Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Cor
Creer datum:
19-10-2013 21:48:25
Laatst gewijzigd:
19-10-2013 21:52:16
MAARTEN
Volgend jaar wordt Maarten ' t Hart 70 jaar.
Wordt zijn laatste roman: De Bevrijding ?
Auteur: Cor Creer datum: 19-10-2013 21:50:53 Laatst gewijzigd: 20-10-2013 09:15:43
OPEN en VERZONDEN brief

Maassluis, 17 oktober 2013

Waarde Maarten,

Niet alleen uit Maassluis maar ook nog een naamgenoot en bijna leeftijdsgenoot.
Een paar jaar geleden was ik van plan een boekje te schrijven: Alles mocht in Maassluis
Een andere belichting en beleving van de zestiger jaren. Het is gebleven tot een aantal verhaaltjes
voor familieleden. Waarin ook mijn vader een hoofdrol vertolkte:
Je moest niet naar de Kerk, maar je mocht. Eerst op proef.
Oudere broers gingen wel naar de Vrijgemaakte Kerk maar ik moest thuisblijven.
Na zeer lang doordrammen : 1 keer op proef.
Maar dat gaf geen enkele garantie voor wekelijks.
En zo heeft een wijze vader me geleerd te verlangen naar de Kerk te gaan.
En dat is gebleven tot op de dag van vandaag.
Op zondagmorgen luister ik naar een preek via Internet en zondagavond
naar de Groote Kerk, in de stilte van de avond
In plaats van met een bord eten op schoot naar de voetbal.
Daar kijk ik ook naar maar dankzij Internet op maandagmiddag.
Afgelopen zondagmorgen een preek over Jona.
En dan weet je het: dan komt Maarten ook langs.
Toch anders dan je zou vermoeden. Luister zelf : http://kerkdienstgemist.nl/assets/982556-Jona-profeet-van-Gods-bewogenheid-
We zitten beide in het laatste kwartiertje van ons leven.
Volgens de predikant heb je in een van je boeken geschreven:
ik ga liever naar de hel als naar de hemel in een witte jurk met een witte steen in mijn hand.
Ik lees al meer dan 40 jaar in de bijbel maar toch heb ik daar een heel andere gedachte over.
Logisch als je bedenkt dat alle mensen een eigen stem hebben: miljarden unieke stemmen.
Op deze aarde is het een hels ( om in jouw gedachtegoed te blijven) karwei om 10 procent
aan je naaste te denken.
Maar in de hemel is het 100 procent belangstelling en interesse voor de ander. Een feest.
Dat kost een eeuwigheid voordat je iedereen hebt ontmoet. Over saai gesproken. !
Uit de hele wereld literaire hoogstandjes. Het lijkt wel iets waarmee Paulus te maken had
op de Areopagus in Athene. Als bijbelkenner hoef ik je niets te vertellen.
Dagelijks klopt er iedere morgen Iemand aan je deur.
Maar die heb je al meer dan een halve eeuw hermetisch gesloten.
Terwijl die Man alleen maar je vrede wil geven. En een hemelse toekomst.
Volgend jaar D.V. ( het kan ook morgen afgelopen zijn) wordt je 70 jaar.
1944-2014 Wat denk je van een laatste roman: De Bevrijding
De hoofdpersoon Saul uit Warmond, geboren Sluizer, vertelt over zijn levenslange strijd tegen christenen totdat hij een wonderbaarlijke ontmoeting heeft. Met als gevolg 3 dagen geheel verblind...
Maar wel herboren als getuige.

Een ' t Hartelijke groet

Arie-Willem ' t Hart
Auteur: Senor Paulo Creer datum: 21-10-2013 18:17:01
Hopelijk gaat hij zijn mening nog een keer herzien inderdaad.
Auteur: Reporter Creer datum: 22-10-2013 17:16:24
Maarten ' t Hart
Klinkenberg 1
2361 GC WARMOND

Maassluis, 22 oktober 2013

Waarde Maarten,

Naar beleefheidsvorm uit het Oud Nederlands wederom: waarde

De brief van 17 oktober heb ik als Open en verzonden brief vermeld op Forum van mijn site.
Met de mogelijkheden hierop rechtstreeks te kunnen reageren.

Ik stel jouw reactie op het Forum uiteraard zeer op prijs.
Carte blanche.
Met gegarandeerd mijn reactie.

Zie http://www.resortofsecurity.com/Fora/320/158/158/MAARTEN.html

Nogmaals een 't Hartelijke groet

Arie-Willem
Auteur: kerkganger Creer datum: 5-11-2013 14:57:32
Aanbevolen te lezen: Onderwerp: De liefde van Jezus in de Psalmen
Auteur: The Mouser Creer datum: 9-11-2013 17:06:59
op enige aandringen van m'n oompie:

Heeft Maarten Job 38 al gelezen?

En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei:

2 ‘Wie is het die mijn besluit bedekt

onder woorden vol onverstand?

3 Sta op, Job, wapen je;

ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.

4 Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?

Vertel het me, als je zoveel weet.

5 Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?

Wie strekte het meetlint over haar uit?

6 Waar zijn haar sokkels verankerd,

wie heeft haar hoeksteen gelegd,

7 terwijl de morgensterren samen jubelden

en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?

8 En wie sloot de zee af met een deur,

toen ze uit de schoot van de aarde brak?

9 Ik hulde haar in een gewaad van wolken

en omwond haar met donkere nevels.

10 Ik legde haar mijn grenzen op

en sloot haar af met deur en grendelbalk,

11 en zei: “Tot hiertoe en niet verder,

dit is de grens die ik je trotse golven stel.”

12 Heb jij ooit de morgen ontboden,

de dageraad zijn plaats gewezen,

13 om de uiteinden van de aarde te pakken

en de goddelozen van haar af te schudden?

14 Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm,

haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.

15 Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht,

hun opgeheven arm wordt gebroken.
16 Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt,

heb jij over haar diepste bodem gewandeld?

17 Zijn de poorten van de dood aan jou getoond,

de deuren van het diepste donker – heb je die gezien?

18 Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten?

Vertel het, als je het allemaal weet!

19 Waar is de weg naar de oorsprong van het licht,

en de plaats van het donker – is die jou bekend,

20 zodat je het naar zijn gebied kunt voeren

en het pad naar zijn huis kunt vinden?

21 Jij weet dat vast, want jij werd toen geboren,

zo veel jaren liggen achter je!

22 Ken je de voorraadkamers van de sneeuw,

heb je de voorraadkamers van de hagel gezien,

23 die ik heb aangelegd voor tijden van nood,

voor dagen van oorlog en strijd?

24 Hoe kom je op de plaats van waar het licht verspreid wordt,

van waar de oostenwind over de aarde uitwaait?

25 Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen,

de weg voor donder en bliksem gebaand,

26 zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde,

op de woestijn waar geen mensen leven,

27 en wildernis en woestenij doordrenkt raken

en er overal jong gras opschiet?

28 Heeft de regen een vader?

Wie brengt de dauwdruppels voort?

29 Uit welke schoot wordt het ijs geboren,

wie baart de rijp van de hemel,

30 wanneer de wateren stollen, hard als steen,

wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt?

31 Kun jij de Plejaden aan banden leggen

of de ketenen van Orion losmaken?

32 Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen

en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen?

33 Ken jij de wetten van de hemel,

kun jij jouw orde aan de aarde opleggen?

34 Kan jouw stem de wolken bevelen

om je met hun regenvloed te bedekken?

35 Kun jij de bliksems uitsturen,

zullen ze jou zeggen: “Wij staan klaar”?

36 Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven,

van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen?

37 Wie is in staat om de wolken te schikken,

en de kruiken van de hemel – wie kan ze kantelen,

38 zodat het stof op aarde stolt

en in kluiten samenklontert?

39 Kun jij voor de leeuw op prooi jagen

en de honger van de welpen stillen,

40 wanneer ze weggedoken zitten in hun holen,

of op de loer liggen onder een dak van bladeren?

41 Wie verschaft de raaf zijn voedsel,

wanneer zijn jongen God aanroepen,

wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?


http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Job+38&id18=1&l=nl&set=10
Auteur: Reporter Creer datum: 13-11-2013 14:12:42 Laatst gewijzigd: 14-11-2013 16:56:31
Voor een ieder die MAARTEN een warm en bekeerd hart toewenst leze het artikel op onderwerp :
Is er nog toekomst voor de Kerk ?

A.W.
Auteur: Reporter Creer datum: 25-11-2013 14:34:01
Maarten, van harte gefeliciteerd met je 69 ste verjaardag.
Dat in het komende jaar je bevrijd mag worden van duistere gedachten
en kiest voor het Licht, is de bede van velen.

A.W.
Auteur: Reporter Creer datum: 9-12-2013 21:21:24
Gratis Een vlucht regenwulpen

ANP

.Een vlucht regenwulpen van Maarten 't Hart staat centraal tijdens de campagne Nederland Leest 2014. Dat is bekendgemaakt net na het einde van de jongste Nederland Leest-campagne, met Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans.

Het nieuwe boek, de roman van Maarten 't Hart uit 1978, wordt in november 2014 gratis uitgedeeld in de bibliotheken. Ook komt er een luxe editie, die te koop zal zijn in de boekhandel.

Bioloog
't Hart brak door bij het grote publiek met Een vlucht regenwulpen, een psychologische roman over een briljante en eenzame bioloog. Deze ik-persoon, die Maarten heet, worstelt met het geloof en met het vinden van vriendschap en liefde.

Op droefgeestige wijze vertelt de hoofdpersoon over zijn dwanggedachten en zijn angst voor seksualiteit en de troost die hij vindt in de natuur.

Jeroen Krabb
Van de roman werden bijna anderhalf miljoen exemplaren verkocht. Vorig jaar beleefde het boek zijn 64ste druk.

In 1981 werd de roman verfilmd door Ate de Jong met in de hoofdrol Jeroen Krabb.

NOS 09-12-13
Auteur: Reporter Creer datum: 16-12-2013 18:53:42
Actieboek Maarten 't Hart omstreden; geen boycot bibliotheken biblebelt

Rudy Ligtenberg

De keuze van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) voor Een vlucht regenwulpen als klassieker voor de campagne Nederland Leest in 2014, is opmerkelijk, betoogt RD-redacteur Rudy Ligtenberg. Bibliotheken in de biblebelt lijken het boek van 't Hart vooralsnog niet te boycotten.

Met zijn roman Een vlucht regenwulpen werd Maarten 't Hart in 1978 bekend bij het grote publiek. Tegelijk zette hij zich in orthodox-christelijke kring op de kaart als een schrijver die blasfemisch en rancuneus afrekent met zijn gereformeerde opvoeding.
In deze roman, die als motto zondag 10 (vraag 27) van de Heidelbergse Catechismus kreeg, bekritiseert 't Hart op een venijnige manier het geloof in Gods voorzienigheid. Hij beschrijft hoe de hoofdpersoon reageert op het bezoek van twee ouderlingen aan zijn ernstig zieke moeder, die aan keelkanker lijdt. Hij werkt hen hardhandig de deur uit en: Terwijl ik zo buiten loop weet ik plotseling zeker, ja, met die onwrikbare zekerheid waarover calvinisten altijd praten, dat het Christendom bedrog is, ja, dat het hele leven een laaghartige leugen is, en dat ergens ver weg in het heelal nu god satanisch lacht om mijn verdriet, de god van zondag 10 die met vaderlijke hand mijn moeder een krankheid heeft doen toekomen, een voorsmaak van het lijden in de hel. Zo is god, de god van de Heidelbergse Catechismus, de god die mensen zo intens haat dat hij keelkanker voor ze heeft uitgevonden.

De keuze van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) voor Een vlucht regenwulpen als klassieker voor de campagne Nederland Leest in 2014, is dan ook opmerkelijk. De bedoeling van de actie is immers om zo veel mogelijk mensen gelijktijdig eenzelfde boek te laten lezen. Het boek wordt in november 2014 gratis verstrekt aan leden van openbare bibliotheken.

Peter Rosendaal van de CPNB licht desgevraagd toe dat de organisatie niet de bedoeling heeft om commotie te veroorzaken. We zoeken elk jaar naar een mooie, klassieke roman die het verdient opnieuw onder de aandacht gebracht te worden. Ik begrijp dat er mensen zijn voor wie dit boek confronterend is, maar we kunnen niet iedereen plezieren. Als CPNB hebben we ook geen opvatting over de politieke of religieuze opvattingen van een schrijver. Bovendien gaat het om fictie. Ik zou het jammer vinden als mensen deze roman niet willen lezen, maar dat is hun vrije keuze.
In 2006 veroorzaakte de keuze voor Dubbelspel van Frank Martinus Arion opschudding. De burgemeesters van Ermelo, Nunspeet en Putten weigerden het actieboek aan het publiek uit te delen vanwege de aanstootgevende inhoud. De bibliotheek van Barneveld deed in 2008 niet mee aan de leescampagne, onder meer vanwege de inhoud van Twee vrouwen van Harry Mulisch, dat toen centraal stond.

Nog geen boycot
Bibliotheken in de biblebelt lijken het boek van 't Hart vooralsnog niet te boycotten. De bibliotheken van Katwijk en Rijssen en de bibliotheek Zuid-Hollandse Delta met vestigingen op Goeree-Overflakke en Voorne-Putten zullen het actieboek zeker cadeau doen. Andere bibliotheken (onder meer in Barneveld en Staphorst) gaan zich op dit punt nog bezinnen.

Ref.Dagblad 13-12-13
Auteur: Cor Creer datum: 1-01-2014 17:43:38
Waarde Maarten,

Mag ik en velen met mij, jou een Gezegend en Bevrijdend 2014 toewensen ?


Een 't Hartelijke groet

Arie-Willem
Auteur: Reporter Creer datum: 19-05-2014 17:52:19
Dag Maarten,


Vandaag aan jou toegezonden het 1e deel van het boekje:
De liefde van Jezus in de Psalmen.

Ter voorbereiding op je 70 ste verjaardag in november.


Ter inleiding in het boekje verwezen naar Psalm 139: 7

Een 't Hartelijke groet

Arie-Willem
Auteur: Alex Creer datum: 6-09-2014 14:21:13
‘Zoals Maarten ’t Hart wil ik niet zijn’

Hun vrijgemaakt-gereformeerde opvoeding wilden ze achter zich laten. Maar eenvoudig en vanzelfsprekend ging dat niet voor Lammert Kamphuis en Maaike Boersma. Ze rekenen zichzelf tot ‘een bijzondere generatie’.

De kerk van hun jeugd staat tegenwoordig ver van hen af. Daarover doen ze niet geheimzinnig. Maaike Boersma (31) en Lammert Kamphuis (31) groeiden beiden op in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Maaikes levensverhaal is opgetekend in het zojuist verschenen Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in een gereformeerde zuil (Uitg. Kok, 2014).

Nederlands Dagblad 03-09-14
Auteur: Reporter Creer datum: 25-11-2014 22:42:08
Maarten van harte gefeliciteerd met je 70 ste verjaardag.
Kies voor het Licht, kies voor het Leven.
Dat is de bede van velen.

Arie-Willem t Hart

Auteur: Jaap Creer datum: 7-01-2015 21:10:15
Waarde Maarten,

Vandaag het boekje aan je verzonden: De hemel is ons thuis.

Mijn wens, en dat van velen die voor je bidden,is dat je
na het lezen van dit boek de nog altijd heersende boosheid op de Schepper
over de keelkanker die je moeder is overkomen,
zal veranderen in vreugde.

Arie-Willem
Auteur: Reporter Creer datum: 4-12-2015 14:07:54
Dag Maarten,

Ter gelegenheid van je 71 ste verjaardag 25-11
vandaag aan jou toegezonden het 2e deel van het boekje:
De liefde van Jezus in de Psalmen.

Een t Hartelijke groet

Arie-Willem

Auteur: Reporter Creer datum: 25-11-2016 17:17:23
Dag Maarten,

Van harte gefeliciteerd met je 72 ste verjaardag.
DEEL 3 van het boekje De Liefde van Jezus in de Psalmen
wordt je komende week toegezonden.

Een ´ t Hartelijke groet

Arie-Willem
Auteur: Reporter Creer datum: 2-12-2016 18:49:44
Waarde Maarten,

Gisteren is het boekje verzonden.

Een ´ t Hartelijke groet
en Gods Zegen is de Bede van velen.

Arie-Willem

Auteur: Reporter Creer datum: 7-04-2017 18:28:58 Laatst gewijzigd: 7-04-2017 18:32:36
Dag Maarten,

Met grote teleurstelling het verslag gelezen
over het interview bij de EO : Adieu God ?
Nog geen spoor van bekering.
De tijd wordt krap !
Over je betoog over de ark van Noach
bij de presentatie van je laatste boek
waarin volgens jouw visie 2 miljoen dieren
890 dagen nodig hebben om in de ark te komen
verwijs ik je graag nar de site:

https://scheppingofevolutie.nl/ark-dieren-passen/

Arie-Willem
Auteur: Reporter Creer datum: 22-08-2017 13:56:21
Dag Maarten,

Via Internet zag ik de herhaling van het programma Adieu God ?
Je was na een worsteling van 20 jaar ongelofelijk bevrijd.
Er klopt niets van die bijbel.
Toch zag ik geen ontspannen Maarten.
Toch op de vlucht ?
Afgelopen zondagmiddag was een ontspannen preek.
Over Prediker 3 : Alles heeft zijn tijd en beloop.
Ook over jouw ergernis over Zondag 10 kwam ter sprake.
Je kunt het lezen :
http://www.resortofsecurity.com/Fora/473/158/158/Voor_de_Zondagse_thuisblijvers__3e_kwartaal_2017.html

Een' t Hartelijke groet

Arie-Willem

Auteur: Reporter Creer datum: 28-11-2017 14:37:24
Dag Maarten,

Van harte gefeliciteerd met je 73 ste verjaardag.

Een ' t Hartelijke groet

Arie-WillemAuteur: Reporter Creer datum: 26-11-2018 21:38:59
Dag Maarten,

Van harte gefeliciteerd met je 74 ste verjaardag.
In het sombere interview in de Volkskrant van 22-03-2018 met Mw. Nathalie Huigsloot
is je wens nog 1 keer een mooie roman te schrijven.
De titel heb ik je al aangedragen in de vorige felicitaties: de Bevrijding.
mag ik je nog verwijzen naar mijn open brief aan jou van 17-10-2013 :

OPEN en VERZONDEN brief

Maassluis, 17 oktober 2013

Waarde Maarten,

Niet alleen uit Maassluis maar ook nog een naamgenoot en bijna leeftijdsgenoot.
Een paar jaar geleden was ik van plan een boekje te schrijven: Alles mocht in Maassluis
Een andere belichting en beleving van de zestiger jaren. Het is gebleven tot een aantal verhaaltjes
voor familieleden. Waarin ook mijn vader een hoofdrol vertolkte:
Je moest niet naar de Kerk, maar je mocht. Eerst op proef.
Oudere broers gingen wel naar de Vrijgemaakte Kerk maar ik moest thuisblijven.
Na zeer lang doordrammen : 1 keer op proef.
Maar dat gaf geen enkele garantie voor wekelijks.
En zo heeft een wijze vader me geleerd te verlangen naar de Kerk te gaan.
En dat is gebleven tot op de dag van vandaag.
Op zondagmorgen luister ik naar een preek via Internet en zondagavond
naar de Groote Kerk, in de stilte van de avond
In plaats van met een bord eten op schoot naar de voetbal.
Daar kijk ik ook naar maar dankzij Internet op maandagmiddag.
Afgelopen zondagmorgen een preek over Jona.
En dan weet je het: dan komt Maarten ook langs.
Toch anders dan je zou vermoeden. Luister zelf : http://kerkdienstgemist.nl/assets/982556-Jona-profeet-van-Gods-bewogenheid-
We zitten beide in het laatste kwartiertje van ons leven.
Volgens de predikant heb je in een van je boeken geschreven:
ik ga liever naar de hel als naar de hemel in een witte jurk met een witte steen in mijn hand.
Ik lees al meer dan 40 jaar in de bijbel maar toch heb ik daar een heel andere gedachte over.
Logisch als je bedenkt dat alle mensen een eigen stem hebben: miljarden unieke stemmen.
Op deze aarde is het een hels ( om in jouw gedachtegoed te blijven) karwei om 10 procent
aan je naaste te denken.
Maar in de hemel is het 100 procent belangstelling en interesse voor de ander. Een feest.
Dat kost een eeuwigheid voordat je iedereen hebt ontmoet. Over saai gesproken. !
Uit de hele wereld literaire hoogstandjes. Het lijkt wel iets waarmee Paulus te maken had
op de Areopagus in Athene. Als bijbelkenner hoef ik je niets te vertellen.
Dagelijks klopt er iedere morgen Iemand aan je deur.
Maar die heb je al meer dan een halve eeuw hermetisch gesloten.
Terwijl die Man alleen maar je vrede wil geven. En een hemelse toekomst.
Volgend jaar D.V. ( het kan ook morgen afgelopen zijn) wordt je 70 jaar.
1944-2014 Wat denk je van een laatste roman: De Bevrijding
De hoofdpersoon Saul uit Warmond, geboren Sluizer, vertelt over zijn levenslange strijd tegen christenen totdat hij een wonderbaarlijke ontmoeting heeft. Met als gevolg 3 dagen geheel verblind...
Maar wel herboren als getuige.

Een ' t Hartelijke groet

Arie-Willem ' t Hart
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier