Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Reporter
Creer datum:
18-06-2013 10:55:38
In NAAM des Konings
Is 18 juni 2013 D-Day ?
Auteur: Reporter Creer datum: 18-06-2013 10:56:51
Ook deurwaarders hebben last van de crisis

AMSTERDAM - Ook deurwaarders hebben last van de economische malaise. Ze profiteren niet automatisch van het verslechterende betaalgedrag onder consumenten en bedrijven, maakte het economische bureau van ING dinsdag bekend.

De winsten van deurwaarders staan onder druk door groeiende concurrentie, hogere voorfinanciering en meer afboekingen. Vorderingen zijn steeds lastiger te innen voor de deurwaarder, waardoor ze nieuwe oplossingen moeten zoeken om de voorspelbaarheid van de inning te vergroten. Hiervoor is naast vakbekwaamheid, ondernemerschap nodig, stelt ING.

De deurwaardersbranche telt een kleine 1000 gerechtsdeurwaarders verspreid over 280 kantoren.

Telegraaf 18-06-13
.
Auteur: Reporter Creer datum: 19-06-2013 12:41:08 Laatst gewijzigd: 19-06-2013 12:56:45
Tuchtrechter doet uitspraak op 23 juli a.s.

Op de openbare zitting van 18 juni j.l.
inzake de overtreding Europese Richtlijnen
voor alle relevante invorderingskosten zowel gerechtelijk
als buitengerechtelijk( de 15 % incassokosten)
doet de Tuchtrechter uitspraak op 23 juli a.s.
Helaas schitterde de schrijvende pers door afwezigheid.
U krijgt eind juli op dit Forum uitgebreide informatie.
Een klein miljoen consumenten worden dagelijks
mogelijk ten onrechte bestolen.
En de incasso executiekosten op sluwe wijze door deurwaarder
overgeheveld van de Derdenrekening naar eigen rekening.
De opdrachtgevers laten zich massaal in de luren leggen.

I.P.
Auteur: Reporter Creer datum: 20-06-2013 14:02:22 Laatst gewijzigd: 20-06-2013 14:05:28
Artikel Kat-en-muisspel deurwaarders is onder de aandacht gebracht van
de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer

I.P.
Auteur: Reporter Creer datum: 22-06-2013 13:47:13
Beschouwing van de Ombudsman

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen schulden, want die heb je zelf gemaakt.
In de praktijk ligt dat echter niet altijd zo simpel. In het onderzoek 'Schulden komen nooit
alleen'1 signaleerde ik al dat een groeiend aantal burgers niet langer zijn financile
verplichtingen kan nakomen. Onvoorziene tegenslagen zoals werkloosheid,
hypotheekproblemen, een scheiding, ziekte, onverwachte terugvorderingen van de
overheid, of het niet op orde hebben van de administratie omdat het te ingewikkeld wordt:
allemaal mogelijke oorzaken van het ontstaan en verergeren van schulden. Bij ongeveer
n op de tien huishoudens is er sprake van een problematische schuldsituatie (693.000
personen) of dreigt er een te ontstaan (248.000 personen).2 Bij meer dan twintig procent
van de schuldenaren gaat het om gezinnen met kinderen.3
Steeds meer mensen met financile problemen wenden zich tot de Nationale ombudsman,
met klachten over de manier waarop de overheid zich als schuldeiser opstelt. Dan gaat het
over het terugvorderen of verrekenen van toeslagen door de Belastingdienst of uitkeringen
door het UWV, invordering van een bijstandsuitkering door de gemeente en problemen
met het betalen van verkeersboetes bij het CJIB en verhogingen vanwege te laat betalen.
Klachten van deze strekking namen het afgelopen jaar sterk toe. Schulden nemen bij
burgers toe en de financile buffers om tegenvallers op te kunnen vangen verdampen snel.
Hierdoor komen veel burgers financieel in de knel.
Vanuit de politiek wordt veelal geroepen dat burgers hun schuldproblemen zelf moeten
oplossen. Natuurlijk zijn burgers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de eigen
geldzaken. De meeste burgers zijn zelfredzame mensen die prima in staat zijn om hun
financin op orde te brengen en eigen schulden aan te pakken. Maar die financile
zelfredzaamheid geldt niet voor iedereen. De Rijksoverheid in Den Haag en de gemeenten
hebben een groot aantal verschillende regelingen gecreerd, waarvan gezinnen met een
krappe huishoudbeurs financieel afhankelijk zijn. Daardoor zijn groepen burgers ook
afhankelijk geworden van de goede werking en uitvoering van al die regelingen. Een
toekenning van een voorschot op de ene dag kan op een andere dag voor een belangrijk
deel herberekend en teruggevorderd worden. Zo krijgt iemand schulden. Wat mij als
Nationale ombudsman opvalt is dat veel schulden ontstaan doordat al die verschillende
overheidsregelingen zo complex zijn en vaak zo onoverzichtelijk en onvoorspelbaar in hun
uitwerking, dat er onnodig veel meer probleemschulden ontstaan. Dus een deel van de
schulden ontstaat simpelweg door de complexiteit van de regelgeving, die juist ten doel
heeft burgers van het noodzakelijk minimum te voorzien. Voor een dergelijk minimum
is bijvoorbeeld een optelsom van twee of meer uitkeringen (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering
of werkloosheidsuitkering en aanvullende bijstand) niet ongebruikelijk.
III Beschouwing
Daarbij komen dan nog de toeslagen voor zorg, huur en kindertoeslag. De wetgever heeft
ervoor gekozen dat uitkeringen en toeslagen op het eerste verzoek als voorschot worden
verstrekt. Pas later, vaak meer dan een jaar later, wordt vastgesteld of en in hoeverre de
burger er recht op had. Dat levert een inkomenssituatie op die van maand tot maand kan
veranderen. Het goed beheren van het huishoudbudget wordt dan knap lastig. Vooral als
diezelfde uitbetalende overheid in al zijn verschillende onderdelen geld terugvordert,
uitkeringen en toeslagen verrekent, verhogingen oplegt wegens betalingsachterstanden
en steeds hogere sancties eist vanwege het niet voldoen aan steeds ingewikkelder
administratieve verplichtingen.
Vanwege de grote invloed van de overheid op het huishoudbudget, blijkt die overheid in
de praktijk de belangrijkste schuldeiser van Nederland te zijn. In haar rol als belastinginner
moet de overheid zo veel mogelijk geld voor de schatkist binnenhalen. Als verdeler van
gelden over de burgers is het haar taak om dit conform de regels te doen. Dit wordt steeds
vaker dwingend en tot op de laatste cent nauwkeurig opgelegd door de wetgever. De
overheid wordt met even zo grote financile precisie ook een schuldeiser bij te veel of ten
onrechte betaalde toeslagen en uitkeringen. Natuurlijk moet terugbetaald worden wat
teveel is uitbetaald. Maar de overheid is een bijzondere schuldeiser, met een elementaire
zorgplicht voor al haar burgers. Natuurlijk beheert de overheid in al zijn verschillende
onderdelen de financile verhoudingen tot burgers. Maar als ik kijk naar de effecten van
invorderingsmaatregelen en van verrekeningen in concrete situaties, dan ontstaat er reden
voor bezorgdheid. Onverhoedse invordering van de ene overheids-organisatie kan ertoe
leiden dat dezelfde burger bij een andere overheidsinstantie voor hulp moet aankloppen.
Veel onderdelen van de overheid gaan hun eigen weg als het gaat om invorderen,
verrekenen en terugvorderen en zij hanteren ieder hun eigen uitgangspunt. Is dat een
verstandige aanpak? Aan de ene kant schept de overheid talloze regelingen om een
bestaansminimum te realiseren, aan de andere kant ontstaan bij de uitvoering ervan
onoverzichtelijke taferelen, omdat de ene hand van de overheid vaak niet weet wat de
andere doet, sterker nog, zich daar niets van aantrekt. Centraal in dit onderzoek staat
daarom de vraag: op welke wijze kan de overheid verstandig schulden invorderen en
tegelijkertijd voldoende oog houden voor de maatschappelijke gevolgen?

De Nationale ombudsman,
Dr. A.F.M. Brenninkmeijer

Auteur: Reporter Creer datum: 6-07-2013 17:21:56
Deurwaarder krijgt vaker bezoek van deurwaarder

door Martijn Klerks

AMSTERDAM - De crisis belt nu ook aan bij het deurwaardersgilde. Het aantal gerechtsdeurwaarders dat onder curatele is gesteld, is het afgelopen jaar flink toegenomen, blijkt uit het jaarverslag van het Bureau Financieel Toezicht. Nog sterker is de trend dat deurwaarderskantoren zich laten overnemen voordat het fout gaat. Afgelopen woensdag koos het Hoogeveense deurwaarderskantoor Brouwer voor de ultieme optie: een bankroet. "De deurwaarderij is een vechtersmarkt geworden."

Waarnemend deurwaarder Clemens Nijhuis van het Drentse kantoor zegt dat de economische misre ook op andere manieren inhakt op het deurwaardersgilde. "Het werkaanbod loopt al jaren terug, omdat bedrijven hun klanten liever niet meer tegen zich in het harnas jagen met een incasso. Ze sturen tegenwoordig meer aan op een betalingsregeling."

Telegraaf 06-07-13
Auteur: Reporter Creer datum: 2-08-2013 22:16:24
Twee keer zoveel Nederlanders op de vlucht voor schulden

Steeds meer mensen slaan op de vlucht voor hun schulden. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws opvroeg bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Er zijn nu 64.000 mensen die onvindbaar zijn voor hun schuldeisers. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in 2007.
"Mensen komen in de financile problemen door de economische omstandigheden", aldus Peter Hermsen van het BKR. "We zien dat er een relatie is tussen het aantal mensen dat onbereikbaar is en de financile problemen."

Het BKR houdt bij hoeveel mensen onbereikbaar zijn voor hun schuldeisers. In januari 2007 waren dat er 28.027. Nu zijn dat 64.103 mensen. Dat betekent dat een stad zo groot als Assen spoorloos is.

Meer gezinnen
Een deel van die duizenden mensen komt terecht bij de daklozenopvang. Daar zien ze door de crisis steeds meer mensen binnenkomen die ze voor de crisis niet zagen. "Er kloppen, meer dan vroeger, mensen aan die voorheen een baan hadden of een eigen bedrijf", vertelt Rina Beers van Federatie Opvang. "Zij zijn echt door de crisis in de problemen gekomen. We zien ook meer gezinnen."

Volgens Beers slaan mensen met schulden op de vlucht uit paniek of schaamte: "Dan komen ze er niet meer uit en slaan ze de deur achter zich dicht. In eerste instantie zoeken ze meestal onderdak bij vrienden of kennissen, in oude caravans, bungalows, soms slapen ze buiten. Uiteindelijk worden ze zo moe van het vluchten voor hun problemen dat ze aankloppen bij de daklozenopvang."

Onzichtbaar
Maar ook daar kunnen ze pas iets voor mensen met schulden doen, als ze zich weer inschrijven bij de gemeente. En dus weer zichtbaar worden, ook voor hun schuldeisers. Beers: "Zolang ze dat niet doen, hebben ze geen zorgverzekering, geen vast onderdak, geen uitkering, geen mogelijkheid om zich in te schrijven voor een huurwoning, geen identiteitsbewijs, en ga zo maar door."

BKR onderzocht alle personen die in hun Centraal Krediet Informatiesysteem staan. In totaal zijn dat ongeveer 8,7 miljoen mensen. De bij BKR aangesloten organisaties melden (met een zogeheten code 4) wanneer een schuldenaar onbereikbaar is. Op dit moment (peiling: juli 2013) hebben 64.103 mensen de code onbereikbaar

RTL Nieuws 02-08-13
Auteur: Reporter Creer datum: 2-11-2013 22:06:05
Ombudsman maant deurwaarders

ANP

.Deurwaarders houden te weinig rekening met de belangen van mensen met schulden, waardoor die nog dieper in de financile problemen komen. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer in zijn rapport 'Met voeten getreden, schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders'.

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop deurwaarders geen beslag mogen leggen. Brenninkmeijer constateert dat deurwaarders de beslagvrije voet vaak te laag vaststellen als ze beslag leggen op iemands inkomen.

"Zeker nu veel mensen het financieel krap hebben, is het belangrijk dat deurwaarders zich aan hun wettelijke verplichting houden om de beslagvrije voet te beschermen. Zij brengen de beslagene anders in veel gevallen in grote, acute financile problemen", zegt Brenninkmeijer.

Klachten
De ombudsman begon het onderzoek in mei omdat hij steeds meer klachten kreeg over gerechtsdeurwaarders. In 2013 verwacht hij uit te komen op circa 200 klachten. Drie van de vier klachten gaan over (de hoogte van) de beslagvrije voet.

NOS 02-11-13
Auteur: Reporter Creer datum: 30-12-2013 23:06:51 Laatst gewijzigd: 30-12-2013 23:10:14
'Deurwaarder houdt zich niet aan de wet'

Deurwaarders stellen de beslagvrije voet stelselmatig te laag vast en corrigeren deze vaak niet met terugwerkende kracht. Dit zijn twee punten uit het nieuwe rapport van de Ombudsman Alex Brenninkmijer. Hij spreekt de deurwaarders er op aan op hun gedrag, "U bent er niet alleen voor de opdrachtgever, u moet er ook zijn voor de beslagene."

Beslag op je inkomen
Gerechtsdeurwaarders vervullen een hoofdrol bij het innen van schulden, zowel voor civiele schuldeisers als voor de overheid. Jaarlijks leggen zij zo'n 400.000 maal beslag op inkomsten zoals loon of uitkering. Als je je schulden niet betaalt, dan kan de schuldeiser uiteindelijk, na een gerechtelijke uitspraak, een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen op je inkomen. Dat betekent dat een deel van je inkomen niet bij jou, maar bij de schuldeiser terecht komt. Met grote gevolgen voor de mensen met schulden, zeker als meerdere deurwaarders tegelijk beslag leggen. Gerechtsdeurwaarders innen in opdracht schulden voor de schuldeiser. Daarnaast vertegenwoordigen zij als bijzonder justitieel ambtenaar de overheid en hebben zij exclusieve bevoegdheden. Hierbij moeten ze de belangen van zowel de schuldeiser als schuldenaar in het oog te houden. Dikwijls gebeurd dit niet en dient de deurwaarder alleen de belangen van de schuldeiser, de schuldenaar wordt dan onder druk gezet om te betalen ook al die geen geld meer heeft.

Beslagvrije voet
Om te voorkomen dat mensen met schulden nog verder in de problemen komen, heeft de overheid een 'beslagvrije voet' ingesteld. Dat is het bedrag dat iemand minimaal moet overhouden als er beslag op het inkomen wordt gelegd. De rekensom is dat je 90% over mag houden van de bijstandsnorm plus nog een soort opslag voor woon- en zorglasten.

Vaak mis
Ondanks die wettelijke beslagvrije voet gaat het toch vaak mis. Niet alleen doordat verschillende deurwaarders tegelijk beslag leggen zonder rekening met de beslagvrije voet te houden. Ook omdat de deurwaarders de beslagvrije voet niet of verkeerd berekenen. In 2012 en 2013 heeft de Nationale Ombudsman een toenemend aantal klachten ontvangen over deurwaarders. Ongeveer drie van de vier klachten gaan over de beslagvrije voet. Dit was een aanleiding voor de Ombudsman om te kijken naar de verantwoordelijkheid en informatie verschaffing van deurwaarders naar schuldenaars toe.

Beslagvrije voet ter discussie
In een persbericht laat de Koninklijke Beroepsorganisaties van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) weten, dat de beslagvrije voet steeds vaker ter discussie staat en op meerdere punten tekort schiet. Hierdoor zijn schuldenaren niet altijd verzekert van een bestaansminimum.
Volgens de KBvG is er sinds mei van dit jaar een onderzoek gaande, naar de mogelijkheden voor het eenvoudiger berekenen van de beslagvrije voet.

02-11-2013

http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/deurwaarder-houdt-zich-niet-aan-de-wet/speel/1/
Auteur: Reporter Creer datum: 31-12-2013 13:18:45 Laatst gewijzigd: 1-12-2015 17:39:34
Dhr. (..) Gerechtsdeurwaarder

Maassluis, 12-12-2013

Betreft: toezending gegevens aan SVB voor herberekening beslagvrije voet 2012
inzake dossiers 3697 Rabobank/ 4907 Westland Partners

Geachte heer (..)

Op mijn allerlaatste verzoek d.d. 09-12-2013 heeft u geweigerd te antwoorden
of de gegevens voor de herberekening beslagvrije voet 2012 aan de SVB zijn verzonden.

Dit verzoek heb ik ook al op 11-05-2013 en 12-10-2013 gedaan.

Mijn motivatie om geigende maatregelen te treffen is dat u willens en wetens de bevoegde Overheidsinstantie SVB negeert.

Uit coulance oogpunt wil ik u nog een herbezinning geven van 10 dagen.

Hoogachtend,
Auteur: Reporter Creer datum: 31-12-2013 13:23:32 Laatst gewijzigd: 1-12-2015 17:40:39
hr.(..) Gerechtsdeurwaarder

per post verzonden

Maassluis, 28-12-2013

Betreft: Restitutie teveel ingehouden op AOW uitkering conform schrijven 04-09-2013

Geachte heer (..)

Gaarne aandacht voor het navolgende;

1. Op mijn berekening van 04-09-2013 heeft u nimmer bezwaar gemaakt zodat de vordering ad. 521,79 als vaststaand beschouwd dient te worden
Ondanks vele aanmaningen, met als ultieme aanmaning 12-12-2013, is het geld niet ontvangen


2. Door uw zwijgen wilt u blijkbaar geen gebruik maken van een herberekening SVB


Mocht het geld ad. 521,79 niet per 31-12-2013 op mijn bankrekening zijn bijgeschreven
dan bent u mij 1 % rente per maand verschuldigd vanaf 01-01-2013 en administratiekosten
van 15 % over de hoofdsom. Voor alle aanmaningen bereken ik u 15 per keer.


Aanmaningen worden wekelijks verzonden v.a. 31-12-2013

Mocht u enige hoop koesteren dat ik de vordering laat zitten,dan moet ik u teleurstellen.

Hoogachtend,


N.B. Hoe armer je bent, des te groter de kans op recht

Auteur: Reporter Creer datum: 1-01-2014 16:41:52 Laatst gewijzigd: 1-12-2015 17:41:31
Dhr.(..) Gerechtsdeurwaarder

Maassluis, 31-12-2013

Nota inzake achterstallige restitutie BVV 2012/2013 dossiers 3697,4907
conform schrijven 04-09-2013 en 28-12-2013

rekeningnummer 0001

Saldi 521,79
Rente 2013 1 % per maand 62,61
Administratiekosten 15 % over hoofdsom 78,27


Aanmaningskosten 15,--Totaal 677,67
============

Mocht het bedrag van 521,79 onderweg zijn dan kunt u deze aanmaning als niet
geschreven beschouwen.

Bij betaling gaarne vermelden het rekeningnummer. 0001
Auteur: Reporter Creer datum: 2-01-2014 18:43:21
vraag aan het NIBUD

Onderwerp
berekening beslagvrije voet

Uw bericht
Deurwaarders nemen het recht in handen om de beslagvrije voet te berekenen. Dit is evenwel niet wettelijk geregeld.
Aangedragen extra kosten
zoals kosten aan een pleegdochter worden niet geaccepteerd en de SVB of
Bijstand is wettelijk verplicht de berekening van de deurwaarder te accepteren. Is het mogelijk dat de beslagvrije voet door een onafhandelijk instituut ( de NIBUD bijvoorbeeld) te laten invullen ?

27-12-2013

Auteur: Reporter Creer datum: 4-01-2014 19:09:19 Laatst gewijzigd: 1-12-2015 17:42:57
Geachte heer/mevrouw

Hierbij reageren wij op uw e-mail, waarin u vraagt naar informatie over de beslagvrije voet.

Voor hulp bij deze berekening kunt u contact opnemen met de gemeente in uw woonplaats. Informeer bij uw gemeente waar u terecht kan. Schuldhulpverlening is in iedere gemeente anders geregeld. Er zijn verschillende instanties die persoonlijk hulp of advies geven bij schulden. Bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, de sociale dienst of de kredietbank. Vraag welke instanties er in uw gemeente actief zijn. U kunt het beste vragen naar een afdeling schuldhulpverlening, de sociale dienst of de afdeling welzijn. Kijk ook eens op www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Wij vertrouwen erop u voldoende genformeerd te hebben.


Met vriendelijke groet,

Dhr. G. van der Veen
Consumentenvoorlichting


030 2391350
gvdveen@nibud.nl


Auteur: Reporter Creer datum: 6-01-2014 15:54:49 Laatst gewijzigd: 1-12-2015 17:43:33
Geachte heer van der Veen

Hartelijk dank voor uw reactie/aanbevelingen.
Bij Gemeente Maassluis via Schuldhulpverlening zal ik verzoeken het juiste bedrag te laten uitrekenen.
Mijn vraag is evenwel: is de deurwaarder verplicht zich hieraan te conformeren of geeft hij aan de SVB
zijn eigen berekening door ?
En aan welke berekening is de SVB verplicht zich te conformeren ?
Gaarne uw reactie

Hoogachtend,
Auteur: Reporter Creer datum: 6-01-2014 15:57:54
Geachte heer 't Hart,


Hierbij reageren wij op uw e-mail, waarin u vraagt naar de berekening beslagvrije voet.

De deurwaarder is verplicht zich te conformeren aan het vastgestelde bedrag. Het is belangrijk dat u de deurwaarder op de hoogte houd van eventuele veranderingen in uw financile situatie. De SVB is in principe geen partij in dit geheel, tenzij de vordering waarvoor de deurwaarder is ingeschakeld oorspronkelijk van de SVB is.

Wij vertrouwen erop u voldoende genformeerd te hebben.


Met vriendelijke groet,

Dhr. G. van der Veen
Consumentenvoorlichting


030 2391350
gvdveen@nibud.nl
Auteur: Reporter Creer datum: 20-03-2014 13:29:18
Deurwaarder ruikt gas, bewoner opgepakt

ANP

De bewoner van een woning aan de Spijkerstraat in Bussum is donderdag aangehouden, nadat hij zich 2 uur had verschanst in zijn huis waar een sterke gaslucht hing. De politie onderzoekt of de man de gaskraan zelf had opengezet en daarmee een gevaarlijke situatie heeft gecreerd.

Een deurwaarder rook het gas rond 9.00 uur en belde de politie. Vijf woningen in de straat werden ontruimd en de gas- en stroomtoevoer naar de bewuste woning werd afgesloten. Vanuit de lucht hield een politiehelikopter toezicht op de situatie.
De politie wist de man rond 11.00 uur uit zijn huis te krijgen. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Ref.Dagblad 20-03-14
Auteur: Reporter Creer datum: 31-03-2014 12:53:48
Meer mensen met grotere schulden

Steeds meer mensen hebben financile problemen ANP .Steeds meer mensen kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Ook zitten mensen met gemiddeld steeds hogere schulden.

De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening, kreeg vorig jaar 89.000 aanmeldingen. Dat zijn er 4500 meer dan het jaar ervoor. Gemiddeld was de schuld 37.700 euro, een stijging van ruim 4000 euro.

"De effecten van de financile crisis worden steeds zichtbaarder", zegt voorzitter Joke de Kock. Het inkomen van veel mensen is de laatste jaren flink gedaald en dat leidt tot een groeiende groep mensen met problematische schulden.

Meer problemen
"Soms vinden mensen het moeilijk om hun gedrag aan te passen aan de nieuwe financile situatie en soms is het besteedbaar inkomen gewoonweg te laag om aan de financile verplichtingen te voldoen", zegt De Kock.

Mensen met schuldproblemen blijken bovendien met meer problemen te kampen. Een op de drie is ook bekend bij andere instanties voor hulpverlening zoals Maatschappelijk Werk, GGZ of Centrum voor Jeugd en Gezin.

De NVVK constateert dat allerlei mensen worden geraakt door financile problemen: huiseigenaren, mensen met een uitkering, werknemers en zzp'ers.

NOS 31-03-14
Auteur: Alex Creer datum: 19-08-2014 19:29:12
Deurwaarder stuurt dagvaarding van 4 cent

Wessel Wit

Post ontvangen van een deurwaarder is nooit leuk, maar veel clinten van deurwaarderskantoor Bazuin & Partners zullen waarschijnlijk vooral smakelijk gelachen hebben toen bij hen een dreigende sommatie op de deurmat viel.


Onheilspellend
Door een fout kregen honderden ’wanbetalers’ de afgelopen dagen een onheilspellende aankondiging van een dagvaarding toegestuurd voor een lachwekkend bedrag van hooguit een paar eurocent. „Bovengenoemde maatregel kunt u slechts voorkomen door betaling van het verschuldigde bedrag ad 0,04 euro”, staat bijvoorbeeld in een van de vele brieven.
„Er is iets helemaal misgelopen bij de instellingen van ons computersysteem”, zegt gerechtsdeurwaarder Eric Hundscheidt van de firma die vestigingen heeft in Rotterdam, Den Haag en Amstelveen. „Normaal gesproken sturen we alleen sommaties naar personen vanaf een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 5 euro. Die limitering is om een of andere reden weggevallen.”
Om hoeveel onterechte brieven het gaat, weet het kantoor nog niet. „Het is niet duidelijk hoe lang de fout in ons systeem heeft gezeten. We versturen meer dan duizend brieven per dag.”

Telegraaf 19-08-14
Auteur: Alex Creer datum: 25-09-2014 13:13:36
Arnhem experimenteert met schuldhulpverlening

ARNHEM -
Arnhem gaat nog dit jaar aan 80 mensen met financile problemen budgetondersteuning op maat aanbieden. Deze mensen kunnen ook een jaar lang gebruikmaken van een coach, die hen helpt beter inzicht in hun financin te krijgen. De 80 Arnhemmers worden dan niet onder bewind gesteld, wat een veel duurdere oplossing is.


De proef in Arnhem komt voort uit een landelijk onderzoek naar de stijgende kosten van bewindvoering. Dat presenteerde het ministerie van Sociale Zaken in juli van dit jaar. Daaruit bleek dat het aantal mensen met een bewindvoerder tussen 2010 en 2013 met 66 procent is gestegen. Voor Arnhem stegen de kosten van 2 ton euro naar bijna 1,5 miljoen.
Volgens de gemeente is het lang niet altijd nodig om een bewindvoerder aan te stellen, die het hele financile beheer overneemt. Sommige mensen zijn goed geholpen met budgetondersteuning en een coach. Dat levert de gemeente gemiddeld 800 euro per clint op.
Het Arnhemse experiment gaat een jaar duren. Het ministerie heeft ook andere gemeenten opgeroepen om alternatieven voor de kostbare bewindvoering te bedenken. Dit najaar is daar een bespreking over. Het Rijk laat in 2015 onderzoeken hoeveel mensen sinds 2013 in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen.

Telegraaf 25-09-2014
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier