Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
1-01-2014 19:31:52
Nederland Zingt vanaf Nieuwjaarsmorgen 2014
Een nieuwe hoopvolle serie uitzendingen, het beluisteren ( nogeens)
meer dan waard.
Auteur: Reporter Creer datum: 1-01-2014 19:33:00 Laatst gewijzigd: 1-01-2014 21:28:29
Nederland Zingt op Nieuwjaarsdag 2014

Arjan Lock bezoekt kunstenares Wilma Veen. Hij krijgt een opdracht van Wilma en werkt onder haar begeleiding aan een schilderij.

Wilma Veen is een bekende kunstenares die exposeert in binnen- en buitenland. Haar schilderwerken stralen warmte, liefde en levenslust uit. En dat is ook precies wat zij wil: mensen inspireren om van iedere dag te genieten. Het voelt voor haar als een groot voorrecht om van haar passie haar werk te kunnen maken.

Tijdens het schilderen praten Arjan en Wilma heel wat af: over het werk van Wilma, maar ook over de hartstilstand die haar leven veranderde. Begin 2013 krijgt Wilma tijdens het hardlopen een hartstilstand. Ze wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het hele jaar heeft zij nodig om te herstellen en nog is ze snel moe en moet ze veel rust nemen. Wilma heeft geleerd om te genieten van alle kleine dingen die een dag brengt. Ze ervaart dat God bij haar was toen ze ziek, moe en bang was. Hij zorgt voor haar en zo kan Wilma het nieuwe jaar in.

De gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de Grote Kerk in Vianen.

Meditatie over Jesaja 43:1-5 : Israel kostbaar in het oog van God

Maar nu, zo zegt de HEERE,
uw Schepper, Jacob, uw Formeerder,Israel :
Wees niet bevreesd,want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren,zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het viuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

Want Ik ben de HEERE, uw God,
de Heilige van Israel, uw Heiland.

Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven,
Cusj en Seba in uw plaats.

Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen,
bent u verheerlijkt en heb Ik u liefgehad.
Daarom heb Ik mensen gegeven
en volken in plaats van uw ziel.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.

(vertaling Herziene Statenvertaling)

3 Reacties

Julia
Prachtige uitzending. Wat een mooi mens ben jij Wilma. Je straalt liefde en blijdschap uit. Dat zie je ook in je werk en huis en gezelligheid aan tafel met je boys. Ik hoop dat je geheel mag herstellen en nog lang mensen blij mag maken met je lach en mooie werken.
1 januari 2014, 18:02
W E+M+Meulema-Goedvolk
De muziek startte vol vuur. En ik ervoer ook de geloofsovertuiging van Wilma in het gesprek met Arjan. Het was een geweldige dienst, het verhaal van Wilma was erg boeiend. Wilma sterkte in je verdere herstel. Allen een gezegend 2014.
1 januari 2014, 12:36
Barbera
" De zon komt op, kust de morgen wakker"... dat was inderdaad het geval vanmorgen. En dan nog zo'n bemoedigende uitzending van Nederland Zingt: beter kan het nieuwe jaar niet beginnen. Dank!
1 januari 2014, 10:48

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/wilma-veen-3/
Auteur: Reporter Creer datum: 8-01-2014 21:44:56 Laatst gewijzigd: 8-01-2014 22:08:30
Nederland Zingt op Zondag
05 januari 2014

Ds. Arie van der Veer ontmoet Jennifer Peersmann. Een vrouw met twee bijzondere beroepen: ze is archeoloog n kinderboekenschrijfster.

Jennifer werkte als archeoloog mee aan diverse opgravingen in Isral, zoals bij Megiddo, Ashkelon en Jeruzalem. Ze is al jong geboeid door geschiedenis. Jennifer kiest voor een studie archeologie, omdat ze op zoek wil naar de oorsprong van de Bijbel. Ze gelooft wel in het zijn en de heiligheid van God, maar het geloof in Jezus raakt meer en meer op de achtergrond.

Totdat de Bijbel - die ze eerst wetenschappelijk benaderde - voor haar begint te leven. Jennifer maakt radicale keuzes en wordt christen. Maar haar zoektocht is nog lang niet af: er zijn nog veel vragen. Het thema 'zoeken' speelt ook een grote rol in de spannende kinderboeken die ze schrijft.

De gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de Bonaventurakerk in Woerden.

Meditatie uit Genesis 3 : 22-24 en Openbaringen 22:1-2

Toen zei de HEERE God : Zie, de mens
is geworden als een van Ons, omdat hij goed
en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet
uitstrekken en ook van de boom des levens nemen
en eten, zodat hij eeuwig zou leven !

Daarom zond de HEERE God hem weg
uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken,
waaruit hij genomen was.

Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten
van de hof van Eden de cherubs met een
vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog,
om de weg naar de boom des levens te bewaken.

Openbaringen 22: 1-2

En hij liet mij een zuivere rivier zien,
van het water des levens,helder als kristal,
die uit de troon van God en het Lam kwam.

In het midden van haar straat en aan de ene
en de andere zijde van de rivier bevond
zich de Boom des levens,
die twaalf vruchten voortbrengt- van maand
tot maand geeft Hij Zijn vrucht.
En de bladeren van de boom zijn tot genezing
van de heidenvolken.

2 Reacties

Daan van+Ee

De uitzending met mevrouw Jennifer Peersmann heb ik met belangstelling bekeken. Ik wilde op deze uitzending reageren met name toe het begrip kabbala besproken wordt. Ik deel de mening van haar en van Arie van de Veer dat als we te veel van God willen weten, dat we in de valkuil van hoogmoed kunnen vallen net zoals Adam en Eva. Maar volgens mij kunnen we ook op een andere manier hiermee omgaan. Kabbala is Hebreeuws voor ontvangen of openbaren. Zolang we maar nederig met onze open handen staan naar boven om inzichten te ontvangen of openbaard te krijgen, is dat alleen maar mooi. De laatste tijd kom ik tot de ontdekking dat kabbala staat voor ontvangen van de spirituele betekenis van zaken, die zich in de feitelijke werkelijkheid voordoen. Jezus geeft in de gelijkenis van de zaaier aan op welke plaatsen zaad terecht kan komen. Hij beschrijft dan de feitelijke werkelijkheid. Jezus openbaart daarna aan de discipelen wat zaaien in de spirituele werkelijkheid betekent: wiens hart ontvankelijk is voor het Woord van God. Jezus merkt dan ook op dat aan hen dit geopenbaard wordt, maar niet aan de omstanders. Een uitspraak van een rabbijn las ik enige tijd geleden: zij die nederig van hart zijn, zijn het meest ontvankelijk voor de wijsheid van God, want water gaat altijd naar het laagste punt. Dus in de feitelijke werkelijkheid gaat water altijd naar het laagste punt en de kabbala hierin is het nederige hart van een mens dat het levende water van God- de wijsheid van God- ontvangt. Ooit is wel eens een plaatje van de levensboom gemaakt. Naar mijn idee mogen we alleen iets van de levensboom leren of begrijpen als we dat binnen de context van de Bijbel of de Schepping als de Tweede Bijbel zien. De groei van een boom is afhankelijk van de seizoenen. We mogen als mensen groeien in het betonen van liefde voor anderen op de momenten die God ons geeft. Volgens Prediker 3 heeft alles zijn tijd en onze tijd ligt in Gods hand (Psalm 31 vers 16)
6 januari 2014, 22:43
Julia
Interessante uitzending..iets om over na te denken. Mooie bijbel teksten..
5 januari 2014, 12:17

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/jennifer-peersmann/
Auteur: Reporter Creer datum: 15-01-2014 19:45:30 Laatst gewijzigd: 15-01-2014 20:05:35
Nederland Zingt op Zondag
12 januari, 08:55

Ds. Wigle Tamboer ontmoet schoolmeester en motorrijder Jaap Dijkema. Hij is een enthousiast lid van de Christian Motorcyclists Association.

Na het overlijden van een van zijn leerlingen staat het leven van schoolmeester Jaap Dijkema op zijn kop. Aangeslagen gaat hij op zoek naar een uitlaatklep. Dat wordt motorrijden. Vele jaren later wordt hij lid van de CMA: de Christian Motorcyclists Association. Hier komt hij helemaal tot bloei.

Presentator Wigle Tamboer ontmoet Jaap in Veenhuizen. Daar werden vroeger mensen naartoe verbannen die zich aan de rand van de samenleving bevonden. Nog steeds staan hier gevangenissen. Jaap draagt ook hier graag de doelstelling van motorclub CMA uit: Licht brengen in de duisternis.

De gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de Martinikerk in Groningen.

Meditatie uit Mattheus 25 vers 14-19

Want het is als iemand die naar het buitenland ging,
zijn eigen slaven bij zich riep en hun
zijn bezittingen toevertrouwde.

En aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander
twee en aan de derde een, ieder naar zijn
bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.

Hij die de vijf talenten ontvangen had,
ging weg en handelde daarmee en hij verdiende
vijf andere talenten erbij.

Evenzo verdiende degene die de twee talenten
ontvangen had, er nog twee bij.

Maar hij die het ene ontvangen had,
ging weg en groef een gat in de aarde
en verborg het geld van zijn heer.

Na lange tijd kwam de heer van die slaven
terug en hield afrekening met hen

vertaling: Herziene Statenvertaling

Reacties

esther wijnveen

wat een mooi programme blijft nederland zingr op zondag. Juist een "simpe"verhaal ban gewone mensen als Jaap bemoedigt mij erg. Omdat daarin doorklinkt dat God er is voor iedereen. Wat mij betrft blijft nederland zingt/praat nog heel lang doorgaan. Juist om het verhaal en de liederen die daar zo goed bij aansluiten
14 januari 2014, 11:26

Otto

Jaap je doet mooi werk door mensen op te zoeken in gevangenissen. Getuige zijn en je talent gebruiken. God zegen je. Bedankt
12 januari 2014, 14:29

Julia

Mooi werk doen jullie/jij Jaap als club. Mooi zinvol gebruik van je talenten.
12 januari 2014, 12:37

Mia
Fijne muziekkeuze. Ik vond Jaap getalenteerd in het spreken over God. Het verhaal van de talenten sloot dus goed aan. Bedankt ds Tamboer en ook Jaap.


Ineke Slot

Geboeid heb ik gekeken naar de uitzending met Jaap Dijkema. Onder andere helpt hij mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Ik ben ook 40 jaar juf geweest en doe nu vrijwilligerswerk bij het Internationaal Vrouwencentrum. Daar heb ik een Braziliaanse vrouw ontmoet die Portugees spreekt en een jaar in Duitsland heeft gewoond. Zij vroeg mij om hulp, boeken of les. Ik weet niet goed hoe ik dat moet aanpakken. Misschien kan Jaap mij tips geven. Wilt U deze mail doorsturen? Bij voorbaat dank! vriendelijke groet, Ineke Slot.
12 januari 2014, 10:05

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/nederland-zingt-op-zondag-7677b4c9d0/
Auteur: Reporter Creer datum: 22-01-2014 18:52:36 Laatst gewijzigd: 22-01-2014 21:29:32
Nederland Zingt op Zondag
19 januari, 08:55

In de Week van Gebed dompelt presentator Arjan Lock zich een dag lang onder in het kloosterleven van de St. Paulusabdij in Oosterhout.

Ruth Lagemann uit Duitsland heeft in de abdij de dagelijkse leiding over de leden van de gemeenschap Chemin Neuf. Het leven in het klooster verloopt volgens een vrij strakke dagindeling, die vooral draait om de drie vaste gebedsmomenten. Het opmerkelijke van de Chemin Neuf-gemeenschap is dat er zowel celibatairen, echtparen als gezinnen bij elkaar wonen.

Ruth is protestants, wat betekent dat ze niet meedoet aan de eucharistievieringen en niet bidt tot heiligen zoals Maria. Dat is een bewuste keus, want Ruth wil - zoals ze dat zelf noemt - geen 'goedkope eenheid'. Desondanks is Ruth er veel aan gelegen dat er verzoening komt tussen katholieken en protestanten.

De gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de Petruskerk in Oirschot.

Meditatie uit Johannes 17 : 20-23 Het hogepriesterlijk gebed

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen n zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons n zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij n zijn, zoals Wij En zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt n zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad

8 Reacties
Myriam
In het voorwoord staat: "Ruth is protestants, wat betekent dat ze niet meedoet aan de eucharistievieringen en niet bidt tot heiligen zoals Maria. Dat is een bewuste keus, want Ruth wil - zoals ze dat zelf noemt - geen 'goedkope eenheid'. Desondanks is Ruth er veel aan gelegen dat er verzoening komt tussen katholieken en protestanten. " Mag ik vragen hoe er "verzoening" kan komen, als n van de essenties van het katholieke geloof, nl. de Eucharistie opzij wordt geschoven? Het zou bijna zijn dat er aan een protestant wordt gevraagd om zijn Bijbel te negeren. Dus, lieve Ruth, hoe ziet u dat dan?
21 januari 2014, 20:13
Webredactie EO
De video van deze uitzending is helaas niet automatisch verschenen op onze site. We doen ons best om de aflevering zo spoedig mogelijk online aan te bieden. Onze excuses voor het ongemak. De uitzending is wel te bekijken via www.npo.nl en www. uitzendinggemist.nl
20 januari 2014, 10:05
Carina
Ook ik vond de uitzending mooi en voel me op de meeste punten erg thuis in "mijn" RK-kerk, maar ook in Taize en Interkerkelijke vieringen; ben blij met alles wat wel samen gaat en waar eenheid in geloof ervaren kan worden Eerlijk gezegd vind ik Maria-verering een vorm van mens-verering en daar moet ik niets van hebben; is ook niet goed Bijbels te verdedigen, volgens mij
19 januari 2014, 22:02
Johanna
Mooi uitzending met Ruth Lagemann; mooi ook de reacties (m..n. van mw. Brood; ik hoop dat u naar de abdij kunt gaan komen). Eenheid tussen kerken wordt nooit echt wat, maar eenheid onder christenen, die het op hoofdpunten met elkaar eens zijn.......; eigenlijk is die eenheid er al, want we vinden elkaar in het Evangelie. Eenheid in samen aan tafel zogezegd is moeilijk, maar zowel avondmaal als eucharistieviering is op hoofdpunten een "herdenking" tot Zijn gedachtenis dat vieren; die eenheid is er dus ook al....... Maria.... ja elke vrouw zou reageren als zij, bij de komst van een engel etc.; ik zie totaal niet in, waarom Maria, als moeder van Jezus, dan meer verering/aanbidding of wat dan ook zou moeten krijgen. Ook zij is een mens en als vrouw niet meer of minder dan andere vrouwen.
19 januari 2014, 20:57
Julia
Wat een rust en vrede ging er van deze dienst uit. Moeilijke, maar bewuste keuzes gemaakt in je leven Ruth. Ik ben van huis uit gereformeerd, maar dat zegt mij niks. Voor mij is het belangrijk hoe iemand in het leven staat en hoe hij met zijn medemensen en met de dieren en natuur omgaat. Als hij die met respect behandelt, zie ik daarin een kind van God. En dan maakt het toch niet uit of iemand gereformeerd..hervormd...protestant...katholiek of weet ik wat voor geloof heeft.
19 januari 2014, 13:44
Willem Pluym
In Johannes 17:11-12 en Johannes 17:21-23 gaat het er over dat wij n met de Vader moeten zijn zoals Jezus dat ook was. Dit blijkt klip en klaar uit de context. Het gaat dan over bewaard worden (voor zonden en afval) en apart gezet worden van de wereld door de waarheid van de Eeuwige, die wij kennen door zijn woord. Let wel in de Bijbelse context is het woord bijna altijd de Tora. Het is heel jammer dat de EO mee gaat in de foutieve uitleg van deze Bijbelteksten door de leden van de kloostergemeenschap. Heel veel kijkers leidt de EO hierdoor af van de Bijbelse waarheid.
19 januari 2014, 13:31
W E M Meulema-Goedvolk
Wat een dappere keuze van EO om deze dienst met rooms katholieke en protestantse invalshoeken uit te zenden. Het was indrukwekkend. Ook hulde aan de montage.
19 januari 2014, 11:31
mevrouw brood
Ik ben enorm geraakt door deze dienst. Ruth Lagemann geeft een heel sterk gevoel er te mogen zijn. Zelf ben ik van oorsprong katholiek, maar doe er niets mee. Maar Maria is voor mij een heel belangrijk persoon. Zij heeft Jezus op aarde gezet. Ruth kent haar niet vanwege haar geloof maar staat er wel voor open en zal iedereen waarderen maar gaat nu niet ineens Maria aanbidden. Duidelijk en heel eerlijk. Het voelde voor mij als een warme deken. Mijn partner is hervormd en kent Maria ook niet op die manier zoals ik (katholieken), maar respecteren elke waarde. Ik zou graag de abdij een bezoek willen brengen. Momenteel gaat dat niet want ik ben herstellende van een operatie. Misschien door de pijn van de operatie ben ik gevoeliger wat er zoal binnenkomt in mijn gevoel, maar het heeft me heel erg veel goed gedaan. Vrijdagavond zei ik tegen mijn partner dat ik op deze manier niet nog eens 24uur verder wilde leven en nu denk ik al aan de zomer dat ik misschien kan reizen om naar de abdij te gaan, hoe dubbel. Dank u voor deze mooie dienst, ik ben altijd erg zoekende en heb nooit rust, maar deze dienst gaf mij innerlijke rust en die zou ik zo graag willen kunnen vasthouden, maar meestal ben ik het snel weer kwijt. Weet u een manier op hier iets aan te kunnen doen?? Mevrouw Shirly Brood uit Nijkerk
19 januari 2014, 10:02

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/ruth-lagemann/
Auteur: Reporter Creer datum: 29-01-2014 21:33:47 Laatst gewijzigd: 29-01-2014 21:48:42
Nederland Zingt op Zondag
26 januari, 08:55

Arjan Lock heeft in Amsterdam een ontmoeting met rabbijn Shmuel Katz.

Elke laatste zondag van januari wordt de Holocaust herdacht bij het Spiegelmonument van Jan Wolkers, in het Wertheimpark in Amsterdam. Arjan Lock ontmoet rabbijn Shmuel Katz bij dit monument. Shmuel werkt als pastoraal medewerker voor de stichting Zikna, die hulp verleent aan met name de tweede en derde generatie oorlogsslachtoffers.

Ook neemt Arjan Lock een kijkje in de synagoge van Shmuel Katz. Hier vertelt Shmuel over zijn grootouders, die nooit teruggekomen zijn uit de kampen, en de invloed die dit had op zijn ouders en op hemzelf.

De gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de Laurenskerk in Rotterdam.

Meditatie uit Psalm 145 : 1-4 en 13-15

Loflied op de grootheid en goedheid van de HEERE

vers 1

Mijn God en Koning, ik zal U roemen
en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.

Iedere dag zal ik u loven
en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.

De HEERE is groot en zeer te prijzen,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Generatie op generatie zal Uw werken roemen,
zij zullen Uw machtige daden verkondigen.

(vers 13-15 )

Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen,
Uw heerschappij omvat alle generaties.

De HEERE ondersteunt allen die vallen,
Hij richt alle gebogenen op.

De ogen van allen wachten op U,
U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.7 Reacties
Marja
Het is nu maandagavond en ik ben nog steeds onder de indruk van de uitzending met rabbijn Katz. Ik zag het gisteren voor ik naar de kerk ging en ik heb het 's middags weer gekeken op uitzending gemist. Zowel gisteren als vandaag Psalm 145 gelezen, zo mooi zeker bij dit verhaal en de beelden vandaag over de bevrijding van Auschwitz. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem.
27 januari 2014, 21:24
Karin
Geachte redactie. Het was een ontroerende uitzending, ik heb met tranen in mijn ogen zitten kijken, en hoe da rabbijn tot de jongelui sprak, heel fijn en duidelijk, fijn dat de rabbijn ook zijn emoties liet zien, alleen, waar ik mij aan heb gestoord is de zangeres, zij heeft zo'n harde stem, dat past niet bij zo'n dienst. Voor de rest, mijn grote complimenten, ga zo door, ook Arjan bedankt voor de fijne uitzending en de meditatie.
26 januari 2014, 19:32
YNWA
Byzonder indrukwekkende uitzending; dit raakte me recht in het hart. Prachtig zoals de rabbijn die kinderen toesprak en hoe hij zijn emoties liet zien en mooie antwoorden gaf op hele zware vragen. Ter herinnering: http://www.auschwitz.nl/nac/actueel/namenmonument
26 januari 2014, 16:26
Mia
Het gesprek met rabbi Katz vond plaats in een bijzondere sfeer, die mij ontroerde. De vraag 'waar was God tijdens de holocaust?' is eigenlijk niet te beantwoorden. Soortgelijke vragen kun je ook stellen bij Syri of de CAR. Het zijn de mensen die het doen. De manier waarop hij de jongeren toesprak, en raakte, vond ik knap. Het was een heel bijzondere dienst. Dank!
26 januari 2014, 14:18
Julia
God zal altijd voor je zorgen..soms ben je niet in zijn masterplan opgenomen...Miljoenen overledenen hebben het antwoord in hun dood meegenomen..Laten wij leven. Nou een uitzending om nog eens te bekijken en goed tot mij door te laten dringen. Indrukwekkend.
26 januari 2014, 12:51
harriette
Uit de woorden van Rabbijn Shmuel Katz sprak veel wijsheid. Ook door wat hij zij heb ik veel geleerd. De komst en aanwezigheid van de groep jongeren tijdens het samenzijn van Arjan en de Rabbijn bij het herdenkingsmonument, zal voor alle aanwezigen een niet te vergeten ervaring zijn. Ik als kijker/luisteraar was door deze toevallige samenloop van omstandigheden ontroerd. Van de gezongen liederen waren voor mij er verschillende bekende bij, maar een andere tekst en op een andere manier gezongen, maar erg mooi om ze zo te horen.
26 januari 2014, 10:30
Lieven Van Poeck
'Waar was God in Auswitsch' zal steeds een pijnlijke vraag blijven en een sluitend antwoord zal allicht uitblijven. Maar in mijn gelovige visie meen ik een mogelijk antwoord te vinden in de stelling dat God de mens steunt, begeleidt, inspireert en draagt, maar dat hij de mensheid en ieder van ons tevens de vrijheid geeft om te kiezen voor zijn wil, of niet. Als we die vrijheid niet hadden zouden we robots zijn door God bestuurd. Maar we dragen wel degelijk de volle verantwoordelijkheid voor onze (collectieve) daden. En als men (o.a. met Auswitsch in gedachten) opwerpt: "ik geloof niet in God, maar in de mens", dan stelt zich de wedervraag: Wie draagt de schuld van deze gruwel? Is het God? Of is het niet eerder de mens (die heeft gekozen voor de haat in plaats van voor Gods wil)?
26 januari 2014, 10:14
Auteur: Reporter Creer datum: 5-02-2014 19:41:24 Laatst gewijzigd: 5-02-2014 20:36:18
Nederland Zingt op Zondag
02 februari, 08:55

Ds. Wigle Tamboer is in de sfeervolle Jordaan in hartje Amsterdam. Zijn gast is ds. Paul Visser, predikant in de Noorderkerk.

Twee dominees ontmoeten elkaar niet in de kerk, maar in de kroeg. Ds. Paul Visser wil predikant dichtbij de mensen in de wijk zijn. Omdat in de Jordaan meer dan honderd kroegen zijn gevestigd, is dat een belangrijk werkterrein voor hem.

Paul Visser en zijn vrouw Tine zetten de Noorderkerk overigens gastvrij open voor de wijk. Ze ontvangen de mensen hier op een uitgebreide high tea. Zo wil het echtpaar en de gemeente van de Noorderkerk iets van God laten zien in een omgeving die niet altijd veel met de kerk op heeft.

Paul wordt ook wel 'Visser in de Jordaan' genoemd en geeft zelf aan dat hij zich op deze plek 'als een vis in het water' voelt. Op deze manier weet hij de mensen te bereiken met de boodschap dat God van hen houdt.

De gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de St. Nicolaaskerk in Edam.

Meditatie over de roeping van Gideon: Richteren 6 : 14-16 ( Herziene Statenvertaling)

Toen wendde de HEERE zich tot hem(Gideon)
en zei : Ga in deze kracht van u, en u zult Israel
uit de hand van Midian verlossen.
Heb Ik u niet gezonden ?
Maar hij zei tegen Hem : Och, mijn heer ! Waarmee
zal ik Israel verlossen ? Zie, mijn geslacht
is het armste in Manasse en ik ben de jongste
in mijn familie.
Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn,
zult u Midian verslaan alsof het maar 1 man was.

9 Reactie(s)
Gery
Wat een geweldige uitzending. Jaren geleden preekte Ds Visser bij ons in de kerk toen stotterde hij nog erg zijn preken waren geweldig net als de preken van zijn vader dat missen we nu in onze kerk. bedankt voor deze mooie uitzending.
2 februari 2014, 23:19
harriette
Door de woorden van ds. P. Visser dankbaarheid in mij voelen opkomen met mijn katholieke geloof. Want in de situatie die begonnen is, kan ik niet alleen bij omstanders er mee terecht met mijn zorgen/vragen, maar ervaar ik in het geloof ook steun.
2 februari 2014, 20:02
Karin
Jeetje Henk, er zit een knop op je tv, om het uit te zetten, ik vondt het prachtig!!
2 februari 2014, 19:28
Feemke
Mooie uitzending heel herkenbaar! Ook laagdrempelig en passend in deze tijd! Heel puur en eerlijk!
2 februari 2014, 18:15
henk
Prachtige vertrouwde liederen,ook een goed informatie progamma maar ik zou willen dat zo'n info progamma (jordaan) op een ander tijdstip s'avonds werd uitgezonden. En dat dergelijke info cq praatprogamma's niet meer in NEDERLAND ZINGT worden geprogammeerd. Ik wil dan graag op zondag morgen naar eenZANGPROGAMMA kijken en luisteren i.p.v. naar een ged praat progamma. Ik vindt dit storende elementen. Misschien dat u daar in de toekomst verandering kunt brengen.
2 februari 2014, 14:43
joke
wat een geweldige uitzending de liederen en medtatie geweldig paul en tine god s zeggen op jullie werk en eo bedank voor jullie uit zending
2 februari 2014, 14:21
Mia
Een menselijke en plezierige dienst. Aansprekend was de meditatie van ds Tamboer. De muziek was toepasselijk en opgewekt. Tineke, Paul en Wigle, jullie dienst heeft me erg goed gedaan. Dank daarvoor.
2 februari 2014, 12:52
Julia
Heerlijke eerlijke recht voor zijn raap mensen wonen er toch in de Jordaan. Mooie uitzending en mooi werk doen jullie Paul en Tine ...zo ongedwongen en ontspannen.
2 februari 2014, 12:47
Ed
Prachtig, Prachtig, Prachtig. En ook weer mooie vertrouwde liederen! Hartelijk dank!
2 februari 2014, 10:08

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/paul-visser/
Auteur: Reporter Creer datum: 12-02-2014 21:32:59 Laatst gewijzigd: 12-02-2014 21:44:18
Nederland Zingt op Zondag
09 februari, 08:55

Ds. Arie van der Veer gaat op bezoek bij Samuel Lee. In de jaren '80 komt hij als jongetje vanuit het Midden-Oosten in de Amsterdamse Bijlmer wonen.

Van religie moet de jonge Samuel Lee niet veel hebben, totdat hij een relatie krijgt met een meisje dat christen is. Hij vertelt dat hij tijdens hun huwelijksreis een stem hoorde. Zelf relativeert hij: "Al is dit een bijzonder verhaal, het maakt mij nog niet tot een bijzonder mens. Elk mens heeft zijn eigen wandeling met God."

De gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de St. Nicolaaskerk in Monnickendam.

Meditatie uit Filipenzen 2 : 1-5

Oproep tot eengezinsheid en ootmoed

vers 3 :

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk,
maar laat in nederigheid de een de ander
voortreffelijker achten dan zichzelf.

vertaling: Herziene Statenvertaling

Reacties
Julia
Mooi gedicht Pieter. Wat een mooi verhaal en wat zal het op zondag een gezellige internationale samenkomst zijn daar in de kerk. Inderdaad nergens te vinden waar die kerk is..ook niet op de website.
9 februari 2014, 13:46
mevr. regts
graag zou ik willen weten waar de kerk van ds. Lee zich bevind.
9 februari 2014, 11:59
Pieter Karman
Beste ds. van der Veer,hoewel we zo nu en dan bedenkingen hebben tegen de inhoud van de gesprekken waren we hier enthousiast over uw gesprek met de 'rencarnatie van (S)Paulus'! Het woord piramide en de afkeer er van die tot uiting kwam deed mij denken aan een gedicht dat ik heb gemaakt, enkele jaren geleden bij de ingebruikname van ons gerestaureerd kerkgebouw, de Petruskerk te 's Heer Arendskerke. Ik stuur dat gedicht hierbij. Het is een profane visie op psalm 84. Die wens werd ook geuit in verschillende toespraken. Het is er echter nooit zo van gekomen. Een uurtje op een Zondag open is niet zo veel. Hartelijke groeten, Piet Karman. Psalm 84 Een huis van steen op steen op steen veiliger schuilplaats is er geen. Zorg voor elkaar, omringd door muren. Waarop de mens de mens ontmoet, wie 't goede of het kwade doet men zal het al moeten verduren. De rusteloze en de rust, verraad en liefde in n kus De zwaluw valt de eer te beurt te nestelen bij wierookgeur. Bij 't doopvont voeden ons de raven. Aan 't venster klopt een vredesduif hij mag er in, hij mag er uit. Met tertsen, kwinten en octaven brengt orgelspel in deze tent elk schepsel in zijn element O wonderwerk, hoe schoon gebouwd geen muur, die wie ook, tegen houdt geen schorremorrie en geen wijzen geen puritein, geen lichtekooi. De winter gaat met lentetooi! Voedsel en deksel zonder prijzen. Aan ieder welkom! Wie hier is deelt in de welvoorziene dis Piet Karman
9 februari 2014, 10:31
Petra Pronk
Wat een mooi uitzending vanmorgen! Veel mooie liederen en prachtig was het lied "vleugels"
9 februari 2014, 10:23
Mevr. J. Breet
wat heb ik vanmorgen genoten van de uitzending. Fijn om Arie te zien en Ds.Lee en het kleurige koor. Prachtig !!
9 februari 2014, 10:15
Auteur: Sven Creer datum: 20-02-2014 19:27:48 Laatst gewijzigd: 20-02-2014 19:33:16
Nederland Zingt op Zondag
16 februari, 08:55

In deze aflevering heeft ds. Arie van der Veer een ontmoeting met Marjan Salman en haar echtgenoot Timo.

Via een kookboek terechtkomen bij de Hare Krishna: het gebeurde Timo en Marjan Salman. In het kookboek met Indische recepten staat een uitnodiging om eens een tempeldienst van de Hare Krishna in Amsterdam te bezoeken, en dat besluiten Timo en Marjan te doen.

Timo en Marjan zijn rooms-katholiek opgevoed, maar altijd op zoek naar de zin van het leven. Samen worden ze gegrepen door het Hare Krishna-geloof en treden in in het klooster in de Ardennen. Hier blijven ze zes jaar. Het volgen van Krishna betekent dat je je aan zeer strikte regels moet houden. Na zes jaar wordt het met name Marjan te veel en treden zij en Timo uit, samen met hun twee kinderen. Maar de zoektocht naar zingeving is hiermee niet ten einde.

De gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de St. Walburgiskerk in Zutphen.

Meditatie uit Psalm 27 : 8
(Herziene Statenvertaling)

Mijn hart zegt tegen U wat U zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.

3 Reacties
Ralph Wilms
Ik was erg onder de indruk en ontroerd toen ik het getuigenis van Timo en Marjan Salman mocht zien, omdat ik persoonlijk ook in het verleden (16 jaar geleden) actief ben geweest in de hare krsna beweging. Ik kan me Timo, Marjan en hun toen nog zeer jonge kinderen goed herinneren in de tempel van Amsterdam en Radhadesh in Belgi. Ik moest tijdens deze uitzending denken aan de woorden van St. Paulus die aan de kerk Thessalonicensen schrijft (1-1:9) --.."...Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen,.,,"... -- Ik hoop en bidt dat dit getuigenis een middel mag zijn om velen verloren schapen, die verblindt zijn door de afgoderij , de ogen geopend mogen worden door het werk van de Heilige Geest en tot de Heerlijkheid van de Opperherder Jezus Christus.
18 februari 2014, 06:47
Mia
Fijn dat Marjan en Timo God hebben gevonden en wens hen dan ook Zijn blijvende nabijheid toe. Van de muziek heb ik genoten.
16 februari 2014, 12:11
Dorothe
Lieve Marjan en Timo, Wat leuk dat jullie ( alweer!) op tv zijn! Een filmgeniek koppel! Als jullie blij zijn, trekt dat iedereen aan. Ik denk veel aan jullie, omdat jullie het geloof serieus nemen. Ik hou van jullie alle twee, en jullie zijn mij dierbaar, ondanks het geringe contact zijn jullie in ijn hart. Elke morgen kijk ik naar de vlinder met kristal voor mijn slaapkamerraam die Timo maakte, Zondag zijn wij ( voor het eerst, heel werelds!) aan het skin in Oostenrijk. We zullen het bekijken op uitzending gemist. Veel liefs, fijn van je te horen, Dorothe
11 februari 2014, 20:41

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/timo-en-marjan-salman/
Auteur: Reporter Creer datum: 27-02-2014 22:53:55 Laatst gewijzigd: 27-02-2014 23:03:02
Nederland Zingt op Zondag
f23 februari, 08:55 | a4 reactie(s)

Ds. Arie van der Veer ontmoet Jo Anne de Boer, een avontuurlijke vrouw die veel reist.

De grote hobby van Jo Anne de Boer is 'geo-cachen'. Ze laat ds. Arie van der Veer kennismaken met haar hobby. "Eigenlijk is het zoeken naar een schat", vertelt Jo Anne. Maar vr de twee op stap gaan, bladeren ze samen door de fotoalbums van Jo Annes gezin.

Ongeveer vijftien kinderen hebben onder haar dak gewoond: adoptiekinderen uit India en Portugal, en nog een aantal pleegkinderen. Openhartig vertelt Jo Anne over de ziekte van haar man Andries, hun verdriet en de bijzondere bemoedigingen van God. Na het overlijden van Andries ontdekte ze een nieuw doel: reizen naar landen waar christenen het moeilijk hebben.

Meditatie uit Deuteronomium 31 ; 7-8

En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen
van heel Israel : Wees sterk en moedig,
want u zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE
hun vaderen gezworen heeft hun te geven;
en u zult het hun in erfbezit laten nemen.
De HEERE nu is het Die voor u uit gaat.
Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten
en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.

vertaling: Herziene Statenvertaling

4 Reacties
Mia
De muziek was al een dienst op zich. Heel mooi. Ook de meditatie van ds Van der Veer sprak mij erg aan. Jo Anne schaart zich zichtbaar in de, toch nog grote, rij van veelal onzichtbare vrijwilligers. Aan haar en al deze mensen mijn diepe dank.
23 februari 2014, 14:16
pieter
Wat een mooie uitzending en deze ervaringen sterken ons zeker in ons dagelijks geloof. Heel herkenbaar en fijn dat God zich juist in de narigheid van het leven aan ons openbaart. Ook het bidden om beterschap en het vechten met artsen is heel herkenbaar. God is inderdaad geen sinterklaas en laat heel duidelijk merken dat Wat de toekomst ook brenge moge Zijn hand ons geleid. HIJ maakt rare slagen maar fijn dat HIJ er is als we dreigen te verzuipen in ons verdriet en pijn. Juist dan ervaar je zijn kracht. Na 7 jaar Alzheimer bij mijn jonge echtgenote laat HIJ zien, tegen de wetenschap in, dat HIJ wonderen laat gebeuren en wij nog volop mogen genieten van kinderen en kleinkinderen en mijn lieve echtgenote nog steeds volop mag genieten in de thuissituatie. Wat een fantastische God en fijn dat de EO juist praktijkvoorbeelden uit deze tijd gebruikt om mensen tot geloof te brengen of te bevestigen in datgene wat ze geloven. Niet alleen een GOD van vroeger of ooit in de toekomst maar ook een GOD die we nu dagelijks kunnen ervaren en op kunnen bouwen. Onze schoondochter werkt bij open doors en fijn dat dit ook nu aan de orde kwam en gelovigen dit via open doors mogen delen met mensen in de verdrukking in verre landen waar gelovigen worden onderdrukt. Juist tegen de verdrukking in laat GOD merken dat HIJ er is. Ik hoop dat GOD juist in deze tijd velen laat merken wat we vandaag ook hebben kunnen zien dat HIj ons draagt juist door de diepe dalen. Bedankt voor dit getuigenis van vandaag. Het straalt van deze de mevr. Boer af. Gods zegen.
23 februari 2014, 13:45
Julia
Wat een geweldige inspirerende uitzending. Wat een geweldige warme en nuchtere vrouw ben jij Jo Anne. Heel mooi dat jullie je zo voor kansloze kids hebben ingezet en hen een warm thuis hebben geboden. Zo te zien en te horen zijn ze goed terecht gekomen. En dan kom je er alleen voor te staan en ga je verder om mensen tot steun te zijn. Respect. In mijn ogen ben je een geweldige vrouw. Prachtige liederen ook..ik heb genoten van deze uitzending...bedankt.
23 februari 2014, 12:17
Mar
Een geweldige vrouw die ik persoonlijk heb mogen ontmoeten samen met mijn man! Vol Passie en moed voor God en voor haar kinderen. Geweldig ! Laat je inspireren door haar geloof in God en haar liefde voor onze broeders en zusters in de verdrukking. Gods zegen!
23 februari 2014, 11:09

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/jo-anne-de-boer/
Auteur: Reporter Creer datum: 6-03-2014 23:35:12 Laatst gewijzigd: 6-03-2014 23:41:10
Nederland Zingt op Zondag 02-03-2014

Arjan Lock heeft een ontmoeting met Zeger Wijnands, die heeft ervaren hoe verdrietig het leven soms kan zijn.

Zeger Wijnands was godsdienstleraar, maar runt nu, samen met zijn vrouw Annelies, een goedlopend partycentrum onder de rook van Zwolle. Toch weten Zeger en Annelies ook als geen ander hoe verdrietig het leven soms kan zijn.

Als het huwelijk van Zeger en Annelies kinderloos blijft, adopteren ze Danil, een jongen met een verstandelijke beperking, en Emmelie. Wanneer ze voor een derde kindje willen gaan, blijkt Annelies wonder boven wonder zwanger. Maar ondanks dat het kindje tijdens de zwangerschap voorspoedig groeit, wordt het dood geboren. Na dit verlies krijgen Zeger en Annelies nog twee kinderen, maar de dood van hun baby zet hun leven op een heel ander spoor.

Zeger krijgt nachtmerries: beelden die hij meer dan dertig jaar heeft weggestopt, komen in alle heftigheid terug. Toen Zeger nog op school zat, werd hij namelijk langdurig en systematisch gepest. Om een manier te vinden om alles alsnog te verwerken, leest hij veel over dit onderwerp. Uiteindelijk schrijft hij zelf een boek: 'Als je wordt buitengesloten'. Daarmee hoopt hij ook andere mensen te helpen met de aanpak van pesten.

Gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de Grote- of Michalskerk in Zwolle.

Meditatie uit Marcus 10 : 13-16 Jezus zegent de kinderen

En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken,
maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten.
Maar toen Jezud dat zag,
nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen:
Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.


Voorwaar, Ik zeg u : wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind,
zal het beslist niet binnengaan.

En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde,
zegende Hij hen.

( vertaling Herziene Statenvertaling)

11 Reacties
Matt
@Jan Nijnders Ik herken het als Partycentrum de Vijverhoeve in Rouveen. Direct aan snelweg bij de koperenhoogte.
2 maart 2014, 19:35
Gea
Beste Arjan. Ik hoop dat die bontkraag nep is. Het was een uitzending met een brok in mijn keel, ik werdt gepest, zelfs bijna 6 jaar geleden nog, bij een schoonmaakbedrijf, en onze zoon werdt op school ook gepest, dus, wij weten er helaas veel van af. Je komt er nooit meer vanaf, althans geestelijk. Zeger heeft mij toch wel troost gebracht. Je moet de mensen niet laten vallen, de pesters hebben hulp nodig, maar zeker degene die gepest worden, DIE hebben hulp nodig.
2 maart 2014, 19:30
Carla
Ik ben in mijn jeugd gepest en pluk in mijn volwassen leven hier nu nog altijd de vruchten van. Ik loop al jaren in de hulpverlening maar geraa Het deed mij heel goed deze uitzending te hebben gezien i.v.m. het onderwerp 'pesten'. Ik ben helaas heel veel gepest in mijn jeugd. Ik pluk hier nog dagelijks de vruchten van als vijftiger. Ik ben nooit goed opgevangen geweest. Ik hoop dat vandaag de dag hier toch veel meer aandacht aan wordt besteed. Het is zo in en in gemeen, een ander pesten. Pesters hebben geen idee wat voor een impact het teweeg brengt bij degene die gepest wordt.
2 maart 2014, 18:52
harriette
In Zegers verhaal hoor ik over enkele gebeurtenissen, die ook in mijn jeugdjaren hebben plaatsgevonden. En deze hebben bij mij naderhand en nu nog, ook hun invloed. Deze herkenning heeft troost gebracht. Een kompliment voor Arjan omdat hij een meditatie heeft gehouden, waarin hij inlevende en opbeurende woorden sprak. Ondanks deze opgedane ervaringen wens ik Zeger voor nu en in zijn toekomst veel plezier en geluk toe.
2 maart 2014, 17:41
Mia
Ik doe vandaag niet mee.
2 maart 2014, 17:22
wim
Beste Zeger, wat een fantastisch en mooi persoon ben jij! Dat je ondanks de zeer heftige dingen die je hebt meegemaakt, God blijft zoeken en aanbidden! Je bent een voorbeeld voor me en ik denk voor velen van ons! Gods heilrijke zegen toegebeden voor jou en je gezin.
2 maart 2014, 13:15
Jeanine
Zoveel herkenning!
2 maart 2014, 12:44
Julia
Nou nou wat een verhaal weer. Maar zo te zien heb je alle ellende uit je verleden een plek kunnen geven en door je boek kunnen er hopelijk veel kids die hetzelfde mee maken geholpen worden. Dan nog de vreselijke teleurstelling over jullie doodgeboren dochtertje Naomi. Wat een verdriet om mee te dragen. Sterkte daarmee. Hopelijk is de bontkraag op de jas van Arjan een namaak bontkraag,...!!!!!!!!!!!!!
2 maart 2014, 12:40
Wil en Arie van Asperen
Beste Allemaal, we hebben de uitzending gezien, een indrukwekkend verhaal, goed van Annelies en Zeger, om zo in alle hun moeiten en zorgen, maar ook hun zegeningen, via deze uitzending met velen te delen.Juliie en Annelies, Zeger en kinderen veel sterkte, maar boven alles Gods zegen, groeten Wil en Arie van Asperen. 30 minuten geleden Vind ik leuk
2 maart 2014, 12:35
Jan Neinders
Ik vond het een goed - nuttig programma en ik zou graag een kopje koffie bij deze meneer willen drinken. Wilt u mij zijn adres sturen van de party bar??
2 maart 2014, 10:25

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/nederland-zingt-op-zondag-3dceab05cd/
Auteur: Reporter Creer datum: 13-03-2014 18:46:47 Laatst gewijzigd: 13-03-2014 21:40:34
Nederland Zingt op Zondag 9 maart 2014

Arno Doest vertelt over zijn verslaving aan drank en drugs, die hij overwon toen hij God leerde kennen.

Meditatie over de4 verloren zoon : Lucas 15 vanaf vers 11-32
(vertaling: Herziene Statenvertaling)

En de zoon zei tegen hem(zijn vader) :
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u.
Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden.

Maar de vader zei tegen zijn slaven :

Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem
aan en geef hem een ring aan zijn hand
en sandalen aan zijn voeten.En breng het gemeste kalf en slacht het,
en laten we eten en vrolijk zijn.
Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden.
En hij was verloren en is gevonden.

6 Reacties
Julia
Gelukkig is het goed gekomen met jou pfffffffffffff, wat een verhaal.....
10 maart 2014, 15:23
Han van+Wagtendonk
In het rijtje van gezongen liederen mis ik een lied wat werd gezongen door een koor onder leiding van Andr van Vliet met bijbehorende gegevens.
10 maart 2014, 11:34
Wilma Korthuis
Dit was weer een prachtig programma.
9 maart 2014, 15:33
joke
inderdaad fijn dat het goed is gekomen en God s zegen verder maar ik moet ookEd gelijk geven wat is er mis met de psalmen
9 maart 2014, 14:18
Janny
Fijn dat het goed is gekomen. En wat een toepasselijk lied gezang 488
9 maart 2014, 10:25
Ed
Bedankt voor weer een mooi onderwerp. Helaas altijd weer dit soort liederen, wat is er mis met mooie PSALMEN?
9 maart 2014, 10:07

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/nederland-zingt-op-zondag-829f00c387/
Auteur: Reporter Creer datum: 20-03-2014 20:01:22 Laatst gewijzigd: 20-03-2014 20:04:50
Nederland Zingt op Zondag 16 maart 2014

Harmen van Wijnen was een succesvolle zakenman en had een commercieel adviesbureau, tot hij last kreeg van de kloof tussen gevoel, geloof en verstand.

Harmen van Wijnen groeit op in een arbeidersgezin in Overijssel. Hij blijkt goed te kunnen leren en heeft de wetenschap lief. Tijdens zijn studie Actuariaat voelt hij een kloof tussen gevoel, geloof en verstand. Zijn carrire nam diverse bijzondere wendingen. Van een commercieel adviesbureau stapte hij over naar de Protestantse Kerk in Nederland. Op het moment is Van Wijnen voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. Presentator Arjan Lock gaat op bezoek bij Harmen, die altijd wiskundig dacht, maar bij wie het 'gevoel' ontwaakte.

De gesprekken en meditatie worden afgewisseld door koor- en samenzang uit onder andere de St. Vituskerk in Hilversum.

Meditatie over Mattheus 19 :16-22 : De rijke jongeman

vers 21: En Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn
da dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen, en u
zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.

vers 22 :

Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg,
want hij had vele bezittingen.

vertaling: Herziene Statenvertaling
.
Reacties
Margriet
Het was een mooie uitzending. Ik was geraakt door de tekst van het lied "Zijn sterven". Kunt u mij vertellen waar ik de tekst kan vinden of heeft u die voor mij. Wij zouden dit lied graag bij ons in de kerk zingen.
17 maart 2014, 22:57
Rina
Mooie getuigenis, Gods rijkelijke zegen en wijsheid om op die weg te blijven! De EO heeft zich waarschijnlijk van week vergist, want de."Liedteksten en uitvoerenden" kloppen van geen kanten....... graag bij de les blijven a.u.b.
16 maart 2014, 18:24
Julia
Mooie uitzending weer. Geniet inderdaad van je gezin..vrienden en ook van je werk natuurlijk. Maar een gezin is de grootste schat die je maar kan hebben in je leven. Daar kan niks tegen op...geen carriere , geen geld niets. Help je kids bij hun studie..drink een biertje en geniet van elkaar. Goede wending in je leven.
16 maart 2014, 13:06
Ingrid Heijenk
kunt u mij ook zeggen wie het lied. Heer ontferm u over ons, waar ze deze zondag mee geopend hebben, heeft geschreven? Ik zou het erg graag in het koor waar ik zing, ook zingen. vriendelijke groet, Ingrid Heijenk
16 maart 2014, 09:25

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/nederland-zingt-op-zondag-85e31283f8/
Auteur: Reporter Creer datum: 27-03-2014 22:44:06 Laatst gewijzigd: 27-03-2014 22:49:51
Nederland Zingt op Zondag
23 maart 2014

In deze 1000e aflevering biedt ds. Arie van der Veer een uniek kijkje achter de schermen op de set van Nederland Zingt op Zondag.

Het EO-programma Nederland Zingt op Zondag zendt op zondagochtend 23 maart de 1000e aflevering uit. Speciaal voor deze gelegenheid geeft presentator van het eerste uur, ds. Arie van der Veer, een uniek kijkje achter de schermen op de set van Nederland Zingt op Zondag. Verschillende makers laten zien hoe een uitzending tot stand komt. Ze vertellen over de praktische kanten van hun werk, maar ook over hun passie voor de verhalen en de kijkers: 'Het programma raakt mensen. Vaak positief.'

Meditatie uit 2 Korinthe 3: 2-3 a

U bent onze brief, geschreven in
onze harten, gekend en gelezen door alle mensen.
Het is immers openbaar geworden dat
u een brief van Christus bent

vertaling: Herziene Statenvertaling

11 Reacties
pieter
Gefeliciteerd met deze 1000 ste uitzending en we genieten er iedere zondag nog van en vonden het fijn om 3 jaar geleden hier ook een keer aan mee te hebben mogen werken. Ondanks Alzheimer herkent mijn vrouw Arie nog steeds evenals alle melodieen van de liederen en geniet nog volop.
26 maart 2014, 21:58
Teresa
Goed idee om te laten zien wat er allemaal als voorbereiding van ons geliefd programma voorafgaat. Dank zij teamwerk kunnen we elke zondag genieten en veel leren. Spijtig genoeg heb ik de 1000 afleveringen niet allemaal gezien, ik ben begonnen kijken ongeveer half 2011 en het is volledig toevallig dat ik uw programma heb leren kennen. Doe zo voort, bravo. Teresa, Mechelen, Belgi.
25 maart 2014, 13:15
Gea
Geachte medewerkers en medewerksters van het programma. Nederland zingt op zondag. Ik heb met grote verwondering gekeken, wat een werk zeg. Er wordt / werdt vaak gemopperd, ook door mij, daar kom ik eerlijk voor uit, over de inhoud van het programma. Maar ik kijk er nu anders tegenaan. Het valt niet mee, om de goeie muziekkeuze's te maken, enz. enz. Wat een werk, er zullen heus wel momenten zijn bij mij, daar is niets aan, aan die zangeres of koor, maar, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Het was dit keer heel indrukwekkend, hoe jullie het toch voor elkaar krijgen. Bij deze wens ik jullie nog heel veel sukses met de volgende 1000, en Arie, hou vol he, je kunt het nog. Groetjes aan je vrouw Gees.
23 maart 2014, 19:31
Clari Koskamp
Mijn gelukwensen met 1000 maal het programma Nederland Zingt Het programma is voor mij en zeker ook voor veel mensen heel waardevol. Bizonder om vandaag te zien wat er allemaal in werking wordt gezet voordat het programma kan worden uitgezonden. Wel heb ik een kanttekening: Jammer dat de andere twee presentatoren niet in beeld kwamen i deze uitzending. Ook van hen zien we regelmatig prachtige programma's. Dus niet alleen hulde aan ds Arie van der Veer maar ook aan Arjan Lock en Wiggle Tamboer. Samen met het team alle goeds en zegen gewenst en ik hoop (en wellicht velen met mij ) op nog veel fijne uitzendingen. Dank en groet Clari Koskamp
23 maart 2014, 19:05
Julia
Mooi om eens achter de schermen te mogen kijken. Zo zie maar hoeveel werk er aan vooraf gaat om 1 uitzending in elkaar te zetten. Op naar de volgende 1000...
23 maart 2014, 16:57
Kees
Ik geniet al vele jaren van de uitzendingen van Nederland Zingt op Zondag. Het is geweldig om nu te zien hoe dit programma gemaakt wordt. De gesprekken, liederen en de meditatie ik kijk er iedere week weer naar uit. Het is dan ook mijn wens dat u nog vele jaren met dit programma zult doorgaan. Gods zegen toegewenst.
23 maart 2014, 16:44
Gerard Been
Prachtige uitzending, hebben weer echt genoten. Gefeliciteerd! Mooi met dat we de techniek hebben om vanuit onze woonplaats Paramaribo toch de E.O. Nederland Zingt op Zondag te kunnen blijven volgen. Hartelijk dank en God's Zegen u allen toegewenst.
23 maart 2014, 12:50
Barbera
Wat een heerlijke uitzending, dank aan het hele team van Nederland Zingt, en van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! Veel zegen toegewenst bij alle afleveringen die hopelijk nog volgen. We zijn nu wel heel benieuwd naar de uitzending van volgende week over Bernd en zijn ouders.... gaan zeker kijken!
23 maart 2014, 10:37
Ferson Johan
Heb weer genoten van deze Nederland zingt op Zondag ook de kijk achter de schermen hoe hard jullie werken om ons een gezegende zondagbte geven momenteel ben ik in het ziekenhuis gelegen en toch voel bij deze de gemeente van de Here nabij dank u
23 maart 2014, 10:37
.van Zoest
Dat was een verrassing. .Nooit geweten dat er zoveel aan een uitzending voorafgaat. Dit was werkelijk een prachtige uitzending.Ik heb genoten. Hoop dat het progamma nog lang blijft bestaan. Adrie
23 maart 2014, 10:18

http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/opzondag/aflevering-detail/nederland-zingt-op-zondag-a4106316d3/
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier