Talenassortiment
                        Change the color of the site
 
Laatste nieuws:
Log in
Onthoud mij:
Het laatste kwartiertje

Navigatie a-z
 
 
 
Studiehuis Resort of Security Roemeni Informatiescherm
Uw naam:
Uw emailadres:
Uw vriends naam:
Uw vriends emailadres:
Uw bericht
Auteur: Bijstandsuittrekker
Creer datum:
11-08-2011 12:52:24
Bijstand
In dit onderwerp artikelen en reacties over de Bijstand en de uitkeringen
Auteur: Bijstandsuittrekker Creer datum: 11-08-2011 12:55:13
De Krom: helft in de bijstand kan werken

DEN HAAG - Ongeveer de helft van de mensen die nu in de bijstand zitten, kan aan het werk volgens staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken). De VVD-bewindsman werkt aan plannen om de bijstand aan te scherpen. In een interview met het ANP stelt hij: 150.000 tot 200.000 van de ongeveer 355.000 mensen in de bijstand kunnen werken. Of dat nu geheel of gedeeltelijk is.

Uit de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris 516 schriftelijke vragen gekregen over zijn plannen die hij volgend jaar wil doorvoeren. De nieuwe bijstand wordt onderdeel van de nieuwe Wet werken naar vermogen. Onder deze regeling wil De Krom vanaf 2013 ook een groot deel van de mensen met een lichamelijke of verstandelijk beperking laten vallen, die nu nog een beroep kunnen doen op de sociale werkplaats of Wajong. Zij moeten zover ze kunnen met hun handicap ook zo veel mogelijk aan het werk.

Ik vind dat iedereen die kan werken, dat ook moet doen. Mensen worden volgens de VVD'er nu te makkelijk afgeschreven. Het ondergraaft volgens de staatssecretaris ook de solidariteit bij de steeds kleiner wordende groep mensen die wel werken en de uitkeringen betalen. Hij wijst erop dat door de vergrijzing in 2040 een tekort ontstaat van een kleine miljoen mensen op de arbeidsmarkt.

Er staan nu al 135.000 vacatures open, terwijl er 1,2 miljoen mensen een uitkering hebben. Een deel kan echt niet werken, maar een kleine half miljoen mensen kan dat wel. Gemeenten moeten straks in de bijstand harder ingrijpen met kortingen op de uitkering als niet wordt meegewerkt bij het vinden van een baan. Er kan ook een tegenprestatie worden gevraagd, waardoor mensen misschien moeten helpen bij gemeentewerken. Verder wordt bezuinigd op re-integratiemiddelen. Geld om mensen aan het werk te helpen, moet effectiever worden ingezet.

Maar er komt ook extra hulp in de vorm van loondispensatie voor mensen die (nog) niet volledig kunnen werken door bijvoorbeeld een handicap. Dan hoeft de werkgever alleen voor dat deel te betalen dat iemand echt kan werken. De overheid past bij, waardoor mensen kunnen doorgroeien tot een inkomen op minimumloonniveau.

Om werken lonender te maken, komt er ook een toets op het inkomen van een heel huishouden voor het krijgen van bijstand. Nu wordt alleen gekeken naar iemands vermogen en het inkomen van diens partner. Straks tellen ook de inkomsten van een meerderjarig inwonend kind mee. Onder meer de Raad van State en gemeenten zijn kritisch wegens forse inkomensgevolgen. Het zou zelfs een tegengesteld effect kunnen hebben, omdat de kinderen op zichzelf gaan wonen en een eigen uitkering en huurtoeslagen gaan ontvangen.

De Krom vindt deze kritiek heel raar, omdat in zijn ogen deze kinderen ook kunnen denken: ik kan maar beter gaan werken. We moeten af van meerdere uitkeringen achter n voordeur. Hij maakt een uitzondering voor gezinnen waar sprake is van mantelzorg aan ouder of kind. Hierbij geldt dat een gezinslid minimaal een zorgindicatie in de AWBZ heeft van 10 uur in de week

Telegraaf 11-08-11
Auteur: Reporter Creer datum: 11-08-2011 13:53:28
'Uitkeringstrekker moet schoffelen'

PURMEREND - De gemeente Purmerend is vastberaden om uitkeringsgerechtigden te laten werken voor hun bijstandsgeld. Wethouder Berent Daan wil ruim honderd werklozen gaan inzetten in de plantsoenendienst en als hulp in de huishouding. Mensen die het werk weigeren kunnen worden gekort op hun uitkering, zoals de wet voorschrijft, aldus Daan.

Purmerend volgt daarmee de lijn die het kabinet onlangs nog inzette: De economische crisis en oplopende begrotingstekorten dwingen het kabinet tot een hervorming van de bijstand. Uitgangspunt is dat wie kan werken ook moet werken en dat werk moet lonen, licht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe.

Purmerend wil zo'n anderhalf miljoen euro investeren in het plan, waarbij ook twee extra handhavende ambtenaren worden aangenomen. Zij zullen gaan speuren naar mensen die ten onrechte een uitkering genieten. Dat geld is heel snel terugverdiend, zeker als je bedenkt dat de 115 individuele gevallen die we met dit project aan het werk willen helpen ons jaarlijks in totaal n miljoen euro aan bijstand kosten, licht wethouder Daan toe. Ons plan is specifiek gericht op de werkgevers die deze mensen werk kunnen bieden. Als gemeente willen we hen intensief begeleiden. Het is wel zo dat niet iedereen geschikt is voor de werkzaamheden. We gaan ieder geval individueel bekijken.

Purmerend, dat in totaal ruim 1100 werklozen telt, verwacht zeker vijftig mensen op te sporen die onterecht een uitkering ontvangen.

Ook anderen gemeenten hebben naar aanleiding van het kabinetsbesluit actie ondernomen om het aantal werkloze uitkeringsgerechtigden terug te dringen, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zo geeft de gemeente Breda werklozen van boven de 27 jaar een bonus van 750 euro wanneer zij een vaste baan vinden, laat Amsterdam werklozen het gemeente-archief digitaliseren en verplicht Rotterdam bijstandontvangers om desnoods vrijwilligerswerk te doen

(archief) Telegraaf 06-06-11
Auteur: Reporter Creer datum: 18-11-2011 12:25:19

'Minister Kamp heeft ongelijk, bijstand is niet lonender dan werken'
Gijs Herdersche

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken schetst een verkeerd beeld over de bijstand. Hij stelt ten onrechte dat werken minder oplevert dan een bijstandsuitkering. Dit zegt Rene Paas, voorzitter van de vereniging van sociale diensten Divosa.

Paas windt zich op over een nota plus persbericht die minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken deze week de wereld instuurde. Het ging over de gevolgen van het inkomensbeleid 2002-2010.

Scheve vergelijking
Een van de conclusies: een bijstandsontvanger die vier dagen tegen minimumloon gaat werken gaat er 4 procent op achteruit. 'Dit benadrukt de noodzaak van de maatregelen die het huidige kabinet neemt om werken lonender te maken', aldus het persbericht.

'Dat is een hele scheve vergelijking die Kamp maakt', zegt Paas. 'Kamp vergelijkt appels en peren. Een bijstandsuitkering is afgeleid van het minimumloon en geldt voor een hele week. Die moet je niet met fictief inkomen uit een deeltijdbaan van vier dagen gaan vergelijken. Een uitkering voor vijf dagen moet je vergelijken met loon voor vijf dagen. Als je de vergelijking maakt met drie dagen werken, kom je nog slechter uit', zegt Paas.

De vergelijking met inkomen op minimumloonniveau is volgens Paas fictief. 'Zoveel banen op minimumloon zijn er niet. Ik ken helemaal geen cao's waar de laagste loonschaal op het minimumloon begint.' Paas is als oud-voorzitter van de christelijke vakbonden CNV kenner van cao-regelingen.

De armoedeval
Paas ziet wel een algemener probleem in het verschil tussen uitkering en inkomen. Dat is de zogenoemde armoedeval. Wie gaat werken, heeft hogere kosten en verliest toeslagen. 'Dat komt door de stapeling van regelingen, die minder worden als je gaat werken. Soms geleidelijk, zoals huursubsidie, soms meteen zoals de bijzondere bijstand. Bovendien krijg je extra uitgaven als je gaat werken. Wie gaat werken, gaat er meestal pas na een tijdje echt op vooruit.'

Het persbericht dat de nota van Kamp begeleidde had volgens Paas 'zorgvuldiger' gekund. 'Door de vergelijking van appels en peren wordt iedereen op het verkeerde been gezet. Het bericht had ook positief gekund: iedereen is erop vooruitgegaan.'

Volkskrant 18-11-11
Auteur: Reporter Creer datum: 21-01-2012 13:27:28
Gemeenten: taaleis in bijstand onuitvoerbaar

DEN HAAG - Mensen die geen Nederlands spreken, uitsluiten van bijstand, is onuitvoerbaar voor gemeenten. Dergelijke regelgeving is in strijd met het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Dat zei de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag.

De gemeenten reageren daarmee op staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) die werkt aan een wetsvoorstel waardoor het spreken van de Nederlandse taal of het leren daarvan een vereiste wordt voor het krijgen van bijstand. De Krom zei donderdagavond in de Tweede Kamer nog voor de zomer met een wetsvoorstel te willen komen. De VVD kondigde al begin 2010 een initiatiefwetsvoorstel aan. Volgens VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen wordt dat nog uitgewerkt op advies van de Raad van State.

Volgens de VNG mogen gemeenten geen onderscheid maken tussen verschillende groepen mensen die allemaal legaal in Nederland blijven. VNG zegt dat de Raad van State al in 2010 op verschillende bepalingen wees, die dit onmogelijk zouden maken.

Daarnaast stellen de gemeenten, dat de mensen die de voorgenomen nieuwe regels aangaan, zonder bijstand vooral bezig zijn met het op een of andere manier voorzien in hun onderhoud. Beheersing van de Nederlandse taal en integratie in de Nederlandse samenleving zullen weinig aandacht krijgen.


Telegraaf 21-01-12
Auteur: Reporter Creer datum: 30-08-2012 13:36:15
'Steeds meer malafide hulpverleners in schuldsanering'

door Jules Seegers

Nederlanders die door de crisis in financile problemen zijn gekomen krijgen steeds vaker te maken met oplichters die zich voordoen als budgetcoach. 'Foute' bureaus en bewindvoerders verdienen volgens het AD geld over de rug van slachtoffers.

De Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening (NVVK) en de brancheorganisatie voor bewindvoerders en inkomensbeheer (BPI) krijgen steeds meer meldingen van oplichting binnen. De diensten die worden aangeboden zijn relatief simpel maar worden voor grote bedragen gefactureerd.

Het BPI zegt in het AD dat slachtoffers soms rekeningen krijgen van duizenden euro's zonder dat het geldprobleem is opgelost.

Iedereen kan een website beginnen en zich bewindvoerder, financieel adviseur of budgetcoach noemen. Door dat massale aanbod ziet de consument door de bomen het bos niet meer. BPI-voorzitter Jan Mastwijk.

De NVVK spreekt van een groeiend aantal kwetsbare burgers die in een benarde financile situatie verkeren. Er zou een explosieve groei zijn van malafide bureaus. Het Nibud adviseert hen altijd te checken of hulpverleners zijn aangesloten bij de NVVK.

NRC 30-08-12
Auteur: Reporter Creer datum: 24-08-2013 14:34:35

Bijstandtrekkers komen niet opdagen in kassen

Alexander Bakker

DEN HAAG - Het plan om een leger bijstandstrekkers aan het werk te zetten in de Westlandse kassen is uitgelopen op een flop. Vooral het gebrek aan productiviteit en motivatie bij de deelnemers brak het ambitieuze initiatief op.

Aanvankelijk gooide het kassenproject hoge ogen in de politiek. Zevenhonderd werklozen uit de Haagse en Rotterdamse regio zijn vorig jaar maart per touringcar naar de glazen stad vervoerd voor een introductie in de glastuinbouwsector. Meteen al op de dag van het werklozenreisje kwamen ruim honderd ontvangers van een uitkering niet opdagen.

Een groot deel van de kasweigeraars is gekort op de uitkering. Dat blijkt uit resultaten van het door De Telegraaf opgevraagde tewerkstellingsplan 'Westland heeft Werk'.

Telegraaf 24-08-13
Auteur: Reporter Creer datum: 21-11-2013 22:25:24
Kritiek op bijstandsplannen groeit

ANP .

De kritiek op het idee om mensen in de bijstand om een tegenprestatie te vragen groeit. Naast vakbond FNV zijn nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en de Amsterdamse wethouder Van Es tegen dat plan van staatssecretaris Klijnsma.

Staatssecretaris Klijnsma heeft een wetsvoorstel daarover naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze vindt dat van mensen in de bijstand een maatschappelijk nuttige bijdrage mag worden verwacht en dat dat ook hun kans op een baan vergroot. De nieuwe regels zouden 1 juli volgend jaar ingaan.

Onnodig extra werk
De maatregelen schieten volgens de VNG en Divosa hun doel voorbij. Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen.

Volgens de twee partijen leiden de maatregelen tot onnodige extra regels en dwang en beperken ze de mogelijkheid tot maatwerk. Daarmee belemmeren de wetsaanpassingen sociale diensten te doen waarvoor ze zijn opgericht; mensen terugleiden naar de arbeidsmarkt.

"De Wet werk en bijstand is bedoeld als vangnet voor burgers die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien", zo stellen de twee partijen. De VNG en Divosa hebben in maart al forse kritiek geleverd op het conceptwetsvoorstel.

De VNG geeft verder aan dat invoering per 1 juli 2014 niet haalbaar is. Als gemeenten het bijstandsplan moeten invoeren zeggen zij dat ze daar een jaar extra tijd voor nodig hebben.

Valkuil in plaats van vangnet
De Amsterdamse wethouder Van Es sluit zich bij de VNG en Divosa aan. Ze sprak zich vandaag kritisch uit over het wetsvoorstel van Klijnsma op een Divosa-congres. Volgens haar is de bijstand in de afgelopen jaren vaak een valkuil; in plaats van een vangnet geweest. Met als gevolg dat veel mensen er jarenlang niet meer uitkwamen.

Van Es wijst verplicht vrijwilligerswerk als tegenprestatie af: "Ik vind dat mensen bezig moeten zijn met hun terugkeer naar betaald werk en niet boete hoeven te doen voor het feit dat ze geld ontvangen van de overheid".

Vakbond FNV zei eerder al bang te zijn voor verdringing op de arbeidsmarkt. De vakbond is bang dat door de verplichte tegenprestatie gewone banen verdwijnen en ingevuld worden door vrijwilligers. Klijnsma deelt die vrees niet.

Praktijk
Van de 408 Nederlandse gemeenten hebben 35 gemeenten de tegenprestatie voor mensen in de bijstand al vrijwillig ingevoerd. Klijnsma liet in die gemeenten onderzoek doen naar de praktische uitvoering ervan.

Conclusie: Veel gemeenten staan positief tegenover het uitgangspunt om te vragen "iets terug doen voor de uitkering". Wel geven de gemeenten aan dat het lastig is om voldoende activiteiten te vinden voor alle bijstandsgerechtigden. Ook blijkt uit het onderzoek dat door het verplichtend karakter de tegenprestatie niet altijd even prettig overkomt.

NOS 21-11-13
Auteur: Reporter Creer datum: 27-03-2014 23:04:53

.Zorgpremie ingehouden op uitkering

.De Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam gaat de premie voor de zorgverzekering rechtstreeks inhouden op de uitkering. Het gaat om klanten van zorgverzekeraar Agis die zelf hun financile verplichtingen niet nakomen.

Agis zal op zijn beurt tweeduizend Amsterdamse wanbetalers uit de strenge incassoprocedures van de overheid halen. Deze groep hoeft geen boetes meer te betalen. Het geld voor die boetes wordt gebruikt voor een afbetalingsregeling.

Als er drie jaar regelmatig wordt afgelost, wordt de nog openstaande schuld kwijtgescholden. Voorwaarde is dat de wanbetalers hulp accepteren van schuldhulpverlening of maatschappelijk werk.

Erop af
De aanpak past in de Amsterdamse benadering van 'vroeg erop af'. Mensen met een betalingsachterstand krijgen daarbij bezoek van een maatschappelijk werker. Er wordt niet gewacht tot de wanbetaler zelf hulp zoekt.

De ministeries van SZW en VWS zijn enthousiast over de Amsterdamse aanpak. Ze willen het voor andere gemeenten makkelijk maken de 'vroeg-er-op-af'-methode over te nemen

NOS 27-03-14
Nog geen lid? wordt dat hier (gratis). Klik hier
Reargeren of een nieuwe topic aanmaken? Klik dan hier