Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: kerkganger
Creer datum:
7-01-2014 23:13:23
Voor de Zondagse thuisblijvers
Een nieuwe serie Kerkdiensten
Auteur: kerkganger Creer datum: 7-01-2014 23:17:53 Laatst gewijzigd: 7-01-2014 23:22:19
Zondagmorgen vanuit de Hervormde Gemeente Groote Kerk Maassluis

Ds.T.Wegman uit Den Haag

Jezus het Licht der wereld

tekst: Lucas 2 : 32 waarin Simeon profeteeert :

een licht om de heidenen te verlichten
en om Uw volk Israel te verheerlijken

dus eerst de heidenen

Verwachten maar niet afwachten

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301

Auteur: Reporter Creer datum: 14-01-2014 22:13:46 Laatst gewijzigd: 14-01-2014 22:16:53
Zondagmorgen wederom vanuit de Hervormde Gemeente Groote Kerk Maassluis;

kandidaat J.van Rumpt ( waar een beroep op is uitgebracht)

Als een vis in het water

naar aanleiding van Marcus 1 : 17 De Roeping van de eerste discipelen:

En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken
dat u vissers van mensen wordt

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 21-01-2014 21:22:26 Laatst gewijzigd: 21-01-2014 21:24:36
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

Ds.G.Treurniet uit Vlaardingen

Thema: Onze God is een God van genade door recht

1. Zonder Christus is dat onze dood

2. Door Christus is dat ons leven

tekst : Zondag 5 HC : Onze verlossing

Leviticus 21 : 16-24 over de Wetten voor de priesters bij het eten
Hebreeen 7 : 23-28 Christus Priester in eeuwigheid

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1013667-Onze-God-is-een-God-van-genade-door-recht
Auteur: Reporter Creer datum: 28-01-2014 22:26:49 Laatst gewijzigd: 11-02-2014 22:52:36
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

DS.W.B.van der Wal

Met Zijn doop maakt Hij Zich EEN met ons

tekst uit Mattheus 3 : 7-17 Johannes doopt Jezus
Jesaja 42: 1 en 61 : 1

vers 17 :( Herziene Statenvertaling )

En zie, een stem uit de hemelen zei:
Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik
Mijn welbehagen heb !

Jezus heeft voor verlossing gezorgd.
Door Hem is onze redding zeker
Ook wij mogen in Hem onze vreugde vinden.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1014641-kerkdienst
Auteur: Reporter Creer datum: 4-02-2014 22:49:53 Laatst gewijzigd: 4-02-2014 23:09:21
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk Goes;

Ds. A.J. van der Toorn uit Haarlem

"Getuigen met je handen "

naar de geschiedenis van Tabita dat vertaald betekent Dorcas.

Handelingen 9 : 36-42

Tabita was overvloedig in goede werken,
en in liefdegaven die zij schonk.

Nadat zij was overleden kwam Petrus

vers 40/ 41

Maar nadat Petrus allen naar buiten
had gestuurd, knielde hij neer en bad;
en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op !
En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag,
ging zij overeind zitten.

vers 41
En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan.
Hij riep de heiligen en de weduwen en
plaatste haar levend voor hen.

vers 42 ( kern van de preek)

En dit werd bekend in heel Jope,
en velen geloofden in de Heere.


http://kerkdienstgemist.nl/assets/1017010-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen
Auteur: Reporter Creer datum: 11-02-2014 22:51:34
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

Ds.W.B.van der Wal

Geloven in Jezus is Alles of Niets

naar de tekst uit Lucas 8 : 18 ( Herziene Statenvertaling)

Let er dan op hoe u luistert,want wie heeft,
aan die zal gegeven worden; en wie niet heeft,
ook wat hij denkt te hebben, zal van hem
afgenomen worden.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1018612-kerkdienst
Auteur: Reporter Creer datum: 18-02-2014 22:07:55 Laatst gewijzigd: 18-02-2014 22:11:20
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G.Schenau

...Ja, overal is GOD !

tekst uit Romeinen 1: 20 geciteerd door de Geloofsbelijdenis art. 2

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn,
worden sinds de schepping van de wereld
uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk
EN Zijn eeuwige kracht En Zijn Goddelijkheid,
zodat zij niet te verontschuldiigen zijn.

GOD wordt gekend door Zijn schepping
maar nog duidelijker door Zijn Woord.

Allah zoekt onderdanen
God zoekt kinderen

Dit is het eeuwige leven
dat zij U kennen en
Hem die U gezonden heeft.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1020870--8230-ja-overal-is-God-
Auteur: Reporter Creer datum: 25-02-2014 22:21:35 Laatst gewijzigd: 25-02-2014 22:27:11
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Maassluis;

Preek van Prof. Dr.J.van Bruggen gelezen door broeder K.de Jong:

De voorbede van de Geest : We hoeven niet alles te zien om veel te geloven

tekst uit Romeinen 8 : 26/27
(vertaald door de Herziene Statenvertaling ) :

Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort
De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

En Hij Die de harten doorzoekt,weet wat het denken van de Geest is,
omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

De Voorbede van de Heilige Geest: in ons
voor ons
met ons

Niet noemen ABBA Vader maar roepen ABBA Vader.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1022415-De-voorbede-van-de-Heilige-Geest

Auteur: Reporter Creer datum: 4-03-2014 22:10:54
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds. H.J.Prosman uit Nieuwkoop

Oproep tot vrijgevigheid : 2 Korinthe 8/9

Met als voorbeeld de Macedoniers

vers 4 : en zij smeekten ons met veel aandrang
dat wij hun genadegave en aandeel in het dienstbetoon
aan de heiligen zouden aannemen.

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft,
niet met tegenzin of uit dwang, want God
heeft een blijmoedigen gever lief.

Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave ( van Zijn Zoon)

Vraagt u zich niet af hoeveel u moet geven
Maar wat heb ik eigenlijk ontvangen ?
En dan is geven geen probleem maar een voorrecht.

http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 11-03-2014 21:10:49
Zondagmiddag vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

Ds.G.E.Messelink; Thema (Jeugd )dienst: Bellen met God: Stil worden voor God

Psalm 37 : 3 -7a

3 TIPS

1. Leg jouw leven in Zijn Hand
2. Wees stil voor de HEER
2. Wacht op de HEER


Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest

HOE verhoort God dan jouw gebed ?

Het gaat er niet om wat God jou allemaal geeft
Maar wie Hij voor jou is.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1027656-Bellen-met-God-Stil-worden-voor-God-Themadienst-
Auteur: Reporter Creer datum: 18-03-2014 22:03:32 Laatst gewijzigd: 18-03-2014 22:12:05
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.Westraate uit Biezelinge : Schuldig maar toch niet veroordeeld

tekst uit Johannes 8 : 2-12 en Jeremia 17

De overspelige vrouw

1. levensles
2. evangelie
3. opdracht

voor ons allen: Ga heen, zondig niet meer (blijf niet in dezelfde zonde voortgaan)

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1030111-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen

Auteur: Reporter Creer datum: 25-03-2014 23:10:15 Laatst gewijzigd: 25-03-2014 23:16:10
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Kandidaat R.L.Antes uit Ridderkerk

Richteren 10 : Filistijnen en Ammonieten onderdrukken Israel

Toen riepen zij tot de Heere( ..)zoals de vorige keren

tekst vers 13 : En toch hebt u Mij verlaten ( na weer verlost te zijn)
en andere goden gediend.DAAROM zal Ik u niet meer verlossen.

vers 15 : Maar de Israelieten zeiden tegen de HEERE : Wij hebben gezondigd.

voor het eerst een schuldbelijdenis( na 18 jaar ! )

vers 16 : Toen kon Zijn Ziel de moeite van Israel niet langer verdragen

Jefta werd de nieuwe richter die Israel ging verlossen.


http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 1-04-2014 22:15:18
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G.Schenau

Johannes 13 : 36- hoofdstuk 14 :9 : de laatste levensdagen van de Heere Jezus

tekst Hoofdstuk 14 : 1-3 Het huis van de hemelse Vader

Laat uw hart niet in beroering raken;
u gelooft in God, geloof ook in Mij.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1034024-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen
Auteur: Reporter Creer datum: 16-04-2014 23:05:46
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds.J.J.van Holten uit Bergambacht

Johannes 18/19 : De veroordeling door Pilatus

Pilatus als Evangelie-prediker: Zie de Mens


http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 29-04-2014 21:37:21
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.van Langevelde uit Zwolle

Johannes 21 : 15-23 Petrus in ere hersteld

Vergeven..en vergeten zo is God

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1044815-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen
Auteur: Reporter Creer datum: 6-05-2014 22:06:38 Laatst gewijzigd: 6-05-2014 22:14:01
Zondagmiddag vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk Maassluis;

Ds.D.van Vreeswijk te Zevenhuizen

Als voorbereiding op Dodenherdenking

Romeinen 8 : 31-39 Meer dan overwinnaars

vers 31: Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen ?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn ?
vers 32
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft
maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem
niet alle dingen schenken ?

vers 35:

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus ?
Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger,
of naaktheid of gevaar, of zwaard ?

vers 37: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem Die ons heeft liefgehad.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 19-05-2014 17:41:15
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te De Lier;

Ds.G.E.Messelink

Echte en pure liefde zoals bescheven in het boek Hooglied

tekst: Hooglied 1 ; 9 tot 2 : 6

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1050433-Hooglied-1-9-2-6
Auteur: Reporter Creer datum: 3-06-2014 22:28:45 Laatst gewijzigd: 3-06-2014 22:34:22
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

Ds.J.P.C.Simpelaar

De mens Jesaja met Gods altaar-vuur gereinigd

tekst Jesaja 6 : 1-8

vers 8 : Daarna hoorde ik een stem van de Heere. Hij zei :
Wie zal Ik zenden ? Wie zal er voor Ons gaan ?
Toen zei ik ( Jesaja) : Zie hier ben ik, zend mij.

Wie gelooft in het visioen van Jesaja mag hem dit nazeggen.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1055665-De-mens-Jesaja-met-Gods-altaar-vuur-gereinigd
Auteur: Alex Creer datum: 17-06-2014 21:40:09
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.G.van Speijker uit Baarn

Zijn wij op weg naar de heerlijke (hemelse) bestemming ?

teksten: 2 Corinthe 4 : 6
Romeinen 8 : 23

Want God heeft in onze harten geschenen tot verlichting
met de kennis van de heerlijkheid van God
in het aangezicht van Jezus Christus

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1060422-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen#.U6CXa3I_nW-

Auteur: Alex Creer datum: 24-06-2014 23:44:43
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds. A.Vastenhoud uit Den Haag

tekst Lucas 19 : 1 t/m 27 : bekering van Zacheus en de gelijkenis van de ponden:

Bij vermenigvuldigen wordt het meer
Bij delen wordt het minder

Maar als je de liefde van de Here Jezus deelt
wordt het altijd meer.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Alex Creer datum: 1-07-2014 22:46:47
Zondagavond tijdens Holland-Mexico vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds.P.Vermaat, voormalig predikant

tekst: 1 Samuel 17 David en Goliath

5 stenen als Gods wapen tegen reuzen

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Alex Creer datum: 9-07-2014 22:17:02
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds. F.A.J.Heikoop te Harmelen

tekst: Genesis 21 : Izak geboren en Ismael weggestuurd.

Wat zegt de Bijbel over Moslims ?

Zowel de nakomelingen van Izak als Ismael worden en zijn gezegend
Omdat ze beiden zonen zijn van Abraham.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Alex Creer datum: 15-07-2014 23:29:00 Laatst gewijzigd: 15-07-2014 23:32:26
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G Schenau

Psalm 104: een loflied op de Schepper van de Schepping

tekst vers 31: De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig,
laat de HEERE Zich verblijden in Zijn werken.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1068729-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen
Auteur: Alex Creer datum: 29-08-2014 22:09:41 Laatst gewijzigd: 29-08-2014 22:12:28
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds.den Besten uit Nieuwerkerk a/d IJssel

tekst Prediker 3: 1-15 : Alles heeft zijn tijd en beloop
vers 14 : Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan
toe te voegen , niets ervan af te doen, en God doet het opdat
men vreest voor Zijn aangezicht

Johannes 6 : 35-40
vers 39: En dit is de wil van de Vader , Die Mij gezonden heeft,
dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan,
maar het doe opstaan op de laatste dag.

overdenking: De tijd is van God

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Alex Creer datum: 2-09-2014 22:23:07 Laatst gewijzigd: 2-09-2014 22:24:58
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

Ds.G.E.Messelink

tekst Psalm 6 en 7 naar aanleiding van Catechismus zondag 19 :

Wie regeert er eigenlijk in deze wereld ?
Hoe spannend is het Christen te zijn ?
Hoe geeft Christus ons de overwinning ?
Doet God echt iets aan het onrecht ?
Antwoord: Op de jongste dag komt het oordeel.
Tot deze tijd is er nog bekering mogelijk zelfs voor ons en ISIS strijders

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1082667-HC-Zondag-19#.VAYYl3I_nW8
Auteur: Alex Creer datum: 9-09-2014 20:36:10 Laatst gewijzigd: 9-09-2014 20:37:56
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes,

Ds.de Groot

Schriftlezing: 2 Petrus 1 vers 3: 11 : De christelijke roeping en verkiezing

Leef niet beneden je niveau

vers 9 :Immers bij wie deze dingen niet
aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig,
omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is


vers 10 : Daarom, broeders beijver u des te meer om uw roeping
en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult
u nooit meer struikelen.

vers 11: Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend
tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker,
Jezus Christis.

vertaling: Herziene Statenvertaling

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1084319-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen#.VA87MHI_nW8
Auteur: Alex Creer datum: 16-09-2014 21:57:48 Laatst gewijzigd: 16-09-2014 22:00:08
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

preek van Ds.Vreugdenhil uit Lelystad gelezen door br.Bruintjes

tekst : Maleachi 1 : 6- 2-9: Bestraffing tegen onheilige offers en de priesters

Stop met halfbakken christen-zijn, dien je Heer met volle inzet

vers 8 : En als u een blind dier ten offer brengt:
Dat is niet erg !
En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt:
Dat is niet erg !
Bied het maar eens aan uw landvoogd aan.
Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn ?

Hfst.2:7 : Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren,
uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken,
want hij is een gezant van de HEERE van de legermachten.
( vertaling Herziene Statenvertaling)http://kerkdienstgemist.nl/assets/1085934-Stop-met-halfbakken-christen-zijn-dien-je-Heer-met-volle-inzet#.VBiK6nI_nW8
Auteur: Alex Creer datum: 23-09-2014 20:27:21 Laatst gewijzigd: 23-09-2014 20:37:31
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes

Ds.Prof A.de Reuver uit Serooskerke Hervormde Gemeente (kanselruil)

De Geest is vindingrijk

tekst uit Handelingen 16:25

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas
en zongen lofzangen voor God.
En de gevangenen luisterden naar hen.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1088670-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen
Auteur: Alex Creer datum: 1-10-2014 21:29:56
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

Ds.Koster uit Gouda

tekst: Hebreen 13: 2 naar aanleiding van Matheus 25 : 31-46 over het laatste oordeel

Vergeet de gastvrijheid niet,
want hierdoor hebben sommigen zonder
het te weten engelen onderdak geboden.

De aarde en de hemel zijn nauwer betrokken dan je denkt.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1090325-kerkdienst#.VCxKq3I_nW8
Auteur: Alex Creer datum: 7-10-2014 21:28:53 Laatst gewijzigd: 7-10-2014 21:30:27
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G.Schenau

Israelzondag : Waarom zijn het weer de Joden die ze moeten hebben

teksten uit Genesis 12 : 1-3 De roeping van Abram
Daniel 5 : 1-17 : De uitleg van Daniel wat God had geschreven

Israel is een soort brandkast waar het testament
van God wordt bewaard.

Opdracht voor ons als Christenen: Onze broer Israel jaloers maken
op onze omgang met onze Vader

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1092958-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen
Auteur: Alex Creer datum: 14-10-2014 22:05:36
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

Ds.Bastiaan van der Wal

tekst uit Numeri 6 : 1-8 : Wet voor het nazireeerschap

Wie is God voor mij ?
Waar leef ik voor ?
Leef ik echt als een leerling van Jezus Christus ?
Waarom zou ik kiezen voor een leven met God ?
Zijn er in de Gemeente voorbeeldfiguren zoals de Nazireers
waaraan de Jeugd zich kan spiegelen ?
Wat is het Geheim van het discipelschap ?

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1094662-kerkdienst#.VD1wkHI_nW8
Auteur: Alex Creer datum: 22-10-2014 20:53:36 Laatst gewijzigd: 22-10-2014 21:14:03
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds.H.J.Prosman uit Nieuwkoop

Vergeven= Bestaansrecht van de Gemeente

Teksten uit Genesis 4 : Kain en Lamech

Gebod van God : Wie Kain doodt zal zevenvoudig boeten
Gebod van Lamech aan zijn twee vrouwen: maar Lamech wordt zevenenzeventig maal gewroken

Petrus vraagt in Matheus 18 aan de Heere Jezus:
Hoeveel maal moet ik vergeven ? zevenmaal ? ( met stille verwijzing naar Genesis)
En Jezus antwoordde : zeventig maal zeven maal

vergeven betekent:

1. levert kracht op
2. is bevrijdend voor jezelf
3. elkaar vergeven omdat God ons vergeeft.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 29-10-2014 21:17:18 Laatst gewijzigd: 29-10-2014 21:20:10
Zondagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds. F.J.van Harten uit Scheveningen

tekst uit Psalm 63 : Verlangen naar God
Een psalm van David, toen hij (op de vlucht voor zijn eigen zoon Absalom)
in de woestijn van Juda was

vers 4: Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven: wat betekent dat ?

De goedertierenheid is God zelf: De Schepper is meer dan het schepsel( het leven)
Goedertierenheid= Standvastige liefde

God belooft: Houd Mij vast, IK ga met je mee.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301

Auteur: Reporter Creer datum: 8-11-2014 21:39:35
Woensdagavond vanuit de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis;

Ds.H.J.Lam te Ridderkerk

DANKDIENST voor gewas en arbeid

tekst uit Genesis 41

Naar de geschiedenis van de droom van Farao

zeven mooie koeien en zeven lelijke die de mooie koeien opaten
zeven aren uit 1 halm, dik en mooi
zeven dunne en door de oostenwind verschroeide aren
De dunnen aren verslonden de zeven dikke en volle aren

En Jozef antwoordde de farao: Dat is niet aan mij( om dromen te verklaren)
maar God zal antwoorden wat het welzijn van farao dient.

http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=12301
Auteur: Reporter Creer datum: 11-11-2014 22:33:51 Laatst gewijzigd: 11-11-2014 22:35:29
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.J.G.Schenau over: sexlessen van een single

tekst: 1 Korinthe 7: 5

Onttrek u dan niet aan elkaar,behalve dan
met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd,
om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna
weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken
omdat u zich niet kunt onthouden.

Paulus een geroepen apostel van Jezus Christus.
Was hij single, vrouwenhater,
weduwnaar, gescheiden omdat hij meer liefde
had voor Christus dan voor zijn vrouw ?

Een zijn met Christus dat is het hoogste lied van de liefde

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1104644-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen#.VGJ8D3JVnW8


Auteur: Reporter Creer datum: 18-11-2014 21:03:22
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Monster;

Ds.Arie Reitsema emeritus-predikant te Amersfoort;

tekst Jozua 24 : 19

Toen zei Jozua tegen het volk: U zult de Heere
niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God, Hij
is een na-ijverig God. Hij zal uw overtreding en
uw zonden niet vergeven.

Maar het volk zei :( vers 24)

Wij zullen de HEERE, onze God, dienen .
En wij zullen Zijn stem gehoorzamen.

Afgoden moeten gedragen worden
God draagt ons.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1106245-kerkdienst
Auteur: Reporter Creer datum: 25-11-2014 21:22:35 Laatst gewijzigd: 25-11-2014 21:24:00
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

Ds. G.E. Messelink

Hoe ziet jouw/uw toekomst eruit ?

tekst: Ruth 1 ; 16b, 17

Maar Ruth zei tegen haar schoonmoeder Naomi : Waar u heen gaat,zal ik ook gaan,
en waar u overnacht , zal ik overnachten.
Uw volk is mijn volk en
uw God mijn God.

vers 17 :

Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden.
De HEERE mag zo en nog veel erger doen: voorzeker, alleen
de dood zal scheiding maken tussen mij en u.

Met God gaat Ruth op weg naar een onbekende toekomst.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1109321-Hoe-ziet-jouw-uw-toekomst-eruit-
Auteur: Reporter Creer datum: 2-12-2014 22:20:24 Laatst gewijzigd: 2-12-2014 22:22:36
Zondagmorgen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Goes;

Ds.A.P. van Langevelde uit Zoetermeer:

tekst: Genesis 35 : 18

En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam van( Rachel )verliet,
want zij stierf, dat zij hem ( de zojuist geboren zoon) de naam
Ben-oni : zoon van mijn pijn gaf. Zijn vader Jacob gaf hem
echter de naam Benjamin: zoon van de rechterhand, gelukskind.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1111298-Kerkdienst-CGK-Goes-zondagmorgen#.VH4tXXJVnW8

Wat doen wij met ons verdriet in ons leven ?
Reageren zoals Rachel of als Paulus in 1 Tessalonicenzen 4 : 13
opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
Auteur: Reporter Creer datum: 9-12-2014 23:00:44 Laatst gewijzigd: 9-12-2014 23:10:04
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Monster;

Ds.G.E.Messelink uit Maassluis :

God zorgt TOEVALLIG wel

tekst : Ruth 2 : 10-13 Ruth op de akker van Boaz

vers 12

Moge de HEERE uw daad vergelden ( alles wat u na de dood van uw man
voor uw schoonmoeder gedaan hebt) en moge uw loon volkomen zijn
van de HEERE, de God van Isral, onder Wiens vleugels u gekomen bent
om toevlucht te nemen.

Maar er lag toch een vloek over de Moabieten( zoals Ruth) die tot in de tiende generatie
niet in de gemeente van de HEERE mochten komen ?

Deuteronomium 23 : 4 spreekt de HEERE een oordeel uit over de Moabieten:
vanwege het feit dat zij u onderweg niet met brood
en water tegemoet gekomen zijn toen u uit
Egypte wegtrok.

De genade van God is groter dan Zijn oordeel

God ontfermt zich over asielzoekers via mensen die Hem kennen.

Wat merken asielzoekers die zich in Nederland vestigen
van de aanwezigheid van christenen in hun omgeving ?

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1112851-kerkdienst#.VIdzAHJVnW8
Auteur: Reporter Creer datum: 16-12-2014 22:44:54 Laatst gewijzigd: 16-12-2014 22:45:57
Zondagmorgen vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Maassluis;

Student A.Wilschut

Gelukkig als de Koning bij je woont

Er is een werkelijkheid achter de werkelijkheid : God regeert
ondanks alle geweld in deze wereld

Psalm 2 :3 Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen !

vers 4 :

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

vers 10 : Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
Dien de HEERE met vreze

wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen !

Psalm 2 was de psalm van de eerste ( vervolgde) Kerk
en werd gezongen in de Kerstnacht.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1115232-Gelukkig-als-de-Koning-bij-je-woont#.VJCWM3JVnW8Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier