Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Alex
Creer datum:
11-09-2014 16:08:32
Toekomst Woningmarkt
Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten ?
Auteur: Alex Creer datum: 11-09-2014 16:09:36


Over 15 jaar hausse aan beschikbare koopwoningen

In 2030 zullen de babyboomers (geboren tussen 1945 en 1960) in groten getale hun koopwoningen verlaten. Nu al komen door de uitstroom van oudere huishoudens jaarlijks circa 30.00 koopwoningen vrij. In 2030 zullen dat er 50.000 zijn. Dat evenveel als de totale jaarlijkse nieuwbouwproductie aan koopwoningen van vr de kredietcrisis.

Tegelijkertijd neemt op termijn het aantal jonge gezinnen af, waardoor de vraag naar eengezinswoningen kan dalen.

Hoewel de woningmarkt licht herstel vertoont is een waarschuwing voor te veel optimisme op z’n plaats. „Wees daarom voorzichtig met bouwen”, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een woensdag verschenen rapport.

Er wordt steeds minder verhuisd in Nederland. In 1995 verhuisde nog 12 procent van de Nederlanders, nu is dat jaarlijks 8 procent. Onder ouderen is de verhuismobiliteit met 5 procent nog lager.

Over 15 tot 20 jaar zal de groep 75-plus-huishoudens flink zijn toegenomen, tot 1,4 miljoen huishoudens in 2030. „Zodra deze ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen of overlijden, komen hun woningen vrij. Dit zijn vooral koopwoningen, omdat de babyboomers veel vaker dan de vooroorlogse generatie huiseigenaar zijn”, schrijft het PBL.

Provincies en vooral gemeenten doen er volgens het PBL goed aan rekening te houden met deze toekomstige bevolkingsontwikkelingen. „Aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan de actuele wensen wordt belangrijker dan nieuwbouw. Ook het herbestemmen van bestaande (leegstaande) kantoren, winkels en ander vastgoed kan een alternatief zijn voor nieuwbouw van woningen”, adviseert het PBL.

Ref.Dagblad 10-09-14
Auteur: Alex Creer datum: 2-10-2014 13:38:38
Huizenbezitters lijden meer verlies

ANP

1336 huizenbezitters deden een beroep op de garantieregeling

Het afgelopen kwartaal hebben meer mensen met een NHG-hypotheek hun huis gedwongen met verlies verkocht dan ooit. 1336 huizenbezitters deden een beroep op de garantieregeling. Over heel 2014 is het aantal aanspraken tot nu toe 5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit het kwartaalbericht van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het fonds springt financieel bij als woningeigenaren hun woning met verlies moeten verkopen door bijvoorbeeld ontslag of echtscheiding. Het gemiddeld uitgekeerde bedrag is ruim 39.000 euro.
Verliezen

In totaal hebben ruim 1,1 miljoen huishoudens een hypotheek met NHG-garantie. Dat aantal loopt snel op, alleen al in het laatste kwartaal kwamen er meer dan 30.000 huishoudens bij die zo'n garantie afsloten bij het financieren van de koop of verbouwing van hun woning.

Het Waarborgfonds houdt er rekening mee dat het aantal verliezen nog verder oploopt, door na-ijleffecten van de crisis. Het fonds zegt te verwachten die verliezen goed te kunnen opvangen.

NOS 02-10-14
Auteur: Reporter Creer datum: 28-02-2015 13:52:57
Hypotheekmarkt komt in beweging”

De hypotheekmarkt komt duidelijk in beweging. Het initiatief van ABN AMRO, en eerder al Rabobank, om restschuldfinanciering mogelijk te maken voor ook nieuwe klanten zijn daarvan een bewijs. Dit zei de Vereniging Eigen Huis (VEH) vrijdag.

Klanten van andere banken die met een restschuld zitten bij verkoop van hun huis, kunnen die schuld sinds vrijdag meefinancieren bij ABN AMRO tegen het reguliere tarief zonder opslag. Tot nu toe was het alleen voor bestaande klanten mogelijk om een restschuld mee te financieren. De bank hoopt zo de doorstroming op de woningmarkt verder te bevorderen.

De belangenorganisatie voor eigenwoningbezitters juicht het initiatief toe, maar wijst erop dat het niet nieuw is. „ABN AMRO is niet de eerste en enige bank die dit doet. ,,Rabobank doet dit al langer en ook ING financiert restschulden mee van klanten bij banken die niet meer actief zijn. Dat zijn klanten van buitenlandse hypotheekverstrekkers of van de failliete DSB Bank”, zegt een woordvoerder van de vereniging.

Bijna de helft van de jonge woningbezitters heeft een restschuld, maar vaak onvoldoende eigen middelen om die mee te financieren. Zij kunnen hierdoor niet doorstromen nu de woningmarkt weer aantrekt. „ABN AMRO biedt klanten de mogelijkheid tot 115 procent van de marktwaarde van de woning te financieren inclusief restschuld. Voorwaarde is wel dat de klant de lasten moet kunnen dragen”, geeft Frans Woelders, directeur Retail Banking aan.

Op dit moment staat ongeveer een kwart van de huizenbezitters ‘onder water’. Dat zijn 1 miljoen woningen waarvan de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. Acht op de tien woningbezitters met een restschuldfinanciering bij ABN AMRO is tussen de 30 en 45 jaar oud. De gemiddelde restschuld die ze meefinancieren bedraagt 30.000 euro.

Vereniging Eigen Huis onderstreept dat de banken wel beperkingen stellen aan meefinanciering van restschulden. „Zo moet de klant de totale schuld wel kunnen dragen. Ook kunnen zij de restschuld nog maar 15 jaar aftrekken van de belasting.”

Reformatorisch Dagblad 27-02-15
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier