Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Edwin
Creer datum:
31-12-2014 23:42:52
Hart van Osdorp
Een jaaroverzicht
Auteur: Edwin Creer datum: 31-12-2014 23:47:59

zie www.hartvanosdorp.nl
Auteur: Reporter Creer datum: 3-02-2015 13:34:09 Laatst gewijzigd: 3-02-2015 13:38:56Informatie- en gebedsbrief januari 2015
Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
Januari, 9e jaargang, nummer 4


In deze brief:
# Hart van Osdorp in januari 2015
# Jezus-familie 4G viert het familieleven
# Blijheid van meningsuiting
# OpVoorjaar over twee weken
# Nieuwe folders over Hart van Osdorp
# Bijbels vinden hun weg
# Gebed


Hart van Osdorp
in januari 2015

Zoals jullie hiernaast wel zien, is het best goed toeven in Hart van Osdorp.


Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, en wat je ook hebt gedaan met veel succes of met grove fouten, het goede nieuws van Jezus' vergeving en verzoening is ook voor jou.

In deze nieuwsbrief geven we weer een verse blik op wat er in Hart van Osdorp allemaal gaande is. Genoeg om over te vertellen, genoeg om blij van te worden en voor te danken en ook genoeg om voor te bidden.Jezus-familie 4G viert het familieleven

En van de mooiste troeven van Hart van Osdorp is de familie van Jezus.
4G (staat voor gastvrij, gelovig, gehoorzaam en genadig) bestaat sinds mei 2014.

In een Jezus-familie verbinden mensen zich aan elkaar om elkaar elke week te zien (niet altijd iedereen overal tegelijk) en samen dingen te beleven. Dan gaat het over samen bidden of samen koken, of samen bij iemand op bezoek, of samen...
Pas zat 4G helemaal compleet aan tafel en toen hebben we elkaar n voor n verteld waarom we elkaar waarderen. En iedereen ging met een tas vol complimenten naar huis. Kijk, en dat is nu een Jezus-familie.
Wat ook typisch familie van Jezus is, is de 4G FamilieApp. Over van alles en nog wat elkaar op de hoogte houden. Van kleine dingen tot grote. Want de lijn is open! En natuurlijk hebben we ook samen een FamiliebijbelApp. Elke dag lezen in de bijbel en elkaar op de hoogte houden van wat je dan met God beleeft.

Overigens heeft een Jezus-familie behalve zorg voor elkaar ook hart voor Osdorpers. 4G verzorgt elke veertien dagen een avond met verhalen van Jezus, waarvoor we een hele huiskamer vol mensen uitnodigen. Met eten natuurlijk. Verder wil een familie van Jezus ook in navolging van Jezus eenvoudig goed doen in de buurt. 4G faciliteert daarom elke veertien dagen een opvoedingscursus onder leiding van een orthopedagoge. Op de cursus Moeders&zo komen de vijf talen van de liefde ter sprake. Hoe doe je dat nu, je kinderen onvoorwaardelijk liefhebben?
Uit de gesprekken blijkt telkens weer dat liefhebben zonder wat terug te vragen iets hemels is. Niet door mensen bedacht, maar wel door ons te leren. Jezus brengt Gods nieuwe wereld in de gezinnen in Osdorp.


Blijheid van meningsuiting.

Na de aanslagen in Parijs is de wereld niet meer hetzelfde. Er ligt veel discussie en debat voor ons. Wat zullen we gaan zeggen en doen?


OpVoorjaar over twee weken
Het is misschien nog een beetje vroeg, maar wij kunnen niet langer wachten! Op 15 februari willen we weer veel mensen uit de buurt uitnodigen voor OpVoorjaar!

Wat is OpVoorjaar?
Een buurtfeest, met veel en lekker eten, goede muziek en een prachtig verhaal over Jezus. We hebben een nieuw talent in ons midden, die op een geweldige manier geweldige verhalen over Jezus kan vertellen. We zien er dus naar uit.

Elk buurtfeest van Hart van Osdorp is, of het nu OpKerst, OpVoorjaar, OpPasen, OpZomer of OpHerfst is, elke keer weer een ware happening. En elke keer zeggen we weer dat je iedere zondag hetzelfde kunt beleven OpZondag. Komen op deze uitnodiging mensen terug? Soms wel, meestal niet.

Nieuwe folders over Hart van Osdorp

Elke week een feest met Jezus, dat is voor de meeste mensen niet gewoon. Om nog beter te vertellen wat een feest met Jezus is en hoe Hart van Osdorp jou als Osdorper kan introduceren bij deze feestelijkheden van Gods nieuwe wereld hebben we onze folders vernieuwd.
Er zijn er nu zes met elk een eigen en mooi verhaal over Hart van Osdorp. Nee, ze gaan niet alleen maar over Jezus. Zo is er ook een folder die vertelt over het buurtwerk van Hart van Osdorp en ook een die vertelt wie Hart van Osdorp eigenlijk is en waar we voor staan.

Bijbels vinden hun weg in Osdorp

Dankzij gulle gevers (hartelijk dank!!!) hebben we de afgelopen maanden enkele tientallen bijbels kunnen weggeven.


Pas zat n van ons in een koffietentje in Osdorp bijbelstudie te doen met twee mensen aan wie wij een bijbel kado hebben gedaan. Komt er opeens iemand naast de tafel staan.
"Is dat een bijbel?"
"Ja."
"Is dat dan de nieuwe bijbel?" (Hij ziet er ook zo mooi opvallend uit!)
"Ja, dit is de nieuwe."
"Hoe duur is die dan? Waar kan ik hem kopen?"
Hier, alsjeblieft, neem deze maar mee!

Lang geleden iemand zo van zijn stuk gebracht en tegelijk zo gelukkig gezien... Heerlijk, om mensen zo te verbazen!
Overigens zijn er al twee nieuwe bijbelleesgroepjes met de nieuwe bijbel in de hand gestart.Gebed


Gaat het goed met Hart van Osdorp?
Er is heel veel om voor te danken. Dat blijkt wel uit deze brief. 4G groeit in verbondenheid, liefde en enthousiasme. De cursus Moeders&zo maakt voor moeders echt verschil en de verhalen die 4G samen vertelt over Jezus maken indruk. OpVoorjaar wordt vast een feest, als God het wil, en de nieuwe bijbelvertaling vindt zijn weg in Osdorp. Over blijheid van meningsuiting gesproken! Daar wordt een mens blij en dankbaar van!!
Willen jullie God hiervoor danken?

Er is natuurlijk ook genoeg om voor te bidden.
Wij bidden op dit ogenblik voor ernstig zieken in Osdorp. En we kennen genoeg mensen die lichamelijk, psychisch of relationeel in zwaar weer zitten.
Veel mensen in Osdorp en dus ook in Hart van Osdorp staan onder druk. Recente cijfers van het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West laten bijvoorbeeld zien dat de werkloosheid in Osdorp hoog is met slechts 222 werkenden per 1.000 inwoners tegen 604 werkenden per 1.000 in de rest van Amsterdam (!). Er zijn dan ook meer huishoudens (18,1%) die van een minimuminkomen moeten rondkomen dan gemiddeld in de stad.
Zorgwekkend is ook het grote aantal (13,7%) schoolverlaters zonder diploma, waardoor de nieuwe generatie veelal een slechtere start maakt dan in de rest van de stad (9,4%). Gemiddeld gesproken voelen bewoners in Osdorp zich ook fysiek en geestelijk minder gezond (36%) dan in de rest van Amsterdam (25%). Onder ouderen is eenzaamheid een groot probleem. In Osdorp voelt 9,3% van de ouderen zich ernstig eenzaam, tegen 6,5% als gemiddelde in Amsterdam.
Willen jullie bidden?

Bid ook voor meer open deuren voor het goede nieuws van Jezus. Want we zijn er van overtuigd dat Jezus mensenlevens redt en dat die redding nu al begint.

Hartelijk dank voor jullie meeleven!

De meest hartelijke groeten
van Hart van Osdorp.
Auteur: Reporter Creer datum: 7-03-2015 13:15:33
Osdorpse belevenissen
februari 2015


Hoogtepunten uit de maand februari vinden jullie in deze nieuwsbrief terug.Zoals OpVoorjaar! Dit buurtfeest haalde zelfs de voorpagina van de Westerpost.Het was gezellig en een niet te missen event in Osdorp!
We maken ons alweer op voor de volgende editie: OpPasen! De superdeal is het eeuwige leven. Met natuurlijk de laagste prijsgarantie: het eeuwige leven delen we in de naam van Jezus gratis uit.

Verder in deze nieuws- en gebedsbrief: de aankondiging van de Kledingverkoop op 21 maart en een paar vingeroefeningen in het verwoorden van waar Hart van Osdorp voor staat. Elke week geven we de bezoekers van OpZondag een weekfolder mee met de bijbeltekst die we bespreken en met informatie over Hart van Osdorp, over wat we willen en waar we voor staan. Mooie teksten voor ons om kort te verwoorden wat onze droom is en mooie teksten voor jullie om te lezen en mee te leven.

Verder gaat hier in Osdorp alles door en merken we dat we als familie van Jezus dichter naar elkaar toegroeien. Het familieleven krijgt meer en meer vorm en belevenis in de praktijk. Wat ons hierbij ook verrassend goed helpt zijn diverse groepen in WhatsApp. We hebben een familiegroep, een bijbelleesgroep en een bidgroep: de luchtmacht.

Verder zijn we volop bezig met het bouwen aan relaties met allerlei mensen. Gaat goed! En we bezinnen ons ook op onze eigen geloofsgroei. Binnenkort komt er een boekje uit met korte en simpele gebeden en teksten om samen door te bidden en je 'geloofshuis' of liever je hart en je denken op orde te brengen met de hulp van God.

En verder gaat alles hier door, ook wat het werk in de buurt betreft. Alles samen genomen spreken we wel van Project Osdorp-midden omdat verreweg het meeste van wat we doen in de wijk Osdorp-midden plaatsvindt.

We hopen en verwachten dat deze brief jullie weer blij maakt en stof geeft voor meeleven en gebed.

Hartelijk dank voor jullie meeleven!

Met een hartelijke groet van ons allemaal!
Hart van Osdorp
Auteur: Reporter Creer datum: 11-04-2015 18:12:29 Laatst gewijzigd: 11-04-2015 18:21:47


Hart van Osdorp in maart 2015
een belevenis!


Belevenis en avontuur, dat zijn wel twee trefwoorden die de afgelopen maand maart typeren. We hebben weer mooie dingen mogen beleven. Natuurlijk vierden we met de buurt het Paasfeest OpPasen. We hadden een drukbezochte kledingverkoop en op de Passie-avond van onze familie van Jezus zat het letterlijk de deur uit!

Over al deze dingen en ook over de kleine dingen van het leven (verjaardagen!) lees je meer in deze nieuwsbrief. En natuurlijk eindigen we weer met de vraag om jullie gebed.

Hartelijk dank voor jullie meeleven!

Met een hartelijke groet van ons allemaal!
Hart van Osdorp


Omkijken naar ...
Help Hart van Osdorp helpen!


Hart van Osdorp bestaat uit mensen en gaat over mensen. We ontmoeten veel mensen en lachen met veel mensen en als het nodig is huilen we met mensen. Dat doen we natuurlijk in Hart van Osdorp, en ook best heel veel buiten Hart van Osdorp. Want Jezus zegt ons van alle mensen te houden.

Er is veel ziekte in Osdorp; voor sommige mensen hebben de artsen geen hoop. Er is veel armoede in Osdorp; sommige mensen hebben vandaag geen brood, laat staan morgen.... Er is veel angst in Osdorp.
Veel kinderen zijn bang. Ze pesten elkaar en worden gepest. Er zijn mensen die hun plek in Nederland niet zeker zijn. Er zijn mensen die ruzie maken, soms of vaker zijn het man en vrouw. Er zijn mensen, die ...

We zijn ervan doordrongen dat Gods nieuwe wereld gekomen is en dat we Gods licht mogen laten schijnen als sterren die schitteren in de nacht (Filippenzen 2:15). Dat is een voorrecht!
Het is mooi om voor al die mensen iets te mogen doen, soms weinig, een arm om de schouder, soms meer, een brood voor vandaag, soms nog meer, een gebed, soms het allermooiste: Jezus!

Maar soms kost praktische hulp ook gewoon geld. Het liefst helpen we met onze tijd en goede raad en onze spullen. Maar soms is er toch eenvoudigweg geld nodig. Hiervoor hebben we een apart potje dat de naam Hart van Osdorp helpt draagt.

Wil je hieraan bijdragen, dan is je bijdrage welkom op bankrekeningnummer NL09ABNA0507405943 t.n.v. Hart van Osdorp te Amsterdam, ovv. Hart van Osdorp helpt.


OpPasen 2015


Pasen is natuurlijk ht feest van leerlingen van Jezus.
Pasen staat voor de komst van Gods nieuwe wereld in onze wereld. Na de opstanding van Jezus verandert alles. Jezus heeft als koning de strijd aangebonden met de duivel, de dood en alle machten van schuld en schaamte. En hij heeft gewonnen!!!

We hadden onze beste vertelster voor de zaal staan om ons en de buurtbewoners dit verhaal te vertellen. Ze kan het zo goed, dat een aantal mensen moest huilen. Jezus moet dood! Dat riepen de mensen. En Jezus ging dood ... Inderdaad, als je daarover nadenkt en in het verhaal kruipt, en zo opnieuw meemaakt wat er is gebeurd, dan moet je huilen!
Maar des te groter is ook onze vreugde, nu we mogen weten dat Jezus de dood heeft overwonnen. Wat betekent dat voor ons leven nu?

Nog een stukje vertelling, omdat het zo mooi is:
“Ik zei het net al. Waar Jezus koning is, daar is de omgekeerde wereld. Jezus is geen koning zoals alle andere koningen. Hij is geen koning die ver weg in een paleis zit. Die in een dure wagen rijdt. Hij is geen koning die alle mensen voor hem laat rennen en werken en zweten. Hij is geen koning die terugslaat of scheldt.

Jezus als Koning is dichtbij ..., dichtbij mensen ... dichtbij jou, dichtbij mij. Hij is een Koning die dient. Die het slechte werk opknapt.

Toch is Hij geen softie, geen zwakkeling ... Koning Jezus bond de strijd aan tegen de zonde en de dood. Dt was de opdracht, daarom is Jezus koning. Weet je wat Jezus ooit zei? ‘Ik doe wat God van mij vraagt. Ik geef mijn leven weg. Maar dat doe ik om het daarna weer terug te halen. Niemand kan mijn leven van mij afpakken. Ik geef het zelf. Want ik heb de macht om mijn leven te geven, en ik heb de macht om mijn leven terug te halen. Dat is wat God van mij vraagt.’ Jezus vocht tegen de zonde en Hij won! Jezus vocht tegen de dood en Hij won! Jezus gaf zijn leven voor de mensen. En Jezus werd weer levend, dankzij de kracht van God!

Wauw! Wat dat is nog eens een Koning! Als Jezus je Koning is, dan heeft de zonde en de dood geen macht meer over je ... dan zijn zij niet langer meer de baas. Want dan is Jezus Koning!

En wat voor een koning! Jezus draait de wereld om. Hij eist geen hoog jaarsalaris, en Hij vraagt niet van ons dat we keihard werken. In plaats daarvan geeft Hij juist eindeloos veel. In plaats van boosheid of verdriet, juist blijheid en een licht hart. Hij troost, Hij is altijd bij me, dus ben ik nooit meer alleen. Daarom hoef ik ook niet meer bang te zijn voor wat gebeurt of kan gaan gebeuren. Zijn plan voor mij en Zijn plan voor jou is een goed plan. Een toekomst vol hoop. Het enige wat Hij vraagt is mijn hart, jouw hart. Hij wil dat we van Hem houden."


Passie-avond

De kers op de taart van maart 2015 was de Passie-avond van 2 april -:) We hadden wel veel mensen verwacht, maar opeens zat heel de huiskamer vol met meer dan dertig volwassenen en kinderen.

De Passie-avond is een fenomeen geworden. De avond wordt georganiseerd door onze 4G-familie van Jezus. De ingredinten zijn gastvrijheid, gezelligheid, lekker eten (mmm!), en een verhaal uit de boeken van God met een gesprek. Er is altijd genoeg eten, de kinderen hebben hun eigen knutsel-uur, en het gesprek ging dit keer over enkele offers uit het derde boek van Mozes. Best wel veel offers en veel regels. Waarom we dat nu niet meer doen?, vroeg iemand. Wel, Jezus is het Lam van God. Zijn dood is eens en voor altijd voldoende om ons bij God te brengen!

Na het gesprek viel de grote groep spontaan uiteen in kleinen groepjes. Het ene groepje maakte afspraken om samen te gaan eten. Anderen praatten over bijles uit 4G voor hun kinderen. Anderen praatten door over het goede nieuws van Jezus. Jullie noemen Jezus, de zoon van God? Hoe moet je dat zien? Wat betekent dat? Er is immers maar n God! En: Wordt het je niet heel gemakkelijk gemaakt, als Jezus je bij God heeft gebracht? Dan kun je toch doen, wat je wil?

Hier genieten we dus van. Dit is wat we willen. Samen familie zijn in Osdorp. Andere Osdorpers uitnodigen om daarin te delen. Van elkaar genieten. Elkaar helpen met praktische dingen. En met elkaar praten over de betekenis van Jezus en Gods nieuwe wereld en wat dat te maken heeft met ons en jouw leven.

Familieleven


Hart van Osdorp wil een familie van Jezus zijn. Dat betekent taart eten, als er mensen jarig zijn . Het betekent elkaar praktisch helpen, als er hulp nodig is. Het betekent elkaar op geregelde en spontane tijden ontmoeten. 's Morgens vroeg om te bidden, 's morgens vroeg om te ontbijten, 's middags om thee of koffie te drinken, 's avonds om te eten (natuurlijk!). En sommigen gaan samen naar het museum om zich te vergapen aan de Late Rembrandt.

En elke dag appen we elkaar op onze familieApp of bijbelApp of bidApp (luchtmacht). Kortom, samen eten, samen bidden, samen delen, samen plezier maken, en samen anderen uitnodigen. Dat is voor ons familiezijn.


Kledingverkoop groot succes!

De beroemde kledingverkoop van Hart van Osdorp stelde niet teleur.
Gebed


Er staan in deze brief weer een hele reeks dankpunten: OpPasen, de kledingverkoop, praktische hulp voor mensen, de Passie-avond, het familieleven dat steeds meer vorm krijgt onder ons in Osdorp.
Allemaal dankpunten!

Er is ook genoeg te bidden.
Wij vragen gebed voor al die mensen die ons pad kruisen en die hulp nodig hebben.
Er staat een nieuwe familie op het punt om geboren te worden. We weten nog niet wanneer en hoe precies. Maar we zijn wel in blijde verwachting.
We willen graag dat de volgende Passie-avond net zo'n groot succes wordt als de laatste: veel mensen die genoten van het verhaal uit het woord van God en van elkaar.
En we verlangen ernaar dat ook door ons Gods nieuwe wereld steeds meer zichtbaar wordt.

Auteur: Johan Creer datum: 15-05-2015 14:04:30 Laatst gewijzigd: 15-05-2015 14:12:04
Hart van Osdorp: nieuws
april en mei 2015


Het is al half mei, wanneer deze nieuwsbrief het licht ziet. Vandaar dat we deze brief vergezeld laten gaan van de titel april/mei. De tijd vliegt. En er komt van alles langs in Osdorp.
In deze informatie- en gebedsbrief vinden jullie n uitgebreid verslag. Vanwege het belang en de lengte laten we het deze keer daarbij. Ook omdat het verslag een goede blik geeft op het DNA van Hart van Osdorp. Niet dat er verder niet van alles gebeurt. Maar daarvoor vragen we aan het einde van de brief jullie gebed.

En we vragen nogmaals jullie aandacht voor het fonds 'Hart van Osdorp helpt'.

Hartelijk dank voor jullie meeleven!

Met een hartelijke groet van ons allemaal!
Hart van OsdorpOsdorp mooier maken
Jaarverslag OnS huis 2014

OnS huis is n van de wekelijkse gebeurtenissen in Project Osdorp-midden. Vrijwilligers uit Hart van Osdorp en uit de buurt werken nu al meer dan vijf jaar eendrachtig samen om van OnS huis een succes te maken. We krijgen als vrijwilligers dit succes niet kado. Soms is het hard werken, omdat er vrijwilligers verhinderd zijn. Soms zijn er ook lastige situaties en moeten we sociaal bijsturen. Zo zijn er genoeg uitdagingen om de lessen van Jezus in praktijk te brengen.

Wat is OnS huis?
Iedere week koffie en thee, gevolgd door een vers en professioneel gekookte driegangen maaltijd. Buurtbewoners betalen 2,- euro. Van de activiteiten en ontmoetingen van OnS huis wordt elk jaar een Jaarverslag gemaakt. Dit jaar nodigde OnS huis Achmed Badoud (voorzitter van de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West) en Hans van Zijl (manager gebiedsbeheer van Stadgenoot) uit om de eerste exemplaren van het Jaarverslag 2014 in ontvangst te nemen. Uiteraard ging dit gepaard met de nodige toespraken.

OnS huis begon met een droom
Namens OnS huis sprak Henno Smit. Hij greep de gelegenheid aan om iets te vertellen over vijf jaar OnS huis:

"OnS huis begon met een droom. Wij zagen mensen; en wij zien nog steeds mensen, die mensen nodig hebben; wij zien mensen die naar mensen vragen; wij zien mensen die zoeken naar een gezellige plek. Blijkbaar waren de buurthuizen of andere clubs vijf jaar geleden voor veel bewoners onvindbaar of was de vraag eenvoudig groter dan het aanbod. Hoe dit ook zij, de initiatiefnemers van OnS huis wilden Osdorp een beetje mooier maken. Dat wilde het stadsdeel ook en stelde geld uit de Wijkaanpak beschikbaar. Osdorp mooier maken, daar was Stadgenoot ook voor in en stelde de BuurtEntree gratis ter beschikking.
OnS huis was geboren!

In OnS huis zijn mensen thuis
Maar wat is OnS huis?
Wie dat vraagt krijgt steevast woorden als 'contacten', 'sociaal', en 'gezelligheid' te horen. Voor veel mensen is OnS huis een echt huis of liever een echt thuis geworden!
Op n van de maandelijkse thema-avonden was een bloemlezing van de volgende uitspraken te horen:
“Via OnS huis is mijn netwerk groter geworden.”
“Omdat je elkaar kent, word je vrijer op straat.”
“Hollandse stamppotten zijn een aanvulling op mijn leven.”
“Ik heb via OnS huis veel kennissen opgedaan. Ik vind het hartstikke leuk.”
“Ik zit niet alleen. Daar gaat het om.”
“En je eet meer.” :-)
“Ik voel me hier echt thuis.” “Wat doet dat met je?”Antwoord: “Je voelt je gelukkig.”

Trots en verlegen
Maar wat te denken van deze uitspraak: "Op n dag OnS huis kan ik twee dagen leven." OnS huis wordt van al dit soort opmerkingen enigszins verlegen en ook wel trots. En tegelijkertijd denken we: er is nog veel te doen. Want wat doet die buurtbewoner om die andere vijf dagen door te komen?

Uitvalsbasis, broedplaats en wieg
Het is goed te vermelden dat OnS huis een uitvalsbasis is voor meer. We vragen wel eens naar meer: Mag er nog niet meer gebeuren? Maar dan luidt het antwoord in koor: "Er is al veel uitgekomen: 'Anders Kijken', 'Kleurrijk Osdorp', en de 'Kledingverkoop'!"

OnS huis is een broedplaats voor vriendschappen, en de geboorteplaats van plannen om samen boodschappen te doen, musea te bezoeken, zomers te picknicken, samen een tuintje te huren op de Stadsboerderij, en samen De Wandeltochten te beleven.
Ook is OnS huis een plaats van zorg. Zonder dat we er veel ruchtbaarheid aan geven en dus zonder dat veel mensen het weten worden door of via OnS huis veel mensen uit de soms acute brand geholpen.

DNA
Verder vinden onder het dak van OnS huis taallessen en huiswerkbegeleiding plaats. Daar vinden de deelnemers persoonlijke aandacht, vriendelijkheid en praktische hulp - toch het DNA van OnS huis - ook weer terug.

Fameus of beroemd zijn de maandelijkse thema-avonden van OnS huis. Een keur van onderwerpen als bijvoorbeeld de Stadsboerderij, gezondheid, verkiezingen, en eten in de Islam passeren een aandachtig gehoor. Voor het laatste onderwerp hadden we de imam van de Haci Bayram Moskee met bestuursleden en hun vrouwen uitgenodigd. Ze kwamen met hun tienen in OnS huis eten, maar OnS huis moest wel met veertig buurtbewoners een tegenbezoek afleggen, natuurlijk met eten. Turkse gastvrijheid!

OnS huis staat midden in Osdorp, midden in de stad, midden in het leven. OnS huis wil meer zijn dan een eetclub. OnS huis is een plek waar mensen leven!Osdorp mooier maken
Wordt vervolgd?

Nadat OnS huis nog aandacht had gevraagd voor zijn bedreigde financile positie en Badoud en van Zijl had uitgenodigd om mee te denken over een duurzame toekomst van OnS huis, kregen beide hoge gasten het woord.

Badoud herinnerde zich hardop dat onlangs een hoogbejaarde bewoonster uit de buurt zich vanwege haar eenzaamheid van het leven had beroofd en hoe diep hem dat geraakt had. Badoud gaf daarom hoog op van wat hij onder het eten om zich heen had gezien. "Ontmoeting en contact - daar gaat het om." "Dit, wat we hier zien, is de samenleving." Hij merkte op dat OnS huis bevolkt wordt door een divers gekleurd publiek uit de buurt en dat blijkbaar iedereen in OnS huis welkom is en zijn of haar plek krijgt en ook vindt. Verder zei hij dat de samenwerking tussen het stadsdeel, Stadgenoot en bewoners een goed voorbeeld is van het bundelen van krachten en middelen. Zo komen beleid en zorg en welzijn en de buurt bij elkaar! Ook van Zijl gaf hoog op van wat hij had gezien. Hij zei dat Stadgenoot zeker de BuurtEntree wil open houden, mits daarvan goed gebruik zal worden gemaakt. In de wandelgangen vroeg hij zich nog af waarom OnS huis niet meer aan de weg timmert. Volgens hem verdient OnS huis als succesvol project meer publiciteit en meedenken!


Omkijken naar ...
Help Hart van Osdorp helpen!


Hart van Osdorp bestaat uit mensen en gaat over mensen. We ontmoeten veel mensen en lachen met veel mensen en als het nodig is huilen we met mensen. Dat doen we natuurlijk in Hart van Osdorp, en ook best heel veel buiten Hart van Osdorp. Want Jezus zegt ons van alle mensen te houden.

Er is veel ziekte in Osdorp; voor sommige mensen hebben de artsen geen hoop. Er is veel armoede in Osdorp; sommige mensen hebben vandaag geen brood, laat staan morgen.... Er is veel angst in Osdorp.
Veel kinderen zijn bang. Ze pesten elkaar en worden gepest. Er zijn mensen die hun plek in Nederland niet zeker zijn. Er zijn mensen die ruzie maken, soms of vaker zijn het man en vrouw. Er zijn mensen, die ...

We zijn ervan doordrongen dat Gods nieuwe wereld gekomen is en dat we Gods licht mogen laten schijnen als sterren die schitteren in de nacht (Filippenzen 2:15). Dat is een voorrecht!
Het is mooi om voor al die mensen iets te mogen doen, soms weinig, een arm om de schouder, soms meer, een brood voor vandaag, soms nog meer, een gebed, soms het allermooiste: Jezus!

Maar soms kost praktische hulp ook gewoon geld. Het liefst helpen we met onze tijd en goede raad en onze spullen. Maar soms is er toch eenvoudigweg geld nodig. Hiervoor hebben we een apart potje dat de naam Hart van Osdorp helpt draagt.

Wil je hieraan bijdragen, dan is je bijdrage welkom op bankrekeningnummer NL09ABNA0507405943 t.n.v. Hart van Osdorp te Amsterdam, ovv. Hart van Osdorp helpt.


Gebed

Deze brief gaat grotendeels op aan OnS huis. Maar dat betekent niet dat er ook niet veel andere dingen gebeuren! Er zijn veel mensen die bij Hart van Osdorp aankloppen om hulp en/of die bij Hart van Osdorp binnenlopen. De Passie-avonden (samen eten en verhalen vertellen over Jezus) zijn echte gebeurtenissen geworden. OpZondag trekt aan. OpZomer, ons volgende feest voor de buurt staat voor 7 juni op de rol. En het familieleven gaat de hele week door.Allemaal redenen om de Heer te danken!

Wij vragen gebed voor alle mensen die met allerlei praktische vragen bij ons komen. Soms is sprake van ernstige ziekte. Soms zijn mensen in blijde verwachting.
Binnenkort bezoekt een team van Hart van Osdorp weer een training van Nederland Zoekt... We hopen en bidden om veel inspiratie en ook praktische wijsheid.
We willen graag met mensen die daarnaar vragen meer leren over Jezus en vragen ons af hoe we dat het beste kunnen doen en kunnen bemensen. We bidden om meer mensen.
We zoeken naar het antwoord op de vraag wat voor onze mensen het goede nieuws is. Wat zou Jezus precies tegen hen zeggen? Wat hebben ze nodig? Wat wil God hen geven?

Bidden jullie mee?Auteur: Freek Creer datum: 26-06-2015 17:16:25 Laatst gewijzigd: 26-06-2015 17:22:16
Hart van Osdorp:
klaar voor de zomer

Deze nieuws- en gebedsbrief komt vlak voor de zomer uit. De Ramadan is uiteraard ook in Osdorp begonnen. En dus zijn grote delen van Osdorp anders. Een ander ritme, andere tijden, andere aandacht. Afspraken zijn moeilijker te maken. Veel mensen hebben hun hoofd bij andere dingen. Want veel mensen zoeken in deze maand speciaal God. Wij bidden dat ze hem mogen vinden en dat speciaal Jezus hen de weg, de waarheid en het leven mag wijzen.

Hart van Osdorp...
Als we terugkijken naar het afgelopen seizoen is God heel goed geweest voor Hart van Osdorp. Er zijn nu twee families van Jezus; er is een moederfamilie van Jezus (waarover hieronder meer); er is veel eensgezindheid; we hadden een mooi OpZomer-feest; de 4G familie had elke veertien dagen een vaak stampvolle Passie-avond; in juni was er een echte school van profetie; er waren en zijn veel waardevolle relaties; Hart van Osdorp leeft van Jezus en vertelt over Jezus, laat hem zien en geniet van Jezus.

Kortom, er is veel goeds gebeurd de afgelopen maand en het afgelopen seizoen. We voelen ons gezegend en kijken vol goede moed vooruit naar wat God nog meer gaat doen.


Hartelijk dank voor jullie meeleven!

Met een hartelijke groet van ons allemaal!
Hart van Osdorp


Taaljuf
en bruid

Een inkijkje in een taalles van Hart van Osdorp...
Op 28 mei is taaljuf Elsa getrouwd met haar Joris. Wat een feest. We feliciteren haar hier opnieuw van harte! Het was een hele mooie dag voor het bruidspaar en voor veel mensen, die met het bruidspaar blij waren.

Elsa geeft op vrijdag Nederlandse les aan een vrouwengroep in De Kikker. Ze heeft hun natuurlijk ook verteld over haar bruiloft en wat er allemaal zou gaan gebeuren. Waarom ze bijvoorbeeld naar de kerk gaat op haar trouwdag en over nog veel meer. Allemaal mooie onderwerpen om in het Nederlands over te praten in de les. Elsa had de vrouwen ook uitgenodigd voor de kerkdienst en het feest. Maar dat bleek nog een te grote stap.

Daags na de bruiloft, op vrijdag 29 mei, verving ik (Lenie) juf Elsa in de les. De taalcursisten hadden allemaal en de hele vorige dag aan Elsa gedacht. Ik liet een foto van haar zien op haar bruiloft.


Een mooie foto, maar van bruid Elsa zonder bruidegom Joris. "Was haar man er ook". Ja, die was er ook. Geen vreemde vraag, want niet op alle bruiloftsfeesten ter wereld zijn er ook mannen. Vrouwen en mannen hebben vaak apart feest.

We hebben in de les samen een kaart geschreven om Elsa en Joris te feliciteren met hun huwelijk. We bedachten samen allerlei zinnen en woorden (het was per slot van rekening een Nederlandse les!) die zijzelf op de kaart konden schrijven. Maar deze zin heeft het niet gehaald: "Lieve Joris en Elsa". Dat ging sommige vrouwen te ver.
Je kunt niet tegen een man, die niet jouw man is, zeggen: Lieverd!
Het werd wel een hele mooie ontroerende kaart. En de week erna heeft Elsa foto's laten zien en verteld over het feest. En er was taart, cake, lekkers, bloemen en cadeaus. Wat werd ze verwend!

Wij zijn blij met Elsa en de vrouwen ook!


Moeder-
familie
van Jezus

Hierboven schreven we het al. Hart van Osdorp heeft nu twee families van Jezus. En een echte moederfamilie. Best belangrijk. Dus schrijven we er hier over.
Wat is een moederfamilie nu weer?
Wel, elke maandagavond komen de leiders van Hart van Osdorp bij elkaar om... familie te zijn. Dat wil zeggen: samen eten, samen bidden, samen delen, samen plezier maken en samen bespreken hoe en wanneer we ons leven delen met andere mensen. Op maandagavond leren we zo samen veel over familie van Jezus zijn en oefenen we daar ook in. Zo hebben we het afgelopen jaar veel van elkaar geleerd en hebben we dus veel samen gegeten, gepraat en gebeden. Ook zijn we dichter bij elkaar gekomen en kwamen er persoonlijke dingen op tafel.
Openheid en eerlijkheid, genade en waarheid, elkaar verantwoording afleggen (nee, niet eng), er voor elkaar zijn... Dat is dus familie zijn. We oefenen het, we beoefenen het, en zo krijgen we als leiders van Hart van Osdorp steeds meer het DNA van familie zijn in onze vingers en op ons hart.

Het is de bedoeling dat verschillende leiders dit DNA meenemen naar hun eigen te stichten familie van Jezus. Zo baart de moederfamilie haar kinderen...


OpZondag


Elke week houdt Hart van Osdorp OpZondag.
OpZondag is onze zondagmiddag vol met eten, gezelligheid, muziek, bijbel, mensen en de Heilige Geest.

Maar alleen voor de folder zou je al willen komen.
De folder van OpZondag wordt elke week vernieuwd, met telkens nieuwe stukjes, zoals deze:

Deze week over Hart van Osdorp

In Hart van Osdorp gaat het over mensen. En dus over jou. Wij zien je graag. En wij zien graag dat jij je op je gemak voelt. Ja, dat is wat Jezus liefde noemt. Liefde stelt je op je gemak. Want waar liefde is, geloven mensen in jou.

Hart van Osdorp gelooft in jou, omdat God in jou gelooft. God houdt van mensen. En dus houdt God ook van jou. Misschien voelt dat wel ongemakkelijk. Wat wil God van mij? Hij wil met je omgaan. Hij wil je kennen. En hij ziet graag dat jij hem kent.
Daar wil Hart van Osdorp je graag mee helpen.

Hart van Osdorp gaat dus over God. Maar God geeft ons elke dag het leven. En dus gaat Hart van Osdorp ook over ons dagelijks leven. Anders gaat het toch nergens over!
Wij geloven dat Jezus goed nieuws heeft voor jouw leven van elke dag. Hij wil het verschil maken, ook in jouw leven.

Wat dat verschil is?
Dat willen we graag samen jou ontdekken. Voor sommigen van ons is het verschil dit:

- God is groter; dus ik kan loslaten
- God is sterker; dus ik hoef niet bang te zijn
- God is beter; dus ik hoef mijn geluk nergens anders te zoeken
- God is geweldig liefdevol; dus ik hoef mezelf niet te bewijzen
- God is wijzer; dus ik kan hem voor alles vragen

Wat kan God voor jou doen?

Meer weten?
Vraag naar het Wie-is-God-voor-mij-blad.

Tot zover het stukje folder OpZondag.
Ben je nu zelf nieuwsgierig naar het Wie-isGod-voor-mij-blad?
.

Vragen aan
OpZomer


Op 7 juni hadden we een geslaagd buurtfeest. Trouwe lezers van deze brief weten dat we op gezette tijden buurtfeesten houden: OpHerfst, OpKerst, OpVoorjaar, OpPasen, en OpPinksteren of OpZomer.

Met deze feesten willen we een extra moment scheppen om mensen uit de buurt uit te nodigen. En dat gaat goed. Elke keer weer komen tientallen mensen (mee afhankelijk van hoe fanatiek we uitnodigen) op ons feest. We pakken dan extra uit met eten, muziek en met het bijbelverhaal. Op de foto hier boven zien jullie een jongen allerlei vragen stellen aan onze beste verhalenvertelster Simone: Hoe weet jij nou dat die verhalen over Jezus echt zijn gebeurd? En is Jezus de zoon van God? Goede vragen! Vragen mag in Hart van Osdorp. En van vragen word je wijs.

De zaal zat weer behoorlijk vol OpZomer en de kindertafel ook:School van profetie


Hierboven zien jullie kinderen die tijdens het kinderprogramma van een OpZondag in juni maskers hebben gemaakt. Zij zijn immers net als wij allemaal prinsen en prinsessen van de grote Koning! Dan heb je ook een nieuw gezicht!

Een bruggetje naar de school van profetie.
We zijn hebben allemaal de Geest van Jezus gekregen en kunnen, door de Geest geleid, woorden van God ontvangen en doorgeven. Volgens niemand minder dan Paulus moeten we zelfs streven naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. Nu, dat hebben we de afgelopen maand gedaan. En hoe!
Vier maandagavonden werden een aantal leiders van Hart van Osdorp ondergedompeld in wat de bijbel zegt over profetie. Niet alleen in theorie, maar ook oefenen (en uitstappen dus!) in de praktijk. Veel geleerd! En we zijn veranderd. Het is moeilijk op dit moment te zeggen hoe. Maar al tijdens de cursus ging bijvoorbeeld OpZondag anders aanvoelen. Misschien heeft het met vrijmoedigheid te maken en zeker met vrijmoediger luisteren naar God.

Twee vuistregels uit de cursus: het gaat om liefde en het gaat om Jezus. Twee belangrijke teksten: 1 Korintirs 14:1-5 en 1 Tessalonicenzen 5:19-21.


GebedIn deze brief staat veel om God voor te danken!
Hart van Osdorp kan echt terugzien op een mooi seizoen.

Willen jullie ook met ons meebidden dat God het goede wat hij begonnen is gaat voortzetten?

# De look and feel OpZondag gaat richting een wekelijks feestje (met
veel eten
# Er is veel eensgezindheid.
# Er zijn veel mensen van wie we mogen houden.
# De families van Jezus gaan steeds meer op Handelingen 2 lijken.
# En we mogen steeds weer opnieuw mensen ontmoeten en helpen in
Osdorp.

Bidden jullie mee?
Auteur: Reporter Creer datum: 2-09-2015 14:31:26 Laatst gewijzigd: 2-09-2015 14:43:09
In deze brief:
# Hart van Osdorp geniet de vrijheid van Jezus
# Hart van Osdorp geniet van familie
# Hart van Osdorp geniet van de buurt
# Gebed


Hart van Osdorp geniet
van de vrijheid van Jezus

Bij de start van het nieuwe seizoen sturen we jullie onze nieuws- en gebedsbrief. Een update van wat we deze zomer hebben gedaan en vooral willen blijven doen: genieten van Jezus en van elkaar.

Nergens wordt vrijheid zo omarmd en aanbeden als in Amsterdam, 's werelds hoofdstad van het vrije leven.
Geen wonder dat wij ons zo thuisvoelen in deze stad. Want wij genieten ook van vrijheid. Het is de vrijheid die Jezus geeft. En we geloven dat deze vrijheid pas echt de vrijheid is, waar mensen naar zoeken. En er is goed nieuws voor iedereen in Amsterdam en Osdorp. Deze vrijheid is een kado, die God kwistig en royaal (ja, met opzet twee keer gezegd) uitdeelt. Kijk maar mee met de zomer van Hart van Osdorp geniet

van familie

Afgelopen OpZondag zongen we een nieuw lied. Niet voor niets roepen de Psalmen in de bijbel vaak om nieuwe songs. Wij zongen dus voor het eerst het lied 'Familie':

Hoe mooi en hoe heerlijk / als wij als familie,
als broers en als zussen, / om elkaar geven
en open en eerlijk / met elkaar omgaan,
de vrede bewaren / en eensgezind leven
En het mooiste geschenk / wordt ons gegeven:
de zegen van God, / een eindeloos leven.

Zoals we al eerder hebben geschreven is en wordt Hart van Osdorp steeds meer een familie. Wat is een familie? Iedereen weet het, maar wat als je een familie van Jezus wordt? Jezus gebruikt ergens het beeld van een kwistig en royaal (!) zaad strooiende boer. Zo komt het koninkrijk van God. Wij mogen vrijgevig en gul Jezus en zijn liefde uitdelen. Want er is genoeg, meer dan genoeg voor onszelf en de mensen om ons heen. Misschien zeggen plaatjes wel meer dan woorden. Hart van Osdorp was deze zomer als familie een plaatje. Dat betekent:

# elkaar ophalen voor OpZondag als er alleen een duwstoel is (omdat de elektrische kapot is):


# beleven dat waar twee of drie bij elkaar zijn (omdat de rest niet in de stad is) Jezus werkelijk in ons midden is:


# elkaar open en eerlijk aan spreken met het goede nieuws van Jezus en daar heel vrolijk van worden:


# natuurlijk met elkaar eten (en er is altijd genoeg!):


# elkaar opzoeken en bij elkaar eten:


# elkaars verjaardag vieren met taart:


# met kinderen plezier maken over Jezus:
# elkaars feesten meevieren:


# samen naar Sail:


# de Akergemeente helpen met een feestweek voor de buurt:


# samen picknicken met de buurt in het Stadspark Osdorp:


De picknick hebben we zes weken gedaan en er waren weken bij, waarin meer dan vijftig mensen uit de buurt deelnamen en genoten van elkaar en de vrede van Jezus. En keer ging het mis, toen twee jongetjes uit de buurt elkaar in de haren vlogen en elkaars gezicht met hun voetzolen bewerkten. Ook dat is Osdorp. En dat laat ook zien, wat we willen. Dit willen we dus niet!!!

Waar gaat dit allemaal over?
Dit gaat over samenleven en ons leven delen.
Dat is genieten van elkaar en van Jezus. En het is groeien in openheid en eerlijkheid. Want het plaatje achter al deze plaatjes is dat we niet alleen ons eten en onze taart delen, maar ook onze harten en onze gedachten en steeds meer onze gevoelens en onze gebeden. We ervaren meer en meer dat ook dat genieten is: elkaar meenemen op de weg van Jezus. Wat is dat? Dat is openheid en eerlijkheid. Delen en elkaar aanspreken. Samen lachen en huilen. Samen verbaasd staan over de vrijheid die Jezus geeft. Samen vechten tegen verkeerde gedachten en gedrag en samen winnen.

Het was een mooie zomer...


Hart van Osdorp geniet
van de buurt

In het project Osdorp-midden starten we na de zomer ook weer veel op. Bijvoorbeeld samen met vijfenveertig met buurtbewoners eten in OnS huis:


Samen met buurtbewoners organiseert Hart van Osdorp ook een hele serie taallessen (vijf groepen), computerlessen (twee groepen) en naailessen (1 groep). Veel mensen hebben behoefte aan les. Veel buurtbewoners willen verder komen. Veel buurtbewoners vallen tussen wal en schip. Maar er zijn Hart van Osdorpers die in samenwerking met buurtbewoners kwistig, vrijgevig en gul hulp rondstrooien.
Gewoon, omdat er genoeg is en we dus graag weggeven.

Vrijgevig staat tegenover inhalig. Gul tegenover krenterig. Royaal tegenover karig. Brengen tegenover halen. Hart van Osdorp wil royaal geven, omdat er genoeg is. Want wij kennen een koning, die genoeg heeft en uit zijn overvloed royaal (koninklijk!) uitgeeft aan ons opdat wij het op onze beurt weer doorgeven aan Osdorp. In deze tijd waarin sommigen zich willen verschansen in Fort Europa willen wij op onze plek juist muren slechten en uitdelen van wat wij zelf ook maar hebben gekregen. Hoe was het ook al weer? Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven (Matthes 10:8)


GebedHart van Osdorp experimenteert met familie zijn in Osdorp. Is dat bijzonder? Ja en nee. Nee, want ieder mens is gemaakt voor relaties en liefde. Daarom ligt familie zijn dicht bij het hart van ons allemaal. En ja, het is toch wel bijzonder, als we eerlijk zijn en merken hoe snel en hoe vaak we in standje 'ik' en 'zelf' schieten, omdat we weer eens denken dat we te kort komen. Hart van Osdorp kiest daarentegen heel bewust voor familie zijn. En ja, daar is veel gebed voor nodig!

Bidden jullie mee?

# Dat wij veel van Gods liefde mogen ontvangen en beleven en daarvan genieten. Dat is immers het begin van alle familie zijn.
# Dat we nog meer gaan geloven en ervaren dat God meer dan genoeg heeft en aan ons meer dan genoeg uitgeeft van zijn liefde, goedheid en trouw.
# Dat God ons helpt met veel creativiteit en praktijk om wat wij van God hebben ontvangen door te geven aan elkaar en aan de mensen om ons heen.
# Dat mensen Jezus gaan herkennen in ons doen en laten.
# Voor wijsheid en overzicht voor het bestuur van Hart van Osdorp, dat vijf m/v sterk mag organiseren en (soms) beslissen.
# Voor de Raad van Toezicht, die vijf m/v groot op 30 september hoopt samen te komen om te horen over het wel en wee van Hart van Osdorp.

Blik op picknick

# En niet te vergeten voor Osdorp en de mannen, vrouwen en kinderen die wij kennen of mogen leren kennen van naam en gezicht. Wij gunnen hun geluk en voorspoed en heel veel liefde en heten hen geregeld welkom in onze familie. Want dat mag en het kan.zie voor foto's zie www.hartvanosdorp.nl
Auteur: Reporter Creer datum: 13-10-2015 15:48:58 Laatst gewijzigd: 13-10-2015 15:58:20
Hart van Osdorp in september

Wat gebeurde er afgelopen maand september in Osdorp?
In deze brief weer een verse impressie.

Kom naar de kerk
. OpZondag is onze zondagmiddagbijeenkomst. Phyo gebruikt nog het woord kerk. Zo zijn we dat gewend. Toch gebruiken wij steeds liever de woorden 'familie van Jezus'.
Want dat willen we zijn: familie van Jezus! En dat worden we ook steeds meer. We proberen zo het grote woord liefde in pasmunt voor elke dag om te zetten. Belangrijk voor ons is elkaar geregeld te zien en met elkaar te eten. En een groot goed is WhatsApp. Op onze familieApps is het errrug druk.
Overigens valt het de laatste tijd meer mensen op hoe leuk onze kinderen het hebben OpZondag. Geen aparte kinderclub meer, maar erbij zijn aan een eigen tafel met verhalen en knutselwerkjes. Hart van Osdorp is immers een familie en daar horen de kinderen bij!De heilige Geest
Met z'n tienen volgen we n keer per maand het vervolg van de profetenschool. De laatste keer waren er behalve uit Hart van Osdorp ook deelnemers uit de Akergemeente en uit New Life West. We barstten met vijfenwintig mensen de kamer uit. Toch was er veel vrede.

Wat gebeurt er op zo'n avond?
We krijgen eerst een uur onderwijs. Dit gaat over luisteren naar God. Hoe doe je dat? Hoe toets je wat je hoort? Checks and balances. Daarna gaan we wat er is onderwezen oefenen in de praktijk. Want hoe vreemd het misschien ook hier mag klinken: oefenen baart ook hier kunst.

Lijkt me best wel dat jullie voor de leeuwen worden geworpen.
Mmm, als je het zo wilt noemen. Wij ervaren het in ieder geval meer als een wandeling met de Geest.

Een excursie of zo?
Ja, maar dan wel een hele mooie.
Het effect is in ieder geval, behalve dat we leren om profetie in de praktijk te gebruiken, dat we meer worden aangevuurd door de heilige Geest. Net alsof er iets in ons wakker is geroepen.

Huh?
Nou, bijvoorbeeld is OpZondag op de een of andere manier voelbaar krachtiger geworden. En we zijn vrijmoediger in het aanknopen van gesprekken met elkaar en met anderen over God en Jezus.

Nog meer?
Ah, je voelt aan, dat er nog meer is!
Misschien nog wel het belangrijkste is dat we ons afhankelijker voelen van God en door de dag heen wat we doen inbedden in gebed.

De hele dag door?
De hele dag door!

De Raad van Advies en Toezicht
Hart van Osdorp heeft een Raad van Advies en Toezicht, die twee keer per jaar met het bestuur van Hart van Osdorp samenkomt om het wel en wee van Hart van Osdorp door te spreken en ons van advies en goede raad te voorzien. En dat van advies en die goede raad gebeurt elke keer weer. We zijn blij met onze RAT.
Deze keer ging het ondermeer over wanneer en hoe we onze Heer Jezus kunnen vertegenwoordigen (altijd! ook als je daar geen woorden aan geeft). Het ging over de kracht van bidden en gebed meer gebruiken. En we praatten over de bijzondere kracht van juist kleine kerken: "Je kunt in je kleinheid ook je kracht vinden."

Jeanette de Waard heeft van de RAT afscheid genomen. Naast de al zittende leden Ido Bontekoe en Bert Piet traden tot de RAT toe: Karoline de Jong, Matthijs Opheikens, en Margrietha Reinders.


Achterbanmiddag
21 mei 2016


We zijn heel blij met jullie, lezers van onze nieuwsbrieven en meelevers en meebidders. Jullie zijn onze achterban!
En wat is Hart van Osdorp zonder achterban.
Zonder jullie als achterban geen gebed.
Zonder jullie als achterban geen mensen die ons financieel steunen.
Zonder jullie als achterban geen of veel minder kleren op de kledingverkoop.
Zonder jullie als achterban geen mensen die af en toe voor ons in- en bijspringen.
Zonder jullie als achterban...

Graag willen we daarom wat terugdoen voor jullie allemaal.
Ook omdat daar om wordt gevraagd: Kunnen jullie niet weer eens een achterbandag organiseren? En ja, wij hebben dat n keer gedaan, al een hele tijd geleden. Daarom wordt het de hoogste tijd voor een nieuwe achterbandag!

We hebben deze middag gepland op zaterdagmiddag 21 mei 2016, 12.00 -16.00 uur. Uiteraard, als God het wil.
Opgave is nu al mogelijk bij info@hartvanosdorp.nl

Het programma staat nog niet helemaal vast, maar zal natuurlijk een proeverij zijn van wat Hart van Osdorp allemaal doet. We denken aan een korte wandeling in de buurt, real live verhalen, een plaatsbepaling van Hart van Osdorp in Amsterdam en natuurlijk muziek en, hoe kan het ook anders, eten!


Taalschool
Hart van Osdorp groeit

Hart van Osdorp organiseert en geeft al jaren diverse taallessen in Osdorp, vaak in samenwerking met buurtbewoners. We hebben verschillende groepen met verschillende docenten (drie). Elke groep heeft zijn eigen niveau. Er zijn beginners, gevorderden en ver-gevorderden. Niet dat we officieel bevoegd zijn, maar aangezien taal leren vooral de taal spreken is en oefenen en verbeterd worden, zijn de taallessen van Hart van Osdorp populair en voorzien ze duidelijk in een behoefte. En die behoefte groeit.
En onze visie op taalles groeit mee. Op dit ogenblik worden we overspoeld met vragen om taalles en meer taalles. En met alle vluchtelingen die vast ook naar Osdorp komen, zal dit niet ophouden!
We hebben ontdekt dat als mensen een paar keer per week Nederlands spreken en oefenen ze met sprongen vooruit gaan. Dit bracht ons op het idee om naast de bestaande lessen op maandagmiddag en donderdagochtend - twee momenten in de week - een taalcommunity te beginnen, waar spreken en leren spreken voorop staat, conversatielessen dus. Naast de vaste lessen hebben onze cursisten dan twee maal per week de gelegenheid om verder te oefenen.
We hebben diverse methodes in gedachten om telkens in vaste groepen het gesprek aan te zwengelen. Bijvoorbeeld met kaartjes van de Tafelgesprekken.


De sfeer van deze bijeenkomsten moet de sfeer van Hart van Osdorp worden: informeel, respectvol, vredig, en zonder iets terug te vragen.
We willen na de herfstvakantie opstarten.

Kledingverkoop opnieuw succesvol

Op 3 oktober organiseerde Hart van Osdorp haar beroemde kledingverkoop.

Waarom is de kledingverkoop beroemd?
Omdat het er zo gezellig is en mensen bovendien veel mensen helpen.

Welke mensen helpen welke mensen?
Allereerst helpen alle mensen die kleren komen brengen uit Osdorp en uit ons netwerk door het hele land heen (onder wie lezers van deze nieuwsbrief; jullie speciaal onze hartelijke dank!) mensen uit onze buurt. Veel van onze buurtgenoten zijn maar wat blij, als ze mooie kleren kunnen kopen voor n of twee euro.
Verder helpt altijd een leger van twintig vrijwilligers om de boel op te zetten, klaar te leggen, overzichtelijk te houden en weer op te ruimen.
En samen helpen we natuurlijk ook de voedselbank, voor wie de hele opbrengst (dit keer 521,30 euro) is bestemd. Zij kopen er eten voor dat niet lang houdbaar is, zoals melkprodukten.

Mooi, maar wat maakt de kledingverkoop zo gezellig?
Wij denken dat dit een antwoord is op ons gebed vooraf en tijdens de dag om de vrede van Jezus. We merken de vrede op doordat mensen graag elkaar helpen en natuurlijk ook in de koffiehoek.
Deze zit de hele dag vol!

De kledingverkoop van Hart van Osdorp is een popup community geworden, die eens per half jaar Osdorp blij maakt.


Eten in de buurt

In Osdorp wordt overal in wijken en buurten gegeten. Zo was iemand van Hart van Osdorp te gast bij 'Meltingpot'. Elke maand koken tieners een maaltijd uit een heus kookboek dat iemand uit de buurt heeft samengesteld.
Dit keer was er een imam uitgenodigd om te spreken over het Islamitische offerfeest. En iemand van Hart van Osdorp (ja, je wordt al gauw pastoor genoemd, hoewel hij dat natuurlijk niet is) mocht iets vertellen over wat offeren betekent in het leven en in geloof.Nadat de imam het verhaal van Ibrahim had verteld, kwam het offer van Jezus ter sprake. Het offer betekent in de boeken van God dat God en mensen bij elkaar komen, dat mensen bij elkaar komen en dat mensen God een kado geven. Deze drie betekenissen vind je allemaal in het offer van Jezus terug.

Het was leuk in de Meltingpot!
GebedGebed is de kurk waarop Hart van Osdorp drijft.
Bidden jullie mee?

We ervaren veel zegen in onze families en in onze ontmoetingen in de buurt. Alle eer en dank aan God! Hij is het die dit doet!

Graag jullie gebed voor meer van de Geest in Hart van Osdorp.
We willen heel graag bewogen worden met de liefde van Jezus voor alle mensen om ons heen en natuurlijk voor elkaar als familie van Jezus.
Willen jullie ook bidden voor de groei van de Taalschool? Niet alleen belangrijk voor taal, maar ook dat sommige en misschien wel meer deelnemers uit hun isolement komen en andere mensen mogen ontmoeten.

Auteur: Reporter Creer datum: 13-11-2015 14:27:39 Laatst gewijzigd: 13-11-2015 14:36:07
Informatie- en gebedsbrief november 2015
Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
10e jaargang, nummer 3


In deze brief:
# Gebed
# Hart van Osdorp in de buurt
# Napraten na de taalles
# Familie zijn
# Schone Elzen
# Berichten van hartvanosdorp.nl

Gebed


Voor de verandering zetten we deze rubriek over gebed een keer bovenaan. Onze maandelijkse brief is immers een informatie- en gebedsbrief!

Pas lazen we weer ergens hoe belangrijk gebed is. Gebed maakt het verschil. Waarom eigenlijk? We kunnen in ieder geval vier redenen bedenken, waarom leerlingen van Jezus bidden.

Vier redenen om te bidden:
1. We bidden niet om God te informeren. Hij weet immers allang wat we willen zeggen (Psalm 139; Matthes 6:8). Maar hij hoort ons zo graag.! Bidden is in de eerste plaats met God omgaan. We bidden niet in de eerste plaats om dingen gedaan te krijgen, maar omdat het goed is bij God te zijn. En dan gebeurt er iets. Allereerst met jezelf. In Gods aanwezigheid verandert je hart en je denken. Je gaat anders kijken en beter horen.
2. Bidden is ook overleggen met God. Wij zijn immers medewerkers van God in deze wereld. God geeft ons zijn aanwijzingen mee. Hij is onze God. Overleggen en vragen naar zijn laatste ideen is dus op z'n plaats. Bidden is daarom niet alleen praten tegen God, maar ook luisteren naar wat God tegen ons wil zeggen (Johannes 10:3-5). Misschien willen we soms wel te veel dat God naar ons luistert en luisteren we te weinig naar wat God tegen ons wil zeggen.
3. Heel mooi is het verhaal van Mozes die bidt voor Isral, wanneer het wordt aangevallen. Zolang Mozes bidt, wint Isral. Maar als Mozes stopt met bidden, verliezen ze van hun vijand (Exodus 17)!
Er is meer tussen hemel en aarde dan we met onze ogen kunnen zien. Er is geestelijke tegenstand en die kun je alleen maar op een geestelijke manier overwinnen. Dus met gebed.
4. Als dit je allemaal niet overtuigt, kun je misschien leren van Jezus zelf. Van hem is bekend dat hij veel bad. Soms nachten lang! Misschien zegt Paulus daarom wel. dat we altijd moeten blijven bidden (1 Tessalonicenzen 5:17). Paulus maakte zelf ook veel werk van gebed.

Willen daarom bidden voor Hart van Osdorp?
In het vervolg van de brief vinden jullie, denken we, genoeg inspiratie.

Nog n ding: lezers met een goed geheugen zien dat we het plaatje bij deze rubriek hebben veranderd. Afgelopen week ging n van de gesprekken in Hart van Osdorp over bidden met geloof. Geloof niet in wat er gaat gebeuren op je gebed, maar geloof in waarom er iets gaat gebeuren, als je bidt. Er gaat iets gebeuren, omdat God van ons en de wereld houdt en ernaar verlangt om zijn goedheid te laten zien. God is goed!


Hart van Osdorp in de buurt

Wat betekent Hart van Osdorp voor de mensen, voor de buurt, voor elkaar/zichzelf?
Voor elkaar en trouwens ook voor anderen zijn we een familie van Jezus.
En wat betekent Hart van Osdorp in de buurt?
Voor een antwoord op deze vraag moeten we ons oor te luisteren leggen bij de kleine verhalen die voor mensen belangrijk zijn.
Hieronder twee voorbeelden van de betekenis van Hart van Osdorp in de buurt.

Voorbeeld 1:
Hierboven zien jullie een foto van de kledingverkoop. Daarover hebben we al verteld in de vorige nieuwsbrief. Maar geen verhaal is beter dan dit verhaal, dat we van een van onze hartvanosdorpers hoorden:

"Ik kwam net in de kikker Nadia en een vriendin tegen.
Ik zei tegen Nadia: 'Wat heb je een mooie kleur hoofddoek!'
'Van de kledingverkoop in de buurtentree.'
Ik zei: Kijk mijn jas, die is ook van de kledingverkoop.'
Nadia's vriendin wees op haar broek. 'Die is ook van de kledingverkoop!'
We moesten allemaal lachen.

Voorbeeld 2:
Samen lachen, maar ook samen huilen
De meeste lezers van deze nieuwsbrief weten dat Hart van Osdorp samen met andere buurtbewoners elke week in OnS huis veertig buurtbewoners ontvangt om samen te eten en het gezellig te hebben met elkaar.Elke derde dinsdag van de maand organiseren we een thema-avond over een actueel onderwerp. Het thema van oktober - over slechthorendheid - was aangedragen door n van de buurtbewoners.
Dit was wat ze schreef:

Lieve mensen die naar mijn willen luisteren.
Wat maakt een slechthoorend iemand mee.
Voelt zich overal buiten gesloten,
Ja dan zeggen ze Je moeter mee leren leven.
Als iemand pijn heb gaat hij of zij naar de dokter.
Ik heb ook pijn maar dan in mijn ziel.
Wat moet ik doen.
Ik zie het niet meer zitten.
Voelt je eenzaam.
Maar nu zijn er mensen die mij willen helpen.OnS huis is ook een community, waarin mensen elkaar te hulp schieten!Napraten na de taalles

Een docent verslaat een les op een Hart van Osdorp groepsapp:
"Drie tafels vol met cursisten voor de taalles. De jongste is drie jaar en let heel goed op. De oudste is vijfenzeventig, denk ik. Ze missen elkaar al, als er iemand niet is. Veel vrede..."

De nieuwe taallessen zijn gestart. Twee maal in de week vooral oefenen in het praten. Dat helpt!
Een spin off is de geboorte van een nieuwe community...
Hieronder een blik op een taaltafel in actie:Meer over de taallessen elders in deze nieuwsbrief.Familie zijn

Hart van Osdorp staat voor familie zijn.
Familie zijn is samen ons leven delen. Nee, niet allemaal tegelijk en iedereen overal. Maar jullie dan hier en wij dan daar.

Familie is samen naar van Gogh en Munch.
Bijvoorbeeld, als jullie naar de tentoonstelling over van Gogh en Munch in het Van Gogh Museum gaan.

Familie is samen je verjaardag vieren OpZondag:Familie is samen met de buurt OpHerfst vieren.
En een verhaal over Jezus vertellen, gewoon omdat Jezus geweldig is.Familie is samen eten als n familie OpZondag.
Lekker genieten.Familie is meedoen met 'de organisatie' OpZondag.


Schone Elzen

De grote schoonmaak in De Elzen was ook een familiefeestje. Hart van Osdorp betaalt huur voor haar onderkomen OpZondag. Maar op zaterdagmiddag oefenen onze muzikanten ook in De Elzen. Gratis. Als tegenprestatie hebben we onze plek eens goed onder handen genomen.

Wat was het vies!

En wat is het nu schoon!
Het was heel gezellig om de zaal samen aan te pakken.


Meer taalles in Osdorp.

Vaker samen Nederlands praten.

Lees meer »


Kledingverkoop groot succes!

De beroemde kledingverkoop van Hart van Osdorp stelde niet teleur.

Lees meer »www.hartvanosdorp.nl
Auteur: Freek Creer datum: 22-12-2015 18:28:39 Laatst gewijzigd: 22-12-2015 18:34:22
Informatie- en gebedsbrief Kerst 2015
Avonturen en belevenissen van een familie van Jezus in Amsterdam - Osdorp
10e jaargang, nummer 4


In deze brief:
# Kerstwens Hart van Osdorp
# Kerst in Osdorp
# Ondertussen in Osdorp...
# Nieuwsberichten van hartvanosdorp.nl
# Gebed


Hart van Osdorp wenst u
de volle zegen van Jezus toe
liefde, blijdschap en vrede in 2016

Het jaar 2015 was voor veel mensen een moeilijk jaar. We denken aan de vele vluchtelingen, door oorlog verscheurde landen, aanslagen links en rechts in de wereld, aanhoudende politieke machteloosheid in Europa, opvlammend nationalisme, agressie in eigen land.

In deze wereld is de koning geboren. Noem hem Jezus, zei de engel tegen Maria. Want hij is de redder, op wie de wereld al zo lang heeft gewacht. Jezus kwam, Jezus zag en hij overwon... aan een kruis.

Dat geeft een gemengd beeld. Overwinning op een vreemde manier. Door lijden heen. Jezus heeft dat vaak uitgelegd. Bijvoorbeeld in het verhaal van de zaaier. Hoe rolt God de overwinning van Jezus uit over de wereld? Hij doet dat op de manier van een zaaiende boer. Het goede nieuws wordt gul verspreid - kerstfeest is overal - en links en rechts gebeurt er niets mee en wordt het letterlijk opgegeten aan het kerstdiner. Maar er gebeurt ook iets anders. Als het in goede aarde valt - door God voorbereid - schiet het op, verandert het mensenlevens, geeft het genezing en vernieuwing en ontstaan er nieuwe community's.

Dat gebeurt in Osdorp en overal in de wereld.
Hart van Osdorp wenst u een gezegende Kerst en een 2016 met Jezus toe!Kerst in Osdorp

We blijven nog even in kerstsferen in deze kerstbrief.
Hart van Osdorp organiseert deze dagen behalve in de families van Jezus op drie andere manieren kerstfeesten.

Allereerst op 22 december (nog toekomst voor deze brief) organiseert OnS huis (eten met je buren in de buurt) samen met twee andere eetprojecten in Osdorp een groot en groots kerstdiner, waaraan honderdtwintig mensen worden verwacht. Er komt een koor, er zijn toespraken en natuurlijk laten we deze gelegenheid niet onbenut om meer te vertellen over het kerstverhaal zelf.Zo smeden we coalities in de buurt en verbinden we mensen aan elkaar.

Hart van Osdorp organiseerde op 20 december OpKerst met het kerstverhaal over de Wijzen uit het Oosten, die wel Gods boodschap oppakten in tegenstelling tot de mensen van God die niks deden, niet eens de moeite namen om naar Bethlehem te gaan.
Boodschap: de koning is geboren!
Vraag: wat doe jij?

De foto's boven dit artikel en bij de kerstwens van Hart van Osdorp geven een blik op dit grote feest. Er waren veel mensen. Wat was het gezellig. En wat was het verhaal mooi!

Op 17 december was de taalles natuurlijk met Kerst. We deden een verrassend kerstspel en veel nieuwe woorden - stal, engel, herder, redder - en gedachten kwamen op tafel.En het is natuurlijk logisch dat Hart van Osdorp verder kerstfeest viert in de families van Jezus!Ondertussen in Osdorp...
(of wat er nog meer gebeurde)

Wat er nog meer gebeurde in Osdorp, ofwel Project Osdorp-midden?

Hierboven een foto van de taallessen. Uitgebreid in november, drie groepen, goede sfeer, veel plezier, en veel vooruitgang. Praktisch oefenen, ook al doe je dat met kerstkwartetten geeft snelle progressie, zeker ook omdat het twee drie keer in de week terugkomt.En wat zijn we blij en trots met de gezonde geboorte van Sarah, dochter van Myo en Dau Nan, en zusje van Phyo.
Dau Nan en Myo en Phyo, van harte gefeliciteerd!!! en Gods zegen voor Sarah en voor jullie allemaal!!!

En verder vierden we Sinterklaas in de families van Jezus, ging Kleurrijk Osdorp (knutselen en praten) gewoon door, viel OnS huis een keer uit door een overstroming (en meteen voelde heel Osdorp leeg en verweesd), is OpZondag elke week opnieuw een happening, komen families van Jezus samen en vieren we elke verjaardag (ook op die van Tha Tha) OpZondag met taart.


Kerstgedachte.

Het kerstfeest van Hart van Osdorp begint op 20 december om 13.00 uur in De Elzen, Clauskindereweg 17, 1069 HN, Osdorp.

Lees meer »


Crisis in Europa.

Wat te doen?

Lees meer »Gebed
Wij danken God voor al het goede dat hij ons in 2015 gaf. In deze brief proberen we met woorden - kerstfeesten, coalities in de wijk, taallessen, ontmoetingen, families van Jezus - maar ook met foto's iets te laten zien van de vreugde die God mensen brengt doordat Jezus leeft en zijn families sticht, ook in Osdorp en in Project Osdorp-midden.
Danken jullie mee?

Wij bidden voor Gods zegen in 2016.
Alles wat we doen, willen we met God doen, in zijn naam en in zijn kracht en in zijn liefde. Dat kunnen we niet zelf. Vandaar dat we bidden. We voelen ons elk jaar afhankelijker worden van God. Waar hij werkt, zien we zegen, waar we het zelf proberen, lukt niks.

Willen jullie voor Hart van Osdorp blijven bidden?!
We vragen op de drempel van 2016, als Salomo, dat jullie vooral de Heer om wijsheid bidden en in de naam en navolging van Jezus om liefde.
Immers, wijsheid zonder liefde is maar koud en liefde zonder wijsheid slappe hap.www.hartvanosdorp.nl

Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier