juist een reinigingsmiddel:
alle ziektekiemen vanuit Egypte moesten uit het lichaam verwijderd worden.
Maar het volk smeekte om zoet water.
Geen beproeving maar zegen.

2. wat betekent Sur ?
3. Van Mara naar Elim : Hij zei : Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God
en doet wat juist is in Zijn ogen , als u Zijn geboden gehoorzaamt
en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele
van de ziekten over u brengen die Ik Egypte gebracht heb,
want Ik ben de Heere, uw Heelmeester.

vers 27: Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren
twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen.( 10 x de volheid)

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693

noot van de redactie: De reinigingskuur voor de Gemeente is om
vanavond de stekker van de TV door te snijden.
Dan komt er een oase van rust en energie vrij om
zich te ontfermen over de zieke, eenzame en voortvluchtende mens en de vluchteling.
Auteur: Reporter Creer datum: 4-08-2015 14:07:55 Laatst gewijzigd: 4-08-2015 14:09:08
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg;

Ds.R.W.J.Soeters uit Amersfoort;

Salomo bidt om een wijs hart ! Koningen 1 : 3 1-15
Mattheus 12: 38-2 Het teken van Jona

Vraag wat Ik u geven zal

tekst uit vers 9 : Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart
om recht te kunnen spreken over Uw volk,
om met inzicht onderscheid te kunnen maken
tussen goed en kwaad, want wie zou over
dit machtige volk van U kunnen rechtspreken ?

Salomo geeft niet direct antwoord maar antwoord met een belijdenis ( vers 6 )

Is de Kerk een soort instituut ?
Of is Christus aanwezig door Zijn Woord ?

God wil ons wijsheid geven

en verwijst naar de geschiedenis van de koningin van het Zuiden
die zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht
en het veroordelen, want zij is gekomen van het einden der aarde
om de wijsheid van Salomo te horen

Christus is meer dan Salomo.Hij is de bron van Wijsheid.

Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden


http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253


Auteur: Reporter Creer datum: 11-08-2015 13:43:07 Laatst gewijzigd: 11-08-2015 13:47:12
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

Ds.Bastiaan van der Wal

Wij zijn geborgen in Gods Vaderhand

naar de tekst uit Haggai 2 : 21-24 : De messiaanse koning

In het eerste gedeelte van Haggai 2 werd nog gesproken over oordeel:

vers 18 : Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw
en met hagel, al het werk van uw handen

Als oordeel dat het volk de tempelbouw had stilgelegd.

maar vers 24 :

Op die dag ( als de volken worden geoordeeld)
spreekt de Heere van de legermachten,zal ik u, Zerubbabel,
zoon van Sealthiel, Mijn dienaar,
nemen spreekt de Heere.Ik zal u maken tot een zegelring,
want u heb ik verkozen,
spreekt de Heere van de legermachten.

Onze doop is geen garantie voor het Eeuwige leven maar
alleen overgave aan Jezus Christus die voorn ons al het verzoenend werk heeft gedaan.

De zegelring kon ook dragend gehangen worden:
Aan Gods hart mogen wij zijn.


dankbaar zijn= De Heere centraal stellen in alles.
Dan mogen wij ook aan Gods hart zijn.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1198548-Kerkdienst
Auteur: Carla Creer datum: 19-08-2015 14:06:49 Laatst gewijzigd: 19-08-2015 14:10:45
Zondagmiddag vanuit de Christelijk Gereformeerde kerk te Middelburg;

Ds.J.van Mulligen uit Emmeloord

Psalm 146 :

Tekstvers 5 : ‘Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER zijn God’.

Thema: HULPBEHOEVEND


Gefeliciteerd dat je hulpbehoevend bent geworden en gebruik maakt
van de Hulp die je geboden wordt.

vraag van verkoopster: Moet het een Christelijk boek zijn of is uw man alweer beter ?

tevergeefse hulp van edelen : vers 4 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;
op die dag vergaan al zijn plannen

wat staat ons te doen:
1. erkennen dat je Hulp nodig hebt
2. erkennen dat het je eigen schuld is.
3. inzien dat er niets mis is met hulpaanvraag bij God
4. eens en voor altijd geloven dat Hij efficint kan helpen
5. dat alles te maken heeft en onlosmakelijk verbonden is met Jezus Christus
6. geloven dat Jezus zondaren niet afwijst
7. God doet altijd wat Hij belooft.

Hulpbehoevend: gefeliciteerd

vers 8 b : De Heere richt de gebogenen op


http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 25-08-2015 15:18:15 Laatst gewijzigd: 25-08-2015 15:27:26
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Vrouwenpolder;

Ds.R. de Graaf uit Rouveen/Staphorst

MENSENLIEFDE

naar de tekst en het reisverslag van Lucas in Handelingen 28:Paulus gestrand op Malta

aanbevolen te lezen het boek van Fik Meijer : Paulus zeereis naar Rome ( te bestellen bij Bol-com 2e hands )

Alle 276 bemanningsleden werden gered omdat God een plan had met Paulus om het Evangelie
te verkondigen onder de heidenen, ook op Malta dat anno 2015 voor bijna 100 % Christelijk/katholiek is.

En de Barbaren( vernoemd naar het gebrabbel ) vertoonden buitengewone vriendelijkheid
hoewel ze leefden zonder God.
Hoeveel temeer moeten wij als Christenen dit voorleven ?

De geschiedenis van ons land is bepaald niet Barbaars zoals de Maltezers.
Grote moeite met de Molukkers zoals de documentaire over Staphorstinbeeld.nl laat zien.( periode 1954-1966)
of de vreemdelingenhaat in Westkapelle in 1956 ten opzichte van de Ambonezen.

vers 7:Publius de landvoogd bood alle 276 opvarenden 3 dagen onderdak.
Het Nederlandse volk is in meerheid voorstander van MINDER asielzoekers volgens de Volkskrant.

Een geweldige mogelijkheid voor de Kerk(mensen) het tegenovergestelde te bewijzen.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1203712-opname

Noot van de redactie:
Geef de asielzoekers de sleutel van het Kerkgebouw en laat hun een Kerkdienst beleggen met als toehoorders de Kerkmensen.
Mensen in nood zijn er ook te vinden in grote getale in Verpleegtehuizen etc.
Vooral op zondagmiddag smaakt een glaasje water als een hijgend hert der jacht ontkomen.
De kerkdienst op zondagavond biedt mogelijkheden om op zondagmiddag
namens de Kerk even op bezoek te gaan en niet in de Kerk te gaan zitten ( consumeren)

Auteur: Reporter Creer datum: 2-09-2015 13:33:04 Laatst gewijzigd: 2-09-2015 13:35:43
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van Middelburg;

Student P.Boom uit Apeldoorn

HOE ziet de toekomst van de Kerk eruit ?

Naar aanleiding van de tekst uit Handelingen 28 : Paulus aangekomen in Rome

vers 31: Herziene Statenvertaling

Paulus predikte het Koninkrijk van God
en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus,
met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.

1. Onze plannen en Gods Wegen
2. Vrijmoedigheid in Rome
3. Een open einde

toelichting op 1 : Paulus kon ongehinderd het Evangelie verkondigen waar hij ook kwam
2. Paulus werd bemoedigd : er is al een Gemeente in Rome ( daar is niet Paulus voor nodig ! )
3. Handelingen zwijgt over het verdere verloop

Alle wegen leiden naar Rome
En vanuit Rome leiden alle wegen naar de wereld.

http://www.kerkomroep.nl/?mp=10253#kerk.php?mp=10253

noot van de redactie : met een woord voor de kinderen en een getuigenis van Lisanne van haar bezoek
aan de Filipijnen en gebed voor de zieken een Dienst om nogmaals te beluisteren

Auteur: Reporter Creer datum: 8-09-2015 15:08:21 Laatst gewijzigd: 8-09-2015 15:12:37
Zondagmorgen vanuit de Vrijgemaakte Kerk te Vrouwenpolder;

Ds. A de Jager Enschede

Openbaringen 22:17 en Romeinen 8 : 18-30

En de Geest en de bruid zeggen : Kom !
En laat hij die het hoort, zeggen : Kom !
En laat hij die dorst heeft, komen
en laat hij die wil,het water des levens nemen, voor niets.

Luisteren naar het Evangelie staat in direct verband met de Wederkomst.

Bruid/Kerk:

1.liefde
2.verlangen
3.verwachting

Romeinen 8 :22

Want wij weten dat heel de schepping
gezamenlijk zucht en gezamenlijk
in barensnood verkeert tot nu toe:

zuchten in barensnood= uitzien in liefde, verwachting en verlangen naar het nieuwe leven.

Het tiende Woord: U zult niet begeren betekent: leef in vrijheid bevrijd van aardse zaken

Zo is de Kerk : Een bruid die in liefde,verlangen en verwachting uitziet naar de Bruidegom.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1207374-opname#.Ve7PX3I_nW8
Auteur: Reporter Creer datum: 15-09-2015 14:02:09 Laatst gewijzigd: 15-09-2015 14:04:39
Zondagmiddag vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds. W.W.Nijdam, emeritus predikant van Alblasserdam

Genesis 39 Jozef in het huis van Potifar

tekst: vers 2 De HEERE was met Jozef

1. in zijn werk bij Potifar
2. tijdens de verleiding door de vrouw van Potifar
3. beschuldiging door de vrouw van Potifar
4. in de gevangenis

Jozef is als type van De Heere Jezus :Johannes 5 : De Schriften zijn het die van Mij getuigen

1. De Heere Jezus deed ook het werk van een slaaf en nog wel vrijwillig
2. Vele verleidingen in het bijzonder in de woestijn door de Satan
3. vele valse beschuldigingen in het bijzonder tijdens de verhoren Pontius Pilatus
4. De gevangenis van het Kruis : 3 uur duisternis, verlaten door Zijn Vader

De HEERE is met een ieder van ons die Hem vreest

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1210912-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmiddag#.Vff3hHI_nW8
Auteur: Reporter Creer datum: 22-09-2015 15:11:03 Laatst gewijzigd: 22-09-2015 15:12:40
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.Erik Pomp uit Aduard voormalig dominee uit Vrouwenpolder

Waar vind ik mijn geluk ?

tekst uit Kolossenzen 2 : 20 tot Hoofdstuk 3 vers 4
De dwaasheid van menselijke bepalingen maar zoeken wat boven is

Hfst 3 : 2 Bedenk de dingen die boven zijn
en niet die op de aarde zijn

Leef niet om het geluk te zoeken
maar geloof dat het geluk je al gevonden heeft

Alleen Jezus kan je echt gelukkig maken
Ken je dat gevoel ?

Liedboek 288 : 8

Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan :
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zij werken
zij lof van nu voortaan.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200
Auteur: Reporter Creer datum: 29-09-2015 14:09:26 Laatst gewijzigd: 29-09-2015 14:23:39
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van Middelburg;

Student P.Boom uit Apeldoorn

tekst uit Ezechi-el 36: 25-27 : Een nieuw hart en een nieuwe geest

Hoe denken de mensen in Middelburg over de Christelijk Gereformeerde Kerk ?
En hoe denken ze over de Heere Jezus ?
Is er over 50 jaar nog wel een Kerk ?

God werkt aan Zijn reputatie :

1.Ontheiliging van Zijn Naam
2.Heiliging van Zijn Naam
3.Voortgang van Zijn Naam

Vers 25-27

Ik zal rein water op u besprenkelen en u zult rein worden.
Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven.
Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen
en u een hart van vlees geven.

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.
Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt
en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Na de preek een boeiend verslag van een gemeentelid
over vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 6-10-2015 14:17:08 Laatst gewijzigd: 6-10-2015 14:56:41
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

Ds.Bastiaan van der Wal

tekst uit Numeri 21 vers 4-9 : De koperen slang

Wie vertrouwt op God wordt gered.

vers 5 :

Het volk sprak tot God en Mozes :
WAAROM hebt u ons uit Egypte laten vertrekken
om te sterven in de woestijn ?
Want hier is geen brood, ook geen water en
onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.

Hoe is het mogelijk na zulke wonderlijke uitredding
en 40 jaar zorg in de woestijn.
Zonder enig voet-letsel in het brandend zand gedurende 40 jaar.

Toch waarschuwt Paulus ons voor hetzelfde in 1 Korinthe 10: 9

En laten wij Christus niet verzoeken,
zoals ook sommigen van hen Hem verzocht
hebben en door slangen omgekomen zijn.

Mag je niet twijfelen aan Gods goedheid ?
Ja maar zoals de Psalmdichter in Psalm 44:

Biddend klagen
Beroep doen op Zijn beloftes

Vers 8 en 9 : God straft Zijn volk met als doel:bekering
Ironie van God: Het volk moest naar een koperen slang kijken om genezen te worden.
Gods wijsheid: eerst op eigen zonde zien om gered te kunnen worden.

Onze redding: zien op het Kruis van Golgotha

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1216611-Kerkdienst#.VhOp-3I_nW8

Auteur: Reporter Creer datum: 13-10-2015 14:46:18
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van Middelburg;

Ds.L.C.Buijs te Veenendaal

Psalm 8 : De majesteit van de HEERE

tekst vers 6 over de mens:

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.

Als je in de spiegel kijkt en denkt:
Maar wie ben ik eigenlijk ?

Psalm 8 geeft het enige juiste antwoord
hoe we moeten omgaan met o.a. vluchtelingen

Na de Dienst een update over het Gemeenteproject in Tailand

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Reporter Creer datum: 20-10-2015 16:15:12
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.J.van der Wal uit Appingedam

Romeinen 8: 18-39 : De eerstelingen van de Geest en Zondag 10 over de Voorzienigheid Gods

vers 18 :

Want ik ( Paulus) ben ervan overtuigd dat het
lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden

Doolhof met de uitkijktoren :

1. De doolhof van succes
2. de doolhof van tegenslag

durf jezelf stil te zetten ( met b.v. een vrije woensdag, redactie)

Je kunt beter met onbeantwoorde vragen leven
dan dat je God en Zijn Zorg voor jou kwijt raakt.

De WAAROM vraag is beantwoord aan het Kruis: WAAROM hebt U Mij verlaten ?
De waarom vraag die U bevrijdt.
We zijn door God aangenomen als Zijn kinderen zoals
het Avondmaalsformulier ons toevertrouwt.


https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200

Auteur: Reporter Creer datum: 27-10-2015 11:44:55 Laatst gewijzigd: 27-10-2015 11:56:06
Zondagmorgen vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote kerk Maassluis,

ds. J.F. Tangh

tekst uit Lucas 10 : De barmhartige Samaritaan

vers 36 : Wie van deze drie denkt u dat de naaste
geweest is van hem die in handen van de rovers
gevallen was ?

vers 37 : En hij( de wetgeleerde) antwoordde:

Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft.
Jezus zei tegen hem : Ga heen en DOET u evenzo.

1. Aan wie moeten wij helpen ?
2. Wanneer moeten we helpen ?
3. Hoeveel moeten we helpen ?

Antwoord: niet zijn maar worden: Draagt elkaars lasten,
wordt als de naaste in zijn nood.

WAAROM ?

Omdat de Heere Jezus Zijn hemelse heerlijkheid verliet,
de nood met de mens deelde, in alles gelijk met hem werd,
uitgezonderd de zonde
en voor de mens Zijn leven gaf.

DAT is de volmaakte naastenliefde.

Doet u evenzo.https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 3-11-2015 13:45:31 Laatst gewijzigd: 3-11-2015 13:52:55
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg

Zendeling Dhr. Marten Visser - cordinator Isaan Thailand

tekst uit Markus 7 : 24-Hfst.8 vers 10

Genezingen van heidenen !


Is de hemel u meer waard dan de aarde ?

Zegen gegarandeerd bij Evangelisatie:

1. sterk persoonlijk getuigenis( de genezing van de bezetene in het heidenland van de Gadarenen )
2. getuigen uit het eigen volk
3. direct ingeschakeld ( na de bevrijding van de demonen )

NB : Dankzij een eerder bezoek aan dat gebied ( de uitdrijving van de demonen in de varkens)
was het Evangelie al geplant.

vers 19/20 : En Jezus zei tegen : Ga nar uw huis, naar de uwen en bericht hun
alles wat de Heere bij u gedaan heeft,
en hoe Hij zich over u ontfermd heeft.

We zijn geroepen om het Evangelie aan de vluchtelingen te vertellen.

De Zegen van Evangelisatie via Internet : in 7 dagen 19 miljoen volgers op Facebook. Waaronder miljoenen moslims.


https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10253
Auteur: Geert Creer datum: 17-11-2015 15:19:57
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds.D.Ensing

Waar haalt u de motivatie vandaan om bezig te zijn in de Kerk ?

tekst uit Zacharia 3: Jozua gerechtvaardigd

vers 7: Zo zegt de Heere van de legermachten:
Als u in Mijn wegen gaat
en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult,
dan zult u ook Mijn huis besturen,
en ook Mijn voorhoven bewaken,
en zal Ik u omgang geven
met hen ( de engelen en profeten in de hemel) die hier staan.

vers 8 : De priesters onder Zacharia zijn als een wonderteken( garantiebewijs)

God doet wat Hij belooft:

1. Zacharia wordt Zijn bijzondere Dienaar
2. Hij krijgt een steen met 7 ogen
3. Er komt een tijd van ongekende vrede

De ballingschap van 70 jaar was nodig om de grond te laten uitrusten
Er was roofbouw op gepleegd.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_200


1.
Auteur: Reporter Creer datum: 15-12-2015 14:21:10 Laatst gewijzigd: 15-12-2015 17:23:50
Zondagmorgen vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk Maassluis;

Ds.J.F.Tanghe

ADVENT; vooruitkijken naar de Wederkomst

tekst uit Romeinen 13 : 8-14 :Liefde tot de naaste
vers 12: De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij.

Jezus komt eraan want Hij heeft het beloofd:

1. Tijd om wakker te worden
2. Op te staan
3. Aan te kleden

vers 14: Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus:
Hij in mij en ik in Hem.

Christenen zijn feestgangers. Op weg naar het feest van de Bruidegom die onderweg is.

https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier