Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
7-01-2014 23:31:09
Laatste nieuws RO 1e kwartaal 2014
Nieuwe artikelen vanuit RO
Auteur: Reporter Creer datum: 7-01-2014 23:31:47
Koers EUR/RON doorbreekt grens van 4,50

dinsdag, 07 januari 2014

Voor het eerst sinds 21 juni 2013 is een euro weer meer waard dan 4,50 RON. De Roemeense nationale bank gaf vandaag een referentiekoers af van 4,5010 RON per euro. Analisten voorzien voor het jaar 2014 dat de bandbreedte 4,35-4,55 RON per euro zal bedragen, maar zijn terughoudend, omdat er dit jaar verkiezingen om het presidentschap gaan plaatsvinden wat kan leiden tot politieke spanningen. De meesten zien volgens Ziarul Financiar de adviesrente tegen het einde van 2014 op 3,5%. Nu is dat nog 4,00%. Ze gaan er ook vanuit dat de BNR een lagere verplichte valutareserve zal opleggen aan banken dan heden ten dage het geval is.

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 8-01-2014 19:30:33
BNR verlaagt adviesrente opnieuw

woensdag, 08 januari 2014

De Roemeense nationale bank heeft vandaag de adviesrente verlaagd van 4,00 naar 3,75%, een nieuw historisch minimum. Ook de minimale reserves die banken moeten aanhouden gaan met ingang van 24 januari omlaag: van 15 naar 12% voor lei en van 20 naar 18% voor vreemde valuta.

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 9-01-2014 21:44:22
Prijs Roemeense landbouwgrond steeg met 1.800 procent

Sinds 1 januari 2014 kunnen Europese burgers en bedrijven zonder restricties Roemeense landbouwgrond aankopen. Anticiperend op de grote vraag steeg de grondprijs er de afgelopen jaren exponentieel, wat bij de Roemeense boeren voor heel wat frustratie zorgt. Intussen tikten buitenlanders al bijna een miljoen hectare Roemeense grond op de kop.

In 2007 trad Roemeni toe tot de EU. Aan de toetreding gingen uitgebreide onderhandelingen vooraf. Zo werd er onder meer afgesproken dat aankopen van landbouwgrond in Roemeni door partijen uit de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein aan een reeks restricties onderhevig zouden blijven tot 1 januari 2014. Roemeni overwoog vorig jaar het moratorium te verlengen, maar na stevige druk uit Brussel zag het hiervan af.

Een afgezwakt plan waarbij niet meer dan 100 hectare tegelijk kon worden gekocht en lokale boeren jonger dan 40 jaar altijd voorrang zouden krijgen bij deals werd afgevoerd na felle kritiek van verschillende boerenorganisaties. Individuele buren van landbouwgrond, de staat, pachters en mede-eigenaren van grond krijgen het eerste recht van koop. Tussen 2007 en 2013 was het aankopen van landbouwgrond toegestaan voor buitenlanders die een joint venture aangingen met Roemeense burgers.

Volgens het Roemeense ministerie van Landbouw wisten buitenlanders zodoende 700.000 hectare te verwerven, zijnde circa negen procent van het totale landbouwareaal. Volgens andere bronnen gaat het om rond de n miljoen hectare. Een kwart van dit areaal is in Italiaanse handen, 15 procent in Duitse, 10 procent ging naar investeerders uit het Midden-Oosten, 8 procent naar Hongaren, en Spanjaarden en Oostenrijkers haalden ieder circa zes procent binnen.

Nederlandse boeren bemachtigden ongeveer 2,5 procent. Zij kochten vaker dichter bij huis grond, bijvoorbeeld in het oosten van Duitsland en het westen van Polen. Onder meer de criminaliteit en de corruptie worden in Roemeni als hinderlijk ervaren. Toch biedt het land heel wat groeimogelijkheden: 1,3 miljoen hectare landbouwgrond wordt momenteel niet bewerkt. Zo'n 800.000 boeren bewerken een areaal dat niet groter is dan vijf hectare. Maar precies het verkrijgen van deze kleinere percelen blijkt moeilijker dan dat het geval is voor landbouwgrond van voormalige staatsbedrijven.

Het Nederlandse Cerestrial Farm Invest biedt bijvoorbeeld projecten aan van minimaal 1.000 hectare omvang. Volgens ACTMedia variren prijzen voor landbouwgrond in Roemeni van 2.000 tot 18.000 euro per hectare. Voor grond met goede irrigatie kan de prijs oplopen tot 30.000 euro. Ter vergelijking: in Nederland ligt de prijs rond de 51.000 euro. Volgens Britse marktonderzoekers van Savills die de Global Farmland Index opstellen, nam de Roemeense prijs 1.800 procent toe tussen 2002 en 2010.

bron Vilt in samenwerking met Boerderij 09-01-14
Auteur: Reporter Creer datum: 11-01-2014 18:32:54
Roemeens handelstekort verder teruggelopen

zaterdag, 11 januari 2014

Het Roemeens bureau voor statistiek (INS) heeft bekendgemaakt dat het handelstekort over de eerste elf maanden van 2013 is uitgekomen op 5,19 miljard euro. Dat is 3,5 miljard euro minder dan in dezelfde periode van 2012. De export van goederen nam toe met 9%, terwijl de import slechts steeg met 0,4%. Er werd voor omgerekend 45,7 miljard euro uitgevoerd, terwijl de invoer (afgerond) 50,9 miljard euro bedroeg

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 17-01-2014 16:48:40
Geen grote instroom Roemenen in EU

woensdag, 15 januari 2014

Het aantal Roemenen dat zich sinds 1 januari van dit jaar in Groot-Brittanni en Nederland heeft geregistreerd, staat in geen verhouding tot de aantallen die door sommige groeperingen gevreesd werden. In Groot-Brittanni gaat men er van uit dat zich rond half januari 25 Roemenen geregistreerd zullen hebben. Dit is gebaseerd op gegevens uit Nederland, waar zich in de eerste tien dagen 21 Roemenen en 15 Bulgaren hebben geregistreerd.

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 20-01-2014 17:54:58
Buitenlandse investeringen toegenomen

maandag, 20 januari 2014

In de periode januari-november 2013 zijn de directe investeringen vanuit het buitenland toegenomen met 22%. Er werd 2,4 miljard euro in Roemeni genvesteerd. De groei komt als een verrassing, want tot en met september was nog sprake van een afname van buitenlandse investeringen met 8%, aldus de Roemeense nationale bank.

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 21-01-2014 23:01:01 Laatst gewijzigd: 21-01-2014 23:03:48
Uittocht van artsen uit Roemeni

In de afgelopen twee jaar heeft ongeveer een derde van de Roemeense artsen het land van herkomst verruild voor een West-Europees land. Het aantal artsen in Roemeni is daardoor gedaald van 20 duizend tot 14 duizend, blijkt uit berichtgeving in de Financial Times.

Oorzaken van de uittocht zijn het lage salaris gemiddeld 350 euro per maand en de verregaande corruptie in de Roemeense zorgsector.

De migratiegolf is een uitkomst voor sommige afgelegen streken in West-Europa, waar artsenvacatures moeilijk te vervullen zijn. Zo werd de 40-jarige Roemeense arts Lucian Popoviciu (foto) met open armen ontvangen in Seboncourt, Noord-Frankrijk, nadat daar een halfjaar tevergeefs naar een nieuwe dorpsarts was gezocht.

Lieke de Kwant

Medisch Contact 21-01-14
Auteur: Reporter Creer datum: 23-01-2014 21:49:42
Goed jaar 2013 voor Dacia


donderdag, 23 januari 2014
Dacia heeft over heel 2013 in totaal 429.540 auto's verkocht. Dat zijn er 19,3% meer dan in 2012. Frankrijk blijft de belangrijkste afzetmarkt met 94.000 stuks. In thuismarkt Roemeni werden er 12,4% meer auto's verkocht: 24.890 stuks. Daarmee heeft de autoproducent een marktaandeel van 31,6%.

Plannen voor modernisering vliegveld Oradea

Het vliegveld van Oradea is een aanbestedingsronde gestart voor een project van 125,5 miljoen lei (ca. 27,7 miljoen euro) om de landingsbaan uit te breiden, een platform te bouwen met ruimte voor zes vliegtuigen en de wachtruimte uit te breiden. Een gedeelte van het geld komt van het ministerie van Transport, terwijl ook Europese gelden worden aangewend. De werken duren naar schatting 18 maanden en beginnen in de lente.

Verlies voor Metrorex

Metroexploitant Metrorex boekt over heel 2013 een geschat verlies van 123,19 miljoen lei. De inkomsten bedroegen 654,4 miljoen lei, terwijl de uitgaven uitkwamen op 777,6 miljoen lei. Het resultaat is een financile tegenvaller. Voor dit jaar is een budget van 729,7 miljoen lei voorzien. Het ministerie van Transport heeft in oktober al gevraagd om een tariefsverhoging van 25-33%, maar tot op heden is deze niet doorgevoerd.

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 27-01-2014 17:36:20
Minister Timmermans in Boekarest

maandag, 27 januari 2014

'Nederland is een van de grootste investeerders in Roemeni. Voor Europa en onze beide landen zijn er nog meer kansen als economie en rechtsstaat hand in hand gaan. Daarom blijft Nederland Roemeni actief ondersteunen bij de hervormingen'. Dit zei minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) vandaag bij zijn bezoek aan Roemeni. Hij bezocht de EU-lidstaat vandaag op uitnodiging van zijn collega-minister van Buitenlandse Zaken, Titus Corlatean. Doel van het bezoek was de banden met Roemeni te versterken en ter plekke genformeerd te worden over de rechtsstatelijke hervormingen in het land. Timmermans sprak in Boekarest onder andere met minister-president Ponta, minister van Buitenlandse Zaken Corlatean en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Zgonea. Op de agenda stonden naast de bilaterale relaties ook Europese onderwerpen zoals energiebeleid en het recente CVM-rapport van de Comissie. 'De geconstateerde voortgang is bemoedigend, tegelijkertijd moet Roemeni verder blijven werken aan duurzame verbetering van de rechtsstaat', aldus minister Timmermans. 'Burgers en bedrijven moeten immers overal in de Unie erop kunnen rekenen dat de rechtsstaat ook in de praktijk naar Europese maatstaven functioneert'. Voorts werd gesproken over de relaties met Rusland en de zorgelijke situatie in buurland Oekrane.De minister ontmoette vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld over hervorming van de rechterlijke macht en corruptiebestrijding in Roemeni. In een gesprek met het Nederlandse bedrijfsleven sprak Timmermans over het Roemeense investeringsklimaat en de kansen die het land Nederlandse bedrijven te bieden heeft, zoals in de landbouw. (Bron: website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.)

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 4-02-2014 23:18:56
BNR verlaagt adviesrente naar 3,5%

dinsdag, 04 februari 2014

De Roemeense nationale bank heeft de adviesrente vanochtend verlaagd met 0,25% van 3,75% naar 3,50%. De verplichte valutareserves voor banken bleven onaangeroerd. Analisten gaan er vanuit dat dit vooralsnog de laatste renteverlaging is van een reeks die begon in juli 2013, aldus Mediafax

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 17-02-2014 18:58:56
Inflatie in januari uitgekomen op 0,9%

donderdag, 13 februari 2014

In de maand januari zijn de prijzen met 0,9% gestegen. In zowel de segmenten food (0,9%), non-food (0,9%) en diensten (0,7%) liepen de prijzen op. Met name groenten (6,37%), fruit (1,57%), aardgas (1,17%) en postdiensten (5,49%) werden duurder ten opzichte van december 2013

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 20-02-2014 21:59:26
Euro vanaf 2019

woensdag, 19 februari 2014

Roemeni heeft de datum waarop het wil toetreden tot de eurozone gezet op 2019. Eerder was het doel om per 2015 toe te treden maar dat is inmiddels al opgegeven. Volgens premier Ponta is 2019 een behoorlijk realistisch doel. Volgens Ponta is het toetreden tot de eurozone nog steeds een belangrijk doel voor Roemeni maar heeft het geen zin om slecht voorbereid toe te treden omdat dit slecht is voor zowel Roemeni als de andere EU lidstaten.

Nederland.RO

Auteur: Reporter Creer datum: 14-03-2014 12:28:15
Grootschalige politieactie tegen vleesmaffia
donderdag, 13 maart 2014

UPDATE: na 30 verdachten verhoord te hebben zijn 10 personen in hechtenis genomen door de politie.

De politie heeft gisteren en vandaag samen met de voedsel- en warenautoriteit meer dan honderd invallen verricht, verspreid over achttien provincies. De actie kwam op verzoek van de geheime dienst die al sinds begin 2013 een onderzoek heeft lopen tegen de vleesmaffia die vlees zou hebben gemporteerd uit Nederland, Polen, Duitsland en Groot-Brittanni om dit te verkopen aan spookfirma's in Bulgarije, Hongarije en Cyprus. In totaal heeft de geheime dienst twee bendes in het vizier van in totaal tachtig personen. In werkelijkheid zou dit vlees in het zwart zijn verkocht op de Roemeense markt en daarbij zou de staat meer dan 15 miljoen euro aan BTW-inkomsten zijn misgelopen. Bovendien zou er gesjoemeld zijn met de houdbaarheidsdatum: er is 230 ton aan vlees en vlees-producten in beslag genomen en vandaag worden er controles uitgevoerd in supermarkten over het gehele land.


Militaire oefening op de Zwarte Zee
donderdag, 13 maart 2014
De Verenigde Staten, Roemeni en Bulgarije zijn woensdag begonnen met een gezamenlijke militaire oefening op de Zwarte Zee. De oefening was volgens woordvoerders al langer gepland, maar komt wel op een moment dat de internationale spanningen hoog zijn opgelopen door het conflict om de Krim, het Oekraense schiereiland in de Zwarte Zee. Aan de oefeningen doen onder meer de Amerikaanse torpedobootjager USS Truxtun en het Bulgaarse fregat Drazki mee. Door het slechte weer zijn de oefeningen een dag later dan gepland begonnen.

Nederland.RO
Auteur: Reporter Creer datum: 31-03-2014 22:49:06
Nationale bank handhaaft adviesrente

zaterdag, 29 maart 2014
De Roemeense nationale bank BNR heeft in de maandelijkse vergadering besloten om de centrale rentevoet te handhaven op 3,5%. Ook de minimale valutareserves bleven ongewijzigd op 12% voor passiva in Roemeense lei en 18% in vreemde valuta. Het besluit komt niet onverwacht, aangezien de centrale bank de rente in voorgaande zittingen stapsgewijs verlaagd had tot een historisch minimum.

Nederland.RO
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier