Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Alex
Creer datum:
5-07-2014 15:24:46
Bekering

Een straal licht op het strand
Hoe komen mensen die niet zijn opgegroeid met het geloof bij een gemeente terecht? Deze zomer vertellen negen bekeerlingen over de ommezwaai in hun leven. Vandaag: Reinoud Oldenkamp (39).

Hoe kwam u in aanraking met het geloof?
Door een bandlid dat verkering kreeg met een kerkelijk meisje en door mijn vriendin.

Wat trof u daarin?
De warmte en liefde van Jezus en de gemeenteleden.

Van welke gemeente bent u lid?
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Duiven-Velp

Wat roept nog steeds vragen op?
Ik word niet gehinderd door enige vorm van kennis en dat geeft vrijheid. Als ik iets niet weet, dan vraag ik het.

Het verhaal van Reinoud Oldenkamp, ICT-projectmanager uit Duiven, over hoe hij bij kerk en geloof terechtkwam, heeft te maken met licht en donker. In het gesprek refereert hij een paar keer aan een tekst uit het begin van het Johannesevangelie: het licht schijnt in de duisternis... Zo’n streep licht viel in zijn leven toen hij als twintiger eens in een vrijgemaakt-gereformeerde kerkdienst belandde. Dat was in Zoetermeer, waar hij opgroeide. Hij is ‘open’ opgevoed, ‘maar thuis deden we niets aan het geloof.’ De jonge Reinoud behoorde tot een kring rond een hardrockband, de Satanic Bastards. Een van de bandleden kreeg verkering met een meisje uit de kerk. Op diens verzoek ging hij er eens kijken. ‘Nieuwsgierig als ik ben, wilde ik weten wat dat nou was: een kerk. De dienst raakte me. Ik vond de mensen aardig, voelde me op mijn gemak. Ze waren oprecht genteresseerd in mij. Nu zeg ik: dat was broeder- en zusterliefde.’ Hij ging naar de jongerensoos, volgde catechisatie en bouwde een vriendengroep op.

Een sprong in de tijd. Het is 2009, Oldenkamp woont inmiddels in Arnhem. Op een verjaardag ontmoet hij Esther, nu zijn vrouw. Het klikt tussen de twee, ze kunnen goed met elkaar praten, delen dezelfde normen en waarden. Tijdens een lange wandeling langs het Zeeuwse strand verklaart hij haar zijn liefde. Maar bij haar komt het hoge woord eruit: zij gaat als protestant elke zondag naar de kerk. Hij niet. Hun relatie zou geen kans van slagen hebben. ‘Eerst vroeg ik me af: “Heb ik hier wel zin in?” Het was een van die keerpunten. Ik had nee kunnen zeggen. Dan was alles over geweest. Maar ik herinnerde me de tijd uit Zoetermeer dat ik wel actief betrokken was bij de kerk. Daaraan bewaarde ik goede herinneringen. Ik toonde haar mijn interesse in het geloof en zei dat ik het verder wilde onderzoeken.’

Achteraf zegt hij dat hij gegrepen is op dat strand. Weer ervoer hij een straal licht. ‘Je kunt op zo’n moment niet reel nadenken, je hebt geen controle meer. Met de kennis van nu noem ik mijn beslissing het werk van de Heilige Geest.’

Een paar jaar later, 2011. Reinoud en Esther gaan in Duiven wonen en zijn op zoek naar een kerkelijke gemeente. De plaatselijke protestantse kerk trekt hen niet. In de vrijgemaakte kerk ontmoeten ze ‘warmte en oprechtheid’. ‘We keken elkaar aan en zeiden: “H, dit kennen wij”. Ik vanuit Zoetermeer, Esther vanuit haar geboorteplaats. We besloten voortaan deze gemeente te bezoeken.’

Bij Oldenkamp was er geen sprake van een geestelijke ommezwaai. Hij heeft een onderzoekende aard, wil dingen graag begrijpen. Zijn zicht op de inhoud van het geloof rijpte langzaam. Hij begreep dat de strepen licht in zijn leven afkomstig waren van God, de bron van de warmte en de liefde die hij bij christenen ervoer. Drie jaar geleden liet hij zich dopen en deed hij belijdenis. Het was ook het jaar waarin hij met Esther trouwde. Ze verwachten hun derde kind.

tradities
Op de vraag wat in de kerk bevreemding wekt, reageert hij terughoudend. ‘Er zijn geen slechte kerken. Er zijn wel kerken met tradities. De vraag is of die bij je passen. Neem het gebruik van een drumstel in de kerk. Daarover kun je ruzie maken, maar je kunt ook het gesprek met elkaar aangaan. Als je respect voor elkaar hebt, is het mogelijk een compromis te vinden.’ Geloof is voor hem niet alleen een kwestie van weten, maar ook van doen, mt elkaar. ‘Ga naar de vereniging, zet samen de stoelen klaar, zoek elkaar in ieder geval op en luister naar elkaar. Hoe meer je samen deelt, hoe meer je het geloof kunt ervaren.’

En ding in het kerkelijk leven irriteert Oldenkamp mateloos. ‘Als mensen zeggen: “Ik heb geen tijd, want ik heb het te druk.” Als God belangrijk is in je leven, maak je tijd voor de kerk. Waarom is een verjaardag van iemand belangrijker dan een broeder in nood of zelfs de inrichting van de kerk? De kerk is het huis van God.’

Oldenkamps tips voor christenen: doe dingen samen, maak tijd voor elkaar en ga in gesprek met elkaar. ‘Laat de warmte van Jezus zien, toon anderen zijn liefde.’

geplaatst:
05-07-2014 - 8.07
laatst gewijzigd:
05-07-2014 - 11.42
auteur:Gerald Bruins
Auteur: Alex Creer datum: 18-08-2014 17:27:21
De kerkdienst: Pastoraat in Bethel opende Wytzes hart

Kerkdiensten vormen het centrum van het kerkelijk leven, maar halen zelden de krant. In de zomermaanden bezoekt een redacteur elke week een willekeurig gekozen dienst, vreemd aan zijn eigen kerkelijke traditie. Vandaag: de Vrije Baptistentgemeente Bethel in Drachten.

bij welke kerk zijn we te gast?
Toen wij halfweg de jaren negentig in Frysln gingen werken en wonen, was deze groeigemeente al een begrip in de wijde omgeving. En hoewel onze eigen stad liefst twee vrije baptistengemeenten telt, pendelen ook vanuit Franeker geregeld kerkgangers naar Drachten (vijftig kilometer Groningenwaarts).

Mijn oud-collega bij het Friesch Dagblad Gerko Last schreef er een boek over: Orlando Bottenbley en de wijde poorten van Bethel (2006). Hij analyseerde dat Bethel ‘de kerk heeft teruggegeven aan het volk’: de gemeente telt veel voormalige leden van gereformeerde en hervormde ‘volkskerken’ in Frysln.

hoe ziet de kerk eruit?
Ik was hier eerder voor een politieke partijbijeenkomst, en daar lijkt het gebouw ook meer op ontworpen: kolossaal, utilitair, de stoelen in congres- of theateropstelling. Verkeersregelaars zoals bij de Ikea wijzen de automobilist een plek; ik krijg een berisping omdat ik per ongeluk toch even een verkeerde kant op draai.

De bedrijfshal ligt op industrieterrein De Haven, dat me vooral herinnert aan de ‘gifbrand’ bij vuilverwerker ATF in mei 2000. Maar het pand heeft geen ramen, dus eenmaal binnen zie je de omgeving niet. Waar oude kerken vaak imponeren door architectonische schoonheid, is het in Bethel vooral de state-of-the-art beeld- en geluidsinstallatie waaruit de intentie blijkt om ‘het beste wat we hebben’ te offeren tot Gods lof.

welke mensen zitten er?
Het is een warme (28 graden) zomerzondag, 11.30 uur; ongeveer de helft van de stoelen is bezet, maar dat zijn toch honderden kerkgangers. Ze zien er uit zoals ik mijn provinciegenoten ken: vriendelijk en toegankelijk maar geen praatjesmakers, gewoon, niet modieus of pretentieus.

Een mevrouw bij de ingang geeft me een hand, en haalt Dirk van Dijk – hoofd welkomstdienst – erbij, die me rechtstreeks naar de indrukwekkende regiekamer geleidt waar een heel team klaarzit om de dienst technisch en muzikaal te begeleiden. Na dit hartelijk onthaal los ik op in de schemerige anonimiteit, net als de meeste bezoekers die, natuurlijk ook vanwege de warmte, niet te dicht op elkaars huid gaan zitten.

hoe is de dienst vormgegeven?
We beginnen met een aantal opwekkingsliederen. De titels en nummers worden niet aangekondigd, maar de tekst loopt als ondertiteling mee op grote schermen waarop de muziek- en zanggroep vanuit diverse wisselende cameraposities wordt getoond. Soms bijzonder close-up, maar daar zijn kleding en visagie op berekend. Vervolgens wordt de bijeenkomst gemoedelijk gepresenteerd door een jonge vrouw met prachtig Friese tongval. Aan het slot onthult Orlando (niet ‘dominee’ maar ‘broeder’) Bottenbley dat zij vandaag debuteerde als host.

Na de reeks aanvangsliederen gaat Bottenbley voor in gebed, maar eerst laat hij een tijd stilte voor persoonlijk gebed. Wat in de selectie van liederen niet doorklonk, krijgt des te meer aandacht in de gebeden: de nog verse indrukken van de vliegramp in Oekrane (drie dagen geleden). In de stilte valt het suizen van de luchtverversing nadrukkelijk op.

wat is de boodschap van de predikant?
Het thema van de dienst is ‘De Hemel’. Tal van Bijbelteksten komen voorbij: over aardse en hemelse luister, over afbraak van je aardse tent (lichaam) en een eeuwig huis in de hemel, over de stervende Stefanus die de hemel geopend zag. Ook met voorbeelden uit zijn pastoraat aan stervenden illustreert Bottenbley de troost van wat gelovigen te wachten staat: God zal alle tranen afwissen. ‘En het meest adembenemende zal zijn: dat we Jezus zien.’

een vaste bezoeker
In de enorme koffiezaal – ‘De Herberg’ – schiet ik na de dienst een gezin aan. De jongens wijzen heit aan als woordvoerder, want hj was het die Bethel in 1999 ontdekte. Wytze Vaartjes (46) vertelt openhartig over zijn eerste dertig levensjaren yn de grifformearde tsjerke fan Garyp, over de geloofsleer die hij daar meekreeg maar die zijn hongerige hart niet bereikte, over het pastoraat van Bethel dat hem van z’n negatieve zelfbeeld en emotionele geslotenheid verloste, over z’n (tweede) doop waar hij pas na negen jaar aandurfde, in de week nadat hij ook radicaal van zijn rookverslaving af geholpen was.

Mevrouw Vaartjes (‘zij is veel hoger opgeleid, dat speelde ook een rol’) bezoekt zondags nog altijd de PKN-diensten in Garyp. Dat is weleens pijnlijk, gescheiden kerkgang, maar anderzijds: Wytze kreeg door die gezinsband ingang bij de Garypster PKN om er vanuit Bethel de Alphacursus te gaan geven.

en verder …
Ook bij de twee collectes wordt de laatste stand van de techniek gebruikt: je kunt een machtiging invullen, of online via iDeal of PayPal doneren. En: naast de grote koffieruimte wordt met bordjes aangegeven waar bezoekers in een kleine, besloten ruimte persoonlijke nazorg kunnen krijgen.

geplaatst:Nederlands Dagblad
18-08-2014 - 8.09
laatst gewijzigd:
18-08-2014 - 11.44
auteur:Sjirk Kuijper
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier