Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Freek
Creer datum:
20-06-2015 14:59:55
30 dagen bidden voor moslims
In dit onderwerp verslag van 30 dagen bidden voor moslims
Auteur: Freek Creer datum: 20-06-2015 15:19:18

Al bijna 14 eeuwen lang zijn moslims
en christenen verwikkeld in een
geestelijke strijd om de zielen van
honderden miljoenen mannen, vrouwen en
kinderen. In de eerste twaalfenhalve eeuw
van deze periode was de islam de duidelijke
winnaar. Sinds de Arabische profeet
Mohammed in het jaar 622 zijn godsdienst
stichtte, zijn tientallen miljoenen christenen
het ‘Huis van de islam’ binnengegaan. ‘Huis
van de islam’ is een term die moslims geven
aan hun wereldwijde religieuze imperium
welke vandaag de dag meer dan 1,6 miljard
aanhangers telt.
Maar hoe zit het met het tegenovergestelde
Zijn er ooit bewegingen geweest
van ten minste 1.000 gedoopte gelovigen,
die zich van de islam naar het christendom
hebben bekeerd?
In de eerste 350 jaar van de islamitische
geschiedenis veroverden islamitische
krijgsmachten het Midden-Oosten tot aan
Spanje. De christelijke bevolking bekeerde
zich massaal tot de islam. In deze periode
was er slechts n beweging die de andere
kant op ging. In 982 bekeerden 12.000
Arabische moslimmannen (waarschijnlijk
met hun families) zich tot het christendom
en lieten zich dopen. Twee andere opwekkingen
vonden plaats in de 12de en 13de
eeuw, in het gebied dat vandaag bij Libanon
en Libi hoort. Deze twee bewegingen
werden opgevolgd door zes eeuwen van
droogte, zonder enige gedocumenteerde
bekeringsbeweging van islam naar christendom
terwijl de islam onverminderd
doorgroeide.
In 1870 vond de eerste moderne golf
van bekeringen van islam naar christendom
plaats op het afgelegen eiland
Java. Decennia later volgde tussen
1890 en 1920 een tweede bekeringsgolf
in Ethiopi. Het begin van de
20ste eeuw kenmerkte zich door
een wereldwijde afleiding door
twee wereldoorlogen en een
diepe wereldwijde economimische
depressie. Pas in 1967
kwam een nieuwe beweging op gang,
wederom in Indonesi, door de bekering
en doop van meer dan twee miljoen
moslims. Dit resulteerde in de stichting van
honderden nieuwe kerken.
In de laatste twee decennia van de 20ste
eeuw begon het tij echter te keren. Opwekkingen
braken uit in Algerije, Centraal-Azi,
Bangladesh en Iran. Het feit dat er tot zover
geen noemenswaardige bekeringsbewegingen
van islam naar christendom hebben
plaatsgevonden, maakt de ontwikkeling in
de 21ste eeuw, onze eeuw, des te opmerkelijker.
De eerste 14 jaren van de 21ste eeuw
hebben een nieuwe bekeringsgolf van islam
naar christendom met zich meegebracht van
West-Afrika tot Indonesi. In onze tijd mogen
we getuige zijn van de grootste en meest
wijdverspreide bekeringsbeweging in de
wereldgeschiedenis.

HOe kunnen we bidden ?Het is geen toeval dat de huidige opwekking
onder moslims parallel loopt met een
toename van gebed voor de moslimwereld !
Bid dat Gods Geest door zal gaan met
het aanraken van de moslimwereld, zodat
miljoenen moslims zich realiseren dat
Christus alleen redding kan brengen!
Auteur: Freek Creer datum: 22-06-2015 12:49:50 Laatst gewijzigd: 22-06-2015 12:56:33
Afghanistan – Als je zoekt, zul je vinden!

In een land waar het volgen van
Christus je het doelwit kan maken van
extremistisch geweld, is discipelschap
een moeilijke en gevaarlijke uitdaging.
In Afghanistan vertelt een gelovige het
verhaal over de wijze waarop mensen die
vastberaden zijn in hun zoektocht, zullen
vinden waarnaar ze op zoek zijn.
“Ik heb n van onze jonge gelovigen
ontmoet via sociale media. Ik wilde
voorzichtig zijn met een persoonlijke
afspraak met een onbekende persoon,
maar ik had hem per ongeluk mijn mobiele
nummer gestuurd. Dag en nacht bleef hij
bellen met de vraag of we elkaar konden
ontmoeten en of ik een exemplaar van
het Nieuwe Testament voor hem had. Na
ervoor gebeden te hebben besloot ik de
afspraak te maken. Ik heb mijn kinderen
gekust en mijn familie gedag gezegd. Ik
reed naar zijn deel van de stad met een
andere jonge gelovige, en ik parkeerde
de auto ver weg van de plaats waar wij
elkaar zouden ontmoeten. Ik vertelde mijn
vriend, “Als je binnen 10 minuten niets van
mij hoort, moet je met de auto wegrijden
en ervoor zorgen dat de andere gelovigen
onmiddellijk de stad verlaten.“
“Toen ik deze broeder ontmoette, omhelsde
hij mij en was erg blij om mij te zien.
Maar om eerlijk te zijn, maakte ik me vooral
druk over de vraag hoe ik weg zou kunnen
vluchten! Maar hij verzekerde mij ervan dat
alles in orde was en ik gaf hem het Nieuwe
Testament. Hij was er ontzettend blij mee,
want hij had hier al zo lang naar verlangd!
De volgende dag ontmoetten we elkaar
weer en hij vertelde mij zijn verhaal.”
“Hij was op zoek naar Jezus maar kon
niets vinden in de stad waar hij leefde.
Dus had hij besloten om te sparen voor
een tweedehands computer. Hij kon de
internetverbinding van
iemand anders gebruiken en
hij leerde zichzelf aan om te
e-mailen en om te gaan met
sociale media. Via internet
begon hij zijn zoektocht naar
andere gelovigen in zijn land.
Ondanks alle obstakels was
het hem gelukt mij te vinden!
Zowel hij als zijn familie zijn
erg blij dat ze kunnen leren
over Jezus. Ook deelt hij zijn
kennis nu met anderen. God
doet Zijn werk op manieren
die wij niet begrijpen, maar we
geven Hem de eer!


Bid voor de mensen in Afghanistan die
zoeken naar Jezus; dat deuren geopend
zullen worden voor hen die op zoek zijn
naar meer van Hem.

Bid voor vrede in dit land en dat er vrijheid
zal zijn om Hem te aanbidden en Jezus na
te volgen.

Bid voor de veiligheid van hen die hun
geloof alleen in het geheim kunnen
belijden. En dat ze bemoedigd zullen
worden
Auteur: Freek Creer datum: 26-06-2015 11:54:20 Laatst gewijzigd: 26-06-2015 11:56:28
West-Afrika: Een verhaal over twee oceanen

Al sinds het begin van de geschiedschrijving
hebben goud, ivoor en slaven
uit West-Afrika een sterke aantrekkingskracht
uitgeoefend op buitenlandse
veroveraars. Dit gebied draait om het verhaal
van twee oceanen: de Atlantische oceaan in
het westen en een woestijn van zand in het
noorden, de Sahara. Deze oceanen zorgden
voor zowel isolatie als toegang tot de meer
dan 300 miljoen tellende bevolkingsgroep
in de regio. In de 15e eeuw begonnen Europeanen
de Atlantische oceaan over te steken
waarna zij hun vooruitgeschoven handelsposten
vestigden in West-Afrika. Vandaar uit
konden ze slaven en goud verzamelen,
wat uiteindelijk resulteerde in de vestiging
van kolonies die reikten
van wat vandaag
Mauritani is in het noorden tot Nigeria
in het zuiden.
De Sahara, lange tijd een onoverkoombare
barrire vanuit het
noorden, begon vanaf de 8ste eeuw
toegang te verschaffen aan Arabieren
en Berbers uit Noord-Afrika.
Deze arriveerden
in karavanen van
kamelen welke
terecht “schepen
van de woestijn”
werden genoemd. Ze staken de woestijn
over voor diezelfde rijkdom en lieten de
islam achter.
In de zestiger jaren ontstonden er
onafhankelijkheidsbewegingen in West-Afrika,
maar het bestaande conflict tussen christenen
en moslims nam toe. Tegenwoordig is
West-Afrika verdeeld in een moslimgedeelte
in het noorden en oosten langs de Sahel
(het Arabische woord voor “kust”), en een
christelijk deel langs de zuidelijke en het
westerse Atlantische kustgebied.
De vroegere rijkdom, slaven, ivoor
en goud, is nu vervangen door andere
trekpleisters zoals diamanten, die onder
andere hebben geleid tot burgeroorlogen
in Sierra Leone en Liberia (1980-2002)
en olievelden, welke de
oorzaak zijn van zowel rijkdom als conflict
in het grootste land in Afrika, Nigeria.
Het christendom in West-Afrika is in de
laatste eeuw snel gegroeid. Veel van de
rijkdom kwam in het bezit van christelijke
gemeenschappen die gevestigd waren in
de buurt van de Atlantische kusten in deze
regio. Moslims uit het droge binnenland
zagen hun fortuin verdwijnen door de
opwarming van de aarde en de voortdurend
uitbreidende Sahara die agrarisch
land en graasweide uitputten. Dit heeft
gezorgd voor een toename in armoede en
wanhoop onder de islamitische bevolking
waardoor een vruchtbare voedingsbodem
ontstond voor gewelddadige groepen
zoals Boko Haram in Nigeria.


Bid dat de tientallen opkomende
islamitische bewegingen in West-Afrika
zich zullen keren tot Christus.

Bid voor zowel de fysieke als spirituele
behoeften van de moslimbevolking in
West-Afrika.

Bid dat de moslims die Jezus gaan volgen
door God beschermd zullen worden tegen
aanvallen van islamitische groeperingen
zoals Boko Haram.
Auteur: Freek Creer datum: 4-07-2015 13:03:59 Laatst gewijzigd: 4-07-2015 13:06:14
De bevolking van Noord-Mali

Het noorden van Mali wordt bepaald
door een grote zandbak; de zuidelijke
Sahara. Dit gebied is bekend
om de Toeareg stam met hun karakteristieke
blauwe jurken, rijdend op kamelen.
Minder bekend zijn de Songhai die langs
de rivier de Niger wonen in het noordoosten
van Mali, voornamelijk in de steden
Gao en Timboektoe. Vanaf de mid-15de
tot de laat-16de eeuw was Songhai n
van de grootste islamitische wereldrijken
uit de geschiedenis. Dit gebied is nog
steeds grotendeels niet bereikt met het
evangelie – 99% is moslim en er zijn maar
weinig christenen.
Tamasheq en Songhai zijn de twee
belangrijkste voertalen in het noorden van
Mali. Het Nieuwe Testament is nu al enkele
jaren beschikbaar in het Tamasheq, en de
vertaling in het Songhai is sinds januari
2015 beschikbaar. Het Woord van God in
deze talen is de sleutel tot het hart van
deze mensen.
De aanhoudende conflicten in de regio
en de groei van het extremisme in 2012
en 2013 hebben ervoor gezorgd dat veel
moslims gedesillusioneerd raakten in de islam
Hierdoor zijn de mensen open komen
te staan voor het evangelie van Jezus. Er
zijn echter weinig werkers om tegemoet te
komen aan de enorme fysieke en spirituele
nood in de regio.
Fatima heeft een kreupele voet als gevolg
van polio. Door de jaren heen is ze ontvankelijk
geworden voor Jezus en ze heeft zelfs
geholpen met het vertalen van de Bijbel.
Ze durft echter niet openlijk haar geloof in
Jezus te betuigen, omdat ze bang is dat haar
familie haar zal verstoten. Dit geval staat niet
op zich. Vele anderen in Noord-Mali hebben
te maken met dezelfde uitdaging.


Bid voor vrede in de aanhoudende
conflicten in deze regio.

Bid dat steeds meer mensen in Noord-Mali
toegang zullen krijgen tot de boodschap
van Christus, dat ze deze zullen begrijpen
en dat ze kennis zullen maken met de
kracht die verandering en vrede brengt.

Bid voor meer christelijke werkers die
kunnen getuigen van Jezus’ liefde in dit
gebied.
Auteur: Reporter Creer datum: 7-07-2015 16:36:27 Laatst gewijzigd: 7-07-2015 16:39:05
Noord-Afrika - Het geloof van onze vaders

Eeuwenlang was Noord-Afrika een
christelijk gebied die enkele van de
belangrijkste christelijke kerkvaders
voortbracht. Augustinus, Tertullianus,
-Cyprianus, Perpetua en Felicitas hebben tot
op de dag van vandaag christenen genspireerd
en genformeerd. Ondanks dit geweldige
erfgoed markeerde de komst van
de islam in de 7de eeuw het begin van het
einde van n van de grootste christelijke
centra in de regio. Tijdens de invasie van
Arabische bedoeenenstammen aan het
begin van de 12de eeuw is het inheemse
christendom volledig uitgebannen. De
Noord-Afrikaanse naties die zich uitstrekken
van Mauritani tot Libi zouden
tegenwoordig voor 99% islamitisch zijn.
Dit begint echter te veranderen.
Noord-Afrika is historisch gezien het
land van de Berberstammen, inheemse
bergmensen die eeuwenlang buitenlandse
overheersers – Fenicirs, Grieken, Romeinen
, Vandalen, Arabieren, Turken, Fransen,
Italianen en Engelsen - hebben zien komen
en gaan. Tegenwoordig is de bevolking
grotendeels een mix van Arabische en de
historische Berberbevolking. Dit heeft
door de eeuwen heen gezorgd voor
conflicten tussen het ‘Huis van de islam’ en
het Westen.
Rafiq was n van de miljoenen Berbers
die zijn Noord-Afrikaanse thuisland
verliet in de zoektocht naar een beter
leven in Europa. Hij beschouwt zichzelf
eerder als Europeaan dan moslim. Als
getalenteerd musicus en componist werd
Rafiq gevraagd om een musical te schrijven
. Nog steeds weet hij niet waarom,
maar hij koos het leven van Jezus als
onderwerp van zijn muzikale theater. In
de daaropvolgende weken dompelde
Rafiq zich onder in het evangelie. Zijn
vrienden begonnen verandering te zien
in zijn gedrag en waarschuwde hem niet
te veel tijd door te brengen met Jezus.
Rafiq kon alleen maar antwoorden: “Ik
ben al van Hem.”
Rafiq nam zijn nieuw gevonden geloof
mee terug naar Noord-Afrika waar hij middenin
een opwekking terecht kwam onder
zijn landgenoten. Duizenden Berbers
bekeerden zich en vonden wat hun voor
vader Augustinus 15 eeuwen eerder al had
beschreven, toen hij schreef; “Mijn ziel kan
niet rusten, tot het rust vindt in U.”
Duizenden Noord-Afrikaanse moslims
zijn moe geworden van burgeroorlogen,
wraakmoorden en de Arabische onderdrukking
die in de afgelopen eeuw het leven
hebben opgeist van honderdduizenden
in Noord-Afrika. Een christen met een
moslimachtergrond erkent; “Onze voorvaders
waren volgelingen van Jezus. Augustinus
was een Berber zoals wij. Wij keren slechts
terug naar het geloof van onze vaderen.”


Bid voor de opkomende, krachtig
groeiende bewegingen in Noord-Afrika.

Bid voor hen die via satelliettelevisie
en radio Jezus bekend maken. Deze
initiatieven dragen in belangrijke mate bij
aan deze groei van deze bewegingen.

Bid voor de christelijke families in Noord-Afrika
die hun kinderen gelovig opvoeden, ondanks
de sterke tegenwerking die zij ervaren.
Auteur: Reporter Creer datum: 10-07-2015 13:13:51 Laatst gewijzigd: 10-07-2015 13:14:58
Tsjaad - Kansen in het Hart van Afrika

Musa leeft met zijn familie in een
klein dorp in Tsjaad. Hij zit op
school in het eerste jaar en deelt
zijn leraar en klaslokaal met 210 andere
studenten. Het grootste deel van de tijd
moet hij op de grond zitten omdat er niet
genoeg banken zijn. Bovendien spreekt
Musa’s leraar tot hem in het Frans, een taal
die hij niet goed begrijpt. Zelf spreekt hij
Tsjaads-Arabisch.
Het gebeurt vaak dat Musa en zijn vrienden
voor niets naar school komen doordat
zijn leraar niet komt opdagen. Wanneer de
leraar er echter wel is, bestaat de les vooral
uit het herhalen van wat de leraar zegt.
Hoewel Musa goed is in het onthouden
van zijn lessen, begrijpt hij niet altijd wat
hij herhaalt. Zal hij, zoals dat bij zijn meeste
landgenoten gaat, de basisschool verlaten
zonder te hebben geleerd wat hij eigenlijk
leest of schrijft?
Musa’s neef, Abdallah woont in een ander
dorp. Abdallah’s vader is de imam van
het dorp. De vele kinderen waar hij voor
verantwoordelijk is en hun scholing zijn
belangrijk voor hem, maar de openbare
scholen in het gebied voldoen niet aan
zijn standaard. Om deze reden nodigt hij
een christelijke werker uit om een school
te starten voor zijn kinderen. Abdallah
houdt van deze school. Hij is n van de 20
studenten (waaronder zijn broers en zussen
en enkele buurtkinderen die de kosten
voor priv-scholing kunnen betalen). Zijn
leraar kan les geven in het Frans en in het
Tsjaads-Arabisch. Ook geniet hij van het
luisteren naar de Bijbelverhalen die de
leraar hem iedere morgen vertelt. Het is
zo anders dan het herhalen van teksten
znder deze te begrijpen!
De miserabele situatie van het publieke
schoolsysteem in Tsjaad heeft tot een
grote behoefte aan christelijke scholen
geleid. Hiermee verwelkomen moslims
het onderwijs voor hun kinderen als deel
van de zegeningen van het koninkrijk
van God.

Bid voor meer goede
scholingsmogelijkheden voor de kinderen
van Tsjaad.

Bid dat leraren de wijsheid en moed zullen
hebben om de boodschap van Christus
over te dragen.

Bid dat het zaad van Gods woord zal
groeien en vrucht zal dragen, en dat vele
families Jezus zullen gaan volgen.
Auteur: Reporter Creer datum: 13-07-2015 13:07:53 Laatst gewijzigd: 13-07-2015 13:08:57
Syrische vluchtelingen: Toch niet zo anders

Yusra is een 39-jarige vrouw, een moslim.
Haar huis was, zoals dat bij vele huizen
van vluchtelingen het geval is, een
‘drie-generatie huis’. Haar zeven kinderen
waren over de kamer verspreid en staarden
ons nieuwsgierig aan met hun donkere
ogen. Haar zeer gerimpelde, gezette moeder
zat op een gerafeld kussen op de vloer. De
oude vrouw begon te vertellen over de
gruwelen die ze had gezien en de pijn die haar lichaam
en ziel hadden vernield. Ik schoof van
mijn mat, greep haar hand en bood aan om
te bidden in de naam van Jezus, Degene die
geneest. Haar verhaal ging toen over in een
zucht, en tranen stroomden in de groeven
van haar gezicht terwijl ze ons vertelde over
haar vermiste zonen.
Daarna bezochten we de familie die
beneden woonde. De mannen spraken
over politiek en oorlog, terwijl de
vrouwen in gesprek waren over familie,
verlies en pijn. Toen we opstonden om
te vertrekken, kuste de grootmoeder,
Umm Ahmad, mij en plaatste haar handen
op mijn buik. Ze riep uit, “Mag God
jou zegenen met een tweeling! Mag
hij jou dubbel overvloed geven, omdat
jouw hart puur is en je hebt gebeden
voor onze familie!” Ik was zwanger
geweest, maar had een miskraam gehad.
Haar woorden raakten mijn hart alsof
er een liefdevolle pijl werd los gelaten
recht uit het hart van God. Mijn ogen
vulden zich met tranen.
Toen ik haar vertelde dat we onlangs
een kind hadden verloren, greep ze
mijn hand en hield hem lange tijd vast.
Voor een moment klom ze uit haar oceaan
van pijn in onze kleine wereld om
ons te troosten. Toen wees ze naar haar
schoondochter en fluisterde, “Zij verloor
er n op dezelfde dag als jij. Moge God
terugbrengen wat er weggenomen is.”
Later kwam Yusra naar beneden voor
een bezoekje. Umm Ahmad zegende me
nog een keer en zei ditmaal: “Moge God
jou twee tweelingen geven!” Ik lachte en
keek naar Yusra, die een tweeling had.
Zij vertelde ons dat ze eigenlijk twee
tweelingen had moeten hebben, maar
dat ook zij een miskraam had gehad het
afgelopen jaar. We lieten de stilte een
moment hangen terwijl we van onze
hete thee dronken en tegelijkertijd een
klein kopje deelden van elkaars pijn.
Yusra verbrak de stilte en riep iets
grappigs om het verdriet uit de kamer
te verdrijven. We lachten; allemaal,
in een kleine kamer vol met mensen
die normaal gescheiden worden door
grenzen, landen en culturen. En op dat
moment vielen die verschillen weg.


Bid dat gelovigen die in Jezus geloven een
liefdevolle getuigenis zijn wanneer ze hun
armen openen voor vluchtelingen.

Bid dat Syrische vluchtelingen gesterkt zullen
worden met hoop en praktische hulp om op
te staan en hun levens te herbouwen.

Bid dat de snel vermenigvuldigende
gemeente stichtende bewegingen los zullen
breken en zich zullen verspreiden onder de
Syrische vluchtelingen.
Auteur: Reporter Creer datum: 17-07-2015 13:43:10 Laatst gewijzigd: 17-07-2015 13:44:07
De Namumba in Ghana

Abdallah is een van de 100.000 mensen
die bij het volk hoort dat bekend
staat als de Nanumba. Samen met zijn
familie woont hij in hun traditionele hoofdstad
Bimbilla, een dorp in Noord-Ghana. Als
een geboren Nanumba is Abdallah geboren
en opgevoed als moslim. In zijn dagelijkse
leven speelde het animisme echter een
even belangrijke rol als de islam.
Op de vraag waarom hij een christen
werd, antwoordt hij met een brede glimlach
: “Omdat ik het licht heb gezien! Jarenlang
heb ik regelmatig een onbeschrijfbaar
puur licht mogen zien. Het was anders dan
de lichten die ik vaak zag in verband met
hekserij of boze geesten. Op een nacht
zag ik dit licht opstijgen over mijn dochter.
Niet lang daarna kwam een voorganger
van de stam van een broer langs om mijn
dochter uit te nodigen voor onderwijs aan
het schooltje van zijn vrouw. Vanwege de
droom ging ik akkoord. Ik stond haar zelfs
toe om te vertellen over alles wat ze leerde
tijdens de godsdienstlessen.”
“In die tijd was ik ernstig ziek. Op een dag
voelde de lerares zich geleid om voor zieke
familieleden van de leerlingen te bidden.
Diezelfde ochtend lag ik op mijn mat toen ik
een helder licht zag waarop ik op slag genas
van mijn ziekte. Toen mijn dochter
vertelde over het gebed wist ik waar
mijn genezing vandaan kwam. Vanaf
dat moment begon ik samen met
mijn dochter naar de kerk te gaan.
De voorganger nam de tijd om mij
het evangelie uit te leggen en na een
paar weken gaven mijn dochter en
ik ons leven over aan Jezus als Heer
en redder.”
In deze afgelegen uithoek van
West-Afrika schijnt het licht van
Jezus als een kaars in de duisternis.


Bid dat God vele andere Nanumba's
voorbereidt op een
ontmoeting met Hemzelf, door
christenen.

Bid dat de kleine groep christenen
in Bimbilla (vooral werkers
die zijn uitgezonden door andere
stammen) onvermoeibaar
zullen ijveren om de Nanumba’s
te bereiken.

Bid voor pasbekeerde gelovigen
zoals Abdallah, dat ze zullen groeien in
hun geloof en onbevreesde getuigen zullen
worden.
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier