Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Jaap
Creer datum:
7-01-2015 20:50:06
Voor de Zondagse thuisblijvers 2015
Ook in 2015 weer vele preken die de moeite waard zijn nog eens te beluisteren
Auteur: Jaap Creer datum: 7-01-2015 20:59:49 Laatst gewijzigd: 7-01-2015 21:04:21
Zondagmorgen vanuit de Hervormde Wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Nieuwjaarspreek van Ds. J.Ouwendijk

Aanbidden...of voorbijlopen

Naar Lucas 2 : 34 en 35: Simeon zegent Jozef , Maria en het Kind Jezus
vers 34 ( ..) tegen Maria: Zie dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen
in Israel en tot een teken dat tegengesproken zal worden

vers 35 : ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan(als moeder aan het Kruis)


http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.

Auteur: Reporter Creer datum: 14-01-2015 22:05:47 Laatst gewijzigd: 14-01-2015 22:07:26
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

Ds.C.Bijl

Jezus weigert satans aanbieding van de wereldheerschappij.

1. Wat satan probeert
2. Hoe Jezus reageert
3. Hoe God honoreert

Willen de volken een wereld met toekomst
dan moeten ze zijn bij Jezus en niemand anders.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1127901-Jezus-weigert-satans-aanbieding-van-de-wereldheerschappij#.VLbaUnJVnW9

Auteur: Reporter Creer datum: 21-01-2015 21:30:13 Laatst gewijzigd: 21-01-2015 21:34:18
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds.P.J.Droogers uit Werkendam

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Opstaan in Gods Licht

Tekst uit 1 Koningen 19 : Openbaring van God aan Elia

vers 11a : Maar Hij zei : Ga naar buiten en ga
op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE

En zie, de HEERE ging voorbij in een grote en sterke wind
En zie, de HEERE ging voorbij in een aardbeving
En Zie, de HEERE ging voorbij in een vuur

Maar de HEERE was noch in de sterke wind, noch
in de aardbeving, noch in het vuur

Maar na het vuur kwam Hij in het suizen( in de fluistering) van een zachte wind.

God wil niet het oordeel maar het behoud van de wereld,zoals
ook geprofeteerd door de profeet Ezechiel

Toen Elia dat hoorde omwikkelde hij zijn gezicht met zijn mantel

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 27-01-2015 22:06:45 Laatst gewijzigd: 27-01-2015 22:10:00
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

Ds.Bastiaan van der Wal

Jezus kennen, maar niet erkennen

naar Marcus 6 : Jezus in Nazareth veracht

Wie Jezus erkent belijdt :

1. Dat hij verlossing nodig heeft
2. Dat er iets moet gebeuren voordat je met God kunt leven
3. Dat een Ander Iemand dat voor jou zal moeten doen.

Erkennen= verklaring van totale onvermogen en volledige afhankelijkheid

Jezus stond verbaasd over hun ongeloof : wij ook over onze naasten ?

Jezus blijft in liefde mensen zoeken tot behoud : wij ook onze naasten ?

De wachtkamer in Nazareth bleef leeg : de zieken kwamen niet.
Als je niet naar Jezus komt ,dan kan Hij ook niets voor je doen.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1132295-kerkdienst
Auteur: Reporter Creer datum: 5-02-2015 13:53:40 Laatst gewijzigd: 5-02-2015 13:58:58
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds.L.den Breejen te Delft

Het was voor Jezus een goede gewoonte naar de Tempel te gaan :

Teksten uit Deut 18 : 15-20 Profetie over de komst van Jezus
Marcus 1 :21-28 : In de Synagoge :
Want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden.

Waartoe is een mens in staat ?

Toch wordt de boze geest bestraft : Zwijg stil, en ga uit van hem.
En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit.

Het Woord overwint alle boze machten !

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 28-02-2015 12:25:52 Laatst gewijzigd: 28-02-2015 12:27:39
Zondagmorgen vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds.J.Ouwendijk

tekst: Hebreeen 12 : 18-29

Want onze God is een verterend vuur(vers 29 )

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 4-03-2015 17:59:19 Laatst gewijzigd: 4-03-2015 18:10:44
Zondagmorgen vanuit de Hervormde Gemeente Dorpskerk Katwijk aan de Rijn;

Ds.J.W. Korpelshoek

tekst: Mattheus 6 : 3 ( uit de Bergrede)

Maar als u een liefdegave geeft, laat dan
uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet.

Geven is geen keuze maar opdracht.Het gaat om Motivatie
Verborgen gedachte van het hart

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=AS_382


Auteur: Reporter Creer datum: 13-03-2015 12:10:39 Laatst gewijzigd: 13-03-2015 12:13:18
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G.Schenau

tekst uit 1 Petrus 2 : 11-12 Een voorbeeld voor de heidenen

Naar aanleiding van een intern rapport vanuit de Gemeente: is onze Gemeente wel missionair genoeg ?

Je wordt allochtoon(vreemdeling ) als je gelooft in God

Twee waarden waar het God om gaat:

1. Behoud van verloren zielen
2. Eer van Gods Naam

slag bij Heiligerlee : heiliging
slag bij Nieuwpoort : nieuwe poort in het hart van uw naaste

Geliefden(vers 11) sprak Petrus : hij sprak namens God zoals God graag wil dat we zo met elkaar omgaan/spreken.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1145979-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen

Auteur: Reporter Creer datum: 17-03-2015 13:08:01 Laatst gewijzigd: 17-03-2015 13:09:33
Zondagmorgen vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

beroepen ds. J.F.Tangh uit Sliedrecht;

tekst uit Lucas 23 : De kruisiging

En zij stonden erbij en keken erna

.Niets doen is nalaten

.Wie aan de zijlijn blijft staan
geeft anderen gelegenheid toe te slaan

'Gij geheel anders

Vol verontschuldigingen gingen de Priester en de Leviet aan de overkant voorbij

Als Christenen zijn we geroepen te gaan stemmen.

Kan Jezus uw naam al belijden voor Zijn Vader ?

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
.
Auteur: Reporter Creer datum: 24-03-2015 12:50:09 Laatst gewijzigd: 24-03-2015 12:57:39
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vrouwenpolder;

Ds. Berend Schaaij

De opwekking van Lazarus

tekst: Johannes 11: 35 Jezus weende( vertaling Herziene Statenvertaling )

Troost van tranen bij het graf van Lazarus

Waarom weende Hij ?

1. als Messias
2. als Mens
3. als Trooster

vers 45: velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien
hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem.

Openbaringen 21:5 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

En God zal alle tranen van hun( de gelovigen) afwissen, en de dood zal er niet meer zijn;
ook geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1151055-opname
Auteur: Freek Creer datum: 31-03-2015 14:17:01
Zondagmorgen vanuit de Hervormde Wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds. Jan van Belzen emeritus predikant uit Delft, voormalig predikant Maassluis

Gegeven Godsvertrouwen

naar de tekst uit Psalm 22 en Mattheus 27: 43a : Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen

vraag aan de Gemeente : Hoe staat het met uw Godsvertrouwen ?

Geloven is geloven dat Hij dat voor ons heeft geloofd.

ww.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 10-04-2015 13:45:51 Laatst gewijzigd: 21-04-2015 13:40:22
Zondagmiddag/avond vanuit de Hervormde wijkgemeente Ontmoetingskerk te Middelburg,

Ds.C.Bijman uit Arnemuiden

s Avonds pas Pasen in Emmas

tekst uit Lucas 24 vers 29 : Blijf bij ons

blijven : voor altijd
verblijven:tijdelijk

En Hij brak het brood en zegende hen

De Gast gedraagt zich als de Gastheer

Gaan wij met Hem
Of gaan wij zonder Hem

Hun ogen werden geopend , en zij herkenden Hem,
maar Hij verdween uit hun gezicht.

Geen teleurstelling maar vreugde (zoals bij de Kamerling)

Was ons hart niet brandend in ons , toen Hij onderweg tot ons sprak
en voor ons de Schriften opende ?

Het was al diep in de nacht maar toch keerden ze terug naar Jeruzalem
en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen.

En allen riepen uit: De HEER is waarlijk opgestaan

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693
Auteur: Reporter Creer datum: 14-04-2015 14:25:46 Laatst gewijzigd: 14-04-2015 14:28:17
Zondagmorgen vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk Maassluis;

Ds.Th.Wegman uit Den Haag

Van de schrik bekomen

naar Lucas 24: 36-53 Verschijning aan de elf apostelen en De hemelvaart

vers 45 : Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.

vers 41 : En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden

Zo zal het ook met ons zijn bij de Wederkomst van Christus:
we zullen het niet kunnen geloven van blijdschap.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 21-04-2015 13:37:18 Laatst gewijzigd: 21-04-2015 13:41:24
Zondagmorgen vanuit de Hervormde wijkgemeente Ontmoetingskerk te Middelburg;

Kandidaat G.J.Anker, Zwijndrecht

Verwarring bij de discipelen

naar de geschiedenis van de Emmasgangers uit Lucas 24 vanaf vers 13-35

Is hier ook herkenning bij u en jou ?

Wat betekent voor u en jou Goede Vrijdag en Pasen ?

Heeft het Kruis u al totaal omgekeerd zodat de Geest kan werken:

Galaten 5 : 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap
vrede,geduld,vriendelijkheid,goedheid,geloof, zachtmoedigheid,zelfbeheersing

Maar Jezus kwam bij de Emmasgangers
Hij brak het brood

Hij neemt altijd het initiatief.

En is ons antwoord en reactie net als de Emmasgangers: En zij drongen er hevig op aan : Blijf bij onshttp://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693


Auteur: Johan Creer datum: 28-04-2015 17:32:31 Laatst gewijzigd: 28-04-2015 17:40:10
Zondagmorgen vanuit de Hervormde Gemeente De Ontmoetingskerk van Middelburg e.o.

Ds.Dr.Prof.W. Verboom

Leer mij volgen

naar aanleiding van de tekst uit Johannes 21 : 19c: Volg MIJ !

1 Petrus 2 : 19 t/m 25 Lijden omwille van het goede

vers 21: Want hiertoe bent u geroepen, omdat
ook Christus voor ons geleden heeft: Hij laat ons zo
een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693
Auteur: Johan Creer datum: 5-05-2015 13:10:07 Laatst gewijzigd: 5-05-2015 13:14:19
Zondagmorgen vanuit de Hervormde Gemeente De Ontmoetingskerk van Middelburg e.o.

Ds. S.A. Doolaard uit Krabbendijke

Identiteit in Jezus Christus:
Die geeft vrijheid in Hem

tekst naar aanleiding van gesprek tussen Paulus en Petrus:

Galaten 2 : 14

Maar toen ik ( Paulus) zag dat zij niet juist wandelden,
overeenkomstig de waarheid van het Evangelie,
zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen ( dus niet achter zijn rug om)
Als u die een Jood bent,naar heidens gebruik leeft en niet
naar Joods gebruik, waarom dwingt u de heidenen op de
Joodse manier te leven ?

De ware identiteit leert : wie Jezus Christus is, wie jezelf bent en wie de Vader is.http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693
Auteur: Johan Creer datum: 12-05-2015 12:20:47 Laatst gewijzigd: 12-05-2015 12:25:04
Zondagmorgen vanuit de Hervormde Gemeente De Ontmoetingskerk van Middelburg e.o.

Ds.M.W.Westerink uit Langerak

Zijn we beter af zonder God ?

de tekst uit Psalm 40: 9 a

Ik vind er vreugde in, Mijn God, om uw welbehagen te doen.
Een verwijzing naar Hebreen 10:7

Toen zei Ik: Zie, Ik kom -in de boekrol is over Mij geschreven- om Uw wil te doen , o God.

Wegschuilen achter de Here Jezus:
dan ziet God mijn zonden niet meer.

Als de Gekruisigde:

Dit alles heb Ik voor jou gedaan
Wat doet jij voor Mij ?

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693
Auteur: Johan Creer datum: 19-05-2015 13:34:39 Laatst gewijzigd: 19-05-2015 13:39:12
Zondagmorgen vanuit de Hervormde Gemeente De Ontmoetingskerk van Middelburg e.o.

Ds.D.Hoolwerf uit Stellendam

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en Zijn Naam is Jezus

naar de tekst uit Hebreen 2: 1-18
Acht slaan op de grote zaligheid

Waarom grijpt God niet in ?

vers 8c : Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen
onderworpen zijn , maar wij zien Jezus met heerlijkheid
en eer gekroond.

Hij heeft al ingegrepen als Mens,
uitgezonderd de zonden.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693
Auteur: Johan Creer datum: 26-05-2015 13:21:32 Laatst gewijzigd: 26-05-2015 13:25:01
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

DS .Bastiaan van der Wal

De Geest is uitgestort : een nieuwe fase is aangebroken

tekst: Efeze 1 : 13/14 Handelingen 2 1-4 : De uitstorting van de Heilige Geest
voor Joden en heidenen

Efeze 1 : 13b/14 : in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,
verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand
is van onze erfenis die ons ten deel viel
tot lof van Zijn heerlijkheid.

Hoe breng ik mijn leven in overstemming met Gods Plan

het stempel: echt bij God horen dat wij Zijn eigendom zijn.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1174818-Kerkdienst#.VWRXc3I_nW8

Auteur: Johan Creer datum: 2-06-2015 12:42:00 Laatst gewijzigd: 2-06-2015 12:51:33
Zondagmiddag vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.L.A.den Butter uit Culemborg

De komst van de Geest reeds aangekondigd door o.a de profeet Jesaja
44:3
Want Ik zal water gieten op het dorstige
en stromen op het droge.
Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten
en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Waarom ? Ik zal het doen ter wille van Mijn Eigen Naam.

En er werden op de Pinksterdag 3000 toegevoegd aan de Gemeente
Kan dat vandaag ook nog ?

Als God ziet dat de Gemeente dorst naar de Geest dan komt in vervulling
vers 44:3

Bidden is: De Bijbel voorlezen aan God

noot van de redactie:

De Geest is in het lijden en zegt volg Mij.
Ik ben op zondagmiddag te vinden in het verpleegtehuis,ziekenhuis,
revalidatiecentrum

Wie gehoor geeft aan die opdracht te volgen zaait op vruchtbare grond.
Dan gaan er wonderen gebeuren zoals op die eerste Pinksterdag.
Met als beloning een innerlijke vrede die alle verstand te boven gaat.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1178569-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmiddag
Auteur: Reporter Creer datum: 9-06-2015 10:42:59 Laatst gewijzigd: 9-06-2015 10:44:27
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

Ds.R.J.Blok

tekst: 1 Johannes 2 : 3-6 : Christus geboden in acht nemen

Ken God in Zijn liefde

Wanneer ben je eigenlijk een Christen ?

Eenvoudig gehoorzamen aan het Woord
In de voetstappen van Jezus gaan
Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad
Wat betekenen wij voor elkaar ?
Liefde zoekt zichzelf niet- zoekt niet haar eigen belang ( 1 Korinthe 13: 5b)

Jezus Christus is het voedingssupplement van de liefde

noot van de redactie :

Wat zou Jezus gedaan hebben in mijn situatie ?
Willen wandelen zoals Hij gedaan heeft: liefdevol,
gehoorzaam en dienend.
( citaat uit Groei Voorjaar 2015 Laat de Bijbel spreken )

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1179513-Ken-God-in-zijn-liefde#.VXaWaHI_nW8
Auteur: Freek Creer datum: 16-06-2015 13:13:12
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente De Ontmoetingskerk te Middelburg e.o.

Ds.CN van Dis, Nieuwegein

tekst: 1 Petrus 5:5-11 : In Gods hoede en waakzaam tegen de duivel

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Avondmaalstafel betekent: Jezus heeft de Gemeente in de woestijn bewaard ( naar het Woord van Openbaringen)

NACHT van gebed voor de vervolgde Kerk : 1 keer per jaar ?
geen oproep tot wraak maar vergeving

1. Nederig zijn: niet jezelf belangrijk vinden
2. waakzaam zijn.

De duivel gaat rond als een brullende leeuw:

De feiten onder ogen zien
Tegelijk je oog en hart gericht op God die overwint

Waar praten we over met elkaar over 10 jaar ?
Precies als morgen: dat we een genadig God hebben

vers 10 :
De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft
tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693
Auteur: Freek Creer datum: 23-06-2015 12:38:27 Laatst gewijzigd: 23-06-2015 12:46:15
Zondagmorgen vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;


Bevestiging en intredepreek van Ds.J.F.Tangh

tekst:Handelingen 16 : 9b ( op verzoek van de Gemeente) : Kom over en help ons

Waarom verhinderde de Geest Paulus en Timothus naar Asia te gaan ?
Paulus kreeg een visioen : Hoe wist hij dat het een Macedonische man was aan de overkant ?
Paulus overlegde met Timothus en Lucas ( die ook mee ging) het visioen.
Niet te snel overtuigd zijn dat de Geest persoonlijk tot jou heeft gesproken.
Hoe moet een Gemeente zijn ?
Niet een Gemeente van onderen naar boven maar van Boven naar Beneden is Gods weg.
leven als Gemeente van Christus naar de afscheidswoorden van de Heere Jezus : Mattheus 28 : 19

Ga dan heen,onderwijs al de volken,
hen dopend in de Naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb,
in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld. Amen.


http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 7-07-2015 16:07:11 Laatst gewijzigd: 7-07-2015 16:11:26
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Ontmoetingskerk te Middelburg;

Ds.F.van den Bosch uit Katwijk

tekst uit 1 Johannes 3 vers 18-24 : Vrijmoedigheid tot God
1 Johannes 5 vers 14-21 : De kracht van het gebed

1 Joh.3 : 22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat
wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is

1 Joh 5 : 14b, 15 :

Dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.
En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten
wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Vragen van de dominee aan de Gemeente:

Hoelang heb jij/u al gebeden vandaag ?
Of gisteren ?

Is het mijn eigen schuld dat mijn gebed niet wordt verhoord ?

Heeft bidden dan eigenlijk nog wel zin ?

Oprecht gebed = een relatie hebben met Jezus Christus.

Geeft God dan alles wat je bid ?
Ja, alles wat bij God hoort wordt verhoord.

Wordt dan ieder gebed van ons verhoord ?
Nee, als je bid voor mensen die God blijven afwijzen komt er geen verhoring (1 Joh. 5 : 16)

Noot van de redactie :

Niet gestelde vragen /aanbevelingen :

aan de Kerkenraad: Broeders heeft u de Gemeente aangespoord om
op die verrukkelijke vrije zondagmiddag een glaasje water te gaan brengen
aan mensen die sterven van de dorst in instellingen ?

Dat is wat Hem welgevallig is ( 1 Joh.3 : 22 b )

Een dankgebed wordt ALTIJD met vreugde in de hemel
gehoord en verhoord !

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693
Auteur: Reporter Creer datum: 14-07-2015 10:52:00
Zondagmorgen vanuit de Hervormde wijkgemeente De Ontmoetingskerk te Middelburg e.o.

(beroepen) Ds. B.C.Haverkamp uit Aalburg

tekst: Psalm 63 met verwijzing naar de geschiedenis van koning David die gevlucht is
en met 400 verbitterde mannen in een grot verscholen zitten ( 1 Samuel 22: 1-5 )

Waar is God als ik pijn heb, in de woestijn zit ?

Zijn broers kwamen bij David in de grot ( waar zij vroeger jaloers op hem waren )

Als de nood aan de man komt ( zoals bij de Vluchtelingen uit Syri) ontdekken de mede-vluchtende moslims de liefde van Christus

David deelt de verbittering van de mede-lotgenoten maar versterkt de verbittering juist niet
maar prijst God in Psalm 63:
Uw goedertierenheid is beter dan het leven : God tiert van goedheid
Daarom zullen mijn lippen U prijzen.

In de preek werd met vreugde geconstateerd dat de Gereformeerde Gemeente Middelburg
samenwerking zoekt met alle Kerken voor de Azielzoekende vluchtelingen.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=10693
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier