Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Geneesheer
Creer datum:
30-11-2011 20:39:51
Euthanasie
In dit onderwerp de ontwikkelingen rond Euthanasie
Auteur: Geneesheer Creer datum: 30-11-2011 20:43:25
Schippers: Geen verwijsplicht bij euthanasie


DEN HAAG (ANP) Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) voelt er niets voor om artsen die niet willen meewerken aan euthanasie, te verplichten de patint door te verwijzen naar een andere arts. Dat is wel een heel simpele oplossing voor een heel moeilijk probleem in de praktijk, hield de minister de Tweede Kamer woensdag voor.

GroenLinks en D66 denken dat de verwijsplicht kan voorkomen dat mensen die wegens uitzichtloos en ondraaglijk lijden om euthanasie vragen, van het kastje naar de muur worden gestuurd. Schippers vindt het vooral belangrijk dat arts en patint van elkaar weten wat ze willen. Een verwijsplicht schiet z'n doel voorbij, meent ze. Een verwijsplicht suggereert ook dat er een recht op euthanasie bestaat en daarvan is geen sprake. Een arts met principile bezwaren moet een patint in contact brengen met een andere arts die de bezwaren niet heeft.


Reacties (1)
De laatste zin spreekt het artikel tegen, aangezien die juist de verwijsplicht voorstaat. Lijkt me niet juist.
Goede zaak dat die verwijsplicht tegen gehouden wordt, beter om door te verwijzen naar een hulpverlener. Wat een koude wereld, dat wanneer je het niet ziet zitten om welke reden dan ook, je maar naar de dood verwezen wordt..Steven | Utrecht | 30 nov 2011 - 17:02

Ref.Dagblad 30-11-11
Auteur: Reporter Creer datum: 7-03-2012 16:47:56
Levensbeindiging

Recent meldden de media de veroordeling van Gerard Schellekens voor het verlenen van hulp bij levensbeindiging. Schellekens was geen arts en dus is iedere vorm van bijstand bij levensbeindiging strafbaar. Ook wanneer een arts betrokken is, stelt de euthanasiewetgeving eisen aan hulp bij levensbeindiging. Deze worden niet door de strafrechter, maar een toetsingscommissie beoordeeld. Strafrechtwetenschapper Rozemond doet hierbij in Nederlands Juristenblad 5 een belangwekkende en ernstige constatering: recente jurisprudentie van de toetsingscommissie laat een hellend vlak zien. Een toetsingscommissie oordeelde namelijk dat de levensbeindiging van een patinte met vergevorderde dementie spoorde met de wettelijke zorgvuldigheidseisen.

De betrokken arts was van oordeel dat het ooit op papier gezette verzoek van de dementerende patinte vrijwillig en weloverwogen was. De consulterend arts oordeelde echter dat de patinte niet in staat was haar verzoek te herhalen. Ook bij een tweede consulent werd vastgesteld dat ze niet letterlijk kon zeggen dat ze euthanasie wenste, al kon ze wel de woorden dood en dementie herhalen. Doorvragen bracht de patinte in een staat van ontreddering. Evenwel oordeelde de toetsingscommissie dat de euthanaserend arts zorgvuldig had gehandeld. Aan de eis van ondraaglijk en uitzichtloos lijden was voldaan omdat de vrouw terecht was gekomen in omstandigheden waarvan zij bij gezondheid schriftelijk had verklaard die niet te willen meemaken.

De auteur is zeer kritisch over deze uitspraak. Er is een uitdrukkelijk en ernstig verlangen vereist. Zo niet, dan is er sprake van moord. Je kunt niet uitsluitend afgaan op de vroegere schriftelijke wilsverklaring; het verlangen zal ook actueel moeten zijn. Bij dementie kan het verlangen echter verdwijnen. Er moet dus betekenisvolle communicatie mogelijk zijn om dit verlangen te kunnen vaststellen.

Bovendien heeft de Hoge Raad bepaald dat levensbeindiging niet is toegestaan wanneer een reel alternatief om het lijden te verlichten bestaat, of betrokkene dit alternatief wenst of niet. De commissie gaat hieraan voorbij; verpleeghuisopname kan echter als reel alternatief gelden. Deze euthanasie lijkt derhalve niet gerechtvaardigd, waarmee formeel sprake is van moord.

De conclusie luidt dat de grenzen zijn verschoven; de toetsingscommissie oordeelt ruimer dan de Hoge Raad toelaat en stelt de wil van de patint voorop. Een foute ontwikkeling wat de auteur betreft: het zelfbeschikkingsrecht is begrensd. De 
waarde van het leven wordt nog steeds 
door het strafrecht beschermd en de 
plicht van de arts moet gericht zijn op verlichting van lijden, ook bij dementie.

Strafrechtwetenschapper Rozemond

Ref.Dagblad 27-02-12
Auteur: Reporter Creer datum: 25-09-2012 13:35:27
18 procent meer euthanasiegevallen dan in 2010
− bron: ANP

3695 mensen zijn afgelopen jaar overleden door euthanasie. Dat aantal is sinds 2010 gestegen met 18 procent, zo hebben de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie dinsdag bekendgemaakt. .

Sinds 2006 is er een stijging zichtbaar van het aantal meldingen van 'levensbeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding', zoals de commissies het noemen. In het jaarverslag van 2011 staat dat het in 3446 gevallen ging om levensbeindiging op verzoek (euthanasie), in 196 gevallen was er sprake van hulp bij zelfdoding en 53 keer betrof het een combinatie van beide.

De reden van de toename de afgelopen jaren is onderdeel van een vervolgonderzoek, de commissies verwachten dat onderzoek eind dit jaar te hebben afgerond. In dat onderzoek wordt ook meegenomen hoeveel mensen euthanasie hebben aangevraagd, maar bij wie dat uiteindelijk niet is uitgevoerd.

De meeste patinten die euthanasie plegen omdat ze uitzichtloos en ondraaglijk lijden, hebben kanker. Het afgelopen jaar werden ook 13 patinten met een psychiatrische aandoening geholpen bij levensbeindiging. Dat heeft volgens de commissies waarschijnlijk te maken met toegenomen bereidheid van artsen om mensen met een psychiatrische aandoening ook bij te staan bij het beindigen van hun leven. Voor mensen met psychiatrische klachten is het lastig aan te tonen dat ze uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

In vier van de euthanasiegevallen zou de arts onzorgvuldig hebben gehandeld. En van die zaken ligt momenteel nog bij het Openbaar Ministerie, daarin is niet duidelijk of er echt sprake was van uitzichtloosheid bij de patint. .

Volkskrant 25-09-12
Auteur: Reporter Creer datum: 11-03-2013 19:01:43
'Jaarlijks 550 gevallen van verborgen euthanasie met morfine'

Naar schatting 550 patinten per jaar sterven als gevolg van een overdosis morfine. Dat zegt hoogleraar Agnes van der Heide vanavond in Nieuwsuur. Volgens haar gaat het om een verborgen vorm van euthanasie.

Van der Heide, hoogleraar besluitvorming rond het levenseinde bij het Erasmus MC, onderzocht op verzoek van Nieuwsuur de gegevens van het laatste landelijke Sterfgevallenonderzoek. Volgens haar worden de gevallen waarbij sprake is van een overdosis morfine ten onrechte niet gemeld bij de toetsingscommissie voor euthanasie. 'Als artsen zich niet aan de regels houden, is er sprake van uitholling van de euthanasiewet.'

Morfine wordt vaak gebruikt om de pijn te stillen bij mensen die stervende zijn, maar mag volgens de wet niet worden gebruikt voor palliatieve sedatie of euthanasie. Deskundigen en hoogleraren noemen de cijfers in de uitzending 'schokkend'.

Orde
De Orde van Medisch Specialisten vindt 550 gevallen 'veel', maar zegt dat er fouten worden gemaakt doordat artsen niet goed weten wat de regels zijn voor het toedienen van morfine. De orde is geschrokken van de cijfers, zegt een woordvoerder in de uitzending. Specialisten gaan de regels nog eens goed doornemen en willen ook in overleg treden met ziekenhuizen.

Morfine is een sterke pijnstiller die vaak gebruikt wordt bij mensen die stervende zijn. Voor palliatieve sedatie of euthanasie moeten andere middelen gebruikt worden.

AD 11-03-13
Auteur: Reporter Creer datum: 4-10-2013 15:05:23
Arts op non-actief na euthanasie

AFP

.Een huisarts van een praktijk in Tuitjenhorn, in Noord-Holland, mag zijn beroep voorlopig niet uitoefenen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft "geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening" door de huisarts.

De 58-jarige arts paste in augustus euthanasie toe bij een patint van de praktijk. Het OM betwijfelt of dat volgens de richtlijnen is gebeurd.

Zorgvuldigheidseisen

Noodzakelijke voorwaarde voor euthanasie is dat de patint er "uitdrukkelijk en ernstig naar verlangt" om zijn leven te beindigen. Het OM bekijkt of dat bij deze terminaal zieke patint wel het geval was.

Het OM onderzoekt niet alleen de doodswens van de patint. Ook wordt gekeken of de arts heeft voldaan aan de zorgvuldigheidseisen die aan euthanasie worden gesteld.

De man mag voorlopig niet als huisarts werken, en hij mag ook niet worden betrokken bij ander werk in de huisartsenpraktijk. De schorsing wordt opgeheven als de inspectie kan vaststellen dat zorg door de huisarts verantwoord is.

NOS 04-10-13
Auteur: Reporter Creer datum: 30-10-2013 17:20:03

Analyse: VVD prikkelt CU en SGP over euthanasie

Jakko Gunst

Was het een speldenprikje, een ondoordachte oprisping, of is er meer? Feit is dat de VVD, anders dan onder Rutte I, weer openlijk durft te zinspelen op een ruimere euthanasiewet; de tijdelijke samenwerking met CU en SGP ten spijt.

Een commissie van wijze mannen die de reikwijdte van de euthanasiewet nog eens tegen het licht moeten houden. Daarvoor pleitte VVD-Tweede Kamerlid Tellegen vorige week, na de zaak-Heringa. In die zaak sprak de rechter uit dat hulp bij zelfdoding door (bloed)verwanten niet is toegestaan, ook niet nadat een arts heeft aangegeven daartoe (nog) niet bereid te zijn. Tegen het vonnis heeft het openbaar ministerie inmiddels beroep ingesteld.
Afwachten maar, intussen? Niet als het aan de VVD ligt. Tellegen steekt niet onder stoelen of banken dat haar partij een commissie wil op grond van de overtuiging dat de wetgever iets moet regelen voor mensen zoals de stiefmoeder van Heringa; mensen die hun leven willen beindigen op grond van existentieel lijden zonder dat daarbij van een medische grondslag sprake is.

Door vrijwel onmiddellijk na de bekendwording van het vonnis voor een commisse te pleiten, gaat de VVD duidelijk een stap verder dan onder Rutte-I. Toen reageerden de liberalen vooral passief op de start van de Levenseindekliniek en de nieuwe, ruimere euthanasierichtlijn van artsenorganisatie KNMG. Blokkades wierp de VVD indertijd niet op. Wel waakte ze er angstvallig voor te veel enthousiasme uit te stralen over de nieuwe ontwikkelingen van destijds.

Anno 2013, een verkiezing en meerdere gelegenheidsakkoorden met onder meer D66 verder, kruipt de VVD dit keer duidelijk in een activistischer rol. Minister Schippers, een van de liberale boegbeelden in dit kabinet, onderstreepte dat nog eens door Tellegens suggestie voor een commissie vanochtend verstandig te noemen. Daarmee is de commissie er nog niet en nee, daarmee is een zodanige verruiming van de wet dat ook burgers zoals de stiefmoeder van Heringa onder haar reikwijdte vallen nog geen feit. Het verschil in klankkleur met Rutte I is evenwel onmiskenbaar.
Dat dit nuanceverschil ook ChristenUnie en SGP is opgevallen blijkt uit de gebelgde manier waarop beiden dinsdag reageerden. Op de burelen van beide fracties is blijkbaar het besef doorgedrongen dat de VVD de passieve lijn rond medisch-ethische thema's wel moet verlaten nu de kring van samenwerkingspartners is uitgebreid met D66.

Tot topprioriteit zal de VVD het verruimen van de euthanasiewet niet meteen verklaren. Tot zover het geruststellende nieuws.
Wat CU en SGP minder gerust zal stellen en zeker minder zal behagen is het vooruitzicht dat de liberalen vaker wat medisch-ethische speldenprikjes zullen uitdelen, om duidelijk te maken wat het liberale wensenlijstje behelst.

Ref.Dagblad 29-10-13
Auteur: Reporter Creer datum: 15-04-2014 16:42:20
Euthanasieartsen leggen werk neer vanwege druk

Novem

Twee artsen die moeten beoordelen of een euthanasieverzoek aan de wettelijke eisen voldoet, leggen hun werk tijdelijk neer. Ze ervaren steeds meer druk en dwang van patinten en vakgenoten om in te stemmen met een verzoek tot euthanasie. Dat zeggen ze dinsdagavond in het televisieprogramma Dit is de Dag.


De artsen van Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) zeggen dat er steeds minder ruimte is om 'nee' te kunnen zeggen. Ik dwing niemand ergens toe, iemand dwingt mij, zegt een van de artsen, Jeannette van Andel, in het programma.

De dilemma's rond de doodswens van patinten worden steeds groter, aldus Van Andel. Er komen steeds meer aanvragen van dementerenden, psychiatrische patinten en mensen die zeggen klaar met leven te zijn. Ik denk niet dat we hier als maatschappij op moet antwoorden door deze mensen te helpen met doodgaan.

Euthanasieaanvragen van dementerenden en psychiatrische patinten liggen vaak gevoelig omdat deze mensen wilsonbekwaam kunnen zijn.

De tweede arts was eerder dit jaar betrokken bij een ruzie over een euthanasieverzoek van een 35-jarige vrouw met psychiatrische problemen. Hij werd op het matje geroepen door de toetsingscommissie nadat hij de aanvraag had afgewezen. De affaire was mede aanleiding voor zijn beslissing zijn werk als SCEN-arts neer te leggen.

Artsenorganisatie KNMG erkent in een reactie dat de veranderende euthanasiepraktijk, waarbij ook dementerenden en psychiatrische patinten een beroep doen op de euthanasiewet, extra druk met zich mee kan brengen voor de betrokken artsen.

Ned.Dagblad 15-04-14
Auteur: Reporter Creer datum: 17-04-2014 19:36:05
Levenseindekliniek op vingers getikt

Het euthanasieprotocol voor patinten met een psychiatrische aandoening is ondertussen aangescherpt ANP .De Levenseindekliniek heeft volgens een toetsingscommissie onzorgvuldig gehandeld bij de euthanasie van een psychiatrische patinte. Dat heeft de kliniek zelf naar buiten gebracht.

Volgens de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie hadden de hulpverleners van de kliniek meer gesprekken moeten voeren met de patinte. Ook hadden ze een psychiater om zijn oordeel moeten vragen, in plaats van een geriater.

Depressief
De hoogbejaarde vrouw was volgens de kliniek al tientallen jaren depressief. Elektroshocks en antidepressiva hielpen niet meer.

De kliniek is ervan overtuigd dat er in het belang van de patinte is gehandeld door haar te helpen bij haar zelfdoding. Inmiddels is wel het euthanasieprotocol voor patinten met een psychiatrische aandoening aangescherpt.

Steeds vaker
Artsen zijn lange tijd huiverig geweest voor het toepassen van euthanasie bij psychiatrisch patinten, onder meer omdat moeilijk is vast te stellen of iemand echt onbehandelbaar is.

In februari meldde Nieuwsuur dat psychiatrische patinten steeds vaker euthanasie krijgen als ze daarom vragen.

Bij de Levenseindekliniek meldden zich vorig jaar 286 patinten aan. Negen van hen werden daadwerkelijk geholpen.

NOS 17-04-2014
Auteur: Alex Creer datum: 1-07-2014 15:20:55
Consulenten ziekenhuis: Vraag door bij euthanasiewens

Ziekenhuizen moeten zo goed mogelijk proberen te achterhalen waarom een patint om euthanasie vraagt.

Dat stellen de drie euthanasieconsulenten, tevens geestelijk verzorgers, van het Albert Schweitzerziekenhuis in hun maandag verschenen jaarbericht.

In 2013 voerden in het ziekenhuis 109 patinten een gesprek over euthanasie; 15 keer kwam het tot uitvoering. Uit het jaarbericht blijkt dat 24 patinten overleden voordat er over hun verzoek kon worden beslist. Van de verzoeken konden er 39 niet worden uitgevoerd omdat er geen sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Van de 39 patinten gaven er 30 dit uiteindelijk ook zelf aan. Elf geweigerde verzoeken waren onvoldoende weloverwogen of vrijwillig. Twintig patinten stierven een natuurlijke dood, nadat de pijnbestrijding was gentensiveerd.

Gesprekken geven volgens de consulenten duidelijkheid over de achterliggende vraag van de patint. De consulent kan de euthanasiewet uitleggen en stilstaan bij alternatieven.

Ref.Dagblad 01-07-14
Auteur: Alex Creer datum: 30-09-2014 17:39:19
Aantal zaken euthanasie in vijf jaar verdubbeld

DEN HAAG - Het aantal euthanasiegevallen is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2008 werd nog 2331 keer melding van euthanasie gedaan. In 2013 zijn 4829 gevallen gemeld.

De cijfers van het aantal euthanasiemeldingen over 2013 van de Regionale Toetsingscommissies euthanasie (RTe's) werden maandag bekend gemaakt. In 74 procent van de gevallen werd het verzoek tot levensbeindiging ingediend door kankerpatinten. In 2008 was dit nog 81 procent

Ned.Dagblad 30-09-14
Auteur: Reporter Creer datum: 8-10-2015 14:00:25
Euthanasie als antwoord op rouw en wanhoop
.

In zijn boek Lof der Onvolmaaktheid analyseert ex-Trouw journalist Gerbert van Loenen een aantal Nederlandse documentaires over euthanasie. Volgens Van Loenen geeft geen enkele productie een eerlijk beeld van de eventuele minpunten van het zelfgekozen levenseinde. Belangrijke vragen worden overgeslagen, zoals de vraag of er echt geen alternatieven zijn, de vraag wat een euthanasie met een arts en met iemands naasten doet, en de vraag of de mogelijkheid van euthanasie niet ook zijn eigen vraag creert. Kritische vragen worden stelselmatig gemeden.

Voor echt goede documentaires moeten we inmiddels in het buitenland zijn. In de Australische SBS-Dateline-documentaire ‘Allow Me To Die’ volgt journalist Brett Mason twee Belgische patinten met een euthanasieverzoek. Een van hen is Simona de Moor. De Moor is een 85-jarige vrouw in goede gezondheid en woont in een verzorgingshuis. Als haar enige dochter met wie zij nog contact heeft als gevolg van een routineoperatie onverwachts overlijdt, besluit ze een euthanasieverzoek te doen. ‘Vijf minuten nadat ik het bericht kreeg, wist ik: ik wil euthanasie.’ Huisarts Marc van Hoey behandelt haar tevergeefs met antidepressiva. ‘Niemand ter wereld zal mij mijn euthanasie meer afpakken’, aldus Simona. ‘Het moment dat de dokter binnenkomt met het spuitje, zal het gelukkigste moment van mijn leven zijn.’ Als Van Hoey ziet dat de antidepressiva niet helpen, belooft hij haar te helpen en nadat twee collega’s hun fiat hebben gegeven, staat niets de euthanasie meer in de weg. Drie maanden na de dood van haar dochter ontbijt Simona voor het laatst en fietst haar laatste kilometers op de hometrainer. Ze neemt afscheid van wat medebewoners, drinkt een door Van Hoey bereid drankje en zegt: ‘Ik ben klaar om mijn dochter te ontmoeten.’

grondig mis

Natuurlijk zal niemand de wanhoop van Simona willen kleineren. Desondanks duidt deze documentaire er op dat er bij de legalisering van euthanasie zaken grondig mis kunnen gaan. Euthanasie begon ooit in situaties van extreem terminaal lijden. Dokters die bij gebrek aan goede palliatieve zorg met de rug tegen de muur stonden, overtraden met een zwaar gemoed en met gevaar voor hun carrire het verbod op doden. Die bladzijde lijkt Simona’s arts allang te hebben omgeslagen. ‘Ik heb misschien wel honderd euthanasien verricht’, zegt hij met een glimlach die de kijker als triomfalistisch ervaart. Of hij zijn geweten niet voelt? ‘Waarom? Dit is wat Simona zelf wil!’ Autonomie is op zichzelf een verworvenheid. Maar er zijn andere morele aspecten: respect voor leven, een natuurlijk sterven, geduld, troost. En als de autonomie wint en die andere waarden het onderspit delven, is er iets mis. Nog los van de vraag of dit wel zo’n autonome beslissing was. De dood van je eigen kind — geen wonder dat je de moed opgeeft en geen wonder dat dat na drie maanden niet over is. In plaats van hulp om te sterven had Simona hulp nodig om te leven. Op geen enkel moment zien we dat de arts enig weerwerk biedt, haar als een drenkeling uit het moeras van de wanhoop probeert te trekken. Niemand die meer iets waardevols in haar leven ziet. Geen woord over haar gezondheid, haar gezegende leeftijd, haar capaciteiten, haar verbale vlugheid, haar plannen, haar vriendschappen. Simona is gaan samenvallen met haar doodswens. Het enige wat echt interessant aan haar is, is de grote reis die ze straks gaat maken. En wat is de boodschap van haar dood voor haar medebewoners? Wie krijgt op enig moment in zijn leven niet met hartverscheurend verdriet te maken?

verhullend taalgebruik

Hier en daar zien we moreel onbehagen over de euthanasie, al dan niet onderdrukt. Medebewoners, sommige minder gezond dan Simona, hebben weinig begrip en beginnen haar te mijden. Betrokkenen gaan over tot verhullend taalgebruik: de arts noemt euthanasie een natuurlijke dood, zegt dat Simona ‘ons gaat verlaten’, het dodelijke drankje heet ‘een siroopje’, de arts zegt te hopen dat Simona ‘waar dan ook’ haar dochter straks zal tegenkomen en als Simona is overleden, constateert de arts dat het ‘allemaal klopt’.

Of een geval als dit ook in Nederland zou kunnen voorkomen? Waarschijnlijk zouden de Nederlandse Toetsingscommissies bezwaar aantekenen tegen een euthanasie zo vroeg in een rouwperiode. Ook zullen zij eisen dat een patint in zo’n situatie door minstens n psychiater wordt gezien. Desondanks is ook hier in toenemende mate euthanasie het antwoord op rouw, wanhoop en zinloosheid. Er is geen veld van menselijk lijden meer waar vroeg of laat niet iemand de dood als oplossing ter sprake brengt. De focus moet terug naar waar hij hoort: naar de levenskunst. <

Nederlands Dagblad 07-10-15
Auteur: Reporter Creer datum: 11-12-2015 18:25:48


Nieuwe regels voor euthanasie op baby’s

ANP

Er komt een beoordelingscommissie die gaat kijken naar meldingen van late zwangerschapsafbrekingen (na 24 weken) en euthanasie op baby’s tot een jaar oud. De oude zorgvuldigheidseisen in deze gevallen waren onvoldoende duidelijk voor artsen.

De ministerraad stemde vrijdag in met de nieuwe regeling van ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie). De nieuwe regels moeten zorgen voor meer duidelijkheid, transparantie en zorgvuldig medisch handelen.

De beoordelingscommissie gaat ook de late medische abortus van een ongeboren kind toetsen van wie de verwachting is dat het na de geboorte niet buiten het moederlichaam kan overleven. Voorheen bekeek een commissie van de beroepsgroep deze zaken.

De nieuwe regeling treedt op 1 februari in werking.

Reformatorisch Dagblad 11-12-15
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier