Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Paulus
Creer datum:
17-11-2011 21:43:44
Ark Mission
Historische achtergrond

Ark Mission komt voort uit een fusie tussen de Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift (1913) en de Bijbel Kiosk Vereniging (1928).

De VVHS in Amsterdam hield zich bezig met de verspreiding van evangelin en evangelisatiefolders. In 1917 verschijnt de eerste kalender Dag in dag uit en de kinderbijbel Bijbel in vertelling en beeld van Mevrouw G. Ingwersen (inmiddels meer dan 30 keer herdrukt en in meerdere talen vertaald). De BKV is een initiatief van christenen in Wijk aan Zee. Zij verspreiden bijbelse lectuur vanuit een kiosk op het strand. Dit werk groeit uit tot zestig bijbelkiosken verspreid over het land. Door de komst van evangelische boekhandels neemt het aantal af; de BKV vestigt zich in 1969 in Driebergen. Daar groeit de winkel uit tot n van de grootste christelijke (verzend)boekhandels van Nederland en gaat later Ark Boekhandel heten. De toegenomen uitgeefactiviteiten van de VVHS zijn inmiddels ondergebracht bij haar uitgeverij Ark Media. In 1987 fuseren VVHS en BKV en in 2008 gaat de organisatie verder onder de nieuwe naam Ark Mission. In januari 2010 is Ark Boekhandel een samenwerking aangegaan met IZB Boekhandel. De locatie in Driebergen sluit. De activiteiten worden voorgezet bij de IZB Boekhandel in Amersfoort, onder de naam IZB-Ark Boekhandel, http://www.izb-ark.nl/.

Auteur: Reporter Creer datum: 17-11-2011 21:51:24
Nieuwe agenda voor gevangenen

'Ik ben Ark Mission heel dankbaar dat ik 6 jaar lang een agenda kreeg. Uit ervaring weet ik dat de bajesagenda belangrijk is voor iemand die gevangen zit. Het is een mooi middel om met het geloof in aanraking te komen. Ik moedig iedereen aan te geven voor dit mooie doel' - Herman du Bois, onterecht veroordeeld voor de Puttense moordzaak.

Ark Mission financiert voor het 25e jaar een speciale agenda voor gevangenen: de Bajesagenda. Hierin staan onder andere bijbelteksten, gebeden, een bijbelleesrooster en uitleg over het christelijk geloof. De agenda wordt uitgedeeld aan alle gevangenen in ons land en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Het boekje is heel populair en wordt intensief gebruikt. Velen ervaren steun uit de gebeden en teksten. In de afgelopen 25 jaar hebben ruim 825.000 gevangenen een Bajesagenda gekregen. Wilt u ook dat gevangenen in hun cel over het Evangelie kunnen lezen? Doneer dan uw bijdrage op ING 48814 t.n.v. St. Ark Mission Amsterdam o.v.v. Bajesagenda.

Tip voor kerken, bedrijven e.d.: sponsor agenda's voor een gevangenis in uw omgeving. Info: info@arkmission.nl.

De Bajesagenda is beperkt te koop. Maak minimaal 8,- op bovengenoemde rekening. Meld daarna uw overmaking, naam en adres aan info@arkmission.nl. Na uw bericht krijgt u de Bajesagenda 2012 toegestuurd in december 2011. Bestellers vanuit het buitenland verzoeken wij ons vooraf te mailen.

Ark Mission heeft contact met diverse organisaties die zich inzetten voor gevangenen, zoals het Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Gevangenenzorg Nederland, Exodus, Epafres en Kerken met Stip
Auteur: Reporter Creer datum: 21-11-2011 23:22:37

Persbericht Youth for Christ 8 november 2011

Bijbel in straattaal: Maria is pregno en krijgt een baby boy

Rotterdam - Jongeren die rond Kerst het verhaal over Jezus' geboorte willen lezen, kunnen nu ook kiezen voor de versie in straattaal. Het eerste deel van deze Straatbijbel, 'De torrie van Mattie', is een hervertelling van het bijbelboek Mattes en ligt vanaf vandaag in de boekhandel. Op www.straatbijbel.nl staan gratis MP3's, met de door jongeren ingesproken versie.
De Straatbijbel is voortgekomen uit een samenwerking tussen Youth for Christ, het Nederlands Bijbelgenootschap en Ark Mission. Auteur Daniel de Wolf was Youth for Christ-jongerenwerker in een Rotterdamse achterstandswijk. De Wolf geeft nu in diezelfde wijk leiding aan een kleine buurtkerk met veel jongeren. Hij schreef 'De Torrie van Mattie' onder meer met jongeren uit zijn wijk.
De Wolf: Veel jongeren vinden het lezen van de bijbel lastig. Voor jongeren uit de straatcultuur geldt dat nog sterker. De taal van de bijbel staat zo ver van hun wereld af. Toch hebben ze vaak nog wel iets met het christelijk geloof. Door het Evangelie van Mattes te vertellen in hun eigen taal, kunnen we hen helpen met hun vragen over het geloof.
Straattaal
De Straatbijbel brengt verhalen over Jezus op een nieuwe manier tot leven, rauw en verfrissend. Zoals in het kerstverhaal, waarin we over Jozef en Maria lezen: De gewoonte was toen om geen seks voor het huwelijk te hebben. Maar Maria bleek ineens pregno te zijn. Jowie kwam er achter en hij was omin depressed, want hij dacht dat ze met een ander gebald had.
Straattaal is een mix van MSN- en sms-woorden en woorden uit andere talen. In grote steden gebruiken tienduizenden jongeren straattaal. Deze weergave van de bijbel bevat de meest relevante verhalen uit het Evangelie van Mattes. Van Jezus' geboorte tot zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding. Bij alle verhalen is er een extra toelichting opgenomen. Naast jongeren hebben ook verschillende theologen meegelezen bij het schrijven van de Straatbijbel.
Gratis downloaden De MP3's van de Straatbijbel zijn te downloaden vanaf www.straatbijbel.nl. In boekhandels is de Straatbijbel verkrijgbaar voor 9,95. Jongerenwerkers kunnen gratis exemplaren aanvragen.
Einde persbericht
Noot voor de redactie Meer informatie of een interview? Neem contact op met Jar Sagstrm via 06 24600116 of via jair.sagstrom@yfc.nl. Recensie-exemplaren aanvragen kan via Leonie de Beer van Ark Mission, via 020 480 2997 of l.debeer@arkmedia.nl.
Auteur: Reporter Creer datum: 3-01-2012 22:10:47
Kaartenactie voor gevangenen breekt record

De actie om gevangenen een kerstgroet te sturen is afgesloten. 13.000 kaarten en tekeningen, het recordaantal van dit jaar!
Alle kaarten zijn verzonden naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanuit daar gaan de dozen met kaarten en tekeningen naar de inrichtingen van justitie, waar ze uitgedeeld gaan worden aan gevangenen. Ook zijn honderden kaarten onderweg naar Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Hoewel gedetineerden hun straf uit dienen te zitten, zijn het mensen die juist met kerst hun familie en de huiselijke sfeer erg missen. Een kaart van een onbekende verzacht het gemis en laat hen merken dat er ook aan hen in de decembermaand gedacht wordt. Deze groeten vanuit de samenleving worden door gevangenen enorm op prijs gesteld en betekenen heel veel voor hen. Alle inzenders hartelijk dank.

Wilt u volgend jaar (weer) meedoen met de kaartenactie? Meld u dan op onze homepage aan voor toezending van onze digitale nieuwsbrief. Daarin houden we u op de hoogte van de actie.
Wilt u op een andere manier iets doen voor gevangenen? Steun dan ons project Bajesagenda
Auteur: Reporter Creer datum: 20-06-2012 11:38:24
Ark Mission nieuwsbrief juni 2012Vakantiebijbelgids 2012 is volop beschikbaarWat een bijzondere gids! Ik geniet mateloos van de digitale aanvullingen op de papieren versie.

Met mijn iPad erbij kan ik elke dag de extra's naslaan, liedjes, spelletjes, info uit het verleden en wat niet al.

Heel creatief, om het zo aan te pakken. Alle hulde! En dank. - MvdB

Deze reactie kregen we op de nieuwe Vakantiebijbelgids, met 21 overdenkingen bij het thema Wegwezen. De teksten zijn geschreven door Hanneke Ouwerkerk, predikant te Rijnsaterwoude, Els van der Vlist, theoloog/auteur en Jos en Harmen van Wijnen, orthopedagoog, respectievelijk predikant bij het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland. Welke bijbelse personen zij centraal stellen in hun teksten leest u op www.arkmission.nl.

Nieuw dit jaar is het dwarsliggerformaat. In de tekst zijn bovendien links naar achtergrondinformatie en YouTube filmpjes toegevoegd en gespreksprikkels om vooral ook opgroeiende kinderen bij de inhoud te betrekken. Een goede keus gezien de reactie hierboven.

De Vakantiebijbelgids wordt elk jaar door duizenden mensen gebruikt in de vakantietijd uit of thuis en verschijnt voor de 41e keer in een oplage van 125.000 exemplaren. Ark Mission stelt de gidsen voor iedereen beschikbaar, ongeacht of het een enkel exemplaar is of een grote hoeveelheid om als kerk of andere organisatie uit te delen. Op www.arkmission.nl vindt u alle informatie en de bestelmethode. De gidsen worden na aanvraag direct geleverd.

Komt u op uw vakantiebestemming deze zomer de Vakantiebijbelgids tegen, neem dan een foto en stuur die op naar info@arkmission.nl. De mooiste plaatsen we op onze website.

Dit najaar wordt project MEER gelanceerd: een groot landelijk missionair project om zoekers in ons land in aanraking te brengen met het evangelie.

Het Evangelisch Werkverband werkt met vijftien partners aan de opzet van de campagne, waarbij de plaatselijke kerk een sleutelrol vervult. Ark Mission is een van de partners. Een centrale rol vervult de glossy MEER, voor mensen die een antwoord zoeken op de vraag: is er meer?

Veel kerken en gemeenten hebben al magazines besteld om op 1 september in eigen omgeving huis aan huis te bezorgen. Wilt u deze activiteit onder de aandacht brengen bij uw kerkelijke gemeente?. Snel na eind juni moet de drukker het blad gaan drukken. Daarom willen we ook u/uw gemeente vragen om deze maand te bepalen hoeveel exemplaren van het blad zij denken nodig te hebben. Bestellen kan via www.kerk.nl. Op deze site vindt u informatie over de kosten. En u kunt zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief. De landelijke campagne zal gepaard gaan met veel aandacht via de media. Ark Mission steunt van harte deze landelijke missionaire actie om Nederland terug te brengen bij het Evangelie.

Shell zegelactie levert geld op voor Bajesagenda

In onze vorige nieuwsbrief riepen we u op om restanten Shell zegeltjes naar ons toe te sturen. En inderdaad, we hebben stapels losse zegels en halfvolle kaarten binnen gekregen. Als u ook nog restanten in huis heeft, waar u waarschijnlijk niets meer mee kunt: voor ons zijn ze nog wel heel bruikbaar! We plakken alles bij elkaar tot volle kaarten en die kunnen we nog voor geld inwisselen. De opbrengst is al ruim 150. Dit bedrag wordt gedoneerd aan ons project voor 33.000 nieuwe Bajesagenda 2013 voor gedetineerden. De actie gaat nog steeds door. Vraag ook uw vrienden en kennissen om hun restzegels te sturen naar Ark Mission, Shell zegelactie, Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam. Helpt u mee de bekendheid van de actie te vergroten via websites, facebook en twitter?


School voert actie voor weeskinderen in Wit-Rusland

Dit voorjaar heeft de christelijke basisschool Het Fundament in Nieuwland actie gevoerd voor bijbelse verhalenboeken voor Wit Rusland. De boeken worden in de hoofdstad Minsk en omgeving verspreid via kerken, scholen en vooral internaten en tehuizen waar weeskinderen worden opgevangen. Marit uit groep 8 van de basisschool heeft aan de hand van plaatjes op de beamer verteld over de kinderen in Wit-Rusland, hun situatie en hun wens om mooie bijbelse leesboeken te hebben. De speciale collecte met Pasen voor Wit-Rusland heeft maar liefst 380,- opgehaald

Tijdens haar recente verblijf in Nederland hoorde Varya, directrice van een opvanghuis in Minsk over deze actie. Ik ben heel bij met deze boeken. Wat deze kinderen in jullie land doen voor ons zegt ons dat wij verbonden zijn met elkaar en voor elkaar willen zorgen. Dat doet mij zo goed, dat verwarmt mij.

Ark Mission financiert momenteel opnieuw een bijbels verhalenboek voor Wit Rusland, de productie vindt deze zomer plaats.

Ark Mission is op weg naar haar 100 jarig bestaan in 2013. Steun ons werk voor de bijbelverspreiding met een gift op rekening 48814 t.n.v. St. Ark Mission Amsterdam. U kunt ook online doneren!

Stichting Ark Mission (v/h Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift/Bijbel Kiosk Vereniging)


(020) 480 29 99 - info@arkmission.nl


Auteur: Reporter Creer datum: 25-10-2012 23:15:51
Ark Mission organiseert Kerstkaartenactie voor gevangenen en mensen in de maatschappelijke opvang

De kerstperiode is zowel voor gevangenen als voor dak- en thuislozen een moeilijke periode. Het gemis van familie en de huiselijke sfeer komt extra hard op hen af. Daarom is een kerstkaart met een zegenwens voor hen een welkom geschenk. Dit najaar organiseert Ark Mission voor de 5e keer een grote Kerstkaartenactie.
U kunt opnieuw kerstwensen sturen aan gevangenen in ons land en nieuw ook aan mensen in de maatschappelijke opvang.
De opzet van de kerstkaartenactie is eenvoudig: schrijf een wens op een (kerst)kaart, onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats en stuur uw kaart(en) naar Ark Mission Kerstkaartenactie, Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam, inclusief de ingevulde campagnekaart. Ark Mission zorgt ervoor dat uw kaarten rond kerst worden uitgedeeld aan gevangenen of mensen in opvangcentra. Zij werkt hierbij samen met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils.
In 2011 leverde de actie 13.000 kaarten (en tekeningen) op. De Kerstkaartenactie ligt in het verlengde van de verspreiding van de bajesagenda in ons land. Deze agenda's worden ook gestuurd naar Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten. De agenda is erg populair onder gevangenen. Ze schrijven er veel notities in.De editie voor 2013 verschijnt in een oplage van 29.000 exemplaren. In de agenda staan onder andere bijbelteksten, gebeden en uitleg over het christelijk geloof. We horen vaak dat gevangenen steun ervaren uit de teksten.
In 2013 bestaat Ark Mission 100 jaar. De organisatie is actief in bijbelverspreiding in eigen land en het buitenland. Ark Mission verspreidt onder andere bijbels, kinderbijbels, pastorale boeken, dvd's en brochures voor speciale doelgroepen.
Meer informatie over de Kerstkaartenactie, de Bajesagenda en de andere projecten van Ark Mission vindt u op www.arkmission.nl.
Auteur: Reporter Creer datum: 6-11-2012 18:17:11

www.arkmission.nl - www.arkmedia.nl - www.izb-ark.nl

Kerstkaartenactie nu voor gevangenen n dak- en thuislozen

De jaarlijkse kerstkaartenactie is vanwege het succes uitgebreid met een nieuwe doelgroep.

Naast gevangenen zullen nu ook dak- en thuislozen met kerst verrast worden met een kaart met goede wensen. Klik hier voor alle informatie over de kaartenactie en hoe ook u een of meer kaarten kunt insturen. Ark Mission werkt bij de verspreiding samen met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils. Naast gevangenen in ons land krijgen ook Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten een kaart toegestuurd. Daar draagt Epafras zorg voor, voor zover daar mogelijkheden voor zijn. De kaartenactie leverde vorig jaar 13.000 inzendingen op. Het doel van de kaartenactie is om gevangenen en mensen in de maatschappelijke opvang te laten merken dat er ook aan hen gedacht wordt in een maand waarin de eenzaamheid extra gevoeld wordt.

Bajesagenda met winnende gedichten en indrukwekkend verhaal

Eerder dit jaar is een dichtwedstrijd gehouden door Exodus/NCRV en Ark Mission. De jury heeft drie winnende gedichten geselecteerd. Deze zijn binnenkort op de website van Ark Mission te lezen.

In de agenda staat ook een indrukwekkend verhaal van Miranda. Deze jonge vrouw is na een turbulent leven in de gevangenis tot geloof gekomen. Miranda hoopt dat andere gevangenen door het lezen van haar getuigenis die keuze zullen maken. Haar verhaal staat binnenkort op www.arkmission.nl en begin december in Visie, het programmablad van de EO.

De Bajesagenda wordt vanaf december cadeau gegeven aan gevangenen in ons land en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De agenda is gedrukt in een oplage van 29.000 exemplaren. Een beperkt aantal is exclusief beschikbaar via www.arkmission.nl. Het bedrag dat voor een agenda gevraagd wordt, vloeit weer terug naar het doorlopende agendaproject.

Shell zegelactie levert ruim 600 op

Ark Mission heeft dit jaar een actie opgezet om restanten Shell zegels in te zamelen. De volle kaarten die de oproep opleverde brachten met elkaar al 640 op. Dit bedrag komt ten goede aan ons project Bajesagenda voor gevangenen. Wie nog losse Shell zegels heeft kan deze tot uiterlijk 15 december bij ons inleveren.

Kinderbijbels.nl nu met 130 beschrijvingen

Onlangs is de 130e beschrijving toegevoegd aan de website www.kinderbijbels.nl De site is voor velen de vraagbaak als het gaat om het maken van de goede keuze voor een kinderbijbel. De site bevat van elke kinderbijbel een objectieve weergave van de inhoud, zowel van de tekst als van de illustraties. Op basis van eigen wensen voor het gebruik en leeftijd leidt de structuur van d site de zoeker snel naar een aantal titels die in aanmerking komen.

Deze onafhankelijke site is destijds door Ark Mission opgezet met het doel het gebruik van kinderbijbels te bevorderen.

Steun ons werk voor de bijbelverspreiding met een gift op rekening 48814 t.n.v. St. Ark Mission Amsterdam. U kunt ook online doneren!

www.arkmission.nl 06-11-12


Auteur: Reporter Creer datum: 6-02-2013 13:20:51
Kinderbijbelsite, gat in de markt

www.kinderbijbels.nl blijkt een gat in de markt. De site is destijds door Ark Mission opgezet om ouders en anderen te helpen de juiste kinderbijbel voor hun situatie te kiezen. Dat is geen overbodige luxe bij een aanbod van 140 Nederlandstalige kinderbijbels. Binnenkort wordt de 140e objectieve beschrijving aan de site toegevoegd. U kunt ook vanaf de site een kinderbijbel bij iemand laten bezorgen met uw persoonlijke wens erbij.

Kerstkaartenactie

In december organiseerde Ark Mission samen met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils de kerstkaartenactie. We zijn blij dat de actie een record van 20.000 inzendingen heeft opgeleverd. Er is geplakt, geknutseld, getekend en geschreven. Niet alleen wij waren onder de indruk, ook vanuit justitie en het Leger des Heils kregen we hartverwarmende reacties. De kaarten zorgden voor verraste gezichten, een lach en soms ook een traan. Alle inzenders willen we hartelijk bedanken!


Bajesagenda

Een selectie van de ingezonden tekeningen en kaarten van de kerstkaartenactie krijgt een plaatsje in de Bajesagenda. Deze christelijke agenda voor gevangenen wordt al 26 jaar jaarlijks door Ark Mission gemaakt in een oplage van ca. 29.000 stuks. De agenda is erg geliefd bij gevangenen en wordt intensief gebruikt om afspraken, telefoonnummers en verjaardagen van familie in op te schrijven. In de agenda staan ook gebeden, Bijbelteksten en een eenvoudige uitleg over het christelijk geloof. Meer nieuws over de Bajesagenda leest u op www.arkmission.nl.


Enqute gevangenen

Momenteel houden we een enqute onder gevangenen. Zij mogen suggesties geven om de Bajesagenda nog functioneler te maken. De reacties komen al binnen. Het resultaat maken we bekend in een volgende nieuwsbrief.

Shell zegelactie levert bijna 1000 op

De afgelopen maanden is actie gevoerd om losse Shell zegeltjes in te zamelen. Alle volgeplakte kaarten hebben ongeveer 1000,- opgeleverd. Dit bedrag komt ten goede aan ons jaarlijkse project Bajesagenda voor gevangenen. Alle inzenders heel hartelijk bedankt voor dit prachtige resultaat!

Ik heb verdriet voorziet in behoefte

Binnenkort verschijnt de tweede druk van Ik heb verdriet in een oplage van 10.000 exemplaren. Dit boekje voor mensen die een groot verdriet met zich meedragen heeft veel mensen kracht en steun mogen bieden vanuit christelijke perspectief. De inhoud kunt u zelf bekijken via de pdf op www.ikhebverdriet.nl. Via de site kunt u ook een gratis boekje aanvragen.


Ark Mission 100 jaar

Ark Mission viert dit jaar haar 100 jarig bestaan. Er staan voor dit jaar diverse speciale activiteiten op het programma. U hoort hier binnenkort meer van! Blijf ook op de hoogte via Facebook.

Steun ons werk voor de bijbelverspreiding met een gift op rekening 48814 t.n.v. St. Ark Mission Amsterdam.


Stichting Ark Mission (v/h Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift/Bijbel Kiosk Vereniging)

(020) 480 29 99 - info@arkmission.nl

Auteur: Reporter Creer datum: 4-12-2013 17:31:33
Sinterklaascadeau voor kinderen in Bolivia, Ghana, Oekraine en India

Doet u (ook) een Sinterklaascadeau in deze schoentjes?

Deze schoentjes staan symbool voor de schoenen van kinderen in Bolivia, Ghana, Oekrane en India. Zij maken onderdeel uit van ons jubileumproject 'Bijbels voor wereldkinderen'.

Op hun verlanglijstje staat een kinderbijbel. Die kost ongeveer 9,50. Geeft u hen een Sinterklaascadeau?
Doneer nu uw Sinterklaasgift.

Namens de kinderen, hartelijk dank.

Donauweg 4,
1043 AJ Amsterdam
(020) 480 29 81
info@arkmission.nl


Auteur: Reporter Creer datum: 30-01-2014 18:24:46
Kerstkaartenactie

Een kaart met een persoonlijke boodschap of tekening betekent enorm veel voor gevangenen en voor dak- en thuislozen. Via onze jaarlijkse kerstkaartenactie bezorgen wij in december duizenden kerstkaarten in gevangenissen en opvangcentra van het Leger des Heils.
De inzendtermijn van de kerstkaartenactie 2013 is gesloten. Er zijn ruim 20.000 kaarten ingestuurd! Een geweldig aantal. Hartelijk dank voor uw deelname! Afgelopen maand zijn de kaarten uitgedeeld aan gevangenen en aan dak- en thuislozen via het Leger des Heils. Geweldig dat we hen een klein lichtpuntje hebben kunnen geven in de decembermaand.


Een reactie uit een gevangenis:
"Ik heb de kerstkaarten op de stoelen neergelegd en ze zijn vrijwel allemaal meegenomen door de gedetineerden. Dat wijst er op dat ze de kaarten konden waarderen, anders hadden ze ze ongetwijfeld laten liggen! Na afloop van de dienst zeiden een aantal gedetineerden er iets heel positiefs over; betrokkenheid van mensen buiten in deze moeilijke dagen voor de mensen binnen."


Ontstaan van de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie
Ark Mission maakt en financiert al 27 jaar een christelijke agenda voor gevangenen, de Bajesagenda. Deze agenda is een van de belangrijkste persoonlijke bezittingen van een gevangene. Het is hun dagboek waar ze alles in noteren. In de Bajesagenda staan onder andere bijbelteksten, een bijbelleesrooster, gebeden en uitleg over het christelijk geloof. We weten dat gevangenen kracht putten uit deze teksten en gebeden. Jaarlijks worden er uit donaties ca. 27.000 agenda's gefinancierd.

Om mensen de gelegenheid te geven ook iets persoonlijks te kunnen doen voor gevangenen, is in 2008 het idee geboren van de kaartenactie. Dat actie sloeg aan! De eerste kleinschalige actie in 2008 leverde 1800 kaarten op. In 2009 kwamen er 8800 kaarten binnen. En het aantal loopt met de jaren alleen maar op. Sinds 2012 delen we de kaarten niet alleen uit aan gevangenen, maar ook aan dak- en thuislozen via het Leger des Heils.


Kaartenpakket
We bieden ook elk jaar een wenskaartenpakket aan, om te gebruiken voor de kerstkaartenactie of om naar uw familie en vrienden te versturen. Het was in 2013 een pakket van 28 kerstkaarten voor slechts 9,95. Met aankoop van dit pakket steunt u ook nog eens ons werk.
Auteur: Alex Creer datum: 5-08-2014 18:04:50
Biker Bijbels voor Oekraine
20.000 bijbels voor motorliefhebbers in de Oekrane.
Update juli
Ook Ark Mission is geschokt door de vliegramp met de MH17 in Oekrane. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de nabestaanden; wij bidden hen Gods troost toe. Uit datzelfde land ontvingen we een dankwoord van Victor, de leider van de christelijke motorclub Disciples:

Dear brothers and sisters, Ark Mission and all who support Biker Bible. We thank you all for your gifts in this project. Lord heard our prayers and opened yours generous hearts. We'll receive Biker Bibles and can touch many hearts in russian speaker countries.
Thank you and God bless you!
Viktor President Disciples MM

De Russische Bijbels zijn inmiddels gedrukt en zullen naar West Oekrane getransporteerd worden. Vanuit daar worden de Biker Bijbels verder verspreid. Het is nog spannend hoe de Bijbels naar de Krim gebracht kunnen worden, door alle spanningen die er al waren en de vliegramp van half juli. Een deel van de Biker Bijbels wordt ook gebruikt in gevangenissen in Oost Oekrane.

Update per eind juni
In Oekrane heerst veel onrust bij de bevolking. Het dagelijkse leven wordt door alles behoorlijk gehinderd. De productie van de gevraagde 20.000 Biker Bibels gaat gewoon door, in juli. De plannen voor het transport moeten wel worden aangepast. Een deel van de oplage gaat naar een kerkelijke gemeente in Oosten van het land die hulp heeft aangeboden bij de opslag en bij het uitdelen van de Bijbels. Een ander deel gaat in partijen naar de Krim.

Als eerste uitdeelmoment staat het festival in de buurt van Sevastopol, begin augustus, op het programma. Daar treden o.a. de ‘Nachtwolven’ op, een groep die in nauw contact staat met Poetin. Er worden heel veel motorfans verwacht op dit jaarlijkse festival. De leden van de christelijke motorclubs zijn daar ook aanwezig, leggen contacten en zullen daar de nieuwe Biker Bijbels uitdelen. Laten we hun werk omringen met gebed.

Project
Ik ben een liefhebber van motoren en van Jezus. Dat zegt Viktor Kravchenko uit Simferopol in Oekrane. Met vrienden heeft hij de christelijke motorclub Disciples opgericht. De club heeft een groot draagvlak en is breed geaccepteerd onder motorrijders. ’We willen goede ambassadeurs van Christus zijn en zijn boodschap in woord en daad uitdragen, speciaal voor bikers, onze motorvrienden’.

Jaarlijks worden in Oekrane grote evenementen voor bikers georganiseerd. Het Solnyshko festival trekt 3.000 bezoekers en de grootste motorshow zelfs 20.000 motorfans. De christelijke motorclub Disciples is daar aanwezig en als bikers onder elkaar zijn de contacten snel gelegd. Over ronkende motoren, maar ook over Jezus die verzoening biedt en vrede met God de Vader. De openheid voor het evangelie is opvallend. Veel bikers krijgen een Biker Bijbel, een Nieuwe Testament aangevuld met verhalen van motorrijders en ex-criminelen die God hebben leren kennen. Dat slaat aan.

Biker BibleViktor en zijn team hebben 20.000 Biker Bijbels gevraagd. Steun dit mooie verspreidingsplan voor een land dat juist nu in zoveel onzekerheid en onrust verkeert. Want alleen het evangelie van Jezus Christus kan voor de echte oplossing zorgen, in klein en in groter verband. Wij vragen u ook te bidden voor het land en de aanstaande verspreidingsacties.

1 Biker Bijbel kost slechts € 2.
Auteur: Reporter Creer datum: 17-11-2014 21:19:54
ARK MISSION NAJAARSNIEUWSBRIEF 2014
Gebed

De stroom vluchtelingen in de regio Syri houdt aan. Het leed en de ellende is niet te overzien. We vragen uw gebed voor de vele mensen die alles moesten achterlaten en getraumatiseerd zijn. Ook wij bidden hen Gods nabijheid toe.

MH17

De ramp met de MH17 met 298 slachtoffers is nog steeds een intens verdriet voor de nabestaanden. Zij proberen het gemis een plek te geven.
Ark Mission heeft voor mensen in diep verdriet een pastoraal boekje gemaakt genaamd 'Ik heb verdriet'. Niet als antwoord op alle vragen, maar wel als een arm om je schouder op die momenten als het even niet gaat. Het boekje is gratis te bestellen en online te bekijken op www.ikhebverdriet.nl.


Bible-Fit, de gratis
bijbel in je broekzak

Bible-Fit krijgt steeds meer enthousiaste gebruikers. Probeer ‘m zelf en download de app in de Android en IOS store. Voortaan altijd gratis de bijbel op zak, ook offline, snel zoeken naar een tekst of bijbelboek, gemakkelijk je weg vinden naar bijbelteksten die passen bij hoe je je voelt of bij een gebeurtenis en je kunt teksten opslaan in je eigen archief. Ideaal voor geroutineerde, maar ook voor nieuwe bijbelgebruikers. Lees meer op www.biblefit.nl


900.000 Bajesagenda's

Binnenkort verschijnt de nieuwe Bajesagenda. Daarmee komt de totale oplage van alle 28 jaargangen op 900.000 stuks. Deze agenda, die Ark Mission speciaal voor gevangenen maakt, is voor hen heel belangrijk en biedt pastorale steun via bijbelteksten, gebeden en gedichten. Doneer voor dit mooie project.
» Lees verder over de bijzondere ontmoeting die Henk had in zijn cel.

Kerstkaartenactie
Tot 1 december kunt u weer meedoen aan de jaarlijkse kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en thuislozen. Een wenskaart van een onbekende betekent heel veel voor hen.
Doet u ook mee?
Hoe de actie werkt leest u op ww.arkmission.nl/kerstkaartenactie


Blijf op de hoogte!
Bezoek onze website en vind ons op sociale media.
» Bezoek de website


Meehelpen
Dankzij uw giften en donaties kan Ark Mission al 100 jaar actief zijn in bijbelverspreiding.
Ik help mee!

Ark Mission
Donauweg 4,
1043 AJ Amsterdam
(020) 480 29 81
info@arkmission.nl
Copyright 2013 Ark Mission Doneren aan Ark Mission

Alles over online doneren

Ark Mission heeft het ANBI keurmerk voor goede doelen.
Auteur: Reporter Creer datum: 29-01-2015 20:56:46
Ark Mission: Hart voor de Bijbel, hart voor mensen
Kerstfeest voor Syrische vluchtelingen

Ark Mission zet zich in voor noodhulp onder de Syrische vluchtelingen die in de tentenkampen in Libanon verblijven. Onlangs is er kerstfeest voor jongeren georganiseerd. Naast eten, drinken en muziek kregen ze ook allemaal een dikke trui die met het koude weer goed van pas kwam en werden er boekjes uitgedeeld met het Evangelie erin. De jeugdleider sprak over het thema Emanuel, God is met ons, maar wil jij ook met Hem zijn? In groepen werd over het thema nagepraat en opvallend was de grote interesse van de vele moslim jongeren. De situatie in de kampen verslechterd. De kampen zitten overvol en de mensen zijn niet berekend op de kou. Daarom blijft noodhulp voor voedsel en kleding hard nodig, evenals de beschikbaarheid van Bijbels en boeken. Help het leed verzachten van de vluchtelingen en draag bij aan dit noodproject met uw donatie.

Auteur: Freek Creer datum: 26-03-2015 17:19:00 Laatst gewijzigd: 26-03-2015 17:20:47
Kinderbijbels voor Centraal-Azi

In Centraal-Azi staat de christelijke minderheid erg onder druk. Het Islamitisch onderwijs heeft een grote invloed op de kinderen en er is geen sprake van een vrije geloofsopvoeding. Toch zijn er nu mogelijkheden om 5.000 kinderbijbels en bijbelse materialen te verspreiden. Help u mee om de kosten te financieren zodat dit project doorgang kan vinden?
Voor € 25 maakt u vijf gezinnen blij met bijbels materiaal.

Via een gift op rekening 48814 t.n.v. St. Ark Mission Amsterdam
Auteur: Johan Creer datum: 21-05-2015 18:59:57
Nieuwsbrief mei 2015
Kom in actie voor Surfbijbels

Christelijke surfers in ons land willen dolgraag hun surfvrienden in contact brengen met het evangelie. Een speciale Surfbijbel is er al in het Engels, Spaans, Portugees, Japans en Frans. Er wordt hard gewerkt aan een Nederlandse editie om deze zomer al te verspreiden onder de vele surfers in ons land. De Surfbijbel bevat het Nieuwe Testament en is aangevuld met getuigenissen van (inter)nationaal bekende surfers, dat werkt drempel-verlagend om de Bijbel te lezen. Helpt u mee om dit unieke project in ons eigen land mogelijk te maken voor de grote groep jonge surfers in ons land?


Update kinderbijbels voor Centraal-Azi

Ark Mission voert actie om zoveel mogelijk kinderbijbels en andere materialen te financieren voor de christelijke minderheid in Centraal-Azi. We kunnen al 3.000 gezinnen blij maken met een kinderbijbel maar we streven naar 5.000. Doet u mee? Geefsuggestie: € 25,- voor een pakket van vijf stuks.


Kinderwinkel Moerwijk

De 'Kinderwinkel' in Moerwijk (Den Haag) bestaat 20 jaar en viert feest! Het is een plek in de wijk waar kinderen zich veilig voelen, kunnen spelen, geholpen worden met hun huiswerk, en waar verteld wordt uit de Bijbel. Dankzij uw donaties kon Ark Mission de kinderen verrassen met een cadeautje: ze kregen allemaal een mooi boekje.

Auteur: maryann Creer datum: 12-06-2015 12:54:31
Hallo, ik ben mevrouw Maryann Alfredo een onderhandse lening geldschieter die leven geeft tijd mogelijkheid leningen. Je moet een dringende lening om uw schulden te wissen of u een vermogen lening om uw bedrijf te verbeteren nodig? Ben je al door banken en andere financile instanties ingeschakeld? U hebt een consolidatie of een hypothecaire lening? Zoek niet verder, want we zijn hier voor al uw financile problemen in het verleden. We lenen geld aan mensen die behoefte hebben aan financile steun, dat een slecht krediet hebben of behoefte aan geld om rekeningen te betalen, om te investeren in het bedrijfsleven tegen een tarief van 2%. Ik wil dit medium gebruiken om te informeren dat wij een betrouwbare hulp en de begunstigde en bereid om u te bieden een lening zal zijn. Dus contact met ons op via e-mail naar: (maryannalfredo@outlook.com)
Auteur: Reporter Creer datum: 3-09-2015 18:48:18

Noodhulp Syrische vluchtelingen

Hulpverleners van Youth for Christ Lebanon helpen in de vluchtelingenkampen om structuur aan te brengen in het leven van de Syrische kinderen. Ze organiseren onder andere bijbelklassen en geven bijbelonderwijs. De leiding praat met de kinderen na en elk kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. Dit werk kon opgezet worden dankzij uw donatie. Hartelijk dank hiervoor! Daarnaast blijft er veel geld nodig voor materile hulp. Doneren kan hier. Bidt u mee voor Gods zegen op dit werk en voor kracht voor de hulpverleners?


Lancering Spaanse Bible-Fit

De app Bible-Fit is nu
ook beschikbaar in n
van de vier wereldtalen,
namelijk Spaans. 586
miljoen mensen in
Spanje en Latijns-Amerika
kunnen nu de Bijbel in
hun eigen taal lezen op
hun smartphone.
De app is te downloaden
in het Nederlands, Engels
en Spaans en is ook
offline te gebruiken.

Download 'm gratis via AppStore of GooglePlay.


Mark de Boer nieuwe directeurAfgelopen maandag heeft Hans de Rijk na 11 jaar directeurschap afscheid genomen van de organisatie om van een welverdiend pensioen te gaan genieten. We zijn dankbaar voor zijn inzet en de goede samenwerking. Letterlijk gaf hij het stokje door aan onze nieuwe directeur Mark de Boer. Met hem gaan we vol vertrouwen een nieuwe periode in. We wensen hem veel zegen toe.

» Lees meer over Mark in een interview met de EO.


Bijbels voor zeelieden

Zeelieden die in n van de Nederlandse havens aanmeren, staan enorm open voor het evangelie. Dat merken de havenzendelingen, die naar hun verhalen luisteren, steeds weer.Helpt u ons mee om zeelieden een Bijbel, boek of dvd in hun eigen taal te geven? Elk bedrag is welkom. Doneer direct online uw gift. Hartelijk dank!
Auteur: Reporter Creer datum: 21-10-2015 17:44:04 Laatst gewijzigd: 21-10-2015 19:16:53
Nieuwsbrief Oktober 2015
Ark Mission
Bijbelonderwijs en aidspreventie in Malawi

In Malawi geeft de organisatie FLAEM (Family Life and Aids Education Ministry) onderwijs over de Bijbel en hiv/aidsbestrijding. Kinderen krijgen vier jaar lang wekelijks bijbelonderwijs. Daarnaast denken zij praktisch na over wat de Bijbel zegt over relaties en seksualiteit. Hierbij krijgen zij voorlichting over hiv/aids. Zo draagt de lesstof bij aan de ontwikkeling van stabielere gezinnen en een betere samenleving.
Al 18.000 kinderen, verdeeld over 43 scholen, krijgen les. Docenten zien hoe kinderen veranderen en hoe de verstandhouding in gezinnen verbetert. Help mee en doneer om het werk in Malawi voort te zetten en uit te breiden. Op korte termijn is er € 27.000 nodig voor o.a. lesmateriaal.


Bajesagenda


Jaarlijks maakt Ark Mission de Bajesagenda voor gevangenen in ons land en voor Nederlanders die in het buitenland in de cel zitten. De agenda bevat onder andere bijbelteksten, gedichten, een bijbelleesrooster, gedichten en gebeden en wordt intensief gebruikt voor aantekeningen en afspraken. De Bajesagenda geeft gevangenen houvast en steun vanuit woorden van God.
Ark Mission ontwikkelt en financiert deze agenda al 29 jaar. De oplage is dit jaar 24.000 stuks! Help ons om hiermee door te gaan en doneer. Voor € 30 schenkt u 15 gedetineerde mannen en vrouwen een pastorale agenda.


Doe mee met de kerstkaartenactie!


Voor gevangenen en dak- en thuislozen is een persoonlijke kaart met een kerstgroet van onschatbare waarde. Daarom houdt Ark Mission voor de achtste keer de kerstkaartenactie. Doe ook mee en schrijf een kaart. Wij bezorgen deze in gevangenissen en opvangcentra, in samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils. Vorig jaar zijn 15.000 mensen verrast door een kaart. U kunt kaarten opsturen tot 1 december 2015.€ 30.000 voor hulp Syrische vluchtelingen


Honderdduizenden op de vlucht geslagen Syrirs verblijven nu in tentenkampen langs de Libanese grens. Onder hen grote aantallen christenen en kinderen. Youth for Christ Lebanon verleent noodhulp in de kampen, verspreidt Bijbels en lectuur en organiseert activiteiten voor de jeugd. De groepsgesprekken en persoonlijke aandacht doen de kinderen goed en werken helend.
Ark Mission heeft al € 30.000 geschonken voor dit werk, maar er blijft dringend geld nodig. Ondersteun dit mooie werk door te doneren. Met € 10 financiert u Bijbels en christelijke boeken. Voor € 40 is een heel gezin een maand lang voorzien van medicijnen en primaire levensbehoeften.


Via een gift op rekening 48814 t.n.v. St. Ark Mission Amsterdam
Auteur: Reporter Creer datum: 17-12-2015 21:04:38 Laatst gewijzigd: 17-12-2015 21:13:03
Kerstkaartenactie wederom groot succes


De Kerstkaartenactie 2015 is inmiddels afgerond. Wij hebben ruim 15.000 daklozen en gedetineerden kunnen bemoedigen met een kaart! Wij willen iedereen die heeft meegedaan ontzettend bedanken. De eerste doos met kerstkaarten werd op 1 december 2015 door Anneke van der Krans overhandigd aan Dorien van Bosheide, predikant in de Penitentiaire Inrichting in Zwolle. Niet alleen gevangenen in Nederland hebben een kaart gekregen, maar ook Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten.
Bijbelverhalen voor iedereen!

Momenteel ontwikkelen wij Bijbelverhalen.nu: een toegankelijke website met bijbelverhalen in begrijpelijke taal. Kerkjargon is vaak erg moeilijk voor kinderen, zeker als ze niet zijn opgegroeid in de kerk. Deze website wordt speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar, die de bijbel niet (goed) kennen. De verhalen worden ondersteund door filmpjes van een echte verhalenverteller en creatieve verwerkingen. Zo sluit Bijbelverhalen.nu aan bij de belevingswereld van kinderen binnen en buiten de kerk. De site nog in ontwikkeling, maar we houden u op de hoogte via onze website en Facebook.
Om Bijbelverhalen.nu te kunnen realiseren hebben wij uw hulp nodig! Steun dit project en maak een gift over.

Feestelijke presentatie Bajesagenda 2016

Feest in de vrouwenvleugel van de Penitentiaire Inrichting in Zwolle! Onze directeur Mark de Boer overhandigde de nieuwe Bajesagenda aan Jan-Gerd Heetderks en Ryan van Eijk (hoofdpredikant van de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). De uitreiking werd bijgewoond door tientallen vrouwelijke gedetineerden. Tijdens de presentatie werden er gedichten voorgedragen door gedetineerden en kwam er (als primeur) een mannenkoor zingen in de vrouwenvleugel. Daarnaast was er ruimte voor interactie.


Missionair actief: leuk en inspirerend!

Wil je als kerkelijke gemeente naar buiten treden in je buurt of je dorp, maar weet je niet zo goed hoe je dat moet doen? Als je op zoek bent naar inspiratie of hulp bij de organisatie van een evenement, kun je terecht op www.missionairactief.nl. Deze site biedt missionaire activiteiten en helpt bij de uitvoering van deze projecten. Ons motto: Missionair actief: leuk en inspirerend!

een gift op rekening 48814 t.n.v. St. Ark Mission Amsterdam
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier