Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Cor
Creer datum:
16-03-2013 20:53:53
Abortus
Zullen er ook in 2013 weer 30.000 kinderen het levenslicht worden ontnomen ?
Auteur: Cor Creer datum: 16-03-2013 20:56:37 Laatst gewijzigd: 16-03-2013 22:42:30
Twee vrouwen op de barricades tegen abortus

Bert Monster


Er is een krachtiger geluid nodig tegen abortus, vinden twee vrouwen uit de achterban van deze krant. Zij willen meer actie tegen de in hun ogen passieve houding van de reformatorische kerken en gezindte ten opzichte van abortus. Te lang hebben we gezwegen.

Een ingezonden brief in deze krant van Ans van Panhuis-Ouwehand (63) uit Harderwijk bracht Stijntje Coster (35) uit Staphorst op het idee om contact met haar op te nemen. Maandagmiddag ontmoetten ze elkaar aan de keukentafel in het ouderlijk huis van Coster.
De Staphorstse is donateur van Schreeuw om Leven en bekeek recent een filmpje waarop de nieuwsbrief van de stichting wees. De abortuspraktijk in ons land is vreselijk, zegt Coster. Het is onvoorstelbaar dat we de kindermoord zwijgend laten gebeuren.

Coster bezocht een paar keer het Yad Vashemcentrum in Jeruzalem. Alle namen van de door de Holocaust omgekomen Joodse kinderen werden voorgelezen. Terecht en huiveringwekkend. Maar je hoort er niemand over dat op dezelfde dag in Nederland honderd kinderen in de moederschoot worden gedood. Nederland was verbijsterd en verontwaardigd toen in 2010 het Dordtse meisje Milly Boele vermoord bleek te zijn door een buurman. Bij kindermoord in de moederschoot hebben de meeste mensen echter geen beeld. Wie hr je daarover?

Ede
Van Panhuis-Ouwehand kreeg veel steunbetuigingen voor haar oproep in deze krant aan de raad van bestuur van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede om af te zien van het besluit om abortus op kinderen met het syndroom van Down toe te staan. Uit het hele land ontving de Harderwijkse, moeder van een 18-jarige dochter met het syndroom van Down, kaartjes. Een opbeurend briefje van een meelevende rooms-katholieke mevrouw gaat over tafel. Evenals een steunbetuiging van een seculiere Joodse instelling in Den Haag.

We mogen abortus niet accepteren, meent de Harderwijkse. Als we passief blijven toekijken, zal abortus alleen maar normaler en meer geaccepteerd worden. Recent leidde het debat over ritueel slachten tot eindeloze discussies over dierenleed, maar het kinderleed van geaborteerde kinderen komt niet ter sprake.

Hun gezamenlijke verontwaardiging over de abortuspraktijk in Nederland bracht de Veluwse en de Overijsselse samen. Coster opende een e-mailadres waarop mensen hun ideen voor acties of initiatieven om abortus tegen te gaan kunnen insturen. Schreeuw om Leven heeft al toegezegd de actie van de twee vrouwen eventueel te steunen.

Maar is het niet te laat om in actie te komen, terwijl abortus allang bij wet is geregeld? Coster: Misschien wel, maar als de kerken blijven zwijgen verandert er niets. Van Panhuis-Ouwehand: We hebben te lang gezwegen. We moeten onze stem laten horen. Zelfs als onze actie ertoe leidt dat niet meer dan n vrouw van abortus afziet, dan zou dat geweldig zijn.

De Harderwijkse kan er niet bij dat aanstaande ouders een kindje met het syndroom van Down laten weghalen. Een gezond kindje kan net zo goed een ziekte krijgen of gehandicapt raken. We krijgen zo veel liefde terug van onze dochter Hanneke.

Wennen
Op 43-jarige leeftijd raakt Van Panhuis-Ouwehand zwanger van haar negende kindje. De gynaecoloog in het ziekenhuis stelt voor een vlokkentest uit te voeren, omdat ze al op leeftijd is en risico's niet zijn uit te sluiten. Ik heb de test afgeslagen. Je krijgt een kindje zoals het is. Ik ging er niet van uit dat ze het syndroom van Down zou hebben. We hadden immers al acht gezonde kinderen mogen krijgen? Maar die gedachte van mezelf was misschien wel te hoogmoedig.
Na enig onderzoek na de geboorte blijkt dat de kleine Hanneke het syndroom van Down heeft. De kinderarts in het ziekenhuis was erg vriendelijk en sympathiek, herinnert de Harderwijkse zich. De andere kinderen moeten best even wennen aan het idee dat hun zusje het syndroom van Down heeft, maar het ijs is snel gebroken. Hanneke bracht verdieping in ons gezinsleven. Ze houdt van de broers en zussen om haar heen en ze heeft zich goed ontwikkeld. Dankzij heel goede begeleiding kon ze de reguliere basisschool doorlopen. Ze is erg goed in taal, in zowel het lezen als het schrijven.

De Veluwse moeder ontkent niet dat het grootbrengen van een kindje met het downsyndroom ook weleens zwaar kan zijn. Zo kunnen we niet alles met Hanneke doen en soms zijn we aan huis gebonden. Maar dat is allemaal niet erg, omdat we zo veel liefde van haar terugkrijgen. Ze heeft erg veel belangstelling voor sociale contacten en familie. Kinderen gaan doorgaans al snel meer hun eigen weg. Hanneke daarentegen is erg aanhankelijk.

De abortuspraktijk in Nederland maakt de moeder van Hanneke verdrietig. Ouders krijgen in algemene ziekenhuizen uitgebreide medische voorlichting over de risico's van een zwangerschap en over de mogelijkheden om het kindje te laten weghalen. Maar die informatie is zo eenzijdig. Je hoort de medici niet over de perspectieven die een kindje met het syndroom van Down nog wl heeft.

Passiviteit
Beide vrouwen vinden dat de reformatorische kerken te passief omgaan met abortus. Rond de totstandkoming van de abortuswet stonden kerken en christenen op de barricaden. Daarna werden ze steeds passiever, zegt Coster, die lid is van de plaatselijke hersteld hervormde gemeente. Van Panhuis-Ouwehand: Toen de wetgeving erdoor was, hebben we gezwegen. Passiviteit. We hebben ons teruggetrokken in onze eigen kring. De Harderwijkse heeft haar predikant van de gereformeerde gemeente in Nunspeet vorige week een e-mail gestuurd met de vraag of hij op biddag aandacht aan abortus zou willen besteden. Hij reageerde positief. Het zou goed zijn om in het gebed of in de preek abortus eens expliciet te benoemen.

Coster is ervan overtuigd dat met haar meer mensen binnen de gereformeerde gezindte verontwaardigd zijn over de gegroeide abortuspraktijk, maar dat ze niet weten hoe ze er iets tegen kunnen uitrichten. De Staphorstse legt een plastic model van een embryo van tien weken oud op tafel. Alles zit erop en eraan. Het is toch vreselijk dat zo'n kindje al voor het geboren is niet eens de kans krijgt om te leven?

Van Panhuis-Ouwehand: Bij kennissen van ons is een baby geboren van 24 weken. Artsen vechten uit alle macht voor het leven van het kindje, terwijl op datzelfde moment elders in een kliniek artsen samen met ouders beslissen om een baby in de moederschoot te doden.

Voor contact met Van Panhuis-Ouwehand en Coster: tegenabortus@hotmail.com


--------------------------------------------------------------------------------


Aan ontstellende praktijken wennen we blijkbaar
De reformatorische kerken moeten een krachtiger geluid tegen abortus laten horen, vinden twee lezeressen van deze krant. Aan drie predikanten de vraag of en wanneer zij aandacht besteden aan abortus en of er bij hun keuze ook angst meespeelt dat seculiere media met hun uitspraken over het gevoelige onderwerp aan de haal zullen gaan.

K. Visser, predikant christelijke gereformeerde kerk in Dordrecht: Ik ben met de dames van mening dat abortus te weinig aandacht krijgt in de brede reformatorische achterban. We lijden aan een slijtageproces. We mogen echter nooit wennen aan het feit dat er 30.000 kinderen per jaar in de moederschoot worden vermoord. Dat is een ernstige zonde, waardoor wij Gods toorn over ons heen halen. In de prediking schenk ik aandacht aan abortus op biddag, als de zonden van land en volk aan de orde komen en bij de behandeling van het zesde gebod. Angst voor de media mag ons niet tegenhouden om voor de zonden van ons volk te waarschuwen. Het is de roeping van al Gods knechten om op te roepen tot bekering en verootmoediging.

M. Goudriaan, predikant hervormde gemeente in Veenendaal: In de biddagdiensten van gisteren heb ik aandacht aan abortus besteed. Dat heeft dan direct te maken met de deining hier in de regio door de beleidswijziging van het ziekenhuis in Ede. Verder komt het onderwerp niet heel vaak aan bod, behalve als de tekst voor de preek of het deel uit de catechismus daartoe aanleiding geven. Het voorbeeld uit de buurgemeente maakt al duidelijk dat er voor ons vaak een bijzondere gebeurtenis moet zijn om ons even voor een paar tellen wakker te schudden. Ook aan ontstellende praktijken wennen we blijkbaar. Aan abortus, aan de martelaarsdood van christenen elders. We raken zo gauw afgestompt. Misschien is het goed ons eens af te vragen hoe dat komt en wat erachter zit. Wie is te groot of te goed om met angst en schroom rond te lopen om voor bepaalde principes uit te komen? Wat we daarom vooral nodig hebben is het onvoorwaardelijk buigen voor de levende God en de hartelijke liefde tot Zijn Woord.

G. Clements, predikant gereformeerde gemeente in Gouda: Het opzettelijk doden van het ongeboren leven breng ik steeds weer ter sprake bij de catechismusprediking over het zesde gebod. De catechismus heeft oog voor de wortel van de doodslag. Het brengt bij de vraag hoe ons calvinistische volk het zover heeft kunnen laten komen dat heden ten dage een op de zeven zwangerschappen in een abortus eindigt. Ook breng ik het onderwerp ter sprake op bid- en dankdagen als het gaat over de nood van land en volk. Abortus is in de Bijbel een van de gruwelen der Egyptenaren en bij uitstek heidens. Bij doopzittingen noem ik vaak het wonder van Gods scheppende hand uit Psalm 139: Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben.


Ref.Dagblad 14-03-13

Auteur: Reporter Creer datum: 18-03-2013 19:18:42
China aborteerde meer mensen dan in Amerika wonen

PEKING China heeft sinds het invoeren van de verplichte geboortebeperking meer dan 330 miljoen abortussen uitgevoerd. Dat is meer dan de complete bevolking van de Verenigde Staten.

Dat stelde de Financial Times op basis van officile gegevens van de Chinese regering van eind vorige week. Naast de abortussen hebben artsen 196 miljoen sterilisaties uitgevoerd. Het aantal spiraaltjes ligt op ruim 400 miljoen. Deze methodes gaan vaak gepaard met dwang.
Het Chinese eenkindbeleid werd in de jaren zeventig ingevoerd om de groei van de bevolking tegen te gaan. Dit beleid omvat ook gedwongen abortussen. In het Westen is dit altijd zeer omstreden geweest. Het Europees Parlement sprak zich er vorige week nog afkeurend over uit, naar aanleiding van het Chinarapport van de SGP'er Belder.

De Chinese regering becijferde dat zonder deze maatregelen 
de bevolking 30 procent groter zou zijn geweest dan de huidige 1,3 miljard. De Verenigde Staten tellen 315 miljoen inwoners

Ref.Dagblad 18-03-13
Auteur: Reporter Creer datum: 20-07-2013 17:32:19
800.000 handtekeningen tegen abortus

Het Europees burgerinitiatief En van ons heeft meer dan 800.000 handtekeningen verzameld.

Dat maakte de Nederlandse cordinator vrijdag bekend.
One of us is een Europese campagne voor de beschermwaardigheid van het leven vanaf de conceptie, die in maart van start ging, met steun van onder meer SGP en ChristenUnie. De organisatie wil voor 1 november 1,2 miljoen steunbetuigingen verzamelen.

Ref.Dagbkad 19-07-13
Auteur: Reporter Creer datum: 12-08-2013 12:58:59
Abortuskliniek moet praten met kerken Houten

Het gemeentebestuur van Houten wil dat het Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus Rotterdam (CASA) gaat praten met inwoners en zeven kerkgemeenschappen over het plan om een abortuskliniek in de plaats te openen. De gemeente kan de komst van die kliniek niet tegenhouden, maar vraagt CASA om respect voor ieders uitgangspunten.
CASA wil de kliniek openen in een pand naast de Eskolkerk van de gereformeerde gemeente. Zeven kerkgenootschappen en CDA, SGP en ChristenUnie in de overwegend christelijke gemeente zijn daar niet gelukkig mee.

De stichting Schreeuw om Leven legt maandagochtend uit protest tientallen poppetjes in de vorm van een foetus van 10 weken op het plein voor een winkelcentrum. Het gemeentebestuur krijgt een petitie.
CASA heeft geen vergunning nodig voor de opening van de kliniek, aldus de gemeente, aangezien dit past in het bestemmingsplan. Ook wordt aan alle regels en wetten voldaan. De gemeente begrijpt de weerstand, maar wijst erop dat CASA niet alleen abortussen uitvoert maar ook andere seksuele gezondheidszorg biedt aan jongeren, mannen en vrouwen.

CASA heeft tot nu toe vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Leiden, Goes en Maastricht.

Ref.Dagblad 12-08-13
Auteur: Reporter Creer datum: 30-09-2013 14:52:05
ChristenUnie wil debat grens voor abortus
| ANP
Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) moet dinsdag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer laten weten dat zij de 24-wekengrens voor abortus niet loslaat. De ChristenUnie wil haar dat horen zeggen.

Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie wil de grens eigenlijk nog liever omlaag brengen naar maximaal 18 weken. De 20-wekenecho wordt daarmee volgens haar partij weer het instrument waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, namelijk om na te gaan wat voor behandeling er nodig zou kunnen zijn van eventuele problemen. Nu wordt er volgens de CU naar aanleiding van deze echo ook nog wel eens tot abortus besloten.

Dik-Faber wil een nieuw debat over de grens.
Ze reageert hiermee op een rapport van onderzoekers van het Erasmus MC en het AMC. Die evalueerden het werk van de centrale deskundigencommissie die meldingen van late zwangerschapsafbreking en levensbeindiging bij pasgeborenen door artsen moet beoordelen op zorgvuldigheid.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schippers laten weten ernaar te streven voor het einde van het jaar te reageren op de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport. Daarbij zal ze ook een rapport van artsenorganisatie KNMG uit juni betrekken dat gaat over medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen

Ref.Dagblad 30-09-13
Auteur: Reporter Creer datum: 28-10-2013 22:07:02
Federale rechter: Texaanse abortuswet in strijd met grondwet VS

De nieuwe abortuswet van Texas is in strijd met de Amerikaanse grondwet. De wet die de mogelijkheden voor abortus tot het uiterste beperkt, kan dus niet, zoals gepland, dinsdag van kracht worden. Dat heeft een federale rechter bepaald.

Naar het oordeel van districtsrechter Lee Yeakel schendt de wet de rechten van abortusartsen om te handelen in het beste belang van hun patinten en wordt voor vrouwen op hun gang naar een abortuskliniek een onredelijk hoge barrire opgeworpen.
De zaak was voor de rechter gebracht door de organisatie Planned Parenthood en een aantal Texaanse abortusklinieken.

De verwachting is dat tegen de uitspraak van rechter Yeakel beroep zal worden aangetekend. Texas kent veel weerstand tegen abortus

Ref.Dagblad 28-10-13
Auteur: Reporter Creer datum: 25-11-2013 20:33:30
Rusland verbiedt advertenties voor abortus

MOSKOU - Abortusklinieken mogen niet meer adverteren in Rusland. President Vladimir Poetin heeft maandag een wet ondertekend waarin staat dat medische instellingen geen publiciteit meer mogen maken voor het beindigen van zwangerschappen, meldden Russische media.

Het parlement was al eerder akkoord gegaan met de wet. Klinieken die reclame maakten, moesten daar sinds 2011 al bij vermelden dat dit gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De nieuwe wet staat advertenties helemaal niet meer toe.

De toenmalige Sovjet-Unie was in 1920 het eerste land ter wereld dat abortus legaliseerde. Hoewel het aantal abortussen al jaren daalt, heeft Rusland volgens schattingen nog altijd een van de hoogste abortuscijfers ter wereld.

In combinatie met een laag geboortecijfer en een hoog sterftecijfer zijn bestuurders in het Kremlin bang voor een 'demografische ramp': ze vrezen bevolkingskrimp, gebieden die steeds verder leeglopen en afname van het aantal etnische Russen ten opzichte van minderheden uit deelrepublieken en migranten.

Aan de wettelijke termijn voor abortus verandert overigens niets. De grens was en blijft 12 weken. In uitzonderlijke gevallen kan de termijn worden opgerekt tot 22 weken.

Telegraaf 25-11-13
Auteur: Reporter Creer datum: 11-12-2013 12:07:20
Hulppost als antwoord op abortuskliniek Houten

Vertegenwoordigers van kerken in Houten overleggen nog voor de Kerst of er een gezamenlijke reactie mogelijk is op de opening van een abortuskliniek in de gemeente. Op tafel ligt een plan om de financiering van een hulppost van Siriz op zich te nemen. Siriz is de werkorganisatie van de VBOK.

Het initiatief voor de gezamenlijke aanpak ligt bij de kerkenraad van de lokale gereformeerde gemeente. De Eskolkerk van de gereformeerde gemeente staat pal naast het pand waarin de kliniek wordt gevestigd. In een oproep aan andere Houtense kerkgenootschappen om aan te sluiten, stelt de kerkenraad dat een professionele en duurzame hulpverlening nodig is. Eerder liet de kerk al weten dat ze niet van plan is protestacties te voeren tegen de komst van de kliniek.
Verrast
In de voorgestelde aanpak ondertekenen de deelnemende kerken een verklaring om gezamenlijk vijf jaar garant te staan voor de kosten van een hulppost van Siriz, tot een maximumbedrag van 30.000 euro per jaar. De bedoeling is om tevens een interkerkelijke werkgroep op te richten die fondsen genereert en het werk van Siriz lokale bekendheid geeft, onder andere door de inzet van vrijwilligers.

Siriz verwacht met de hulp van de kerken een post in Houten te kunnen openen waar drie tot vier dagdelen per week een professionele hulpverlener aanwezig is. De organisatie wil op die manier een luisterend oor bieden aan vrouwen die voor de keuze staan tussen abortus of een verdere zwangerschap. In een hulppost kunnen ook vragen gesteld worden over afstand tot adoptie, zegt Willy de Groot, manager hulpverlening van Siriz. Verder kunnen vrouwen er terecht met hun vragen of problemen over de beindiging van een eerdere zwangerschap.

De kerkenraad en de leden van de Eskolkerk in Houten werden deze zomer volledig verrast door de komst van de nieuwe buren. Al snel werd duidelijk dat de plannen onafwendbaar waren, omdat er geen wettelijke beperkingen bleken te zijn. Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein waarop de Eskolkerk staat, biedt ook vestigingsmogelijkheden voor artsenpraktijken en klinieken.
De Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA), die de kliniek in Houten zullen runnen, kozen voor het pand naast de kerk vanwege de facilitaire voorzieningen, de gunstige ligging en de bereikbaarheid ervan.

Discussie
CASA verwacht dat de Houtense kliniek begin februari operationeel is. Aanvankelijk zal er n dag in de week ingepland worden voor het afbreken van zwangerschappen. In de zes huidige klinieken van CASA werden vorig jaar 14.573 zwangerschappen beindigd, ongeveer de helft van het totaalaantal abortussen in Nederland. De organisatie voert niet alleen abortussen uit, maar geeft ook advies over geboortebeperking en seksuele gezondheidszorg. Volgens woordvoerster Ruby Vrolijk staat CASA neutraal tegenover de komst van een eventuele Sirizhulppost in Houten. Het stond ons vrij om een vestiging in Houten te openen, dat principe gaat natuurlijk ook op voor organisaties die een ander geluid laten horen. Wij stellen discussie op prijs, maar hopen wel dat onze clinten met rust gelaten worden.
Volgens Willy de Groot van Siriz hoeft CASA zich op dat punt geen zorgen te maken. Wij zijn er de organisatie niet naar om voor de deur van een kliniek actie te voeren. We willen er wel graag zijn voor de zwangere vrouw, de man en natuurlijk het ongeboren kind.

Ref.Dagblad 11-12-13
Auteur: Reporter Creer datum: 1-02-2014 18:31:05
Groot abortusprotest in Madrid

.Door correspondent Jessica van Spengen

In Madrid gaan vandaag duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen een nieuwe abortuswet. De wet maakt abortus in het land moeilijker.

De demonstranten komen vanuit verschillende plaatsen in Spanje naar de hoofdstad. Ze zijn van plan naar het ministerie van Volksgezondheid te gaan om daar hun onvrede te uiten.

Bedreiging van de gezondheid
Een vrouw kan nu in Spanje, totdat ze veertien weken zwanger is, zelf beslissen of ze een abortus wil. Als ze daartoe besluit hoeft ze geen reden op te geven.

De centrum-rechtse regeringspartij Partido Popular wil dat veranderen. In het wetsvoorstel staat dat abortus straks alleen nog mag worden uitgevoerd als de zwangerschap de gezondheid van de moeder bedreigt, of als de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting.

Verdeeldheid
De afgelopen maanden werd in Spanje al veelvuldig geprotesteerd. Ook vanuit het buitenland kwam kritiek. Frankrijk sprak zich in een brief aan de Spaanse regering zijn ongerustheid uit over de nieuwe wet; volgens Parijs gaat die in tegen de rechten van vrouwen.

Ook binnen de Partido Popular zelf is verdeeldheid ontstaan. Verschillende partijleden vinden de wet te ver gaan en willen dat de minister het voorstel aanpast.

Het protest in Madrid begint om 11.30 uur. Wanneer over de wet wordt gestemd is niet duidelijk.

NOS 01-02-14
Auteur: Reporter Creer datum: 6-03-2014 17:21:46
Aandacht tijdens biddag voor abortus

Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 30.000 levens in de moederschoot afgebroken. Laten kerken op de biddag aandacht besteden aan de abortusproblematiek.

Die oproep doet de Werkgroep Geen Abortus in een e-mail die donderdag aan kerken en predikanten is verzonden. Onder de noemer baas in eigen buik wordt abortus als aanvaardbaar en vanzelfsprekend beschouwd door overheid en onderdaan. Dit (gedoog)beleid zal er in de toekomst niet beter op worden, zo staat te lezen in de oproep.
De interkerkelijke werkgroep werd vorig jaar opgericht om kerkenraden en andere belangstellenden van informatie te voorzien.

www.geenabortus.nl

Ref.Dagblad 06-03-14
Auteur: Reporter Creer datum: 26-03-2014 17:13:12
Abortus in Burkina Faso moet worden ingedamd

OUAGADOUGOU - Van alle zwangerschappen in Burkina Faso is een derde onbedoeld en eindigt tien procent met een abortus. Dat meldt de universiteit van Ouagadougou in een samen met het Amerikaanse Guttmacher Instituut gepubliceerde studie.

Het Guttmacher Instituut is een denktank op het gebied van seksuele gezondheidszorg en heeft nauwe banden met Planned Parenthood, de grootste abortusverschaffer in de Verenigde Staten.De opstellers van de studie adviseren uitbreiding van programma's voor gezinsplanning in de eerstelijnsgezondheidszorg en het aanbieden van adviezen


Ned.Dagblad 26-03-14
Auteur: Alex Creer datum: 1-07-2014 14:35:28
Werkgevers VS hoeven niet aan abortus mee te betalen

WASHINGTON - Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft maandag christelijke familiebedrijven in het gelijk gesteld die in de verplichte ziektekostenverzekering voor hun werknemers niet willen meebetalen aan vormen van abortus. De uitspraak is een tegenvaller voor president Barack Obama.

De eigenaren van Hobby Lobby (16.000 werknemers in 41 staten), meubelmaker Conestoga Wood Specialties en christelijke boekenuitgeverij Mardel hadden de kwestie aangekaart. Volgens hen zijn sommige bepalingen in de nieuwe ziektekostenstelsel van president Obama in strijd met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst.

Ned.Dagblad 01-07-14
Auteur: Alex Creer datum: 22-08-2014 14:54:25
'Breng kind met down niet ter wereld'
Immoreel, dat is wat de Britse Richard Dawkins vindt van ouders die een kind met het syndroom van Down op de wereld zetten. Want waarom een ongezond kindje op de wereld zetten als je de keuze hebt om de zwangerschap vroegtijdig af te breken?
Een vrouw, zwanger van een kindje met het syndroom van Down, vraagt Dawkins op Twitter om advies. Wat moet ze doen: het kindje houden of de stap zetten naar een abortuskliniek. "Laat het kindje weghalen en probeer het opnieuw. Het zou immoreel zijn om dit baby'tje op de wereld te zetten terwijl je de keuze hebt om de zwangerschap af te breken", luidde het advies van Dwakins.
Felle kritiek
Dit advies werd de bioloog en religiecriticus niet in dank afgenomen. Op social media barste de discussie los. "Mensen met het syndroom van Down kunnen een prima leven leiden en een waardevolle bijdrage leven aan onze samenleving", reageerde een organisatie die zich inzet voor kinderen met het syndroom van Down.
Dawkins haalde ook de woede van families met deze aandoening op de hals. "Om te suggereren dat ongeboren baby's met het syndroom van Down moeten worden gedood, is beledigend voor kinderen met het syndroom van Down en hun families."
Aanbeveling
Ondanks de felle kritiek probeerde Dawkins zijn opmerking nog te verdedigen op zijn blog. Volgens de bioloog was er geen sprake van een aanbeveling. "Het ging niet om een advies, maar om wat ik in haar geval had gedaan", aldus Dawkins.

Telegraaf 22-08-14
Auteur: Freek Creer datum: 27-03-2015 14:43:47 Laatst gewijzigd: 27-03-2015 14:48:03
Gevolgen abortus geven te denken

Kees van Helden

Vrouwen die abortus hebben gehad, blijken daar nu massaal last van te hebben. Dat geeft redenen om het weer ter discussie te stellen, aldus Kees van Helden.

De afgelopen weken komen er opvallend genoeg steeds meer berichten in de media over abortus. Via kanalen waar je het eigenlijk niet van verwacht, want tot dusver leek abortus wel een taboe in Nederland waar niet over mocht worden gesproken. Het is een verworven recht zei minister Rutte bij zijn aantreden. Het mag kennelijk niet meer ter discussie worden gesteld. In Belgi bestaat de abortuswet nu 25 jaar. Hierdoor wordt er in de Belgische media veel over geschreven, wat ook wordt overgenomen in de Nederlandse pers. Bijvoorbeeld dat 95 procent van de kinderen met het syndroom van Down wordt geaborteerd in Belgi. Heftig! Zijn deze kinderen nog wel welkom in de maatschappij?

Op de onlangs gehouden huishoudbeurs vertelde een jonge moeder aan ons dat zij zich haast schuldig voelt dat ze een kindje met het syndroom van Down heeft. Mensen die haar zoon zien zeggen letterlijk: „Dit hoeft toch niet meer tegenwoordig?!” Op 6 december vorig jaar bleek al dat Nederlandse stellen massaal naar Belgi gaan voor een NIPT-bloedtest om te controleren of ze een kind verwachten met erfelijke afwijking, waaronder het syndroom van Down. Via internet worden deze testen aangeboden in Nederlandse klinieken voor ongeveer 650 euro.

Twee weken terug kwam via het Radio 1 Journaal een interview naar buiten waaruit bleek dat er het afgelopen jaar in Belgi steeds meer late abortussen worden uitgevoerd, tot zelfs in de zevende maand. Onder de stellen die deze late abortussen laten uitvoeren, zijn er ook vele afkomstig uit Nederland. Een zorgelijke ontwikkeling, waar ChristenUnie-Kamerlid Dik Kamervragen over heeft gesteld.

Vorige week dinsdag was er op de Duitse televisie een documentaire te zien waaruit bleek dat vele vrouwen na een abortus te kampen krijgen met psychische klachten (RD 18-3). Vaak doordat er niet over een kind wordt gesproken maar over een foetus of een klompje cellen. Als vrouwen achteraf ontdekken dat het toch geen klompje cellen of stukje weefsel was, dan krijgen ze te maken met een schuldgevoel. Deze ervaringen komen we ook tegen bij de hulpafdeling ”Er is Hulp” van onze stichting.

Enqute

Op de huishoudbeurs van februari hebben we onder de bezoekers van onze stand een enqute gehouden. We toonden onder andere een foto van een kindje van twaalf weken na een miskraam. Volkomen gaaf, zelfs al bijna duimend. We vroegen de vrouwen of zo’n kindje mag worden gedood. Bijna unaniem zei men: ”nee” (98 procent). Er waren ook vrouwen die een abortus hadden gehad die boos werden omdat hun juist verteld was dat het nog niets voorstelde. Ze voelden zich misleid. Een van de bezoekers was een voormalig verpleegkundige van een abortuskliniek. Ze was gestopt met haar werk omdat ze er niet meer tegen kon. Zij maakte de echo’s voor en tijdens de abortus. Als er op de echo al armpjes en beentjes te zien waren dan mocht ze de echo niet laten zien aan de vrouwen. Na de behandeling moest de verpleegkundige de voetjes, handjes, het hoofd en het hartje bij elkaar zoeken om te kijken of ze wel alles hadden weggehaald. Ze kon er niet langer meer tegen en is gestopt, weggevlucht van haar werk.

Steeds meer publicaties tonen aan dat een abortus gevolgen heeft. Volgens onderzoek van dr. David Reardon heeft 31 procent binnen enkele weken al spijt. Patricia Coleman heeft in een meta-analyse van 22 onderzoeken aangetoond dat vrouwen na een abortus een verhoogde kans van 81 procent hebben op psychische klachten. Zelfs de Rutgers Nissogroep publiceerde cijfers waaruit blijkt dat zelfs 37 procent van de mannen nog last heeft van het feit dat er een abortus heeft plaatsgevonden. In oktober publiceerde magazine Weet een artikel over de relatie tussen abortus bij een eerste zwangerschap en een verhoogde kans op het ontwikkelen van borstkanker.

Stem

Het zijn cijfers en publicaties die te denken geven over de gevolgen van een abortus. In Nederland is het nog steeds een volledig gratis ingreep. En dat terwijl vrouwen die niet zo makkelijk in verwachting kunnen raken en hiervoor medische hulp nodig hebben, wel zelf de kosten moeten betalen.

Het wordt tijd dat de discussie over abortus weer breed gevoerd gaat worden. Het kind waar het om draait is altijd het slachtoffer. Patrick Cras van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen vroeg zich in het Radio 1 Journaal terecht af: Wie geeft het kind een stem? Het is een Bijbelse opdracht: „Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt” (Spreuken 24:11).

De auteur is werkzaam bij stichting Schreeuw om Leven.

Reformatorisch Dagblad 23-03-15
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier