Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Cockpit
Creer datum:
10-02-2014 22:02:43
ROMA
In dit onderwerp nieuwe artikelen over de ROMA'S
Auteur: Cockpit Creer datum: 10-02-2014 22:03:33
Roemeense president beboet om Roma-uitspraken

De Roemeense president Traian Basescu heeft een boete van zeshonderd lei (134 euro) gekregen voor het beledigen van Roma. Hij zei eerder dat 'heel weinig Roma willen werken' en dat 'de meesten van oudsher leven van diefstal'.

In eerste instantie wilde de Nationale Raad voor de Strijd tegen Discriminatie de zaak niet in behandeling nemen, omdat Basescu zijn uitspraken had gedaan op een persconferentie in Sloveni in 2010. Het hooggerechtshof gaf de raad, een onafhankelijk orgaan dat onder het parlement valt, echter opdracht de zaak alsnog in behandeling te nemen. Maandag bepaalde de raad dat Basescu een boete moet krijgen. De president heeft vooralsnog niet gereageerd op de veroordeling.

Roemeni telt officieel zo'n 620 duizend Roma, maar aangenomen wordt dat het daadwerkelijke aantal veel hoger ligt. Veel mensen geven hun etniciteit niet op, om te voorkomen dat ze gediscrimineerd worden.

Ned.Dagblad 10-02-14
Auteur: Reporter Creer datum: 2-07-2018 17:50:22
Romabeleid Nederland onder de loep


Een delegatie van de Raad van Europa is deze week in Nederland om na te gaan of de rechten en cultuur van Nederlandse woonwagenbewoners voldoende worden beschermd. De Raad gaat in gesprek met onder andere deVereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland en het kabinet. Op 12 juli moet minister Ollongren laten weten hoe ze de situatie van woonwagenbewoners in Nederland kan verbeteren.

Het bezoek komt enkele maanden na een rapport van de Ombudsman waaruit bleek dat er op veel plekken in Nederland een uitsterfbeleid wordt gehanteerd tegen woonwagenkampen. Er worden geen vergunningen meer afgegeven voor nieuwe woonwagens, terwijl daar wel vraag naar is.

Het bezoek van de Raad van Europa vindt eens in de vijf jaar plaats. Er wordt gecontroleerd of het beleid in Europese landen wel strookt met de internationale regels waardoor de woonwagengemeenschap wordt beschermd.

In het radioprogramma Met het Oog op Morgen vertelt Kemal Rijken, schrijver van het boek Roma, dat ook bij de vorige controleronde de standplaatsproblematiek het grootste agendapunt was. "De Raad van Europa kan Nederland alleen een tik op de vingers geven. Het is niet mogelijk om sancties op te leggen, maar het draait wel om internationale verdragen die Nederland moet volgen."


In 2007 gingen inwoners van een woonwagenkamp in Den Haag al de straat op tegen het uitsterfbeleid van de overheid.ANP

Andere landen
Nederland loopt achter op andere Europese landen. "De situatie in Zweden en Finland is ietsje beter. Hoewel je daar Sinti en Roma ook op straat ziet rondzwerven, is de dialoog tussen de gemeenschap en de overheid beter. Daar worden oplossingen bedacht en in de praktijk gebracht. In Nederland is de dialoog een beetje los en vast".

Internationale conferentie
Naast het bezoek van de Raad van Europa staat er voor Europese Roma ook een belangrijke conferentie op het programma. In een Van der Valk-hotel bij Brussel komen ongeveer 250 leiders van Romagemeenschappen bijeen.

"Ze spreken daar over de problematiek die is ontstaan nadat leiders openlijk omstreden politieke partijen hadden gesteund. Zo is er een leider uit Oostenrijk die de rechts-nationalistische FP steunt. De andere leiders willen niet dat een Romagemeenschap zo'n partij steunt."

Onder andere Rocca Petalo, de zoon van de vroegere 'zigeuner koning' Koko Petalo, maakt zich zorgen om de politieke steun voor de FP.

NOS 01-07-18
Auteur: Reporter Creer datum: 29-09-2018 16:40:23


Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) start een noodhulpactie voor een school van Romakinderen in Oekrane.

In juli woedde in het dorp Nagydobrony een grote brand in een kerk en school van de Roma. De kerkzaal raakte zwaarbeschadigd, twee klaslokalen brandden af.

De Roma maken nu gebruik van een noodlocatie, maar er is geen schoolmateriaal voor de veertig leerlingen. Volgens HOE is er minstens 5000 euro nodig om te zorgen dat ze weer echt les kunnen krijgen.

Reformatorisch Dagblad 29-09-18
Auteur: Reporter Creer datum: 13-12-2018 19:18:26

Voor Romameisjes gaat niemand de straat op
Gertjan de Jong

07-12-2018

Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen, als ze eenmaal geboren zijn, wl op eerbied en bescherming kunnen rekenen.


Het is mooi om te zien dat zoveel christenen de straat op gaan om het ongeboren leven een stem te geven. Kunnen we ook een stem geven aan de twee miljoen kinderen die in de seksindustrie steeds verder afgestompt en ‘ontzield’ raken?

Peter Schalk deed onlangs een waardevolle en urgente oproep: „Stop de cultus van de dood, laten we eerbied hebben voor het leven” (RD 4-11). Daarbij is het goed om te beseffen dat die „cultus van de dood” niet alleen een thema als abortus raakt.

Bescherming van het (ongeboren) leven brengt veel christenen in beweging, getuige de groeiende belangstelling voor de Mars voor het Leven. Vorig jaar werd de grens van 10.000 deelnemers ruimschoots gepasseerd. Zij die meelopen, komen uit uiteenlopende kerken en tradities, maar vinden elkaar in de gemeenschappelijke overtuiging dat de mens is geschapen naar Gods evenbeeld. En dus heeft ieder mensenleven, hoe klein en kwetsbaar ook, recht op bescherming.

Daarbij moeten we ons echter ook realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen, als ze eenmaal geboren zijn, wl op eerbied en bescherming kunnen rekenen. Een van de schrijnendste voorbeelden hiervan is dat er momenteel twee miljoen kinderen vastzitten in de commercile seksindustrie.

Het is niet overdreven om ook hier te spreken van een „cultus van de dood”. Veel kinderen bezwijken lichamelijk dan wel geestelijk onder slavernij en uitbuiting. Een meisje dat op de Filipijnen door International Justice Mission (IJM) uit de cyberseksindustrie werd bevrijd, zei tegen de mensen die haar bevrijdden: „Waarom halen jullie mij hier weg? Het heeft geen zin meer. Mijn ziel is al dood.”

Kindoffers

Ten tijde van het Oude Testament was het niet ongewoon om kindoffers te brengen, zoals voor de god Moloch. Wie de woorden van de Bijbelse profeten daarover leest, proeft een heilige verontwaardiging. „Want de kinderen van Juda hebben gedaan, dat kwaad is in Mijn ogen, spreekt de HEERE. (...) Zij hebben gebouwd de hoogten van Tofeth, dat in het dal des zoons van Hinnom is, om hun zonen en hun dochteren met vuur te verbranden; hetwelk Ik niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen.” (Jer. 7:30 en 31)

Vandaag worden er eveneens kindoffers gebracht. Niet meer voor Moloch, maar wel voor de goden geld (Mammon) en genot. Dit onrecht gaat Europa niet voorbij. Veel vrouwen en meisjes die in Nederland in de prostitutie werken, komen oorspronkelijk uit Oost-Europa. Ze zijn daar door mensenhandelaren met mooie beloften de seksindustrie in gelokt. Om die reden opent IJM binnenkort een kantoor in Roemeni, om van daaruit mensenhandel in Oost-Europa tegen te gaan, slachtoffers te bevrijden en mensenhandelaren voor het gerecht te dagen.

De nood op dit gebied lijkt in Europa (ook in Nederland) eerder groter dan kleiner te worden. In 2016 kwam Europol met het nieuws dat er dat jaar 10.000 vluchtelingenkinderen in Europa waren verdwenen. De Europese politieorganisatie vreest dat veel van die kinderen in handen zijn gevallen van drugsbendes en groepen die de minderjarigen misbruiken als sekswerker of slaaf.

Verbazing

Het Algemeen Dagblad berichtte op 18 oktober dat politie en justitie steeds vaker extreem jonge slachtoffers van mensenhandel zien. Daphne van der Zwan, officier van justitie: „Sommige pooiers bieden minderjarige meisjes aan voor 30 tot 40 euro. (...) Klanten vragen soms zelfs of het niet gratis mag. De meisjes worden echt gezien als een gebruiksvoorwerp.”

Corinne Dettmeijer, voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel, sprak er kort geleden haar verbazing over uit dat mensenhandel zo weinig losmaakt in de Nederlandse samenleving. Mensenhandel vindt plaats pal onder de neus van miljoenen Nederlanders, stelde ze. De individuele burger moet zich daarvan bewust willen zijn en heeft een verantwoordelijkheid in het tegengaan van dit misdrijf.

Een vorig jaar gemaakte schatting van de Nationaal Rapporteur en de Verenigde Naties gaat ervan uit dat in Nederland jaarlijks 6250 mensen slachtoffer van mensenhandel worden. Onder hen zijn er 1300 meisjes van tussen de twaalf en zeventien jaar. „Laat dat maar eens binnenkomen”, zegt Dettmeijer. „Word er verontwaardigd over. Je moet die verhalen in je eigen wereldbeeld inpassen.” (Trouw, 25-11)

Afgestompt

In zijn tijd als wethouder in Amsterdam ontdekte Lodewijk Asscher tot zijn schrik dat er in de Nederlandse prostitutie veel Romameisjes uit Oost-Europa werken die worden uitgebuit door mensenhandelaren. Hij zei toen in ”De Oogst”, maandblad van stichting Tot Heil des Volks (sept. 2012): „Het verbaast mij dat er nog steeds zo weinig maatschappelijke verontwaardiging is over de uitbuiting van prostituees. Niemand gaat ervoor de straat op. Stel dat het niet ging om Romameisjes uit Oost-Europa, maar om welgestelde dochters uit Amsterdam-Zuid, wat zou er dan gebeuren?”

Moeten zeker christenen deze oproepen van Asscher en Dettmeijer niet ter harte nemen? Het is mooi om te zien dat zoveel christenen de straat op gaan om het ongeboren leven een stem te geven. Kunnen we (wellicht op een andere manier) ook een stem geven aan de twee miljoen kinderen die in de seksindustrie steeds verder afgestompt en ‘ontzield’ raken?

Tempelprostitutie

Verleden jaar publiceerde het Reformatorisch Dagblad een aantal artikelen over de Ierse zendelinge Amy Carmichael (1867-1951). Zij werkte in Zuid-Azi en ontdekte tot haar schrik dat veel meisjes en jongens door hun ouders werden afgestaan aan hindoetempels. In theorie om zich volledig aan de godsdienst te kunnen wijden. In de praktijk kwam het er echter op neer dat de kinderen tot tempelprostitutie werden gedwongen. Carmichael startte een tehuis voor deze kinderen. Het is indrukwekkend om te lezen hoe deze vrouw, ondanks felle tegenstand in haar omgeving, doorging om meisjes uit de seksslavernij te bevrijden.

Kan het getuigenis van Amy Carmichael vandaag ook christenen inspireren om op te komen voor de twee miljoen kinderen die gevangen zitten in de seksindustrie? Dat hoeft zich niet gelijk te uiten in grootse of heldhaftige daden. Kleine daden van een enkel individu kunnen door Christus worden gezegend en gebruikt om er iets groots mee te doen (Joh. 6:1-15).

De auteur werkt als storyteller bij International Justice Mission, een stichting die zich richt op bestrijding van slavernij en mensenhandel( www.ijmnl.org).

Reformatorisch Dagblad 07-12-18
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier